Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Sierpień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 3480 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 742/340/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2010 3481 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 798/342/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 3482 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 888/345/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2010 3483 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 906/346/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 3485 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 1161/355/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 3484 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 1004/350/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 3486 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 1214/357/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2010 3491 2010-08-02 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 10 maja 2010r. do Porozumienia z dnia 12 marca 2007 roku zawartego pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Ciechanowskim w sprawie: powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego" ze zm., zawarty na podstawie § 5 Porozumienia, o następującej treści.
2010 3489 2010-08-02 Porozumienie Porozumienie nr 16/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 19 kwietnia 2010r. zawarte w dniu 19 kwietnia 2010r. pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:1) Starosta – mgr Janusz Stąpór,2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,reprezentowanym przez:Burmistrza – mgr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 3490 2010-08-02 Porozumienie Porozumienie nr 17/2010 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 kwietnia 2010r. zawarte w dniu 19 kwietnia 2010r. pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,reprezentowanym przez: Burmistrza – mgr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 3487 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 19/XXXIII/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia inkasa podatków - łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 3488 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 21/XXXIV/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 7 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 19/XXXIII/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 kwietnia 2010r w sprawie ustalenia inkasa podatków - łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 3518 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr 463/V/40/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
2010 3519 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budzetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 3520 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/348/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Przasnysz na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przasnysz oraz sposobu rozliczenia i sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2010 3517 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha za 2009 rok
2010 3502 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/300/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz określenia zasad ich sprzedaży.
2010 3526 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLV/246/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 3527 2010-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 rok
2010 3515 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2010 3516 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2009
2010 3509 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LVII/241/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3528 2010-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3529 2010-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3510 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/412/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2010 3511 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLV/420/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2010 3512 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2010 3513 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/422/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2010 3514 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/424/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2010 3505 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola
2010 3503 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXX/151/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sabnie.
2010 3504 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXX/153/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sabnie.
2010 3536 2010-08-04 Aneks Aneks nr 13/2010 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 9 czerwca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto n/Pilicą
2010 3537 2010-08-04 Aneks Aneks nr 13/2010 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 9 czerwca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2010 3495 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/351/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mińsku Mazowieckim w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o tej samej nazwie
2010 3496 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/352/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o tej samej nazwie
2010 3498 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/354/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 5 "Tęczowa Dolina" w Mińsku Mazowieckim w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o tej samej nazwie
2010 3499 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/355/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mińsku Mazowieckim w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o tej samej nazwie
2010 3500 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/358/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mińsk Mazowiecki i jego jednostkom podległym
2010 3501 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/361/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu przy ul. Topolowej i 11-go Listopada w Mińsku Mazowieckim
2010 3521 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raciąż i jednostkom podległym
2010 3522 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2010 Wójta Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Raciąż.
2010 3523 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
2010 3506 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/137/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3508 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/142/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sarnaki oraz o zapewnieniu im dalszej opieki
2010 3507 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/139/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3525 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr 223/XXXV/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 maja 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Gozdowo.
2010 3535 2010-08-04 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2010r. do Porozumienia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego, zawartego pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim a Miastem Maków Mazowiecki
2010 3533 2010-08-04 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2010r. do Porozumienia z dnia 7 maja 2007r. w sprawie powierzenia Miastu Pułtusk obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckiego a Miastem Pułtusk
2010 3534 2010-08-04 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2010r. do Porozumienia z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Glinojeck realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Glinojeck
2010 3532 2010-08-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Żyrardów
2010 3531 2010-08-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Chynów realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Chynów
2010 3530 2010-08-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Mińsk Mazowiecki
2010 3524 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/236/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3492 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr 455/XLIX/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeziorko II” w Ciechanowie
2010 3493 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr 456/XLIX/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kącka” w Ciechanowie
2010 3494 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/350/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Mińsku Mazowieckim w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o tej samej nazwie
2010 3497 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/353/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim
2010 3563 2010-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/12/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2010 3549 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr 173/XLIV/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2010 3564 2010-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.
2010 3547 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr 231/XXXIX/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3548 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr 232/XXXIX/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym znajduje się lokal mieszkalny jego najemcy, oraz określenia kryteriów o ustaleniu bonifikat przy jego sprzedaży.
2010 3565 2010-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3567 2010-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Radzanów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2009 rok
2010 3566 2010-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 5 maja 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2010 3559 2010-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 316/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 3544 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/308/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010.
2010 3560 2010-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 319/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 3550 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3551 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 maja 2010r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Nowych Reczajach
2010 3561 2010-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 327/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 3543 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr 301/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płockiego
2010 3545 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr LII/310/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010.
2010 3562 2010-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 328/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 3541 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/10 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2010 3542 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/330/10 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca Uchwalę Nr XXXVII/242/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwoleniu wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Zwoleńskiego
2010 3552 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr 487/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Konstancin-Jeziorna porozumienia z Powiatem Piaseczyńskim w sprawie powierzenia Gminie Konstancin-Jeziorna zadań publicznych w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej
2010 3554 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr 489/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
2010 3558 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr 501/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie nadania ulicy w Konstancinie-Jeziornie, gm. Konstancin-Jeziorna
2010 3557 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr 500/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie nadania ulicy we wsi Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna
2010 3556 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr 494/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 305/IV/19/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
2010 3553 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr 488/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
2010 3555 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym
2010 3546 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/39/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Nieporęt
2010 3538 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia pieczęci Powiatu Szydłowieckiego.
2010 3539 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/230/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.
2010 3540 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2010 3568 2010-08-07 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-25(8)/2010/142/X/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie.
2010 3627 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/5/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Goździkowie
2010 3628 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/9/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gielniów i jej jednostkom podległym
2010 3629 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/11/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Gielniów do realizacji projektu „ Bądź aktywny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2010 3630 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/12/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2010 3618 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 189/XXXIX/10 Rady Gminy Zatory z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zatory.
2010 3619 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 192/XXXIX/10 Rady Gminy Zatory z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zatory miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2010 3633 2010-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie za 2009 rok.
2010 3625 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów
2010 3621 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/12/10 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2010 3622 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/17/10 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałe Nr XXXI/49/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2010 3632 2010-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 19 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 3620 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 205/XL/10 Rady Gminy Zatory z dnia 14 maja 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 3608 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 1247/358/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2010 3623 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/175/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu.
2010 3624 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/176/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 3616 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3615 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2009
2010 3617 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/166/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010.
2010 3626 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLI/349/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2010 3612 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LIV/270/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Kopana
2010 3613 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LIV/271/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Prace Duże
2010 3614 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LIV/272/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Marylka
2010 3609 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zwiększenia kwot pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej: wielodzietnej, specjalistycznej i o charakterze pogotowia rodzinnego
2010 3631 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 377/XLIV/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 252/XXVII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Sierpc.
2010 3610 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą polegającego na likwidacji jednostki organizacyjnej pn. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Radzicach Dużych
2010 3611 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3607 2010-08-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zwalczania wścieklizny
2010 3601 2010-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 3602 2010-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 3603 2010-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 3572 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr 708/136/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2009 rok
2010 3589 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 188/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2010
2010 3583 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.
2010 3584 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI/389/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Lipkowie
2010 3588 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI/237/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2010 3570 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXX/245/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2010.
2010 3571 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXX/246/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany w podziale Powiatu Przasnyskiego na okręgi wyborcze
2010 3600 2010-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 444/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2010 3586 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/163/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Jastrząb
2010 3587 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/164/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2010r. o zmianie uchwały nr XXV/87/05 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jastrząb
2010 3593 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr 367/XXXVIII/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Słupnie.
2010 3575 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sońsk.
2010 3576 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010
2010 3577 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sońsk.
2010 3578 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/255/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sońsk.
2010 3579 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Sońsk.
2010 3580 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/260/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2010 3581 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2010 3582 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/266/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Sońsk
2010 3573 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr 45/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 maja 2010r. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2010 3585 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2010
2010 3594 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII-31/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2010
2010 3595 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-37/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2010
2010 3596 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-38/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wołomin lub jej jednostkom podległym
2010 3597 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-39/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego
2010 3598 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-41/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 11
2010 3599 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-43/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zagościniec
2010 3574 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/21/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/53/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Wilków, gmina Leoncin
2010 3604 2010-08-09 Porozumienie Porozumienie nr 4/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Gostynińskim
2010 3569 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego do maja 2011 roku.
2010 3606 2010-08-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2010r. o decyzji nr WCC/256-ZTO-C/1271/W/OWA/2010/RW
2010 3605 2010-08-09 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-41(4)/2010/341/VIIzm/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.
2010 3590 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/30/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 3591 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/31/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3592 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/33/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2010 3654 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2010 3655 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 3656 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na rok 2010
2010 3657 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2010 3658 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 3659 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 3660 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 3661 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 3653 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XL/197/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3640 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr 346/XL/2010R. Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpca za 2009r.
2010 3635 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2010 3662 2010-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2010 Wójta Gminy Miedzna z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2010 3638 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XL II/252/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2010 3636 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/249/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stromiec na 2010 rok
2010 3637 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/251/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
2010 3639 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/254/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia: „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stromiec na lata 2010- 2013"
2010 3649 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLV/580/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 3646 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLV/573/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2010 3647 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLV/574/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie
2010 3648 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLV/575/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Legionowo
2010 3645 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2010 rok
2010 3643 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/161/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3650 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr 457/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze w Pogroszewie Kolonii
2010 3651 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr 460/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2010 3652 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr 461/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 3641 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/257/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin
2010 3642 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/289/10 Rady Gminy Teresin z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także określenia organów do tego uprawnionych
2010 3644 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3634 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2010 3678 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/10 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kornicy
2010 3677 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr L/309/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 3684 2010-08-17 Aneks Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. do Porozumienia z dnia 12 marca 2007r. zawartego pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego" ze zm., zawarty na podstawie § 5 Porozumienia
2010 3679 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2010 3680 2010-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 5/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2010 3681 2010-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 14/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2010 3682 2010-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 25/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2010 3683 2010-08-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Legionowskiego z dnia 8 czerwca 2010r. na dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2010 3663 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2473/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok
2010 3664 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2487/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie
2010 3665 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2488/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 3666 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2489/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2010 3667 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2496/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
2010 3668 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2498/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 i Gimnazjum Specjalnemu nr 62 w Warszawie,ul. Elektoralna 12/14
2010 3669 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2500/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2010 3670 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2512/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2010 3676 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LII/70/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie założenia przedszkola publicznego w Białobrzegach, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu.
2010 3671 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LI/54/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
2010 3672 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LI/57/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
2010 3673 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LI/59/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. o uchyleniu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących działania wobec dłużników alimentacyjnych
2010 3674 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LII/68/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze.
2010 3675 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LII/69/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Nieporęt na stałe obwody głosowania.
2010 3712 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLII/479/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2010 3713 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLII/480/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kozienice
2010 3725 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Miedzna z dnia 8 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2009 rok
2010 3711 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/160/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2010 3700 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Halinów na 2010 rok
2010 3701 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Halinów i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3702 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Halinów
2010 3703 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów
2010 3704 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2010 3705 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów
2010 3719 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 maja 2010r. w sprawie podziału środków z rezerwy celowej
2010 3720 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
2010 3707 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/445/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Zielonka Nr LXVI/250/02 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zielonka
2010 3708 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/450/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r
2010 3706 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/297/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2010 3721 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej
2010 3697 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/164/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków
2010 3698 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/165/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkladania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Goszczyn lub jej jednostkom podległym
2010 3715 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r
2010 3716 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r.
2010 3717 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r
2010 3718 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r
2010 3692 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian do Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/58/2003 z dnia 25 marca 2003 r. Rady Powiatu Pruszkowskiego
2010 3722 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
2010 3699 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLII/202/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3688 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr 257/XLIV/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r
2010 3685 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2010 3687 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mińskiemu i jego jednostkom organizacyjnym
2010 3686 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2010 - 2014"
2010 3724 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r
2010 3696 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr 377/160/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok
2010 3695 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr 78/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2010 3709 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/259/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin
2010 3723 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 czerwca 2010r. ZARZĄDZENIE NR 54/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej
2010 3693 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok
2010 3694 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 3727 2010-08-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 2 lipca 2010r. o nie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łyse
2010 3689 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLI/248/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2010.
2010 3690 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLI/250/2010 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego
2010 3691 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2010 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr IV/40/07 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego
2010 3714 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XII/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok
2010 3728 2010-08-19 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-20(8)/2010/350/VII/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
2010 3710 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr LXV/270/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 6 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin
2010 3726 2010-08-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.HL.0911-14/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2010r. Rada Miasta Garwolin.
2010 3774 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/545/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2010 rok
2010 3777 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/552/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie Parku Rekreacyjnego przy ul. Królowej Jadwigi w Legionowie
2010 3776 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/551/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo
2010 3775 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/550/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie
2010 3778 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/554/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2010-2013
2010 3763 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy
2010 3764 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2010 3765 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych
2010 3766 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/286/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 3771 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr LXVII/320/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok miasta Piastowa
2010 3772 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr LXVIII/323/ 2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok miasta Piastowa
2010 3773 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr LXVIII/326/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2010 3753 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2010 rok
2010 3769 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr LXX/412/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych przy ulicach: 19 Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej
2010 3770 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr LXXII/422/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LXX/412/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej
2010 3749 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w opisie granic okręgów wyborczych
2010 3750 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/180/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Różan
2010 3751 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/182/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3780 2010-08-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 marca 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: 1. Martę Sosnowską - Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej „Przyjmującym”, reprezentowanym przez: 1. Grzegorza Woźniaka - Starostę Powiatu Garwolińskiego 2. Marka Chciałowskiego - Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 3781 2010-08-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 5 maja 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Martę Sosnowską - Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Michalika - Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 3782 2010-08-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 maja 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Martę Sosnowską – Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Jana Baranowskiego– Starostę Powiatu Gostynińskiego Zofię Korycką – Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 3784 2010-08-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 maja 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Martę Sosnowską - Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Michalika - Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 3783 2010-08-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 maja 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Leonarda Rusjana - Wicestarostę Węgrowskiego, zwanym dalej "Przyjmującym" a Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Martę Sosnowską - Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. G. W. Sikorskiego w Siedlcach, a realizowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie w ramach kursu I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
2010 3731 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 167/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2010 3732 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 169/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
2010 3733 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 181/XXXIX/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXV/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne
2010 3734 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 185/XXXIX/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
2010 3735 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/472/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Pułtusk na rok 2010
2010 3736 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/474/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
2010 3737 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/475/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pułtusk i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 3738 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/482/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im dalszej opieki
2010 3739 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/483/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie: schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
2010 3740 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/484/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 3761 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/493/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/247/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zabytkowego parku miejskiego w Mławie zamkniętego ulicami Reymonta, Żeromskiego, Wyspiańskiego i Sienkiewicza, położonego na działce 233/8
2010 3762 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/494/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych – osiedli, utworzenia nowych osiedli oraz nadania nazw osiedlom na terenie miasta Mława
2010 3759 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/486/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2010 3760 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/492/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2010 3744 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/229/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Pionki
2010 3743 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/228/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pionki
2010 3745 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/231/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/227/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 9 czerwca 2010r.w sprawie określenia obwodu Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli
2010 3752 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/185/10 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rusinowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w przedmiocie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 3741 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osieck lub jej jednostkom podległym
2010 3742 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck.
2010 3746 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/375/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2010 3747 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 3748 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/379/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLII/230/02 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 maja 2002r. w sprawie ustalenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności
2010 3730 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok
2010 3729 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Makowskiego
2010 3754 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 184/XLVI/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sierpc środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 201
2010 3755 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 187/XLVI/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Sierpc na lata 2010-2014
2010 3756 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 199/XLVIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sierpc.
2010 3757 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 200/XLVIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 maja 2010r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Studzieńcu.
2010 3758 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 201/XLVIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 maja 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Publicznego Przedszkola w Studzieńcu.
2010 3767 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/234/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 3768 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/238/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku
2010 3779 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jadów.
2010 3785 2010-08-21 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-71(11)/2009/2010/13547/IV/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie
2010 3795 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2010 3796 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 398/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009
2010 3797 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 402/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok
2010 3798 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 407/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2010 3799 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 408/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Milanówku
2010 3800 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 409/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku
2010 3801 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 411/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Miasta Milanówka
2010 3802 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 412/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2010 3803 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 413/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 3823 2010-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2010 3810 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LVI/262/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części północnego Piastowa „Warszawska”
2010 3809 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXXII/421/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych przy ulicach: Brzechwy, Sienkiewicza i Rzemieślniczej.
2010 3804 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 422/XXXVII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok
2010 3805 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 432/XXXVII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2010r. nadania nazwy skwerowi przy ul. Dębowej
2010 3789 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Siedleckiego
2010 3790 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego
2010 3808 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/149/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 3806 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/145/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3807 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/148/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody
2010 3791 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 1407/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic lokalnych i dojazdowych we wsi Gołków w gminie Piaseczno.
2010 3812 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 317/XXXIX/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czosnów lub jej jednostkom podległym.
2010 3813 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 322/XXXIX/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kazuń Bielany.
2010 3811 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/395/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2010r. uchwalenie Statutu Gminy Wieliszew
2010 3822 2010-08-24 Aneks Aneks nr 2 Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 marca 2010r. do Porozumienia nr 65/09 z dnia 6 listopada 2009r. zawartego z powiatem żuromińskim.
2010 3815 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 8/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2010 3816 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 11/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2010 3817 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 22/2010 Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2010 3818 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 23/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2010 3819 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 29/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2010 3820 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 33/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2010 3821 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-10/10/27/10 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 6 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2010 3792 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 1444/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu statutu sołectwa
2010 3814 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/285/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice
2010 3786 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 123/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego za I półrocze
2010 3793 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 1451/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy „ALEJA KALIN” ulicy nazywanej zwyczajowo „Sportowa” położonej w Piasecznie w gminie Piaseczno
2010 3794 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 1452/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy KLIMATYCZNA ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno
2010 3824 2010-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Biele Chojnowskie"
2010 3825 2010-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bartnia"
2010 3826 2010-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody „Morysin”1)
2010 3827 2010-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Mierzwice"
2010 3787 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr III/34/238/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie.
2010 3788 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr III/35/239/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2010 3858 2010-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury za 2009 r
2010 3857 2010-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3848 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/208/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 16 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r
2010 3849 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczutowo i jej jednostkom podległym
2010 3845 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/147/2010 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2010 3846 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/224/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3847 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/225/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 3850 2010-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 19/2010 Wójta Gminy Miedzna z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miezna na 2010 rok
2010 3852 2010-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/37/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2010 3831 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2010 3830 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych przysługujących w zryczałtowanej kwocie na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej
2010 3851 2010-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 3856 2010-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3844 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLV/423/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/409/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 maja 2010 r
2010 3841 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLV/418/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wręcza
2010 3842 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLV/419/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Mszczonów do stanu faktycznego
2010 3840 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2010
2010 3843 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLV/421/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Mszczonowa za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mszczonów"
2010 3853 2010-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/42/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2010 3833 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr L/185/2010 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
2010 3834 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr L/186/2010 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Sochaczewie
2010 3829 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr LII/271/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r
2010 3855 2010-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2010 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa
2010 3854 2010-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2010 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa
2010 3828 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr 1325/359/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r
2010 3837 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/390/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2010 r
2010 3838 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/392/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wieliszew
2010 3839 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/394/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2010 3832 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2010 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Przysuskiego
2010 3836 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/825/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego
2010 3860 2010-08-27 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-18(11)/2010/107/VI/TKŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku
2010 3861 2010-08-27 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-36(10)/2010/13581/III/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła THERMO ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2010 3859 2010-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000zł w okresie od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 30 czerwca 2010r."
2010 3835 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr LXII/320/10 Rady Miasta Iłża z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw i osiedli w Gminie Iłża.
2010 3885 2010-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2009 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2009 rok
2010 3886 2010-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2009 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2009 rok
2010 3887 2010-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2009 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2009 i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za pierwsze półrocze 2009 roku
2010 3888 2010-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2009 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2009 rok
2010 3867 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3868 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Krzynowłoga Mała
2010 3882 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie wyznaczenia inkasenta poboru opłaty za wodę i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 3880 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/309/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 3881 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2010 3865 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr 288/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku
2010 3866 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr 159/XL/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej
2010 3878 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3877 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2010 3876 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/11/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2010 3864 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym na terenie powiatu sokołowskiego
2010 3863 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Sokołowskiego
2010 3862 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2010 3872 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej w Przysusze
2010 3873 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie: sprawienia pogrzebu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu.
2010 3879 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr 650/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3869 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr LV/311/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XXXII/190/96 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 kwietnia 1996 roku.
2010 3870 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr LV/312/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006
2010 3871 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr LV/315/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych w publicznych szkołach na terenie Gminy i Miasta w Mogielnicy
2010 3874 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/221/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Żelechów
2010 3875 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/218/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
2010 3883 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2010 3884 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MIASTA NASIELSK