Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Marzec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 844 2011-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia warunków wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego
2011 845 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 10/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie : nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Storczykowa.
2011 846 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka, we wsi Skubianka oraz we wsi Dosin nazwy ul. Zegrzyńska
2011 847 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 14/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 848 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Adolfin
2011 849 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Augustów
2011 850 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bieliny
2011 851 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Brzezinki
2011 852 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Brzeziny
2011 853 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarna Kolonia
2011 854 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarna Wieś
2011 855 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Działki Suskowolskie
2011 856 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Helenów
2011 857 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Januszno
2011 858 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jaroszki
2011 859 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jaśce
2011 860 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jedlnia
2011 861 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jedlnia Kolonia
2011 862 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kieszek
2011 863 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kolonka
2011 864 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasna Dąbrowa
2011 865 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Laski
2011 866 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mireń
2011 867 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Płachty
2011 868 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Poświętne
2011 869 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/37/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sałki
2011 870 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/38/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sokoły
2011 871 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/39/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stoki
2011 872 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/40/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sucha
2011 873 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/41/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Suskowola
2011 874 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/42/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tadeuszów
2011 875 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/43/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wincentów
2011 876 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/44/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zadobrze
2011 877 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/45/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesie
2011 878 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/46/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żdżary
2011 879 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 155/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie uchwały Nr 254/XLIII/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 880 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 162/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/229/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 881 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 182/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie uchwały Nr XXV/215/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2011 882 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr Nr 187/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVIII/200/2010 Rady Gminy Huszlew z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi łosickiemu z przeznaczeniem na wspólną realizację wykonania przebudowy drogi.
2011 883 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 188/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LV/426/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/309/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
2011 884 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 189/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie uchwały Nr LXV/598/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2011 885 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 201/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie uchwały Nr LII/400/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 886 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 209/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie uchwały Nr 315/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 887 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 212/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie uchwały Nr LXXXVI/2570/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej uczelniom publicznym.
2011 888 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 236/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Potworowie Nr XXXII/238/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: podatku od nieruchomości.
2011 889 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 248/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/313/10 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
2011 890 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 256/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwały Nr XXX/385/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 06 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Tłuszcz dla niepublicznych przedszkoli.
2011 891 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 259/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LI/530/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kozienicach działającego na terenie Gminy Kozienice, będącego podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania.
2011 892 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 263/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXIX/332/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2010 r. w sprawie opłaty targowej.
2011 893 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 273/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/212/10 Rady Gminy Osieck z dnia 1 października 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Rudniku.
2011 894 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 274/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr LIV/332/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2011 895 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 288/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie dotycząca uchwały Nr XLVI/324/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.
2011 896 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 292/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie Uchwały Nr 678/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 897 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim.
2011 898 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 26/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 899 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 28/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 900 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 29/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 73/IX/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” zmienionej uchwałą nr 188/XX/08 Rady Miasta Ciechanów dnia 27 marca 2008r., uchwałą nr 232/XXIV/08 Rady Miasta Ciechanów dnia 28 sierpnia 2008r., uchwałą nr 353/XXXVII/09 Rady Miasta Ciechanów dnia 27 sierpnia 2009r. oraz uchwałą nr 413/XLII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2010r.
2011 901 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 35/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 264/XXVIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 902 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 37/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów.
2011 903 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 40/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płońska - Sońska" w Ciechanowie
2011 904 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Chruszczewo, Kargoszyn, Mieszki Wielkie, gmina Ciechanów.
2011 905 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/234/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok.
2011 906 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/239/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechanów Nr XLIV/219/10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Chruszczewo, Kargoszyn, Mieszki Wielkie, gmina Ciechanów.
2011 907 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 908 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń na lata 2011-2017
2011 909 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zwoleń na rok 2011
2011 910 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr XLI/197/10 Rady Gminy Lelis z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie okreslenia szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 911 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka.
2011 912 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr Nr 10/III/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2011
2011 913 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 14/III/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2011 914 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 915 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr X/50/2010 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2011 rok.
2011 916 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr X/51/2010 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę dla obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na terenie gminy Chlewiska
2011 917 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr X/53/2010 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 918 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2011 rok
2011 919 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 920 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr LXI / 468 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 921 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr LXII / 476 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 922 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr LXII / 477 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki
2011 923 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr I / 5 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 924 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV / 29 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 925 2011-03-03 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Legionowowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie organizacji oraz trybu działania powiatowych społecznych rad do spraw niepełnosprawnych
2011 926 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2011r.
2011 927 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/08 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok
2011 928 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/08 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok
2011 929 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/08 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 roku
2011 930 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Potworów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie :uchwalenia budżetu Gminy Potworów na rok 2011 r
2011 931 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na 2011 rok.
2011 932 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2011r. Budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2011
2011 933 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2011 - 2016
2011 934 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Stromiec z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stromiec na 2011 rok
2011 935 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr III-3/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
2011 936 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr LI/547/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Rajszew w rejonie ulicy Różanej
2011 937 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr LI/549/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący działek o nr ewidencyjnych 667/2, 1449/87, 1449/89, 1449/153 i części ulicy Szkolnej
2011 938 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr LIV/574/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 listopada 2010r. zmiany uchwały Nr XIV/112/03 Rady Gminy Jabłonna z 2.10.2003 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy Jabłonna (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 7.11.2003, Nr 282).
2011 939 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr LIV/577/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna - rejon cmentarza.
2011 940 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr 25/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2011-2032
2011 941 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2011 Rady Gminy Rybno
2011 942 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/100/08 Rady Gminy w Olszance z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2009 rok
2011 943 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Gminy Pionki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pionkach
2011 944 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr V/56/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 945 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pionki
2011 946 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/71/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Pionki i jej jednostkom organizacyjnym
2011 947 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/74/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na usuwanie i unieszkodliwanie wyrobów zwierających azbest na terenie Gminy Miasta Pionki ze środków budżetu miasta
2011 948 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/75/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr CII/465/2010 Rady Miasta Pionki w sprawie: zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Pionki, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2011 949 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/77/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2011 950 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/78/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XCIX/450/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą " Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy w Pionkach" w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2011 951 2011-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2008 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 rok
2011 952 2011-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011 - 2014
2011 986 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IX/154/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2011 987 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IX/155/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 988 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IX/158/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej m.st. Warszawy
2011 989 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IX/169/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy
2011 990 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IX/170/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2011 991 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IX/171/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany obwodów niektórych publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie
2011 992 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/385/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2011 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 993 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów.
2011 994 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów.
2011 995 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 8/IV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
2011 996 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 9/IV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2011
2011 997 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 12/IV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 279/XLVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2011 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
2011 998 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 251/XXXVI/2005 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 999 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1000 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 15/IV/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sierpc lub jej jednostkom podległym, wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 1001 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 11/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2011.
2011 1002 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/18/2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1003 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 18/V/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Karolinowie
2011 1004 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 20/V/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 1005 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 22/V/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Załuski na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
2011 1006 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 23/V/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Załuski Nr 133/XVIII/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1007 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 27/V/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Załuski
2011 1008 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/12/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku - Osadzie
2011 1009 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/13/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuczborku - Osadzie
2011 1010 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/12/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Blizne Łaszczyńskiego
2011 1011 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/14/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2011 1012 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 22/VI/2011 Rady MIasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu na 2011 rok
2011 1013 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 24/VI/2011 Rady MIasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w I półroczu 2011 r.
2011 1014 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 25/VI/2011 Rady MIasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r Nr 371/V/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 1015 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzanowo na rok 2011
2011 1016 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Radziejowice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Radziejowice.
2011 1017 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radziejowice na rok 2011.
2011 1018 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 8 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat
2011 1019 2011-03-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-1(8)/2011/365/VIIZM/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Dalka Przasnysz Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu
2011 1020 2011-03-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2011r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania powiatowych komisji na obszarze województwa mazowieckiego
2011 1021 2011-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 103 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Orońsko
2011 1022 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 2/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
2011 1023 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 4/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czosnów
2011 1024 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 5/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zwoleń
2011 1025 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 6/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie "Podziału Województwa Mazowieckiego na obowody łowieckie"
2011 1026 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 9/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2011 roku
2011 1027 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 253/10/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
2011 1028 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/23/11 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2011-2020
2011 1029 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/24/11 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2011
2011 1030 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała budżetowa
2011 1031 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2011 r. na terenie miasta Kobyłka.
2011 1032 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania
2011 1033 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2011
2011 1034 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 14/III/2010 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2011
2011 1035 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 8/II/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie gminy Szydłowiec.
2011 1036 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/11/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 4 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1037 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/16/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mirów
2011 1038 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1039 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr III/27/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2011-2017
2011 1040 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr III/28/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na rok 2011
2011 1041 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr III/29/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2011 1042 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr III/30/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2011 1043 2011-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2011 Starosty Radomskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim
2011 1044 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobre.
2011 1045 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Jakubów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2011
2011 1046 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 15/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
2011 1047 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 17/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Stara Biała
2011 1048 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 18/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2011 1049 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 19/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stara Biała oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1050 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 20/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1051 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 22/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Stara Biała.
2011 1052 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 23/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Samorządowego Przedszkola w Wyszynie.
2011 1053 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 309/LIX/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru - Strefa nowej dzielnicy przemysłowej S 2 w mieście Szydłowcu
2011 1054 2011-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce.
2011 1055 2011-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrołęce
2011 1056 2011-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2011.
2011 1057 2011-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2011.
2011 1058 2011-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/11 Starosty Otwockiego z dnia 27 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok
2011 1059 2011-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z dnia 27 grudnia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010
2011 1060 2011-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Przasnyskiego z dnia 10 lutego 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2010 roku.
2011 1061 2011-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2010
2011 1062 2011-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.0072/10/10 Starosty Żyrardowskiego z dnia 28 grudnia 2010r. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2010 roku
2011 1063 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 1064 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/160/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2011 1065 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2008 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2011 1066 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr 27/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1067 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr III/13/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2011 1068 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr 14/IV/2010 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na 2011 rok
2011 1069 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa
2011 1070 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1071 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2011
2011 1072 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 16 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 1073 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2008 z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 1074 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2011 1075 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/86/2008 Rady Gminy Wierzbno z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2008 rok
2011 1076 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XI/43/08 Rady Gminy w Kowali z dnia 18 listopada 2008r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2009 roku
2011 1077 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XII/49/08 Rady Gminy w Kowali z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 1078 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr 309/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 1079 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/71/08 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2011 1080 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, innych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Siennica
2011 1081 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Siennicy prowadzonego przez Gminę Siennica
2011 1082 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki i osiągniecia w nauce
2011 1083 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
2011 1084 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr II/8/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Paprotnia" z dnia 8 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa
2011 1085 2011-03-12 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Skórzec z dnia 11 października 2010r. w sprawie w sprawie przyjęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Skórzec
2011 1086 2011-03-12 Porozumienie Porozumienie nr 10/10 Wójta Gminy Skórzec z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec
2011 1087 2011-03-12 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt III SA/Wa 819/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2010r.
2011 1088 2011-03-12 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 1429/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2010r.
2011 1089 2011-03-12 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 1274/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2010r.
2011 1090 2011-03-12 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 860/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2010r.
2011 1091 2011-03-12 Decyzja Decyzja nr 987/10 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 września 2010r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2011 1092 2011-03-12 Decyzja Decyzja nr 988/10 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 września 2010r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2011 1093 2011-03-12 Decyzja Decyzja nr 990/10 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 września 2010r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2011 1094 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Ząbki
2011 1095 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Błoniu
2011 1096 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
2011 1097 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
2011 1098 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Legionowo
2011 1099 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Marki
2011 1100 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
2011 1101 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Piastowie
2011 1102 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Legionowskiego
2011 1103 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Legionowskiego
2011 1104 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Otwockiego
2011 1105 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Piaseczyńskiego
2011 1106 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Piaseczyńskiego
2011 1107 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2011 1108 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2011 1109 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Pruszkowie
2011 1110 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2011 1111 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
2011 1112 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
2011 1113 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
2011 1114 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
2011 1115 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
2011 1116 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
2011 1117 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
2011 1118 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
2011 1119 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2011 1120 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2011 1121 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
2011 1122 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
2011 1123 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Wołominie
2011 1124 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Nowodworskiego
2011 1125 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
2011 1126 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
2011 1127 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady m. st. Warszawy
2011 1128 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
2011 1129 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
2011 1130 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
2011 1131 2011-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Brwinowie
2011 1132 2011-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Las Natoliński”
2011 1133 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu
2011 1134 2011-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/11 Starosty Wyszkowskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2011 roku
2011 1135 2011-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/11 Starosty Wyszkowskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2011 roku.
2011 1136 2011-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2011 Starosty Sokołowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2011 roku
2011 1137 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/165/10 rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.
2011 1138 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr 24/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Duczyminie Filii w Zdziwóju Starym.
2011 1139 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
2011 1140 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa
2011 1141 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów
2011 1142 2011-03-14 Porozumienie Porozumienie Starosty Sokołowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. zawarte z Mistem Sokołów Podlaski dotyczące powierzenia zadań człorocznego utrzymania ulic w granicach administracyjnych miasta Sokołów Podlaski
2011 1143 2011-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 4 lutego 2011r. zawarte w dniu 04.02.2011, pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin - Pana Zbigniewa Noska, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy w osobie Pani Marii Żołnowskiej, zwaną dalej „Powierzającym", a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach: 1. Pana Janusza Welenca - Starosty Żuromińskiego, 2. Pana Mieczysława Olszlegiera - Wicestarosty Żuromińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Przyjmującym", w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2011 1144 2011-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 9 lutego 2011r. pomiędzy Gminą Kuczbork - Osada reprezentowaną przez Wójta Gminy Kuczbork - Osada Pana Tadeusza Burakowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy w osobie Pani Genowefy Majewskiej, zwaną dalej "Powierzającym", a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach: 1. Pana Janusza Welenca - Starosty Żuromińskiego, 2. Pana Mieczysława Olszlegiera - Wicestarosty Żuromińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Ireny Brejna, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kuczbork - Osada do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2011 1145 2011-03-14 Aneks Aneks nr 11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 stycznia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2006 roku
2011 1146 2011-03-14 Informacja Informacja nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 10 lutego 2011r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 roku położonych na obszarze miasta Chorzele ulica Mostowa 13.
2011 1147 2011-03-14 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok, położonych na obszarze Gminy Grójec
2011 1148 2011-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 16 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
2011 1149 2011-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Satarosty Makowskiego z dnia 20 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok
2011 1150 2011-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Sokołowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok
2011 1151 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 46/V/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2010 rok.
2011 1152 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2011
2011 1153 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr III-21/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1154 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr III/32/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2010r. uchwała budżetowa na 2011 rok
2011 1155 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 4/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 1156 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 4/III/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1157 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnosielc na 2011r.
2011 1158 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV-9/10 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2011.
2011 1159 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
2011 1160 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława.
2011 1161 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/ 40/ 2011 Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli w Mieście Mława
2011 1162 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy Myszynieckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i nadania statutu Regionalnemu Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego
2011 1163 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2011 rok.
2011 1164 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011r. uchwała budżetowa Miasta Zielonka na rok 2011
2011 1165 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
2011 1166 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zasad przyznawania przedszkolom, w tym specjalnym, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom, w tym z oddziałami integracyjnymi, które są wpisane do ewidencji placówek niepublicznych lub do rejestru wydanych zezwoleń na założenie publicznej szkoły w Gminie Zielonka oraz zasad rozliczania, a także ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji
2011 1167 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 190/V/2008 Rady MIasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008
2011 1168 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na rok 2008
2011 1169 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/113/08 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 1170 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XI/56/08 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 1171 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/87/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2011 1172 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2008 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta w 2008 roku
2011 1173 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 210/XXXV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2008 rok
2011 1174 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 211/XXXV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku
2011 1175 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI-139/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2008 rok
2011 1176 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2008 rok
2011 1177 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XLII/196/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2008 rok
2011 1178 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XLII/197/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XLI/189/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2008 rok
2011 1179 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2011 1180 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2011 1181 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/08 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
2011 1182 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/08 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
2011 1183 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2008 Wójta Gminy Młynarze z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2008 rok
2011 1184 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 547/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy6 na 2008 rok
2011 1185 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 548/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłat na koniec 2008 roku i lata następne
2011 1186 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/08 Wójta Gminy Szelków z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 1187 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/08 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2011 1188 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/08 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2011 1189 2011-03-15 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-9(4)/2011/142/Xzm2/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie dotyczącym odbiorców ciepła z Ciepłowni Regaty.
2011 1190 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego.
2011 1191 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/37/2011 RADY POWIATU W KOZIENICACH z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.
2011 1192 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Węgrowskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie w 2011 roku
2011 1193 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/PCPR/2011 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Piaseczyńskiego w 2011 roku.
2011 1194 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/PCPR/2011 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24 stycznia 2011r. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Słoneczna 12 na rok 2011.
2011 1195 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/11 STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2011
2011 1196 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Otwockiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2011 r.
2011 1197 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Otwockiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2011r.
2011 1198 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 1199 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/189/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 1200 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z realizacją zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Płońsku
2011 1201 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miasta Raciąż z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/95/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2011 1202 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 7/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 1203 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 10/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1204 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
2011 1205 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/119/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy nr XLVI/134/2010 z dnia 22 marca 2010 r.
2011 1206 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 31/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gąbin.
2011 1207 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Miasto i Gmina Gąbin
2011 1208 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 33/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie prowadzenia targowisk i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Gąbin
2011 1209 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 lutego 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 1210 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/483/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie: schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
2011 1211 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 20/III/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 grudnia 2010r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2011-2021
2011 1212 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 21/III/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2011
2011 1213 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2011 1214 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/184/2009 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni i hali sportowo - widowiskowej w Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" im. Jana Pawła II oraz hali sportowej przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej.
2011 1215 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/61/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu targowisk miejskich.
2011 1216 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r. poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2011 1217 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2011 1218 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 1219 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego
2011 1220 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/17/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach
2011 1221 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/22/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy w Mrozach Nr XXXIX/280/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
2011 1222 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/23/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2011 1223 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Klwów.
2011 1224 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, określenie inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów.
2011 1225 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/10 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom
2011 1226 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Wielgiem
2011 1227 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem
2011 1228 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1229 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 31/V/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 lutego 2011r. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów obejmującego teren wsi Kępa Polska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., z późń. zm.), art. 20 ust.1 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późń. zm.) oraz Uchwały Nr 250/XXXVI/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2010r., Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje
2011 1230 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 32/V/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 lutego 2011r. wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych. Na podstawie - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), - art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, z późn. zm.), - art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, z późn. zm.), - art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682, z późn. zm.)
2011 1231 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od śropdków transportowych
2011 1232 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/233/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy ”.
2011 1233 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1234 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 71/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic: Armii Krajowej, Witkacego, Godowskiej i Wiejskiej „Godów-Malczew” w Radomiu.
2011 1235 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 72/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, 25 Czerwca, Żeromskiego i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu.
2011 1236 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 73/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym przy ul. Słowackiego 346 w Radomiu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 698/2002 z dnia 25 lutego 2002 r.
2011 1237 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 74/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz ustalenia cen grobów murowanych i prefabrykatów, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu.
2011 1238 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
2011 1239 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 79/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia
2011 1240 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego.
2011 1241 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 11 marca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pomiechówek, dotyczących zmiany nazwy siedziby władz Gminy Pomiechówek z Brody – Parcele na Pomiechówek w związku z połączeniem wsi Brody – Parcele, Brody, Pomiechówek, części wsi Czarnowo, części wsi Kosewko w jedną miejscowość i nadaniu jej nazwy Pomiechówek.
2011 1242 2011-03-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-8(5)/2011/142/XII/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie odbiorców z rejonu ulicy Chełmżyńskiej
2011 1243 2011-03-16 Informacja Informacja nr OWA-4110-11(5)/2011/341/RK, OWA-4110-12(5)/2011/341/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany decyzji nr WCC/463-ZTO-D/341/W/OWA/2011/RK i nr PCC/485-ZTO-B/341/W/OWA/2011/RK.
2011 1244 2011-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 28 lutego 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Sochaczewie.
2011 1245 2011-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 28 lutego 2011r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Wiskitki przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
2011 1246 2011-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Grójcu
2011 1247 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VIII/36/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku
2011 1248 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 26/III/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2011
2011 1249 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2011.
2011 1250 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2011.
2011 1251 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/22/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2011 – 2021.
2011 1252 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/08 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok
2011 1253 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/10/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011r. Budżet Gminy Stare Babice na rok 2011
2011 1254 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Młynarze na rok 2011
2011 1255 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 stycznia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Rzewnie na 2011rok.
2011 1256 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia tytułu: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tego tytułu
2011 1257 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Dobre
2011 1258 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Dobre z organizacjami pozarządowymi
2011 1259 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/08 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 1260 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jakubów na lata 2011-2014
2011 1261 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sanniki na 2011 rok
2011 1262 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
2011 1263 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019
2011 1264 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 59/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1265 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 60/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych
2011 1266 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 69/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2011 1267 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/132/2008 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
2011 1268 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XXII/105/08 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mirów na 2008 r.
2011 1269 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XXII/225/2008 Rady Miasta Marki z dnia 26 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu miasta Marki na 2008 rok
2011 1270 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 179/V/2008 Rady MIasta Józefowa z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 1271 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 189/XXIV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2008 rok
2011 1272 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr LXV/317/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 1273 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 136/XXV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 1274 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XIV/67/07 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy Somianka na rok 2008
2011 1275 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/117/08 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 1276 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2008
2011 1277 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrza Miasta Tarczyn z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Tarczyn
2011 1278 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2011 1279 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-25/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2011 1280 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-26/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2011 1281 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-28/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2011 1282 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-34/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Piaseczno w 2008 roku
2011 1283 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2011 1284 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2011 1285 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2011 1286 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/08 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
2011 1287 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2008 Burmistrza Przasnysza z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
2011 1288 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr III/18/2011 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 18 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiacymi własność Powiatu Sochaczewskiego
2011 1289 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr 44/IV/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego.
2011 1290 2011-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Starosty Mławskiego z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "ZDROWA JESIEŃ"dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2011 roku.
2011 1291 2011-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Starosty Grójeckiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim
2011 1292 2011-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2011
2011 1293 2011-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym w roku 2011
2011 1294 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lutego 2011r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2011 1295 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2011 1296 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2011 1297 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Maciejowice
2011 1298 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bieżuń na lata 2011 – 2019.
2011 1299 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 21 grudnia 2010r. Uchwała budżetowa
2011 1300 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr 45/V/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2011 1301 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr 54/V/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2011 1302 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011
2011 1303 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin.
2011 1304 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr V/20/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006
2011 1305 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/27/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za przyjęcie odpadów komunalnych na Gminnym składowisku we wsi Wężowiec
2011 1306 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Brudzeń Duży
2011 1307 2011-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Siedlcach
2011 1308 2011-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach
2011 1309 2011-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2011 1310 2011-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach
2011 1311 2011-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 69/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2011 1312 2011-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 70/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2011 1313 2011-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 71/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2011 1314 2011-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 72/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2011 1315 2011-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 73/2010 Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2011 1316 2011-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 75/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2011 1317 2011-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 76/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2011 1318 2011-03-19 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-18/10/77/10 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2011 1319 2011-03-19 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 stycznia 2011r. do porozumienia z dnia 15 marca 2010r. zawartego z Powiatem Wyszkowskim
2011 1320 2011-03-19 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 stycznia 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 12.03.2008r. z Powiatem Szydłowieckim
2011 1321 2011-03-19 Aneks Aneks nr 9 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 stycznia 2011r. do porozumienia z dnia 12 marca 2007r. zawartego z Powiatem Gostynińskim
2011 1322 2011-03-19 Informacja Informacja nr 1/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2011 1323 2011-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WZK-0717/1/2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 21 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.
2011 1324 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/49/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja
2011 1325 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/50/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”
2011 1326 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 1327 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1328 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2016
2011 1329 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV.19.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec
2011 1330 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV.30.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2011r. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu.
2011 1331 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
2011 1332 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. zmiany uchwały z dnia 30 września 2010 r. Nr LXVII/391/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1333 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. nadania nazwy ulicom Miasta Sulejówek
2011 1334 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. nadania nazwy ulicy Miasta Sulejówek,
2011 1335 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. nadania nazwy rondu ulicznemu, uzupełnienia katalogu ulic
2011 1336 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku.
2011 1337 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2011 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 228/XXX/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie
2011 1338 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
2011 1339 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Tarczyn na rok 2011
2011 1340 2011-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Gostynińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.
2011 1341 2011-03-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte w dniu 15 lutego 2011 roku w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działają:Leszek Ruszczyk – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - określonym dalej jako „Zleceniobiorca” , a Miastem Ostrołęka, w imieniu którego działają:Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki przy kontrasygnacie Bożenny Gutowskiej-Jezierskiej - Skarbnika Miasta Ostrołęki, określanymi dalej jako ,,Zleceniodawca’’, o następującej treści:
2011 1342 2011-03-21 Komunikat Komunikat Starosty Sierpeckiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2011 rok
2011 1343 2011-03-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Mławskiego z dnia 23 lutego 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok
2011 1344 2011-03-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z dnia 25 lutego 2011r. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.
2011 1345 2011-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 123 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowe Miasto
2011 1346 2011-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 124 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Długosiodło
2011 1347 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1348 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/11/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sarnaki na rok 2011
2011 1349 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 14/V/2011 Rady Gminy w Bielsku z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 271/XLIII/2010 Rady Gminy Bielsk dnia 09 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bielsk w roku 2011.
2011 1350 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy w Goździe z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia"Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gózd".
2011 1351 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy w Goździe z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1352 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy w Goździe z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2011 1353 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych .
2011 1354 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bielany Nr XLIII /260/10 z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2011 1355 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XV/93/08 Rady Gminy Bielany z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bielany.
2011 1356 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Bielany.
2011 1357 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 20/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Ekologiczna
2011 1358 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Rubinowa
2011 1359 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Izbica nazwy ul. Kuny Leśnej
2011 1360 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Zalesie Borowe nazwy ul. Powielińska
2011 1361 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Lelis z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 1362 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Lelis z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 1363 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr XLV/359/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2011 1364 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2011 1365 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/363/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2011 1366 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/378/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/359/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2011 1367 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów.
2011 1368 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2011 1369 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 1370 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 167/XXXIV/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1371 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 19/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1372 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 1373 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2011–2014
2011 1374 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmian w statucie zakładu budżetowego o nazwie „Miejska Kryta Pływalnia KAPRY” w Pruszkowie
2011 1375 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych w Pruszkowie.
2011 1376 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu o nazwie „Targowisko Miejskie”
2011 1377 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 2 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1378 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2010 roku Nr 678/LIV/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1379 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czachówek
2011 1380 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2011 1381 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria.
2011 1382 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Henryka Sienkiewicza o działki o numerach ewidencyjnych 1064/4 i 1066/3, w miejscowości Dobre, gmina Dobre.
2011 1383 2011-03-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/WZS/P/31/2011 Gminy Miasto Płock i Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej
2011 1384 2011-03-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/WZS/P/32/2011 Gminy-Miasto Płock i Gminy Mochowo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej
2011 1385 2011-03-22 Porozumienie Porozumienie nr 4/WZS/P/33/2011 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej
2011 1386 2011-03-22 Porozumienie Porozumienie nr 7/ONW/P/9/2011 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 1387 2011-03-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Siedleckiego z dnia 2 marca 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego za 2010 rok
2011 1388 2011-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 130 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Garbatka-Letnisko
2011 1389 2011-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 27 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dąbrowa Łącka”
2011 1390 2011-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota”
2011 1391 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr 297/21/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 1392 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr 343/22/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 1393 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr 16/IV/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019
2011 1394 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr 17/IV/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Grodziskiego na 2011 rok.
2011 1395 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/4/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Piasecznie
2011 1396 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/5/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na 2011 rok Powiatu Piaseczyńskiego
2011 1397 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ciechanów na 2011 rok.
2011 1398 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2011 1399 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2011.
2011 1400 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011.
2011 1401 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr LIII/290/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1402 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy Promna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: Uchwała budżetowa
2011 1403 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2011 rok.
2011 1404 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2011-2015.
2011 1405 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa
2011 1406 2011-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 397/2011 Prezydenta Miasta Warszawa z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2011 1407 2011-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 398/2011 Prezydenta Miasta Warszawa z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2011 roku
2011 1408 2011-03-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.EB.4131.6.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2011r. Rada Gminy Karniewo
2011 1409 2011-03-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.JW.0911-2/11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2011r. Rada Gminy w Łącku
2011 1410 2011-03-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.MW.0911.1.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2011r. Rada Miejska w Raciążu
2011 1411 2011-03-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.LP.4131.7.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2011r. Rada Gminy Pokrzywnica
2011 1412 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr 23/IV/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
2011 1413 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokobodach
2011 1414 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr 35/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2011 1415 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr 41/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 1416 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
2011 1417 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szydłówce.
2011 1418 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1419 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 1420 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2011 1421 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy w Teresinie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paprotnia
2011 1422 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Teresinie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Teresinie
2011 1423 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów
2011 1424 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/37/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowy Goniwilk
2011 1425 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/38/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stary Goniwilk
2011 1426 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/39/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gąsiory
2011 1427 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/40/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gózdek
2011 1428 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Huta Żelechowska
2011 1429 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/42/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Janówek
2011 1430 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/43/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kalinów
2011 1431 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/44/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowy Kębłów
2011 1432 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stary Kębłów
2011 1433 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/46/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kotłówka
2011 1434 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/47/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łomnica
2011 1435 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/48/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Piastów
2011 1436 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/49/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sokolniki
2011 1437 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/50/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stefanów
2011 1438 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/51/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Władysławów I
2011 1439 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/52/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Władysławów II
2011 1440 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/53/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wola Żelechowska
2011 1441 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/54/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zakrzówek
2011 1442 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/65/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok
2011 1443 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Borkowice.
2011 1444 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borkowice
2011 1445 2011-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Borkowice z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne.
2011 1446 2011-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 423/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.
2011 1447 2011-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 424/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2011 1448 2011-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Starosty Gostynińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Gostynińskiego.
2011 1449 2011-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim i w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Milanówku
2011 1450 2011-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/11 Satarosty Makowskiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2011 1451 2011-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/11 Starosty Mińskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2011 1452 2011-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/11 Starosty Mińskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2011 1453 2011-03-25 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 stycznia 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 1 marca 2006r. z Powiatem Płońskim
2011 1454 2011-03-25 Aneks Aneks nr 9 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 stycznia 2011r. do porozumienia z dnia 1 marca 2006r. zawartego z powiatem Żuromińskim
2011 1455 2011-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 17 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za rok 2010
2011 1456 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Garwolińskiego.
2011 1457 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr 34/18/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2010.
2011 1458 2011-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/11 Starosty Legionowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Kombatant’’ w Legionowie.
2011 1459 2011-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/11 Starosty Mińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2011 1460 2011-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej
2011 1461 2011-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego
2011 1462 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr 17/IV/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguty-Pianki.
2011 1463 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr 18/IV/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach.
2011 1464 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr V/75/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku
2011 1465 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/10/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 7/XLII/03 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brudzeń Duży
2011 1466 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr III/ 17 / 2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Samorządowego Zakładu Remontowo-Budowlanego w Sochocinie
2011 1467 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/3/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/06 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 1468 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 16 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/34/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2011 1469 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 4 marca 2011r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2011 1470 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr 22/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1471 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr 23/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 11/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2011.
2011 1472 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2011 1473 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 222 /10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ciechanów oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 1474 2011-03-26 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego z dnia 28 lutego 2011r. zawarte z Powiatem Węgrowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2011 1475 2011-03-26 Informacja Informacja Starosty Mławskiego z dnia 1 lutego 2011r. o operatach opisowo - kartograficznych gm. Strzegowo
2011 1476 2011-03-26 Informacja Informacja nr GKN.I.7410-8/2009 Starosty Radomskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2011 1477 2011-03-26 Informacja Informacja nr GKN.I.7410-8/2009 Starosty Radomskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2011 1478 2011-03-26 Informacja Informacja nr GKN.I.7410-8/2009 Starosty Radomskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2011 1479 2011-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Piaseczyńskiego
2011 1480 2011-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
2011 1481 2011-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Otwock
2011 1482 2011-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 14 marca 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Mińskiego
2011 1483 2011-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 7 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Regiminie przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 roku
2011 1484 2011-03-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GK.710-1/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Michałowice za rok 2010.
2011 1485 2011-03-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Otwockiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Otwocku
2011 1486 2011-03-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie
2011 1487 2011-03-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 23 lutego 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku
2011 1488 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
2011 1489 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
2011 1490 2011-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/11 Starosty Mińskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2011 1491 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/197/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2011 1492 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectw położonych na terenie Gminy Regimin.
2011 1493 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr 438/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Umiastów – Kaputy - Kręczki.
2011 1494 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów dla części dotyczącej działki nr 150/9 we wsi Chynów
2011 1495 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
2011 1496 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr IV.1.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasieniec na rok 2011
2011 1497 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/11/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2011 rok
2011 1498 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr IV-23/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wołomin
2011 1499 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr 36/V/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni
2011 1500 2011-03-28 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 20 października 2006r. w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa
2011 1501 2011-03-28 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-7(2)/2011/1425/VIzm2/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii
2011 1502 2011-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2011 1557 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Rusinów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011
2011 1558 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/23/10 Rady Gminy Promna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Promna.
2011 1559 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr 10/IV/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu
2011 1560 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr 20/V/2011 Rady Gminy w Bielsku z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2011 1561 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 1562 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Miasta Otwocka
2011 1563 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na 2011 rok.
2011 1564 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 4/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zakazu wstępu na obszar objęty strefą zagrożenia życia lub zdrowia obywateli w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego
2011 1565 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock
2011 1566 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2011
2011 1567 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr III/10/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2011
2011 1568 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Mrozy z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Mrozy i jej jednostkom podległym
2011 1569 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2007 Rady Gminy Długisiodło z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
2011 1570 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/118/2008 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2008 rok
2011 1571 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr 125/XXIII/08 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2008
2011 1572 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr 130/XXIV/08 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2008
2011 1573 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/11 Starosty Wyszkowskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2011 roku
2011 1574 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/11 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2011 roku
2011 1575 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2011 Starosty Sochaczewskiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w 2011 roku.
2011 1576 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2011 Starosty Sochaczewskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka w Giżycach w 2011 roku.
2011 1577 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Pruszkowskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2011 1578 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Starosty Pruszkowskiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a
2011 1579 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Pruszkowskiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej niepublicznej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego "Dom Miłosierdzia" w Walendowie gmina Nadarzyn.
2011 1580 2011-03-30 Informacja Informacja nr WGN.7113.1.2011 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 3 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Grodziska Mazowieckiego
2011 1581 2011-03-30 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 1 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok II półrocze 2010 roku położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew
2011 1582 2011-03-30 Zestawienie Zestawienie Burmistrz Miasta Mława z dnia 8 marca 2011r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Mława
2011 1583 2011-03-30 Informacja Informacja nr OWA-4110-2(3)/2011/13581/TKł, OWA-4110-3(3)/2011/13581/TKł Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lutego 2011r. o decyzjach w sprawie zmian koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonych Przedsiębiorcy: THERMO ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2011 1584 2011-03-30 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze m.st. Warszawy
2011 1585 2011-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 14 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Orońsku przeprowadzonych w dniu 13 marca 2011r.
2011 1586 2011-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 14 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi przeprowadzonych w dniu 13 marca 2011r.
2011 1587 2011-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego połozonych na obszarze Miasta i Gminy Białobrzegi.
2011 1588 2011-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2011r.
2011 1589 2011-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2011 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2011r.
2011 1503 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr XI/190/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2011 1504 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr XI/191/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2011 1505 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr XI/192/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2011 1506 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr XI/193/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2011 1507 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego
2011 1508 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: nadania statutu Centrum Widowiskowo – Sportowemu Jednostka Budżetowa w Płocku.
2011 1509 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr 64/IV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1510 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr 66/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Płocka.
2011 1511 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr 67/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Płocka.
2011 1512 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 1513 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Olszewo-Borki
2011 1514 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 1515 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/16/ 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo.
2011 1516 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2011 1517 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1518 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 marca 2011r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodka Kultury w Wieliszewie.
2011 1519 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie
2011 1520 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 marca 2011r. w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Wieliszew
2011 1521 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr 54/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2011 1522 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr 63/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz zapewnienia im opieki.
2011 1523 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr 76/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie w sprawie przyznania pierwszeństwa nabywania, zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikaty
2011 1524 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr 22/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2011 1525 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr 23/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Podkowy Leśnej
2011 1526 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr III/14/11 Rady Gminy Osieck z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1527 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy w Domanicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1528 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1529 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 1530 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/ 32/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2011 1531 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1532 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1533 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 stycznia 2011r. uchwała budżetowa.
2011 1534 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/24/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pniewy Nr LII /291/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2011 roku.
2011 1535 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/25/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1536 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ceranów
2011 1537 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ceranów.
2011 1538 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieczfnia Kościelna.
2011 1539 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1540 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2011 1541 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2011 1542 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
2011 1543 2011-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Ciechanowskiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2011 roku.
2011 1544 2011-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Ciechanowskiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2011 roku.
2011 1545 2011-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Siedleckiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia w 2011 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2011 1546 2011-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Starosty Siedleckiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia w 2011 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach, gm. Mordy z filią w Kukawkach, gm. Przesmyki
2011 1547 2011-03-29 Porozumienie Porozumienie Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2011r. zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną
2011 1548 2011-03-29 Porozumienie Porozumienie Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2011r. zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną
2011 1549 2011-03-29 Porozumienie Porozumienie Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2011r. zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną
2011 1550 2011-03-29 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 lutego 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2010 roku w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem
2011 1551 2011-03-29 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 1 października 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 sierpnia 2007r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 1552 2011-03-29 Aneks Aneks nr 14 do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004r. zawarty w dniu 4 stycznia 2011 r. w Warszawie pomiędzy:
2011 1553 2011-03-29 Aneks Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Mińska Mazowieckiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 24 marca 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego a Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki
2011 1554 2011-03-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok
2011 1555 2011-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 14 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołymin - Ośrodek przeprowadzonych w dniu 13 marca 2011 r.
2011 1556 2011-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 17 marca 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Żyrardowskiego.
2011 1590 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie: wykazu dróg kategorii powiatowej w Powiecie Pułtuskim
2011 1591 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr XLI/311/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej – drogi położonej na terenie Gminy Gzy.
2011 1592 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 8/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 1593 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 9/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 1594 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 10/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2011 1595 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 1596 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2011 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 7/III/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 8 grudnia 2010 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2011 1597 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 39/VII/2011 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia na 2011 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2011 1598 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2011
2011 1599 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1600 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1601 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2011 1602 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2011 1603 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy
2011 1604 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Winnica z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Winnica na rok 2011.
2011 1605 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Winnica z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Winnica w latach 2011-2015.
2011 1606 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2011 rok
2011 1607 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2011 – 2020
2011 1608 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/80/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2011r. w sprawie przyznawania pożyczek na remonty budynków stanowiących własność osób fizycznych zajmowanych przez najemców, z którymi najem był nawiązany na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale lub na podstawie innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem publicznej gospodarki lokalami lub szczególnego trybu najmu oraz budynków będących własnością wspólnot mieszkaniowych.
2011 1609 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centralnej części miasta Pionki pomiędzy ulicą Kozienicką, torami kolejowymi, ogródkami działkowymi oraz ulicą 15 Stycznia.
2011 1610 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części miasta Pionki pomiędzy ulicami Partyzantów, Chemiczną, projektowanym przedłużeniem ulicy Adasia Guzala oraz Leśną
2011 1611 2011-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Starosty Otwockiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2011 Starosty Otwockiego z dnia 04.02.2011 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2011r.
2011 1612 2011-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 171/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 roku w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka.
2011 1613 2011-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2011 roku w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
2011 1614 2011-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 230/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 190/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2011 roku w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
2011 953 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2011 954 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2011 955 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
2011 956 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2010.
2011 957 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. ustalająca Budżet Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2011 958 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 959 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
2011 960 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej
2011 961 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/299/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mławskiemu i jego jednostkom podległym
2011 962 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Mławskiego
2011 963 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego
2011 964 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/279/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego
2011 965 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
2011 966 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 967 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XLVII/320/10 z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 968 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy w Łosicach Nr XXX/176/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 969 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w m. Grójcu.
2011 970 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/43/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/218/2000 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2000r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowiskach miejskich
2011 971 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 972 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VII/26/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 973 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 974 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/211/10 Rady Gminy Cegłów w sprawie określenia w roku 2011 na terenie Gminy Cegłów wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
2011 975 2011-03-07 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr III/12/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2010r.
2011 976 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2011 Rady Gminy Słupno z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno.
2011 977 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2011 Rady Gminy Słupno z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno.
2011 978 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr III / 9 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 979 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka
2011 980 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmującej tereny położone w miejscowości Białobrzegi w południowo – zachodniej części miasta w rejonie ul. Młynarskiej (tereny osiedla Borki)
2011 981 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmującej działkę nr 1243/123 położoną w Białobrzegach przy ulicy Rzemieślniczej
2011 982 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
2011 983 2011-03-07 Informacja Informacja nr 1 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego, który staje się operatem ewidencji gruntów i budynków
2011 984 2011-03-07 Informacja Informacja Starosty Legionowskiego z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali obrębu Michałów-Reginów
2011 985 2011-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Legionowowskiego z dnia 11 lutego 2011r. z działalności "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku" za rok 2010