Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Czerwiec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2944 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji dla spółek wodnych działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego, ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego
2011 2945 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/54/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2011 2946 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
2011 2947 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla Związków Spółek Wodnych, Spółek Wodnych oraz Spółek Wałowych
2011 2948 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr IX / 49 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 2949 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr IX / 50 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 2950 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr IX / 54 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jaktorów.
2011 2951 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/154/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 2952 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/155/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu 1q żyta dla celów określenia podatku rolnego na 2011 rok
2011 2953 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/156/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia ceny drewna dla potrzeb obliczania podatku leśnego na 2011 rok
2011 2954 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/157/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 2955 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/78/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016.
2011 2956 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr 44/VI/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego
2011 2957 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy.
2011 2958 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Szreńsk
2011 2959 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr II/19/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2011 2960 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2961 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 2962 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie będącym załącznikiem do Uchwały Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie
2011 2963 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/225/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie.
2011 2964 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa upoważnienia do zawierania umów o korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej
2011 2965 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa upoważnienia do zawierania umów o korzystanie z nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu (władaniu) Gminy Karczew a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej
2011 2966 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2967 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/83/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie.
2011 2968 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2011 2969 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XLV/374/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2011 2970 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009.
2011 2971 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/326/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok
2011 2972 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/541/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2011 2973 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/546/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2011 2974 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/574/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2011 2975 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/514/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 r.
2011 2976 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/547/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok.
2011 2977 2011-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2009 Burmistrza Gminy Różan z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 2978 2011-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Łąck z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2010 rok.
2011 2979 2011-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2009 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych.
2011 2980 2011-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2009 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przeniesień środków budżetowych.
2011 2981 2011-06-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Karczewa z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2011 2982 2011-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 13/WEK/P/39/2011/1/ES/NR/ED/2011 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Miasta z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto.
2011 2983 2011-06-02 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-66(12)/2011/265/IX/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu:ENERGA OPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce.
2011 2984 2011-06-02 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-20(7)/2011/142/XIII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie.
2011 2985 2011-06-02 Informacja Informacja nr OWA-4110-10(11)/2011/6/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2011r. o decyzji nr WCC/1188C/6/W/OWA/2011/RW
2011 2986 2011-06-02 Informacja Informacja nr OWA-4110-19(4)/2011/170/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 maja 2011 r. Nr WCC/155-ZTO-F/170/W/OWA/2011/ES, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Stołecznego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedziba w Warszawie (zwanego dalej: "Koncesjonariuszem"),
2011 2987 2011-06-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 10/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 24 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowe Miasto przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.
2011 3001 2011-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1666/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok
2011 3002 2011-06-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/1745/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok
2011 3003 2011-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVI/2053/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok
2011 3004 2011-06-04 Uchwała Uchwała nr XV/281/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2011 3005 2011-06-04 Uchwała Uchwała nr XV/282/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie
2011 3006 2011-06-04 Uchwała Uchwała nr XV/283/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany obwodów niektórych publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie
2011 3007 2011-06-04 Uchwała Uchwała nr XV/284/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych – Zespołu Szkół Policealnych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 na Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych, ul. Ogrodowa 16 oraz założenia Technikum nr 29 w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 i włączenia go w skład Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych, ul. Ogrodowa 16
2011 3008 2011-06-04 Uchwała Uchwała nr XV/289/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2011 3009 2011-06-04 Uchwała Uchwała nr XV/291/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2011 3010 2011-06-04 Uchwała Uchwała nr XV/292/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2011 3011 2011-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/318/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2011 3012 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ROZKŁADU GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LIPSKIEGO.
2011 3013 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ZASAD WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU MIESZKANIOWEGO POWIATU LIPSKIEGO.
2011 3014 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2011 rok
2011 3015 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki
2011 3016 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/275/09 Rady Miasta Pruszków z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r.
2011 3017 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/09 Rady Miasta Pruszków z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r.
2011 3018 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr 169/XXVI/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2011 3019 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr 354/XXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r
2011 3020 2011-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2010.
2011 3021 2011-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Repki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Repki za 2010 rok
2011 3022 2011-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Siemiątkowo z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury.
2011 3023 2011-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Młynarze za 2010 rok
2011 3024 2011-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/09 z dnia 14 stycznia 2009r. Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2009r.
2011 3025 2011-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/09 z dnia 4 lutego 2009r. Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r.
2011 3026 2011-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/09 z dnia 11 lutego 2009r. Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r.
2011 3027 2011-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2011 3028 2011-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Szydłowo realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Szydłowo
2011 3029 2011-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Milanówek realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Milanówek
2011 3030 2011-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce realizacji prac remontowych ma obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Siedlce
2011 3031 2011-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Sterdyń realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowioeckim a Gminą Sterdyń
2011 3032 2011-06-06 Porozumienie Porozumienie nr 46/11/SK Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Chorzele realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Chorzele
2011 3033 2011-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Czosnów realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyzniania dotacji ma ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Czosnów
2011 3034 2011-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Łyse realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Łyse
2011 3035 2011-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Mszczonów realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Mszczonów
2011 3036 2011-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Łochów realizacji prac remontowych ma obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Łochów
2011 3037 2011-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Wierzbno realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Wierzbno
2011 3038 2011-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Pacyna
2011 3039 2011-06-06 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Rybno
2011 3040 2011-06-06 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Sochaczew
2011 3041 2011-06-06 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 31 marca 2008r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazaych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Grójec
2011 3042 2011-06-06 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 14 marca 2008r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrołęka
2011 3043 2011-06-06 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 25 marca 2008r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kozienice
2011 3044 2011-06-06 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 11 maja 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gąbin
2011 3045 2011-06-06 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2011r. do Porozumienia z dnia 21 października 2010r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Troszyn
2011 3046 2011-06-06 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2011r. do Porozumienia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Prażmów
2011 3047 2011-06-06 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2011r. do Porozumienia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Maszowieckim a Miastem Nowy Dwór Mazowiecki
2011 2988 2011-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
2011 2989 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr 801/41/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2011 2990 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole specjalne prowadzone prez Powiat Legionowski.
2011 2991 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037
2011 2992 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
2011 2993 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla Spółek Wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposoby jej rozliczania
2011 2994 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/66/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016
2011 2995 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/67/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.
2011 2996 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/68/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
2011 2997 2011-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/11 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010.
2011 2998 2011-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Pionki z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pionki za 2010 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego
2011 2999 2011-06-03 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2011r.
2011 3000 2011-06-03 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 19 listopada 2008 roku
2011 3048 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w niespokrewnionej rodzinie zastępczej lub zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu wyszkowskiego
2011 3049 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych osób zobowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy, w przypadku zmian stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy
2011 3050 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdu, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 3051 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/22/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2011 – 2021.
2011 3052 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr 44/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2011 3053 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka
2011 3054 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr 46/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Nowa Iwiczna
2011 3055 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr 47/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów
2011 3056 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 maja 2011r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy
2011 3057 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chlewiska
2011 3058 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach
2011 3059 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany w statucie gminnej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach
2011 3060 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2011 – 2016
2011 3061 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VII/26/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3062 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Wyszków.
2011 3063 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków
2011 3064 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kamieńczyku
2011 3065 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gulczewie
2011 3066 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 3067 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2008r. Uchwała Rady Gminy
2011 3068 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2011 3069 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr 87/XIX/08 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gmkiny Boguty-Pianki na rok 2008
2011 3070 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr 91/XX/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009
2011 3071 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2008 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Baranowo na rok 2008
2011 3072 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 3073 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2011 3074 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr 445/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2011 3075 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr 446/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2011 3076 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr 484/2009 Rady Miasta Radom z dnia 30 marca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok.
2011 3077 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr 485/2009 Rady Miasta Radom z dnia 30 marca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok.
2011 3078 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr 509/2009 Rady Miasta Radom z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok.
2011 3079 2011-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2009 Burmistrza Gminy Brok z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2011 3080 2011-06-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego
2011 3081 2011-06-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 maja 2011r. o sprostowaniu błędu
2011 3082 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2011 3083 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 65/VI/9/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2011 3084 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały LII/492/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 października 2010r. w sprawie Programu współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2011, zmienionej uchwałą III/8/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 grudnia 2010r. oraz uchwałą V/29/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2011r.
2011 3085 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gmiminy Paprotnia na rok 2011
2011 3086 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/14/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2011-2022
2011 3087 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011
2011 3088 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
2011 3089 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2011 3090 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2011.
2011 3091 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Feliksów i utworzenia dwóch odrębnych sołectw
2011 3092 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 48/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 3093 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 49/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 3094 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2011 3095 2011-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2010
2011 3096 2011-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo za 2010 r.
2011 3097 2011-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2011 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2010 rok.
2011 3098 2011-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/11 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 8 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2010 rok.
2011 3099 2011-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Mochowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2010.
2011 3100 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 59/2011 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 11 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2010 rok
2011 3101 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
2011 3102 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu Gminy i Miasta Grójec
2011 3103 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grójec w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
2011 3104 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w m. Grójec
2011 3105 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w m. Grójec.
2011 3106 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 3107 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/61/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku dotyczącej określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowych zasad ich przyznawania, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz zasad podziału nagród i przyznawania dodatku mieszkaniowego w roku 2009., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/517/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008 r., oraz Uchwałą Nr XL/688/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009 r.
2011 3108 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/62/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie
2011 3109 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/63/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 3110 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/64/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwał Rady Gminy w Raszynie w spawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Raszyn
2011 3111 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2015
2011 3112 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V / 29 / 11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ludwików
2011 3113 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/ 30 /11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Biały Ług
2011 3114 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe prowadzonych przez Miasto przedszkoli publicznych
2011 3115 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3116 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej
2011 3117 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/68/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3118 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/69/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Otwock do kategorii dróg gminnych.
2011 3119 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/76/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 maja 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody znajdujących się na terenie Miasta Otwocka.
2011 3120 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/64/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przedszkolach publicznych
2011 3121 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/65/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3122 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/67/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2007r w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2007-2011.
2011 3123 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/77/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr VII/62/07 z dnia 27 marca 2007r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2011 3124 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXII/31/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010 r.
2011 3125 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów, terminów płatnoości dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 3126 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Orońsko
2011 3127 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIV/171/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 3128 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 maja 2011r. w sprawie sprawie określenia zasad wynajmowania lokali gminnych
2011 3129 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 3130 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/290/04 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru tej opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3131 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów.
2011 3132 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 75/VI/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Czernice Borowe w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 3133 2011-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2010
2011 3134 2011-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jednorożec za 2009 rok
2011 3135 2011-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2009 Burmistrza Gminy Różan z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 3136 2011-06-09 Informacja Informacja nr GKN.I.7410-4/2008 Starosty Radomskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2011 3137 2011-06-09 Informacja Informacja nr GKN.I.7410-7/2009 Starosty Radomskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2011 3138 2011-06-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mińskiego z dnia 30 maja 2011r.
2011 3139 2011-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 254 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w okręgu wyborczym nr 3
2011 3140 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XVI/301/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2011 3141 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XVI/304/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2011 3142 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XVI/306/2011 Rady Miasta Warszawa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
2011 3143 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XVI/311/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 3144 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XVI/313/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 86 im. Bronisława Czecha w Warszawie, ul. Koryncka 33 i Gimnazjum nr 102 w Warszawie, ul. Wichrowa 4 w Zespół Szkół nr 116 z siedzibą w Warszawie, ul. Koryncka 33
2011 3145 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XVI/314/2011 Rady Miasta Warszawa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie, ul. Króla Maciusia 5 i Gimnazjum nr 105 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie, ul. Króla Maciusia 5 w Zespół Szkół nr 115 w Warszawie, ul. Króla Maciusia 5
2011 3146 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XVI/315/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie oraz połączenia tego gimnazjum z XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Henryka Jankowskiego „Kuby” w Warszawie w Zespół Szkół nr 114 w Warszawie
2011 3147 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XVI/316/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania imienia LXI Liceum Ogólnokształcącemu Specjalnemu w Warszawie, ul. Rzymowskiego 36
2011 3148 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XVI/317/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2011 3149 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Garlinie
2011 3150 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów.
2011 3151 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Winnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
2011 3152 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Winnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2011 3153 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z boiska wielofunkcyjnego na ulicy Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim
2011 3154 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3155 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Maków Mazowiecki.
2011 3156 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.
2011 3157 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowa Sucha.
2011 3158 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tych organizacji
2011 3159 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 47/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rokotów (obreb geodezyjny "PGR Rokotów") w gminie Nowa Sucha
2011 3160 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 48/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zakrzew w gminie Nowa Sucha
2011 3161 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej 55A
2011 3162 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2011 3163 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2011 3164 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2011 3165 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2011 3166 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XX/138/2009 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 3167 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/139/09 Rady Miasta I Gminy Glinojeck z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 3168 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/134/08 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2008
2011 3169 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XXII/141/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2011 3170 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 328/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budzecie
2011 3171 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2008 rok
2011 3172 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XXII/123/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2008 rok
2011 3173 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/08 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków między działami w budżecie gminy na 2008 rok
2011 3174 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 19/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Huta Żabiowolska, Osowiec i Słubica Dobra
2011 3175 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 20/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca nazwy ulic w miejscowościch Józefina i Żabia Wola
2011 3176 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2011 3177 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 76/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka
2011 3178 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 51/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia czasu realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniająceo podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
2011 3179 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 53/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spozywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w mieście Gostyninie na terenie ulicy Rynek wraz z ulicami przyległymi w odległości do 100 m od rynku miejskiego
2011 3180 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 maja 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej.
2011 3181 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr LIV/576/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części północnej wsi Jabłonna.
2011 3182 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr 12/IV/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Milanówka na rok 2011
2011 3183 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr 21/V/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 455/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 3184 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr 22/V/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3185 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek
2011 3186 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr 35/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milanówek na lata 2011 – 2015”
2011 3187 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr 37/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Kameralna/
2011 3188 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr 38/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Bogny Sokorskiej/
2011 3189 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Czerwonka.
2011 3190 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 3191 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 3192 2011-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2011 3193 2011-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/11 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok
2011 3194 2011-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2010 rok.
2011 3195 2011-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/13/2011 Wójta Gminy Słubice z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury za rok 2010.
2011 3196 2011-06-11 Porozumienie Porozumienie nr CRU/11/2011 Starosty Przasnyskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim
2011 3197 2011-06-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego zawarte w dniu 1 marca 2011rr. w Radomiu pomiędzy Powiatem Radomskim a Gminą Jedlińsk
2011 3198 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VI/9/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Piaseczyńskiego
2011 3199 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
2011 3200 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/1421/2008 Rady Miasta Warszawa z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie m. st. Warszawy na 2008 rok
2011 3201 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 172/XLVIII/2010 Rady Gminy w Iłowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2011 3202 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 10/III/2011 Rady Gminy w Iłowie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola Samorządowego w Iłowie.
2011 3203 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 29/V/2011 Rady Gminy w Iłowie z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 10/III/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola Samorządowego w Iłowie.
2011 3204 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/173/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Siedlce.
2011 3205 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/174/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej usytuowanej na działce oznaczonej numerem 26 w obrębie nr 69.
2011 3206 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powołania inkasentów dla poboru podatków na terenie gminy Łaskarzew oraz zasad ich wynagradzania.
2011 3207 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 130/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy CEDROWA ulicy we wsi Baszkówka w gminie Piaseczno
2011 3208 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 131/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy AKSAMITNA ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno
2011 3209 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 132/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy KONDUKTORSKA ulicy we wsi Głosków w gminie Piaseczno
2011 3210 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 133/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy CZESŁAWA WITOLDA KRASSOWSKIEGO ulicy położonej w Piasecznie w gminie Piaseczno
2011 3211 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 135/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3212 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 136/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Piaseczno, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym.
2011 3213 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 137/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Piaseczno
2011 3214 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek i zasad odpłatności za usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpłowowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2011 3215 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 3216 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inne niż Gmina Blonie osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2011 3217 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna
2011 3218 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/ 60/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jabłonna
2011 3219 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII /71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna
2011 3220 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”
2011 3221 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jabłonna
2011 3222 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jabłonna
2011 3223 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 102/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3224 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 119/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3225 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
2011 3226 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr X/48/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz wysokości funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/51/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 grudnia 2009 r.
2011 3227 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr X/49/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Chlewiska z dnia 11 marca 2011roku w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego
2011 3228 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/28/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 12 maja 2011r. zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę.
2011 3229 2011-06-13 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Ewę Besztak - Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Bali, zwanym dalej "Powierzającym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku, a realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach w ramach kursu I stopnia w zawodzie lakiernik
2011 3230 2011-06-13 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 15 marca 2011r. zawarte w dniu 15 marca 2011 roku w Węgrowie pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej „Starostą Węgrowskim" i Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce Panem Januszem Szerszeniem, zwanym dalej „Nadleśniczym", dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 3231 2011-06-13 Porozumienie Porozumienie nr IR.031.1.1.2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011r. zawarte dnia 31 marca 2011 roku pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Węgrowie, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Powiatu Węgrowskiego 2. Ewę Besztak – Wicestarostę Powiatu Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala zwanym dalej „Powierzającym” a Miastem Węgrów, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Węgrów – Jarosława Grendę za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Węgrów – Agnieszki Kądzieli – Biernat zwanym dalej „Przyjmującym”
2011 3232 2011-06-13 Porozumienie Porozumienie nr IR. 031.1.2.2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011r. zawarte dnia 31 marca 2011 roku pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Węgrowie, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Powiatu Węgrowskiego 2. Ewę Besztak – Wicestarostę Powiatu Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Łochów, reprezentowaną przez: Burmistrza Łochowa – Mariana Dzięcioła za kontrasygnatą Z – cy Skarbnika Gminy Łochów – Marii Komuda zwanym dalej „Przyjmującym”
2011 3233 2011-06-13 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Bożenny Gutowskiej-Jezierskiej - Skarbnika Miasta, zwanymi dalej „Powierzającym”, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę – Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego – Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej – Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2011 3234 2011-06-13 Aneks Aneks nr 7 Starosty Mławskiego z dnia 5 stycznia 2011r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2011 3235 2011-06-13 Aneks Aneks nr 7 Starosty Mławskiego z dnia 5 stycznia 2011r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2011 3236 2011-06-13 Aneks Aneks nr 7 Starosty Mławskiego z dnia 5 stycznia 2011r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2011 3237 2011-06-13 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-23(8)/2011/248/VIII/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie.
2011 3238 2011-06-13 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-17(13)/2011/341/VIII/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.
2011 3239 2011-06-13 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-22(8)/2011/170/IX/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie
2011 3241 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 19 maja 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 3242 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 36/VII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia nowych granic i obwodu Publicznej Szkoły podstawowej w Pniewie
2011 3243 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia sieci publicznych szkół podstawowych w gminie Zatory
2011 3244 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Korczew.
2011 3245 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Przysusze
2011 3246 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Przysuskiej Służbie Komunalnej w Przysusze
2011 3247 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 maja 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej
2011 3248 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/24/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3249 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Krzynowłoga Mała.
2011 3250 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2011 3251 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V.26.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 3252 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2011
2011 3253 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3254 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 30 maja 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2010 rok.
2011 3255 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łyse
2011 3256 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2011 3257 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 88/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2011 3258 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Dąbrówka
2011 3259 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck
2011 3260 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Nowej Wsi
2011 3261 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łąck
2011 3262 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Mirów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 3263 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zasad przekazywania sołectwom Gminy Mirów nieruchomości oraz uchwalenie regulaminu świetlic wiejskich i placów wiejskich
2011 3264 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3265 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 3266 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 stycznia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA DLA DZIAŁKI O NR EWID. 1633/8
2011 3267 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mszczonów.
2011 3268 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 27/IV/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 3269 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 52/VI/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Nowy Duninów
2011 3270 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 53/VI/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic w mijscowości Soczewka gminy Nowy Duninów
2011 3271 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 54/VI/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 3272 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/ 29 /11 Rady Gminy Stupsk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk.
2011 3273 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/ 31 /II Rady Gminy Stupsk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stupsk oraz dalszego trybu postępowania z tymi zwierzętami.
2011 3274 2011-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 10 /11 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok.
2011 3275 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 105/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/80/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyznawania pożyczek na remonty budynków stanowiących własność osób fizycznych zajmowanych przez najemców, z którymi najem był nawiązany na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale lub na podstawie innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem publicznej gospodarki lokalami lub szczególnego trybu najmu oraz budynków będących własnością wspólnot mieszkaniowych.
2011 3276 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 114/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr V/24/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Olszewo-Borki.
2011 3277 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 120/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kobyłka.
2011 3278 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 123/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 27/V/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 marca 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 3279 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 291/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie uchwały Nr 455/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 3280 2011-06-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 maja 2011r. zawarte w Przysusze pomiędzy Powiatem Szydłowieckim a Powiatami: Koneckim, Opoczyńskim, Przysuskim.
2011 3281 2011-06-15 Porozumienie Porozumienie nr 04/2011 Starosty Białobrzeskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas nielozawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w PCKUiP w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi
2011 3282 2011-06-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Pełniącego funkcję WÓJTA GMINY STUPSK z dnia 25 marca 2011r. ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA 2010 ROK POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY STUPSK.
2011 3283 2011-06-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Białobrzeskiego z dnia 2 czerwca 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach
2011 3284 2011-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 238 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu
2011 3285 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Ostrowskiego
2011 3286 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 39/VI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenieGminy Stara Biała.
2011 3287 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 40/VI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
2011 3288 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010 roku Nr LX/459/2010 określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 3289 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010 roku Nr LX 467/2010 w sprawie wzorów deklaracji i formularzy informacji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości.
2011 3290 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chynów.
2011 3291 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie.
2011 3292 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chynów
2011 3293 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim
2011 3294 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 3295 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 3296 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3297 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 653/LIII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 11 października 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów - część II
2011 3298 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie gminy Góra Kalwaria.
2011 3299 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/33/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie
2011 3300 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2011 3301 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat
2011 3302 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 114/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka - etap I
2011 3303 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Osieck z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2011 3304 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2011 3305 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
2011 3306 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 24 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pniewie – Czeruchach
2011 3307 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 24 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin oraz granic ich obwodów.
2011 3308 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/13/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2011 3309 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 206/V/2009 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2011 3310 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr XXX/102/09 Rady Gminy Jastrząb z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 3311 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/113/09 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 3312 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr XXX/III/13/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 19 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2008
2011 3313 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/51/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2008
2011 3314 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 371/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 3315 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 414/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 3316 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/95/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 3317 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2011 3318 2011-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Sienno z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2010 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury.
2011 3319 2011-06-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia rejestru specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego
2011 3320 2011-06-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 11/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 13 czerwca 2011r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Stupsk przeprowadzonych w dniu 29 maja 2011 roku oraz w dniu 12 czerwca 2011 roku
2011 3321 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr III/37/255/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 3322 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr IV/2/9/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011
2011 3323 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 30 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2010 rok, sprawozdania za 2010 rok z wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, sprawozdania za 2010 rok z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu Grodziskiego
2011 3324 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 16/30/2011 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przyjęcia „ Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2010 rok ”
2011 3325 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 55/VI/8/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017
2011 3326 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2011 3327 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 40/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2011 3328 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2011 3329 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3330 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 3331 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 15/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
2011 3332 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 100/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia
2011 3333 2011-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy za rok 2010.
2011 3334 2011-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R. 4131.12.2011.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2011r. Rada Miejska w Radomiu
2011 3335 2011-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.49.2011.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2011r. Rada Miejska w Piasecznie
2011 3336 2011-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.9.2011.WS Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2011r. Rada Powiatu Węgrowskiego
2011 3337 2011-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.15.2011.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2011r. Rada Gminy Boguty-Pianki
2011 3338 2011-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.4.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2011r. Rada Gminy Bielsk
2011 3339 2011-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.7.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2011r. Rada Gminy w Bodzanowie
2011 3340 2011-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.8.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2011r. Rada Gminy Gielniów
2011 3341 2011-06-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Pacyna
2011 3342 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 10 maja 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu garwolińskiego
2011 3343 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 10 maja 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Garwolińskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczenia.
2011 3344 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie naadania nazw ulic w miejscowości Chruszczewo
2011 3345 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo.
2011 3346 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XLV/229/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 7 października 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody przy kaplicy w miejscowości Chotum
2011 3347 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/42/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko
2011 3348 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/45/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposbu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Garbatka-Letnisko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 3349 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminy Klwów
2011 3350 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku.
2011 3351 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr 34/VI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ; przyznawania nagród dla nauczycieli
2011 3352 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr 48/VIII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lubowidzu prowadzonego przez Gminę w Lubowidzu, nadanie Statutu.
2011 3353 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Lubowidzu i nadanie jej statutu.
2011 3354 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zieluniu prowadzonego przez Gminę w Lubowidzu, nadanie Statutu.
2011 3355 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Syberii prowadzonego przez Gminę w Lubowidzu, nadanie Statutu.
2011 3356 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 3357 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 3358 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 3359 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 3360 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 3361 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
2011 3362 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXXV/293/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 13 października 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008 roku
2011 3363 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008 roku
2011 3364 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008 roku
2011 3365 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.
2011 3366 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008 roku
2011 3367 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.
2011 3368 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XL/322/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.
2011 3369 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XL/330/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.
2011 3370 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XLI/332/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miwjskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r
2011 3371 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.
2011 3372 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XX/103/08 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2008
2011 3373 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/110/09 Rady Gminy Lelis z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2009
2011 3374 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXII/113/09 Rady Gminy Lelis z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2009
2011 3375 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2009
2011 3376 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2009
2011 3377 2011-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2008 Wójta Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2008 rok
2011 3378 2011-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2008 Wójta Gminy Jadów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2008 rok
2011 3379 2011-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2008 Wójta Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2008 rok
2011 3380 2011-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonnana rok 2008
2011 3381 2011-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 138.2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2011 3382 2011-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2011 3383 2011-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej
2011 3384 2011-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 140/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2011 3385 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr 774/39/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
2011 3386 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr 908/46/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2011 3387 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Gołymin-Ośrodek
2011 3388 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie – Ośrodku
2011 3389 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze.
2011 3390 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.
2011 3391 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Elektrownia I” w Ostrołęce
2011 3392 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Ostrołęce
2011 3393 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr 97/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2011 3394 2011-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010.
2011 3395 2011-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2010 rok
2011 3396 2011-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr VI.39.2011 Burmistrza Halinowa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: przedsatwienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2010 rok, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2010 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2010 rok
2011 3397 2011-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.09.2011 Wójta Gminy Sanniki z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2010
2011 3398 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2010 rok.
2011 3399 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/57/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Obsługi Szkół w Przysusze
2011 3400 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/59/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu przysuskiego
2011 3401 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII / 56 / 2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
2011 3402 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII / 57 / 2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
2011 3403 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2011 Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
2011 3404 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XII/124/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3405 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XII/129/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych
2011 3406 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Chynowie
2011 3407 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej w Tczowie i Publicznego Gimnazjum w Tczowie
2011 3408 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 50/V/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu w Gozdowie.
2011 3409 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie szczególnych zasad,sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającym Gminie Wiśniew oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 3410 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarn zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 3411 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 84/X/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 135/XVI/2000 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 16 lutego 2000r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu.
2011 3412 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 85/X/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 136/XVI/2000 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 16 lutego 2000r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu.
2011 3413 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w różnych tygodniowych obowiązkowych wymiarach godzin zajęć
2011 3414 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/11 w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw z terenu Gminy Cegłów.
2011 3415 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego
2011 3416 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2011 3417 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Leszczydół Nowiny
2011 3418 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
2011 3419 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 61/VII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach Pieńkach.
2011 3420 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 62/VII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno
2011 3421 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. nr 113/11 w Nieporęcie”
2011 3422 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nieporęt w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2011 3423 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/75/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2011 3424 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy „rondo im. Jana Pawła II” rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Jana Kazimierza z ulicą Zegrzyńską we wsi i gminie Nieporęt.
2011 3425 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy „Rumiankowa” wewnętrznej drodze gminnej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 24/80 i 24/84.
2011 3426 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2011 Rady MIasta Józefowa z dnia 27 maja 2011r. w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę w II półroczu 2011 r.
2011 3427 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2011 Rady MIasta Józefowa z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Józefów
2011 3428 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 17/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2025
2011 3429 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 18/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok
2011 3430 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI.45.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003 r.Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Statutu gminy Brwinów.
2011 3431 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI.47.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2011 3432 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI.55.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w Uchwale nr LV/554/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie podziału gminy Brwinów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych
2011 3433 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI.56.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w podziale Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania
2011 3434 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporet na lata 2011-2019
2011 3435 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2011 3436 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budzetu Gminy na 2011 r.
2011 3437 2011-06-22 Porozumienie Porozumienie nr 14/WZS/P/37/2011 Gminy-Miasto Płock i Gminy Zawidz z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej
2011 3438 2011-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 6 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Sulejówek przeprowadzonych w dniu 5 czerwca 2011 r.
2011 3439 2011-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 6 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paprotnia przeprowadzonych w dniu 5 czerwca 2011 r.
2011 3440 2011-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 6 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cegłów przeprowadzonych w dniu 5 czerwca 2011 r.
2011 3441 2011-06-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2011 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 czerwca 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Warszawskim Zachodnim
2011 3503 2011-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 255 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Orońsku
2011 3504 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011-2019
2011 3505 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr 56/2011 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2010 r.
2011 3506 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr 53/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 10 maja 2011r. zmnieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finanowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 3507 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla działek nr: 108/7, 86/10,86/11,86/13,73,82,83.
2011 3508 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck przy ulicy Fabrycznej.
2011 3509 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Płaciszewo, Strzeszewo, Dreglin, Kondrajec Pański.
2011 3510 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Sadek
2011 3511 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Malużyn, Śródborze, Ościsłowo
2011 3512 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Malużyn, Śródborze, Ościsłowo, Wkra
2011 3513 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Bielawy, Malużyn, Śródborze, Dukt
2011 3514 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/14/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Stary Garwarz, Sadek, Malużyn.
2011 3515 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Stary Garwarz
2011 3516 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/16/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Ogonowo.
2011 3517 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2015
2011 3518 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 GMINY PRAŻMÓW
2011 3519 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Prażmów
2011 3520 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Nur z dnia 5 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Nur, oraz zapewnienia im dalszej opieki
2011 3521 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Nur z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014.
2011 3522 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr IX / 48 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów
2011 3523 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011
2011 3524 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr 68/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2010 rok
2011 3525 2011-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/11 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2010 rok.
2011 3526 2011-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 3527 2011-06-25 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 6 października 2010r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych dotyczących podatku VAT ponoszonych na realizację operacji, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II-Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Osi I - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2011 3528 2011-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.8.2011.MW Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 maja 2011r. Rada Gminy w Lubowidzu
2011 3529 2011-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.16.2011.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 maja 2011r. Rada Gminy Zatory
2011 3530 2011-06-25 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 1993/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2011r.
2011 3531 2011-06-25 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 1997/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2011r.
2011 3532 2011-06-25 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 2084/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2011r.
2011 3533 2011-06-25 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2011 3534 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr 995/48/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2011 3535 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mochowo.
2011 3536 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 3537 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr 112/X/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Park Wodny w Ostrołęce.
2011 3538 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotocji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Gminy laterów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 3539 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Skierdy w rejonie ulic Nadwiślańskiej i Mazowieckiej.
2011 3540 2011-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/21/11 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2010 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok
2011 3541 2011-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej
2011 3542 2011-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011 - 2014
2011 3543 2011-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa mazowieckiego
2011 3544 2011-06-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członkówPowiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2011 3545 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 3546 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr Nr IX/70/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. uchwała w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Pruszków
2011 3547 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr Nr IX/71/2011r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłóbków i klubów dziecięcych
2011 3548 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjecia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011 zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/177/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26.02. 2010 r.
2011 3549 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/184/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jana Pawła II.
2011 3550 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr Nr IV/30/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/117/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 3551 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borkowice.
2011 3552 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkowicach im. Janusza Łąckiego, ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8
2011 3553 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruszkowicach ul. Szkolna 4.
2011 3554 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach.
2011 3555 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozienice.
2011 3556 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014”
2011 3557 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/19/2011 Rady Gminy Joniec z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Joniec.
2011 3558 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk
2011 3559 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 11 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Ojcowizna.
2011 3560 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr X/42/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 3561 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 35/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Celestynów
2011 3562 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/31/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opinogórze Górnej oraz trybu powoływania jej członków
2011 3563 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 maja 2011r. zmieniajaca uchwałę Nr VI/32/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 3564 2011-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2011 3565 2011-06-28 Porozumienie Porozumienie nr B/BU/2011 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 25 maja 2011r. zawarte w dniu 25 maja w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk - Mieczysławem Pękulem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2011 3566 2011-06-28 Porozumienie Porozumienie nr D/BU/2011 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 24 lutego 2011r. zawarte w dniu 24 lutego 2011r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Długosiodło – Stanisławem Jastrzębskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2011 3567 2011-06-28 Porozumienie Porozumienie nr R/BU/2011 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. zawarte w dniu 27 kwietnia 2011r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Rząśnik – Pawłem Kołodziejskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2011 3568 2011-06-28 Porozumienie Porozumienie nr W/BU/2011 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. zawarte w dniu 27 kwietnia w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Gminą Wyszków reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa zwanym w dalszej części „Burmistrzem”.
2011 3569 2011-06-28 Porozumienie Porozumienie nr Z/BU/2011 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 4 maja 2011r. zawarte w dniu 4 maja 2011r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Zabrodzie – Adamem Ołdakiem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2011 3570 2011-06-28 Porozumienie Porozumienie nr S/BU/2011 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 4 maja 2011r. zawarte w dniu 4 maja w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka – Andrzejem Żołyńskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2011 3571 2011-06-28 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA Nr 157/IP/2010 z dnia 28 września 2010 r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiemu z dnia 29 kwietnia 2011r. zawarty w dniu 29 kwietnia 2011 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Stanisławem Jastrzębskim – Wójtem Gminy Długosiodło zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2011 3572 2011-06-28 Informacja Informacja nr Starosty Siedleckiego z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Uziębły gm. Paprotnia, Teodorów gm. Skórzec, Mokobody gm. Mokobody i Bojmie gm. Kotuń
2011 3442 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kozienickiego
2011 3443 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
2011 3444 2011-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Starosty Węgrowskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku przy ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2011 roku
2011 3445 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.67.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3446 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.68.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania.
2011 3447 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.74.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2011 3448 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.75.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 3449 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.76.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierów, gmina Halinów.
2011 3450 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.77.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisie, gmina Halinów.
2011 3451 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.78.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3452 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.79.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3453 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.80.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3454 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.81.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3455 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.82.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3456 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.83.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3457 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.84.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3458 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.85.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3459 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.86.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3460 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.87.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3461 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Huszlew
2011 3462 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików
2011 3463 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” w Kampinosie
2011 3464 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2011 3465 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X/44/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Milejowice.
2011 3466 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII.27.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2011 3467 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII.28.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
2011 3468 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII.29.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.
2011 3469 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzacym jest Gmina Leszno
2011 3470 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grądy, gmina Leszno
2011 3471 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 18 maja 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie; 1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 3472 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina
2011 3473 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 maja 2011r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Zespół Placówek Oświatowych i Kultury Fizycznej”.
2011 3474 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 maja 2011r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Miejski Zespół Basenowo-Rekreacyjny”
2011 3475 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 maja 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 3476 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miasta I Gminy Skaryszew z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa.
2011 3477 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew.
2011 3478 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słubice
2011 3479 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 29.IX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Wiązowna i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 3480 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto Sulejówek
2011 3481 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłat za korzystanie z miejskich urządzeń użyteczności publicznej
2011 3482 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołymin-Ośrodek
2011 3483 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/80/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z sieci wodociągowej i za ścieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej.
2011 3484 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/81/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/113/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych przez Gminę obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu posesji.
2011 3485 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/82/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2011 3486 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/84/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie.
2011 3487 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/85/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Magnuszew.
2011 3488 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2011 3489 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 332/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2011 3490 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 350/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2011 3491 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 366/XLVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2011 3492 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 313/XXII/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 3493 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 329/XXIV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2011 3494 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/08 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Orońsko na 2008 rok
2011 3495 2011-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2011 3496 2011-06-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Wójta Gminy Nieporęt Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania Gminy Pokrzywnica z Gminą Nieporęt w zakresie realizacji zadania edukacji publicznej obejmującego wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych
2011 3497 2011-06-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 7/2011 Wójta Gminy Nieporęt Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania Gminy Nieporęt z Gminą Wieliszew w zakresie powierzenia zadań własnych obejmujących edukację publiczną w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminy zawarte w dniu 06 kwietnia 2011 roku pomiędzy: 1. Gminą Nieporęt – Urząd Gminy Nieporęt, 05 – 126 Nieporęt, pl. Wolności 1 – reprezentowaną przez Sławomira Macieja Mazura – Wójta Gminy Nieporęt a 2. Gminą Wieliszew – Urząd Gminy Wieliszew, 05 – 135 Wieliszew, ul. Modlińska 1 – reprezentowaną przez Waldemara Kownackiego – Wójta Gminy Wieliszew
2011 3498 2011-06-24 Porozumienie Porozumienie nr 39/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 24 maja 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,reprezentowanym przez: Burmistrza – mgr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.
2011 3499 2011-06-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w PCKUiP w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi zawarte w dniu 9 maja 2011 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2. Ewę Besztak – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Bala zwanym dalej "Powierzającym", a Powiatem Grójeckim, w imieniu którego występuje Wiesława Cąderek - Dyrektor Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w PCKUiP w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi, powołany Uchwałą NR 37A/2010 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 27 maja 2010r., o numerze NlP 797-188-74-46 oraz REGON 637008664, zwanego dalej „Przyjmującym”.
2011 3500 2011-06-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 maja 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Ewę Besztak - Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Bali, zwanym dalej "Powierzającym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku, a realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach w ramach kursu I stopnia w zawodzie kucharz małej gastronomii.
2011 3501 2011-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 13 czerwca 2011r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Radomiu
2011 3502 2011-06-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 3573 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/5/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów w roku 2011
2011 3574 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/6/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Powiatu Piaseczyńskiego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 3575 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 19/2011 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok
2011 3576 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejsko – Gminne Przedszkole w Glinojecku i Punkcie Przedszkolnym w Ościsłowie
2011 3577 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 23.VIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr 28/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2011-2024
2011 3578 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 33/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2011 3579 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr V/9/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2011
2011 3580 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr V/10/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
2011 3581 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 3582 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2010r. uchwała budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r.
2011 3583 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łaskarzew na 2011 rok
2011 3584 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021
2011 3585 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie
2011 3586 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 120/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki oznaczone nr ewidencyjnymi: 1 /4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/17, 1/25, 1/32, 1/33, 1/34, 1/63, 1/65, 1/67, 1/68, 1/70 na terenie lotniska Radom – Sadków
2011 3587 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 122/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 142/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2011 3588 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 123/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Miasta Radomia oraz sezonu kąpielowego w 2011 roku
2011 3589 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 125/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia
2011 3590 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 126/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Radomia
2011 3591 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 128/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola Publicznego Nr 22 w Radomiu, ul. Ofiar Firleja 16
2011 3592 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 129/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia od Powiatu Radomskiego zadań powiatowej biblioteki publicznej
2011 3593 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 131/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym położonym na terenie miasta Radomia
2011 3594 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 132/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zwolnienia z ponoszenia opłat przez osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą ich adresu spowodowaną zmianami administracyjnymi
2011 3595 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 136/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 3596 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie część I.
2011 3597 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: podziału sołectwa Krobów i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.
2011 3598 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w m. Grójec
2011 3599 2011-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2010 rok
2011 3600 2011-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Baranowo za 2010 rok
2011 3601 2011-06-29 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 178/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2011r.
2011 3602 2011-06-29 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 maja 2011r. Uzupełnienie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie - stan na dzień 24 maja 2011r.
2011 3240 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr XCIII/2733/2010 Rady Miasta Warszawa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
2011 3603 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr V/54/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi powiatu przasnyskiego
2011 3604 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr 31/11 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Przasnyskiego sprawozdania finansowego za 2010 rok.
2011 3605 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr 58/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 17 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 3606 2011-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzania planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2011-2013.
2011 3607 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/68/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim
2011 3608 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Miasta Mława z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Mławy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2011 3609 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Miasta Mława z dnia 11 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla ktorych organem prowadzacym jest Miasto Mława
2011 3610 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki
2011 3611 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 24 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Miasta i Gminy Glinojeck
2011 3612 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2011 3613 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 maja 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chlewiska na lata 2011 – 2015
2011 3614 2011-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/11 Wójta Gminy Sońsk z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2010 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
2011 3615 2011-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiskitki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
2011 3616 2011-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/11 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010.
2011 3617 2011-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego
2011 3618 2011-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na terenie województwa mazowieckiego