Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Marzec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 2006 2012-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2007 2012-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 193/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 maja 2009r. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2012 2008 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 7 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 2009 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 165/XXIX/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 15 maja 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 162/XXVIII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w 2009 roku.
2012 2010 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 166/XXIX/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 15 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 2011 2012-03-01 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2012 2012 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2009 rok.
2012 2013 2012-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 2014 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetowej miasta na 2009 rok
2012 2015 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr L/235/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 19 maja 2009r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok .
2012 2016 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 2017 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 344/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009.
2012 2018 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/322/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2012 rok
2012 2019 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 125/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Żurominie
2012 2020 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 126/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.
2012 2021 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 127/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2012 2022 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 130/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 281/XLII/2002 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2012 2023 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/95/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Trzcianka.
2012 2024 2012-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie
2012 2025 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 2026 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 374/XXVII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 2027 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Karniewo z dnia 12 maja 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/09 Wójta Gminy Karniewo z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2009 r.
2012 2028 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/09 Wójta Gminy Karniewo z dnia 28 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2009 r.
2012 2029 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/09 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2009 r.
2012 2030 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 368/XXVI/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 2031 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009
2012 2032 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIX-50/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2009 rok
2012 2033 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2009 rok
2012 2034 2012-03-02 Aneks Aneks nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 stycznia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2012 2035 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok
2012 2036 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 2037 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Pokrzywnica na rok 2012.
2012 2038 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2011r.
2012 2039 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
2012 2040 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Powiatu Ostrołęckiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 r.
2012 2041 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI.171.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025
2012 2042 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII.175.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025
2012 2043 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII.176.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.
2012 2044 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2012 2045 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2012
2012 2046 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na rok 2009
2012 2047 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 518/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok.
2012 2048 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 519/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok.
2012 2049 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/122/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 2050 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 245 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 2051 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2009 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 8 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2052 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/113/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 4 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2053 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2012 2054 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz
2012 2055 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009.
2012 2056 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/24/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 2057 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2058 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2009 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2059 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/156/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2012 2060 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/122/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 2061 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2009 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2062 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 435/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2063 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 344/V/28/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 334/V/26/2009 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2012 2064 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 345/V/28/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2012 2065 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2009.
2012 2066 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2009.
2012 2067 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 2068 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 318/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009.
2012 2069 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 183/XXVIII/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 2070 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 219/09 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009 rok
2012 2071 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX.181.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Brwinów: Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną i Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej.
2012 2072 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Łosice dla działki oznaczonej nr 278 położonej w Łosicach przy ul. Krasickiego
2012 2073 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 2074 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/215/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok
2012 2075 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 2076 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/88/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2012 2077 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/98/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2012 2078 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/101/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2012 2079 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2012 2080 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 2081 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 maja 2009r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 2082 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/127/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 maja 2009r. uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 2083 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV N/163/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009
2012 2084 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2009 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budzetu w 2009 r.
2012 2085 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budzetu w 2009 r.
2012 2086 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2087 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/09 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/16/09 z dnia 26 marca 2009r
2012 2088 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 394 /XXX/2009 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2012 2089 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 r.
2012 2090 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/124/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Magnuszew.
2012 2091 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/139/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego  w Rozniszewie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie.
2012 2092 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/142/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.
2012 2093 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 2094 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn
2012 2095 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn
2012 2096 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2012 2097 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr Uchwała Budżetowa Gminy Tarczyn na rok 2012 Nr XX/106/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 2098 2012-03-02 Porozumienie Porozumienie nr 3/WZS/P/28/2012 Gminy-Miasto Płock i Gminy Zawidz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.
2012 2099 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 1409/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
2012 2100 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 1444/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2012 roku.
2012 2101 2012-03-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2012 2102 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 2103 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/112/09 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 r
2012 2104 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2012 2105 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2106 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 2107 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 2108 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 341(29)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2109 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na rok 2009
2012 2110 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 129/XXVIII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta.
2012 2111 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2009
2012 2112 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/121/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2113 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009r.
2012 2114 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 195/09 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Babice na 2009 rok
2012 2115 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 2116 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/157/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2012 2117 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 161/XXVII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2009 rok
2012 2118 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/314/2009 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszcza z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2009
2012 2119 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 314(2)09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2012 2120 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2009 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2009 rok
2012 2121 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Zielonka na 2009 rok do uchwały Nr XXX/229/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zielonka na 2009 rok
2012 2122 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 244(93)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2012 2123 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne
2012 2124 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 227(76)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne
2012 2125 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 230(79)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2012 2126 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 2127 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 2128 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 2129 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 2130 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr LXXIX/378/ 2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2131 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr LXXIX/379/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2132 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr LXXIX/380/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 2133 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr LXXIX/381/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 2134 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr LXXIX/386/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2135 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 2136 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2137 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2012 2138 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2139 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 2140 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 2141 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2008 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2009r.
2012 2142 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009
2012 2143 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 2144 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 192/XX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009.
2012 2145 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 2146 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr LXXIX/387/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2147 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r.
2012 2148 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie pomników przyrody położnych na terenie powiatu ciechanowskiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 152, poz. 5333) i pozbawienia statusu pomników przyrody.
2012 2149 2012-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r.
2012 2150 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 2151 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 1027/XXXV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2010.
2012 2152 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 1026/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku.
2012 2153 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 1025/XXXV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 2154 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 1023/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 2155 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 1022/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 2156 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 1021/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 2157 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 1020/XXXV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku.
2012 2158 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 1019/XXXV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 2159 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 1018/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 2160 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 1017/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 2161 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 324(12)09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2009 rok
2012 2162 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 2163 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania nadwyżki budżetowej na 2009 rok
2012 2164 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 2165 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/91/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 2166 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 2167 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX-69/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2009 rok
2012 2168 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2009r.
2012 2169 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/425/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 2170 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/426/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 2171 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/301/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na rok 2009.
2012 2172 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2009
2012 2173 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 548/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok
2012 2174 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 2175 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/627/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2012 2176 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XLII/608/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2177 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2012 2178 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2179 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2009
2012 2180 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/391/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2009
2012 2181 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2012 2182 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 1028/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku.
2012 2183 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23.12.2008 r.
2012 2184 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2009.
2012 2185 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/51/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 maja 2009r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2012 2186 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/46/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 maja 2009r. w sprawi dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2187 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 375/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2012 2188 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/253/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXIX/245/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009
2012 2189 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/254/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009
2012 2190 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 2191 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2009
2012 2192 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2009
2012 2193 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2009
2012 2194 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2009 rok
2012 2195 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/215/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2009
2012 2196 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXI/149/09 Rady Gminy Dobre z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok
2012 2197 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 114/XIV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
2012 2198 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 115/XIV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 2199 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 116/XIV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 2200 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 117/XIV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 2201 2012-03-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursu II stopnia w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych realizowanego dla uczniów klas wielozawodowych w okresie od 2 stycznia 2012 r. do 10 luty 2012 r. - kierowanych przez Powierzającego.
2012 2202 2012-03-05 Zestawienie Zestawienie nr 1/12 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku na obszarze Milanówka
2012 2203 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 2204 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 2205 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 91/XIV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Szydłowiec.
2012 2206 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na rok 2012
2012 2207 2012-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1.2012 Starosty Sierpeckiego z dnia 24 lutego 2012r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Sierpeckiego za rok 2011.
2012 2208 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/362/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Jana Pawła II i Kazimierzowskiej.
2012 2209 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/366/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 2210 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/367/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/342/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce
2012 2211 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/368/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 2212 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 11 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2012
2012 2213 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/642/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej – część I
2012 2214 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/647/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2012 2215 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/648/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012 2216 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/665/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVIII/2632/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych
2012 2217 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/669/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie m.st. Warszawy.
2012 2218 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/674/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Alzheimera
2012 2219 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/679/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 w Warszawie, ul. Twarda 8/12 oraz zmiany obwodu Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego w Warszawie, ul. E. Plater 31
2012 2220 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/681/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmiany nazwy CV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie, ul. Vincenta van Gogha 1
2012 2221 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/682/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 94 w Warszawie, ul. Smoleńska 64
2012 2222 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/683/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie założenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 w Warszawie, ul. J. M. Szancera 7
2012 2223 2012-03-05 Postanowienie Postanowienie nr 3/12 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 29 lutego 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Warki przed upływem kadencji.
2012 2224 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 200/XVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów.
2012 2225 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/115/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki
2012 2226 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2012 2227 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w  gminie Mińsk Mazowiecki
2012 2228 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/120/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Karolina
2012 2229 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia nazw ulic  we wsi Niedziałka Druga
2012 2230 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ciepielów, tworzących nowe miejsca pracy.
2012 2231 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Ostrowskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowaczej typu rodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej.
2012 2232 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Sochaczewskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka w Giżycach w 2012r.
2012 2233 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Sochaczewskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w 2012 roku.
2012 2234 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych skladników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 2235 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/131/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2236 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2012 2237 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.
2012 2238 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 2239 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XV/3/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko
2012 2240 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XV/12/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Spacerowa, Krasickiego, Partyzantów, Kolejowa.
2012 2241 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/145/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2012 2242 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/146/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2012 2243 2012-03-07 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r, położonych na obszarze Gminy Grójec
2012 2244 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 2245 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 207 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki.
2012 2246 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez powiat nowodworski.
2012 2247 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 2248 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/105/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.
2012 2249 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2012 2250 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 r. w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Rodzinny Dom Dziecka „Nowy Start” w Ruszkowie prowadzonej na zlecenie Powiatu Nowodworskiego
2012 2251 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Nowy Start” w Ruszkowie prowadzonej na zlecenie powiatu nowodworskiego w roku 2012.
2012 2252 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr 168/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Orla
2012 2253 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr 170/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2012 2254 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr 176/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 2255 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/113/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
2012 2256 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/114/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim
2012 2257 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/115/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie założenia Technikum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
2012 2258 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Gminy Mrozy z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2012 2259 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Mrozy z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 2260 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/164/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Otwocku
2012 2261 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/165/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Miasta Otwocka w ramach inicjatyw lokalnych
2012 2262 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/166/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Otwock do kategorii dróg gminnych
2012 2263 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Węgrowskiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Mieszkaniach Chronionych znajdujących się w Łochowie przy ul. Sienkiewicza 16 w 2012 roku
2012 2264 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Starosty Węgrowskiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku przy ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2012 roku
2012 2265 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Węgrowskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2012 roku
2012 2266 2012-03-07 Aneks Aneks nr 25 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2012 2267 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011 -2017
2012 2268 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2012 -2016
2012 2269 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2012
2012 2270 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice
2012 2271 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011 -2017
2012 2272 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017
2012 2273 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017
2012 2274 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Makowie Mazowieckim
2012 2275 2012-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przasnyskiego z dnia 31 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2011 roku.
2012 2276 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020
2012 2277 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr II.4.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2012
2012 2278 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2012
2012 2279 2012-03-07 Informacja Informacja nr GKN.I.7410-13/2010 Starosty Radomskiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2012 2280 2012-03-07 Informacja Informacja nr GKN-I.273.1.2011 Starosty Radomskiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2012 2281 2012-03-07 Porozumienie Porozumienie nr CRU/22/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2012 2282 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/361/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Monte Cassino, Mazurskiej i Kaszubskiej.
2012 2283 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXII/115/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 2284 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/345/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 2285 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/68/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 maja 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009r.
2012 2286 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/65/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 maja 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009r.
2012 2287 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/63/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 maja 2009r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu i spłat Miasta Ząbki na rok 2009 i lata następne
2012 2288 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/62/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 maja 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009r.
2012 2289 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII-176/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Pilawa na 2009 rok
2012 2290 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 2291 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały budżetowej gminy na 2009 rok.
2012 2292 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr LIII/245/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok
2012 2293 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 2294 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 366(54)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 348(36)/09 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2012 2295 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 373(61)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 366(54)/09 z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 348(36)/09 z 19 maja 2009r. ws. prognozy kwoty długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2012 2296 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 382(70)/2009 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2297 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr 176/XXXI/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok
2012 2298 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr 195/XXX/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 2299 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/209/09 z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 2300 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2012 2301 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2009 rok
2012 2302 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 2303 2012-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Białobrzeskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2012 2304 2012-03-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK Maków Mazowiecki – Styczeń 2012 SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK
2012 2305 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/223/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 2306 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/224/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 2307 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/225/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzczance Włościańskiej
2012 2308 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/227/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu Gminy Długosiodło
2012 2309 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/228/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 2310 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/229/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2012 2311 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW TOWARZYSTWO
2012 2312 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowe Opole
2012 2313 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia.
2012 2314 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI122/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia.
2012 2315 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki.
2012 2316 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XII/56/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kuczbork – Osada oraz zapewnienia im opieki
2012 2317 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XII/58/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zielona
2012 2318 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/206/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016
2012 2319 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/209/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo
2012 2320 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo
2012 2321 2012-03-08 Aneks Aneks nr nr 3 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 grudnia 2011r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 r.
2012 2322 2012-03-08 Aneks Aneks nr nr 4 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 r.
2012 2323 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Koczargach Starych
2012 2324 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/121/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borzęcinie Małym
2012 2325 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/122/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Blizne Łaszczyńskiego
2012 2326 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/123/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Blizne Łaszczyńskiego i Blizne Jasińskiego
2012 2327 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/125/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości
2012 2328 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XIV/121/2008 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 lutego 2008 roku dot. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 2329 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr X/62/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2012 - 2017
2012 2330 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr X/63/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2012
2012 2331 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 93/XI/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2012
2012 2332 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 95/XI/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016.
2012 2333 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 103/XI/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 87/IX/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków
2012 2334 2012-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 10/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 2 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r., położonych na obszarze Gminy Nowy Duninów.
2012 2335 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/153/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej  oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 2336 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Siennica
2012 2337 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siennica na lata 2012-2017" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy"
2012 2338 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica
2012 2339 2012-03-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-9(4)/2012/248/VIIIzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie.
2012 2340 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XX/161/2011  Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. Miasta Sulejówek
2012 2341 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XX/162/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen za udostępnienie infrastruktury Miejskiego Obiektu Sportowego w Sulejówku przy ul. Krasińskiego 6 oraz nadania Regulaminu korzystania z w/w obiektu
2012 2342 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2012 2343 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII.142.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowiska, gmina Halinów.
2012 2344 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/370/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia ulicy Jagodowej w Siedlcach na odcinku przebiegającym działką nr 29/37 obręb 127 kategorii drogi gminnej
2012 2345 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/142/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami,odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 2346 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 103/XVII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie: warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Lubowidz
2012 2347 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr X/79/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 2348 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr X/81/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Różanie
2012 2349 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/355/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej realizowane na obszarze miasta Siedlce oraz gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienie międzygminne z Miastem Siedlce w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ze zniżką na wszystkich liniach komunikacji miejskiej (w granicach administracyjnych Miasta Siedlce)
2012 2350 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/70/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/203/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia zasad nadawania Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Gminy Baranów"
2012 2351 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/65/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2012
2012 2352 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/80/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2012 2353 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/272/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 4 listopada 2010 roku.
2012 2354 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pniewy na lata 2012-2016
2012 2355 2012-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/12 Wójta Gminy Pniewy z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia bazowej stawki czynszu za m2 powierzchni użytkowej lokalu będącego własnością Gminy Pniewy.
2012 2356 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy.
2012 2357 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasto Płońsk.
2012 2358 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Mławskiego
2012 2359 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 2360 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Pionki na lata 2009 - 2013
2012 2361 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2012 rok.
2012 2362 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/152/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki
2012 2363 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 121/XV/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na rok 2012.
2012 2364 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2012 – 2021
2012 2365 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 r.
2012 2366 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 290/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południe – etap I” w Radomiu
2012 2367 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego
2012 2368 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych  niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu  kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 2369 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
2012 2370 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostęnych działających na terenie Powiatu Łosickiego
2012 2371 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 118/XV/2012 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 2372 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/207/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 2373 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie
2012 2374 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 119/XXIII/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanniki
2012 2375 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/145/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.
2012 2376 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości Gminy Kozienice w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 2377 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XII/69/2011 Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 2378 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 172/XXII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2012-2021
2012 2379 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 173/XXII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 stycznia 2012r.
2012 2380 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 291/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia dla obszaru w rejonie zalewu Borki przy ul. Maratońskiej, Bulwarowej, Kosowskiej, Suchej zwanego „Zalew Borki”.
2012 2381 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 2382 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/95/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2383 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego  lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 2384 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 117/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 110/XIV/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatkowych
2012 2385 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 276/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia
2012 2386 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 277/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2012 2387 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 278/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę nr 249/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miejskiego w Radomiu pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
2012 2388 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 279/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 718/2002 (z późn. zm.) Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 marca 2002r. zmieniającej Uchwałę Nr 417/92 Rady Miejskiej w Radomiu z dna 26 listopada 1992r. w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Cmentarz Komunalny w Radomiu.
2012 2389 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 280/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2012 2390 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 281/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia na rok 2012 stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Radomia
2012 2391 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 282/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2011 rok
2012 2392 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 283/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty i niektórych nauczycieli objętych systemem pomocy społecznej zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2012 2393 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia.
2012 2394 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 285/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Lotników Polskich Publicznemu Gimnazjum nr 10 w Radomiu, ul. Długojowska 6
2012 2395 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 287/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na 2012 r.
2012 2396 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 288/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 2397 2012-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Gostynińskiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.
2012 2398 2012-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Gostynińskiego z dnia 1 marca 2012r. .w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Gostynińskiego.
2012 2399 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/ 117/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2012 2400 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009 r.
