Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Listopad 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 6016 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/502/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2011 6017 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/504/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Żoliborza Dziennikarskiego”
2011 6018 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/508/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 6019 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/509/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
2011 6020 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/530/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2011 6021 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/531/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2011 6022 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/532/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2011 6023 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/533/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2011 6024 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/534/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2011 6025 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/535/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2011 6026 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/536/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2011 6027 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/537/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2011 6028 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany granic obwodu publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej.
2011 6029 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 77/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011r. w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim.
2011 6030 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 78/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha.
2011 6031 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 80/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 6032 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 85/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół, dla których gmina Nowa Sucha jest organem prowadzącym i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2011 6033 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 190/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2011 6034 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 191/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2011 6035 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 192/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Chrzanów Duży, część wsi Chlebnia i część wsi Natolin w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2011 6036 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych “Przyjaźń” - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Łajski.
2011 6037 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 95/XII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 października 2011r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Żuromin
2011 6038 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
2011 6039 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania
2011 6040 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach
2011 6041 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Borkowice
2011 6042 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach.
2011 6043 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Borkowice.
2011 6044 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 20 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Borkowice
2011 6045 2011-11-02 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-71(8)/2011/113/VIIZM3/EB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia trzeciej zmiany siódmej taryfy dla ciepła Geotermii Mazowieckiej S.A. z siedzibą w Mszczonowie
2011 6046 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 września 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyninskiego na lata 2011-2024
2011 6047 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011 - 2014.
2011 6048 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr 219/7 położonej przy ul. Wczasowej w Nowym Mieście nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od A do S.
2011 6049 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr 219/7 położonej przy ul. Wczasowej w Nowym Mieście nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od A do S.
2011 6050 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte.
2011 6051 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk.
2011 6052 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic
2011 6053 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 15 września 2011r. w sprawie nadania regulaminu targowiska Gminy Maciejowice
2011 6054 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 6055 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr 81/XIII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2011 6056 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr 108 / IX / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 6057 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr 109 / IX / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 6058 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr 105/XI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Cekanowo gm. Słupno.
2011 6059 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 6 października 2011r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu .
2011 6060 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XVIII / 87 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
2011 6061 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Pruszkowa, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat
2011 6062 2011-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 41.2011 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.
2011 6063 2011-11-03 Porozumienie Porozumienie nr MEN/2011/DZSE/1670/16/WEK/P/105/2011 Ministra Edukacji Narodowej i Gminy - Miasto Płock z dnia 14 września 2011r.
2011 6064 2011-11-03 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-30(12)/2011/367/VII/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
2011 6065 2011-11-03 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-80(6)/2011/434/VIzm2/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany szóstej taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie
2011 6066 2011-11-03 Informacja Informacja nr OWA-4110-25(6)/2011/367/MB; nr OWA-4110-28(4)/2011/367/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 października 2011r. o decyzjach Nr WCC/1169A/367/W/OWA/2011/MB oraz Nr PCC/1146A/367/W/OWA/2011/MB
2011 6067 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr 2114/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2011 6068 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2009 Rady Powiatu Szydłowieckiego z dnia 26 lutego 2009r. zmian w budżecie na rok 2009
2011 6069 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2009 Rady Powiatu Szydłowieckiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2011 6070 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2009 Rady Powiatu Szydłowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009r. zmian w budżecie na rok 2009.
2011 6071 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie.
2011 6072 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie.
2011 6073 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie.
2011 6074 2011-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/08 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2011 6075 2011-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.38.1.2011.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2011r. Rada Gminy Obryte
2011 6076 2011-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.39.2011.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2011r. Rada Gminy w Wieniawie
2011 6077 2011-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.41.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2011r. Rada Miasta i Gminy w Białobrzegach
2011 6078 2011-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.41312.40.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2011r. Rada Gminy w Magnuszewie
2011 6079 2011-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.139.2011.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 września 2011r. Rada Gminy Gołymin-Ośrodek
2011 6080 2011-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 510 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwin
2011 6081 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr 106/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 6 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 6082 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr 127/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 6083 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr 132/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 6084 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obryte w latach 2011-2015.
2011 6085 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Obryte.
2011 6086 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/2004 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na usługi lecznicze pomoc rzeczową i zasiłki celowe , oraz na pokrycie kosztów pogrzebu
2011 6087 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 6088 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 31 sierpnia 2009r. sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 6089 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/125/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 6090 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr 434/XXX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 328/XXIII/2008 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzymin na 2009 rok
2011 6091 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2011 6092 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2009
2011 6093 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/269/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok
2011 6094 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/273/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok
2011 6095 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów w roku szkolnym 2011/2012
2011 6096 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 września 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 6097 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Stare Babice
2011 6098 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Stare Babice
2011 6099 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 6100 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .
2011 6101 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec
2011 6102 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/51/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu
2011 6103 2011-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 305/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 3 października 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydata na funkcje członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 6104 2011-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 516 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sterdyń
2011 6105 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego.
2011 6106 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego.
2011 6107 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Pułtuskiego.
2011 6108 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wyszkowskiego.
2011 6109 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/22/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2011 – 2021.
2011 6110 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 5 października 2011r. w sprawie przyjęcia "programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest" dla Gminy Zakrzew.
2011 6111 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/73/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz okreslenia terminów poboru opłaty.
2011 6112 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chynów
2011 6113 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 6114 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2012 rok
2011 6115 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6116 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6117 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Potworów z dnia 14 września 2011r. w sprawie zaciagniecia kredytu na Renowacja zbiornika wodnego w miejscowosci Potworów
2011 6118 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice
2011 6119 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/96/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łosice
2011 6120 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/99/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2011 6121 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII / 69 / 2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 1 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielany.
2011 6122 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 213/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003r w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia, zmienioną uchwałą Nr 637/2005 z dnia 30.05.2005r i uchwałą Nr 770/2006 z dnia 27.02.2006r.
2011 6123 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 214/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu Nr 152/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia
2011 6124 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 215/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu Nr 153/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2011 6125 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 216/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Radomia
2011 6126 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 217/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych.
2011 6127 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 218/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasad i trybu ich przyznawania
2011 6128 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tczów
2011 6129 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie Mazowieckim
2011 6130 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025
2011 6131 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 6132 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6133 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 6134 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 83/VIII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa Wola i Zgorzała – etap II
2011 6135 2011-11-07 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie przekazania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych dotyczących podatku VAT ponoszonych na realizację operacji,które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,Schemat II-Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Osi I-Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"
2011 6136 2011-11-07 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 24 października 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Góra Kalwaria.
2011 6137 2011-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady m.st. Warszawy
2011 6138 2011-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady m.st. Warszawy
2011 6139 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/81/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie zwiększenia kwot pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymywania dziecka umieszczonego w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej: wielodzietnej, specjalistycznej i o charakterze pogotowia rodzinnego
2011 6140 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/82/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
2011 6141 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 90.XV.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego
2011 6142 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 144/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011r. w sprawie zaliczenia ulicy Magazynowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych.
2011 6143 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 153/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Elektrownia II” w Ostrołęce
2011 6144 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 154/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Turskiego - bocznica” w Ostrołęce
2011 6145 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 155/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrołęki na lata 2011-2014
2011 6146 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 363/V/31/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2011 6147 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/41/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 sierpnia 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2011 6148 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/45/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr LIV/252/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 142, poz. 4302 z późn. zm.)
2011 6149 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/47/ 2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2011 6150 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/ 49 / 2011 Rady Miasta Piastów z dnia 27 września 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2011 6151 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Andrzejewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6152 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok.
2011 6153 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku.
2011 6154 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrzejewo
2011 6155 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2011 6156 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2011 6157 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2011 6158 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 13 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zabrodzie.
2011 6159 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 13 października 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2011 6160 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Budy Zaklasztorne
2011 6161 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 20 października 2011r. w sprawie :określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego , projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalnosci statutowej
2011 6162 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/144/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 6163 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/96/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2011 6164 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/160/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 6165 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII-109/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2009 rok
2011 6166 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009
2011 6167 2011-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.
2011 6168 2011-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/11 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.
2011 6169 2011-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sadowne na 2009 rok
2011 6170 2011-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2011 6171 2011-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2011 6172 2011-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 538 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raszyn
2011 6173 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 153/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
2011 6174 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 6175 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 161/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
2011 6176 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 143/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 6177 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 8 września 2011r. w sprawie utworzenia klasy integracyjnej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Parznicach
2011 6178 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032 dla Gminy Klwów”.
2011 6179 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
2011 6180 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę nr VIII/46/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Poświętne
2011 6181 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 12 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Gąbin do kategorii dróg gminnych.
2011 6182 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6183 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6184 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/65/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6185 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 6186 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 109/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Mieczysława Głowackiego
2011 6187 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 110/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy ul. Słoneczny Stok
2011 6188 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 111/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Jarzębinowa
2011 6189 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 112/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Izbica nazwy ul. Turystyczna
2011 6190 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 115/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2011 6191 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 118/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Letnia
2011 6192 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 119/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Nowa nazwy ul. Aroniowa
2011 6193 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 120/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Polska nazwy ul. Wydmowa
2011 6194 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 121/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Brzoskwiniowa
2011 6195 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 123/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2011 6196 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII / 82 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2011 6197 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII / 84 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 6198 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII / 85 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 6199 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII / 86 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Łaskarzew
2011 6200 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/130/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/81/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock.
2011 6201 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/132/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/255/09 Rady Miasta Otwock z dnia 2 września 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Otwock.
2011 6202 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/ 55 /2011 Rady Gminy Grębków z dnia 30 września 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego
2011 6203 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 6204 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 6205 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r.w sprawie warunków zamiany lokali i trybu rozpatrywania wniosków przy zasiedlaniu nieruchomości budynkowych przy ul. Fabrycznej 4 A i Towarowej 6 w Sochaczewie.
2011 6206 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 157/XII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2011 6207 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 161/XII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe.
2011 6208 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2011 rok
2011 6209 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/126/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów.
2011 6210 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 6211 2011-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020 za I półrocze 2011 r.
2011 6212 2011-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2011 r.
2011 6213 2011-11-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2011
2011 6214 2011-11-10 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2011 6215 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr III/18/142/08 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu ciechanowskiego na 2008 rok
2011 6216 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr III/18/143/08 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie powiatu ciechanowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2011 6217 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 października 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 6218 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/312/05 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji.
2011 6219 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sobolew.
2011 6220 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 15 września 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe.
2011 6221 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce
2011 6222 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/297/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2011 6223 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2011 6224 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6225 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/41/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym.
2011 6226 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 94/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 6227 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 95/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 6228 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 96/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 6229 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 6230 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr VI/101/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016
2011 6231 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2011 6232 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/109/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 6233 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 30 grudnia 2008r.
2011 6234 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/44/2008 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sparwie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 6235 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2008 Rady Gminy w Sońsku z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2008
2011 6236 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/08 Rady Gminy w Sońsku z dnia 27 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2008
2011 6237 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/138/08 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 6238 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 76/XX/2008 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 6239 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 225/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2011 6240 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 228/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 108/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007r.
2011 6241 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/79/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za przejęcie przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
2011 6242 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 września 2011r. udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania z zakresu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 6243 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Izabelin.
2011 6244 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr Nr XI /88/ 11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mościska
2011 6245 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin
2011 6246 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2011 6247 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2011 6248 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2011 6249 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2011 6250 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2011 6251 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/V/08 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2011 6252 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/V/08 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2011 6253 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/V/08 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2011 6254 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/V/08 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2011 6255 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/V/08 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2011 6256 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2011 r.
2011 6257 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 5/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 października 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursów III stopnia w zawodzie cukiernik, fryzjer, stolarz, piekarz, murarz oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych realizowanych dla uczniów klas wielozawodowych w okresie między 5 września 2011 r., a 25 listopada 2011 r. - kierowanych przez Powierzającego.
2011 6258 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna
2011 6259 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 147/VI/16/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017
2011 6260 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII.132.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną.
2011 6261 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII.133.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym, przypadających Gminie Brwinów bądź jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2011 6262 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII.136.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2011 6263 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII.138.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025
2011 6264 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/09 Rady Gminy w Sońsku z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009
2011 6265 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia realizowanego projektu inwestycyjnego pod nazwą „Wzrost atrakcyjności Gminy Zabrodzie w oparciu o rozbudowę infrastruktury dostawy wody” w formie weksla in blanco
2011 6266 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zabrodzie na rok 2008
2011 6267 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII-149/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2009 rok
2011 6268 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 143/XXX/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 6269 2011-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/133/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2008 rok
2011 6270 2011-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 04/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy Raszyn na rok 2009
2011 6271 2011-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 08/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 6272 2011-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 257(106)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2011 6273 2011-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 275(124)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2011 6274 2011-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 281(130)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2011 6275 2011-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 290(139)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2011 6276 2011-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 303(152)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązwowna na 2008 rok
2011 6277 2011-11-15 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-79(10)/2011/247/VIIzm1/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany siódmej taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie
2011 6278 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr VIII/86/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2011 6279 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 102/XI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie
2011 6280 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 104/XI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego
2011 6281 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 125/XVII/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych.
2011 6282 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII.55.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
2011 6283 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII.57.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jasieniec na rok 2012.
2011 6284 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII.58.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2012 rok.
2011 6285 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo
2011 6286 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo
2011 6287 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 października 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy
2011 6288 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany powierzchni użytku ekologicznego położonego w miejscowości Białasy, gmina Szczutowo.
2011 6289 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku
2011 6290 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie podziału sołectwa Podbielko na dwa odrębne sołectwa: Podbielko i Gawki oraz wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Podbielko.
2011 6291 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów sołectw: Koskowo, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Morgi, Lubotyń-Włóki, Stary Lubotyń, Turobin-Brzozowa, Stary Turobin.
2011 6292 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/105/2011 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr X/93/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki, kluby dziecięce na obszarze Miasta Mława.
2011 6293 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/109/2011 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2011 6294 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/110/2011 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2011 6295 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2011 6296 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 6297 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2011 6298 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6299 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6300 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinka
2011 6301 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukówiec
2011 6302 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ofiar Katynia na Czesława Miłosza
2011 6303 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6304 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2011 6305 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII / 48 / 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie podstawowej stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Sochaczew.
2011 6306 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 47/VIII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 174/XXXIV/ 2006 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Staroźreby
2011 6307 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz.
2011 6308 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/94/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 6309 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/95/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie
2011 6310 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/105/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „SOTERIA” w Wyszkowie
2011 6311 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/106/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 6312 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wyszków.
2011 6313 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 240/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XII/62/11 Rady Gminy Chlewiska z dnia 02 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu.
2011 6314 2011-11-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 października 2011r. w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową Nr 3822W Szwarocin-Erminów
2011 6315 2011-11-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-84(3)/2011/137/Vzm4/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach
2011 6316 2011-11-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-86(2)/2011/170/IXZM/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany dziewiątej taryfy dla ciepła Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie
2011 6317 2011-11-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-74(8)/2011/1271/X/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrowni "Kozienice"S.A. z siedzibą w miejscowosci Świerże Górne.
2011 6318 2011-11-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-77(8)/2011/142/XIII/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie.
2011 6319 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI-108/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych
2011 6320 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI-112/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
2011 6321 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/ 76 /2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 października 2011r. w sparwie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.
2011 6322 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 97/2011 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku.
2011 6323 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 6324 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020
2011 6325 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/115/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 6326 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/116/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2011 6327 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/63/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 6328 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 79/XIV/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2012.
2011 6329 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 80/XIV/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na rok podatkowy 2012.
2011 6330 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 81/XIV/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2012.
2011 6331 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 82/XIV/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012.
2011 6332 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 83/XIV/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012.
2011 6333 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/93/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr V/38/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011 - 2020
2011 6334 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/95/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 października 2011r. w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Miąsem do Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem
2011 6335 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 6336 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/97/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tłuszcz
2011 6337 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/430/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie .
2011 6338 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/645/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
2011 6339 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6340 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/357/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 października 2009r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 01.01.2010r.
2011 6341 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2011 6342 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r. w sprawie powołania inkasenta do opłat targowych
2011 6343 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 6344 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6345 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2011 6346 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2011 6347 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/124/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2011 6348 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zakroczym.
2011 6349 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2011r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Zakroczymiu
2011 6350 2011-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2008 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2011 6351 2011-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/92/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 6352 2011-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/94/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 6353 2011-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta zielonka na 2008 rok
2011 6354 2011-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2011 6355 2011-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-36/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2011 6356 2011-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 207/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2011 6357 2011-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2011 6358 2011-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/08 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2011 6359 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr X/63/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego.
2011 6360 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Szydłowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.
2011 6361 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu Powiatu Szydłowieckiego.
2011 6362 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 55/X/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 września 2011r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Chylin, Podgórze, Zakrzewo
2011 6363 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 56/X/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki Nr ewid. 322/2 w miejscowości Mała Wieś
2011 6364 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 59/X/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 6365 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 76 XI 2011 RG Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za wydzierżawione grunty rolne stanowiące własność Gminy Mała Wieś
2011 6366 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 77/XI/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami na terenie Gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydania w 2012 roku.
2011 6367 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 78/XI/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 6368 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 79/XI/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6369 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 80/XI/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6370 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 81/XI/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6371 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 79/IX/2011 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6372 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 69/IX/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2012
2011 6373 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 70/IX/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 6374 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 71/IX/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2012 r. na obszarze gminy Stara Biała.
2011 6375 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 72/IX/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 139/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektórych innych składników wynagradzania oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród, wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
2011 6376 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr VII/57/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na termomodernizację budynku Centrum Kultury w Troszynie
2011 6377 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie założenia Gminnego Gimnazjum przy ul. Kościelnej 27 w Wieliszewie.
2011 6378 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 października 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Wieliszew.
2011 6379 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Regimin
2011 6380 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6381 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 66/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6382 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/96/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2011 6383 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/97/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2011 6384 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 55 / XI /2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
2011 6385 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 79/XVIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 października 2011r. w przedmiocie zmiany uchwały Nr 201/XXIX/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sannikach.
2011 6386 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 80/XVIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 października 2011r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sanniki.
2011 6387 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 86/XIX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6388 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XVI/61/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pokrzywnica.
2011 6389 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XVI/62/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pokrzywnica.
2011 6390 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 6391 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr X /66/2011 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 12 października 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 6392 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Gąski
2011 6393 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/90/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 października 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 6394 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/95/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 września 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w niespokrewnionej rodzinie zastępczej lub zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu przasnyskiego.
2011 6395 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/49/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci i sportowych boisk udostępnionych do użytku publicznego
2011 6396 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Białobrzegi dla terenów położonych w miejscowości Szczyty i Mikówka, Gmina Białobrzegi.
2011 6397 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy dla placu w Białobrzegach.
2011 6398 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XLV/319/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta i Gminy Białobrzegi.
2011 6399 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok.
2011 6400 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2012 rok.
2011 6401 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6402 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6403 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 6404 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów  alkoholowych.
2011 6405 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 66/VIII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 105/XVIII/05 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 6406 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Bulkowo
2011 6407 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku  publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6408 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2009 Rady Gminy Jadów z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 6409 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009 rok
2011 6410 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XCIII/429/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2011 6411 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XCIII/430/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2011 6412 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 462/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 328/XXIII/2008 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzymin na 2009 rok
2011 6413 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/196/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 października 2009r.
2011 6414 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 6415 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie budżetu miasta Marki na 2009 rok
2011 6416 2011-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 21.2011 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.
2011 6417 2011-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-27/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2011 6418 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2009 Rady Powiatu Szydłowieckiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009
2011 6419 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 61/XIV2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXXIII/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014”.
2011 6420 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 18 października 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2011 6421 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 18 października 2011r. w sprawie nadania nazwy Parkowi na terenie Miasta Piastowa
2011 6422 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 18 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, będącej jej użytkownikiem wieczystym.
2011 6423 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych
2011 6424 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2011 6425 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2011 6426 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2011 6427 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2011r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
2011 6428 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2011r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2011 6429 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2011 6430 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2011 6431 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 września 2011r. W sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2011 6432 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/65/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6433 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6434 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6435 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6436 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6437 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 6438 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 6439 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/106/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011r. W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN DO STATUTU MIASTA MARKI
2011 6440 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/178/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 18 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 rok
2011 6441 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/668/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2011 6442 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr LXIX/336/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2011 6443 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr LXIX/337/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2011 6444 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr LXIX/338/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krókoterminowego celowego
2011 6445 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/186/09 Rady Gminy Jadów z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2011 6446 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 6447 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 203/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2011 6448 2011-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2011 6449 2011-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2009 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009r.
2011 6450 2011-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 21 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2011 6451 2011-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 9 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2011 6452 2011-11-22 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2011r. do porozumienia z dnia 20 października 2006 roku w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2011 6453 2011-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 26 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmniejszenia obszaru rezerwatu przyrody „Krępiec”
2011 6454 2011-11-22 Informacja Informacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 15 września 2011r. w sprawie wyznaczenia strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa na obszarze wolnym od Diabrotica virgifera Le Conte
2011 6455 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 6456 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok
2011 6457 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2012 rok
2011 6458 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6459 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 6460 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6461 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 193/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2011r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.
2011 6462 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 194/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki
2011 6463 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 196/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2011r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim
2011 6464 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 206/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki .
2011 6465 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 207/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2011 6466 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2011 6467 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 6468 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujacych na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku
2011 6469 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2011 6470 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagoga, psychologa, logopedy.
2011 6471 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 6472 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 6473 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6474 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło
2011 6475 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2012 roku
2011 6476 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 6477 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/100/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 6478 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/101/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 6479 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/106/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobyłka
2011 6480 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/109/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2011 6481 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/110/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 6482 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.
2011 6483 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 r.
2011 6484 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 r.
2011 6485 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2012 r.
2011 6486 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
2011 6487 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6488 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6489 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2012 rok
2011 6490 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2012 rok
2011 6491 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny 1 m3 drewna stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego na 2012 rok
2011 6492 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VII/47/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 6493 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 83/IX/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6494 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 84/IX/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2012 roku.
2011 6495 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 85/IX/2011 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6496 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 86/IX/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat lokalnych na 2012 rok.
2011 6497 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 87/IX/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków.
2011 6498 2011-11-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2011 6499 2011-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000zł w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 30 września 2011r."
2011 6500 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/545/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6501 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/546/2011 Rady Miasta Warszawa z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6502 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/547/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Okopowej
2011 6503 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/552/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2011 6504 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/562/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej
2011 6505 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/564/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2011 6506 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/565/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2011 6507 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/566/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 6508 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/575/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bródno oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa – Targówek
2011 6509 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 października 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Siczki
2011 6510 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X.69.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 r. na obszarze Gminy Stromiec
2011 6511 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X.70.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012r
2011 6512 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X.71.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 6513 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X.72.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 6514 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 2012 rok
2011 6515 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6516 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6517 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok
2011 6518 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2011 6519 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6520 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 6521 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne
2011 6522 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020
2011 6523 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 99/XII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2011 6524 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2011 6525 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2011 6526 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 105/XII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 6527 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 106/XII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 6528 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 107/XII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6529 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 113/XIII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6530 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 114/XIII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6531 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX-103/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkół w Duczkach
2011 6532 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gołąbku prowadzonego przez Gminę Skórzec
2011 6533 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłóbków i klubów dziecięcych.
2011 6534 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6535 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr 2270/97/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 6536 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 24 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu.
2011 6537 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr 486/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2009 rok
2011 6538 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanów na rok 2009
2011 6539 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2011 6540 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr 156/XXV/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2009 rok
2011 6541 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2009.
2011 6542 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr 373/XXIX/2009 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2011 6543 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2011 6544 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2011 6545 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 6546 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XXV/133/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 23 września 2009r. w sprawie reasumpcji uchwały nr XXII/125/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku
2011 6547 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu w 2009 roku
2011 6548 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2011 6549 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr 216/XXXVII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 lutego 2009r. zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok
2011 6550 2011-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej
2011 6551 2011-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Legionowo na 2009 rok
2011 6552 2011-11-25 Porozumienie Porozumienie nr 5/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 października 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter – Zastępcy Skarbnika Miasta, zwanymi dalej „Powierzającym”, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę – Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego – Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej – Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2011 6553 2011-11-25 Porozumienie Porozumienie nr 6/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 października 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter – Zastępcy Skarbnika Miasta, zwanymi dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez: 1. Jana Baranowskiego – Starostę Gostynińskiego, 2. Andrzeja Edwarda Kujawskiego – Wicestarostę Gostynińskiego, zwanymi dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2011 6554 2011-11-25 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-88(3)/2011/403/XZM3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu
2011 6555 2011-11-25 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-89(4)/2011/341/VIIIzm2/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.
2011 6556 2011-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 22 listopada 2011r. o zmianie w składzie Rady Miasta Ostrołęki
2011 6557 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr NR X/54/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 10 października 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 6558 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr 75/XIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2012 na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura .
2011 6559 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr 76/XIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2011 6560 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr 77/XIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2011 6561 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr 78/XIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
2011 6562 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr 79/XIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny
2011 6563 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.119.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6564 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.120.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6565 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.121.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6566 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.122.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6567 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.123.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2012 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 6568 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.124.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2011 6569 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.125.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6570 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.129.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: połączenia samorządowych instytucji kultury – Domu Kultury w Halinowie i Domu Kultury w Okuniewie i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury oraz nadania jej statutu
2011 6571 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/09 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 rok
2011 6572 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6573 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6574 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6575 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6576 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 6577 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw z terenu gminy Cegłów
2011 6578 2011-11-28 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Brańszczyk realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2011 6579 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dalanówek
2011 6580 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6581 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6582 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2011 6583 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6584 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 6585 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 111/XII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2011 6586 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 112/XII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 6587 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 113/XII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6588 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 114/XII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2011 6589 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 115/XII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno
2011 6590 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 120/XII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Borowiczki-Pieńki, gm. Słupno.
2011 6591 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 121/XII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Liszyno gm. Słupno.
2011 6592 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 października 2011r. W sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn.
2011 6593 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2012 rok.
2011 6594 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2011 6595 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2011 6596 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2012 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2011 6597 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji do naliczania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
2011 6598 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy przedszkoli publicznych.
2011 6599 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mordy.
2011 6600 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”
2011 6601 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok.
2011 6602 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 rok.
2011 6603 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 6604 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012r.
2011 6605 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.
2011 6606 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 6607 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, gmina Leszno
2011 6608 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z najmu
2011 6609 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 103/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa
2011 6610 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 104/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2011r.
2011 6611 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 105/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 6612 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 107/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2011r. w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2011 6613 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 108/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Józefowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 6614 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/09 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Somianka na rok 2009
2011 6615 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
2011 6616 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 4 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwom oraz uchwałę w sprawie utworzenia sołectwa.
2011 6617 2011-11-29 Porozumienie Porozumienie nr 5 /2011 Starosty Białobrzeskiego z dnia 14 października 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w PCKUiP w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi
2011 6618 2011-11-29 Aneks Aneks nr 6 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2011r. do porozumienia z dnia 8 lutego 2006
2011 6619 2011-11-29 Aneks Aneks nr 7 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2011r. do porozumienia z dnia 7 listopada 2005 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2011 6620 2011-11-29 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rzeszotków gm. Paprotnia
2011 6621 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/104/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały XXXIII/274/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrów Mazowiecka
2011 6622 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/105/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6623 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/107/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6624 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/108/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6625 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/109/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6626 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/98/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2013”
2011 6627 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/105/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6628 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/106/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6629 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/107/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2011 6630 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/61/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2011 6631 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6632 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 6633 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6634 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
2011 6635 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6636 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/86/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wólka Mińska
2011 6637 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
2011 6638 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6639 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna,przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2011 6640 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6641 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/84/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6642 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/85/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 6643 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/86/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dobre Nr XIV/101/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobre niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości .
2011 6644 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/87/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2011 6645 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr x/91/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 6646 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Rząśnik
2011 6647 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2011 6648 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 6649 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rząśnik
2011 6650 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie zaciągniecia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu kredytów i pożyczek
2011 6651 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/79/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka
2011 6652 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 6653 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/81/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2011 6654 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6655 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6656 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2011 6657 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o gruntach i lasach
2011 6658 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów
2011 6659 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 maja 2011r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Prażmów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 6660 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno
2011 6661 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławki
2011 6662 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr 232/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zadania
2011 6663 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr 237/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na terenie Miasta Płocka zmienionej uchwałami: Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 r., Nr 129/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r., Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, Nr 216/XV/2011 z dnia 27 września 2011 roku.
2011 6664 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr 238/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.
2011 6665 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr 239/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6666 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr 240/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6667 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6668 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2011 6669 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 6670 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2011 6671 2011-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonanaia planu finansowego Gminnej Biblioteki Piblicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010 (art. 265 pkt. 2 ufp)
2011 6672 2011-11-30 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Siedlce z dnia 28 października 2011r. w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym będącym mieszkańcami Gminy Siedlce
2011 6673 2011-11-30 Porozumienie Porozumienie Starosty Mławskiego z dnia 1 października 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Mławskim a Gminą Radzanów w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Mławski Przedszkola Specjalnego w Mławie.