Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Luty 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 433 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr 165/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.
2011 434 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr 166/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
2011 435 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2010r. uchwała budżetowa na 2011 rok
2011 436 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011 - 2014
2011 437 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
2011 438 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
2011 439 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica
2011 440 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr XLII/218/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, Gmina Opiogóra Górna
2011 441 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2011 442 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr 11/III/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2011 – 2014
2011 443 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Sońsk na rok 2011
2011 444 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr 15/III/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 445 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr 17/III/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011
2011 446 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 447 2011-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 2./2010 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Paprotnia
2011 448 2011-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 3./2010 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 1 października 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Korczew
2011 449 2011-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 4./2010 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 1 października 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Zbuczyn
2011 450 2011-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 5./2010 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 1 października 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Domanice w sprawie wykonania chodnika w ciągach dróg powiatowych
2011 451 2011-02-02 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 15 listopada 2010r. do porozumienia nr 3./2010 zawartego w dniu 1 października 2010 r. zawarty pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Korczew
2011 452 2011-02-02 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 15 listopada 2010r. do porozumienia nr 5./2010 zawartego w dniu 1 października 2010 r. zawarty pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Domanice
2011 453 2011-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr lex-R-0911/1/11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2011r. Rada Gminy w Grabowie nad Pilicą
2011 454 2011-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.MN-0911/2/11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2011r. Rada Gminy w Ciepielowie
2011 455 2011-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.AW.0911/3/11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2011r. Rada Miasta Pionki
2011 456 2011-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Opinogóra Górna
2011 457 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 52/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom).
2011 458 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 55/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2010 rok
2011 459 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/1/10 Rady Gminy Rybno z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rybno
2011 460 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLV/230/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 461 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLV/234/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 462 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
2011 463 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
2011 464 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 465 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 23/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016
2011 466 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 24/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała budżetowa na 2011 rok
2011 467 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 17/VI/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 468 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 18/VI/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 469 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 19/VI/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 470 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Sabniach do Zespołu Szkół w Sabniach.
2011 471 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 472 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.
2011 473 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 474 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/222/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
2011 475 2011-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Starosty Żuromińskiego z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2011 roku.
2011 476 2011-02-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych Żyrardów, dnia 26.01.2011 rok
2011 477 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/106/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2011 478 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/107/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2011 479 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/120/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie zmiany obwodów niektórych publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie
2011 480 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/121/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 95 im. Króla Maciusia I w Warszawie, ul. T. Korzona 2
2011 481 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/122/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 318 im. Jana Christiana Andersena w Warszawie, ul. L. Teligi 3
2011 482 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/123/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie, ul. Irzykowskiego 1a, włączenia jej do Zespołu Szkół nr 48 im. Armii Krajowej w Warszawie, ul. Irzykowskiego 1a oraz zmiany obwodów niektórych szkół podstawowych w m.st. Warszawie
2011 483 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/124/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 165 w Warszawie, ul. Kiwerska 3 oraz zmiany obwodu Gimnazjum nr 76 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 55 im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35
2011 484 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/135/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2011 485 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/136/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2011 486 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/440/2010 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności.
2011 487 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/441/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Pruszków lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego upoważnionych.
2011 488 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/10 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 października 2010r. W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
2011 489 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr LV/416/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sierakowska"
2011 490 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie scieków w Gminie Grójec
2011 491 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/312/05 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
2011 492 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2011
2011 493 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2011-2017
2011 494 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Pionki
2011 495 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr 11/III/2010 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2011
2011 496 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr 12/III/2010 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zatory Nr 187/XXXI/05 z dnia 28 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie
2011 497 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Gminy Sanniki na rok 2011
2011 498 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na rok 2011
2011 499 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr III/2010 Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin nad Iłżanką na 2011 rok
2011 500 2011-02-05 Aneks Aneks nr 1/6/WGK.I.RU/P/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2010r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. nr 5/WGK.I.RU/P/54/2009 w sprawie powierzenia Miastu Płock utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2011 501 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/17/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostęnych działających na terenie Powiatu Łosickiego
2011 502 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr 16/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 518/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
2011 503 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/214/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 02 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 504 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2011
2011 505 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr LII/216/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 506 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 507 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/ 15/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 508 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/10 Rady Gminy Rybno z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybno
2011 509 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie
2011 510 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2011 511 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 512 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu zarządzonych na dzień 6 marca 2011 r.
2011 513 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LV/329/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.
2011 514 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr II/15/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 515 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 516 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowych "Olszanka", "Próchenki" i "Stare Łepki".
2011 517 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 518 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku.
2011 519 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami Gminy Strachówka
2011 520 2011-02-07 Informacja Informacja nr OWA-4110-1(6)/2011/170/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 stycznia 2011 r. Nr WCC/155-ZTO-E/170/W/OWA/2011/ES, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Stołecznego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedziba w Warszawie (zwanego dalej: "Koncesjonariuszem"),
2011 521 2011-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 20 stycznia 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Mińskiego
2011 522 2011-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 20 stycznia 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Węgrowskiego
2011 523 2011-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 20 stycznia 2011r. o zmianach w składzie Rady Miasta Siedlce
2011 524 2011-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiązowna
2011 525 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2011
2011 526 2011-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Przasnyskiego z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego
2011 527 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr XLII/434/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010r. w sprawie zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Marki
2011 528 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/336/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „E. Orzeszkowej zachód”
2011 529 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/337/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska - południe”
2011 530 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr LXXIII/354/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska - północ”
2011 531 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 532 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Opinogóra Górna na rok 2011
2011 533 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jednorożec na rok 2011
2011 534 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Grójec na rok 2011
2011 535 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Góra Kalwaria
2011 536 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 537 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr 85/2010 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Radomka na lata 2011-2014
2011 538 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr 86/2010 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "Radomka" na 2011 rok
2011 539 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/35/2010 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na rok 2011
2011 540 2011-02-09 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-81(7)/2010/2011/39/VIIIZM/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Produkcyjno-Handlowego "LUXREMONT" Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
2011 541 2011-02-09 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-2(5)/2011/341/VIIIZM3/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie
2011 542 2011-02-09 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 21 stycznia 2011r. biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu
2011 543 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzewnie na 2011rok.
2011 544 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny , podatek rolny i na podatek od nieruchomośći oraz informacji o lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach, niezbędnych do wymiaru i poboru tych podatków
2011 545 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny
2011 546 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 547 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny
2011 548 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Żelechów.
2011 549 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/24/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 550 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/29/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2011r.
2011 551 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/30/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 552 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/31/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 553 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2011 554 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr LVI/402/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Marysinek
2011 555 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 7/III/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 168/XXXIV/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 556 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 11/III/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 10/II/2006 Rady Gminy w Dzierzgowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie stawek opłaty targowej
2011 557 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
2011 558 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/179/2010 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 559 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr L/180/2010 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy.
2011 560 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr L/181/2010 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/165/10 rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów
2011 561 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 562 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV /23/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Regimin.
2011 563 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 8/VI/2/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2011 564 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 17/VI/4/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 521/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna oraz nadania nazwy ulicy we wsi Kierszek, gmina Konstancin-Jeziorna
2011 565 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
2011 566 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe
2011 567 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszków na 2011 rok.
2011 568 2011-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2011 Starosty Ostrołęckiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowej Wsi Wschodniej
2011 569 2011-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Ostrołęckiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszyńcu
2011 570 2011-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Garwolińskiego
2011 571 2011-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z dnia 17 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego za 2010 rok
2011 572 2011-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciepielów
2011 573 2011-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 71 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubowidzu
2011 574 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr 37/IV/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2011 rok
2011 575 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr 42/IV/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wierzbicy
2011 576 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr 25/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2011 577 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/25/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków
2011 578 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/27/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu przasnyskiego na rok 2011
2011 579 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 GMINY NADARZYN
2011 580 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/407/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Nadarzynie i nadania mu Statutu.
2011 581 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2015
2011 582 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2011 583 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miedzna na 2011 rok.
2011 584 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.
2011 585 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011.
2011 586 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr 15/IV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 587 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr 17/IV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr 464/LIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 588 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Olszanka na lata 2011 - 2015.
2011 589 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III /26/ 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jaktorów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 590 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 591 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2011 592 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 593 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych
2011 594 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2011 595 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 596 2011-02-14 Aneks Aneks nr 18 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 marca 2004 r.zawarty dnia 17 grudnia 2010 roku w Warszawie pomiędzy:
2011 597 2011-02-14 Aneks Aneks nr 6 Starosty Żuromińskiego z dnia 14 stycznia 2011r. DO POROZUMIENIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2005 r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r. , nr 2 z dnia 04-01-2007 r., nr 3 z dnia 09-01-2008 r., nr 4 z dnia 12-01-2009 r. i nr 5 z dnia 11-01-2010 r. pomiędzy Starostą Żuromińskim - Januszem Welencem a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark – Tadeuszem Iskrą
2011 598 2011-02-14 Aneks Aneks nr 7 Starosty Żuromińskiego z dnia 14 stycznia 2011r. DO POROZUMIENIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2005 r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r. , nr 2/05 z dnia 02-02-2006 r., nr 3 z dnia 04-01-2007 r., nr 4 z dnia 09-01-2008 r., nr 5 z dnia 12-01-2009 r. i nr 6 z dnia 11-01-2010 r. pomiędzy Starostą Żuromińskim - Januszem Welencem a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły – Andrzejem Wójcickim
2011 599 2011-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 82 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów
2011 600 2011-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 83 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie
2011 601 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/26/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne z uwzględnieniem czynników podwyższających ich wartość użytkową.
2011 602 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/27/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących mienie powiatu
2011 603 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na rok 2011
2011 604 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Poświętne w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 605 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/29/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/154/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Siedlce
2011 606 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 9/III/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Górze
2011 607 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 608 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Halinów.
2011 609 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabina, gmina Halinów.
2011 610 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Halinów, gmina Halinów.
2011 611 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków budżetowych gminy Halinów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 612 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały nr XLVI/384/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 613 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 614 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr V/14/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Garwolin Nr LXXII/293/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 615 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok.
2011 616 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/200/10 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku.
2011 617 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Siczki w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko
2011 618 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 51/IV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Piaseczno
2011 619 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
2011 620 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 14/VI/3/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Gminę Konstancin-Jeziorna Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczącego powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym
2011 621 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 622 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr VI/19/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 623 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2011 624 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2011 625 2011-02-16 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-19/10 Starosty Białobrzeskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach.
2011 626 2011-02-16 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 13 stycznia 2011r. do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r.
2011 627 2011-02-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 1 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Grójeckiego
2011 628 2011-02-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 7 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Zwoleniu
2011 629 2011-02-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok.
2011 630 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Powiatu Ostrołęckiego z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Ostrołękiego na 2011 rok
2011 631 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr VIII/138/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Gdańskiego.
2011 632 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr VIII/139/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie sprostowania błędów w uchwale Nr LXXXIII/2764/2006 Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
2011 633 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr VIII/145/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia Centrum Alzheimera
2011 634 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr VIII/147/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Publicznemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu, przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
2011 635 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr VIII/148/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany obwodów niektórych publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie
2011 636 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr VIII/150/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 381 w Warszawie, ul. S. Szobera 3
2011 637 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2011
2011 638 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2010r. uchwała budżetowa na rok 2011 Miasta i Gminy Mordy.
2011 639 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr 15/IV/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2011 rok
2011 640 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wyszków.
2011 641 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011
2011 642 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2011 rok.
2011 643 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr XLV/228/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 644 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr XLV/229/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2011 rok.
2011 645 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr XLV/230/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2011 646 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr XLV/231/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 647 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr XLV/232/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 2011 rok.
2011 648 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Nasielsku
2011 649 2011-02-18 Porozumienie Porozumienie nr ZU-S/2011/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 grudnia 2010r. zawarte w dniu 22 grudnia 2010r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Andrzejem Żołyńskim Wójtem Gminy S o m i a n k a zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2011 650 2011-02-18 Porozumienie Porozumienie nr ZU-Z/2011/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiemu z dnia 28 grudnia 2010r. zawarte w dniu 28 grudnia 2010r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2.Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu”a Adamem Ołdakiem Wójtem Gminy Z a b r o d z i e zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2011 651 2011-02-18 Porozumienie Porozumienie nr ZU-D/2011/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 grudnia 2010r. zawarte w dniu 31 grudnia 2010r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego-Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana-Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Stanisławem Jastrzębskim Wójtem Gminy Długosiodło zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2011 652 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa
2011 653 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr III/22/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białobrzeskiego na 2011 rok
2011 654 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr III/23/2010 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011-2020.
2011 655 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr III/25/2010 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Białobrzeskiego, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2011 656 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/39/11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011 – 2020.
2011 657 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr 26/III/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu
2011 658 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzanów na 2011 rok.
2011 659 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr II /18/ 2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 660 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023
2011 661 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa
2011 662 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przasnysz na lata 2009 - 2032”
2011 663 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr 154/XXXV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 października 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Gminy Boguty-Pianki przez inne niż Gmina Boguty-Pianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 664 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr 7/III/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RADZYMIN na rok 2011.
2011 665 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr 8/III/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin.
2011 666 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr 316/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok
2011 667 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr XIX/135/08 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 listopada 2008r. wsprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 668 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2008 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Baranowo na rok 2008
2011 669 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów Nr II/4/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania SZPZLO i Instytucji Kultury za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji SZPZLO i Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego
2011 670 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 rok
2011 671 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2008 Wójta Gminy Prażmów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 672 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr XX/134/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 673 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr 132/XXIV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 674 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr 133/XXIV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr 115/XXII/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne-budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni-etap I
2011 675 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr 134/XXIV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie powiatowych zadań inwestycyjnych
2011 676 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2011
2011 677 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siedlce na rok 2011
2011 678 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2011 - 2015
2011 679 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguty–Pianki.
2011 680 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na rok 2011.
2011 681 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szelków na rok 2011.
2011 682 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2011 683 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2011 684 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr 8/II/2010 Rady Miasta I Gminy Wyszogród z dnia 30 grudnia 2010r. Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2011
2011 685 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońska na rok 2011
2011 686 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok Gminy Gozdowo.
2011 687 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/14/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 688 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/19/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Raciąż Nr XLI/313/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 689 2011-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 177/10 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wieczfnia Kościelna za 2009 rok.
2011 690 2011-02-21 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-4(7)/2011/113/VIIzm/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa: Geotermia Mazowiecka S.A. z siedzibą w Mszczonowie.
2011 691 2011-02-21 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-98(7)/2010/2011/510/VIIIZM/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany ósmej taryfy dla ciepła Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku
2011 692 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 31/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2011 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania.
2011 693 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 50/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zasad polityki czynszowej oraz wyodrębniania lokali socjalnych
2011 694 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 695 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn.
2011 696 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Sienno
2011 697 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/10/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 lutego 2011r. uchwała budżetowa
2011 698 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę i miasto Przysucha
2011 699 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa
2011 700 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Sierpc w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 701 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/322/10 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze Gminy Zbuczyn
2011 702 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/18/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Raciąż Nr XXIV/152/2008 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 703 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 17/III/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody z wodociągu gminnego Gminy Gozdowo oraz opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy.
2011 704 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 18/III/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie i Lelicach oraz za ścieki dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni.
2011 705 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie ścieków (kanalizacja ciśnieniowa).
2011 706 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wierzbno Nr XLII/170/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 707 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2011 708 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2011 709 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia programu stypendialnego w Gminie Stary Lubotyń.
2011 710 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Stary Lubotyń w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji.
2011 711 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr 217/XLV/10 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura
2011 712 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 16/IV/11 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 713 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 15/II/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 233/XXXII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2011 rok
2011 714 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 7/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu gminy Nowa Sucha.
2011 715 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 18/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 182/XLVII/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 716 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 19/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 717 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach
2011 718 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia założeń do programu gospodarczego w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego Miasta Mławy na lata 2011 -2015.
2011 719 2011-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/11 Starosty Ostrowskiego z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Pierwszym Rodzinnym Domu Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej
2011 720 2011-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w roku 2011.
2011 721 2011-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.
2011 722 2011-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 9 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Węgrowskiego
2011 723 2011-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 9 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Łosickiego
2011 724 2011-02-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim
2011 725 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Stara Błotnica
2011 726 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2011-2020.
2011 727 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/27/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Halinów na 2011 rok
2011 728 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/13/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 729 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr 54/IV/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok.
2011 730 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr 59/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego w granicach administracyjnych miejscowość Zaręby.
2011 731 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr 61/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Radomiu, ul. Staromiejska 11.
2011 732 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/26/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok
2011 733 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/28/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
2011 734 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
2011 735 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miedzna na 2008 rok
2011 736 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze roku budżetowego budżetu miasta i planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych:Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia,Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej
2011 737 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2008 rok
2011 738 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/235/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 739 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/474/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2008 rok
2011 740 2011-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 406/2008 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2008r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2011 741 2011-02-24 Aneks Aneks nr 9 Miasta Sulejówek z dnia 3 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 1 kwietnia 2004 r.
2011 742 2011-02-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.MN-0911/4/11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2011r. Rada Gminy w Promnie
2011 743 2011-02-24 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego z dnia 27 stycznia 2011r. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie kadencja 2009-2013
2011 744 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
2011 745 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie : określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2011r.
2011 746 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2011
2011 747 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 748 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr II/20/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2011 749 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie aktu założycielskiego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pomiechówku ul. Ogrodnicza 6.
2011 750 2011-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Nowodworski
2011 751 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2011 752 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Olszewnica Stara
2011 753 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Topolina
2011 754 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Skrzeszew
2011 755 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/21/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulic w mieście Różan.
2011 756 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i zasad wynagrodzenia za inkaso.
2011 757 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stupsk z dnia 5 grudnia 2008r. Nr XIX/102/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 758 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 294/XLVII/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie
2011 759 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 22/V/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 760 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 761 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym oraz opłat za świadczenia przekraczające wymiar tych zajęć udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łąck.
2011 762 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr II/17/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
2011 763 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/19/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokośc stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 764 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/20/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 765 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2011 766 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 767 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 199/XXXIV/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uszczegółowienia dotychczasowych granic okregów wyborczych w Gminie Bulkowo
2011 768 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 200/XXXIV/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uszczególowienia dotychczasowych granic obwodów głosowania w Gminie Bulkowo.
2011 769 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVI/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2011 770 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 220/XXXVI/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21 września 2010r. w sprawie:ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2011 771 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/359/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.
2011 772 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Stara Wieś
2011 773 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica
2011 774 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 23/III/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 05 listopada 2010 r. Nr 260/XXXVI/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 775 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Raciąż stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raciąż Nr XXIX/208/2006 z dnia 22 lutego 2006
2011 776 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raciąż.
2011 777 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Raciąż
2011 778 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zielonka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 779 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 780 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/2004 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie warunków zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zwoleń w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców tych lokali.
2011 781 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVII/120/2007 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie: określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2011 782 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr LIII/419/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miast Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk.
2011 783 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 784 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia.
2011 785 2011-02-25 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Gozdowo zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Gozdowie.
2011 786 2011-02-25 Aneks Aneks nr 20 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 stycznia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2011 787 2011-02-25 Informacja Informacja nr 1 Starosty Grójeckiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Belsk Duży obręby: Bodzew, Boruty, Grotów, Julianów, Lewiczyn, Tartaczek, Bartodzieje, Kussy, Maciejówka-Władysławów, Oczesały, Wilczy Targ, Zaborów, Zaborówek.
2011 788 2011-02-25 Informacja Informacja nr 2 Starosty Grójeckiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie operatu opisowo -kartograficznego dla gminy Grójec obręby: Chudowola, Duży Dół, Ciuchów, Janówek, Kobylin, Kośmin, Kociszew, Krobów, Lesznowola, Maciejowice, Marianów, Mieczysławówka, Podole, Szczęsna, Wola Krobowska, Wola Worowska, Wólka Turowska, Wysoczyn, Zakrzewska Wola, Zalesie.
2011 789 2011-02-25 Informacja Informacja nr 3 Starosty Grójeckiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Mogielnica obręb: Mogielnica
2011 790 2011-02-25 Informacja Informacja nr 4 Starosty Grójeckiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Belsk Duży obręby: Aleksandrówka, Rębowola, Rosochów, Rożce, Daszewice, Sadków Duchowny, Sadków Kolonia, Sadków Szlachecki, Skowronki, Anielin, Belsk Mały, Jarochy, Odrzywołek, Wilczogóra, Złota Góra.
2011 791 2011-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 14 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Przysusze
2011 792 2011-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 3 lutego 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku w Powiecie Nowodworskim
2011 793 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III/33/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037
2011 794 2011-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2011 Starosty Ostrołęckiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
2011 795 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr Nr 604/LXV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI SEKCJI F - OBRĘB JADWISIN
2011 796 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 797 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie : poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok
2011 798 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr II/14/ 2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 799 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę doobliczania podatku rolnego na 2011 rok
2011 800 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2011r. W sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2011 801 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III/17/11 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Belsk Duży z dnia 9 września 2010 roku (Uchwała Nr XLI/292/10) w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 802 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/56/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 803 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/64/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia ulicy Dębowej w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.
2011 804 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr 44/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 821/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 805 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr 46/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.
2011 806 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Olszewo-Borki.
2011 807 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa
2011 808 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych”
2011 809 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 810 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 08 listopada 2010 roku Nr XXXIII/190/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 811 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III/23/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zaręby Kościelne na rok 2011.
2011 812 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych.
2011 813 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2011 814 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III-4/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wołomin
2011 815 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III-11/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-173/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2007 roku
2011 816 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III-12/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII-126/09 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009 roku
2011 817 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr 19/IV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 818 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr 29/IV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.
2011 819 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2011 roku.
2011 820 2011-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/ONW/P/3/2011 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 821 2011-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 2/ONW/P/4/2011 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 822 2011-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 3/ONW/P/5/2011 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 823 2011-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 4/ONW/P/6/2011 Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Miasto Płock z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 824 2011-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 5/ONW/P/7/2011 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 825 2011-02-26 Informacja Informacja nr OWA-4110-26(8)/2010/2011/571/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lutego 2011r. o decyzji nr WCC/1185B/571/W/OWA/2011/RWr
2011 826 2011-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GGA.7113.1.2011 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Pułtusk
2011 827 2011-02-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 26 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2010 rok
2011 828 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/25/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 829 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2011.
2011 830 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/430/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Kałuszyn /wieś/ Gm. Wieliszew
2011 831 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2011-2040
2011 832 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2011
2011 833 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Mławy na rok 2011
2011 834 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 835 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/24/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 836 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 837 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr Budżetowa na rok 2011 Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 7 lutego 2011r.
2011 838 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.
2011 839 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr LIII/436/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku.
2011 840 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr 78/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2011 841 2011-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 5388/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 grudnia 2010r. określenia zasad korzystania z usług przewozu komunikacją miejską od dnia 2 grudnia 2010r. od godziny 15.00 do dnia 4 grudnia 2010r. do godziny 16.30.
2011 842 2011-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000zł w okresie od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r."
2011 843 2011-02-28 Zestawienie Zestawienie nr 1/11 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze na obszarze Milanówka