Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Grudzień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 8352 2012-12-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2012r. o sprostowaniu błędów
2012 8353 2012-12-03 Decyzja Decyzja nr OWA–4210-89(2)/2012/265/Xzm/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWA-4210-44(11)/2012/265/X/AR z dnia 11 lipca 2012r.
2012 8354 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2012 8355 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Gminy Dobre z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 8356 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/163/12 Rady Gminy Dobre z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów oblicznia podatku rolnego .
2012 8357 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/164/12 Rady Gminy Dobre z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego.
2012 8358 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/165/12 Rady Gminy Dobre z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok .
2012 8359 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2012 8360 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8361 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2012 8362 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8363 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8364 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2013 rok
2012 8365 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
2012 8366 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie : uchylenia uchwały nr XXIII/135/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
2012 8367 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/110/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów obejmującego wieś Bronisławów
2012 8368 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV.123.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 8369 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV.125.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .
2012 8370 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV.128.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk.
2012 8371 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV.132.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XX.109.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
2012 8372 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV.133.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XX.110.2012r. Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie.
2012 8373 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV.134.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XX.111.2012 r. Rady Gminy w Przytyku z dnia z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej.
2012 8374 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8375 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia innych zwolnień
2012 8376 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2013 r.
2012 8377 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8378 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 140/XXII/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 września 2012r. podziału Gminy Płoniawy-Bramura na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 8379 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 152/XXIV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok
2012 8380 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 153/XXIV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Płoniawy-Bramura na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8381 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 157/XXIV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 8382 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zabrodzie w latach 2012-2016”
2012 8383 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2012 8384 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/82/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kazanów na okręgi wyborcze
2012 8385 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2013 r.
2012 8386 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2013 roku.
2012 8387 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2013 r.
2012 8388 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2013 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 8389 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2013 r.
2012 8390 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2013 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 8391 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2013 roku.
2012 8392 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8393 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew na 2012 rok”
2012 8394 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 8395 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2012 8396 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 8397 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
2012 8398 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX.144.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r
2012 8399 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8400 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/ 2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8401 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Przychodnie Kozienickie”
2012 8402 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/121/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.
2012 8403 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/122/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Stary Lubotyń w 2013 roku.
2012 8404 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/123/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 8405 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/124/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8406 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/125/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 listopada 2012r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2012 8407 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/128/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 listopada 2012r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 8408 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 r.
2012 8409 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2013 r.
2012 8410 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 r.
2012 8411 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2013 r.
2012 8412 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bielany na 2013 rok.
2012 8413 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2013.
2012 8414 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2012 8415 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 8416 2012-12-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wiśniew z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Wiśniew zawarte pomiędzy Gminą Wiśniew a Miastem Siedlce
2012 8417 2012-12-04 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Raciążu z dnia 3 grudnia 2012r. USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
2012 8418 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV.145.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2012 8419 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV.146.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rząśnik
2012 8420 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV.147.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Rząśnik
2012 8421 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV.150.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik.
2012 8422 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV.151.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 8423 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV.152.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 8424 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2012 8425 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wyskości stawek podatku od środków transportowych
2012 8426 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 8427 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8428 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 8429 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2013 rok
2012 8430 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 8431 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 25 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowania jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze gminy Promna.
2012 8432 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8433 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2013.
2012 8434 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Goszczyn na stałe obwody głosowania
2012 8435 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Goszczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8436 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8437 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/100/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8438 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8439 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 8440 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz zwolnień od tego podatku
2012 8441 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r oraz zwolnień od tego podatku
2012 8442 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie z siedzibą w Lasocinie oraz zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie.
2012 8443 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/102/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 8444 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/105/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2012 8445 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/106/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8446 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/107/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8447 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 września 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 8448 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012- 2020.
2012 8449 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2012 8450 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty
2012 8451 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2012 8452 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 8453 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 8454 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2012 8455 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego
2012 8456 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8457 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8458 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Lipsko
2012 8459 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania
2012 8460 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8461 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
2012 8462 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/110/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mokobody na lata 2013-2018
2012 8463 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 133/XX/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału gminy Szydłowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8464 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Grębków na jednomandatowe okręgi wyborcze
2012 8465 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 8466 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 8467 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaroszowa Wola
2012 8468 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 86.XXX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Rzakta.
2012 8469 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 87.XXX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Majdan.
2012 8470 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 187/XX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 8471 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 8472 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8473 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 8474 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2012 8475 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/194/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału miasta Kobyłka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8476 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału miasta Kobyłka na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8477 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. w sprawie podziału terenu Gminy Kobyłka na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 8478 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kobyłka
2012 8479 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/206/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Kobyłka i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
2012 8480 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/207/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. w sprawie nadania statutu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce
2012 8481 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce
2012 8482 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/210/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XX/194/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Kobyłka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8483 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/211/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Kobyłka na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8484 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 92/XVI/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Boguty-Pianki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8485 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 98/XVI/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 8486 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 99/XVI/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
2012 8487 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 17.117.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w statutach sołectw z terenu gminy Grabów nad Pilicą
2012 8488 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 17.119.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Grabów nad Pilicą na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8489 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału miasta Ząbki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do rady Miasta Ząbki
2012 8490 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2012 8491 2012-12-05 Informacja Informacja nr 2 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2012 8492 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/120/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2013.
2012 8493 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/123/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej na 2013 rok
2012 8494 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2013.
2012 8495 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/140/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8496 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łaskarzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8497 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 78.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów.
2012 8498 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 77.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów.
2012 8499 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 76.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej w części drogą publiczną ogólnie dostępną, w części drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Czarnówka.
2012 8500 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 79.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów
2012 8501 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 80.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela.
2012 8502 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 81.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Lipowo.
2012 8503 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.
2012 8504 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2013 dla celów podatku leśnego
2012 8505 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 8506 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8507 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 8508 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 rok.
2012 8509 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/115/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2013 rok.
2012 8510 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8511 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/116/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8512 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/118/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8513 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieliszew na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8514 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieliszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8515 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kałuszyn.
2012 8516 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sikory (obręb Sikory).
2012 8517 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Skrzeszew.
2012 8518 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XII.131.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały
2012 8519 2012-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2012 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2012 r.
2012 8520 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 144/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8521 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 145/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2013.
2012 8522 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 146/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 8523 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 147/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 8524 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 151/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok.
2012 8525 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 152/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 8526 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 91/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Dzierzgowo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8527 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 86/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8528 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 87/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2012 8529 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 88/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8530 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 89/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 8531 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/128/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013.
2012 8532 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/129/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 8533 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/130/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8534 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/131/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 8535 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/132/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8536 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.231.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8537 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.234.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2012 8538 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 84/XIX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”.
2012 8539 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/492/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 8540 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/494/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ul. Henryka Guta w Siedlcach
2012 8541 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/495/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/355/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej realizowane na obszarze miasta Siedlce oraz gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienie międzygminne z Miastem Siedlce w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ze zniżką na wszystkich liniach komunikacji miejskiej (w granicach administracyjnych Miasta Siedlce)
2012 8542 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/499/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 8543 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/500/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 8544 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/501/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2012 8545 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 144/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.
2012 8546 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 145/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 8547 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 148/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy placu w Łęgu Probostwie.
2012 8548 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub niezamieszkanych a na, których powstają odpady komunalne
2012 8549 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli zamieszkanych nieruchomości
2012 8550 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady
2012 8551 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych na których powstają odpady
2012 8552 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 8553 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/150/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dąbrówka .
2012 8554 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
2012 8555 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/152/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. W sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Dąbrówka
2012 8556 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 8557 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 168/XXI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8558 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 170/XXI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 8559 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 174/XXI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mała Wieś uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy
2012 8560 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 8561 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/137/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Iłża
2012 8562 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/138/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iłża w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iłża.
2012 8563 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/144/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2012r. W sprawie: Podziału Gminy Iłża na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic obwodów głosowania, oraz Siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2012 8564 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.
2012 8565 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie:ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 8566 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8567 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 110/XIX/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 15 października 2012r. w sprawie podziału gminy Małkinia Górna na okręgi wyborcze. ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 8568 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 117/XX/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Małkinia Górna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8569 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 119/XX/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2012 8570 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 120/XX/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 8571 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 171.XXVIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Krytej Pływalni w Sierpcu
2012 8572 2012-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Radzanów z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jedostek określonych w art.9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2012 rok.
2012 8573 2012-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2012 Wójta Gminy Sabnie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 8574 2012-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 31.2012 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012r.
2012 8575 2012-12-05 Porozumienie Porozumienie nr BCH/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 7 września 2012r. zawarte w dniu 7 września 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana-Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej zwanym w w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk – Mieczysławem Pękulem, zwanym w dalszej części Porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 8576 2012-12-05 Porozumienie Porozumienie nr RCH/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 września 2012r. zawarte w dniu 14 września 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1. Bogdana Mirosława Pągowskiego -Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Pawłem Kołodziejskim Wójtem Gminy Rząśnik zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2012 8577 2012-12-05 Porozumienie Porozumienie nr WCH / 2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. przy kontrasygnacie Danuty Polak – Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Burmistrzem Wyszkowa – Grzegorzem Nowosielskim, zwanym w dalszej części „Burmistrzem”.
2012 8578 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/338/05 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonka
2012 8579 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/493/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja obejmującego obszar 25UO w Siedlcach
2012 8580 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy w Pionkach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
2012 8581 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2013 rok
2012 8582 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2013 rok
2012 8583 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8584 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8585 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodłona rok 2009
2012 8586 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 348/XXIV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2012 8587 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 marca 2009r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku.
2012 8588 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/125/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 8589 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 8590 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 8591 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 504/XXXIX/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 8592 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8593 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8594 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 160/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8595 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 219/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8596 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 231/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8597 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 235/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8598 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 237/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8599 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 244/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 21 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8600 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 267/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8601 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 289/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8602 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 301/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8603 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 302/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8604 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 303/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8605 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 8606 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 271/XXVI/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009
2012 8607 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/09 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009.
2012 8608 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/09 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009.
2012 8609 2012-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/09 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009.
2012 8610 2012-12-06 Porozumienie Porozumienie nr CRU/168/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 12 września 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2012 8611 2012-12-06 Porozumienie Porozumienie nr CRU/180/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2012 8612 2012-12-06 Porozumienie Porozumienie nr CRU/181/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2012 8613 2012-12-06 Porozumienie Porozumienie nr CRU/190/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 12 października 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2012 8614 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2012 8615 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8616 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8617 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obryte
2012 8618 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 8619 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8620 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 8621 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8622 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/88/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2012 8623 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/89/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8624 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/90/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miast i gminy Wyśmierzyce
2012 8625 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/91/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 8626 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/92 /12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Wyśmierzyce na okręgi wyborcze
2012 8627 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/ 93 /12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wyśmierzyce
2012 8628 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/1271/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Konstruktorskiej
2012 8629 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/1273/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2012 8630 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/1280/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie połączenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bemowo oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa - Włochy
2012 8631 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/1285/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m. st. Warszawie
2012 8632 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/1291/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2012 8633 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/1292/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicach Praga-Południe i Wawer m.st. Warszawy
2012 8634 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/1293/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicach Wawer i Praga-Południe m.st. Warszawy
2012 8635 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/1294/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2012 8636 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/1295/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2012 8637 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/1296/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2012 8638 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/1297/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2012 8639 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/278/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/89/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Otwocku zmienionej Uchwałą Nr XVII/164/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lutego 2012 r.
2012 8640 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/284/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.
2012 8641 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/285/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału miasta Otwocka na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8642 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/302/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 8643 2012-12-06 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 listopada 2012r. do porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011roku zawarty w dniu 13 listopada 2012 roku w Warszawie z m. st. Warszwa
2012 8644 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica w zakresie terenów przeznaczonych do zalesienia.
2012 8645 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/330/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 8646 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/332/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 8647 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/333/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2013 rok
2012 8648 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.218.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru administracyjnego Nowy Konik w gminie Halinów
2012 8649 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X.75.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2012 8650 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.220.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów.
2012 8651 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX.229.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 8652 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX.230.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8653 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX.232.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8654 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX.233.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2013 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2012 8655 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr X.49.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2013 rok.
2012 8656 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr X.50.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jasieniec na rok 2013.
2012 8657 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr X.51.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2013 rok.
2012 8658 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr X.52.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 8659 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna.
2012 8660 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 8661 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2012 8662 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8663 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/106/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 8664 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2012 8665 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 165/XXXVII/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 8666 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 166/XXXVII/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny 1 dt żyta przyjętego jako podstawę wyliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 8667 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 167/XXXVII/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 r. na terenie Gminy Sanniki.
2012 8668 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 168/XXXVII/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 8669 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 131/XVII/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 8670 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2013 rok.
2012 8671 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8672 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie stawki opłaty targowej na 2013 rok.
2012 8673 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok .
2012 8674 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym
2012 8675 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8676 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2012 8677 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 rok
2012 8678 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Gołymin-Ośrodek na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8679 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8680 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Andrzejewo w 2013 roku.
2012 8681 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013r.
2012 8682 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 8683 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8684 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie podstawy naliczania podatku rolnego na 2013r.
2012 8685 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 113/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Szczawin Kościelny.
2012 8686 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 114/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8687 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 115/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8688 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 116/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8689 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 117/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościel na 2013 rok.
2012 8690 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 118/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2013 rok.
2012 8691 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 121/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. zmiany Uchwały Nr 171/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26.10.2005r. dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata .
2012 8692 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 267/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 8693 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 268/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2013r.
2012 8694 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 269/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa
2012 8695 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 270/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty miejscowej
2012 8696 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 271/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 8697 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wiosenna w miejscowości Boża Wola położonej w Gminie Baranów
2012 8698 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/94/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Rusinów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8699 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/96/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2012 8700 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/97/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 8701 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/98/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 8702 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/99/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny drewna do wymiaru podatku leśnego na 2013 rok.
2012 8703 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/303/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku.
2012 8704 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i pomoce sąsiedzkie oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 8705 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2012 8706 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stoczek na okręgi wyborcze , oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2012 8707 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/2/PT-I/P/196/2012 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 22 października 2012r. do porozumienia Nr 2/WGM-V/P/8/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 8708 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/4/PT-I/P/198/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 22 października 2012r. do porozumienia Nr 8/WGM-V/P/7/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 8709 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/5/PT-I/P/199/2012 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 5 listopada 2012r. do porozumienia Nr 6/WGM-V/P/9/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 8710 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/6/PT-I/P/200/2012 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 26 października 2012r. do porozumienia Nr 23/WGM-V/P/105/2012 z dnia 21 maja 2012 r.
2012 8711 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/7/PT-I/P/201/2012 Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Miasto Płock z dnia 26 października 2012r. do porozumienia Nr 4/WGM-V/P/10/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 8712 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/8/PT-I/202/2012 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 17 października 2012r. do porozumienia Nr 9/WGM-V/P/22/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.
2012 8713 2012-12-07 Aneks Aneks nr 2/1/PT-I/P/195/2012 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 6 listopada 2012r. do porozumienia Nr 5/WGM-V/P/25/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.
2012 8714 2012-12-07 Aneks Aneks nr 2/3/PT-I/P/197/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 22 października 2012r. do porozumienia Nr 7/WGM-V/P/6/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 8715 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 104/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów,granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8716 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki
2012 8717 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8718 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 8719 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2012 8720 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8721 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/257/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 8722 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr Nr XXVI/258/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 8723 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na 2013 rok
2012 8724 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/260/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 8725 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/262/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Zielonka
2012 8726 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2013 rok
2012 8727 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/118/201 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2013 rok
2012 8728 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok
2012 8729 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie : określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 8730 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/165/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2012 8731 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/166/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.
2012 8732 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 października 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Luszewo
2012 8733 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/168/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 października 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zygmuntowo
2012 8734 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 8735 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/261/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2012 8736 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 8737 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 8738 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 8739 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/201/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Nasielsk.
2012 8740 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr 124/XXV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8741 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr 125/XXV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2012 8742 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr 126/XXV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 8743 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr 127/XXV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku
2012 8744 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr 128/XXV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 8745 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/100/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych.
2012 8746 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8747 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8748 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko - ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim
2012 8749 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.
2012 8750 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.
2012 8751 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8752 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8753 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.
2012 8754 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8755 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8756 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/84/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz.6832) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów
2012 8757 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Piastowa
2012 8758 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8759 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 8760 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piastowa.
2012 8761 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2013
2012 8762 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/106/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013r.
2012 8763 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr 213/XXIII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2013 roku
2012 8764 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr 214/XXIII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Powiat Radomski
2012 8765 2012-12-10 Informacja Informacja nr 1.2012 Starosty Pruszkowskiego z dnia 26 listopada 2012r. modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta i Gminy Brwinów.
2012 8766 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 21 listopada 2012r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2012-2016
2012 8767 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 23 października 2012r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów
2012 8768 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Domanice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8769 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2012 8770 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8771 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2012 8772 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.
2012 8773 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2012 8774 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 8775 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łyse oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 8776 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/93/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia
2012 8777 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Czarnia.
2012 8778 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/97/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8779 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/99/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2012 8780 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/100/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2012 8781 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/155/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.
2012 8782 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/157/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie pomników przyrody położnych na terenie powiatu ciechanowskiego.
2012 8783 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/158/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012r. w sprawiezmiany rozporządzenia w sprawie pomników przyrody położnych na terenie powiatu ciechanowskiego.
2012 8784 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/161/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sadek
2012 8785 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/162/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Glinojeck
2012 8786 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/163/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Garwarz
2012 8787 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/128/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok .
2012 8788 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/129/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8789 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 rok.
2012 8790 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 366/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 8791 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 368/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2012 8792 2012-12-10 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-77(8)/2012/409/IX/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno - Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.
2012 8793 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.147.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8794 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.148.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomści
2012 8795 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 144/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8796 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 145/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2013 roku.
2012 8797 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 146/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat lokalnych na 2013 rok.
2012 8798 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 147/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8799 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8800 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8801 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/121/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 8802 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Pasikonie
2012 8803 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8804 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2012, Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gąsin Mieszkaniowy” w Pruszkowie – Obszar III
2012 8805 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2012, Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sienkiewicza” w Pruszkowie - Obszar I
2012 8806 2012-12-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2012 8807 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/106/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8808 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień w tym podatku
2012 8809 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/103/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. oraz zwolnień w tym podatku
2012 8810 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/101/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 8811 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 8812 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/104/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8813 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2012 8814 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2012 8815 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Zwoleń na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8816 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2011 – 2014
2012 8817 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013r. na obszarze Gminy Sokołów Podlaski.
2012 8818 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku.
2012 8819 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku
2012 8820 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 8821 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 8822 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 8823 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: opłaty targowej.
2012 8824 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie.
2012 8825 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
2012 8826 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: zmiany nazwy odcinka drogi publicznej.
2012 8827 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8828 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie : zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 8829 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia opłaty od posiadania psów.
2012 8830 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 8831 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo.
2012 8832 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/75/2012 Rady Gminy w Jońcu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8833 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/76/2012 Rady Gminy w Jońcu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8834 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/77/2012 Rady Gminy w Jońcu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2012 8835 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/78/2012 Rady Gminy w Jońcu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wronie oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu
2012 8836 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 110/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2013
2012 8837 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 107/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Staroźreby
2012 8838 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 109/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2013 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2012 8839 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 231/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 8840 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 8841 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych
2012 8842 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2012 8843 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno
2012 8844 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2013
2012 8845 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8846 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/214/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mrozy
2012 8847 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/215/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
2012 8848 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody połozonych na terenie powiatu mińskiego
2012 8849 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 39/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO DZ. 170/3 POŁOŻONĄ W MIEJSCOWOŚCI BARTOSZÓWKA ORAZ DZ. 160/2 POŁOŻONĄ W MIEJSCOWOŚCI SKUŁY
2012 8850 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 43/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze
2012 8851 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 48/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2013 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny
2012 8852 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 49/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8853 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 52/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze
2012 8854 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 53/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8855 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.
2012 8856 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 8857 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
2012 8858 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr. XIV/109/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów zmienionej uchwałą nr. XV/117/2011 z dnia 09 grudnia 2011r.
2012 8859 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 8860 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych
2012 8861 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakrzew na stałe obwody głosowania
2012 8862 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymairu podatku rolnego na 2013 rok.
2012 8863 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku.
2012 8864 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica oraz zwolnień w tym podatku.
2012 8865 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 8866 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 108/XIX//2012 Rady Gminy Świercze z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Świercze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 8867 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jabłonna Lacka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8868 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 30 października 2012r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 8869 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 144 /2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8870 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV.124.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8871 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/342/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2013 roku.
2012 8872 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/343/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2012r. w sprawieo bniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.
2012 8873 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/355/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Raszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8874 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan na rok podatkowy 2013.
2012 8875 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok .
2012 8876 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Różan.
2012 8877 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2013 r.
2012 8878 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2013 rok.
2012 8879 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2012 8880 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8881 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV.141.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 października 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2012-2016.
2012 8882 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Cegłów w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cegłów niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości
2012 8883 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym gruntów rolnych na terenie Gminy Cegłów w roku 2013
2012 8884 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Cegłów w roku 2013
2012 8885 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia w roku 2013 na terenie gminy Cegłów wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8886 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8887 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8888 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/37/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gielniów
2012 8889 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/38/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8890 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/39/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  na 2013 rok.
2012 8891 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/40/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8892 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/41/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2012 – 2032 dla Gminy Gielniów.
2012 8893 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Klwów na stałe obwody głosowania.
2012 8894 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Klwów na lata 2012 – 2016”.
2012 8895 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 8896 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 8897 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8898 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2012 8899 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/205/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8900 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2012 8901 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty
2012 8902 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8903 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/144/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 8904 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 8905 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 8906 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8907 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 301/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 8908 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 302/VI/28/2012 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2012 8909 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/143/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8910 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/144/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 8911 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/145/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 8912 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/147/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 8913 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/148/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ciechanów
2012 8914 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8915 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 8916 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2013 rok
2012 8917 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2012 8918 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa raz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2012 8919 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ceranów
2012 8920 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Liwie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 8921 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Gminy w Liwie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 8922 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy w Liwie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 8923 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/91/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2012 8924 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/92/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
2012 8925 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/93/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.
2012 8926 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 8927 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospoadarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2012 8928 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, łańcucha Burmistrza Miasta Płońsk oraz pieczęci miasta Płońska i zasad ich używania
2012 8929 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2012 8930 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy „Rondo im. Nauczycieli Tajnego Nauczania” rondu przy zbiegu ulic Płockiej, Kolejowej i Kopernika w Płońsku
2012 8931 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy „Konstytucji 3 Maja” rondu przy ulicy Płockiej, Wolności i 1 Maja w Płońsku
2012 8932 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Płońsk
2012 8933 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8934 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8935 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2013r.
2012 8936 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
2012 8937 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 8938 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2013r.
2012 8939 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
2012 8940 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.
2012 8941 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Pacyna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8942 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8943 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8944 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 8945 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Winnica stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/48/11 Rady Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2011 roku
2012 8946 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 108 / 2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.
2012 8947 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 109 / 2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2013.
2012 8948 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 110 / 2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 8949 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/111/2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 października 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 8950 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ładzyń
2012 8951 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Ładzyń
2012 8952 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 8953 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Mały Stanisławów
2012 8954 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowosci Prądzewo-Kopaczewo
2012 8955 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanislawowie
2012 8956 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/104/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2013.
2012 8957 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 8958 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/103/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013 i zwolnień z tego podatku.
2012 8959 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/94/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla podatku rolnego na rok 2013
2012 8960 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/95/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013, oraz zwolnień w tym podatku.
2012 8961 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/96/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla podatku leśnego na rok 2013
2012 8962 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/97/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 8963 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 111/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 8964 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 132/XVII/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2013 r. na obszarze gminy Stara Biała.
2012 8965 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/115/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 8966 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/119/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/237/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia  udzielane przez Gminne Przedszkole w Cegłowie prowadzone przez Gminę Baranów
2012 8967 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8968 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/357/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8969 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8970 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/359/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8971 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Młynarze na 2013 rok.
2012 8972 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Młynarze na 2013 rok.
2012 8973 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8974 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny.
2012 8975 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8976 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8977 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 8978 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8979 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica na rok 2013.
2012 8980 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2012 8981 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.
2012 8982 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany parametrów drzewa wchodzącego w skład alei będącej pomnikiem przyrody.
2012 8983 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Błotnica
2012 8984 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/121/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8985 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/122/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8986 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/263/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz stawki opłaty
2012 8987 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/264/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 8988 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/265/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 8989 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce
2012 8990 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały XXV/248/12 Rady Miasta Zielonka w sprawie przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych
2012 8991 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 8992 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla celów podatku rolnego
2012 8993 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 8994 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 8995 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/179 /2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 8996 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8997 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8998 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jadów w 2013 roku.
2012 8999 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2012 9000 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9001 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 200/XIX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2012 9002 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 201/XIX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2012 9003 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 202/XIX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej , jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok 2013.
2012 9004 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 205/XIX/2012 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernice Borowe na lata 2012 - 2032”
2012 9005 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/42/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec
2012 9006 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/53/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec.
2012 9007 2012-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 9008 2012-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 9009 2012-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 9010 2012-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 9011 2012-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2012 9012 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Baranowo.
2012 9013 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.
2012 9014 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/181 /2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2012 9015 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Warka na stałe obwody głosowania
2012 9016 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 9017 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/ 12 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 9018 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2012r. zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 9019 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2013
2012 9020 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9021 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 9022 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV / 182 / 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 9023 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości.
2012 9024 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2012 9025 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/36/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2012 9026 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 9027 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2013
2012 9028 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 132/XXI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9029 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 133/XXI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 9030 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 134/XXI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na rok 2013
2012 9031 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 135/XXI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 9032 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 139/XXI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 9033 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2013.
2012 9034 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Regimin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 9035 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 9036 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
2012 9037 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2012 9038 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2013
2012 9039 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 9040 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/119/12 Rady Gminy Łąck z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2013
2012 9041 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/118/12 Rady Gminy Łąck z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9042 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/120/12 Rady Gminy Łąck z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 9043 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/121/12 Rady Gminy Łąck z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 9044 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/122/12 Rady Gminy Łąck z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 9045 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/123/12 Rady Gminy Łąck z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2012 9046 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 145/XXIII/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2013 na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2012 9047 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie 1m3 ścieków na terenie gminy Bielsk na 2013 rok.
2012 9048 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 147/XXII /2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 wody pobierany z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Bielsk na 2013 rok i w sprawie kwartalnej opłaty eksploatacyjnej .
2012 9049 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina Korczew oraz osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 9050 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy KORCZEW na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 9051 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 9052 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 9053 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 rok
2012 9054 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Garwolin na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9055 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe
2012 9056 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 9057 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9058 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 9059 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.
2012 9060 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/272/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2012 9061 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2012 9062 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2012 9063 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2012 9064 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2012.
2012 9065 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2013
2012 9066 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/288/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 01.01.2013 roku .
2012 9067 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.01.2013r.
2012 9068 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn
2012 9069 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9070 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/295/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów
2012 9071 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 296/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nadarzyn oraz wysokości stawki opłaty
2012 9072 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/297/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 9073 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu „Rodzina 3+ w Gminie Poświętne”
2012 9074 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9075 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 9076 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok
2012 9077 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2012 9078 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9079 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 9080 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9081 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
2012 9082 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9083 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 9084 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Poświętne, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 9085 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Marylka
2012 9086 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2013 r.
2012 9087 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2013.
2012 9088 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku podatkowym 2013.
2012 9089 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2013
2012 9090 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2013
2012 9091 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 3 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2012 roku
2012 9092 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9093 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9094 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9095 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2012 9096 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 9097 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 166/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stawek opłaty od posiadania psów.
2012 9098 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 167/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 rok.
2012 9099 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 168/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego do ustalenia podatku rolnego
2012 9100 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 169/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
2012 9101 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Przesmyki na okręgi wyborcze , oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy
2012 9102 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9103 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2012 9104 2012-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 października 2012r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2012 9105 2012-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 października 2012r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2012 9106 2012-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 października 2012r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2012 9107 2012-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 4/2012 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 listopada 2012r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2012 9108 2012-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 5/2012 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 października 2012r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2012 9109 2012-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 6/2012 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 listopada 2012r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2012 9110 2012-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 7/2012 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 października 2012r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2012 9111 2012-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 8/2012 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 października 2012r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2012 9112 2012-12-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr SO.031.3.2012 Wójta Gminy Garwolin z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonywania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego
2012 9113 2012-12-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr SO.031.4.2012 Wójta Gminy Garwolin z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonywania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego
2012 9114 2012-12-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr SO.031.5.2012 Wójta Gminy Garwolin z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonywania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego
2012 9115 2012-12-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr SO.031.6.2012 Wójta Gminy Garwolin z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonywania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego
2012 9116 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Tarczynie
2012 9117 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 52/XX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2012 9118 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 53/XX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień
2012 9119 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 54/XX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9120 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 55/XX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XI/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 grudnia 2011roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 9121 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 57/XX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2012 9122 2012-12-13 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-82(6)/2012/367/VIII/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedłożonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
2012 9123 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 144/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 9124 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 145/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9125 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 146/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2013.
2012 9126 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 149/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2013 rok.
2012 9127 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 152/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 9128 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 153/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów a także określenia zasad udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
2012 9129 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 154/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XX/2001 Rady Gminy w Bielsku z dnia 14 marca 2001 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych na terenie gminy Bielsk
2012 9130 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9131 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9132 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/104/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9133 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Szydłowie
2012 9134 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadowne
2012 9135 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 9136 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 121/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Andrzejewo
2012 9137 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9138 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo
2012 9139 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/124 /2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo.
2012 9140 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/214/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9141 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/216/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn
2012 9142 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/221/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 9143 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Raciąż na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 9144 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9145 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9146 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2012 9147 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż.
2012 9148 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 131/XIV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
2012 9149 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 132/XIV/202012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawiie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do naliczenia podatku rolnego
2012 9150 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 133/XIV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2012 9151 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 134/XIV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2013
2012 9152 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 137/XIV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2012 9153 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/41/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Krasnem
2012 9154 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/42/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9155 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/43/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 9156 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.
2012 9157 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Kałuszyn
2012 9158 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/237/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/122/11Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliszew na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
2012 9159 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9160 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/242/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9161 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/243/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 9162 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/247/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 9163 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/96/2012 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 22 listopada 2012r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9164 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/95/2012 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 22 listopada 2012r. obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2012 9165 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2012 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – 2013 rok
2012 9166 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy .
2012 9167 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wierzbica.
2012 9168 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia opłat za przejęcie przez Gminę Wierzbica od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
2012 9169 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
2012 9170 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie sprzedaży lokali komunalnych.
2012 9171 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W i e r z b i c y .
2012 9172 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV / 165 / 2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie
2012 9173 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV / 166 / 2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie
2012 9174 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2013 roku oraz zwolnień w tym podatku
2012 9175 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2013 roku
2012 9176 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok
2012 9177 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 237/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2013 rok.
2012 9178 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 238/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
2012 9179 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 239/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 9180 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 240/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do ustalenia podatku rolnego na 2013 r.
2012 9181 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 241/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2013 r.
2012 9182 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sierpcu.
2012 9183 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy placu w Sierpcu.
2012 9184 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy placu w Sierpcu.
2012 9185 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 249/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 94/XII/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 6 lipca 2011r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w Sierpcu.
2012 9186 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9187 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2013 r.
2012 9188 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9189 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.
2012 9190 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/114/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 9191 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/115/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9192 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/116/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9193 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/118/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2012 9194 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/123/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 9195 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/181/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 9196 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/182/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania i ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 9197 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/184/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Anielew
2012 9198 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/186/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2013 rok.
2012 9199 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 9200 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 72/XVIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Szulborze Wielkie w 2013 r.
2012 9201 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 73/XVIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych w tym podatku.
2012 9202 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 74/XVIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9203 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 75/XVIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim
2012 9204 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Kołbiel na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 9205 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Kołbiel na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych.
2012 9206 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 9207 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9208 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel.
2012 9209 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz
2012 9210 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 9211 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
2012 9212 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2013 r.
2012 9213 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
2012 9214 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/48/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 października 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 9215 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/49/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Garbatka-Letnisko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych z każdym okręgu.
2012 9216 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla celów podatku rolnego.
2012 9217 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9218 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 9219 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 9220 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/82/12 Rady Gminy Gzy z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2013 rok
2012 9221 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/83/12 Rady Gminy Gzy z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9222 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/84/12 Rady Gminy Gzy z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9223 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/182/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Leoncin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9224 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/183/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9225 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/190/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9226 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/191/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9227 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/192/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9228 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/193/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9229 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/194/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9230 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/195/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX/171/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 3 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Leoncin
2012 9231 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/196/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów stałych z nieruchomości
2012 9232 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/197/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej .
2012 9233 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013r. na terenie Gminy Skórzec
2012 9234 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień od tego podatku
2012 9235 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2012 9236 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2013 roku.
2012 9237 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Michałowice.
2012 9238 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody obliczania, metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2012 9239 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9240 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 9241 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/94/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku,przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Gminy Rzewnie.
2012 9242 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/95/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2013 rok.
2012 9243 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/96/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9244 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podatku od śodków transportowych na terenie Gminy Rzewnie.
2012 9245 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/130/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 9246 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/150/ 12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 r.
2012 9247 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/151/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn
2012 9248 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/152/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obwiązujących na terenie gminy Troszyn
2012 9249 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/153/ 12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9250 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/155/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2012 9251 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 173/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kozłowie Szlacheckim
2012 9252 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 174/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów w szkołach i innych formach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2012 9253 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 175/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 roku
2012 9254 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 176/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych w roku 2013
2012 9255 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 177/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 9256 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 179/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Nowa Sucha
2012 9257 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 182/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9258 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 291/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Ciechanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9259 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 9260 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 9261 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2013 - 2017
2012 9262 2012-12-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 487/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2012r.
2012 9263 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9264 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2012 9265 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2012 9266 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2012 9267 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9268 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słubicach
2012 9269 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 147/XXV/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 9270 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 132/XXIII/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 29 października 2012r. w sprawie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2013 rok.
2012 9271 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 133/XXIII/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego.
2012 9272 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 137/XXIII/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9273 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 138/XXIII/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 29 października 2012r. w sprawie: stawek opłaty targowej w 2013 r.
2012 9274 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2012 9275 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 9276 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
2012 9277 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 9278 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9279 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 9280 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2012 9281 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu.
2012 9282 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakroczym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 9283 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakroczym na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 9284 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 9285 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 481/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 9286 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2012 9287 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 488/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku.
2012 9288 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 489/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Płocku.
2012 9289 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 490/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Płocku.
2012 9290 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 491/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Płocku.
2012 9291 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 493/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 9292 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX / 226 / 2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9293 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX / 227 / 2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 9294 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/152/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki
2012 9295 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/96/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki
2012 9296 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 116/XX/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9297 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 117/XX/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 205/XXXVII/10 Rady Gminy Świercze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9298 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 118/XX/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świercze.
2012 9299 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 108/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2012 9300 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9301 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 9302 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie : zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9303 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/62/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2012 9304 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 20.247.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 października 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 211/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9305 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 20.252.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 października 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVII/84/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2012 9306 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 20.256.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 października 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w całości uchwały Nr XX/191/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kobyłka przez inne niż Gmina Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 9307 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 21.263.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 października 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIX.288.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów.
2012 9308 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 21.266.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 października 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIX.289.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 9309 2012-12-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 704/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2012r.
2012 9310 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 233/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 9311 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 234/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 9312 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 235/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 9313 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 236/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 9314 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 237/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin.
2012 9315 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 238/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznych górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.
2012 9316 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 239/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 9317 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 242/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9318 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 243/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 9319 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 244/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 9320 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 297/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2012 9321 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sabnie w roku 2013
2012 9322 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Sabnie oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9323 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sabnie.
2012 9324 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 9325 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 9326 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9327 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.
2012 9328 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 9329 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9330 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 9331 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 9332 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 9333 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale nr X/96/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2012r. dotyczącej nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie
2012 9334 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 9335 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potworów
2012 9336 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9337 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienieżnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2012 9338 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/136/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 9339 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 269/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9340 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 270/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9341 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 271/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013r.
2012 9342 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 272/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2012 9343 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy. 
2012 9344 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew.
2012 9345 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/96/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 9346 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/97/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nieporęt na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 9347 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/98/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2012 9348 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci
2012 9349 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9350 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia opłaty targowej
2012 9351 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XXI/217/2012 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 września 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016.
2012 9352 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania drogom publicznym i drogom wewnętrznym nazwy ulic w miejscowości Rakowiec
2012 9353 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce
2012 9354 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku
2012 9355 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2013.
2012 9356 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/88/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2012 9357 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,  granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9358 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 9359 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 9360 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9361 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9362 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz w sprawie inkaso
2012 9363 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 9364 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny podatek rolny i na podatek od nieruchomości oraz informacji o lasach ,nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach , niezbędnych do wymiaru i poboru tych podatków.
2012 9365 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 224/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9366 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 225/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9367 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9368 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/174/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2012 9369 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9370 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/177/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9371 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/178/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.
2012 9372 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/179/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2012 9373 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/180/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym w Glinojecku przy ul. Płockiej.
2012 9374 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/181/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Glinojeck na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 9375 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/182/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku
2012 9376 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/184/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Ościsłowo
2012 9377 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/89/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 września 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego w zakresie zmiany liczby drzew tworzących obiekt poddany ochronie bez zmiany składu gatunkowego
2012 9378 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/94/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału gminy Trojanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów.
2012 9379 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/101/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok.
2012 9380 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/102/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9381 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.185.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9382 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.186.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok
2012 9383 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.187.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2012 9384 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2012 9385 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 9386 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9387 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9388 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9389 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 9390 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9391 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2012 9392 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9393 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9394 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 49/V/99 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 11 marca 1999r. w sprawie ustalenia granic obwodu publicznego Gimnazjum w Brudzeniu Dużym
2012 9395 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 grudnia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2012 9396 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2012 9397 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2012 9398 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 101.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 9399 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9400 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9401 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Belsk Duży z dnia 7 grudnia 2011 roku (Uchwała Nr XIII/101/2011 ) w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2012 9402 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/103/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9403 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/105/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewoszów.
2012 9404 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/106/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów
2012 9405 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/107/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2013r.
2012 9406 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/108/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2013r.
2012 9407 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/111/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Gniewoszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 9408 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 118/XVII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
2012 9409 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 119/XVII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9410 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 120/XVII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9411 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 121/XVII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
2012 9412 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 198/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2013
2012 9413 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 199/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
2012 9414 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 200/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2013 r. na obszarze Gminy Gostynin.
2012 9415 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 201/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gostynin oraz zwolnień w tym podatku na 2013 rok.
2012 9416 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 204/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2012 9417 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
2012 9418 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 207/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9419 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 157/XXVII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9420 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 158/XXVII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9421 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 161/XXVII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 9422 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 163/XXVII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9423 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 164/XXVII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przyłęk
2012 9424 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Załuski na stałe obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9425 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 135/XXII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2013 rok.
2012 9426 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
2012 9427 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
2012 9428 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 9429 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 9430 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2013
2012 9431 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9432 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2013
2012 9433 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9434 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/103/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 9435 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/108/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2012 9436 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/109/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9437 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/110/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9438 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/111/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 9439 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2012 9440 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9441 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
2012 9442 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Maciejowice na stałe obwody głosowania
2012 9443 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 9444 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2013
2012 9445 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 9446 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie inkasa podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości na rok 2013 r.
2012 9447 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2013.
2012 9448 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 9449 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Brok w 2013 roku.
2012 9450 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2013 roku”.
2012 9451 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2012 9452 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2012 9453 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 172/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Bzurze położonym w miejscowości Kamion w gminie Młodzieszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575.
2012 9454 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.125.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9455 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.126.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9456 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.127.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 9457 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.128.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz jego wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok
2012 9458 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.129.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wieniawa w 2013 roku.
2012 9459 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.130.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, jak i poboru zaległości w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 9460 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.132.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieniawa na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 9461 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.133.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wieniawa.
2012 9462 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.136.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/140/2005 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 9463 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI.181.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2013
2012 9464 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI.182.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2013
2012 9465 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI.183.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9466 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI.184.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 listopada 2012r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr III/15/2011 Rady Gminy Błędów z dnia 08.02.2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2012 9467 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 8 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jastrząb za rok 2013
2012 9468 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 8 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 9469 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 8 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9470 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Kampinos
2012 9471 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/125/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9472 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowaniem tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9473 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 9474 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie gminy Kampinos
2012 9475 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku na 2013 r.
2012 9476 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2013r.
2012 9477 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 r.
2012 9478 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/148/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Myszyniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 9479 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 16 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Myszyniec niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 9480 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/176/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9481 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/177/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 9482 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2013
2012 9483 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/178/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych przeznaczonych na rzecz obrony Państwa na rok 2013
2012 9484 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII /179/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 9485 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/181/ 12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Zasad odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin
2012 9486 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/182/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za przejęcie przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
2012 9487 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/184/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Izabelin
2012 9488 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/185/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 9489 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/183/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 9490 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 189 /2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 9491 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/190 /2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9492 2012-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 10 grudnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Teresin  przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 2012 r.
2012 9493 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu
2012 9494 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 9495 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9496 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Klembów i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 9497 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9498 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 9499 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2012 9500 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 135/XXI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2013 r.
2012 9501 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 136/XXI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9502 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 137/XXI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9503 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 138/XXI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu –Zamek
2012 9504 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2012 9505 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 9506 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 9507 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 9508 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/12 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2013 rok.
2012 9509 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2012 9510 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XLII/189/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Leoncin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych.
2012 9511 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 - 2020.
2012 9512 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 9513 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/20102 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9514 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 199/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału miasta Józefowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9515 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9516 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 9517 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. opłaty targowej na 2013r.
2012 9518 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
2012 9519 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/283/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, na terenie gminy Nadarzyn.
2012 9520 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9521 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 9522 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 9523 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sochocin
2012 9524 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa na terenie gminy Sochocin, określenia inkasentów i wynagrodzenia z tytułu inkasa
2012 9525 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 9526 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 9527 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9528 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Maciejowice
2012 9529 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 listopada 2012r. W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO
2012 9530 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 listopada 2012r. W SPRAWIE ZWOLNIEŃ W PODATKU ROLNYM
2012 9531 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 listopada 2012r. W SPRAWIE ZWOLNIEŃ W PODATKU LEŚNYM
2012 9532 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 listopada 2012r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XV/90/2011 Z DNIA 10 LISTOPADA 2011r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
2012 9533 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów
2012 9534 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 9535 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9536 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9537 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2012 9538 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 9539 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok .
2012 9540 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
2012 9541 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 9542 2012-12-15 Informacja Informacja nr OWA-4110-26(7)/2012/13581/KCH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2012r. o decyzjach Nr WCC/1148B/13581/U/OWA/2012/KCh oraz Nr PCC/1124B/13581/U/OWA/2012/KCh
2012 9543 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na terenie Gminy Kotuń
2012 9544 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 na terenie Gminy Kotuń
2012 9545 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych
2012 9546 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 - 2020.
2012 9547 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9548 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze do Rady Miasta Sulejówek