Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Styczeń 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr 108/XXI/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 95/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 2 2012-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2012 3 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/78/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2012 4 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr 101/XXI/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sanniki
2012 5 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli publicznych w Węgrowie.
2012 6 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2012 7 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/83/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chlewiska na rok 2012
2012 8 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/84/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata 2012-2019
2012 9 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 10 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 11 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/99/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2012 12 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 14 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/69/2011 Rady Gminy W Krzynowłodze Małej z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 15 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/75/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2012 16 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk
2012 17 2012-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2012.
2012 18 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/11 Rady Gminy Orońsko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/84/11 z dnia 30 listopada 2011r. dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 19 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/11 Rady Gminy Orońsko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/85/2011 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 20 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rada Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 21 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rada Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 13 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzynowłoga Mała na 2012 rok.
2012 22 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/61/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 23 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 159/XX/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
2012 24 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 160/XX/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 25 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie powołania inkasenta opłaty targowej na terenie Miasta Przasnysz oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 26 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012
2012 27 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
2012 28 2012-01-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/11 Starosty Siedleckiego z dnia 31 października 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Korczew
2012 29 2012-01-12 Porozumienie Porozumienie nr 2/11 Starosty Siedleckiego z dnia 31 października 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Kotuń
2012 30 2012-01-12 Porozumienie Porozumienie nr 3/11 Starosty Siedleckiego z dnia 31 października 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Przesmyki
2012 31 2012-01-12 Porozumienie Porozumienie nr 4/11 Starosty Siedleckiego z dnia 31 października 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Skórzec
2012 32 2012-01-12 Porozumienie Porozumienie nr 5/11 Starosty Siedleckiego z dnia 31 października 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Wiśniew
2012 33 2012-01-12 Porozumienie Porozumienie nr 6/11 Starosty Siedleckiego z dnia 31 października 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Zbuczyn
2012 34 2012-01-12 Porozumienie Porozumienie nr 8/11/ Starosty Siedleckiego z dnia 31 października 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Suchożebry
2012 35 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/323/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienioną Uchwałą Nr XLVII/681/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009 roku.
2012 36 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/154/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Zielonce przy ul. Kolejowej 5a
2012 37 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/60/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2012 38 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 39 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2012 40 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podziału sołectwa Stawinoga.
2012 41 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 67/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały Nr VII/30/90 Rady Gminy w Zatorach z dnia 29 listopada 1990 roku w sprawie utworzenia Sołectw na terenie Gminy Zatory.
2012 42 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr 27/VII/07 Rady Gminy w Zatorach z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw.
2012 43 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 69/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian Statutu Gminy Zatory ustalonego Uchwałą nr 25/V/03 Rady Gminy w Zatorach z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
2012 44 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 70/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym w miejscowości: Stawinoga
2012 45 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym w miejscowości: Kopaniec
2012 46 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 72/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości: Stawinoga
2012 47 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 73/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości: Kopaniec
2012 48 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 81/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej w miejscowości Zatory.
2012 49 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2012 50 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2012 51 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/108/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Prace Duże
2012 52 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XI/54/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2012 53 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzenia dwóch odrębnych osiedli oraz zmiany statutu Gminy Michałowice.
2012 54 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. Zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
2012 55 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 56 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/105/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/58/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Michałowice.
2012 57 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/106/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
2012 58 2012-01-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr F.031.1.2011 Gminy Borowie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia od Miasta Garwolin zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta Garwolin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie
2012 59 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Borowie
2012 60 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej i siłowni
2012 61 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 107/XII/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 62 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 121/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 63 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 122/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 64 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 123/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 65 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 124/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 66 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 125/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 67 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 126/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 68 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 127/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 69 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 128/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 70 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 129/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 71 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 130/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 72 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 73 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowego 2011
2012 74 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2012 75 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2012
2012 76 2012-01-13 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Miedzna gmina Miedzna, powiat węgrowski
2012 77 2012-01-13 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mrozowa Wola, kompleks 30, gmina Stoczek, powiat węgrowski
2012 78 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 79 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/132/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2012 80 2012-01-13 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2012r. o możliwości zgłaszania w trybie uzupełniającym kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowi Mazowieckiej
2012 81 2012-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Legionowie w 2012 r.
2012 82 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2011r. w sprawie: nadania nazwy „Borki” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gm. Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 461/17.
2012 83 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2011r. w sprawie: nadania nazwy „Krańcowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Beniaminów stanowiącej działki ewid. o nr nr 100/7 i 101/8.
2012 84 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2011r. w sprawie: nadania nazwy „Piękna” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Aleksandrów stanowiącej działki ewid. o nr nr 207/3, 207/8, 207/14 i 207/15.
