Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Wrzesień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 3911 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XL/383/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010 r
2010 3920 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/10 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2010 3921 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/10 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bońki
2010 3910 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/826/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Siedlce
2010 3909 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2010 3894 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/209/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich, opiekunów prawnych, kuratorów bądź odstąpienia od ustalenia od nich opłat ponoszonych na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
2010 3895 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej bądź odstąpienia od ustalenia tej odpłatności
2010 3896 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/213/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Ostrołęckiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym
2010 3893 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/208/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok
2010 3897 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/215/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budzecie Powiatu Ostrołeckiego na 2010 rok
2010 3908 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/229/10 Rady Gminy Siennica z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 3898 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
2010 3899 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem
2010 3900 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach
2010 3901 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu.
2010 3902 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku i nadania mu statutu.
2010 3903 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku
2010 3904 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego
2010 3932 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr 1405/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci wsi Julianów Północny
2010 3923 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/569/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r
2010 3924 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/570/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r
2010 3925 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/571/010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w Uchwale nr LX/543/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r
2010 3926 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/572/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r
2010 3927 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/573/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr LVI /504/2009 z dnia 18.XII.2009 roku, Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2010 rok
2010 3928 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/590/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca uchwałę LIX/521/2010 z dnia 01 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Brwinów
2010 3917 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr L/461/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2010 3922 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2010 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 3912 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLII/209/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Ciechanów na rok 2010
2010 3919 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LI/328/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2010 3918 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/183/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 3933 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr 186/XLI/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 172/XXXVIII/2010 z dnia 31 marca 2010 roku dotyczącej ustalenia na 2010 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2010 3934 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr 189/XLI/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2010r. określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Grudusk i jednostkom podległym
2010 3916 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LII/180/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3914 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Policzna
2010 3915 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadajacych gminie lub jednostkom organizacyjnym
2010 3913 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Policzna wprowadzonym Uchwałą Nr XVI/108/2008 Rady Gminy Policzna z dnia 29 sierpnia 2008r i zmienionego Uchwałą Nr XXII/163/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 26 sierpnia 2009 r
2010 3907 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XL/24/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Jedlińsk
2010 3905 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/262/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Garwolin
2010 3929 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/275/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Leszno i jej jednostkom podległym
2010 3930 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/277/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Leszno
2010 3931 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/278/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Leszno
2010 3935 2010-09-02 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-19(10)/2010/158/IX/JW/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. z siedziba w Radomiu.
2010 3889 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr 431/XLII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Powiatu Radomskiego przyjętego uchwałą Nr 354/XXXIII/2009 Rady Powiatu z dnia 30 października 2009 r
2010 3890 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr 432/XLII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu ogłoszonym uchwałą Nr 226/XXII/2008 z dnia 22 września 2008 roku
2010 3891 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr 433/XLII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu
2010 3892 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr 434/XLII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 289/XXVII/2009 Rady Powiatu z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat radomski
2010 3906 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 3965 2010-09-03 Aneks Aneks nr 17 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 marca 2004r. zawartego z Miatem Stołecznym Warszawa
2010 3964 2010-09-03 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 stycznia 2010r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 grudnia 2008r. zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2010 3945 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/10 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2010 3953 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/417/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rusiec
2010 3954 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/425/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Nadarzyn
2010 3955 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/427/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2010r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin
2010 3956 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr Nr XLVIII/430/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie
2010 3957 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/431/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie przekształcenia przez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie
2010 3946 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/294/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie
2010 3947 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/295/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 3948 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie
2010 3943 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Mrozy
2010 3944 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2010 3942 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Mrozy
2010 3963 2010-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami.
2010 3951 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/437/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w opisie granic stałych obwodów głosowania
2010 3950 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/436/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia podziału gminy Kobyłka na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 3949 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/431/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2010 3940 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/346/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 3941 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/357/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Izabelin B
2010 3939 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/345/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Izabelin lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3938 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/343/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu w 2010 roku
2010 3962 2010-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 174/2010 Wójta Gminy Izabelin z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu w 2010 roku
2010 3952 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr 508/V/45/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Województwa Mazowieckiego
2010 3936 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/368/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2010 3937 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/385/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 3958 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr 670/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka „E”
2010 3959 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr 676/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 lipca 2010r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B
2010 3960 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr 678/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka D
2010 3961 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr 680/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego, Jednostka C1
2010 3998 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr 569/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 3999 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr 570/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 4000 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr 571/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługiw zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 4001 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr 572/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - teren dawnej jednostki wojskowej
2010 4002 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr 579/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 4003 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/427/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka
2010 4004 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr 168/XLVII/2010 Rady Gminy w Iłowie z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad i warunków usytuowania tych punktów
2010 4009 2010-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/21010 Wójta Gminy Brochów z dnia 20 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2010r
2010 4010 2010-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Brochów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2010r
2010 3993 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie założenia przedszkola specjalnego
2010 3994 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji szkół i rozwiązania Zespołu Szkół w Golądkowie
2010 3995 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim
2010 3996 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 3997 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Pułtuskiemu i jego jednostkom organizacyjnym
2010 4005 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/391/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Stare Babice
2010 4006 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/393 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Koczargach Starych
2010 4007 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/402/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010r
2010 4008 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/403/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2010 3967 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 238/XL/10 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 25 lutego 2010r. zmieniajaca Uchwałę budżetową Rady Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 3971 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1398/XLVII/2010 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2010
2010 3972 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1399/XLVII/2010 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 3973 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1400/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 3982 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1442/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic dojazdowych we wsi Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno
2010 3981 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1427/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 3980 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1425/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 3979 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1424/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 3978 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1423/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 3977 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1422/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 3976 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1421/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 3974 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1403/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci wsi Antoninów - Mieszkowo
2010 3975 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1404/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru B1 oraz B2
2010 3987 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 446/L/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych Gminy Wiązowna
2010 3985 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 444/L/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 213/XXV/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Wiązowna
2010 3986 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 445/L/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 320/XXXVI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów
2010 3984 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 439/L/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Malcanów
2010 3983 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 438/L/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2010r. nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Żanęcin
2010 3988 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 560/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2010 3989 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 561/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r
2010 3966 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1425/363/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2010 3968 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/743/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Raszyn
2010 3990 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/415/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 3991 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/424/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010r. zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach
2010 3992 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/425/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki
2010 3969 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/816/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn – część I (obszar I)
2010 3970 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/817/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn - część III
2010 4035 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r
2010 4036 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 31 maja 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2010 4019 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2010 Nr XXVI/135/2009
2010 4020 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Brochów.
2010 4021 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2010162 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie
2010 4011 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/319/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Zarządu Powiatu Węgrowskiego
2010 4012 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/322/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej
2010 4022 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr L/469/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2010 4027 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górki gm. Garwolin
2010 4013 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/338/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olszewnica Nowa
2010 4014 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olszewnica Nowa
2010 4015 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/340/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olszewnica Nowa/Kałuszyn
2010 4016 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew dotyczącego obszaru wsi Olszewnica Stara
2010 4017 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/378/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wieliszew Nr XXXVIII/340/10 z dn 23 lutego 2010 roku
2010 4018 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/379/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zminy uchwały Rady Gminy Wieliszew Nr XXXVIII/339/10 z dn. 23 lutego 2010r
2010 4023 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/258/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego części obrębu geodezyjnego Granice.
2010 4024 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/259/10 Rady Gminy w Teresinie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Granice
2010 4028 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn
2010 4029 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Kałuszyn
2010 4030 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkola Publicznego w Kałuszynie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2010 4031 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie
2010 4032 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Kałuszyn i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 4033 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kałuszyn
2010 4034 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/230/2002 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej
2010 4025 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieczfni Kościelnej.
2010 4026 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej.
2010 4054 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/196/2010 Rady Gminy Naruszewo z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 4055 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/10 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 czerwca 2010r. Regulamin finansowania zadania pn. Usuwanie yrobów zawierających azbest z nieruchomości połozonych na terenie Gminy Belsk Duży
2010 4040 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/361/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Całowanie
2010 4041 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/362/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinki
2010 4042 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/363/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janów
2010 4043 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/364/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kępa Nadbrzeska-Władysławów
2010 4044 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/365/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nadbrzeż
2010 4045 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrówiec
2010 4046 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/367/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Otwock Mały
2010 4047 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/368/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Otwock Wielki.
2010 4048 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/369/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piotrowice
2010 4049 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/370/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sobiekursk.
2010 4050 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wygoda
2010 4051 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/374/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok
2010 4052 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/375/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Karczew i jej jednostkom podległym
2010 4053 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/376/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 4057 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009
2010 4058 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice
2010 4059 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010
2010 4060 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 maja 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Radzanowie
2010 4063 2010-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy Radzanów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu rok Gminy Radzanów za rok 2009
2010 4037 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/357/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żwirówka, gmina Halinów
2010 4056 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 480/V/42/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna
2010 4061 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LXXVII/446/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/354/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w roku 2010
2010 4038 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/547/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Sochaczew oraz jej jednostkom podległym i wskazania organów do tego uprawnionych
2010 4039 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/549/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym pensum oraz ustalanie godzin ponadwymiarowych dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2010 4062 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII/286/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice
2010 4073 2010-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/26/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2010 4074 2010-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/34/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2010 4075 2010-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/37/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 maja 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2010 4071 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4070 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr 294/XXIX/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok
2010 4072 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr 230/XLIV/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 294/XXX/2002 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Sanniki
2010 4076 2010-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2010 4068 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Panu gospodarki odpadami dla gminy Pokrzywnica na lata 2010 - 2013, z perspektywą na lata 2014 - 2017 wraz z "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Pokrzywnica".
2010 4069 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/223/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla gminy Pokrzywnica na lata 2010 - 2013, z perspektrywą na lata 2014 - 2017".
2010 4077 2010-09-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
2010 4078 2010-09-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-33(9)/2010/2010/365/VII/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu
2010 4064 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2597/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej
2010 4065 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr 781/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 853 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
2010 4066 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2010 4067 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/340/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Rajec Poduchowny
2010 4079 2010-09-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-39(10)/2010/1271/IX/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrowni "Kozienice" Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Świerże Górne
2010 4084 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr LI/267/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 rok
2010 4086 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr 228/XLIII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sanniki na 2010 rok
2010 4085 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr 57/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2010 4098 2010-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok
2010 4095 2010-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok
2010 4092 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr LIII/780/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2010 4093 2010-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2010 4091 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr LV/794/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2010 4094 2010-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 157/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2010 4089 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIX/231/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ojrzeń na rok 2010
2010 4088 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/175/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykanania budżetu na 2009 rok
2010 4087 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr 238/XL/10 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4097 2010-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2010 Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 maja 2010r. zmieniające uchwałę budżetową gminy Kampinos na 2010 rok
2010 4090 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/167/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie lub jej jednostkom podległym
2010 4096 2010-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2010 Wójta Gminy Mirów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 4080 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr 281/XXXV/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r
2010 4081 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr L/265/2010 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania Szkole Policealnej w Siennie imienia "KS. MAJORA STANISŁAWA DOMAŃSKIEGO"
2010 4082 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr L/266/2010 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania Technikum w Siennie imienia "KS. MAJORA STANISŁAWA DOMAŃSKIEGO".
2010 4083 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr L/267/2010 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej w Siennie imienia "KS. MAJORA STANISŁAWA DOMAŃSKIEGO".
2010 4116 2010-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 607/229/10 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2009 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 rok
2010 4108 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2010 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2010 4111 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4112 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/10 Rady Gminy Dobre z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
2010 4109 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/348/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Halinów na 2010 rok
2010 4115 2010-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2010 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2009 rok
2010 4113 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr 203/XLI/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2010 4114 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr 204/XLI/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze
2010 4110 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/389/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2010 4102 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 4103 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXII/123/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 roku
2010 4104 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2010 rok
2010 4105 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie dostosowania Uchwały Nr XXXI/201/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010 , do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
2010 4106 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/218 /2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/201/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 4107 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/201/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 4100 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/410/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie
2010 4101 2010-09-21 uchwala Uchwala nr XLVII/ 435 /10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa
2010 4099 2010-09-21 uchwala Uchwala nr 255/XLIV/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
2010 4117 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr 2895/198/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
2010 4129 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
2010 4130 2010-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 169/2008 Burmistrza Przasnysza z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
2010 4123 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r
2010 4125 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr 169/269/2010 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przyjęcia „ Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2009 rok ”
2010 4120 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XL/4/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Piaseczyńskiego
2010 4119 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XL/1/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4122 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLI/272/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2010 4121 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego
2010 4128 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/261/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Pniewy, powiat grójecki – województwo mazowieckie”
2010 4118 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/138/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010
2010 4124 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr 86/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r
2010 4126 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr 560/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Ostrołęka i miejskim jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 4127 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr 569/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r
2010 4160 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr LXVII/319/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 4161 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr LXVII/320/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 4158 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 4159 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 4176 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 383/2008 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Legionowo na 2008 rok
2010 4131 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr 2623/191/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
2010 4164 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-24/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2010 4162 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/08 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 4167 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2008 Wójta Gminy Poświętne z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 4174 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/08 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4175 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2010 4163 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 330/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r
2010 4165 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 4177 2010-09-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przekazania zadań z zakresu ośwaity polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w w miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki
2010 4166 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/46/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2010 4135 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 4136 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/284/2002 Rady Gminy w Stoczku z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Stoczek do kategorii dróg gminnych
2010 4133 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr 378/XXXIX/10 Rady Gminy Słupno z dnia 9 lipca 2010r. zmiany uchwały Nr 367/XXXVIII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Słupnie
2010 4134 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr 379/XXXIX/10 Rady Gminy Słupno z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno
2010 4169 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 4168 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r
2010 4170 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 4141 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2010 4142 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 4178 2010-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 34/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu
2010 4137 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr 364/XLIII/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc”
2010 4138 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr 366/XLIII/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu
2010 4139 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr 373/XLIII/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych, utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
2010 4140 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr 374/XLIII/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Sierpca
2010 4150 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/144/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2010
2010 4143 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr 155/XXXI/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2010
2010 4172 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2010 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 4179 2010-09-27 Porozumienie Porozumienie nr IDR.ZD.0715-22/10 Zarządu Powiatu Legionowowskiego z dnia 17 czerwca 2010r. zawartego z Gminą Nieporęt w sprawie przekazania zadania pomiędzy zarządcami dróg
2010 4181 2010-09-27 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/Wa 1933/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2010r.
2010 4182 2010-09-27 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 55/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2010r.
2010 4144 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 maja 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
2010 4171 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 4145 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 4146 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z otwartego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Łączkach
2010 4147 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXII/198/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z otwartego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Pupkowiźnie
2010 4148 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z otwartego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy budynku Szkoły podstawowej w Serafinie
2010 4149 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z otwartego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Szafrankach
2010 4180 2010-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 7/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2010r. zawarte z Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2010 4173 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
2010 4151 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/207/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 4152 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/214/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 4153 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/10 Rady Gminy Dobre z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobre oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 4155 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2010 4156 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie okręgów wyborczych
2010 4157 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2010 4132 2010-09-27 uchwala Uchwala nr LXXXIX/2647/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC
2010 4154 2010-09-27 uchwala Uchwala nr 245/XXXIX/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 4183 2010-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2010 4218 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/236/2010r. Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 4184 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 105/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2010 4185 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 110/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010r. zmianiająca uchwałę w sprawie podziału Województwa Mazowieckiego na okręgi wyborcze
2010 4186 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 114/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
2010 4187 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 115/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
2010 4188 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
2010 4228 2010-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-19/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 4212 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XL - 50/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2010
2010 4213 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XL-56/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie określenia inkasentów oraz ustalenia stawek procentowych wynagrodzenia inkasentów z tytułu opłaty targowej stanowiącej dochód Gminy.
2010 4214 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XL-64/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie podziału gminy Wołomin na okregi wyborcze
2010 4215 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XL-65/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie nadania Straży Miejskiej w Wołominie regulaminu organizacyjnego
2010 4191 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 742/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu
2010 4192 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 744/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku – Jednostki Budżetowej
2010 4193 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 745/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku w jednostkę budżetową - Miejski Ogród Zoologiczny
2010 4194 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 746/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku
2010 4195 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 747/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku
2010 4196 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 748/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 614/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r
2010 4197 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 749/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 615/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r
2010 4198 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 750/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa
2010 4199 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 751/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową - Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r., zmienionej Uchwałą Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 r
2010 4216 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2010
2010 4217 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2010
2010 4229 2010-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
2010 4230 2010-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
2010 4200 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 752/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 168/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Płocku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 920/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r., Uchwałą Nr 992/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006r., Uchwałą Nr 153/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007r. i Uchwałą Nr 292/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 r
2010 4201 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 753/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionej Uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 739/XXXIV/00 z dnia 19 grudnia 2000r., Nr 1087/LIII/02 z dnia 28 maja 2002r., Nr 169/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003r., Nr 479/XXIV/04 z dnia 20 kwietnia 2004r., Nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005r. i Nr 991/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r
2010 4202 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 754/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 255/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007r.
2010 4203 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 755/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa.
2010 4204 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 756/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr 526/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku
2010 4205 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 757/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr 527/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Płocku
2010 4206 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 758/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr 528/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Płocku
2010 4207 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 759/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku
2010 4208 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 762/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
2010 4209 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 765/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych obwodów głosowania w mieście Płocku
2010 4210 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 766/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w podziale miasta Płocka na okręgi wyborcze
2010 4211 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 767/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku zmienionej Uchwałą Nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 4219 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XX/111/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4221 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/295/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 4220 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010
2010 4222 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym
2010 4223 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/150/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2010 4189 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/1/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4225 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/217/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4224 2010-09-29 uchwala Uchwala nr L/409/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany w opisie granic okręgu wyborczego Nr 3 w załączniku do Uchwały Nr XLIII/256/2002 Rady Miejskiej w Karczewie z dn. 23 maja 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 4226 2010-09-29 uchwala Uchwala nr XL/248/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia sołectwa Podzamcze na terenie gminy Maciejowice
2010 4227 2010-09-29 uchwala Uchwala nr XL/249/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podzamcze
2010 4190 2010-09-29 uchwala Uchwala nr XL/347/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Muzeum Dulag 121 - nadania Aktu Utworzenia - nadania Statutu
2010 4234 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr 329/XXXIX/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Sierpc”
2010 4235 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr 330/XXXIX/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Sierpc i jej jednostkom podległym
2010 4236 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr 334/XXXIX/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2010r. w sprawie : nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Sierpca
2010 4237 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr 342/XXXIX/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2010r. W sprawie: zmiany uchwały Nr 329/XLII/2002 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalni ścieków w Sierpcu będących w posiadaniu miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu”
2010 4238 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr 343/XXXIX/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej na terenie miasta Sierpca
2010 4239 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr 345/XXXIX/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: zmian do Statutu Miasta Sierpca
2010 4240 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr 346/XL/2010r. Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpca za 2009 r
2010 4241 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr 351/XLI/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
2010 4242 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr 352/XLI/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 4243 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr 353/XLI/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2010 4274 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLII/297/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi za rok 2009.
2010 4252 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/10 Rada Gminy Kadzidło z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4253 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/10 Rada Gminy Kadzidło z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 4254 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/10 Rada Gminy Kadzidło z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Kadzidło na obwody głosowania
2010 4281 2010-09-30 Aneks Aneks nr 1 Starosty Żyrardowskiego z dnia 7 czerwca 2010r. do Porozumienia zawartego dnia 04 marca 2009 r. pomiędzy Gminą Wiskitki i Powiatem Żyrardowskim w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków”
2010 4275 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łąck na lata 2010-2015.
2010 4255 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/239/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/234/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 4249 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe prowadzonych przez Miasto przedszkoli publicznych
2010 4256 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CIII/473/2010 Rady Miasta w Pionkach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4257 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CIII/474/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2010 4258 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CIII/475/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4259 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CIII/476/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Pionki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w 2010 r. i wyborach organów samorządu terytorialnego w 2010r.
2010 4260 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CIII/477/2010 Rady Miasta w Pionkach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4261 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CIV/478/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej i zawarcie porozumienia z Powiatem Radomskim na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont chodnika przy drodze powiatowej nr3523W Jedlnia- Sokoły-Pionki, ulicy Radomskiej"
2010 4262 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CIV/479/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 7 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4263 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVI/480/2010 Rady Miasta w Pionkach z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4264 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVII/481/2010 Rady Miasta w Pionkach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4265 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVII/482/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4267 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVII/484/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4268 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVII/485/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2010 4269 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVII/488/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr CI/459/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2010 4270 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVII/490/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publiczego w zakresie oświaty i wychowania powierzonego przez Gminę Pionki
2010 4271 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVII/491/2010 Rady Miasta w Pionkach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4247 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLII-225/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2010 4250 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/225/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zabrodzie lub jej jednostkom podległym
2010 4251 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2010 rok
2010 4272 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238//10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2010 rok
2010 4273 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zasad korzystania z planowanego do remontu kompleksu sportowego mieszczącego się przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Samogoszczy
2010 4248 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w statuie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach
2010 4233 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr 56/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok
2010 4244 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/242/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szydłowieckiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Orońsko - Ruda Wielka - II etap
2010 4245 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/243/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szydłowieckiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 3563W Wolanów - Kol. Chronow - II etap.
2010 4246 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/244/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Szydłowieckiemu w formie chodnika przy drodze powiatowej w Helenowie
2010 4266 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr CVII/483/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4280 2010-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 5288/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 września 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m. st. Warszawy w 2010 roku
2010 4279 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 września 2010r. w sprawie zasad przyznawania pomocy w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności.
2010 4278 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XXXV/186/10 Rady Gminy w Stupsku z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Stupsku
2010 4276 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XXXV/182/10 Rady Gminy w Stupsku z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stupsku
2010 4277 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XXXV/184/10 Rady Gminy w Stupsku z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 4231 2010-09-30 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2010r. uchylające rozporządzenie porządkowe w sprawie zakazu poruszania się wszelkim sprzętem pływającym na obszarze objętym powodzią
2010 4232 2010-09-30 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2010r. uchylające rozporządzenie porządkowe w sprawie zakazu poruszania się wszelkim sprzętem pływającym na obszarze objętym powodzią