2012 2401 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/702/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum nr 71 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie, ul. W. Perzyńskiego 10, połączenia tego gimnazjum z XXXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. B. Zuga 16 w Zespół Szkół nr 119 w Warszawie, ul. B. Zuga 16 oraz zmiany obwodów niektórych gimnazjów w m. st. Warszawie
2012 2402 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/706/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany siedziby XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie, ul. W. Umińskiego 12
2012 2403 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/729/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 2404 2012-03-09 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-10(5)/2012/158/Xzm/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. z siedzibą w Radomiu.
2012 2405 2012-03-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr KBIP 1/2012 Starosty Łosickiego z dnia 9 stycznia 2012r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2011 ROKU
2012 2406 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/67/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic położonych na terenie miasta Ciechanowa.
2012 2407 2012-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Siedleckiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia w 2012 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach gm. Mordy z filią w Kukawkach gm. Przesmyki
2012 2408 2012-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Siedleckiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia w 2012 roku średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2012 2409 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2009 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 19 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Maków Mazowiecki na 2009 rok
2012 2410 2012-03-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Gostynińskiego z dnia 2 lutego 2012r. z działalności Komisji Bepieczeństwa i Porządku za rok 2011.
2012 2411 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/91/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Księcia Janusza I
2012 2412 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych.
2012 2413 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria.
2012 2414 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 371/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2011r. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2011-2016.
2012 2415 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 383/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Piaseczno.
2012 2416 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 404/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2417 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 430/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2418 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 431/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2419 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 432/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2420 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 433/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2421 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 434/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2422 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/86/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2012 2423 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/133/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na 2012 rok.
2012 2424 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/80/2011 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 2425 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na 2012 rok.
2012 2426 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów.
2012 2427 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/148/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującej fragment miejscowości Marków Towarzystwo.
2012 2428 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 135/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2012 2429 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 136/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2012 2430 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 97/XVIII/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2012 2431 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/54/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniewo".
2012 2432 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 98/XIV/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XXIII/08 Rady Gminy Zatory z dnia 10 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach.
2012 2433 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/76/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2012 2434 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/79/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego
2012 2435 2012-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2012 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2012 2436 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 9/IV/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szulborze Wielkie na 2011 rok
2012 2437 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 42/XI/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szulborze Wielkie na 2012 rok
2012 2438 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/136/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nasielsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań
2012 2439 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/137/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nasielsk.
2012 2440 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2012 2441 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 40/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki” w jedną instytucję pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”
2012 2442 2012-03-13 Komunikat Komunikat nr 1.2012 Starosty Sierpeckiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2012 rok
2012 2443 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 128/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 117/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 110/XIV/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatkowych
2012 2444 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 129/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 118/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 108/XIV/2011 z dnia 29 listopada 2011r w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok
2012 2445 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 130/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin na lata 2012-2019
2012 2446 2012-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 255/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 2447 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2012 2448 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 174/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
2012 2449 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 186/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za wynajem obiektów sportowych administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.
2012 2450 2012-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Mławskiego z dnia 23 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011
2012 2451 2012-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Starosty Mławskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "ZDROWA JESIEŃ" dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2012 roku.
2012 2452 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze za odbiór nieczystości stałych.
2012 2453 2012-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/12 Starosty Mińskiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2012 2454 2012-03-13 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie współpracy w zakresie utrzymania rzeki Utraty w km 46+200 ÷ 47+420
2012 2455 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 106/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina.
2012 2456 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XX/135/20121 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
2012 2457 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 2458 2012-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Miedzna z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2011 rok.
2012 2459 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/56/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2460 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 387/LI/2009 Rady Miasta Ostrołęka z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2012 2461 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 2462 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2012 2463 2012-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Siedleckiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2012 2464 2012-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 2 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2011
2012 2465 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/95/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodaorwania przestrzenego Gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Pieńki- Towarzystwo.
2012 2466 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 grudnia 2011r. W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOWE BUDY.
2012 2467 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/95/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2011r. dotyczącej miejscowego planu zagospsodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Pieńki- Towarzystwo.
2012 2468 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 2469 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/184/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu ,,Sochaczewska Karta Rodziny"
2012 2470 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/185/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy.
2012 2471 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 134/XVII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
2012 2472 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 135/XVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze.
2012 2473 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 145/XVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 109/XIV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
2012 2474 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 100/X/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Gozdowo.
2012 2475 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/12 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kruki, Nakły
2012 2476 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszewie-Borkach
2012 2477 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2012 rok
2012 2478 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy.
2012 2479 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 2480 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali
2012 2481 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/ 84 / 2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 2482 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 295/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 519/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2012 2483 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz, warunków i zasad oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków
2012 2484 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 107/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Bagnistej ( obecnie ul. Termalnej ) w Gostyninie.
2012 2485 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 2486 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jedlnia-Letnisko
2012 2487 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2017
2012 2488 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 2489 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Jedlnia-Letnisko
2012 2490 2012-03-14 Aneks Aneks nr 10 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2012 2491 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/87/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Oziemkówce
2012 2492 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/88/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzegach
2012 2493 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/144/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2012 2494 2012-03-14 Aneks Aneks nr 3 - z dnia 14 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 2495 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/65/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2012 2496 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/66/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu na terenie gminy Brok.
2012 2497 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2012 roku”.
2012 2498 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/69/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2012 2499 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/70/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego.
2012 2500 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/68/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kosowie Lackim
2012 2501 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2012
2012 2502 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 317/XX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
2012 2503 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 329/XX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 2504 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/160/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012- 2020.
2012 2505 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/163/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011- 2020.
2012 2506 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 lutego 2012r. w sprawiew sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
2012 2507 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 127 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu
2012 2508 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 135 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Serocku
2012 2509 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2012 2510 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń, Drwęcz, Laskowiec.
2012 2511 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/98/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2012 roku
2012 2512 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Janówek
2012 2513 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 2514 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2012 2515 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2009r. zmina wbudżecie gminy na 2009 rok
2012 2516 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 2517 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2518 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 2519 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/356/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok
2012 2520 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 r.
2012 2521 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/09 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2522 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2012 2523 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2009 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok.
2012 2524 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/239/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok .
2012 2525 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2012 2526 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2009 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 2527 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 101/XXV/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 2528 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/20009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r
2012 2529 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/49/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2009r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne Miasta Ząbki
2012 2530 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/364/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2009.
2012 2531 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 15 maja 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2009.
2012 2532 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/147/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 13 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2533 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 150/XXIX/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2009
2012 2534 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 r.
2012 2535 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 37/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 2536 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/38/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2537 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2012 2538 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 153/2009 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 r.
2012 2539 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2009 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2012 2540 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 2541 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
2012 2542 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/09 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009
2012 2543 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 199/XXI/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009
2012 2544 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 241/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 2545 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 4 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 2546 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/416/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 2547 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/417/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 2548 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/32/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 roku.
2012 2549 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/288/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok
2012 2550 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 2551 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2009 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 8 maja 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok.
2012 2552 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2009 rok
2012 2553 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/136/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2554 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 3 czerwca 2009r. zmian budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2009 rok
2012 2555 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2009r. zmian budżetu miasta na 2009 rok
2012 2556 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10 czerwca 2009r. zmian budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2009 rok
2012 2557 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 287/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2012 2558 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/253/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budzetu w 2009 r.
2012 2559 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolanów.
2012 2560 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 395 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 czerwca 2009r. Uchwała Nr 395-XXVIII-09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r
2012 2561 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr V/28/09 z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2562 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/31/09 z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2563 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 r.
2012 2564 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/41/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 2565 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 228/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2566 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2012 2567 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/149/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 2568 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/137/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 2569 2012-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr MSRON.843.6.2012.TG Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uzupełnienia składu Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2012 2570 2012-03-15 Porozumienie Porozumienie nr 4/WZS/P/29/2012 Miasta Sierpca i Gminy Miasto Płock z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.
2012 2571 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 1 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin.”
2012 2572 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 1 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 2573 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 1 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
2012 2574 2012-03-15 Aneks Aneks nr 1/2012 Wójta Gminy Lutocin z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych
2012 2575 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/606/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2009
2012 2576 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 2577 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 2578 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 2579 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/401/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2009r. wprowadzenia zmiany w Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
2012 2580 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/399/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2009r. wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 2581 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/09 Wójta Gminy w Troszynie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2582 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 Wójta Gminy Młynarze z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2012 2583 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 2584 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 2585 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 233/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 2586 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Zielonka na 2009 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/354/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 rok.
2012 2587 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/298/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok
2012 2588 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/2009 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 r.
2012 2589 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr LI/237/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 9 czerwca 2009r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok .
2012 2590 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/37/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Marki na 2009 rok.
2012 2591 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 2592 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w roku 2012.
2012 2593 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 2594 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie założenia ponadgimnazjalnej Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu.
2012 2595 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu ponadgimnazjalnej Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu.
2012 2596 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie założenia ponadgimnazjalnej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu.
2012 2597 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu ponadgimnazjalnej Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu.
2012 2598 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty dziecka w pieczy zastępczej
2012 2599 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 2147/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2012 2600 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2012 2601 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011r. W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.
2012 2602 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2011 Miasta Piastowa z dnia 27 grudnia 2011r.
2012 2603 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 31 stycznia 2012r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XVI/85/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.
2012 2604 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXI/92/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie pomiędzy ul. Polną, a osiedlem mieszkaniowym „Działki”
2012 2605 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 61/XII/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze
2012 2606 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 62/XII/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 2012
2012 2607 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 12.72.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Grabów nad Pilicą
2012 2608 2012-03-15 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2011r.
2012 2609 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  Poświętne
2012 2610 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poświętne, którymi gospodaruje Wójt Gminy Poświętne.
2012 2611 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr III.9.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jasieniec.
2012 2612 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr III.11.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec
2012 2613 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2011 – 2016
2012 2614 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
2012 2615 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2011 – 2016
2012 2616 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 118/XV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowa Sucha lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 2617 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 120/XV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2012 2618 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/143/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.
2012 2619 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 247/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2012 2620 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 248/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2012 2621 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 249/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 2622 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 250/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 2623 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 132/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Chorzele.
2012 2624 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 133/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach przyjętego Uchwałą nr 165/XXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2009 roku.
2012 2625 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 134/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach.
2012 2626 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 135/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach.
2012 2627 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 139/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zarębach.
2012 2628 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 140/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie.
2012 2629 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 141/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych przez Gminę Chorzele.
2012 2630 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 142/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale numer 27/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011 roku dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2631 2012-03-15 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-3(6)/2012/510/VIIIzm3/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku
2012 2632 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/144/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2633 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/09 Burmistrza Gminy Różan z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2634 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 364(52)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2009 rok
2012 2635 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009.
2012 2636 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009.
2012 2637 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą nr XXII/123/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r.
2012 2638 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 236/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r
2012 2639 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/354/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok
2012 2640 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/272/2009 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2009.
2012 2641 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 maja 2009r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 2642 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2009r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 2643 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2012 2644 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
2012 2645 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/09 Wójta Gminy Klembów z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2012 2646 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2012 2647 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/116/09 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 2648 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 2649 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 2650 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2012 2651 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/301/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009 rok
2012 2652 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/374/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Jabłonna na rok 2009
2012 2653 2012-03-16 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 340/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2011r.
2012 2654 2012-03-16 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 1472/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2011r.
2012 2655 2012-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.3.2012.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2012r. Rada Gminy Michałowice
2012 2656 2012-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Powiatu Radomskiego z Miastem Pionki z dnia 5 marca 2012r.
2012 2657 2012-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Powiatu Radomskiego z Miastem i Gminą Iłża z dnia 5 marca 2012r.
2012 2658 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.2.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 214/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2012 2659 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.4.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV/136/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych w 2012r.
2012 2660 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.5.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV/138/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej na 2012 rok
2012 2661 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.6.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały 147/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock
2012 2662 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.8.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 221/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wysokości oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.
2012 2663 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.10.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień na rok podatkowy 2012.
2012 2664 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.11.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIX/120/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 2665 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.12.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XV/75/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2012 2666 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.13.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XV/81/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/69/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 2667 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.14.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 57/X/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2012 2668 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.17.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XI/57/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2669 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.19.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XII/64/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łyse oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 2670 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.20.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XVI/90/11 Rady Gminy Ce-głów z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym gruntów rolnych na terenie Gminy Ce-głów w roku 2012.
2012 2671 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.21.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XVI/91/11 Rady Gminy Ce-głów z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Cegłów w roku 2012.
2012 2672 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 2169/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej "Słoneczny Dom" w Radomiu prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2012 2673 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/90/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 listopada 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 2674 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XI/61/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
2012 2675 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 2676 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Białobrzegi, dla terenów zielonych położonych w Białobrzegach przy ul. Spacerowej i Mikowskiej.
2012 2677 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 72/XVII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2012 2678 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich w Pruszkowie
2012 2679 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2012r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
2012 2680 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr SZAS.XVIII.0007.116.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: ustalenia nowych granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.
2012 2681 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr SR.XVIII.0007.112.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Zielona w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie.
2012 2682 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/148/2012 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/315/2008 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Mławy.
2012 2683 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/153/2012 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 2684 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 88/IX/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez gminę Czerwińsk nad Wisłą
2012 2685 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 89/IX/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie regulaminu targowisk w Gminie Czerwińsk nad Wisłą
2012 2686 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/62/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2012
2012 2687 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/143/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji gminnej
2012 2688 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/162/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie
2012 2689 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we ws Rusiec
2012 2690 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/167/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2012 2691 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XII/ 83 /2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2011 – 2020.
2012 2692 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 138/XIV/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie: zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych.
2012 2693 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 139/XIV/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie.
2012 2694 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 140/XIV/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 marca 2012r. sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.
2012 2695 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 143/XIV/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno w 2012 roku”
2012 2696 2012-03-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 12 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Miasta i Gminy Białobrzegi.
2012 2697 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 251/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 2698 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/635/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/627/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2012 2699 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 218/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 2700 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/134/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 2701 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 231/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2012 2702 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 2703 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 224/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2704 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/09 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
2012 2705 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/09 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2706 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/48/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2707 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/79/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009r.
2012 2708 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 2709 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2009.
2012 2710 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/636/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2012 2711 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2009
2012 2712 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2009 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 2713 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2714 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2009
2012 2715 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2009
2012 2716 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 2717 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-13/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 2718 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 185/XXIX/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2012 2719 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 2720 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2012 2721 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 2722 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 106/XXIV/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r
2012 2723 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2012 2724 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2012 2725 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2012 2726 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 233/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2727 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku
2012 2728 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 421/XXXII/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 lipca 2009r. zmiany w budżecie gminy na 2009 r.
2012 2729 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/67/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2730 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/128/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 2731 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 2732 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 321/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 2733 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok.
2012 2734 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/114/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2735 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Zielonka na 2009 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVII/359/09 z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 rok.
2012 2736 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 258/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawi dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2737 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/185/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 2738 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 556/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2012 2739 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 557/2009 Rady Miasta Radom z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2012 2740 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 558/2009 Rady Miasta Radom z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2012 2741 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 559/2009 Rady Miasta Radom z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2012 2742 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 2743 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2009
2012 2744 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2745 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/135/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2746 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 2747 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 330/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2748 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 czerwca 2009r. W sprawie zmian w budzecie gminy na 2009r
2012 2749 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 2750 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie intencji przystąpienia Gminy Odrzywół do Związku Międzygminnego
2012 2751 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 97/XXIV/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 2752 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/29/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2012 2753 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/09 Wójta Gminy Troszyn z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2754 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 168/XXX/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 10 czerwca 2009r. zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 2755 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 2756 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 2757 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/09 Rady Gminy Szelków z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2758 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 2759 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/132/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2760 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/133/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2761 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2009 rok.
2012 2762 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2009 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmiany budżetu w 2009 roku
2012 2763 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/08 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 2764 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Zwoleń
2012 2765 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2766 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 584/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok
2012 2767 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/164/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009
2012 2768 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Liw Nr XXIII/164/09 z dnia 17 marca 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2009
2012 2769 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 2770 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2771 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 207/XXIII/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009
2012 2772 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 2773 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 2774 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok
2012 2775 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2009 Wójta Gminy Jadów z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2009 rok
2012 2776 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2009
2012 2777 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1038/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r
2012 2778 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1040/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r
2012 2779 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1041/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r
2012 2780 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1042/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r
2012 2781 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1043/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r
2012 2782 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1044/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r
2012 2783 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1045/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r
2012 2784 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1046/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy PIaseczno w 2009r
2012 2785 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1047/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r
2012 2786 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 1048/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r
2012 2787 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 476/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2788 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 477/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009 roku
2012 2789 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr V/32/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2790 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/09 Rady Gminy Nur z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2012 2791 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Legionowo na 2009 rok
2012 2792 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2009.
2012 2793 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/257/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2009 rok
2012 2794 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 2795 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/153/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2796 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 2797 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 2798 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2009 rok
2012 2799 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2800 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/141/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2009 rok.
2012 2801 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 2802 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/738/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Olesin 129 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Kobiałka 49 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 43 w Warszawie, ul. Kobiałka 49
2012 2803 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/739/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 352 w Warszawie, ul. J. Conrada 6 oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 80 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Aspekt 48
2012 2804 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/740/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 351 w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 48/56 oraz zmiany obwodów niektórych szkół podstawowych w m.st. Warszawie
2012 2805 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/741/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany nazwy i obwodu Szkoły Podstawowej nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie, ul. Mandarynki 1 oraz zmiany obwodów niektórych innych publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie
2012 2806 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/744/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
2012 2807 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/748/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida - część I.
2012 2808 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/769/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz niektóre inne uchwały
2012 2809 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/770/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2012 2810 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/771/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego
2012 2811 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/772/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie
2012 2812 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/773/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami w Warszawie
2012 2813 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/778/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat
2012 2814 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/781/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2012 2815 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/782/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2012 2816 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
2012 2817 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolonii Brzeźce.
2012 2818 2012-03-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2012 2819 2012-03-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2012 2820 2012-03-20 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lutego 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego
2012 2821 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012
2012 2822 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/109/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/98/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2012 2823 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIII-17/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w zakresie zadań własnych gminy
2012 2824 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/83/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 2825 2012-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 7 marca 2012r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2012 2826 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 66/XI/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boguty-Pianki na rok 2012
2012 2827 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Strzegowo na rok 2012
2012 2828 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/93/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Komunalnego w Strzegowie
2012 2829 2012-03-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2012 2830 2012-03-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2012 2831 2012-03-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2012 2832 2012-03-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2012 2833 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Parysów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 2834 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Parysów.
2012 2835 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 1.15.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XII/79/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2012 2836 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 1.16.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIII/91/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2012 2837 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 1.18.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 108/IX/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prawnych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 2838 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 2.31.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2011 roku Zmieniającej Uchwałę Nr III/12/2012 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał.
2012 2839 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 172/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 2840 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 171/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012
2012 2841 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 70/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wyszków oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wyszków
2012 2842 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 71/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żuków
2012 2843 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 72/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żelechów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żelechów
2012 2844 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 73/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łyse oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łyse
2012 2845 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 74/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bulkowo oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bulkowo
2012 2846 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 75/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin
2012 2847 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 2848 2012-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5511.1.2012 Starosty Żyrardowskiego z dnia 16 stycznia 2012r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2011 roku
2012 2849 2012-03-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2012r.
2012 2850 2012-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2011 roku.
2012 2851 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 2852 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 15 czerwca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Sterdyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 2853 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 2854 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego
2012 2855 2012-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5511.1.2012 Starosty Garwolińskiego z dnia 16 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2011
2012 2856 2012-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Starosta Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Garwolińskiego
2012 2857 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 2858 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.
2012 2859 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2012r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
2012 2860 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XXXV/261/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy na rok 2010.
2012 2861 2012-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.4131.2.1.2012.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2012r. Rada Gminy Goworowo
2012 2862 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/747/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Opaczewskiej
2012 2863 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 50/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
2012 2864 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 53/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów
2012 2865 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 54/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płońsk
2012 2866 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 55/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Regimin
2012 2867 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2009 Wójta Gminy Jadów z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na rok 2009
2012 2868 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2012 2869 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 2870 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 590/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 431/2008 Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radomia na 2009 rok
2012 2871 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/09 Rady Gminy Nur z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2012 2872 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku
2012 2873 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/445/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2009 rok
2012 2874 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2012 2875 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/341/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2009.
2012 2876 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok
2012 2877 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/33/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec
2012 2878 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/34/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec.
2012 2879 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2009 Wójta Gminy Jadów z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2009 rok
2012 2880 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2009 Wójta Gminy Jadów z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2009 rok
2012 2881 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2009 Wójta Gminy Jadów z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy jadów na 2009 rok
2012 2882 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 2883 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/35/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2884 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 2885 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/396/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r.
2012 2886 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr LXXXVII/403/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2887 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr LXXXVII/404/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2888 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr LXXXVII/413/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 2889 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 18 maja 2009r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdzialami i paragrafami w ramach tego samego działu budżetowego
2012 2890 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 2891 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/09 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 2892 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 2893 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2012 2894 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/303/2009 Rady Miasta Marki z dnia 1 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
2012 2895 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/411/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 2896 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/12 STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2012
2012 2897 2012-03-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Żyrardowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
2012 2898 2012-03-22 Postanowienie Postanowienie nr 4/2012 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 19 marca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki i Rady Gminy Sanniki przed upływem kadencji
2012 2899 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 215/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa mazowieckiego oczekujących na przysposobienie.
2012 2900 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 2901 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 42/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 - 2015”
2012 2902 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/12 Starosty Mińskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2012 2903 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 031.7.2012 Powiatu Wołomińskiego i Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 29 lutego 2012r.
2012 2904 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr IV-90/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2010
2012 2905 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2012 Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim i w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku
2012 2906 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2012 Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
2012 2907 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Starosty Pruszkowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2012 2908 2012-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2012r.
2012 2909 2012-03-27 Aneks Aneks nr 7/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 marca 2012r.
2012 2910 2012-03-27 Aneks Aneks nr 1/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk pomiędzy Starostą Nowodworskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk.
2012 2911 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego
2012 2912 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej „Powierzającym”, reprezentowanym przez:1. Marka Chciałowskiego - Starostę Powiatu Garwolińskiego2. Stefana Gorę - Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego aMiastem Siedlce, reprezentowanym przez:1. Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie.
2012 2913 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012r. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 2914 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 2915 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.24.2012 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2012
2012 2916 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.25.2012 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2012
2012 2917 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Ostrołęckiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Ostrołęckiego w 2012 roku
2012 2918 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/12 Starosty Mińskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2012 2919 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/171/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 20 marca 2012r. w sprawie sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2011 rok.
2012 2920 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XV/5/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko
2012 2921 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 78/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025
2012 2922 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 79 / XVI / 2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2012 2923 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Chynów z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011.
2012 2924 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie przy Al. Legionów pomiędzy rzeką Wilgą, a osiedlem mieszkaniowym "Zarzecze"
2012 2925 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI.88.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk na okres od dnia 01.04.2012r do 31.03.2013r.
2012 2926 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 22/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 grudnia 2011r. zawarte z Gminą Kotuń
2012 2927 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 23/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2011r. zawarte z Miastem i Gminą Mordy
2012 2928 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/20/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nieporęt w sprawie zmiany granic Gminy Nieporęt
2012 2929 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 2930 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 stycznia 2012r.
2012 2931 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 173/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim
2012 2932 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XX/187/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 254/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Przedszkoli Publicznych w Gminie Ożarów Mazowiecki
2012 2933 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wygoda
2012 2934 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładnia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Puszcza Mariańska oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga bedzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazanie podmitów uprawnionych do udzielenia tych ulg.
2012 2935 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/52/2012 Rady Gminy Joniec z dnia 9 marca 2012r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2012 2936 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 167/XIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 64/VII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011 r.  w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola
2012 2937 2012-03-27 Aneks Aneks nr 1/11/WGM-V/P/33/2012 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 27 lutego 2012r. do porozumienia Nr 5/WGM-V/P/25/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Słupno.
2012 2938 2012-03-27 Aneks Aneks nr 1/15/WGM-V/P/49/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 1 marca 2012r. do porozumienia Nr 7/WGM-V/P/6/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Radzanowo
2012 2939 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Przesmyki opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy prowadzone przez Miasto Siedlce
2012 2940 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2016
2012 2941 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Domanice oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2012 2942 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
2012 2943 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI/75/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 2944 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI/76/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2012 roku
2012 2945 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku
2012 2946 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2012 2947 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność gminy przez gminne jednostki organizacyjne
2012 2948 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 91/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2012
2012 2949 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na 2012
2012 2950 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2951 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 294/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2012 2952 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 299/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki
2012 2953 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 300/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2012 2954 2012-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 położonych na obszarze gminy lub jej części
2012 2955 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/ 90/ 2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Niecieczy.
2012 2956 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/ 94/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sabnie.
2012 2957 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 8/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 23 stycznia 2012r. zawarte z Gminą Suchożebry
2012 2958 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlcea Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2012 2959 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 2960 2012-03-27 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 20 października 2006r. w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa
2012 2961 2012-03-27 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-15(4)/2012/1425/VIIzm/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii.
2012 2962 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 176 / XIV / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lesznowola na lata 2012-2015
2012 2963 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 180 / XIV / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 2964 2012-03-27 Aneks Aneks nr 5 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 roku zawarty pomiędzy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Lesznowola.
2012 2965 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Starosty Mławskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ZDROWA JESIEŃ” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2012 roku.
2012 2966 2012-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 marca 2012r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Sochaczewie
2012 2967 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr Nr 94/XV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku.
2012 2968 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie gminy Czosnów.
2012 2969 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie.
2012 2970 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, i trybu ich pobierania.
2012 2971 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2012 2972 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom we wsiach Cybulice Duże i Czosnów.
2012 2973 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/136/08 dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 2974 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 2975 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 147 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie
2012 2976 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Joniec
2012 2977 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/12 Starosty Mińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina" w Mieni
2012 2978 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 2209/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2012 2979 2012-03-28 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 położonych na obszarze Radomia
2012 2980 2012-03-28 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 16 marca 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Powierzającym” a powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, 2. Pan Roman Wożniak – Wicestarosta Szydłowiecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Doroty Jakubczyk, zwanym dalej „Przyjmującym”
2012 2981 2012-03-28 Postanowienie Postanowienie nr 5/2012 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sprostowania będu w Postanowieniu Nr 4/2012 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 19 marca 2012 r.
2012 2982 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce – informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2011 roku
2012 2983 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 371/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2011r. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2011-2016.
2012 2984 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 429/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy RYNKOWA ulicy położonej w Piasecznie  w gminie Piaseczno
2012 2985 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 459/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 2986 2012-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Chlewiskach przeprowadzonych w dniu 25 marca 2012 r.
2012 2987 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/75/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn
2012 2988 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/76/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kałuszyn
2012 2989 2012-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 25 marca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płoniawy-Bramura przeprowadzonychw dniu 25 marca 2012 r.
2012 2990 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 143/63/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2011.
2012 2991 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2012 r.
2012 2992 2012-03-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Lipskiego z dnia 31 grudnia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pubilcznego Powiatu Lipskiego za 2011 rok
2012 2993 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie PRZYJĘCIA STATUTU POWIATU LIPSKIEGO.
2012 2994 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Kotuń z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy i likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszkowie
2012 2995 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło '' Skwer im. Księdza Prałata Konstantego Rejchla''
2012 2996 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka.
2012 2997 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Małopole.
2012 2998 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 99/XIII/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Wyszogród
2012 2999 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI.108.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2012 3000 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI.105.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VI/19/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 lutego 2011 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Brańszczyku.
2012 3001 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 135 /2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/ 186 /2008 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2012 3002 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 3003 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych położonych na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz dworca autobusowego
2012 3004 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/240/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2012 3005 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2012 3006 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 117/XVIII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 7 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie miasta i gminy Gąbin w 2012 roku.
2012 3007 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 121/XVIII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 7 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Topólno i miasta  Gąbin.
2012 3008 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 123/XVIII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 7 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 3009 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011
2012 3010 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kozienickiego
2012 3011 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
2012 3012 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 64/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”
2012 3013 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 65/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Latowicz
2012 3014 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 66/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka
2012 3015 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 67/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jedlińsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jedlińsk
2012 3016 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 68/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Myszyniec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Myszyniec
2012 3017 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 69/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława
2012 3018 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok
2012 3019 2012-03-29 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-14(4)/2012/13581/IIIzm6/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła THERMO ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2012 3020 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/145/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim
2012 3021 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Kozienice.
2012 3022 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym miasta Kozienice i obrębie geodezyjnym PSK Kozienice – zwanego „Kozienice Północ”
2012 3023 2012-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej
2012 3024 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów
2012 3025 2012-03-29 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-17(4)/2012/341/VIIIzm3/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia trzeciej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.
2012 3026 2012-03-29 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-33(4)/2012/13859/IIzm3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego: w Warszawie, Sulejówku, Grójcu, Białobrzegach, Pomiechówku, Mińsku Mazowieckim i Sochaczewie
2012 3027 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Starosty Pruszkowskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego "Dom Miłosierdzia" w Walendowie gmina Nadarzyn
2012 3028 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 2254/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2012 roku
2012 3029 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 2255/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2012 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2012 3030 2012-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego