Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Styczeń 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr 12/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
2011 2 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr 21/III/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Radomskiego
2011 3 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr 34/III/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radomskiego na rok 2011
2011 4 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr II/3/2010 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Białobrzegi
2011 5 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Legionowo i jej jednostkom podległym
2011 6 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2011 rok
2011 7 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Legionowo
2011 8 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2011 9 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 10 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr LX/459/2010 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 11 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr LX/460/2010 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 12 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr LX/467/2010 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wzorów deklaracji i formularzy informacji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości
2011 13 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2011
2011 14 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr 577/XLII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla część obrębu PGR I RADIOSTACJA ŁAZY
2011 15 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutocin na rok 2011
2011 16 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/118/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ceranów za 2009 rok
2011 17 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 18 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Promna z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Promnie.
2011 19 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr RIO-R/420/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko projekcie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 20 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr RIO-R/421/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie opinii przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2011 21 2011-01-05 Porozumienie Porozumienie nr CRU/141/10 Starosty Przasnyskiego z dnia 24 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Miastem Ostrołęka w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H.Sucharskiego w Przasnyszu
2011 22 2011-01-05 Porozumienie Porozumienie nr CRU/145/20 Starosty Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H.Sucharskiego w Przasnyszu
2011 23 2011-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 17/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 września 2010r. w sprawie refundacji kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę Nieporęt w roku szkolnym 2010/2011 z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Radzymin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Nieporęt
2011 24 2011-01-05 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Żyrardowskiego z dnia 15 grudnia 2010r. zawarte w dniu 15 listopada 2010 r. w Żyrardowie z Gminą Mszczonów
2011 25 2011-01-05 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Żyrardowskiego z dnia 15 grudnia 2010r. zawarte w dniu 15 listopada 2010 r. w Żyrardowie z Gminą Mszczonów
2011 26 2011-01-05 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Żyrardowskiego z dnia 15 grudnia 2010r. zawarte w dniu 15 listopada 2010 r. w Żyrardowie z Gminą Mszczonów
2011 27 2011-01-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim
2011 28 2011-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 546 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi oraz Rady Gminy Orońsko
2011 29 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/351/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Alojzów w Gminie Iłża
2011 30 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/352/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Białka w Gminie Iłża
2011 31 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/353/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Błaziny Dolne w Gminie Iłża
2011 32 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/354/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Błaziny Górne w Gminie Iłża
2011 33 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/355/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Chwałowice w Gminie Iłża
2011 34 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/356/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Florencja w Gminie Iłża
2011 35 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/357/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Gaworzyna w Gminie Iłża
2011 36 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/358/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jasieniec Iłżecki Dolny w Gminie Iłża
2011 37 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/359/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jasieniec Iłżecki Górny w Gminie Iłża
2011 38 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/360/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jasieniec Maziarze w Gminie Iłża
2011 39 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/361/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jedlanka Nowa w Gminie Iłża
2011 40 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/362/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jedlanka Stara w Gminie Iłża
2011 41 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/363/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kajetanów w Gminie Iłża
2011 42 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/364/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Koszary w Gminie Iłża
2011 43 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/365/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kotlarka w Gminie Iłża
2011 44 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/366/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Krzyżanowice w Gminie Iłża
2011 45 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/367/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Małomierzyce w Gminie Iłża
2011 46 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/368/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Maziarze Nowe w Gminie Iłża
2011 47 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/369/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Maziarze Stare w Gminie Iłża
2011 48 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Pakosław w Gminie Iłża
2011 49 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/371/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Pastwiska w Gminie Iłża.
2011 50 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/372/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Pieńki w Gminie Iłża
2011 51 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/373/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Piłatka w Gminie Iłża
2011 52 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/374/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Płudnica w Gminie Iłża
2011 53 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/375/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Prędocin w Gminie Iłża
2011 54 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/376/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Prędocin Kolonia w Gminie Iłża
2011 55 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/377/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Prędocinek w Gminie Iłża
2011 56 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/378/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kolonia Seredzice w Gminie Iłża
2011 57 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/379/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Seredzice w Gminie Iłża
2011 58 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/380/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Starosiedlice w Gminie Iłża
2011 59 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/381/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Walentynów w Gminie Iłża
2011 60 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/2/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Północnego Mazowsza na rok 2011
2011 61 2011-01-07 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-89(4)/2010/1247/IXZM/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce
2011 62 2011-01-07 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-90(4)/2010/571/VIZM/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Żurominie
2011 63 2011-01-07 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-87(5)/2010/418/VIIZM/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku
2011 64 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011.
2011 65 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego
2011 66 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 67 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr LIV/399/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 68 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr L/252/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności pienięznych Gminy Brańszczyk oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja poodatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 69 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LIII/266/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Brańszczyku
2011 70 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LIV/272/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk działek o numerach ewidencyjnych 17,18,19,88,89 w miejscowości Nowa Wieś
2011 71 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LIV/273/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk działek o numerach ewidencyjnych 76 i 77/1 w miejscowości Dalekie Tartak
2011 72 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane przez Publiczne Przedszkole w Obrytem.
2011 73 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2011 74 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali stanowiących własność Gminy Stoczek.
2011 75 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2011 rok.
2011 76 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Targówka.
2011 77 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla ustalenia podatku rolnego.
2011 78 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 79 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 80 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 81 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/2010 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
2011 82 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 25/IV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII / 06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2011 83 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 27/IV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 84 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz ścieków komunalnych.
2011 85 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 20/V/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 10/III/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 8 grudnia 2010 roku dotyczącej ustalenia dolnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych
2011 86 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
2011 87 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Nur z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 88 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/11/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 89 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
2011 90 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010 roku Nr LXIV/326/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 91 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 92 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/487/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 93 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego - zachodniego
2011 94 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od tego podatku
2011 95 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia.
2011 96 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2011 roku
2011 97 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2011 roku
2011 98 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 99 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 100 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/13/ 2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy ”o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 101 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr LIII/243/2010 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 102 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji.
2011 103 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/16/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 roku dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych
2011 104 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dostosowania nazewnictwa w uchwale nr. XXX/290/2002 z dnia 26 lutego 2002 roku o utworzeniu zakładu budżetowego p.n. „ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy” do obowiązujących przepisów.
2011 105 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2011 - 2016
2011 106 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łyse na rok 2011
2011 107 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 8/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
2011 108 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 9/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.
2011 109 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 10/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2011 rok.
2011 110 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 11/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 111 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 112 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/176/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 113 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 267/XL/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 września 2010r. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bodzanów.
2011 114 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/179/2005 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 115 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
2011 116 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 117 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/466/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 listopada 1997 r. (Dz. U. Woj. Ciech. Z 1998 r. nr 1, poz. 3) dla wybranych obszarów miasta Płońsk I etap realizacji
2011 118 2011-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 329/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Legionowie w 2011 r.
2011 119 2011-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 30/10 Powiatu Makowskiego z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2011 120 2011-01-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Leonarda Rusjana - Wicestarostę Węgrowskiego, zwanym dalej "Powierzającym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, a realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach w ramach kursu II stopnia w zawodzie lakiernik.
2011 121 2011-01-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 grudnia 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 122 2011-01-11 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2011r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Stoczek gmina Stoczek, powiat węgrowski.
2011 123 2011-01-11 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2011r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Grodzisk, Polków Sagały, Suchodół, Ziomaki gmina Grębków, powiat węgrowski.
2011 124 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 30 grudnia 2010r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Wyszkowie
2011 125 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 10 stycznia 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Pułtusku
2011 126 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 10 stycznia 2011r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Płońsku
2011 127 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 10 stycznia 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Płońskiego
2011 128 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 10 stycznia 2011r. o zmianach w składzie Rady Miasta Ciechanów
2011 129 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 10 stycznia 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Białobrzeskiego
2011 130 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 10 stycznia 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Radomiu
2011 131 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Sierpcu.
2011 132 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianach w składzie Rady Miasta Płocka.
2011 133 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Miasta Żyrardowa.
2011 134 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Płocku.
2011 135 2011-01-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku
2011 136 2011-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów
2011 137 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 138 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.
2011 139 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 140 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/113/2001 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego
2011 141 2011-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2011 Starosty Lipskiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą
2011 142 2011-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2011 Starosty Lipskiego z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2011 143 2011-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2011 144 2011-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/11 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2011 roku
2011 145 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 17/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Lesznowola
2011 146 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 21/III/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2010r. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na postawie art.24 ust.1, 6 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
2011 147 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/XXX/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2011.
2011 148 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 563/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy ul. Przygody.
2011 149 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 570/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesławowo
2011 150 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 571/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowa Góra
2011 151 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 572/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cupel
2011 152 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 573/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębe
2011 153 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 574/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębinki
2011 154 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 575/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dosin
2011 155 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 576/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gąsiorowo
2011 156 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 577/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Guty
2011 157 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 578/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izbica
2011 158 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 579/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jachranka
2011 159 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 580/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jadwisin
2011 160 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 581/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kania Nowa
2011 161 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 582/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kania Polska
2011 162 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 583/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karolino
2011 163 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 584/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwinowo Dębskie
2011 164 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 585/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwinowo Zegrzyńskie
2011 165 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 586/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łacha
2011 166 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 587/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marynino
2011 167 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 588/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś
2011 168 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 589/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skubianka
2011 169 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 590/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławowo
2011 170 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 591/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stasi Las
2011 171 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 592/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Kiełpińska i Szadki
2011 172 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 593/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święcienica
2011 173 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 594/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica
2011 174 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 595/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Smolana
2011 175 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 596/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabłocie
2011 176 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 597/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie Borowe
2011 177 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 598/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej- Osiedla Zegrze oraz jej organizacji i zakresu działania
2011 178 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2011 179 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo
2011 180 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo
2011 181 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 182 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/339/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 183 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/24/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostrów Mazowiecka.
2011 184 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr II/10/10 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierana jest kolejna umowa , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2011 185 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 273/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Załuskach z dnia 25 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki nr ew. 152/10 , położonej w miejscowości SMULSKA, gmina Załuski
2011 186 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2011 187 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 188 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2011 - 2015
2011 189 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/196/2010 w sprawie ustalenia opłat za pobór wody w 2011r.
2011 190 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/ 197 /2010 w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2011r.
2011 191 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/ 193 /2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
2011 192 2011-01-14 Postanowienie Postanowienie nr OWA-4210-67(9)/2011/13590/IV/TKł Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście IV taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Energetyka Ursus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
2011 193 2011-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 14 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
2011 194 2011-01-17 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie zakazu wstępu na obszar objętym strefą zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego
2011 195 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Garnowo Duże
2011 196 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gogole Wielkie
2011 197 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołymin - Ośrodek
2011 198 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołymin - Południe
2011 199 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołymin - Północ
2011 200 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konarzewo - Marcisze
2011 201 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mierniki
2011 202 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morawka
2011 203 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/203/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nasierowo - Dziurawieniec
2011 204 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nasierowo Górne
2011 205 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieradowo
2011 206 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Gołymin
2011 207 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Obiedzino Górne
2011 208 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek - Aleksandrowo
2011 209 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek Górny
2011 210 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek - Wólka
2011 211 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pajewo - Szwelice
2011 212 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pajewo Wielkie
2011 213 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruszkowo
2011 214 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smosarz - Dobki
2011 215 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Garnowo
2011 216 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Kałęczyn
2011 217 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Watkowo
2011 218 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielgołęka
2011 219 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Gołymińska
2011 220 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblewko
2011 221 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawady Dworskie
2011 222 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 października 2010r. zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2011 223 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2010-2014
2011 224 2011-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utzrymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2011
2011 225 2011-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu
2011 226 2011-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Różanie
2011 227 2011-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Parysowie
2011 228 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/158/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzewnie dla części wsi Grudunki
2011 229 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/159/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzewnie dla terenu wsi Nowy Sielc i Stary Sielc
2011 230 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020
2011 231 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu, przyjętego uchwałą Nr XXIX/98/05 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 31 maja 2005r.
2011 232 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych oraz nadania jej statutu
2011 233 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr 28/IV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 234 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2011 235 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/382/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 1 w Gminie Iłża
2011 236 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/383/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 2 w Gminie Iłża
2011 237 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/384/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 3 w Gminie Iłża
2011 238 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/385/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 4 w Gminie Iłża
2011 239 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/386/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 5 w Gminie Iłża
2011 240 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr I/10/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 241 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 31/10 Powiatu Makowskiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2011 242 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 9/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 7 października 2010r.
2011 243 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2011 244 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Jana Baranowskiego– Starostę Powiatu Gostynińskiego Zofię Korycką – Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 245 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 8/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Gminą Pomiechówek w sprawie w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Pomiechówek
2011 246 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 9/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Gminą Czosnów w sprawie w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Czosnów
2011 247 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 10/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Gminą Nasielsk w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Nasielsk
2011 248 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 11/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Miastem Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2011 249 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 12/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Gminą Leoncin w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Leoncin
2011 250 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr CRU/106/10 Starosty Przasnyskiego z dnia 15 września 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
2011 251 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr CRU/107/10 Starosty Przasnyskiego z dnia 15 września 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskieo w Przasnyszu
2011 252 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr CRU/108/10 Starosty Przasnyskiego z dnia 15 września 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
2011 253 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr CRU/122/10 Starosty Przasnyskiego z dnia 4 października 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Miastem Ostrołęka w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
2011 254 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr CRU/123/10 Starosty Przasnyskiego z dnia 4 października 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
2011 255 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 26 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wolmiński Miastu Ząbki realizacji zadania polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Leszyckiego w Ząbkach
2011 256 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 62 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2011 257 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 64 Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2011 258 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-15/10/60/10 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2011 259 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-16/10/63/10 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2011 260 2011-01-20 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 listopada 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Ciechanowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2011 261 2011-01-20 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 listopada 2010r. do porozumienia z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie współfinansowania, przez Gminę Siedlce, międzyszkolnej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Siedlcach, zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach przy ul. 10-go Lutego 18. Zawarty pomiędzy: Miastem Siedlce reprezentowanym przez: Pana Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce przy kontrasygnacie Pana Kazimierza Paryły – Skarbnika Miasta Siedlce a Gminą Siedlce reprezentowaną przez: Pana Mirosława Bieńka – Wójta Gminy Siedlce przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Ładziak – Skarbnika Gminy Siedlce
2011 262 2011-01-20 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 14 grudnia 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ireny Brejny, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2. Pan Krzysztof Michalik – Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Teresy Bąk, zwanym dalej „Przyjmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego”, zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2011 263 2011-01-20 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 września 2010r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 1 czerwca 2007 r.
2011 264 2011-01-20 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 listopada 2010r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 1 czerwca 2007 r.
2011 265 2011-01-20 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2010r. do Porozumienia z dnia 20 października 2006r. w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa
2011 266 2011-01-20 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2010r. do Porozumienia z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Wierzbica realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Wierzbica
2011 267 2011-01-20 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2010r. do porozumienia z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Glinojeck realizacji prac remontowych na obiekty grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Glinojeck
2011 268 2011-01-20 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2010r. do Porozumienia z dnia 19 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Czernice Borowe realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Czernice Borowe
2011 269 2011-01-20 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 grudnia 2010r. do porozumienia Nr 1/2010 z dnia 29.10.2010 r.
2011 270 2011-01-20 Aneks Aneks nr 2/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 grudnia 2010r. do porozumienia Nr 2/2010 z dnia 29.10.2010 r.
2011 271 2011-01-20 Aneks Aneks nr 3/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 grudnia 2010r. do porozumienia Nr 3/2010 z dnia 29.10.2010 r.
2011 272 2011-01-20 Aneks Aneks nr 4/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 grudnia 2010r. do porozumienia Nr 4/2010 z dnia 10.11.2010 r.
2011 273 2011-01-20 Aneks Aneks nr 5/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 grudnia 2010r. do porozumienia Nr 5/2010 z dnia 29.10.2010 r.
2011 274 2011-01-20 Aneks Aneks nr 6/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 grudnia 2010r. do porozumienia Nr 6/2010 z dnia 10.11.2010 r.
2011 275 2011-01-20 Aneks Aneks nr 7/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 grudnia 2010r. do porozumienia Nr 7/2010 z dnia 29.10.2010 r.
2011 276 2011-01-20 Aneks Aneks nr 8/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 grudnia 2010r. do porozumienia Nr 8/2010 z dnia 29.10.2010 r.
2011 277 2011-01-20 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 grudnia 2009r.
2011 278 2011-01-20 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 1 października 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 22 marca 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Legionowo
2011 279 2011-01-20 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 1 października 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 grudnia 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Legionowo - Urzędem Miasta Legionowo
2011 280 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.RM.0911-74/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2010r. Rada Miejska w Łomiankach ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki
2011 281 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.SMi.0911/67/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2010r. Rada Miasta Józefowa ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05-420 Józefów
2011 282 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.MO.0911-75/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2010r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy Plac Defilad 1 00-901 Warszawa
2011 283 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.MKoI.0911/72/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2010r. Rada Gminy Dobre ul. Tadeusz Kościuszki 1 05-307 Dobre
2011 284 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.RM.0911-73/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2010r. Rada Miejska w Błoniu Rynek 6 05-870 Błonie
2011 285 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.WS.0911-27/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2010r. Rada Gminy Sokołów Podlaski ul. Piękna 2 08-300 Sokołów Podlaski
2011 286 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.0911-13/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2010r. Rada Gminy w Pacynie 09-541 Pacyna
2011 287 2011-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Wiskitki w okręgu wyborczym nr 7
2011 288 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego na lata 2011 -2017
2011 289 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2011.
2011 290 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grójeckiego.
2011 291 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lipskiego
2011 292 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2011rok.
2011 293 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 294 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2010.
2011 295 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2011 296 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011 -2020
2011 297 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Somianka na 2011 rok.
2011 298 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy „Parkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 319/2 i 320/1
2011 299 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2011.
2011 300 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 301 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr 36/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa
2011 302 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2011.
2011 303 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2006 Rady Gminy Czerwonka z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2011 304 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/129/09 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2011 305 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2011.
2011 306 2011-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 stycznia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m. st. Warszawy w 2010 r.
2011 307 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 308 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klwów na rok 2011
2011 309 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr L/444/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Groblowa
2011 310 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr L/445/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Targowa
2011 311 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr L/446/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Żbików IV
2011 312 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 313 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obryte na rok 2011
2011 314 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LXX/329/2010 Rada Miasta Piastów z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Piastowa
2011 315 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawiew sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny i informacji zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 316 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2011.
2011 317 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LIII/450/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do zawarcia Aneksu do Porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Porozumienia z Gminą Wiązowna dotyczących wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otwock.
2011 318 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 17 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa
2011 319 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2011 - 2014
2011 320 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy w Wiśniewie na 2011 rok.
2011 321 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia " Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wiśniewo"
2011 322 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2011 rok
2011 323 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LV/414/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum”
2011 324 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LV/418/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XX/137/2000 z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie zmiany cen biletów za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., Uchwałą Nr XXIX/188/2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zmian cen biletów i opłat za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., Uchwałą Nr XXVI/189/2008 r. Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr IX/66/1999 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r. (zmienionej Uchwałami Nr XX/137/2000 oraz XXIX/188/2001) w sprawie cen biletów oraz opłat za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o. oraz Uchwałą Nr XLVI/340/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/1999 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r., zmienionej Uchwałami: Nr XX/137/2000 z dnia 5 lipca 2000 r., Nr XXIX/188/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz XXVI/189/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o.
2011 325 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 326 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 327 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 328 2011-01-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2011r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu wstępu na obszar objęty strefą zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego
2011 329 2011-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 52 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
2011 330 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr 190/8/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 331 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.
2011 332 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę
2011 333 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr V/79/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany siedziby Rodzinnego Domu Dziecka
2011 334 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr V/85/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 91 w Warszawie, ul. Suwalska 34
2011 335 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr V/90/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2011 336 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr V/91/2010 Rady Miasta Warszawa z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2011 337 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr V/92/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2011 338 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr V/93/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2011 339 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr V/94/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2011 340 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr V/95/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2011 341 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr I/5/10 Rady Gminy Potworów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale o zaciągnięcie kredytu na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potworów
2011 342 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr 265/XL/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaliczenia do dróg gminnych na terenie gminy Bodzanów
2011 343 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2011 r.
2011 344 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr VI/20/2010 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 345 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr VI/21/2010 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016
2011 346 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2011 347 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr 8/III/2010 Rady Gminy w Załuskach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2011 348 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Wolanów na rok 2011
2011 349 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2011
2011 350 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała budżetowa Gminy Stara Biała na rok 2011.
2011 351 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr 11/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2011
2011 352 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr 18/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Lesznowola w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 353 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr 19/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 354 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr 20/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 355 2011-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2010 Wójta Gminy Radzanów z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2010 rok.
2011 356 2011-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 6/10 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Korczew zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Korczew
2011 357 2011-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 7/10 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Kotuń
2011 358 2011-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 8/10 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Paprotnia zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Paprotnia
2011 359 2011-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 9/10 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Przesmyki
2011 360 2011-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 10/10 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Skórzec w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec
2011 361 2011-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 11/10 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Suchożebry w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Suchożebry
2011 362 2011-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 12/10 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Wiśniew
2011 363 2011-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 13/10 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Zbuczyn
2011 364 2011-01-28 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Skórzec z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie dofinansowania działalności statutowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach z przeznaczeniem na potrzeby uzupełnienia części wyeksploatowanego sprzętu i wyposażenia.
2011 365 2011-01-28 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28 września 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2010 roku zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Piastów
2011 366 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
2011 367 2011-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA” w Kozienicach.
2011 368 2011-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Legionowskiego z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Legionowskiego
2011 369 2011-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/11 Starosty Zwoleńskiego z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia w 2011 roku miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
2011 370 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 21/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 371 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr L/206/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2011 372 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/8/2010 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/315/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 373 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 374 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr II-110/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr IV -11/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania oraz zakazu sprzedaży, spożywania i podawania.
2011 375 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/243/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 376 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/184/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 377 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/412/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom
2011 378 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych , przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 379 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/422/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2011 380 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/475/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 381 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 300/XLIX/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 294/XLVII/2010 z dnia 29 września 2010 roku
2011 382 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 15/III/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 rok
2011 383 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 384 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 12/III/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 385 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 19/III/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego
2011 386 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 24/III/10 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 września 2010roku Nr 399/XLI/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2011 387 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 14/IV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu miasta Płocka, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 388 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 16/IV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka
2011 389 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 18/IV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 277/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku, w sprawie: ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o.
2011 390 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 391 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/249/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 10 listopada 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2011r
2011 392 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 393 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 394 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/XXXIX/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień
2011 395 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 396 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 397 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu".
2011 398 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń, Czarnowiec, Laskowiec, Tobolice, Dzbenin.
2011 399 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr I/1/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 1 grudnia 2010 r.
2011 400 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr I/3/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 1 grudnia 2010 r.
2011 401 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 396/XLVII/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy, w granicach administracyjnych miasta Sierpca.
2011 402 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 25/IV/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bodzanów w sprawie projektów statutów sołectw.
2011 403 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 404 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 405 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna
2011 406 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 5/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2011 407 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 6/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchowości.
2011 408 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 7/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 409 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 18/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
2011 410 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr LX/462/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian do Uchwały nr XLVII/364/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Zwoleń.
2011 411 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw
2011 412 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia nowych zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej działajacej w Samorzadowym Przedszkolu w Skaryszewie
2011 413 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie w Samorzadowym Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Skaryszew
2011 414 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych i płynnych
2011 415 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2011 416 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę
2011 417 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2011 418 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/437/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody topoli białej
2011 419 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/443/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/434/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010 r., w sprawie zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Marki
2011 420 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/10 Rady Gminy w Bielanach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Patrykozy w Gminie Bielany, dotyczącego działki nr 314.
2011 421 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr V/16/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 422 2011-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2010 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2011 423 2011-01-31 Aneks Aneks nr 6 Starosty Mińska Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2010r. do Poruzumienia zawartego w dniu 24 marca 1999r. pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego a Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki
2011 424 2011-01-31 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-3(4)/2011/13581/IIIzm3/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia trzeciej zmiany taryfy dla ciepła THERMO ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2011 425 2011-01-31 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-5(4)/2011/13547/IVzm2/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie
2011 426 2011-01-31 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-96(5)/2010/2011/543/VIzm/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Gminy Iłża prowadzącej działalność w formie zakładu budżetowego pn. Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Iłży
2011 427 2011-01-31 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-95(6)/2011/464/VI/TKł Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miasta Pionki prowadzącego działalność gospodarczą w formie jednostki budżetowej p.n. Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy (OWKC)
2011 428 2011-01-31 Informacja Informacja nr S.G.G/7405/2/09 Starosty Otwockiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków dla sześciu obrębów ewidencyjnych gminy Karczew tj. Nadbrzeż, Otwock Mały, Otwock Wielki, Wygoda, Kępa Nadbrzeska, Władysławów powiat otwocki, województwo mazowieckie
2011 429 2011-01-31 Informacja Informacja nr OWA-4110-29(6)/2010/2011/1271/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia 2011r. o decyzji nr WCC/256-ZTO-E/1271/W/OWA/2010/RW
2011 430 2011-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 17 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Gostynińskiego.
2011 431 2011-01-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych - w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
2011 432 2011-01-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Płońsku