Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Grudzień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 6673 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr III/39/2010 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2011.
2011 6674 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6675 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6676 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6677 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6678 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr X/82/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
2011 6679 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliszew na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
2011 6680 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łajskach
2011 6681 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr 52/IX/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 6 października 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 6682 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/74/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/65/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec.
2011 6683 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.
2011 6684 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XV/79/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2011 6685 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/80/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2011 6686 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6687 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2011 6688 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6689 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie programu zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jednorożec
2011 6690 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/60/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Garbatka-Letnisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 6691 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek 128/3, 128/4 położonych w miejscowości Garbatka-Letnisko obręb geodezyjny Garbatka-Letnisko Północ w gminie Garbatka-Letnisko.
2011 6692 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XII/63/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/9/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Anielin.
2011 6693 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XII/64/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/36/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Brzustów.
2011 6694 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XII/65/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/39/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Molendy.
2011 6695 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/35/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Bogucin.
2011 6696 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XII/67/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/40/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Ponikwa.
2011 6697 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/38/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Garbatka-Zbyczyn wraz z Garbatką-Nową.
2011 6698 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XII/69/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/27/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Garbatka Długa i Garbatka Nowa.
2011 6699 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/26/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Garbatka-Letnisko.
2011 6700 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XII/71/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/37/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Bąkowiec.
2011 6701 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/126/2011 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie warunków zamiany lokali i trybu rozpatrywania wniosków przy zasiedlaniu nieruchomości budynkowych przy ul. Fabrycznej 4 A i Towarowej 6 w Sochaczewie.
2011 6702 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 2424/104/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2011 6703 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 6704 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 6705 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6706 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: opłaty targowej.
2011 6707 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6708 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie przyłączenia do miasta Błonie obrębu geodezyjnego Żukówka (obejmującego: sołectwo Żukówka i sołectwo Łąki)
2011 6709 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 8.44.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Grabów nad Pilicą lub jej jednostkom podległym.
2011 6710 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 229/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z siedzibą w Radomiu przy ul. Kolberga 19.
2011 6711 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 230/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie reorganizacji - Placówki Wielofunkcyjnej "Słoneczny Dom" z siedzibą w Radomiu przy ul. Kolberga 19 i nadania jej statutu.
2011 6712 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 232/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyłączenia ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Juliusza 18 oraz zmiany uchwały Nr 377/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.08.2008 r., w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów 13 oraz nadania Statutu Domu.
2011 6713 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 233/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2011 z 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Radomia
2011 6714 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2011 6715 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012r .
2011 6716 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 6717 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 6718 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 6719 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6720 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel
2011 6721 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/42/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2011 6722 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/43/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6723 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/44/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miast i gminy Wyśmierzyce
2011 6724 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/45/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 6725 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 164/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2011 6726 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 166/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce dla części jednostek strukturalnych MNU 4c i MNU 4d rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce dla części jednostek strukturalnych MNU 4c i MNU 4d
2011 6727 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 100/XIII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin.
2011 6728 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6729 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 6730 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 6731 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
2011 6732 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2012 r.
2011 6733 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
2011 6734 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Potworów
2011 6735 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 6736 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6737 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6738 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Teresin na rok 2012
2011 6739 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6740 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6741 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego
2011 6742 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6743 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6744 2011-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/86/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Marki nr 0050/84/2011 z dnia 27 października 2011 roku.
2011 6745 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 69/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Aleksandrów
2011 6746 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 70/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Antoniew
2011 6747 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 71/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Babskie Budy
2011 6748 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 72/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Cyganka
2011 6749 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 73/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Czerwona Niwa
2011 6750 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 74/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Czerwona Niwa-Parcel
2011 6751 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 75/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Duninopol
2011 6752 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 76/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Działki
2011 6753 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 77/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Feliksów
2011 6754 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 78/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Franciszków
2011 6755 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 79/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Guzów
2011 6756 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 80/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Guzów-Osada
2011 6757 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 81/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Hipolitów
2011 6758 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 82/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Janówek
2011 6759 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 83/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Jesionka
2011 6760 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 84/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Józefów
2011 6761 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 85/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamionka
2011 6762 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 86/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Łubno
2011 6763 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 87/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Miedniewice
2011 6764 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 88/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Morgi
2011 6765 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 89/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Wieś
2011 6766 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 90/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Kozłowice
2011 6767 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 91/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Drzewicz
2011 6768 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 92/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Oryszew
2011 6769 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 93/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Oryszew-Osada
2011 6770 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 94/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Podoryszew
2011 6771 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 95/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Popielarnia
2011 6772 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 96/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Prościeniec
2011 6773 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 97/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Różanów
2011 6774 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 98/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Smolarnia
2011 6775 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 99/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Sokule
2011 6776 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 100/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Stare Kozłowice
2011 6777 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 101/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Starowiskitki-Parcel
2011 6778 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 102/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Starowiskitki
2011 6779 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 103/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Stary Drzewicz
2011 6780 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 104/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Tomaszew
2011 6781 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 105/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Wiskitki
2011 6782 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 106/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Wola Miedniewska
2011 6783 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 110/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Wiskitki
2011 6784 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/58/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany wzoru formularzy podatku od nieruchomości.
2011 6785 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Radzanów.
2011 6786 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/97/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 6787 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 6788 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/58/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6789 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6790 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/60/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6791 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/61/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6792 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Ujazdówek
2011 6793 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Modełka
2011 6794 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Chruszczewo
2011 6795 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Rydzewska
2011 6796 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Sokołówek
2011 6797 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Nużewo
2011 6798 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Kownaty Żędowe
2011 6799 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/72/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Przążewo
2011 6800 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo
2011 6801 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 6802 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/75/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2011 6803 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/76/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 6804 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/77/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6805 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/103/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Magnuszew przyjętego uchwałą Rady Gminy Magnuszew Nr IV/157/05 z dnia 17 marca 2005 r.
2011 6806 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/106/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2011 6807 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/107/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 6808 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/108/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 6809 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/109/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy dotyczących obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.
2011 6810 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/110/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2011 6811 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/112/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016.
2011 6812 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 6813 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6814 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6815 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2011 6816 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 6817 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku.
2011 6818 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica oraz zwolnień w tym podatku
2011 6819 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2011 6820 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6821 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6822 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6823 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VII/72/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku
2011 6824 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VII/73/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku
2011 6825 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 roku
2011 6826 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VII/75/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz jego wynagrodzenia za inkaso w 2012 roku
2011 6827 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VII/76/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wieniawa w 2012 roku.
2011 6828 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VII/77/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2012 roku
2011 6829 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VII/78/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Wieniawa.
2011 6930 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/62/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Tczów do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, działania II – Przyspieszenie e – Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e – usług pn.: Rozwój e – usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ,,M@zowszanie”.
2011 6931 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/65/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2012
2011 6932 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/66/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6933 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/67/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6934 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/68/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2012 rok
2011 6935 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 6936 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/70/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6937 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 6938 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/100/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6939 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/101/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6940 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok.
2011 6941 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2012r.
2011 6942 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6943 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 6944 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego
2011 6945 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2012 dla celów podatku leśnego
2011 6946 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6947 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2011 6948 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/73/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Ślubów
2011 6949 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/111/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr XIII/73/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Ślubów oraz zmiany uchwały Nr XIII/73/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Ślubów.
2011 6950 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 65 /XII /2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 6951 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6952 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 67/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.
2011 6953 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie od podatku od nieruchomości .
2011 6954 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 69/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2012.
2011 6955 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 70/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 wody pobierany z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Bielsk na 2012 rok i w sprawie kwartalnej opłaty eksploatacyjnej .
2011 6956 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie 1m3 ścieków na terenie gminy Bielsk na 2012 rok.
2011 6957 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 72 /XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2012 rok.
2011 6958 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 73/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 277/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 6959 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 38/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
2011 6960 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 39/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2011 6961 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 40/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6962 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 41/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej na targowisku w Zawidzu.
2011 6963 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 42/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.
2011 6964 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 43/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków.
2011 6965 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 49/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 6966 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 169/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 6967 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 171/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6968 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 172/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2011 6969 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 173/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6970 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 174/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 6971 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 175/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6972 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/197/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Raszyn
2011 6973 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/208/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/77/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 roku dotyczącej przyjęcia trybu, zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Raszyn, ze środków budżetu Gminy Raszyn
2011 6974 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/211/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/681/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2011 6975 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/212/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 roku.
2011 6976 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/213/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.
2011 6977 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2012 rok
2011 6978 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/215/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2012r.
2011 6979 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 15 listopada 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2011 6980 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6981 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6982 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/97/08 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2008
2011 6983 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 października 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kozienice
2011 6984 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/110/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 października 2011r. sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań.
2011 6985 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/120/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w obrębie sołectwa Majdany
2011 6986 2011-12-07 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 listopada 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej
2011 7045 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X-120/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę NR VI-60/2011 Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Wołomin
2011 7046 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jabłonna
2011 7047 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 88.XVI.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wiązowna
2011 7048 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 90.XVI.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad poboru i wysokości stawek opłaty targowej
2011 7049 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 91.XVI.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r
2011 7050 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 96.XVIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 7051 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 97.XVIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7052 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 99.XVIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Oświata Gminna i nadania jej statutu
2011 7053 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 105.XVIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 91.XVI.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7054 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 86/XII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 7055 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 87/XII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 7056 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 89/XII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Gminnego Centrum Informacji w Małej Wsi
2011 7057 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 90/XII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2011 7058 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/115/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 7059 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/116/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
2011 7060 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/57/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 18.11.2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2011 7061 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/58/2011Rady Gminy w Kowali z dnia 18.11.2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r .
2011 7062 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/59/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 18.11.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r
2011 7063 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025
2011 7064 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/210/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 7065 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 87/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 77/XII/2011 z dnia 28 września 2011r. w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim.
2011 7066 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 88/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 80/XII/2011 z dnia 28.09.2011 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego  w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 7067 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 89/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 85/XII/2011 z dnia 28.09.2011 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół, dla których gmina Nowa Sucha jest organem prowadzącym i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2011 7068 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 91/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku.
2011 7069 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 92/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2012.
2011 7070 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 93/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 7071 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 94/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 19/III/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz wzoru informacji o gruntach, lasach i nieruchomościach.
2011 7072 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 7073 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7074 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 7075 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7076 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie:ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2011 7077 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
2011 7078 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.77.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 7079 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.78.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały określającej wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 7080 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla celów podatku rolnego
2011 7081 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 7082 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7083 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia informacji i deklaracji podatkowych
2011 7084 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jabłonna na lata 2011-2015
2011 7085 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Jabłonna
2011 7086 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej we wsi i gminie Jabłonna
2011 7087 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Janówek Drugi gm. Jabłonna
2011 7088 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/101/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna rejon ulic Listopadowej i Królewskiej we wsi Jabłonna.
2011 7089 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/110/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 września 2011r. w sprawie likwidacji poradni pediatrycznej, poradni rehabilitacji narządu ruchu, pracowni diagnostyki laboratoryjnej
2011 7090 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/111/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/60/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jabłonna
2011 7091 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/113/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr ewid. od 179/4 do 179/6 i od 179/18 do 179/60 oraz od 1046/2 do 1046/12 położonych we wsi Chotomów
2011 7092 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/92/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2011 7093 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność komunalną.
2011 7094 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7095 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego
2011 7096 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej
2011 7097 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 7098 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 7099 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XLVIII/306/2010 z dnia 29 października 2010 r. dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych w Agronomówce w Wierzbicy
2011 7100 2011-12-09 Porozumienie Porozumienie nr 10/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 września 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 7101 2011-12-09 Porozumienie Porozumienie nr 11/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 września 2011r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP w Garwolinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie .
2011 7102 2011-12-09 Porozumienie Porozumienie nr 12/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 września 2011r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie .
2011 7103 2011-12-09 Porozumienie Porozumienie nr MEN/2011/DZSE/1672 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 września 2011r. zawarte w dniu 27.09.2011 w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie al. J.Ch. Szucha 25, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez Jacka Krawczyka - dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN [na podstawie pełnomocnictwa nr DZSE-2-JW-014-1 /11 z 29.07.2011 roku] a Miastem Siedlce z siedzibą Urzędu Miasta w Siedlcach, adres: 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2 nr NIP 821 252 54 09, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanych łącznie w dalszej części „Stronami”
2011 6987 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego
2011 6988 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 184/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dobre oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dobre
2011 6989 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.64.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2012 rok.
2011 6990 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.65.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 6991 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.66.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2011 6992 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 6993 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 6994 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6995 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2011 6996 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6997 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadania
2011 6998 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/102/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2011 6999 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/105/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
2011 7000 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/108/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta kartą płatniczą
2011 7001 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2011 7002 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 78/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązakowym wymiarze godzin
2011 7003 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 82/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7004 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 83/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7005 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 84/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2012
2011 7006 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 85/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
2011 7007 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borowie
2011 7008 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 7009 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 7010 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy do podatku od nieruchomości
2011 7011 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7012 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/102/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012r
2011 7013 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/103/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok
2011 7014 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7015 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7016 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7017 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2011 7018 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012r. na terenie Gminy Skórzec
2011 7019 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2011 7020 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień od tego podatku
2011 7021 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej i opłaty od posiadania psów terenie Gminy Skórzec
2011 7022 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skórzec
2011 7023 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jaktorów nr XVII/80/2011 z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 7024 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jaktorów
2011 7025 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.
2011 7026 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 7027 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2011 7028 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału
2011 7029 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Łochów.
2011 7030 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.
2011 7031 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 11.60.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego w 2012 roku w Gminie Grabów nad Pilicą .
2011 7032 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 11.61.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 7033 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 11.62.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7034 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 7035 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 7036 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zakrzew.
2011 7037 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Zakrzew oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2011 7038 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7039 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII /69/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2011 7040 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2011 7041 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7042 2011-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łochów z dnia 27 września 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.
2011 7043 2011-12-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-90(2)/2011/13581/IIIzm5/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa THERMO ENERGIA   Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2011 7044 2011-12-08 Informacja Informacja nr OWA-4110-29(4)/2011/170/TKł Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2011 r. Nr WCC/155-ZTO-H/170/W/OWA/2011/TKł, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Stołecznego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej: "Koncesjonariuszem"),
2011 7104 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/56/08 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 7105 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 169/V/08 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 7106 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr VII/21/08 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 7107 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/103/08 Rady Gminy w Wodyniach z dnia 19 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2011 7108 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/08 Rady Miasta Iłża z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2011 7109 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/08 Rady Miasta Iłża z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2011 7110 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/110/08 Rady Gminy Młynarze z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2008 rok
2011 7111 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 113/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2011 7112 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/106/08 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 7113 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 169/XXX/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
2011 7114 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 280/V/21/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
2011 7115 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 333/V/26/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian do uchwały nr 318/V/24/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2009
2011 7116 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 334/V/26/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2009r. uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2011 7117 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/08 Rady Gminy Klembów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
2011 7118 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/84/2008 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2011 7119 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 7120 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/118/08 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 7121 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/08 Rady Gminy Wiśniew z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 7122 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/126/08 Rady Gminy Wiśniew z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 7123 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/128/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 18 grudnia 2008r. W sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2011 7124 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 150/XXXI/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 7125 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 261/XXIX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2011 7126 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 270/XXX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 7127 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 271/XXX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2011 7128 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2008 rok
2011 7129 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2008 rok
2011 7130 2011-12-10 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2011r. do porozumienia z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemnca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2011 7131 2011-12-10 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2011r. do porozumienia z dnia 12 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemnca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2011 7132 2011-12-10 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2011r. do porozumienia z dnia 28 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2011 7133 2011-12-10 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2011r. do porozumienia z dnia 7 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2011 7134 2011-12-10 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2011r. do porozumienia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemnca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2011 7135 2011-12-10 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2011r. do porozumienia z dnia 19 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2011 7136 2011-12-10 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2011r. do porozumienia z dnia 11 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2011 7137 2011-12-10 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2011r. do porozumienia z dnia 19 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2011 7138 2011-12-10 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2011r. do porozumienia z dnia 19 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2011 7139 2011-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.144.2011.JJ Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2011r. Rada Gminy Leoncin
2011 7140 2011-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.46.2011.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2011r. Rada Gminy w Jastrzębiu
2011 7141 2011-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2011r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi
2011 7142 2011-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.S.4131.20.2011/HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2011r. Rada Miasta w Łaskarzewie
2011 7143 2011-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.S.4131.21.2011.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2011r. Rada Miasta w Łaskarzewie
2011 7144 2011-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.148.2011.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2011r. Rada Miejska w Karczewie
2011 7145 2011-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.141.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2011r. Rada Miejska w Piasecznie
2011 7146 2011-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.149.2011.GH Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2011r. Rada Gminy Puszcza Mariańska
2011 7147 2011-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.39.1.2011.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2011r. Rada Gminy Kadzidło
2011 7148 2011-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.23.2011.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2011r. Rada Gminy Miastków Kościelny
2011 7149 2011-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.24.2011.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2011r. Rada Miejska Węgrowa
2011 7150 2011-12-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na terenie m.st. Warszawy
2011 7151 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2011 7152 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Stare Babice
2011 7153 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Latchorzewie
2011 7154 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 7155 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7156 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/96/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku
2011 7157 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7158 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/98/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 7159 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7160 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012r. na obszarze Gminy Sokołów Podlaski
2011 7161 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku.
2011 7162 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr Xi/67/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku
2011 7163 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego.
2011 7164 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 7165 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr IX/54/ 2011 Rady Gminy Mirów z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7166 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr NR IX/55/2011 Rady Gminy Mirów z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2011 7167 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirów.
2011 7168 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr 221/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa.
2011 7169 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7170 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7171 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 7172 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 RADY GMINY SŁUBICE z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7173 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 RADY GMINY SŁUBICE z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2011 7174 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 RADY GMINY SŁUBICE z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2011 7175 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 RADY GMINY SŁUBICE z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2011 7176 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 RADY GMINY SŁUBICE z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 7177 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 RADY GMINY SŁUBICE z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7178 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII.54.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błędów
2011 7179 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr X.65.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2012
2011 7180 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr X.66.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2012
2011 7181 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr X.68.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII.49.2011 z dnia 29 czerwca 2011r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Błędów
2011 7182 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr 249/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2011r. dotycząca orzeczenia nieważności Zarządzenia Nr 1095/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury na zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury.
2011 7183 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr 259/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 września 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr 41/VIII/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 7184 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr 271/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr X/43/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Olszanka przez inne niż Gmina Olszanka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 7185 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037
2011 7186 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 października 2011r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kuligów.
2011 7187 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ślężany.
2011 7188 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 3 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu
2011 7189 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 3 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu
2011 7190 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 7191 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7192 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 7193 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r. na terenie Gminy Michałowice.
2011 7194 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r. na terenie Gminy Michałowice.
2011 7195 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2012 roku.
2011 7196 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 7197 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7198 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2011 7199 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7200 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7201 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7202 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 7203 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 7204 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Sikorzu, na podstawie projektu” Przedszkole Akademią Wiedzy i Umiejętności”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na sumę 682 330zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2011 7205 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2011 7206 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 122/4 we wsi Główina
2011 7207 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXVII/237/10 z dnia 18 lutego 2010 r. dotyczącej wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne gm. Brudzeń Duży.
2011 7208 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/170/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7209 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/171/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 7210 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/172/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7211 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/83/11 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla celów podatku rolnego
2011 7212 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/84/11 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7213 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/85/11 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7214 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/86/11 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7215 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Kałuszyn
2011 7216 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2011 7217 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2011 7218 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny , rolny i od nieruchomości
2011 7219 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/96/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2012 r.
2011 7220 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/97/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2012.
2011 7221 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/98/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku podatkowym 2012
2011 7222 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/99/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2012
2011 7223 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/100/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2012
2011 7224 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/101/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7225 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011 - 2020.
2011 7226 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. uchwalającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek oraz uchwały nr XIV/88/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2011 r
2011 7227 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/107/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011-2020
2011 7228 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kąty
2011 7229 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/92/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Miejski Zespół Basenowo-Rekreacyjny”
2011 7230 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowaniaz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 7231 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz i Sierzchów – rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
2011 7232 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice – część północna
2011 7233 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/192/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
2011 7234 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/194/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 7235 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/198/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Góra Kalwaria w latach 2012 – 2016.
2011 7236 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/199/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7237 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7238 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/201/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7239 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/33/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie, prowadzone przez gminę Wiśniew
2011 7240 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2012 r
2011 7241 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/ 62/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 roki zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew
2011 7242 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2011 7243 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny.
2011 7244 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 7245 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr XIII/58/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku
2011 7246 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr 257/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku.
2011 7247 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr 258/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku i nadania jej Statutu.
2011 7248 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 października 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Gózd.
2011 7249 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 7250 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012r.
2011 7251 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podstawy naliczenia podatku rolnego na 2012r.
2011 7252 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r.poz.1591 z późn. zm./ art.10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity; Dz.U. nr 95 z 2010 r.,poz.613 z późn. zm./  Rada Gminy uchwala co następuje:  § 1.
2011 7253 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV /74 / 2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7254 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki
2011 7255 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawiew sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7256 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku
2011 7257 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
2011 7258 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7259 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 7260 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 7261 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7262 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011 7263 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/171/2006 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2011 7264 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2011 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów wynikających z wydania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie powiatu płońskiego na rok 2012
2011 7265 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/582/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy mostowi w Dzielnicach Białołęka i Bielany m.st. Warszawy
2011 7266 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2021
2011 7267 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/153/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Legionowo
2011 7268 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/154/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2021
2011 7269 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/158/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo
2011 7270 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/164/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Legionowo
2011 7271 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/165/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2020
2011 7272 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/167/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2012 rok
2011 7273 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/168/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2011 7274 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 7275 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7276 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7277 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7278 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.
2011 7279 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej.
2011 7280 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7281 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radzanowie prowadzone przez Gminę Radzanowo.
2011 7282 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 7283 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 7284 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny skupu 100 kg ziarna żyta jako podstawy do naliczania podatku rolnego na rok 2012
2011 7285 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie.
2011 7286 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/116/97 Rady Gminy Chynów z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
2011 7287 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 7288 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dąbrówka .
2011 7289 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
2011 7290 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Dąbrówka
2011 7291 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7292 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/95/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7293 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 7294 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2011 7295 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno
2011 7296 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/99/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7297 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna.
2011 7298 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7299 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7300 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/50/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
2011 7301 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/51/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7302 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/52/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2011 7303 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/165/10 rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów
2011 7304 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/113/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7305 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/114/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7306 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/115/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia opłaty targowej
2011 7307 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 7308 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/117/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 7309 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/119/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/56/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych.
2011 7310 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7311 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan na rok podatkowy 2012.
2011 7312 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan
2011 7313 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2012 r.
2011 7314 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2012 rok.
2011 7315 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok .
2011 7316 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. uchylająca uchwalę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Różan.
2011 7317 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Różan
2011 7318 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 7319 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2011 7320 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 53/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Szczawin Kościelny.
2011 7321 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 54/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7322 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 55/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7323 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 56/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 rok.
2011 7324 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 57/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. opłaty od posiadania psów w 2012 roku.
2011 7325 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 58/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2012 rok.
2011 7326 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 59/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2012 rok.
2011 7327 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 60/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości.
2011 7328 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 7329 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2011 7330 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2011 7331 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7332 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody z wodociągu gminnego Gminy Gozdowo oraz opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy.
2011 7333 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 80/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie i Lelicach oraz za ścieki dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni.
2011 7334 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 81/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie ścieków (kanalizacja ciśnieniowa).
2011 7335 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 82/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7336 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/ 65/ 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 7337 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/ 66/ 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7338 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/ 67/ 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7339 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/ 68/ 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7340 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/ 69/ 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 7341 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/ 70/ 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7342 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/ 71/ 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 7343 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2011 7344 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7345 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2011 7346 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7347 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 7348 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 7349 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 7350 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/183/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych w Ostrowi Mazowieckiej
2011 7351 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 października 2011r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Unikowo.
2011 7352 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie.
2011 7353 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7354 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 7355 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7356 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7357 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 7358 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7359 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 7360 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7361 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego
2011 7362 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2012 dla celów podatku leśnego
2011 7363 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7364 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 7365 2011-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 48/2011 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 3 października 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,reprezentowanym przez: Burmistrza – mgr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.
2011 7366 2011-12-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr PCPR-821/RON/1/11 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 7367 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/109/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2012 rok
2011 7368 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdu, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 7369 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/22/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2011 – 2021.
2011 7370 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 73/IX/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7371 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placowkach dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród
2011 7372 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017
2011 7373 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017
2011 7374 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2011 7375 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.
2011 7376 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2011 7377 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Gminy w Domanicach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7378 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017
2011 7379 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 50/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świercze
2011 7380 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 51/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 205/XXXVII/10 Rady Gminy Świercze z dnia 4 listopada 2010r.
2011 7381 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 52/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7382 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 53/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świercze.
2011 7383 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 54/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty
2011 7384 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 55/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7385 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 56/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Świercze na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 7386 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XII/59/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7387 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVN/86/11 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o gruntach i lasach
2011 7388 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Baranowo.
2011 7389 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/97 /2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7390 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/98 /2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 7391 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/99/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 7392 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych.
2011 7393 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatky od nieruchomości
2011 7394 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 7395 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2011 7396 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w budynkach stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości bonifikaty udzielanej przy sprzedaży tych lokali.
2011 7397 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 października 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 7398 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jastrząb na rok 2012
2011 7399 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 7400 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7401 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2011 7402 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011-2014
2011 7403 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr NR XIV/68/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 7404 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr NR XIV/69/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2012 rok.
2011 7405 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7406 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 7407 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 7408 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7409 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 7410 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 7411 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych na 2012 rok.
2011 7412 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 7413 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
2011 7414 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku
2011 7415 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce
2011 7416 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 7417 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2011 7418 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Grabianów.
2011 7419 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/117/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Grójec .
2011 7420 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/122/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/02 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 grudnia 2002 roku.
2011 7421 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/100/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego
2011 7422 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/101/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7423 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/102/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7424 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/103/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7425 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/104/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
2011 7426 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/105/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2011 7427 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/106/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2011 7428 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 7429 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sterdyń
2011 7430 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Gminy Sterdyń
2011 7431 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7432 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń oraz określenia zwolnień od podatku
2011 7433 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7434 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 7435 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7436 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 7437 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7438 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7439 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/421/97 z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie sposobu korzystania z gminnego wysypiska odpadów stałych w Płocochowie i sposobu ustalania cen za składowanie i unieszkodliwianie odpadów
2011 7440 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kowala – I etap (z wyłączeniem sołectwa Kosów)obejmujący sołectwa Bardzice, Grabina, Huta Mazowszańska, Kotarwice, Mazowszany, Parznice, Ruda Mała, Trablice
2011 7441 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7442 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 7443 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7444 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 7445 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 71/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
2011 7446 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 72/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2012.
2011 7447 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 73/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7448 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 74/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 7449 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 75/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
2011 7450 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 76/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na rok 2012.
2011 7451 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 105/XIII/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z późn. zmianami )
2011 7452 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 106/XIII/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 listopada 2011r. W sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.5 ust 1 oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r.Nr 121 poz. z późniejszymi zmianami )
2011 7453 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 107/XIII/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r Nr 121 poz.844 z późn. zmianami ) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami )
2011 7454 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2012 r
2011 7455 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 7456 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 7457 2011-12-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-73(8)/2011/158/X/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. z siedzibą w Radomiu.
2011 7458 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalenia, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 7459 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7460 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7461 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 7462 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 72/XIV/2011 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 7463 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 73/XIV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2012 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny
2011 7464 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 74/XIV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7465 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7466 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 7467 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7468 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7469 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok
2011 7470 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 90/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 7471 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 91/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjętego jako podstawę wyliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 7472 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 92/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 r. na terenie Gminy Sanniki
2011 7473 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 93/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 7474 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 95/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2011 7475 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 96/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 7476 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 97/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie inkasa należności pieniężnych za pobór wody z wodociągów i wprowadzanie do kanalizacji ścieków
2011 7477 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 98/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2011 7478 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutów Gminy Goszczyn
2011 7479 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 7480 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7481 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7482 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7483 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015
2011 7484 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7485 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7486 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7487 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7488 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 54/X/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
2011 7489 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 55/X/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach.
2011 7490 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 56/X/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach.
2011 7491 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 57/X/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 7492 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 58/X/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
2011 7493 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 59/X/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7494 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 60/XII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolnień z tego podatku.
2011 7495 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 61/XII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obnbiżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2012 rok.
2011 7496 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 62/XII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2012 rok.
2011 7497 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 63/XII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 7498 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 64/XII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2012 rok.
2011 7499 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 65/XII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków.
2011 7500 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sabnie w roku 2012
2011 7501 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Sabnie
2011 7502 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sabnie.
2011 7503 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na terenie gminy Sabnie
2011 7504 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz w sprawie inkaso
2011 7505 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7506 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7507 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości
2011 7508 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 76/X/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
2011 7509 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 77/X/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego.
2011 7510 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 78/X/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego.
2011 7511 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 77/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Gozdowo w 2012 roku .
2011 7512 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 78/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2011 7513 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X / 71 /2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 7514 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/ 72 / 2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7515 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X / 73 /2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2011 7516 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/81/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2011 7517 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bielany na 2012 rok.
2011 7518 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2012.
2011 7519 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 7520 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Bielany przedszkoli publicznych.
2011 7521 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 73/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 7522 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 74/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2012.
2011 7523 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 75/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7524 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 76/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7525 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów
2011 7526 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 79/IX/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 7527 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 88/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7528 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/68/2011 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7529 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7530 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/70/2011 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7531 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/77/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.
2011 7532 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/78/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brańszczyk.
2011 7533 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/79/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2012 r.
2011 7534 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/80/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Brańszczyk
2011 7535 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/81/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2011 7536 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/38/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7537 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/39/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7538 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/40/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 7539 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/36/2011r Rady Gminy Joniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7540 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/37/2011r Rady Gminy Joniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7541 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/38/2011r Rady Gminy Joniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2011 7542 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/39/2011r Rady Gminy Joniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7543 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 58/IX/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru.
2011 7544 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 59/IX/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 7545 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7546 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7547 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 7548 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 7549 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 r.
2011 7550 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/79/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2012 r.
2011 7551 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/80/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
2011 7552 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/81/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych i dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
2011 7553 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/82/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.
2011 7554 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 65/X/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2012r.
2011 7555 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 66/X/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7556 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 67/X/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7557 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 68/X/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7558 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 71/X/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich.
2011 7559 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 103/XIII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego.
2011 7560 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 104/XIII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7561 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 105/XIII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 7562 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 106/XIII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
2011 7563 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 107/XIII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny oraz leśny.
2011 7564 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/315/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2012.
2011 7565 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/316/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2012.
2011 7566 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokosci stawekpodatku od nieruchomości oraz z wolnień od tego podatku
2011 7567 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7568 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 7569 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 165/VI/18/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
2011 7570 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 166/VI/18/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7571 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 130/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Miasto i Gmina Serock
2011 7572 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 139/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 7573 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 140/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty miejscowej
2011 7574 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 141/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2011 7575 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 142/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2011 7576 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 143/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2012r.
2011 7577 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 144/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieuchomości i inkasa
2011 7578 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 145/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 7579 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 146/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7580 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 147/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock
2011 7581 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego.
2011 7582 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7583 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 7584 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku leśnym, od nieruchomości i rolnym
2011 7585 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 69/IX/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako obliczenie podstawy wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2012 roku.
2011 7586 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 70/IX/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2012 rok.
2011 7587 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 71/IX/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 7588 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 72/IX/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy Wyszogród oraz zarządzanie jej poboru w drodze inkasa
2011 7589 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7590 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 7591 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 7592 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7593 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/77/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 7594 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/79/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7595 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7596 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr VII/27/11 z dnia 31 marca 2011r w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 7597 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/91/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 7598 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/92/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Leoncin
2011 7599 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/93/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Leoncin
2011 7600 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/94/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Leoncin
2011 7601 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/95/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2011 7602 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/96/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wincentówek w gminie Leoncin.
2011 7603 2011-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.41.2011.EB Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2011r. Rada Gminy Czerwonka
2011 7604 2011-12-15 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-76(9)/2011/571/VII/EB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Żurominie
2011 7605 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7606 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7607 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7608 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2011 7609 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 7610 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/56/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 7611 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7612 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7613 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok
2011 7614 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na rok 2012
2011 7615 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 7616 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7617 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 7618 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2012 r.
2011 7619 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII.61.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7620 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII.62.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7621 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII.63.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 7622 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII.64.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień podatku od nieruchomości.
2011 7623 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII.67.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej
2011 7624 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII.69.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy w Przytyku Nr XII.61.2011 z dnia 18 listopada 2011 roku.
2011 7625 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII.70.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy w Przytyku Nr XII.62.2011 z dnia 18 listopada 2011 roku.
2011 7626 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII.71.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy w Przytyku Nr XII.64.2011 z dnia 18 listopada 2011 roku
2011 7627 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 7628 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 262/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 221/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7629 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 263/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 7630 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
2011 7631 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego
2011 7632 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
2011 7633 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7634 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7635 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2012 r.
2011 7636 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/109/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7637 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7638 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
2011 7639 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 7640 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej na terenie gminy Czosnów.
2011 7641 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7642 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7643 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czosnów
2011 7644 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2011 7645 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 157/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012r.
2011 7646 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 158 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 7647 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 159 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2011 7648 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 160 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 7649 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 161 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 7650 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 105/IX/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2011 7651 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 106/IX/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2011 7652 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 107/IX/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej , jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok 2012.
2011 7653 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 111/IX/2011 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 7654 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/50/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Baranów.
2011 7655 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/51/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Baranów
2011 7656 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/52/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2012.
2011 7657 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/53/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2012.
2011 7658 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2012 rok
2011 7659 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2012 rok
2011 7660 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/140/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku.
2011 7661 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/141/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku.
2011 7662 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/142/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
2011 7663 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/143/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
2011 7664 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/144/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
2011 7665 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2011 7666 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7667 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej i określenia sposobu wynagrodzenia za inkaso
2011 7668 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/113/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 7669 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/114/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2011 7670 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/115/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 7671 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/116/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny
2011 7672 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/117/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2011 7673 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/118/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny
2011 7674 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/48/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok
2011 7675 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/49/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7676 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/50/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 7677 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/51/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7678 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/54/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Trojanów od podatku od nieruchomości.
2011 7679 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo.
2011 7680 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej
2011 7681 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7682 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 7683 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7684 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr Nr XIII/83/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7685 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 140/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
2011 7686 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 141/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 7687 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 142/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.
2011 7688 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 155/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2011 7689 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 102/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7690 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 103/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 7691 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 104/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7692 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 105/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
2011 7693 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 106/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 7694 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 7695 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2011 7696 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2011 7697 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7698 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
2011 7699 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2011 7700 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7701 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 7702 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 7703 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VII / 66 /2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 rok
2011 7704 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 7705 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/45/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Gminy Rzewnie.
2011 7706 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/46/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, pryzjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2012 rok.
2011 7707 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/47/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7708 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/48/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny, podatek rolny i na podatek od nieruchomości oraz informacji o lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach, niezbędnych do wymiaru i poboru tych podatków.
2011 7709 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/49/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzewnie.
2011 7710 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości.
2011 7711 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7712 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7713 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 7714 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7715 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7716 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7717 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2011 7718 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7719 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7720 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7721 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku
2011 7722 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 82/XIII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchoości
2011 7723 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X-115/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7724 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X-116/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7725 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X-124/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7726 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów, dla obszaru części wsi Ustanów.
2011 7727 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 100 /2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2011 7728 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 101 /2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 7729 2011-12-16 Informacja Informacja Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2011r.
2011 8225 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/583/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicach m.st. Warszawy: Bemowo, Wola i Żoliborz
2011 8226 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/595/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nowoursynowskiej
2011 8227 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/599/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany siedziby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
2011 8228 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia :"Gminnego programu opieki nad zabytkamia dla Miasta Pruszkowa na lata 2011-2015"
2011 8229 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gąsin Mieszkaniowy” w Pruszkowie – Obszar I
2011 8230 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 69/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo, dla fragmentów wsi: Ligowo, Rokicie, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe, Żółtowo, Grodnia.
2011 8231 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bielany, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2011 8232 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI / 77 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Łaskarzew
2011 8233 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 80/X/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała.
2011 8234 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie włączenia wsi i osady do sołectw.
2011 8235 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 8236 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 73/X/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych.
2011 8237 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 8238 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XVII/82/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2011 8239 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/313/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Liliowej.
2011 8240 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 129/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Złota
2011 8241 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy Przesmyki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 8242 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przesmyki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 8243 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchożebry na lata 2012-2017
2011 8244 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 90/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Drobin, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Drobin, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 8245 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica
2011 8246 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2011 8247 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektów statutów jednostek pomocniczych – sołectw w gminie Sochocin.
2011 8248 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XVII/76/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego „Zieleniak” w Garwolinie, przy ul. Krótkiej.
2011 8249 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/111/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2011 8250 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 91/XI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2011 8251 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 113/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek
2011 8252 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 115/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Księżycowa/
2011 8253 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawioe ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rzewnie.
2011 8254 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenie zasad ich sprzedaży.
2011 8255 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 260/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
2011 8256 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 265/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Płock.
2011 8257 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 266/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.
2011 8258 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2011 8259 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 8260 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów.
2011 8261 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/118/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.
2011 8262 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/ 164/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/337/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2011 8263 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
2011 8264 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 108/IX/2011 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prawnych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 8265 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminów udostępniania i korzystania z boisk, boisk wielofunkcyjnych oraz placów zabaw położonych na terenie gminy Olszewo-Borki
2011 8266 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.
2011 8267 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/87/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Czarnowo
2011 8268 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego we wsi Brody-Parcele
2011 8269 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/89/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/282/10 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pomiechówek lub jednostkom podległym
2011 8270 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/150/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w zasadach najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat
2011 8271 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW-ŚWINICE
2011 8272 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 8273 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 8274 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany w obwodach szkolnych w Gminie Naruszewo
2011 8275 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/55/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczytno w gminie Kampinos
2011 8276 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/56/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Wiejca
2011 8277 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/64/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół oraz ustalenia sposobu naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 8278 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 8279 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr X/34/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa "E. Orzeszkowej - południe"
2011 8280 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr X-117/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarna
2011 8281 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr X-118/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Majdan
2011 8282 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr X-119/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ossów
2011 8283 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunki zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 8284 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/107/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 września 2011r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Kałuszyn
2011 8285 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2011.
2011 8286 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/120/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 8287 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków i wysokości stawek procentowych
2011 8288 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie nr XLIII/323/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i fizyczne.
2011 8289 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wilga oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 8290 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 106/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
2011 8291 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 8292 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 123/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Miasta Józefowa
2011 8293 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
2011 8294 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jadów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 8295 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.
2011 8296 2011-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2011 r.
2011 8297 2011-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/11 Wójta Gminy Sabnie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2011 8298 2011-12-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2011 8299 2011-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 listopada 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1) Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, 2) Pan Roman Woźniak – Wicestarosta Szydłowiecki, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursu II stopnia w zawodzie rzeźnik-wędliniarz realizowanego dla uczniów klas wielozawodowych w okresie między 7 listopada 2011 r., a 2 grudnia 2011 r. - kierowanych przez Powierzającego.
2011 8300 2011-12-22 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 17 listopada 2011r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Słubice
2011 8301 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2012
2011 8302 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 8303 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 8304 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2012.
2011 8305 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr X/90/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2011 8306 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr X/93/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą w Piastowie, ul. Karola Namysłowskiego 11
2011 8307 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr X/94/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie likwidacji szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Budowlanego, z siedzibą w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26
2011 8308 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr 58/XIV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto oraz zapewnienia im dalszej opieki.
2011 8309 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr IX/ 72 /2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łochów.
2011 8310 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIV.141.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025
2011 8311 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XV.148.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2011 8312 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr 111/IX/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola  dla części obrębu Łazy.
2011 8313 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr 112/IX/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla część obrębu PGR i Radiostacja Łazy
2011 8314 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr 128 / X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 8315 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr 129 / X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 8316 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr 130 / X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 8317 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr 131/X/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Lesznowola
2011 8318 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr X/79/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osieck.
2011 8319 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osieck.
2011 8320 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XV/106/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 8321 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XV/107/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2011 8322 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XV/108/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 8323 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XV/112/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 7 w Żyrardowie
2011 8324 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 8325 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Siennica
2011 8326 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/237/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 8327 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania
2011 8328 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIV/60/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Olszanka, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela przedmiotów o różnym wymiarze godzin.
2011 8329 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krzynowłoga Mała oraz jej jednostkom organizacyjnym
2011 8330 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzynowłoga Mała oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2011 8331 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzynowłoga Mała.
2011 8332 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr 66/XIII/2011 Rady Gminy w Iłowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w latach 2012 - 2017
2011 8333 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kosów Lacki
2011 8334 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XVI/129/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Żyrardów
2011 8335 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr 89/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego tereny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Etap IIIA.
2011 8336 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr 91/XII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznych w Starych Święcicach i Podgórzu wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi
2011 8337 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIX/139/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw projektowanym ulicom
2011 8338 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIX/151/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płońska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 8339 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prażmów na lata 2011-2015”
2011 8340 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prażmów
2011 8341 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIV/314/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Stokrotki.
2011 8342 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XVI.128.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w zakresie działek nr ew. 55/1 i 55/2.
2011 8343 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XI/42/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/32/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo
2011 8344 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Winnica
2011 8345 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2011 8346 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XVI/88/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/09 Rady Gminy Cegłów
2011 8347 2011-12-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/87/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Marki nr 0050/84/2011 z dnia 27 października 2011 roku
2011 8348 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie nr 33/2011 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Leoncin.
2011 8349 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie nr 34/20011 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Czosnów
2011 8350 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie nr 36/2011 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2011 8351 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ostrowskiego, zawarte w dniu 24 marca 2009 r.
2011 8352 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 19 stycznia 2011r. na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 8353 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 17 sierpnia 2011r. na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 8354 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 września 2010r. na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 8355 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2009r. na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 8356 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 grudnia 2010r. na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 8357 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 listopada 2011r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2011 8358 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 listopada 2011r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2011 8359 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 listopada 2011r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2011 8360 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie nr 4/2011 Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 listopada 2011r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2011 8361 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie nr 5/2011 Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2011 8362 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie nr 6/2011 Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 listopada 2011r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2011 8363 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie nr 7/2011 Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 listopada 2011r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2011 8364 2011-12-24 Porozumienie Porozumienie nr 8/2011 Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 listopada 2011r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2011 8365 2011-12-24 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2011 8366 2011-12-24 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2011 8367 2011-12-24 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2011 8368 2011-12-24 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 10 października 2011r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego, zawartego w dniu 24 marca 2009 r.
2011 8369 2011-12-24 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 17 października 2011r. do porozumienia zawartego z Powiatem Wyszkowskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2011 8370 2011-12-24 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 17 października 2011r. do porozumienia zawartego z Powiatem Makowskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2011 8371 2011-12-24 Informacja Informacja nr 2 Starosty Lipskiego z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ewidencji gruntów, budynków i lokali
2011 8372 2011-12-24 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jabłonna, Kolonia Sinołęka, Kopcie, Kózki, Leśnogóra, Ogródek, Pobratymy, Podsusze, Stawiska, Trzebucza, Żarnówka gmina Grębków, powiat węgrowski
2011 8373 2011-12-24 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Aleksandrówka, Chojeczno Cesarze, Chojeczno Sybilaki, Gałki, Nowa Sucha, Trzcianka Nowa, Oszczerze, Daćbogi Polków, Proszew A, Proszew B, Słuchocin, Stara Sucha, Trzcianka Stara gmina Grębków, powiat węgrowski
2011 8374 2011-12-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12 grudnia 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowi Mazowieckiej
2011 8375 2011-12-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 615 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "Holbud" w Warszawie
2011 8376 2011-12-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 622 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Głowaczów
2011 8377 2011-12-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 625 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi z siedzibą w Warszawie
2011 8378 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 2634/110/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 8379 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2011 8380 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie dokonania reasumpcji Uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r., Uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r, Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r, Uchwały Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r, Uchwały Nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r.
2011 8381 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/72/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2011 8382 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 8383 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Karczew na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.
2011 8384 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 8385 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2012 rok
2011 8386 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania zmienionej Uchwałą Nr LV/438/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku
2011 8387 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie
2011 8388 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2011 8389 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8390 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/102/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 267/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Izabelin-Dziekanówek, Łomna, Palmiry.
2011 8391 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr xv/57/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 14 grudnia 2011r. o zmianie uchwały Nr XXI/134/2001 Rady Gminy w Baranowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Boża Wola w Gminie Baranów
2011 8392 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 8393 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8394 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 8395 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 8396 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8397 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2011 8398 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 8399 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/86/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 8400 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/88/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 8401 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 73/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2011 8402 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 74/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8403 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 75/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 8404 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 76/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8405 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 8406 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, podatek rolny i podatek od nieruchomości
2011 8407 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 8408 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 8409 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 8410 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok
2011 8411 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8412 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 8413 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8414 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2011 8415 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy „Szlachecka” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 165/5 i 166/6.
2011 8416 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy „Polnych Kwiatów” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 537/5.
2011 8417 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Nieporęt
2011 8418 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Nieporęt miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 8419 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XV/89/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2011r. w sprawie: ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieporęt, nadzorowanego przez ZTM w Warszawie
2011 8420 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nieporęt w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2011 8421 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 8422 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XV/ 173 / 2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012.
2011 8423 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XV/174/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2011 8424 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XV/ 177 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi ziwerzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2011 8425 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skórzec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2011 8426 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/135/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 8427 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/136/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych w 2012r.
2011 8428 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/137/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 8429 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/138/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na 2012 rok
2011 8430 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/139/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 8431 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/140/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2011 8432 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/143/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad udziału społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej
2011 8433 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 50/2011 Starosty Kozienickiego z dnia 9 grudnia 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,reprezentowanym przez: Burmistrza – dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.
2011 8434 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 17/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2011r. W dniu 30 listopada 2011 roku w Siedlcach pomiędzy:Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce zwane dalej „Miastem Siedlce”, reprezentowane przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce a Gminą Wiśniew, z siedzibą w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: Krzysztofa Kryszczuka – Wójta Gminy Wiśniew zostało zawarte porozumienie o następującej treści:
2011 8435 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 18/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2011r. W dniu 30 listopada 2011 roku w Siedlcach pomiędzy:Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce zwane dalej „Miastem Siedlce”, reprezentowane przez:Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce a Gminą Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, ul. Mieczysława Asłanowicza, 08-110 Siedlce zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: Mirosława Bieńka – Wójta Gminy Siedlce zostało zawarte porozumienie o następującej treści:
2011 8436 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 19/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2011r. W dniu 30 listopada 2011 roku w Siedlcach pomiędzy:Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce zwane dalej „Miastem Siedlce”, reprezentowane przez:Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce a Gminą Mokobody, z siedzibą w Mokobodach, Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: Iwonę Księżopolską – Wójta Gminy Mokobody zostało zawarte porozumienie o następującej treści:
2011 8437 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 20/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. W dniu 1 grudnia 2011 roku w Siedlcach pomiędzy:Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce zwane dalej „Miastem Siedlce”, reprezentowane przez:Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce a Gminą Zbuczyn, z siedzibą w Zbuczynie, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez:Tomasza Hapunowicza – Wójta Gminy Zbuczyn zostało zawarte porozumienie o następującej treści:
2011 8438 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 21/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 8 grudnia 2011r. W dniu 8 grudnia 2011 roku w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce zwane dalej „Miastem Siedlce”, reprezentowane przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce a Gminą Skórzec, z siedzibą w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: Stanisława Kalińskiego – Wójta Gminy Skórzec zostało zawarte porozumienie o następującej treści:
2011 8439 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr CRU/146/2011 Starosty Przasnyskiego z dnia 10 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2011 8440 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr CRU/158/2011 Starosty Przasnyskiego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Przasnysz zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz w sprawie przyjęcia od Powiatu Przasnyskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2011 8441 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr CRU/159/2011 Starosty Przasnyskiego z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2011 8442 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr CRU/160/2011 Starosty Przasnyskiego z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2011 8443 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2011
2011 8444 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Garwolin realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2011 8445 2011-12-27 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-92(3)/2011/403/XZM4/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu
2011 8446 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 95.XVI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2011 8447 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/7/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego
2011 8448 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 39/IX/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nie ustanowienia pomników przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Żabia Wola w miejscowości Redlanka
2011 8449 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 52/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żabia Wola dz. nr ew. 49/1
2011 8450 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 53/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
2011 8451 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 55/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Żabia Wola na lata 2011 – 2014 z perspektywą do 2018 roku”
2011 8452 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 56/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Żabia Wola na lata 2011 – 2014 z perspektywą do 2018 roku”
2011 8453 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żelechów
2011 8454 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011r. zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w latach 2010-2015
2011 8455 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/68/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającym Gminie Wolanów oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 8456 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/72/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie
2011 8457 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/68/11 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 8458 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/69/11 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 8459 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/64/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gać
2011 8460 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/65/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gniewniewice Folwarczne
2011 8461 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
2011 8462 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/67/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leoncin
2011 8463 2011-12-29