2012 85 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: nadania nazwy „Rumiankowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 24/107.
2012 86 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 88/XI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 139/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektórych innych składników wynagradzania oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród, wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
2012 87 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/10/57/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na rok 2012
2012 88 2012-01-13 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki pomiędzy Gminą Miasto Pionki a Gminą Pionki
2012 89 2012-01-13 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przekazania zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki, zawarte w dniu 08 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Pionki a Gminą Pionki
2012 90 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 174/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2012 91 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 64/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowośc Kaleń Towarzystwo
2012 92 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 93 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 94 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku.
2012 95 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/57/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na termomodernizację budynku Centrum Kultury w Troszynie
2012 96 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Troszynie
2012 97 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/32/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011 r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Rabędy Gmina Troszyn
2012 98 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IX/85/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2012 99 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/89/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Troszyn na rok 2012
2012 100 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/90/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w Uchwale NR IX/79/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2012 r.
2012 101 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/91/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
2012 102 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/92/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych i dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
2012 103 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/93/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.
2012 104 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII / 66 /11 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwin na rok 2012
2012 105 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/41/11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 106 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie
2012 107 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania imienia Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie
2012 108 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie
2012 109 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/94/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/85/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2012 110 2012-01-13 Porozumienie Porozumienie nr Starosty Mińskiego z dnia 2 września 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół dowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.
2012 111 2012-01-13 Porozumienie Porozumienie nr Starosty Mińskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2012 112 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwalenia Budżetu na rok 2012
2012 113 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017
2012 114 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminy Solec nad Wisłą.
2012 115 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/330/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2012 116 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Garwolina.
2012 117 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr VI/115/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 118 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr VI/116/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Magnuszew na 2012 rok.
2012 119 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr VI/120/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.
2012 120 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr VI/121/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Magnuszew na rok 2012.
2012 121 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/140/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r Nr XIII/114/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 122 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/141/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2011r Nr XIV/129/2011 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.01.2012r.
2012 123 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/143/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji gminnej
2012 124 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/144/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/281/98 z dn. 22.05.1998r
2012 125 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/145/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IX/90/99 z dn. 29.04.1999r
2012 126 2012-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2012 127 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 128 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 156/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2012 129 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 164/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej Nr 3 Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim w Macierzyszu, ul. Sochaczewska 89a oraz zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.
2012 130 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 165/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2012.
2012 131 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Kuczbork-Osada na rok 2012
2012 132 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/43/2011 Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
2012 133 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszków na rok 2009
2012 134 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXV/186/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2012 135 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXV/180/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008
2012 136 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/145/08 Rady Gminy Bielany z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2012 137 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/131/08 Rady Gminy Bielany z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2012 138 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/124/08 Rady Gminy Bielany z dnia 23 września 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2012 139 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2008 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2008 roku
2012 140 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu
2012 141 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 142 2012-01-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 stycznia 2012r. o decyzji nr WCC/124-ZTO-F/142/W/6/2011/MG
2012 143 2012-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Zwoleńskiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia w 2012 roku miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
2012 144 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
2012 145 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2012 rok
2012 146 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2011 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 147 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 148 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/136/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2012 149 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2012 150 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2012-2030
2012 151 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SOCHOCIN na rok 2012
2012 152 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Sochocin lub jednostkom podległym
2012 153 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2011-2019
2012 154 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/88/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2012
2012 155 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło
2012 156 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2012 157 2012-01-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie opracowania wspólnego stanowiska dotyczącego realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego (zwłaszcza kolejowego) w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej.
2012 158 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr 113.XIX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2012-2024
2012 159 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr 114.XIX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2012 r.
2012 160 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr 115.XIX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 90.XVI.2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zasad poboru i wysokości stawek opłaty targowej
2012 161 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2012 162 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XII /73/ 2011 Rady Gminy Chynów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2023
2012 163 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/65/2011 z dnia 29 listopada 2011r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2012 164 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 165 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadawania statuetki „ Rubaszna Lipa” jako nagrody za szczególne zasługi dla Miasta i Gminy Lipsko
2012 166 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XI/126/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2012 167 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XI/128/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na 2012 rok.
2012 168 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą nr XII/57/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007r.
2012 169 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą nr XII/57/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007r.
2012 170 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/138/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 171 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/145/2008 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2012 172 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2009 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 173 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/136/08 RADY GMINY MROZY z dnia 21 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 174 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr 150/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2012 175 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr 151/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2012 176 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/346/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy Legionowo na 2008 rok
2012 177 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/347/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2008 rok
2012 178 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/147/08 RADY GMINY MROZY z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 179 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/54/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2008
2012 180 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/350/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2012 181 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miedznia na 2008 rok
2012 182 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2012 183 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2012 184 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/08 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 185 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011 r. uchwalającej Regulamin utrzymania czystości i porzadku na terenie Miasta Sulejówek
2012 186 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV.74.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jasieniec na lata 2012-2015
2012 187 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krasne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2012 188 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr 70/XIII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2012 rok.
2012 189 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Strachowka niewygasających z upływem roku budzetowego 2011
2012 190 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/331/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
2012 191 2012-01-16 Informacja Informacja nr 1 Starosty Lipskiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji gruntów, budynków i lokali
2012 192 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2011 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku
2012 193 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XI/101/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2012 194 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XI/102/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 195 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XI/103/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Dobre Nr X/91/11 z dnia 23 listopada w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 196 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XI/104/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Gminy Dobre
2012 197 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr 106/XXI/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Sanniki na 2012 rok
2012 198 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/ 189 /11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/159/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2012 199 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/ 190 /11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/161/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2012 200 2012-01-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego
2012 201 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa gminy Miasta Raciąż na rok 2012
2012 202 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/138//2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012 GMINY NADARZYN
2012 203 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, gmina Leszno
2012 204 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, gmina Leszno
2012 205 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Siemiątkowo na 2012 rok.
2012 206 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia opłaty targowej
2012 207 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/105/11 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2012.
2012 208 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok 2012
2012 209 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020
2012 210 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr 93/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 211 2012-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 265/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2011r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 212 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVII/73/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2011r.
2012 213 2012-01-17 Aneks Aneks nr 21 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 października 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 marca 2004 roku
2012 214 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 215 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2012.
2012 216 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/80/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 217 2012-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2011 Starosty Mławskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kowalewie w 2012 roku.
2012 218 2012-01-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 9 stycznia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwin przeprowadzonych w dniu 8 stycznia 2012 r.
2012 219 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na rok 2012
2012 220 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2012.
2012 221 2012-01-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 23/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przekazania Gminie Wieliszew mienia Gminy Nieporęt w związku ze zmianą granic gmin na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 136, poz. 961)
2012 222 2012-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 239/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 223 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/104/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO NA ROK 2012
2012 224 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/106/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród.
2012 225 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/76/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Mieszki Wielkie
2012 226 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Gorysze
2012 227 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/78/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Rydzewo
2012 228 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Pęchcin
2012 229 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Ujazdowo
2012 230 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Gąski
2012 231 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Wola Pawłowska
2012 232 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Modła
2012 233 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/84/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian statutu sołectwa Ujazdówek
2012 234 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian statutu sołectwa Modełka
2012 235 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/86/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian statutu sołectwa Chruszczewo
2012 236 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/87/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian statutu sołectwa Nużewo
2012 237 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/88/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian statutu sołectwa Kownaty Żędowe
2012 238 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/125/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/109/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2012 rok
2012 239 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr 277/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 października 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr X/60/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 września 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Stare Babice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 240 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/269/08 Rady Miasta Pruszków z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2012 241 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVII/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2008 rok
2012 242 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Zawiązku Gmin Regionu Płockiego na 2008 rok
2012 243 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/08 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kobyłka na 2008 rok
2012 244 2012-01-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 19 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2012 245 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/40/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki, gmina Gzy.
2012 246 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/41/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2012 rok
2012 247 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/42/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 248 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/43/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 249 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/44/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 250 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/45/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2012 251 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/46/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 252 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lutocin na rok 2012
2012 253 2012-01-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Makowskiego z dnia 7 listopada 2011r.
2012 254 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/40/11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 255 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/42/11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 256 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/43/ 11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 257 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/44/11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 – 2016
2012 258 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/101/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2012.
2012 259 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/105/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/95/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2012 260 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/109/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki
2012 261 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/110/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 262 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2012 263 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 264 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego.
2012 265 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr 276/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wydatków budżetu miasta Płocka, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 266 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.
2012 267 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/97/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2012 rok
2012 268 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/100/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na 2012 rok
2012 269 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 270 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/105/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Rżańcu Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach
2012 271 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2008 rok
2012 272 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr 246/2011 Rady Miasta Radom z dnia 12 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na rok 2012
2012 273 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr V/122/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2012 274 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 275 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/134/08 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 276 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/268/08 Rady Miasta Pruszków z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2012 277 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/147/08 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2012 278 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/131/2008 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 279 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/131/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2012.
2012 280 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy SZYDŁOWO
2012 281 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/1/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Północnego Mazowsza na rok 2009
2012 282 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 283 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/146/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 284 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/127/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 285 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/08 Rady Miasta Otwock z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2008 rok
2012 286 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2012 287 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/107/08 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2008 rok
2012 288 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2008 Rady Gminy Cegłów z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2008 rok
2012 289 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/60/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2012 290 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/63/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2012 291 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/69/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2012 292 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/72/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2012 293 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/79/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2012 294 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/86/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 r.
2012 295 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr 329/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok
2012 296 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr 149/XXIII/08 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 297 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/99/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/91/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Cegłów w roku 2012
2012 298 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 299 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 141A/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 lipca 2011r. uchylenia Zarządzenia Nr 137/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 300 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 144A/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 301 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 169/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporet na lata 2011-2019
2012 302 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 303 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 września 2011r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 304 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 197/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 października 2011r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 305 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 225/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 306 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej
2012 307 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr V/24/2011 z dnia 23.02.2011r.
2012 308 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/132/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 309 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/138/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszków na 2012 rok.
2012 310 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 101.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2012 311 2012-01-19 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Górki, Kownaty Maciejowięta, Szczepanki, Miłoszewiec,Załogi, Nałęcze, Turowo, Skierki i Rostkowo gmina Czernice Borowe
2012 312 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 313 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w roku 2012
2012 314 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siedlce na 2012 rok
2012 315 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/122/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2012 316 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/185/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 317 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 rok
2012 318 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 rok
2012 319 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/117/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 nrok
2012 320 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 321 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/08 Rady Miasta Pruszków z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planoweane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2012 322 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/87/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011 - 2014.
2012 323 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/88/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012 - 2015
2012 324 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2012 325 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 326 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 327 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 328 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku leśnego.
2012 329 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji jarmarku końskiego zwanego "Wstępy" odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.
2012 330 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2012 331 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjecia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.
2012 332 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.
2012 333 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwał: Miejskiej Rady Narodowej Nr 9/60 z dnia 11 maja 1960r. i Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skaryszewie Nr XXII/59/82 z dnia 5 listopada 1982r. dotyczących nadania nazw ulic na terenie miasta Skaryszew.
2012 334 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV120/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XV/120/2004 z dnia 28 czerwca 2004r. dotyczącej nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Sołtyków.
2012 335 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/75/ 2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 6 grudnia 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2012 336 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Piastowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2012 337 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/78/ 2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2012 338 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2012 339 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 16 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa gminy Zwoleń na 2012r.
2012 340 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 341 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/85/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2012 r.
2012 342 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2012 rok
2012 343 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck
2012 344 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 59/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 345 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2012–2017
2012 346 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na rok 2012
2012 347 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2012 348 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2012 349 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/104/08 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 350 2012-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/2008 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
2012 351 2012-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/08 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007r.
2012 352 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/08 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2008 rok
2012 353 2012-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 354 2012-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 355 2012-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 356 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/08 RADY GMINY w MROZACH z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 357 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/155/08 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2012 358 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/08 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2012 359 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie
2012 360 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 65 / XV /2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
2012 361 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 73/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2012 362 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 113/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 2011r. sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Józefowa
2012 363 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XLI/208/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok
2012 364 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 131/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2012 365 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/436/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy Legionowo na 2009 rok
2012 366 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/437/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2009 rok
2012 367 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 115/XV/11 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU GRODZISKIEGO NA 2012 ROK
2012 368 2012-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 23 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 369 2012-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 270/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 370 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 80/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2012
2012 371 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Somianka na 2012 rok
2012 372 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 77/XI/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 grudnia 2011r. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie gminy Szydłowiec.
2012 373 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 88/XIII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2012
2012 374 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2012
2012 375 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2011 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Płońsk na lata 2012 – 2017
2012 376 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/150/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa Miasta Zielonka na 2012 r.
2012 377 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2012 - 2019
2012 378 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Pacyna na rok 2012
2012 379 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pacynie.
2012 380 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 381 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/65/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/56/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2012 382 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/66/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/58/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej.
2012 383 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 85/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych gminy i wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2012 384 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 86/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo
2012 385 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 87/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 59/VII/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28.06.2011r w sprawie przyjęcia Statutu jednostki budżetowej Gminy pod nazwą Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy w Bulkowie.
2012 386 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2011 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2012
2012 387 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024
2012 388 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024
2012 389 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/94/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 390 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/109/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 391 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/119/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 392 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 828/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 393 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 829/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 394 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 830/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 395 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 831/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 396 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 832/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 397 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 833/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 398 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 834/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 399 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 835/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 400 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 836/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 401 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 877/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 402 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 878/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 403 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 879/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 404 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 880/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 405 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 881/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 406 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 912/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 407 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 913/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 408 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 914/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 409 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 915/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 410 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 916/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 411 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 969/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 rok
2012 412 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 970/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009
2012 413 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 971/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy PIasecznio w 2009 rok
2012 414 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 972/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 rok
2012 415 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 973/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 rok
2012 416 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 975/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2009
2012 417 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 976/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 rok
2012 418 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 977/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 rok
2012 419 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 978/XXXIv/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 420 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 979/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 rok
2012 421 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 980/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 rok
2012 422 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 56/IX/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa
2012 423 2012-01-20 Informacja Informacja nr OWA-4110-26(7)/2011/2012/554/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2012r. o decyzji z dnia 11 stycznia 2012 r. Nr OCC/298-ZTO/554/W/OWA/2012/AR w sprawie zmiany do dnia 31 grudnia 2030 r. treminu obowiązywania koncesji Przedsiębiorstwa: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
2012 424 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/114/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2012
2012 425 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/118/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.
2012 426 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/121/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrozy, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania
2012 427 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 132/XII/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wiskitki
2012 428 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Borkowice na lata 2010-2013”.
2012 429 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XII/114/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 430 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia opłaty targowej
2012 431 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2012 432 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/315/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Mławy.
2012 433 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 - 2016
2012 434 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 września 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków połozonych na terenie gminy.
2012 435 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń.
2012 436 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2012
2012 437 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Opinogóra Górna na rok 2012
2012 438 2012-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chlewiska
2012 439 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XL/201/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok
2012 440 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2012 441 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXV/119/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2012 442 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2012 443 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr LV/500/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2012 444 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr LV/501/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2012 445 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 190/V/200/ Rady Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 208 rok
2012 446 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia nazwy w miejscowości Dzbenin.
2012 447 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Rzekuń i Drwęcz.
2012 448 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Rzekuń oraz zasad jego uzywania i wykorzystywania.
2012 449 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/64/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 r.
2012 450 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Parysów
2012 451 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2012 rok
2012 452 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 213/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę określającą wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 453 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tłuszcz
2012 454 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2012
2012 455 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr FK.XV.0007.87.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2012 456 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr FK.XV.0007.88.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 457 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr FK.0007.89.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 458 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr Fk.XV.0007.90.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.
2012 459 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr FK.0007.91.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. oraz zwolnień w tym podatku.
2012 460 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012.
2012 461 2012-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Otwockiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2012 r.
2012 462 2012-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Otwockiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2012 r.
2012 463 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 62/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 464 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 63/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Staroźreby.
2012 465 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa 2012
2012 466 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Repki na rok 2012
2012 467 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 104.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
2012 468 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/104/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Łosice dla działki oznaczonej nr 799 położonej we wsi Niemojki gm.Łosice
2012 469 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/105/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 470 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/106/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2012 471 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/107/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 472 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/108/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2012 473 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/109/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Miasta i Gminy Łosice
2012 474 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/127/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Grójec na rok 2012
2012 475 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/130/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
2012 476 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/80/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2012 - 2015
2012 477 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rząśnik na rok 2012
2012 478 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 479 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Rząśnik i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2012 480 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2012 481 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rząśnik.
2012 482 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 483 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
2012 484 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 103.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023
2012 485 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr GOPS.XVI.0007.98.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
2012 486 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr ZO.XVI.0007.99.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim
2012 487 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 488 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 489 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/ 109 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 490 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Gołymin - Ośrodek przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych
2012 491 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr FK.XV.0007.92.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 492 2012-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Sabnie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, informacji o ksztaltowaniu się wieloletniej prognozy finansowej orz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2011 roku
2012 493 2012-01-23 Porozumienie Porozumienie nr 36/11 Powiatu Makowskiego z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2012 494 2012-01-23 Porozumienie Porozumienie nr 41/11 Powiatu Makowskiego z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2012 495 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2012 496 2012-01-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raszyn przeprowadzonych w dniu 15 stycznia 2012 r.
2012 497 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok
2012 498 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 499 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/248/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 500 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XLII/316/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszków na rok 2009
2012 501 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 92/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta Gostynina
2012 502 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 września 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOWY DWOREK.
2012 503 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujacego fragment miejscowości Sosnowica.
2012 504 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Rady Gminy Osieck Nr XI/88/11 z dnia 28 grudnia 2011 r
2012 505 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 506 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr X/109/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IX/105/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2012 507 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr X/113/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2012 Nr X/113/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 508 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2012
2012 509 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/ 89 /2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Grójeckiego.
2012 510 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia roku 2012 Rokiem Wyszukiwania Talentów i Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Publicznych Szkół Ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym dla których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki.
2012 511 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym dla których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki.
2012 512 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 93/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2012 513 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 94/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położnej w Ożarowie Mazowieckim
2012 514 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 146/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Wolicy
2012 515 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 147/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ołtarzewie
2012 516 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łyse na rok 2012.
2012 517 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 138/XI/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 grudnia 2011r.
2012 518 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 146/XII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 115/X/2011 Rady Gminy Lesznowola  z dnia 29 listopada 2011r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 519 2012-01-24 Porozumienie Porozumienie nr NI-IT-I.001/2011 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu do realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc - granica Województwa Mazowieckiego linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni w okresie od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.
2012 520 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Glinojeck
2012 521 2012-01-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 9 stycznia 2012r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Płońskiego
2012 522 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2012 523 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2011 Rady Gminy Maciejowice  z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie inkasa podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości na 2012 rok
2012 524 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/94/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Maciejowice z 7 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2012
2012 525 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Maciejowicach
2012 526 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Ostrówek.
2012 527 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka.
2012 528 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 r.
2012 529 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Maciejowicach
2012 530 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska Gminy Maciejowice
2012 531 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
2012 532 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 533 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 534 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 261/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
2012 535 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 262/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
2012 536 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok
2012 537 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/120/2005 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2012 538 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 539 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Zbuczyn
2012 540 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2012 541 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/101/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/92/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Leoncin
2012 542 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/102/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/93/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Leoncin
2012 543 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/107/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/63/11 z dnia 28.09.2011r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego Gminy Leoncin
2012 544 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/108/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 545 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2012 546 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 547 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 548 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 549 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 550 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 551 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok
2012 552 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 62/XVI/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2012
2012 553 2012-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płoniawy-Bramura
2012 554 2012-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.48.2011.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2011r. Rada Gminy Gózd
2012 555 2012-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.50.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2011r. Rada Gminy w Chynowie
2012 556 2012-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.168.2011.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2011r. Rada Miejska w Karczewie
2012 557 2012-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.17.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2011r. Rada Gminy Sanniki
2012 558 2012-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.163.2011.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2011r. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
2012 559 2012-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-.4131.173.2011.JJ Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2011r. Rada Gminy Czosnów
2012 560 2012-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.179.2011.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2011r. Rada Miejska w Halinowie
2012 561 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 2934/121/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2012 562 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 2969/121/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 563 2012-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Legionowskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Legionowskiego
2012 564 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2012 565 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2012 566 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2012 567 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2012 568 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/61/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu targowisk miejskich
2012 569 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 570 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XL/219/09 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 571 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 572 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/306/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 września 2008r. zmieniająca uchwałę nr XXII/273/2008 z dnia 30 czerwca 2008r.
2012 573 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
2012 574 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie organizowania dla dzieci w wieku 3-5 lat innych form wychowania przedszkolnego.
2012 575 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/305/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 576 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/304/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 577 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/303/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 578 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/302/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 579 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/301/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 580 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/86/08 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 581 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/70/2008 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastów Kościelny
2012 582 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr V/3/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 29 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Komunalnego Brwinów na 2008 rok
2012 583 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2009
2012 584 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Promna.
2012 585 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2012.
2012 586 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/79/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/71/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2011 roku.
2012 587 2012-01-25 Aneks Aneks nr 8 Starosty Żuromińskiego z dnia 10 stycznia 2012r. DO POROZUMIENIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2005 r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r. , nr 2/05 z dnia 02-02-2006 r., nr 3 z dnia 04-01-2007 r., nr 4 z dnia 09-01-2008 r., nr 5 z dnia 12-01-2009 r. , nr 6 z dnia 11-01-2010 r. i nr 7 z dnia 14-01-2011 r. zawarty w dniu 10- 01-2012 r. pomiędzy Starostą Żuromińskim - Januszem Welencem a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły – Andrzejem Wójcickim
2012 588 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi Ławy, Goworki, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo.
2012 589 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/125/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 590 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 591 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok
2012 592 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/256/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmian w statucie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wieliszew
2012 593 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2009 rok
2012 594 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 360/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2009 roku
2012 595 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszków na rok 2009
2012 596 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 84/XI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na rok 2012.
2012 597 2012-01-25 Porozumienie Porozumienie nr 35/2011 Powiatu Makowskiego z dnia 28 października 2011r.
2012 598 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 grudnia 2011r.
2012 599 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/445/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2008 rok
2012 600 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr IX/33/08 Rady Gminy w Kowali z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 601 2012-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 362/2008 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2008r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 602 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/08 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
2012 603 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2012 604 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2012 605 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/86/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miedzna na 2008 rok
2012 606 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2012 607 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 181/XIV/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 608 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 190/XIV/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 73/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
2012 609 2012-01-25 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2012r. do Porozumienia z dnia15 listopada 2011r. w sprawie opracowania wspólnego stanowiska dotyczącego realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego (zwłaszcza kolejowego) w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej.
2012 610 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Huszlew.
2012 611 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : uchwlenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2012
2012 612 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/2011 z dnia 25 listopada 2011 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 613 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Huszlew.
2012 614 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbuczyn
2012 615 2012-01-25 Aneks Aneks nr 7 Starosty Żuromińskiego z dnia 10 stycznia 2012r. DO POROZUMIENIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2005 r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r. , nr 2 z dnia 04-01-2007 r., nr 3 z dnia 09-01-2008 r., nr 4 z dnia 12-01-2009 r. , nr 5 z dnia 11-01-2010 r. i nr 6 z dnia 14-01-2011 r.zawarty w dniu 10- 01-2012 r.pomiędzy Starostą Żuromińskim - Januszem Welencema Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark – Tadeuszem Iskrą
2012 616 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/185/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 19 września 2008r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2008 rok
2012 617 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kicinach przy Zaspole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie
2012 618 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 2/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2012 619 2012-01-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Gminy Kowala i Gminy Skaryszew z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wspólnej sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym o pow. 67,62m kw
2012 620 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/131/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Gminy Warka
2012 621 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/132/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Warce.
2012 622 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 97/XIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
2012 623 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 98/XIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Święcicach
2012 624 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr X/70/11 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 625 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. Zmieniająca uchwałę Nr XXV/145/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie: ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
2012 626 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaręby Kościelne na rok 2012.
2012 627 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/93/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2012 628 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 629 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 630 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec.
2012 631 2012-01-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Kadzidło obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kadzidło
2012 632 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr 64/X/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Małkinia Górna.
2012 633 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr 65/X/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 634 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXI/121/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 635 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXI/124/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2012 636 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXI/125/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego
2012 637 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
2012 638 2012-01-26 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-99(7)/2012/365/VIIIzm/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Dalkia Przasnysz Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu.
2012 639 2012-01-26 Informacja Informacja nr GP-7430/2/2010 Starosty Wołomińskiego z dnia 17 października 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego
2012 640 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Strachówka
2012 641 2012-01-26 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Janowo, Jarnice, Kucyk, Ossolin, Pierzchały, Ruchenka, Ruchna, Szaruty, Śnice, Witanki, Wyszków, Zając gmina Liw, powiat węgrowski
2012 642 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paprotnia
2012 643 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Seroki-Parcela
2012 644 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2012.
2012 645 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2012.
2012 646 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr 152/VI/17/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Mirków i terenów przyległych.
2012 647 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/75/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastranomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Iłża
2012 648 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012-2022
2012 649 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 3 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok
2012 650 2012-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporet na lata 2011-2019
2012 651 2012-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 652 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2012 653 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr 109/XX/08 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 17 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2008
2012 654 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2008 rok
2012 655 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Szczutowo obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Szczutowo
2012 656 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Stare Babice realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stare Babice
2012 657 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Michałowice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Michałowice
2012 658 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwonka realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Czerwonka
2012 659 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Pionki realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Pionki
2012 660 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Radzymin realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Radzymin
2012 661 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Stupsk obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stupsk
2012 662 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Goworowo obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz pryznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Goworowo
2012 663 2012-01-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 23A/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie refundacji kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę Nieporęt w roku szkolnym 2011/2012 z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Radzymin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Nieporęt
2012 664 2012-01-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.56.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2011r. Rada Gminy w Chynowie
2012 665 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
2012 666 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wielgolas
2012 667 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/78/ 11 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 668 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/104/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2012
2012 669 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 670 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczutowo na lata 2011-2016 z perspektywą do roku 2032"
2012 671 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/107/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr XVIII/93/04 Rady Gminy Szczutowo z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 672 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV/70/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2012 rok
2012 673 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 116/XV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie.
2012 674 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 120/XV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012
2012 675 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Radzanowo
2012 676 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy W POLICZNIE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 677 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie niektórych zasad obciążania nieruchomości gminnych.
2012 678 2012-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/12 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2012 roku
2012 679 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zabrodzie na rok 2012
2012 680 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2011 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie dostarczania wody  i odprowadzania ścieków
2012 681 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2011 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Roguszyn, gmina Czerwińsk nad Wisłą
2012 682 2012-01-27 Aneks Aneks Starosty Mińskiego z dnia 30 listopada 2011r. do porozumienia z dnia 02 września 2011roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2012 683 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/120/2008 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 kwietnia 2008 r. – w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż.
2012 684 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/23/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Starym Gralewie.
2012 685 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2012 686 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na 2012 rok.
2012 687 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr VII/21/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzanowie.
2012 688 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/23/10 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 16 czerwca 2010roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013.
2012 689 2012-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011r.
2012 690 2012-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów za I pólrocze 2011 rok.
2012 691 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 174/XXXIV/09 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2009
2012 692 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2012
2012 693 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/PR/OS/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 18 stycznia 2012r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego – Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej „Starostą” oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Wyszków – Waldemarem Żmijewskim, zwanym dalej „Nadleśniczym”
2012 694 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Starosty Lipskiego z dnia 4 stycznia 2012r. pomiędzy Starostą Powiatu Lipskiego, zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Marcule, zwanym dalej „Nadleśniczym”
2012 695 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Starosty Lipskiego z dnia 4 stycznia 2012r. pomiędzy Starostą Powiatu Lipskiego, zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Zwoleń, zwanym dalej „Nadleśniczym”
2012 696 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXI/ 109 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 697 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 698 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2012 699 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie:zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.
2012 700 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII.84.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Stromiec na rok 2012
2012 701 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII.85.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stromiec na lata 2012 - 2016
2012 702 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII.86.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 703 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII.88.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy podatkowych : deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2012 704 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 375/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 705 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 381/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
2012 706 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 382/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2012 707 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XIV/75/11 z dnia 8 grudnia 2011r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2012 708 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XIV/80/11 z dnia 8 grudnia 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 709 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 710 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 110/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Wschód-1” w Milanówku
2012 711 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 111/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Wschód-2" w Milanówku
2012 712 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 112/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochrony Konserwatorskiej w Milanówku, w rejonie "Starodęby"
2012 713 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/WZS/P/1/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.
2012 714 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/WZS/P/2/2012 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.
2012 715 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2012 716 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów.
2012 717 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/110/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej we wsi Dębina.
2012 718 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bandysie.
2012 719 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzozowy Kąt.
2012 720 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cupel.
2012 721 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cyk.
2012 722 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czarnia.
2012 723 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Długie.
2012 724 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Michałowo.
2012 725 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rutkowo.
2012 726 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Surowe.
2012 727 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV/75/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów.
2012 728 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI.163.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną.
2012 729 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI.164.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otrębusy, stanowiącej drogę wewnętrzną.
2012 730 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI.169.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wsparcie w procesie wychowawczym i edukacyjnym dzieci i młodzieży oraz kreowania idei uczenia się niezależnie od wieku mieszkańców Gminy Brwinów.
2012 731 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI.170.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Pruszkowie lub Gminę Brwinów
2012 732 2012-01-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2012r.
2012 733 2012-01-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2012r.
2012 734 2012-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 16 stycznia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sterdyni  przeprowadzonych w dniu 15 stycznia 2012 r.
2012 735 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 93/XVI/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 736 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jednorożec na rok 2012
2012 737 2012-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.66.2011 Burmistrza Żelechowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
2012 738 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/225/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 739 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 116/X/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 740 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2012 741 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą nr XXII/123/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r.
2012 742 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2008
2012 743 2012-01-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Odrzywół prowadzenia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Odrzywół
2012 744 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/64/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2012 r.
2012 745 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/63/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2012 - 2023
2012 746 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowala na rok 2012
2012 747 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 72.XIV.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych .
2012 748 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 69.XIV.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa gminy Lipowiec Kościelny na rok 2012
2012 749 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr X/99/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr V/38/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011-2020
2012 750 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 93/XIV/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na 2012 rok
2012 751 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 716/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 752 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 721/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 753 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 722/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 754 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 717/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 755 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 723/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 756 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 718/XXVI/2008 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 757 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 719/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 758 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 724/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 759 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 715/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 760 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 725/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 761 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 720/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2012 762 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 138/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014 gminy Miasto i Gmina Serock"
2012 763 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 149/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2012 764 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 163/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2012 765 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 165/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 766 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2012
2012 767 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 11/2011 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2010
2012 768 2012-01-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Sierpc realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Sierpc
2012 769 2012-01-31 Aneks Aneks nr 2 /6/WGM.III.RK/P/2011/42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2011r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock
2012 770 2012-01-31 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2011r. do Porozumienia z dnia 21 maja 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Radom
2012 771 2012-01-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Mińsk Mazowieki
2012 772 2012-01-31 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Ożarów Mazowiecki
2012 773 2012-01-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Tłuszcz realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Tłuszcz
2012 774 2012-01-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrów Mazowiecka realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrów Mazowiecka
2012 775 2012-01-31 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 15 marca 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Nasielsk
2012 776 2012-01-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Gostynin realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasta Gostynina
2012 777 2012-01-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Lelis obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Lelis
2012 778 2012-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.15.2011.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 maja 2011r. Rada Miasta w Mogielnicy
2012 779 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/143/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 780 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/149/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 781 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/81/2008 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2008 rok
2012 782 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/124/08 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2008 rok
2012 783 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVI/144/08 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 września 2008r. w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian