Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Luty 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 784 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2009r. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Stromiec na 2009 rok
2012 785 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 września 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 rok
2012 786 2012-02-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/PR/OS/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 18 stycznia 2012r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego – Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej „Starostą” oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica – Waldemarem Walczakiem zwanym dalej „Nadleśniczym”
2012 787 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XLII/2/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Północnego Mazowsza na rok 2012
2012 788 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011- 2020.
2012 789 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta sulejówek na lata 2011 - 2020.
2012 790 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/111/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011r. Budżet Gminy Stare Babice na 2012r.
2012 791 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/89/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2011r.
2012 792 2012-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z dnia 27 grudnia 2011r.
2012 793 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/54/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2011r.
2012 794 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2012.
2012 795 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 25.291.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Odrzywole Nr VIII/52/2011 z dnia 8 listopada 2011 r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2012 796 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 25.292.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIII/69/11 Rady Gminy Promna z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2012 797 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 25.293.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIII/71/11 Rady Gminy Promna z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2012
2012 798 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 25.294.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w całości Uchwały Nr XIII/72/11 Rady Gminy Promna z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2012 799 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 25.296.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Siennie Nr XII/59/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2012 800 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 25.297.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: orzeczenia o nieważności w części uchwały Nr XIII/297/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2012 801 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 26.303.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012r.
2012 802 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 26.304.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2012r.
2012 803 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 26.305.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XI/63/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 r.
2012 804 2012-02-01 Aneks Aneks nr 1/2012 Starosty Siedleckiego z dnia 12 stycznia 2012r.
2012 805 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 16 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj
2012 806 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 100/XIV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2012 rok.
2012 807 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 110/XIV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowej Suchej.
2012 808 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 111/XIV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XIII/2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 77/XII/2011 z dnia 28.09.2011 r. w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim.
2012 809 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2012
2012 810 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Pionki
2012 811 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/82/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2012 812 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2012-2020
2012 813 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
2012 814 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
2012 815 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowosci Siennica
2012 816 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2012
2012 817 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 818 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 133/XIV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2011 rok.
2012 819 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 141/XIV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
2012 820 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/126/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2012 rok
2012 821 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/ 199 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2012r. zmiany uchwały nr XXIX/359/97 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie: nadania nazwy parkowi miejskiemu w Nowym Dworze Mazowieckim.
2012 822 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/ 200 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie m. Nowy Dwór Mazowiecki
2012 823 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/ 201/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta  Nowy Dwór Mazowiecki
2012 824 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu przasnyskiego na rok 2012
2012 825 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 19 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Mokobody
2012 826 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/98/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 827 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 828 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Klembów” lub „Zasłużony dla Gminy Klembów” oraz przyjęcie regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów
2012 829 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/78/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2012-2016
2012 830 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/79/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 831 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/141/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2012
2012 832 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/145/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Wieliszewie.
2012 833 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Stara Błotnica
2012 834 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVIII/187/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości.
2012 835 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/ 84/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Błotnica
2012 836 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nur na rok 2012
2012 837 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sparwie zmian w budżecie gminy Wyszków na rok 2009
2012 838 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI/99/08 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 839 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2012
2012 840 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na 2012 rok.
2012 841 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 125/XIII/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2012
2012 842 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/107/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012.
2012 843 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 169/VI/19/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2012
2012 844 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/83/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/264/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011 r.
2012 845 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/84/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2012 846 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/86/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 847 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/90/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicnzego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 848 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sochaczew na rok 2012
2012 849 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2012 rok
2012 850 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnia na 2012 r.
2012 851 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 852 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan na rok podatkowy 2012.
2012 853 2012-02-01 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2009r. na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2012 854 2012-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2012 855 2012-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2012 856 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/74/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2012
2012 857 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/112/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2012
2012 858 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/22/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2011 – 2021.
2012 859 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2012 – 2021.
2012 860 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012 r.
2012 861 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 122/XIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok
2012 862 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 863 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 864 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 865 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/75/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 866 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/76/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 867 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawach zmiany lub zniesienia urzędowej nazwy miejscowości.
2012 868 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX / 100 / 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2012 869 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX / 101 / 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o.
2012 870 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX / 102 / 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 871 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2011 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego poprzez zniesienie ochronności z drzew- dwóch lip drobnolistnych rosnących na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą.
2012 872 2012-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 031/1/2012 Wójta Gminy Lutocin z dnia 23 stycznia 2012r.
2012 873 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 50/VII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
2012 874 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 54/XI/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012r.
2012 875 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia nowo powstałych ulic do kategorii dróg gminnych
2012 876 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/99 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie nadania nazw ulicom projektowanym na oś. "Wiejska II" oraz Uchwały Nr XXXIII/35/2001 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 maja 2001 roku w sprawie zaliczenia istniejących ulic do kategorii dróg gminnych
2012 877 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 87/XIV/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Załuski przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2012 878 2012-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2010 roku.
2012 879 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2012 rok
2012 880 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 192/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 881 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2012 882 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 883 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 146/XV/08 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008
2012 884 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszków na rok 2008
2012 885 2012-02-02 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 16 stycznia 2012r. lista biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu
2012 886 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/183/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2020
2012 887 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/185/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020 r.
2012 888 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/186/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2012 889 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stanisławów na rok 2012.
2012 890 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024.
2012 891 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 18/V/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 892 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 19/VI/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej spółce wodnej działającej na terenie Gminy Szulborze Wielkie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2012 893 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 26/VII/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „ Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew- Zaręby Kościelne- Chmielewo wraz z budową chodników”.
2012 894 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 32/IX/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim.
2012 895 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 36/X/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 896 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 37/X/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych w tym podatku.
2012 897 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 38/X/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach.
2012 898 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 39/X/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 899 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 43/XI/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych w tym podatku.
2012 900 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 117/XIV/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na postawie art.24 ust.1, 6 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
2012 901 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 grudnia 2011r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Na podstawie art. 49 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854, z późn. zm.) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego O/Bodzanów i MKO i W NSZZ „Solidarność” i po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych dotyczących zapisu § 4 ust. 3
2012 902 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 903 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ciepielów lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 904 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2012 905 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/77/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 906 2012-02-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr SO.3.2011 Wójta Gminy Garwolin z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonywania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego
2012 907 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 119/XIII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 105/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
2012 908 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 121/XIII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Milanówka na rok 2012
2012 909 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 124/XIII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2012 910 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/81/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 911 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2012 rok
2012 912 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 913 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obręby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty gm. Bielsk
2012 914 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Sokołowskiemu i jego jednostkom podległym
2012 915 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr Nr XIX//126/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2012 916 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr Nr XIX/129/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”.
2012 917 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr Budżetowa Gminy MOchowo na rok 2012 Nr 92/XIV/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 918 2012-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/08 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2012 919 2012-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/08 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2012 920 2012-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/08 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2012 921 2012-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/08 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2012 922 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 923 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 924 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2012
2012 925 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2012-2020
2012 926 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI/120/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2012 927 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 100/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.
2012 928 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 101/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 32/90 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 październikia 1990 roku w sprawie zatwierdzenia statutów sołectwa i osiedla.
2012 929 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 102/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Bloki.
2012 930 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 103/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Franciszków.
2012 931 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 104/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Józefów.
2012 932 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 105/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Kabel.
2012 933 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 106/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Mickiewicza.
2012 934 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 107/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Ołtarzew.
2012 935 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 108/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Południe.
2012 936 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 109/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Północ.
2012 937 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 110/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Szeligi.
2012 938 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 111/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Wolica.
2012 939 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 112/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Zientarówka.
2012 940 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 113/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bronisze.
2012 941 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 114/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Domaniewek.
2012 942 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 115/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Duchnice.
2012 943 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 116/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gołaszew.
2012 944 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 117/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jawczyce.
2012 945 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 118/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kaputy - Kręczki.
2012 946 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 119/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Konotopa.
2012 947 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 120/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Koprki.
2012 948 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 121/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Macierzysz.
2012 949 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 122/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Michałówek.
2012 950 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 123/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mory.
2012 951 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 124/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Myszczyn.
2012 952 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 125/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ołtarzew.
2012 953 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 126/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Orły.
2012 954 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 127/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ożarów Wieś.
2012 955 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 128/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pilaszków.
2012 956 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 129/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piotrkówek Duży.
2012 957 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 130/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piotrkówek Mały i Strzykuły.
2012 958 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 131/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płochocin Wieś.
2012 959 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 132/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pogroszew.
2012 960 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 133/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pogroszew Kolonia.
2012 961 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 134/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Święcice.
2012 962 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 135/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Umiastów.
2012 963 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 136/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wieruchów.
2012 964 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr 137/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wolskie.
2012 965 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2012.
2012 966 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Stara Kornica na 2012 rok.
2012 969 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2012
2012 970 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI DŁUGOWIZNA
2012 971 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WÓLKA WRĘCKA I WRĘCZA A.
2012 972 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI LUBLINÓW.
2012 973 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI OLSZÓWKA, WRĘCZA, WRĘCZA A
2012 974 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WRĘCZA I OLSZÓWKA
2012 975 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/124/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SZELIGI, LUBLINÓW I GURBA.
2012 976 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/125/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOGMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI POWĄZKI
2012 977 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVII/200/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 978 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/54/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaskarzew na 2012 rok
2012 979 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/55/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021
2012 980 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XX/98/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012
2012 981 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XX/104/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: ZMIANY UCHWAŁY Nr IX/53/2011 RADY POWIATU W LIPSKU Z DNIA 30 MARCA 2011 ROKU W SPRAWIE ROZKŁADU GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LIPSKIEGO
2012 982 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jednorożec.
2012 983 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym oraz Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym
2012 984 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 985 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/105/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Troszyn pod nazwą Żłobek Samorządowy w Troszynie
2012 986 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/106/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Troszynie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2012 987 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/108/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Troszyn
2012 988 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno
2012 989 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grądy, gmina Leszno
2012 990 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 51.X.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny na terenie miejscowości: Kęczewo, Lewiczyn, Lipowiec Kościelny, Łomia, Niegocin, Parcele Łomskie i Turza Wielka
2012 991 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów
2012 992 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2012 993 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2012 rok
2012 994 2012-02-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie naboru uzupełniającego zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim
2012 995 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 996 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2012 997 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/159/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2012-2016
2012 998 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/160/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów.
2012 999 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Lubowidz przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1000 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 97/XVI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości
2012 1001 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 100/XVI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Lubowidzu Nr 159/XXVI/2006 r. z dnia 29 września 2006 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na obszarze Gminy Lubowidz.
2012 1002 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew
2012 1003 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XX/159/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 1004 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XX/161/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/148/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew
2012 1005 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XX/165/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Karczew
2012 1006 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miedzna na 2012 rok.
2012 1007 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
2012 1008 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/92/12 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/69/11 z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 1009 2012-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku
2012 1010 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012
2012 1011 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV / 117 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łaskarzew
2012 1012 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV / 118 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Miasto Łaskarzew na lata 2012 - 2016.
2012 1013 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIV/62/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rusinów
2012 1014 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIV/63/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały określającej stawki i zwolnienia w podatku od środków transportowych
2012 1015 2012-02-07 Porozumienie Porozumienie nr ZU-Z/2012/11 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. zawarte w dniu 30 grudnia 2011r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Zabrodzie Adamem Ołdakiem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2012 1016 2012-02-07 Porozumienie Porozumienie nr ZU-B/2012/11 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. zawarte w dniu 30 grudnia 2011r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk Mieczysławem Pękulem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2012 1017 2012-02-07 Porozumienie Porozumienie nr ZU-D/2012/11 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 grudnia 2011r. zawarte w dniu 20 grudnia 2011r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Długosiodło Stanisławem Jastrzębskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2012 1018 2012-02-07 Porozumienie Porozumienie nr SCH/2011 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19 października 2011r. zawarte w dniu 19 października 2011 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Andrzejem Żołyńskim Wójtem Gminy Somianka zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2012 1019 2012-02-07 Porozumienie Porozumienie nr ZU-R/2012/11 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 7 grudnia 2011r. zawarte w dniu 7 grudnia 2011r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana -Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Rząśnik Pawłem Kołodziejskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2012 1020 2012-02-07 Porozumienie Porozumienie nr ZU-S/2012/11 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. zawarte w dniu 28 grudnia 2011r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu”a Wójtem Gminy Somianka Andrzejem Żołyńskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2012 1021 2012-02-07 Porozumienie Porozumienie nr ZU-W/2012/11 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19 grudnia 2011r. zawarte w dniu 19 grudnia 2011 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Gminą Wyszków reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego - Burmistrza Wyszkowa - zwaną w dalszej części „Gminą”.
2012 1022 2012-02-07 Aneks Aneks nr 2 do porozumienia nr 157/ip/2010 z dnia 28 września 2010 r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 października 2011r. zawarty w dniu 27 października 2011 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Stanisławem Jastrzębskim – Wójtem Gminy Długosiodło zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2012 1023 2012-02-07 Aneks Aneks nr 2 do porozumienia s/bu/2011 z dnia 4 maja 2011 r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 października 2011r. zawarty w dniu 14 października 2011 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka – Andrzejem Żołyńskim zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 1024 2012-02-07 Aneks Aneks nr 1 do porozumienia s/bu/2011 z dnia 4 maja 2011 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 7 października 2011r. zawarty w dniu 7 października 2011 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bocian - Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka – Andrzejem Żołyńskim zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 1025 2012-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2009 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 1026 2012-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2012 1027 2012-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2012 1028 2012-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 182/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2012 1029 2012-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2012 1030 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 258/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok
2012 1031 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 260/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok
2012 1032 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 138/XXVI/09 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 10 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2009
2012 1033 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 143/XXVII/09 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2009.
2012 1034 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 148/XXVIII/09 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2009
2012 1035 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 rok
2012 1036 2012-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok
2012 1037 2012-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 397/2008 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Legionowo na 2008 rok
2012 1038 2012-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2012 1039 2012-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2008 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 1040 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 1041 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009
2012 1042 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2012 1043 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/161/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Zielonka
2012 1044 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/163/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zielonka
2012 1045 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/164/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/138/11 z dnia 28.11.2011r. w sprawie opłaty targowej na 2012r.
2012 1046 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 listopada 2011r. sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006r.
2012 1047 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za przyjęcie odpadów komunalnych na Gminnym Składowisku we wsi Wężowiec
2012 1048 2012-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Wyszkowie z dnia 4 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie za rok 2011.
2012 1049 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 1050 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1051 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wyszkowskiego na rok 2012.
2012 1052 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2012.
2012 1053 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXXI/150/97 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach.
2012 1054 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi
2012 1055 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 1056 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Miasta i Gminy Mordy
2012 1057 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2012 1058 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy w części dot. wsi Ostoje i Wojnów.
2012 1059 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2012 1060 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 159/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim
2012 1061 2012-02-08 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 168/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 1062 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Młynarze na rok 2012.
2012 1063 2012-02-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty związanych z orzecznictwem i wydawaniem opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Łosickiego.
2012 1064 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/113/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2012 1065 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/114/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2012
2012 1066 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 127/XI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2012 1067 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 129/XI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 69/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2012 1068 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 83/XII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XLV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 października 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1069 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/335/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku.
2012 1070 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/341/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Siedlce
2012 1071 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/342/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce.
2012 1072 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/346/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia działki nr 202/2 z obrębu 56 stanowiącej ulicę Kruszcową oraz części działki nr 269/1 z obrębu 56 stanowiącej ulicę Generała Ignacego Prądzyńskiego w Siedlcach kategorii drogi gminnej oraz w sprawie zaliczenia ulic Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego połączonych Rondem Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, części ulicy Generała Ignacego Prądzyńskiego oraz ulicę Kruszcową w Siedlcach do kategorii dróg powiatowych położonych w ciągu budowanej obecnie Obwodnicy Wewnętrznej Miasta Siedlce.
2012 1073 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2012
2012 1074 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 118/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 108/XIV/2011 z dnia 29 listopada 2011r w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok
2012 1075 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 119/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
2012 1076 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 121/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
2012 1077 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 122/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2012.
2012 1078 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 89/XVI/11 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017
2012 1079 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Parysów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2012.
2012 1080 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 106.XVIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Góraszka – Centrum Handlowe” w gminie Wiązowna.
2012 1081 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2012 1082 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2012 1083 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2012 1084 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/08 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 7 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1085 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/08 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1086 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/08 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1087 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/08 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 15 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1088 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/08 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1089 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/08 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1090 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/08 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 16 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1091 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/08 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1092 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/08 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1093 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/09 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1094 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zabrodzie na rok 2009
2012 1095 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 586/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 1096 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 593/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 1097 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 1098 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 1099 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2008 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2012 1100 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2008 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2012 1101 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/2008 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2012 1102 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/2008 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2012 1103 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/104/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1104 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2009 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2012 1105 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 lutego 2009r. zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 1106 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 1107 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2009 Burmistrza Przasnysza z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2012 1108 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 1109 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007r.
2012 1110 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 34/2011 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej za rok 2010
2012 1111 2012-02-09 Informacja Informacja Starosty Mławskiego z dnia 1 lutego 2012r. o operacie opisowo - kartograficznym obrębu ewidencyjnego Strzegowo Osada
2012 1112 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2012 1113 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 1114 2012-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Ostrołęckiego z dnia 24 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego za 2011 rok
2012 1115 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia uchwły budżetowej na 2012r.
2012 1116 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 113/XIV/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania Nagrody Starosty Legionowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2012 1117 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 114/XIV/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu legionowskiego
2012 1118 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012
2012 1119 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 1120 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/162/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały XIII/124/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 października 2011r. w sprawie Programu współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2012, zmienionej uchwałą III/8/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 grudnia 2010r. oraz uchwałą V/29/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2011r.
2012 1121 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010 .
2012 1122 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zwoleńskiego
2012 1123 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 126/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Miasta Józefowa
2012 1124 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie
2012 1125 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XX/86/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Garwolin Nr XL/243/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1126 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011r. Rady Miejskiej w Drobinie  Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 1127 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 102/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1128 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2012 1129 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XII-6/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagościniec
2012 1130 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XII-7/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
2012 1131 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 47/XII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 1132 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 46/XII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 1133 2012-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Białobrzeskiego z dnia 31 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.
2012 1134 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
2012 1135 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 169/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice
2012 1136 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2008 rok
2012 1137 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 68a/W/2008 Wójta Gminy Cegłów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2008 rok
2012 1138 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/W/2008 Wójta Gminy Cegłów z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy Cegłów na 2008 rok
2012 1139 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/W/2008 Wójta Gminy Cegłów z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2008 rok
2012 1140 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/09 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1141 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/09 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1142 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/09 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1143 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-35/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 1144 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2012 1145 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2012 1146 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/08 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1147 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/124/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2008 rok
2012 1148 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/08 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Karniewo na 2008 rok
2012 1149 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/09 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Karniewo na 2009 rok
2012 1150 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/09 Rada Gminy Karniewo z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1151 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XL/277/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2012 1152 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/121/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmian z budżecie na 2009 rok
2012 1153 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2012 1154 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2012 1155 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2009 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2012 1156 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zamian w budżecie Miasta na 2009 rok
2012 1157 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/105/09 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 1158 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XL/295/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki
2012 1159 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2012 1160 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2012 1161 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr VI/36/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1162 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/367/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 rok
2012 1163 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na rok 2012
2012 1164 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/56/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2012 rok
2012 1165 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 26/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Domaniewice
2012 1166 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 27/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Korytnica
2012 1167 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 28/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Młochów
2012 1168 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 29/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Krzesk
2012 1169 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 30/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa
2012 1170 2012-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok.
2012 1171 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2012
2012 1172 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2012 1173 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2012 1174 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 62/XV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 16 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWE MIASTO NA ROK 2012
2012 1175 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr VIII.81.2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.
2012 1176 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr VIII.82.2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie.
2012 1177 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr VIII.83.2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla instytucji kultury – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wieniawie – prawa własności środków trwałych wybudowanych w ramach inwestycji realizowanych przez Gminę Wieniawa.
2012 1178 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 1179 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2012 – 2020
2012 1180 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na 2012 rok
2012 1181 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr I/3/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XVI/77/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2012 rok
2012 1182 2012-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 5 Starosty Żuromińskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2012 roku.
2012 1183 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łochów na rok 2012
2012 1184 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/59/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Rusinów z wyłączeniem sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka- I etap
2012 1185 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/61/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 1186 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1187 2012-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Lipskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2012 1188 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1189 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/80/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/07 Rady Gminy w Regiminie z dnia 16 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2012 1190 2012-02-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych
2012 1191 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 1192 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 103/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Gąbin
2012 1193 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII(87)1995 Rady Gminy w Siedlcach z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia oraz uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Siedlcach
2012 1194 2012-02-10 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-1(6)/2012/13590/IVzm/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiebiorcy: Energetyka Ursus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2012 1195 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 170/VI/19/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 1196 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr II/8/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/49/11 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego
2012 1197 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 1198 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa na 2012 rok.
2012 1199 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle
2012 1200 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/80/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XI/61/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
2012 1201 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2012 1202 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/92/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania imienia III Liceum Ogólnokształcącemu, I Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach
2012 1203 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/109/12 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olszewo-Borki i jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 1204 2012-02-13 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 stycznia 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego, 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 1205 2012-02-13 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 stycznia 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: 1. Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez: 1. Włodzimierza Górlickiego – Starostę Powiatu Szydłowieckiego 2. Romana Woźniaka – Wicestarostę Powiatu Szydłowieckiego zwanych dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 1206 2012-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 428/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 1207 2012-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 449/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 1208 2012-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 464/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zwiększeń środków budżetowych
2012 1209 2012-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 481/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 1210 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 24.282.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIII/68/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 1211 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 25.283.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVIII/84/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Tarczyn.
2012 1212 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 25.285.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2011r. dotycząca orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIV/165/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec
2012 1213 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 25.295.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w całości uchwały Nr XIII/123/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie handlu ulicznego, targowisk i opłat targowych.
2012 1214 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 26.310.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XI/66/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Siennica.
2012 1215 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 26.311.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XI/61/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru.
2012 1216 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 26.312.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XI/70/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXI/237/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1217 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 26.313.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 11.62.2011 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 1218 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 27.322.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Orońsku Nr XVII/84/11 z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 1219 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 27.324.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XX/107/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 1220 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 27.326.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XV/141/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2012 1221 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 27.329.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XX/171/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2012 1222 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 27.330.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części, uchwały Nr XVI/124/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 1223 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 27.332.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności w całości Uchwały Nr X/54/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 1224 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2012 1225 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XII/117/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 1226 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XII/119/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012.
2012 1227 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XII/126/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 1228 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 113/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetu na rok 2012
2012 1229 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 1230 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szelków na rok 2012.
2012 1231 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XV/76/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 1232 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 112/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
2012 1233 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 27.323.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Orońsku Nr XVII/85/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1234 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2011 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2012
2012 1235 2012-02-13 Aneks Aneks nr 24 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2012 1236 2012-02-14 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 1370/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2011r.
2012 1237 2012-02-14 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 1369/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2011r.
2012 1238 2012-02-14 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 132/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2011r.
2012 1239 2012-02-14 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 1371/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2011r.
2012 1240 2012-02-14 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego Warszawa - Praga z dnia 23 stycznia 2012r. biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie kadencja 2009-2013
2012 1241 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/334/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Stadler.
2012 1242 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r.
2012 1243 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/500/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Pułtusk przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2012 1244 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przemiarowie
2012 1245 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przemiarowie
2012 1246 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/461/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie stawek opłaty targowej
2012 1247 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pułtusk
2012 1248 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011  Rady Gminy w Borkowicach z dnia 22 grudnia 2011r.
2012 1249 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1250 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2012.
2012 1251 2012-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2012 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA" w Kozienicach.
2012 1252 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2012
2012 1253 2012-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.29.2011.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2012r. Rada Gminy Maciejowice
2012 1254 2012-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.30.2011.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2012r. Rada Gminy Maciejowice
2012 1255 2012-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.1.2012.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2012r. Rad Miasta Legionowo
2012 1256 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2012.
2012 1257 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 1258 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr VI/122/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Magnuszew na 2012 rok.
2012 1259 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 97/XVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2012 1260 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 1261 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 1262 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIV.74.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1263 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XII/46/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Wierzbno na 2012 rok.
2012 1264 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XII/47/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2012 - 2020.
2012 1265 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2012.
2012 1266 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół Powiatu Łosickiego
2012 1267 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 98 / XVII /2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla małej obwodnicy Gostynina
2012 1268 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2009 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 1269 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/131/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1270 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok
2012 1271 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 1272 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 428/XXXI/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1273 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/09 Rady Gminy Mirów z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1274 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 591/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok
2012 1275 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 592/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok
2012 1276 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok
2012 1277 2012-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego
2012 1278 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korczew
2012 1279 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2012 1280 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1281 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/113/12 Rady Gminy Dobre z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2012 1282 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/114/12 Rady Gminy Dobre z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/104/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Gminy Dobre.
2012 1283 2012-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Węgrowskiego z dnia 3 lutego 2012r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.
2012 1284 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2012 1285 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 1286 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2012 rok
2012 1287 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIX/80/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule uchwały budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2012 nr VIII/79/2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1288 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budzetowa Gminy Potworów na rok 2012
2012 1289 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/PCPR/2012 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Piaseczyńskiego w 2012 roku
2012 1290 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/PCPR/2012 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Słoneczna 12 na rok 2012
2012 1291 2012-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 31 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2011 rok
2012 1292 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/76/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilczowoli
2012 1293 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/77/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznego gimnazjum , szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Policzna oraz granic ich obwodów.
2012 1294 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2012-2019
2012 1295 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozienice na rok 2012
2012 1296 2012-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Płońsku.
2012 1297 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/236/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Boiska Wielofunkcyjnego w Raszynie
2012 1298 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/243/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Raszyn
2012 1299 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/244/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Rady Gminy Raszyn
2012 1300 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr X/2011 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ z dnia 16 grudnia 2011r. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ w sprawie Uchwalenia budżetu Związku Gmin nad Iłżanką na 2012 rok
2012 1301 2012-02-15 Informacja Informacja nr 1/12 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 9 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Otwock
2012 1302 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok.
2012 1303 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Skrzeszew
2012 1304 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012rok
2012 1305 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2012 - 2022
2012 1306 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewoszów na lata 2011-2016
2012 1307 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniewoszów
2012 1308 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 12.77.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11.62.2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1309 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 12.79.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 1310 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chotcza.
2012 1311 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy
2012 1312 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 września 2011r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych
2012 1313 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 1314 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1315 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 37/VIII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2012 1316 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 1317 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/11 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ogólnodostępności kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"
2012 1318 2012-02-15 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 stycznia 2012r.
2012 1319 2012-02-15 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie
2012 1320 2012-02-15 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie
2012 1321 2012-02-15 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 stycznia 2012r.
2012 1322 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/11/65/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Ciechanowskiego.
2012 1323 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/11/66/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1324 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok
2012 1325 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok
2012 1326 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok
2012 1327 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/08 z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok
2012 1328 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok
2012 1329 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIX/140/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych obszarów w miejscowościach: Deskurów, Lucynów Duży, Fidest
2012 1330 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2012 1331 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 80/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 38/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej
2012 1332 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Radomskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim
2012 1333 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 148/XIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 490/XXXII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1334 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 153 / XIII / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 1335 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 154 / XIII / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 1336 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 155 / XIII / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 1337 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 156 / XIII / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 1338 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 157 / XIII / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 1339 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 158 / XIII / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 1340 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 2988/123/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2012 1341 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 168/128/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.
2012 1342 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 3/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”
2012 1343 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 1/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 1344 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 4/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dębe Wielkie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dębe Wielkie
2012 1345 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 5/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Maciejowice
2012 1346 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 6/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wilga
2012 1347 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 7/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wólka Folwark
2012 1348 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 8/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Kowala
2012 1349 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 9/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Rościszewo
2012 1350 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 10/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wsola
2012 1351 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 11/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Brok
2012 1352 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 12/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Rzeczniów
2012 1353 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 13/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nowe Miasto  oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nowe Miasto
2012 1354 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 14/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Iłża oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Iłża
2012 1355 2012-02-15 Aneks Aneks nr 3 Gminy Józefów z dnia 11 stycznia 2012r. do Porozumienia z dnia 17 lutego 2011r. Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Józefów
2012 1356 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/47/2011 Rady Gminy Joniec z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2012 rok
2012 1357 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/156/11 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1358 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVI/155/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
2012 1359 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVI/158/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka”
2012 1360 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2012
2012 1361 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/10 Rady Gminy Sterdyń z dnia 7 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sterdyń i jej jednostkom podległym.
2012 1362 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/173/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 23/1 z obrębu ewid. nr 39
2012 1363 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/198/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 1364 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/202/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Legionowo
2012 1365 2012-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WZK.5510.2.2.2012 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 19 stycznia 2012r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011
2012 1366 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2012
2012 1367 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/110/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2012 1368 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/50/11 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2012
2012 1369 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 112.XIX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Wiązowna oraz sposobu ich rozliczania.
2012 1370 2012-02-15 Aneks Aneks nr 8 Starosty Mławskiego z dnia 4 stycznia 2012r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2012 1371 2012-02-15 Aneks Aneks nr 8 Starosty Mławskiego z dnia 4 stycznia 2012r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2012 1372 2012-02-15 Aneks Aneks nr 8 Starosty Mławskiego z dnia 4 stycznia 2012r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2012 1373 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1374 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ceranów oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
2012 1375 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2012
2012 1376 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2012
2012 1377 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 66/XVI/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Sierpc oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 1378 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVI/123/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENTY MIEJSCOWOŚCI MARKÓW ŚWINICE, WRĘCZA, ŚWINICE, DŁUGOWIZNA, LUBLINÓW, CZEKAJ I GRABCE JÓZEFPOLSKIE
2012 1379 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 90/ IX /11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gozdowie .
2012 1380 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 65 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice
2012 1381 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1382 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 439/XXXIII/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1383 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/117/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009r.
2012 1384 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV-183/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Pilawa na 2009 rok
2012 1385 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 1386 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1387 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1388 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1389 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1390 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/396/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 rok
2012 1391 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/338/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 rok
2012 1392 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/19/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1393 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 336/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009 rok
2012 1394 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 1395 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/09 Rady Miasta Halinów z dnia 24 kwietnia 2009r. Uchwała w sprawie przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2009 rok
2012 1396 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1397 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 1398 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 1399 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-7/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1400 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/172/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 214/8, 214/6 , część działki o nr ewid. 212/1 z obrębu ewid. nr 65
2012 1401 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2012
2012 1402 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach
2012 1403 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych dodatku mieszkaniowego
2012 1404 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr 87/XVII/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudusk na 2012 rok
2012 1405 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr 90/XVII/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 1406 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr 92/XVII/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia na 2012 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2012 1407 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2012 1408 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/238/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2012 1409 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dn.10.02.2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pionki
2012 1410 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku.
2012 1411 2012-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 1412 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2009 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 1413 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XLI/218/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1414 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/397/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2009 rok
2012 1415 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/231/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok
2012 1416 2012-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/118/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 września 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2012 1417 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1418 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/09 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1419 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/175/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1420 2012-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/09 Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2009 rok
2012 1421 2012-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/09 Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2009 rok
2012 1422 2012-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/06 Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2009 rok
2012 1423 2012-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 24 Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2009 rok
2012 1424 2012-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2009 rok
2012 1425 2012-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2009 rok
2012 1426 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI/252/09 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2009
2012 1427 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2009 rok
2012 1428 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 223/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 1429 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-9/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1430 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 1431 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2009
2012 1432 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 4 maja 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zielonka na 2009 rok do uchwały Rady Miasta nr XXXIV/338/09 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 1433 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/09 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1434 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/09 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1435 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/09 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1436 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/09 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1437 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/09 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1438 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-33/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 1439 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1440 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-12/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1441 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/09 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1442 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXII/123/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r.
2012 1443 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXII/123/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 roku
2012 1444 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/92/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2012 1445 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXX/264/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 1446 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2009 rok
2012 1447 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2009 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 lutego 2009r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na rok 2009
2012 1448 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2009 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na rok 2009.
2012 1449 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2009 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX / 229 /2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2008r.
2012 1450 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/09 Rady Miasta Iłża z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1451 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/08 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2012 1452 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu
2012 1453 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młytnarze na 2009 rok
2012 1454 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV/128/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2012 1455 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 311(160)08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2012 1456 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr 178/08 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 1457 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 472/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 1458 2012-02-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.1.2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2012r. Rada Gminy w Płońsku
2012 1459 2012-02-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.2.2012.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2012r. Rada Gminy Lesznowola
2012 1460 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Węgrowskiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie w 2012 roku
2012 1461 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi Długosiodło – Stare Bosewo do kategorii dróg gminnych
2012 1462 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2012 1463 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/136/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobyłka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 1464 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/138/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca uchwałe w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1465 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/141/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Królowej Marysieńki w Kobyłce
2012 1466 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetu na rok 2012
2012 1467 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr 96/IX/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gozdowo na 2012 rok
2012 1468 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/12 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: zlecenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sochaczewie, zorganizowania i realizowania zadania polegającego na pracy z rodziną.
2012 1469 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/12 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/371/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie ul. Staszica Nr 106.
2012 1470 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/12 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/370/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie ul. Chopina Nr 99.
2012 1471 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/12 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/372/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. H.Sawickiej Nr 7.
2012 1472 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/12 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę XXXIX/369/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44.
2012 1473 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/12 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/368/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie ul. H. Sawickiej 5.
2012 1474 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/12 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/367/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie ul. Staszica 25.
2012 1475 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/12 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę XXXIX/373/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie ul. F. Chopina 99.
2012 1476 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr 104/X/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 1477 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/189/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 135/1 z obrębu ewid. nr 5
2012 1478 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 16 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 1479 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce.
2012 1480 2012-02-17 Informacja Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2012 1481 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2012r. W sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
2012 1482 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2012 1483 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr 96/XVII/12 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: opłata prolongacyjna
2012 1484 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr 97/XVIIi/12 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 92/XVII/11 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie: wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 1485 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Grójec
2012 1486 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście Grójcu
2012 1487 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/90/2012 Rady Gminy Repki z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Repki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1488 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/91/2012 Rady Gminy Repki z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Repki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2012 1489 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
2012 1490 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001r. dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych
2012 1491 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/118/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Łosice w obrębie Rudnik gm. Łosice
2012 1492 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/128/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2012.
2012 1493 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 66 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młynarze
2012 1494 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na rok 2009.
2012 1495 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goszczynie realizacji zadań w zakresie wpierania rodziny
2012 1496 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Sielcu
2012 1497 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Lipniki.
2012 1498 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce.
2012 1499 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce.
2012 1500 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 17/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Borowe
2012 1501 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 18/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Dobrzyków
2012 1502 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 19/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec
2012 1503 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 20/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nasielsk
2012 1504 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 21/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Grabie
2012 1505 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 22/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów
2012 1506 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 23/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Maków-Makowiec
2012 1507 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 24/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wodynie
2012 1508 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 16/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Teresin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Teresin
2012 1509 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 25/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Odrzywół oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Odrzywół
2012 1510 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 15/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miastków Kościelny oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miastków Kościelny
2012 1511 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżeice Gminy na 2009 rok
2012 1512 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 26.309.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XVI.121.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2012 1513 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 26.314.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 106/XII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 1514 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 26.315.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr 8/II/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Szydłowiec.
2012 1515 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 27.316.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIX/93/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Leoncin.
2012 1516 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 27.317.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIX/92/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Leoncin.
2012 1517 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 27.327.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części uchwały Nr 113/XIII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1518 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 27.328.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 105/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
2012 1519 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 27.331.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Sabnie.
2012 1520 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr FK.XVII.0007.104.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2012
2012 1521 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr SR.XVII.0007.107.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: Systemu Informacji Gminnej (SIG)
2012 1522 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr ZO.XVII.0007.105.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dizecięcych.
2012 1523 2012-02-20 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 16 lutego 2012r.
2012 1524 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Sokołowskiego z dnia 1 lutego 2012r.
2012 1525 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1526 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwonce
2012 1527 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwonka.
2012 1528 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2012 .
2012 1529 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miedzna na 2008 rok
2012 1530 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXII/170/08 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2008
2012 1531 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2012 1532 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2009r. W sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 1533 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 177/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sadowne na 2009 rok
2012 1534 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 1535 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zielonka na 2009 rok do uchwały Rady Miasta nr XXXV/345/09 z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 1536 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 października 2008r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zielonka na 2008 rok do uchwały Rady Miasta nr XXVI/249/08 z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok
2012 1537 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2012 1538 2012-02-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji
2012 1539 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 102/XVII/12 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 1540 2012-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grodziska Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2012r. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za 2011 rok
2012 1541 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 122/XVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2012r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego .
2012 1542 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 80/X/2011 Urząd Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 22 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Farmy Wiatrowej „Wyszogród”
2012 1543 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Radzanów
2012 1544 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1545 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Ojrzeń
2012 1546 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 83/XIII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Bielsk na rok 2012
2012 1547 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Zabrodzie, gm. Zabrodzie
2012 1548 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr IX/32/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 7 czerwca 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2012 1549 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 473/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 października 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2012 1550 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 187/08 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 1551 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/08 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 1552 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 205/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1553 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 173/08 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 1554 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 211/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1555 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 203/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1556 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 lutego 2009r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1557 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
2012 1558 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
2012 1559 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu
2012 1560 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/22/12 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2012 1561 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/23/12 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 1562 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr X/110/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 8 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2012 1563 2012-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Gostynińskiego z dnia 13 lutego 2012r. Dotyczące zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
2012 1564 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Legionowskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, ul. Jagiellońska 71
2012 1565 2012-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z działalności "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku" za rok 2011
2012 1566 2012-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku w Powiecie Nowodworskim
2012 1567 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat nowodworski w roku 2012.
2012 1568 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 172/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2012 1569 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011-2019
2012 1570 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011-2019
2012 1571 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011-2019
2012 1572 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012 – 2019
2012 1573 2012-02-21 Aneks Aneks nr 1/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 20 stycznia 2012r. Do porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2011r pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Warka.
2012 1574 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Grójeckiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim
2012 1575 2012-02-21 Aneks Aneks nr 14/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2012r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2012 1576 2012-02-21 Aneks Aneks nr 15/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 9 stycznia 2012r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto n/Pilicą
2012 1577 2012-02-21 Aneks Aneks nr 16/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 20 stycznia 2012r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2012 1578 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 2/WGM-V/P/8/2012 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Brudzeń Duży.
2012 1579 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 3/WGM-V/P/24/2012 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Bielsk.
2012 1580 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 4/WGM-V/P/10/2012 Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Miasto Płock z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Miasta i Gminy Gąbin.
2012 1581 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 5/WGM-V/P/25/2012 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Słupno.
2012 1582 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 6/WGM-V/P/9/2012 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Nowy Duninów.
2012 1583 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 7/WGM-V/P/6/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Radzanowo.
2012 1584 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 8/WGM-V/P/7/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Gozdowo.
2012 1585 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 9/WGM-V/P/22/2012 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Stara Biała.
2012 1586 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 298/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1587 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 299/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses.
2012 1588 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 307/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka
2012 1589 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 308/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1590 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 95/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów.
2012 1591 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 lutego 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2012
2012 1592 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 25 marca 2010r. Nr XXXIV/175/2010 w sprawie ustanowienia zasad porządku domowego w budynkach i na terenie nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Gołymin-Ośrodek
2012 1593 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Wilga z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilga na rok 2012
2012 1594 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/58/12 Rady Gminy Wilga z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilga
2012 1595 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1596 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1597 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1598 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012 – 2017.
2012 1599 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Szreńsk
2012 1600 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2012 1601 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na 2012 rok
2012 1602 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest gmina Radzanów.
2012 1603 2012-02-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OK.031.1.2012 Gminy Borowie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego
2012 1604 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 1605 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji (wygasająco) Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Karczewie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4
2012 1606 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdworskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300m.
2012 1607 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Adamów- Wieś
2012 1608 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 1609 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie powierzenia Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą wykonywania zadań z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2012 1610 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012.
2012 1611 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 128/XV/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 1 lutego 2012r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr 118/XIV/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Na podstawie art. 49 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854, z późn. zm.)
2012 1612 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 1613 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 208/XXV/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009 rok
2012 1614 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2009
2012 1615 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 157/XXVI/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2009 rok
2012 1616 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XX/124/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1617 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXII339/09 Rady Miasta Pionki z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Pionki nr LXVIII/325/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
2012 1618 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1619 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 168/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne.
2012 1620 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIX/174/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminu w 2009r. dz. 750 Administracja publiczna
2012 1621 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/139/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 1622 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 154/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 151/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok
2012 1623 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 275/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2012 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 1624 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 288/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2012 1625 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 289/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki .
2012 1626 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/104/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Przysuskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.
2012 1627 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/107/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze
2012 1628 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/108/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2012 1629 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2005 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/9/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r dotyczącej Statutu Gminy Młodzieszyn.
2012 1630 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XX/5/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina.
2012 1631 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XX/7/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy „Asesora” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 188/37, 188/32, 188/41, 188/30, 188/29, 188/26, 188/28, 188/34 i 188/35.
2012 1632 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.133.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków budżetowych gminy Halinów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 1633 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.135.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie : zmiany uchwały nr XVI.121.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r.w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2012 1634 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.137.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2012 rok
2012 1635 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.141.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Halinów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 1636 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.142.2011 Rada Miejska w Halinowie z dnia 28 grudnia 2008r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowiska, gmina Halinów.
2012 1637 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.143.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisie, gmina Halinów.
2012 1638 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.144.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowiska, gmina Halinów.
2012 1639 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIX.153.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów.
2012 1640 2012-02-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia ‘’Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.’’
2012 1641 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/153/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1642 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/230/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/225/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia31marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok .
2012 1643 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/21/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 1644 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok
2012 1645 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI-168/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2009 rok
2012 1646 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 1647 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 1648 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 2 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 1649 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 1650 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 1651 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 1652 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 1653 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 1654 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 1655 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 463/XXXV/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1656 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 136/XXXI/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2012 1657 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2012 1658 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/65/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1659 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2009
2012 1660 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2009
2012 1661 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2012
2012 1662 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/ 68 / 2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 listopada 2010r. przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012 1663 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2012 roku.
2012 1664 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2012 roku.
2012 1665 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu gminy Puszcz Mariańska
2012 1666 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskaiej do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1667 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII /65/ 2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strachówka na 2012 rok.
2012 1668 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1669 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
2012 1670 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/222/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2009 rok
2012 1671 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/09 Rady Miasta Pruszków z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009r.
2012 1672 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/175/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r. dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
2012 1673 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1674 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2012 1675 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr KB-0151-19/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 6 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 1676 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2008 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 1677 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/111/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2008r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu i spłat na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne miasta Ząbki
2012 1678 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr 51/2008 Wójta Gminy Kowala z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2008
2012 1679 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/08 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1680 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2008 Wójta Gminy Młynarze z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2008 rok
2012 1681 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 1682 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 17 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 1683 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 1684 2012-02-22 Informacja Informacja nr OWA-4110-1(5)/2012/142/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy działającemu pod nazwą: PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2012 1685 2012-02-22 Informacja Informacja nr OWA-4110-2(5)/2012/142/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy aktualnie działającemu pod nazwą: PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2012 1686 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Lipskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2012 1687 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr 87/XIII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłowiec na 2012 rok
2012 1688 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/118/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Stefanówka
2012 1689 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/120/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 1690 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/121/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie
2012 1691 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/122/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie
2012 1692 2012-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Otwockiego z dnia 19 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok
2012 1693 2012-02-22 Aneks Aneks nr 7 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 stycznia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007 roku
2012 1694 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 1695 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/178/2009 Rady Gminy w Krzynowłoga Mała z dnia 11 września 2009 r. sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
2012 1696 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach
2012 1697 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Krzynowłoga Mała
2012 1698 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Makowskiego z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2012 1699 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso
2012 1700 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII.95.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 1701 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII.62.2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 - 2032
2012 1702 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII.63.2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012
2012 1703 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII.70.2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego
2012 1704 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2012 1705 2012-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2 Starosty Sochaczewskiego z dnia 30 grudnia 2011r. KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO ZA ROK 2011
2012 1706 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 471/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 2 października 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2012 1707 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2008 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 6 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2008 rok
2012 1708 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie wpowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009
2012 1709 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 153/2008 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2012 1710 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2008 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2012 1711 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/2008 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2012 1712 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1713 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1714 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1715 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1716 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2012 1717 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Krzyżówka
2012 1718 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/22/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2012 1719 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/23/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 1720 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1721 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1722 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1723 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1724 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1725 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1726 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1727 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1728 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1729 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1730 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 390/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 1731 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 1732 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1733 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 1734 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2009 Rady Gminy Brok z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1735 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXV/121/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1736 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1737 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/167/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1738 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/175/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1739 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/08 Rady Gminy Somianka z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmianw uchwale nr XIV/67/07 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2008
2012 1740 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 90/2008 z dnia 3 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2012 1741 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2008 Wójta Gminy Młynarze z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2008 rok
2012 1742 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009r.
2012 1743 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 295/XXXIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1744 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 156/XXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1745 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XX/112/09 Rady Gminy Przytyk z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1746 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 1747 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX-150/2009 Rady Miasta I Gminy Pilawa z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2009 rok
2012 1748 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 1749 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/17/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2012 1750 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/117/09 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1751 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/6/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1752 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2009 Rady Miasta Węgrowa z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 r.
2012 1753 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 1754 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1755 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/09 Burmistrza Gminy Różan z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1756 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 342/XXXIX/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1757 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XL/317/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1758 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/40/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec
2012 1759 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr VIII/42/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 1760 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 400/V/33/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2012 1761 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011r. budżetowa na rok 2012
2012 1762 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Latowicz na lata 2011-2015.
2012 1763 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Latowicz
2012 1764 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2012 1765 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowiczna rok 2012
2012 1766 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 1767 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/73/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/04 Rady Gminy Słubice z dnia 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
2012 1768 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/74/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015
2012 1769 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiątkowie
2012 1770 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2012 1771 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Siedlcach.
2012 1772 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w "Domu pod Kasztanami" Domu Dziecka w Siedlcach.
2012 1773 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach.
2012 1774 2012-02-23 Informacja Informacja nr Starosty Siedleckiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Czepielin-Kolonia gm. Mordy
2012 1775 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006r.
2012 1776 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2012 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w roku 2012.
2012 1777 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/91/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2012.
2012 1778 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/95/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw usytuowanych na obszarze gminy Zbuczyn
2012 1779 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/135/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Mińsku Mazowieckim
2012 1780 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/136/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mińsku Mazowieckim
2012 1781 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/137/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2012 1782 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr X/57/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa na rok 2012
2012 1783 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2012 1784 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/14/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1785 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 886/XXXI/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2009
2012 1786 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2008 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1787 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/W/2008 Wójta Gminy Cegłów z dnia 17 listopada 2008r.
2012 1788 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2008 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 31 grudnia 2008r. w spraweie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
2012 1789 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
2012 1790 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/W/2008 Wójta Gminy Cegłów z dnia 21 października 2008r. w sprawie uchylenia w części zarządzenia nr 62/W/2008 z dnia 7 października 2008r.
2012 1791 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/W/2008 Wójta Gminy Cegłów z dnia 28 października 2008r.
2012 1792 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 242(91)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2008 roku
2012 1793 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/94/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1794 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 marca 2009r. Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009r.
2012 1795 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/225/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok.
2012 1796 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX-162/2009 Rady Miasta I Gminy Pilawa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Pilawa na 2009 rok
2012 1797 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2009
2012 1798 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2009 Wójta Gminy Izabelin z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie układu wykonanwczego budżetu na 2009 rok
2012 1799 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2009 Wójta Gminy Izabelin z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2012 1800 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 81/XXII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 1801 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009
2012 1802 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 1803 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 1804 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 1805 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Zielonka na 2009r. do Uchwały Rady Miasta Zielonka Nr XXXI/ 308/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 rok.
2012 1806 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zielonka na 2009 rok do uchwały Rady Miasta nr XXXII/313/2009 z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 1807 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 r.
2012 1808 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zielonka na 2009 rok do uchwały Rady Miasta nr XXXIII/329/09 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 1809 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 1810 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 1811 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XLV/209/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2009 rok
2012 1812 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie sprostowania zarządzenia 04/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego
2012 1813 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/176/ 2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1814 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 465/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2009 rok
2012 1815 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr I/3//09 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1816 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 218/XXV/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009 rok
2012 1817 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/27/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec
2012 1818 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/30/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec.
2012 1819 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1820 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do udzielania zaliczek.
2012 1821 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/146/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2012 1822 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2009 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 1823 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 102/XXIII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009.
2012 1824 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2012 1825 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2012 1826 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2012 1827 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2012 1828 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
2012 1829 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/123/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 1830 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/119/09 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1831 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2012 1832 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXI/110/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2009r
2012 1833 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2009.
2012 1834 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/09 Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Myszyniec na 2009 rok
2012 1835 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/09 Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Myszyniec na 2009 rok
2012 1836 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1837 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/139/09 Rady Gminy Dobre z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok
2012 1838 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1839 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2009 Wójta Gminy Izabelin z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2012 1840 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 1841 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-2/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1842 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009r.
2012 1843 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/32/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 marca 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2012 1844 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/37/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 marca 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2012 1845 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2009
2012 1846 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2009
2012 1847 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1848 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-3/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1849 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-5/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1850 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-6/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1851 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 marca 2009r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1852 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2009.
2012 1853 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009
2012 1854 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/202/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2009
2012 1855 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/166/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1856 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/383/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1857 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/377/2009 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1858 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 152/127/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 1859 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 222/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.
2012 1860 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 264/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 1861 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego.
2012 1862 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach
2012 1863 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 16/III/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na lata 2012-2015
2012 1864 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 17/III/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 1865 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012r.
2012 1866 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2012 Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2012 roku.
2012 1867 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2012 roku.
2012 1868 2012-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie
2012 1869 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/131/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2012 1870 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/308/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 1871 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 1872 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 stycznia 2009r. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy Legionowo na 2009 rok
2012 1873 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/143/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1874 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nadarzyn na rok 2009
2012 1875 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr 256/XXXIV/09 Rady Gminy Przyłęk z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwały 253/XXXIII/08 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
2012 1876 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr 198/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1877 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Orońsko na 2009 rok
2012 1878 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/136/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 27 lutego 2009r. sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2012 1879 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/217/09 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2012 1880 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1881 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2012 1882 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/92/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 – 2020.
2012 1883 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011
2012 1884 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/2009 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie g miny Maciejowice na 2009 rok
2012 1885 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/6/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2009
2012 1886 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1888 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/11/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym
2012 1889 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/12/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym
2012 1890 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/73/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Marki na 2009 rok.
2012 1891 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 255/09 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Babice na 2009 rok
2012 1892 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 247/09 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Babice na 2009 rok
2012 1893 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/339/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009r.
2012 1894 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1895 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/09 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 1896 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XLV/154/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 1897 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XLV/346/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2012 1898 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/159/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2012 1899 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/162/2009 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2012 1900 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 1901 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1902 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1887 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/10/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt”
2012 1903 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/139/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2012 1904 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/114 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2012 rok
2012 1905 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIV/128/12 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmian do Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/58/2003 z dnia 25 marca 2003 r. Rady Powiatu Pruszkowskiego
2012 1906 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIV/129/12 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Całodobowej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej Typu Rodzinnego z siedzibą w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6A oraz w sprawie użyczenia mienia Powiatu Pruszkowskiego na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą w Piastowie.
2012 1907 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIV/131/12 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
2012 1908 2012-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 30 stycznia 2012r. o zmianie w składzie Rady Miasta Żyrardowa
2012 1909 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 1910 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 7 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2012 1911 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2012 1912 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 1913 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/292/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice za 2009r.
2012 1914 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XL/127/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 1915 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1916 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/395/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
2012 1917 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr 409/XXVII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.
2012 1918 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/09 z dnia 13 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 1919 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 1920 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2009 rok
2012 1921 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2009 rok
2012 1922 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 1923 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 1924 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/09 Burmistrza Gminy Różan z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1925 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/09 Burmistrza Gminy Różan z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1926 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 r.
2012 1927 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr 410/XXXI/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1928 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1929 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 6 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 1930 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 1931 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr Nr 350/V/29/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2012 1932 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/136/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 1933 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2009 Rady Miasta I Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 1934 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXV/219/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 maja 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2012 1935 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1936 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 210/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 maja 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2012 1937 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 168/XXVIII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.
2012 1938 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów iwydatków na 2009 rok
2012 1939 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 1940 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/164/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1941 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1942 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2009 rok
2012 1943 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 936/XXXIII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1944 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 937/XXXIII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1945 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 938/XXXIII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2009
2012 1946 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 939/XXXIII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1947 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 940/XXXIII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1948 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 941/XXXIII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1949 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 1950 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1951 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1952 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2009 rok
2012 1953 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/282/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009r.
2012 1954 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/589/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2012 1955 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2009 rok
2012 1956 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009r.
2012 1957 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2009 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2012 1958 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1959 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr III/16/09 Rady Gminy Kowala z dnia 27 marca 2009r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia na wsi w wodę dla mieszkańców wsi Zenonów dostarczonej przez Wodociągi Miejskie
2012 1960 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 222/XXVII/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1961 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr LXXVI/357/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1962 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr LXXVI/358/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie prowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1963 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr LXXVI/359/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1964 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr LXXVI/360/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1965 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr LXXVI/361/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1966 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr LXXVI/362/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 1967 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/W/2009 Wójta Gminy Cegłów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cegłów za 2008 rok
2012 1968 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 226/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 1969 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/779/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2012 1970 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/1/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTÓW GMINY SIEMIĄTKOWO DOTYCZĄCEGO CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH MIEJSCOWOŚCI KRZECZANOWO I SIEMIĄTKOWO
2012 1971 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/2/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy
2012 1972 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/3/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Siemiątkowo
2012 1973 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 227/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1974 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 229/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłat targowych
2012 1975 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/89/11 Rady Gminy Promna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji do naliczania podatków.
2012 1976 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 26 października 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mrozy Nr XXXIX/272/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2012 1977 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr X/97/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 26 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Mrozach Nr XXXIX/280/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
2012 1978 2012-02-28 Aneks Aneks nr 20 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 sierpnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 marca 2004 roku
2012 1979 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 338(26)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2012 1980 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/23/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 marca 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2012 1981 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/128/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1982 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
2012 1983 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2012 1984 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 1985 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/133/09 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1986 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Wieniawa na rok 2009
2012 1987 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2009.
2012 1988 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2009 rok.
2012 1989 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/185 /09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2009
2012 1990 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/313/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 rok
2012 1991 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2009 rok
2012 1992 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2009 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 marca 2009r. w sprawie wykonania budżetu gminy Rząśnik za 2008 rok
2012 1993 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2009 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 1994 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/124/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 1995 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/126/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 1996 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/222/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany budzetu w 2009 r.
2012 1997 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1998 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/09 Wójta Gminy w Troszynie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1999 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/325/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok
2012 2000 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/86/09 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy