Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Listopad 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 7243 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 146/XXV/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7244 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 147/XXV/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 7245 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 148/XXV/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru
2012 7246 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 149/XXV/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk
2012 7247 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII\133\2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Ciepielów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7248 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII\134\2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7249 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/97/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwin, do kategorii dróg gminnych
2012 7250 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.
2012 7251 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7252 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 7253 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7254 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 października 2012r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2012 7255 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 200/XX/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Milanówek na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7256 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Maciejowice na stałe okręgi wyborcze
2012 7257 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Klwów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7258 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII.175.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 – 2020
2012 7259 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII.178.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 września 2012r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Tłuszcz
2012 7260 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII.179.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 września 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Fiukały
2012 7261 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 września 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej i nadania statutu.
2012 7262 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2012 7263 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 7264 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7265 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 7266 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania skwerowi przy ulicy Wspólnej nazwy im. Dawida Ben Guriona
2012 7267 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7268 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 7269 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/188/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7270 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/192/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kobyłce wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 w Kobyłce
2012 7271 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7272 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr 183/XX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2012 7273 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr 184/XX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 października 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 7274 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr 185/XX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XXV/05 Rady Gminy Słupno z dnia 31 marca 2005r. dotyczącej uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno
2012 7275 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr 186/XX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupno
2012 7276 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr 191/XX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowe Gulczewo gm. Słupno.
2012 7277 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Strachówko
2012 7278 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bońki
2012 7279 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin
2012 7280 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Poświętne
2012 7281 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Płońsk na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym
2012 7282 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 października 2012r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2012 7283 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz - Jawczyce – Mory – część I
2012 7284 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr 197/XXIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 października 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 150/XXVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 18 grudnia 2008 r.
2012 7285 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII /132/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów w roku szkolnym 2012/2013.
2012 7286 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/165/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 września 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2012 7287 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/166/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/37/11 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2012 7288 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/167/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7289 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia.
2012 7290 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki.
2012 7291 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia.
2012 7292 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Siedlce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7293 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Miasto Pionki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7294 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XxIX/220/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012r. w sprawie: określenia obwodu Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach, ul. Słowackiego 4
2012 7295 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012r. w sprawie: określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach, ul. Kochanowskiego 14
2012 7296 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania powierzonego przez Gminę Pionki
2012 7297 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 powierzonego przez Gminę Pionki
2012 7298 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/338/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dobiesz
2012 7299 2012-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 12/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 5 października 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 7300 2012-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 358 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie
2012 7301 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1193/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ulicy Czekoladowej
2012 7302 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1194/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
2012 7303 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1195/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 7304 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1198/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody
2012 7305 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1201/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy
2012 7306 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1210/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2012 7307 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1211/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2012 7308 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1212/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania i zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2012 7309 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1213/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady m.st. Warszawy
2012 7310 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1214/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania
2012 7311 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1215/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2012 7312 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1216/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2012 7313 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1217/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2012 7314 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1218/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2012 7315 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1219/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2012 7316 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1220/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2012 7317 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1221/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
2012 7318 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1222/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2012 7319 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1223/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2012 7320 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1224/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2012 7321 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1225/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2012 7322 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1226/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2012 7323 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1227/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2012 7324 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1228/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2012 7325 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1229/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2012 7326 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1230/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2012 7327 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1231/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2012 7328 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1232/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2012 7329 2012-11-06 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2012r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 7330 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII /179/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów
2012 7331 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7332 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania ,ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7333 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Goworowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7334 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 7335 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 21 września 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Policzna, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele związane z realizacją zadań Gminy stosownie do przepisów art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm. )
2012 7336 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Rzekuń i Dzbenin
2012 7337 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 września 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rzekuń na lata 2012-2018.
2012 7338 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/122/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/113/04 Rady Gminy Korytnica z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy.
2012 7339 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Repki z dnia 9 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Repki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7340 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7341 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 7342 2012-11-06 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Starosty Lipskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie przyjęcia zadania własnego Miasta i Gminy Lipsko polegającego na prowadzeniu przez Powiat Lipski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.
2012 7343 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Szydłowo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7344 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów  i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7345 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Orońsko na stałe obwody głosowania
2012 7346 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7347 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 7348 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 5 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze
2012 7349 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 5 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 7350 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 5 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 7351 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 7352 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 141/XX/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 7353 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 13 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, gmina Leszno
2012 7354 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 13 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Feliksów, gmina Leszno.
2012 7355 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew
2012 7356 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 2012r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIX/235/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew
2012 7357 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 7358 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 643/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Wodciągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 7359 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 644/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 7360 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Piaseczno.
2012 7361 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
2012 7362 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 648/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
2012 7363 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 652/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Piaseczno oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
2012 7364 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 681/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy „PTASIA” ulicy położonej we wsi Jesówka w gminie Piaseczno
2012 7365 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 683/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy OLIWKOWA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2012 7366 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 687/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Towarowej i fragmentu ulicy Dworcowej w Piasecznie.
2012 7367 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/114/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 października 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń na lata 2013 - 2017.
2012 7368 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/115/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 7369 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/116/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów wsi Koskowo, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Włóki, Rogowo-Folwark, Stare Rogowo, Sulęcin Szlachecki, Żochowo.
2012 7370 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/118/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 października 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Lubotyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 7371 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 102/XXII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 września 2012r. w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w Nowym Mieście do Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej oraz dokonania zmiany w Uchwale Nr 45/VII/99 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 maja 1999 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Mieście zmienionej Uchwałą Nr 81/XII/2004 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2004 roku.
2012 7372 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 103/XXII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto
2012 7373 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 104/XXII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasto.
2012 7374 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 107/XXII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowe Miasto na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7375 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Łochów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7376 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2011 roku.
2012 7377 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Gołymin-Ośrodek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7378 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu
2012 7379 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jakubów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7380 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 227/XXXII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 7381 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 285/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 7382 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 286/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7383 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 288/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 7384 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 294/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 7385 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 296/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2012 7386 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Różan na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7387 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Różan.
2012 7388 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 17 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Młynarze na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7389 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 17 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Młynarze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7390 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości gruntowych, i ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2012 7391 2012-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 195/2009 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 193/2009 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 r.
2012 7392 2012-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/2009 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 r
2012 7393 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 rok
2012 7394 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/112/2009 Rady Gminy Sarnaki z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2009
2012 7395 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/117/2009 Rady Gminy Sarnaki z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 7396 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/120/2009 Rady Gminy Sarnaki z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 7397 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/122/2009 Rady Gminy Sarnaki z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 7398 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/686/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2009
2012 7399 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2009 Rady Gminy w Domanicach z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 7400 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2009 Rady Gminy w Domanicach z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 7401 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2009 Rady Gminy w Domanicach z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 7402 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 493/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7403 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 494/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009 roku
2012 7404 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 521/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7405 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2009
2012 7406 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/376/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 7407 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/380/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 7408 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/381/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2012 7409 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 461/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7410 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 512/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7411 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 7412 2012-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 3 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7413 2012-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7414 2012-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 14 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7415 2012-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 26 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7416 2012-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7417 2012-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7418 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 21/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7419 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 37/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7420 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 53/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7421 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 89/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7422 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 97/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7423 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 122/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7424 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 158/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7425 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 189/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu województwa mazowieckiego na 2009 rok
2012 7426 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 214/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7427 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 października 2012r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Mordy oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 7428 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 października 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach.
2012 7429 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2012 7430 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku.
2012 7431 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2013
2012 7432 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/197/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Mrozy Nr III/23/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2012 7433 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mrozy na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7434 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach
2012 7435 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/206/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Mrozach
2012 7436 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. w sprawie nadania anzwy ulicom w gminie Mrozy
2012 7437 2012-11-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-81(2)/2012/1700/Xzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany firmy spółki w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2012 r. nr OWA-4210-50(8)/2012/170/X/RW, zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego aktualnie prowadzącego działalność pod firmą: Dalkia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
2012 7438 2012-11-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-71(9)/2012/1247/XI/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce.
2012 7439 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/196/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 7440 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/86/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 5 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mirów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7441 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/90/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 8 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Paprotnia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7442 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Grójec .
2012 7443 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7444 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 200/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 7445 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 608/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok.
2012 7446 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/148/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 7447 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/127/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 7448 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/481/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 7449 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/482/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 7450 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XL/242/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009r.
2012 7451 2012-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 7452 2012-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 7453 2012-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 7454 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 259/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 7455 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 411/XLIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009r.
2012 7456 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 450/LVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2012 7457 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 459/LVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2012 7458 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/127/09 Rady Gminy Nur z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2012 7459 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr LIII/475/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2012 7460 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2009
2012 7461 2012-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2009 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 7462 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 7463 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 7464 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 7465 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 7466 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 467/XXXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 7467 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 481/XXXVI/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7468 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 7469 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 64/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7470 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 417/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 287/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na 2012 r.
2012 7471 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 418/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Łaźnia”- Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
2012 7472 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 419/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.
2012 7473 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 420/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Radomia stałych obwodów głosowania
2012 7474 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 421/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie Zmieniająca Uchwałę nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.02.2011 roku  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
2012 7475 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 422/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej
2012 7476 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 423/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 367/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w mieście Radomiu
2012 7477 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 424/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
2012 7478 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2012 7479 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 7480 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 7481 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2012 7482 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 2 maja 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 7483 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 171/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 7484 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 214/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2012 7485 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 2002/198/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 7486 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 2050/200/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 7487 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 2138/202/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 7488 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/09 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009.
2012 7489 2012-11-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-74(6)/2012/142/XIV/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PGNiG TERMIKAS.A., z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej odbiorców z Ciepłowni Regaty.
2012 7490 2012-11-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-76(7)/2012/607/VII/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. z siedzibą w Warce.
2012 7491 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka.
2012 7492 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 września 2012r. w sprawie w wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7493 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7494 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7495 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem, jak i w miejscu sprzedaży
2012 7496 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7497 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2012 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
2012 7498 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7499 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 7500 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2012 7501 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.
2012 7502 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/99 /12 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wodynie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.
2012 7503 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2012 7504 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 175 / 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 7505 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 176 / 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 7506 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/100/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Strachówka na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7507 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Strachówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7508 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
2012 7509 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 października 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Natura”.
2012 7510 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 163/XX/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 7511 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/156/12 Rady Gminy Dobre z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału gminy Dobre na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7512 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2012 7513 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów w wyborach do Rady Gminy.
2012 7514 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janówek Pierwszy gmina Wieliszew.
2012 7515 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew.
2012 7516 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mińsk Mazowiecki i jej jednostkom podległym.
2012 7517 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień  z tego podatku na 2013rok.
2012 7518 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/162/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2013 rok.
2012 7519 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/164/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/155/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 7520 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”.
2012 7521 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/169/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Zamienie
2012 7522 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/ 96/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Czerwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7523 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr B/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 marca 2012r. zawarte w dniu 26 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskieg - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk - Mieczysławem Pękulem zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 7524 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/94/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwin, do kategorii dróg gminnych.
2012 7525 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr EZK.031.9.2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 3 października 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2012 7526 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr D/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 5 marca 2012r. zawarte w dniu 5 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Długosiodło – Stanisławem Jastrzębskim zwanym w dalszej części porozumienia „ Wójtem Gminy”.
2012 7527 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr RZ /BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 marca 2012r. zawarte w dniu 30 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Rząśnik – Pawłem Kołodziejskim zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 7528 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr S/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 5 marca 2012r. zawarte w dniu 5 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka – Andrzejem Żołyńskim zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 7529 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr Z/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 marca 2012r. zawarte w dniu 30 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Zabrodzie – Adamem Ołdakiem zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 7530 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr W/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 marca 2012r. zawarte w dniu 30 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Burmistrzem Wyszkowa – Grzegorzem Nowosielskim zwanym w dalszej części „Burmistrzem Wyszkowa”
2012 7531 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawarte w dniu 2 października 2012r. w sprawie przekazania przez Gminę Leszno Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu uprawnień do założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego
2012 7532 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:
2012 7533 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Pułtusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7534 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7535 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7536 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.279.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2012 7537 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.286.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Otrębusy, stanowiących drogi wewnętrzne.
2012 7538 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.287.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy Brwinów na sektory
2012 7539 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.290.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Brwinów
2012 7540 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.291.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brwinów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 7541 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 158/XXII/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie: ustalenia maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 7542 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 160/XXXVI/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 października 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 7543 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 124/XX/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 7544 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 128/XX/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 października 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Mochowo
2012 7545 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.135.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 11 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pilawie
2012 7546 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Przasnysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7547 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
2012 7548 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 października 2012r. określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku
2012 7549 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie
2012 7550 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 109/XXVI/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 października 2012r. w sprawie: okręgów wyborczych
2012 7551 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 135 /2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2012 7552 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/152 /2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Raciąża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7553 2012-11-13 Informacja Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Rościszewo
2012 7554 2012-11-13 Informacja Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Mochowo
2012 7555 2012-11-13 Informacja Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Szczutowo
2012 7556 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7557 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7558 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/42/2003 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Puszcza Mariańska
2012 7559 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/250/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „ Tęcza „ w Nadarzynie.
2012 7560 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/251/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2012 7561 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/252/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2012 7562 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn
2012 7563 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/254/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2012 7564 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/255/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn
2012 7565 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/264/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/407/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Nadarzynie i nadania mu statutu, zmienionej Uchwałą Nr IV/19/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2010r.
2012 7566 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/265/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji spółek handlowych przez Wójta Gminy Nadarzyn
2012 7567 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/163/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę nr XLII/374/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 października 2010r.
2012 7568 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/164/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Izabelin
2012 7569 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 202/XXII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr 168/XVII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych powiatu radomskiego oraz obowiązkowy wymiar godzin zajęć.
2012 7570 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 203/XXII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 października 2012r. o zmianie załącznika do Uchwały Nr 289/XXVII/2009 Rady Powiatu z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat radomski.
2012 7571 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 205/XXII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 października 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance.
2012 7572 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 206/XXII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży
2012 7573 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 207/XXII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2012 7574 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 117/XXIV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7575 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 118/XXIV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7576 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 159/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017
2012 7577 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 – 2013.
2012 7578 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2012r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez samorządową instytucję kultury pn. „ Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA„ w Chlewiskach
2012 7579 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/204/12 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 7580 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/86/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rzewnie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.
2012 7581 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 36/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi
2012 7582 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 42/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żelechów oraz Wycinki Osowskie
2012 7583 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 54/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 7584 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 55/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 7585 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII-240/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-214/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2012 7586 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII-241/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich ozliczania
2012 7587 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII-242/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 7588 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII-243/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołomińskiego
2012 7589 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/183/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 7590 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/481/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Siedlce.
2012 7591 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/462/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce.
2012 7592 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/478/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7593 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7594 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Solec nad Wisłą
2012 7595 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/110/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7596 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 187/XVII/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorach Zdworskim, Ciechomickim i Górskim
2012 7597 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2012 7598 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 października 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej  o charakterze socjalnym
2012 7599 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Radzanowo na okręgi wyborcze
2012 7600 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012r. w sprawie: obwodów głosowania
2012 7601 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogozino w obrębie Rogozino wraz z częścią miejscowości Stare Boryszewo w obrębie Boryszewo Stare i Stróżewko
2012 7602 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego.
2012 7603 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sadowne na 2009 rok
2012 7604 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 7605 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 360/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2012 7606 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 2 września 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Zielonka na 2009 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVIII/ 367/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 rok.
2012 7607 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 7608 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2012 7609 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/117/09 Rady Gminy Nur z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2012 7610 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2012 7611 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 553/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 r.
2012 7612 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/146/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 roku
2012 7613 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 7614 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r.
2012 7615 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 7616 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 7617 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 7618 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 7619 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 16 września 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 7620 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XLI/468/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 7621 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 282/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 7622 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/501/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 rok
2012 7623 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/502/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2009 rok
2012 7624 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2012 7625 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/377/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2012 7626 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/379/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2012 7627 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 7628 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2009 Wójta Gminy Młynarze z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2012 7629 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXX/181/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 7630 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Sońsk
2012 7631 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok
2012 7632 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stromiec na 2009 rok
2012 7633 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2012 7634 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/112/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2012 7635 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/114/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2012 7636 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/339/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na rok 2009.
2012 7637 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 396/XLVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2009r. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009r.
2012 7638 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok.
2012 7639 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/289/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2009 rok
2012 7640 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 112/XXVI/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009
2012 7641 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 9 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 r.
2012 7642 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 20 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 72/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 9 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 7643 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 424/V/35/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2012 7644 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr IX/41/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 9 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7645 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr X/48/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7646 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7647 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2009r.
2012 7648 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2009 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 7649 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr LVI/507/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2012 7650 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009
2012 7651 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009
2012 7652 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009
2012 7653 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/1249/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej
2012 7654 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/1250/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. „Teatr Dramatyczny miasta stołecznego Warszawy im. Gustawa Holoubka” z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. „Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego” i nadania nowej instytucji statutu
2012 7655 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7656 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/197/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia insygniów Gminy Stare Babice
2012 7657 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/198/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Stare Babice
2012 7658 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/199/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7659 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/200/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2012 7660 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/201/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2012 7661 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/209/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu
2012 7662 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2012 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stare Babice
2012 7663 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/314/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 7664 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/316/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 października 2012r. w sprawie likwidacji Filii Nr 5 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie oraz zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie.
2012 7665 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/319/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legionowo.
2012 7666 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/161/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski część „C”
2012 7667 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/168/ 12 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Hornówek
2012 7668 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7669 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/172/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7670 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 135/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Nowy Duninów na okręgi wyborcze.
2012 7671 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 136/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowy Duninów.
2012 7672 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 138/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.
2012 7673 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 142/XVIII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Duninów.
2012 7674 2012-11-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 20 września 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Płock a Gminą Nowy Duninów
2012 7675 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej, prowadzonych przez Miasto i Gminę Białobrzegi.
2012 7676 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi służebnościami przesyłu.
2012 7677 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 7678 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/161/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Białobrzegi na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7679 2012-11-16 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 21 września 2012r. w sprawie ,modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wasiły Zygny w gminie Chorzele
2012 7680 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/199/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 października 2012r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 7681 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/200/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 7682 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 7683 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2012 7684 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7685 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Borkowice, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2012 7686 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rząśnik na lata 2012- 2017.
2012 7687 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rząśnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7688 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rząśnik
2012 7689 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 153/XXVI/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych ogólnie dostępnych, będących własnością Gminy Przyłęk
2012 7690 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/33/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Paprotnia" z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Komunalnemu „Paprotnia”, do których nie stosuje się przypisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 7691 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 7692 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 7693 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2013 rok
2012 7694 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7695 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 7696 2012-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 października 2012r. w sprawie uznania rezerwatu przyrody „Torfowisko Zawały”
2012 7697 2012-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 października 2012r. w sprawie uznania rezerwatu przyrody „Torfowisko Jeziorek”
2012 7698 2012-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 22 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 października 2012r. w sprawie uznania rezerwatu przyrody „Polesie Rowskie”
2012 7699 2012-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 października 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Moczydło”
2012 7700 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 2177/204/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
2012 7701 2012-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 454 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice
2012 7702 2012-11-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kozienice w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
2012 7703 2012-11-16 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 30 lipca 2012r., w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
2012 7704 2012-11-16 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2012r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2012 7705 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/1239/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 7706 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ceranów
2012 7707 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 września 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2012 7708 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 17.232.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXIX/178/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki.
2012 7709 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 17.235.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII/146/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Izabelin
2012 7710 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 18.239.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 września 2012r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 163/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 7 sierpnia 2012r. zmieniającej uchwałę Nr 69/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2012 7711 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 7712 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
2012 7713 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7714 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny i informacji zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 7715 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/79/12 Rady Gminy Wilga z dnia 13 września 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Wilga.
2012 7716 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX / 162/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec nad Wisłą
2012 7717 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX / 163 /2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Solec nad Wisłą na lata 2012-2016
2012 7718 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 września 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy.
2012 7719 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 września 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 7720 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7721 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 76/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.
2012 7722 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/137/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/134/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 września 2012 roku określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7723 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/139/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/80/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Garwolina
2012 7724 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/135/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału miasta Garwolina na okręgi wyborcze
2012 7725 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/138/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 października 2012r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie
2012 7726 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/458/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Północnej Dzielnicy Przemysłowej”
2012 7727 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Szelków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7728 2012-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2012 Wójta Gminy Izabelin z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2012 r.
2012 7729 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/127/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Ciechanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 7730 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/135/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/128/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ciechanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 7731 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/136/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Chotum
2012 7732 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/137/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Mieszki-Różki
2012 7733 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/138/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Grędzice
2012 7734 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/139/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Kanigówek
2012 7735 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/140/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Kargoszyn
2012 7736 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 7737 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 278/XXIV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7738 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 279/XXIV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 7739 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 280/XXIV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 7740 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 283/XXIV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2012 7741 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 122/XIX/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec
2012 7742 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 123/XIX/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 7743 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 126/XIX/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/XIX/96 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej gminy pod nazwą „Administracja Oświaty” w Szydłowcu.
2012 7744 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wierzbica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7745 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 7746 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 7747 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/144/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012r.
2012 7748 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/145/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/134/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku
2012 7749 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/147/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7750 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/123/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Korytnica na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7751 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/126/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 7752 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnien w tym podatku
2012 7753 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 7754 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/103/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Korytnica
2012 7755 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2012 7756 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 17.113.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2012r. w sprawie stawek za wywóz odpadów komunalnych
2012 7757 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 17.120.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego w 2013 roku w Gminie Grabów nad Pilicą
2012 7758 2012-11-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-55(21)/2012/1425/VIIzm2/KCh Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia aktu zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii.
2012 7759 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 251/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Modlińska
2012 7760 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 252/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wierzbica nazwy ul. Źródlana
2012 7761 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 254/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 7762 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 258/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Marynarska
2012 7763 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 259/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wierzbica nazwy ul. Przydatek
2012 7764 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 260/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7765 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 261/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
2012 7766 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pacyna
2012 7767 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Pacyna na okręgi wyborcze
2012 7768 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 7769 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta Marki
2012 7770 2012-11-19 Aneks Aneks nr 26 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 października 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2012 7771 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdu, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 7772 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2012 – 2021
2012 7773 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/229/2012 Rady Miasta Mława z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału miasta Mława na okręgi wyborcze
2012 7774 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII.144.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stromiec
2012 7775 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII.145.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze Gminy Stromiec
2012 7776 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII.149.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Podlesiu Dużym
2012 7777 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 135/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmian nazw ulic w mieście Drobin.
2012 7778 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 136/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Drobin.
2012 7779 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 137/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 7780 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Brok na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7781 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 198/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7782 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 199/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7783 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Parysów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów
2012 7784 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 7785 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
2012 7786 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 113/XVI/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na stale obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7787 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 września 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 7788 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/85/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Sieciechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7789 2012-11-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Mława
2012 7790 2012-11-19 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa
2012 7791 2012-11-19 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą do Porozumienia między m.st. Warszawą a Wojewodą Mazowieckim z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewodą Mazowieckiego, realizowanym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2012 7792 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wąsewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7793 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2012 7794 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7795 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego
2012 7796 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego
2012 7797 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąsewo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąsewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7798 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sochaczewie.
2012 7799 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sochaczewie.
2012 7800 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania na terenie Miasta Sochaczewa.
2012 7801 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sochaczewie
2012 7802 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawiew zatwierdzenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Miasta Sochaczewa
2012 7803 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Sochaczew dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2012 7804 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/263/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2012 7805 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/139/12 Rady Gminy Osieck z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osieck
2012 7806 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/330/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Raszyn w miejscowości Wypędy
2012 7807 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/273/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2013r.
2012 7808 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/274/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2012 7809 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/275/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowego oznaczenia i dodatkowego wyposażenia taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2012 7810 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/276/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych obowiązujących przy przewozie taksówkami osób oraz ich bagażu na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2012 7811 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/277/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7812 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/278/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie: nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2012 7813 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 112/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 7814 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 113/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia przez Gminę-Miasto Płock zadań Gminy Rościszewo w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeżwości z Gminy Rościszewo do Izby Wytrzeźwień w Płocku.
2012 7815 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 107/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień z tego podatku.
2012 7816 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 111/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2013 rok.
2012 7817 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 110/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 7818 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 108/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie obnbiżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2013 rok.
2012 7819 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 109/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2013 rok.
2012 7820 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki
2012 7821 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7822 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7823 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 października 2012r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim”
2012 7824 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 210/XXIV/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2012 7825 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 218/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 7826 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 219/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7827 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 220/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7828 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 221/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 7829 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 226/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7830 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 227/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 7831 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 228/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 7832 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 229/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 7833 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 7834 2012-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/161/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.
2012 7835 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 7836 2012-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 437(125)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2012 7837 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na rok 2009
2012 7838 2012-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 r.
2012 7839 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/245/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2012r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Zielonka na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7840 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/247/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2012r. w sprawie Programu współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2013
2012 7841 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/248/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych
2012 7842 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/249/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonka
2012 7843 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/250/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych zarządzanych przez Burmistrza Miasta Zielonka, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 7844 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2012 7845 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 7846 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XIX/110/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2012 7847 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Głowaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7848 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 209/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 7849 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2012 7850 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 213/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa – Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim
2012 7851 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 217/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łąck oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łąck
2012 7852 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 218/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska
2012 7853 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczycielom realizującym obowiązki pedagoga szkolnego i logopedy.
2012 7854 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo.
2012 7855 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1236/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 7856 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1237/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 7857 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1243/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 7858 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1244/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany obwodów niektórych szkół podstawowych w m.st. Warszawie
2012 7859 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1247/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej
2012 7860 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1252/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2012 7861 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1253/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2012 7862 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1254/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nadania nazw obiektom miejskim w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2012 7863 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1255/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2012 7864 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1256/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2012 7865 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1257/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic i placu w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2012 7866 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1258/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic i skweru w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2012 7867 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1259/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic, placów, ronda i skwerów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2012 7868 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1260/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2012 7869 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1261/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2012 7870 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1262/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic i skwerów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2012 7871 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Naruszewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7872 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/34/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Gielniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7873 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Tarczyn na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7874 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Tarczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7875 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/170/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 3 października 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 7876 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/171/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 3 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Leoncin.
2012 7877 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/123/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 września 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne
2012 7878 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/124/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7879 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kałuszyn na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7880 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Kałuszyn na stałe obwody głosowania
2012 7881 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 298/VI/27/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7882 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 299/VI/27/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7883 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 7884 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/180/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
2012 7885 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/181/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego
2012 7886 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Winnica
2012 7887 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Winnica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7888 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej – obiektów sportowych przy Publicznym Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego i Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy
2012 7889 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 161/XXIV/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubowidz na lata 2012-2016”
2012 7890 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie
2012 7891 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Liw na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7892 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/132/12 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 października 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałom wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2012 7893 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/133/12 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/ 63/2011 z dnia 14 października 2011 r w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Liw
2012 7894 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/35/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7895 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/37/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jedlińsku
2012 7896 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2013.
2012 7897 2012-11-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie powierzenie zadania zarządzania odcinkiem 4,04 km drogi powiatowej Nr 2407W Gminie Pomiechówek w związku z realizacją zadania Powiatu Nowodworskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej 2407W na odcinku 4,04 km w miejscowościach Czarnowo, Kikoły gm. Pomiechówek w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015 Etap II” przyjętego uchwałą Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku.
2012 7898 2012-11-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 października 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2012 7899 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/139/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2012r. w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2012 7900 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 182/XXIV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7901 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 183/XXIV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 7902 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/343/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2012r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 460/XXXV/2005 z dnia 5 października 2005 roku w sprawie zaliczenia drogi publicznej lokalnej w Czersku do kategorii dróg gminnych
2012 7903 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI /344 /2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście i Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów
2012 7904 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/345/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2012r. w sprawie  postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Góry Kalwarii, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2012 7905 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/346/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2012r. w sprawiew ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Góra Kalwaria składników mienia do korzystania.
2012 7906 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 213/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7907 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 214/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 7908 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 215/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7909 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 31 października 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Olszewo-Borki.
2012 7910 2012-11-21 Informacja Informacja Starosty Grodziskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej gminy Żabia Wola
2012 7911 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Karniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7912 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 października 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez inne niż Gmina Karniewo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu wykorzystania tych dotacji
2012 7913 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karniewo.
2012 7914 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/99/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Baranów na stałe okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7915 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/100/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Baranów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7916 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/113/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2013.
2012 7917 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu  dt żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2013.
2012 7918 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 października 2012r. w sprawie stworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Siedlce
2012 7919 2012-11-21 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Siedlce z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym będącym mieszkańcami Gminy Siedlce
2012 7920 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 października 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacyna.
2012 7921 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy na lata 2012 – 2032.
2012 7922 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Pniewy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7923 2012-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000zł w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 30 września 2012r.”
2012 7924 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2012 7925 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7926 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 7927 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jednorożec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7928 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 242/XIX/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 września 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 7929 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 243/XIX/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 września 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 7930 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 254/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 7931 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 259/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 180/XIV/2012 z dnia 9 marca 2012r. – w sprawie nadania nazwy drodze
2012 7932 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 260/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
2012 7933 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 261/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 229/XVIII/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Lesznowola .
2012 7934 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 262/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7935 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 263/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7936 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 340/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta Ostrołęki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7937 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 341/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji
2012 7938 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 51/XIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew- Zaręby Kościelne- Chmielewo”.
2012 7939 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 66/XVI/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwe-stycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew- Zaręby Kościelne- Chmielewo”
2012 7940 2012-11-22 Aneks Aneks nr 7 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2012r. do Porozumienia z dnia 8 lutego 2006
2012 7941 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/284/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło
2012 7942 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/286/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Długosiodło, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Długosiodło oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7943 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/291/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2012 7944 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/292/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2012 7945 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/293/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2012 7946 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7947 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2012-2030
2012 7948 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu.
2012 7949 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7950 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sarnaki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7951 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 701/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2012 7952 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 705/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 597/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 7953 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Konotopie
2012 7954 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w statutach sołectw
2012 7955 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2012 7956 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 7957 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2012 7958 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2012 7959 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/265/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 333/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
2012 7960 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2012 7961 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 października 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach
2012 7962 2012-11-22 Porozumienie Porozumienie nr 1.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania zarządzania publiczną drogą powiatową
2012 7963 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX.145.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2013 rok
2012 7964 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Sobienie-Jeziory na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7965 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Sobienie-Jeziory na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7966 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2012 7967 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/172/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 3 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowa Mała Wieś w gminie Leoncin.
2012 7968 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 124/XIX/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Zatory na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7969 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Ławy i Tobolice
2012 7970 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 7971 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 7972 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna w 2012 roku”
2012 7973 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jabłonna na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 7974 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2012r. wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 7975 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
2012 7976 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Młodzieszyn.
2012 7977 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 7978 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 7979 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 7980 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012-2019
2012 7981 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 197/XXV/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Gorzewo i Klusek
2012 7982 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX-83/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Wieś Lipinki" w Gminie Wołomin
2012 7983 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX-91/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 października 2012r. w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Park Kulturowy - Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" i nadania jej statutu
2012 7984 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX-95/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wołomin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7985 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 459/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany w statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
2012 7986 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 461/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7987 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 462/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały NR 386/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 r.
2012 7988 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 463/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012r. w sprawie: ustalenia nazwy skweru
2012 7989 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 464/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2012 7990 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 465/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2012 7991 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 119/XIII//2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7992 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 121/XIII/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2012 7993 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 125/XIII/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 99/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 30 marca 2012r. dotyczącej uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czerwińsk nad Wisłą
2012 7994 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.142.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7995 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzynowłoga Mała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7996 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 67/XVII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Szulborze Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7997 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 69/XVII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szulborze Wielkie.
2012 7998 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 68/XVII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 października 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2012 7999 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 689/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe, jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic oraz numerów.
2012 8000 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 710/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie.
2012 8001 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 712/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania nazwy PRZYLASZCZKI ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2012 8002 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 713/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania nazwy PERŁOWA ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno
2012 8003 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 714/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania nazwy „ALPEJSKA” ulicy położonej we wsi Chyliczki w gminie Piaseczno
2012 8004 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 715/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 682/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy KABACKA ulicy wewnętrznej, niepublicznej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2012 8005 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 198/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału miasta Józefowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8006 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/384/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej.
2012 8007 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8008 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/189/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r. na terenie Gminy Michałowice.
2012 8009 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/185/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2012 8010 2012-11-23 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 1 czerwca 2012r. do porozumienia zawartego z Miastem Ostrołęka na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
2012 8011 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/74/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 października 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 8012 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/75/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Wiśniewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8013 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/76/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mławskiego.
2012 8014 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/341/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Raszyn na okręgi wyborcze w wyborach  do Rady Gminy Raszyn.
2012 8015 2012-11-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Mińskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym”
2012 8016 2012-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 5/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2012 8017 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skaryszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8018 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8019 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 8020 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 8021 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8022 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8023 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2012r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii gminnej.
2012 8024 2012-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
2012 8025 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/98/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 25 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2012 8026 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/100/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rzeczniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8027 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 8028 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 8029 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zakrzew.
2012 8030 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 8031 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wyszków.
2012 8032 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/1286/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2012 8033 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/80/12 Rady Gminy Wilga z dnia 25 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2012 8034 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/81/12 Rady Gminy Wilga z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8035 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/83/12 Rady Gminy Wilga z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wilga na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8036 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 21 września 2012r. w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd na rok 2012"
2012 8037 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 8038 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/245/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8039 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/246/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna w 2012 roku” zmienionego Uchwałą Nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2012r.
2012 8040 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8041 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 114/XX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rościszewie.
2012 8042 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/184/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice - część 2
2012 8043 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2012 8044 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8045 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8046 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Żelechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8047 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/212/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stwek opłaty targowej na 2012 rok
2012 8048 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/138/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego
2012 8049 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/139/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8050 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/143/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2009-2014
2012 8051 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 8052 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wyszkowskiego na rok 2013.
2012 8053 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8054 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/84/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8055 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.
2012 8056 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego
2012 8057 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 163/XXV/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 8058 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 154/XX/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Wyszogród na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
2012 8059 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2012 8060 2012-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 2.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Paprotnia zadań z zakresu dróg powiatowych
2012 8061 2012-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 19 listopada 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwonka przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2012 r.
2012 8062 2012-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Nowodworskiego
2012 8063 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8064 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV.143.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2012 8065 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV /137/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 8066 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/189/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”
2012 8067 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia.
2012 8068 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVII /98/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2012 8069 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVII/ 99/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8070 2012-11-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1) Pan Krzysztof Ferorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym”  w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs II stopnia w zawodzie elektryk - dla uczniów klas wielozawodowych/młodocianych pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2012 8071 2012-11-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim  zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez: Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego, Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Mińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Teresy Bąk zwanym dalej Powierzającym a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez: Janusza Welenca – Starostę Żuromińskiego, Mieczysława Olszlegiera – Wicestarostę Żuromińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Brejna, zwanym dalej Przyjmującym.”
2012 8072 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2012 8073 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8074 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8075 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Radziejowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 8076 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 8077 2012-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 331/WOP-I/P/221/2012 Starosty Płockiego i Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 listopada 2012r. powoływania i odwoływania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcy oraz odbierania oświadczeń majątkowych składanych przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcy
2012 8078 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sypniewo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 8079 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczania wysokości podatku rolnego na 2013r.
2012 8080 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok i zwolnień w tym podatku .
2012 8081 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2013 rok.
2012 8082 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 8083 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8084 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/260/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 8085 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 2013 rok.
2012 8086 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8087 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8088 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok.
2012 8089 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 43/XIX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w Gminie Wiskitki
2012 8090 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 45/XIX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Wiskitkach
2012 8091 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 46/XIX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łubno
2012 8092 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 47/XIX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 8093 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 169/XXI/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Bodzanów na okręgi wyborcze.
2012 8094 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 173/XXII/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 października 2012r. w sprawie : wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 8095 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 października 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2012 8096 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8097 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8098 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8099 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 8100 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/102/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sterdyń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8101 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/104/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 października 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sterdyń
2012 8102 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń
2012 8103 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 8104 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/107/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Gminy Sterdyń
2012 8105 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Chynów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8106 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 8107 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie ustalenia ceny skupu 100 kg ziarna żyta jako podstawy do naliczania podatku  rolnego na rok 2013
2012 8108 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Chynów
2012 8109 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 125/XVI/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 18 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki o nr ewid. 15 we wsi Biała, gmina Stara Biała.
2012 8110 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 8111 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 3.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Korczew
2012 8112 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 4.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń
2012 8113 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 5.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Paprotnia
2012 8114 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 6.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki
2012 8115 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 7.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec
2012 8116 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 8.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn
2012 8117 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 9.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew
2012 8118 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 10.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Suchożebry
2012 8119 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 8120 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2013 roku
2012 8121 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 8122 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 8123 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na stałe obwody głosowania
2012 8124 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2012 8125 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8126 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 8127 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 169.XXVIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2012 8128 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2012 8129 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Solec nad Wisłą
2012 8130 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Solec nad Wisłą, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2012 8131 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Repki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2013.
2012 8132 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Repki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 8133 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Repki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 8134 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Repki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8135 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Repki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawiezasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Repki.
2012 8136 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Repki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Repki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8137 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XIX-82/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie przy Al. Niepodległości i ul. Lipińskiej.
2012 8138 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2012 8139 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 8140 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Miedzna na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2012 8141 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie obiżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Miedzna na rok 2013.
2012 8142 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8143 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8144 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego.
2012 8145 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/191/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 8146 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/192/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 8147 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2012 8148 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci i zwolnień od tego podatku
2012 8149 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lelis, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lelis oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 8150 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 170.XXVIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sierpeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 8151 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna
2012 8152 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Modlińskiej i skrzyżowań S1 i S2 obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna.
2012 8153 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Suchocin
2012 8154 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna w 2012 roku”
2012 8155 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 8156 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 8157 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna.
2012 8158 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2009 rok.
2012 8159 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Burmistrza Gminy Brok z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 8160 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Burmistrza Gminy Brok z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 8161 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2009 Burmistrza Gminy Brok z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 8162 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2009 Burmistrza Gminy Brok z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 8163 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2009 Burmistrza Gminy Brok z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 8164 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2009 Burmistrza Gminy Brok z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 8165 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2009 Burmistrza Gminy Brok z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 8166 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2009 Burmistrza Gminy Brok z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 8167 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2009 Burmistrza Gminy Brok z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 8168 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 8169 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/273/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2009 rok
2012 8170 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2009.
2012 8171 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2009.
2012 8172 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 195/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2009r.
2012 8173 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 września 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 8174 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 197/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 października 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 8175 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2009r.
2012 8176 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/304/09 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2012 8177 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/316/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2012 8178 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/317/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2012 8179 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/163/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 8180 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/172/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 8181 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/173/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 8182 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 305/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 8183 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 306/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 8184 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 307/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2012 8185 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 308/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
2012 8186 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 86/XIX/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawidz na lata 2012 – 2032”
2012 8187 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 87/XIX/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 października 2012r. w sprawie przejęcia przez Gminę – Miasto Płock zadań Gminy Zawidz w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Zawidz do Izby Wytrzeźwień w Płocku.
2012 8188 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 89/XIX/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 października 2012r. w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
2012 8189 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 90/XIX/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2012 8190 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 91/XIX/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 8191 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 101.XX.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8192 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 102.XX.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8193 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr IX.45.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi dla gminy Jasieniec
2012 8194 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr IX.46.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu używania Herbu i Flagi Gminy Jasieniec
2012 8195 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/ 2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 października 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2012 8196 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 października 2012r. w sprawie w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Łaskarzew
2012 8197 2012-11-28 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-71(9)/2012/310/XI/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Fortum Płock Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku
2012 8198 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/477/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2012 8199 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
2012 8200 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/89/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie
2012 8201 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/90/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 8202 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/92/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2012r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2012 8203 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 255/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 8204 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 256/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 8205 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 257/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 8206 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 258/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 8207 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 417/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Grodzisk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8208 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 418/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 października 2012r. zmianiająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki przez inne niż gmina Grodzisk Mazowiecki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 8209 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 422/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Książenice gmina  Grodzisk Mazowiecki
2012 8210 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 423/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 - etap I
2012 8211 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 424/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Mazowieckiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2012 8212 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 425/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2012 8213 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 426/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Koncertowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2012 8214 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 427/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Cichociemnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2012 8215 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 214/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 8216 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 215/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie Miasta Milanówka
2012 8217 2012-11-28 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 października 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2. Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Teresy Bąk, zwanym dalej „Przyjmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego” ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2012 8218 2012-11-28 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 października 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Brejny, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Ciechanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Sławomir Morawski - Starosta Ciechanowski, 2. Andrzej Pawłowski – Wicestarosta Ciechanowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elżbiety Kwiatkowskiej, zwanym dalej „Przejmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Ciechanowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2012 8219 2012-11-28 Aneks Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 października 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Brejny, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Jan Mączewski - Starosta Płoński, 2. Andrzej Stolpa – Wicestarosta Płoński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anetty Gołaszewskiej, zwanym dalej „Przyjmującym”, do Porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2012 8220 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/190/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2013 rok
2012 8221 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013r.
2012 8222 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
2012 8223 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siennica
2012 8224 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013r.
2012 8225 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania
2012 8226 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Siennica za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
2012 8227 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Siennica
2012 8228 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/67/2012 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wierzbno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8229 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/68/2012 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8230 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/69/2012 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8231 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/70/2012 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 8232 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 22 maja 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kotuń w latach 2012 - 2016
2012 8233 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Kotuń
2012 8234 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kotuń
2012 8235 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 8236 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8237 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8238 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/285/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Długosiodło
2012 8239 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 8240 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalanie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla obszaru przemysłowo-produkcyjno-usługowego w Rybnie Gmina Wyszków.
2012 8241 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew
2012 8242 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr 196/XXI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8243 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr 197/XXI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2012 8244 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr 198/XXI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 8245 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr 199/XXI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno
2012 8246 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr 201/XXI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Cekanowie
2012 8247 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr 203/XXI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 157/XVII/12 z dnia 4 czerwca 2012r. Rady Gminy w Słupnie w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Słupno, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania
2012 8248 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie : określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach
2012 8249 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/139.2012 Rady Gminy Pionki z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie : określenia obwodu Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli
2012 8250 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 8251 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy w Pionkach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8252 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Pionki na stałe obwody głosowania.
2012 8253 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Pionkach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8254 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/135/2005r Rady Gminy Pionki z dnia 18 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pionki
2012 8255 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/88/2012 Rady Gminy Mirów z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.
2012 8256 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/181/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej na terenie gminy Czosnów.
2012 8257 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/182/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 8258 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/183/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czosnów
2012 8259 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2012 8260 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/185/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Czosnów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8261 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/186/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Czosnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8262 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/189/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Czosnów.
2012 8263 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/190/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8264 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/79/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 września 2012r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina w gminie Nieporęt”.
2012 8265 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Baranowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 8266 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 5 października 2012r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki Nr ewid. 959/2 w miejscowości Słubice
2012 8267 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Górzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów.
2012 8268 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górzno
2012 8269 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym w miejscowości Rogóźno
2012 8270 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym w miejscowości Wólka Wojciechówek
2012 8271 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym w miejscowości Nowy Lubiel
2012 8272 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2012 8273 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 8274 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku
2012 8275 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dotyczacych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 8276 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/230/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8277 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Sadowne
2012 8278 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 8279 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 26 października 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 8280 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 8281 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8282 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/119/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8283 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2012 8284 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 145/XVI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Gozdowo na okręgi wyborcze .
2012 8285 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 146/XVI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2012 8286 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 19 października 2012r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 8287 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 16 października 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszyniec na lata 2012-2016
2012 8288 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 16 października 2012r. w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Myszyńcu
2012 8289 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Sokołów Podlaski
2012 8290 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Sokołów Podlaski
2012 8291 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 8292 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8293 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 8294 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 8295 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 130/XX/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8296 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2012r. w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”
2012 8297 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/259/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn.
2012 8298 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/260/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 181/2 we wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn
2012 8299 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 8300 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/WF/2012 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2012 r.
2012 8301 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem
2012 8302 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 55/XIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Szulborze Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 8303 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 53/XIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szulborze Wielkie na 2012 rok
2012 8304 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.295.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2012 8305 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX.307.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXIX.290.2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów
2012 8306 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr ZK.XXV.0007.176.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały NR ZK.IX.0007.48.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębe Wielkie.
2012 8307 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 10 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku
2012 8308 2012-11-30 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Waszkiewicz-Sznyter, zwanymi dalej „Powierzającym”, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę – Starostę Makowskiego, 2. Janusza Gójskiego – Wicestarostę Makowskiego, przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej – Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2012 8309 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Huszlew z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Huszlew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 8310 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Huszlew z dnia 16 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Huszlew niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania.
2012 8311 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/291/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
2012 8312 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/292/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 8313 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/247/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10
2012 8314 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/248/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10
2012 8315 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 23 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 8316 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca treść regulaminu wynagradzania nauczycieli przyjętego uchwałą Rady Gminy w Brochowie w dniu 25 marca 2009 roku nr XIX/105/09 w sprawie wynagradzania nauczycieli.
2012 8317 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2004 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Dąbrówka.
2012 8318 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/110/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Garwolin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów
2012 8319 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/111/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 września 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 8320 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2012 8321 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Ostrowskiego
2012 8322 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie likwidacji publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego Pierwszego Domu Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej
2012 8323 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/113/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 8324 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 8325 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 199/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 października 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 8326 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 201/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 8327 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 października 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Zielonka na 2009 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XL/380/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 rok.
2012 8328 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 r.
2012 8329 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2009 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok.
2012 8330 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2009 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009rok.
2012 8331 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2009 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok.
2012 8332 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/129/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 1 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.
2012 8333 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/343/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009 rok
2012 8334 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/127/2009 Rady Gminy Sarnaki z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 8335 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 202/XXXV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2012 8336 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 203/XXXV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 8337 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 402/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2012 8338 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XL/287/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 8339 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 8340 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 382/XLII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 8341 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 441(129)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na rok 209
2012 8342 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 8343 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 8344 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków budżetowych gminy Halinów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2012 8345 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/314/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2009 rok
2012 8346 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2009 rok.
2012 8347 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/108/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 8348 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/109/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2009.
2012 8349 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/725/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2012 8350 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 507/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 8351 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 518/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych