Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Maj 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1486 2010-05-04 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2010r. o decyzji nr WCC/463-ZTO-C/341/W/OWA/2010/RW w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.
2010 1475 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/09 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rybno na rok 2010
2010 1480 2010-05-04 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 stycznia 2010r. do Porozumienia WZU/10 zawartego w dniu 29 grudnia 2009r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Burmistrzem Wyszkowa
2010 1474 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1476 2010-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/4/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2010r. Rada Miasta Milanówka, 05-822 Milanówek
2010 1477 2010-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-2/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2010r. Rada Gminy Garwolin, 08-400 Garwolin
2010 1478 2010-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.0911/1/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2010r. Rada Miejska w Iłży, 27-100 Iłża
2010 1479 2010-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/2/09/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2010r. Rada Miejska w Piasecznie, 05-500 Piaseczno
2010 1481 2010-05-04 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 lutego 2010r. do Porozumienia SZU/10 zawartego w dniu 30 grudnia 2009r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy Somianka
2010 1482 2010-05-04 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 lutego 2010r. do Porozumienia ZZU/10 zawartego w dniu 29 grudnia 2009r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy Zabrodzie
2010 1483 2010-05-04 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 lutego 2010r. do Porozumienia BZU/10 zawartego w dniu 18 grudnia 2009r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy Brańszczyk
2010 1484 2010-05-04 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 lutego 2010r. do Porozumienia DZU/10 zawartego w dniu 23 grudnia 2009r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy Długosiodło
2010 1485 2010-05-04 Aneks Aneks nr 2/2010 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 lutego 2010r. do Porozumienia WZU/10 zawartego w dniu 29 grudnia 2009r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Burmistrzem Wyszkowa
2010 1473 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr 466/331/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2009 rok.
2010 1515 2010-05-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WZK-0717/1/2010 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 1507 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLI/450/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 1510 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmian w planie sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2010 1498 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr 407/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2010
2010 1499 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr 417/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Wolskie
2010 1500 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr 418/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Wolskie
2010 1501 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr 419/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze w Ożarowie Mazowieckim
2010 1502 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr 420/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze w Święcicach
2010 1508 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/518/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Legionowo i jej jednostkom podległym
2010 1509 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/519/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Legionowo
2010 1503 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LIV/237/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Garwolin
2010 1505 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/206/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/188/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r dotyczącej zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1506 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/207/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności należności cywilnoprawnych przypadających gminie lub jej jednostkom podległym
2010 1504 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońsk na 2010 rok
2010 1511 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LIV/302/10 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 28/V/07 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie Procedury konsultacji z Mieszkańcami Miasta Sulejówek
2010 1512 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LIV/303/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1489 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/09 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2010 rok
2010 1490 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/151/10 Rady Gminy Wilga z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/137/09 Rady Gminy Wilga z dnia 25 września 2009r w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Wilga do kategorii dróg gminnych
2010 1491 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/152/10 Rady Gminy Wilga z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/141/09 Rady Gminy Wilga z dnia 27 listopada 2009r w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2010 1514 2010-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 16 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ojrzeń za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury
2010 1497 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLV/431/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2010 1492 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/180/2010 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.
2010 1487 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2004 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Łubcu
2010 1488 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/169/2000 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2010 1513 2010-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok
2010 1493 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 marca 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko.
2010 1494 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1495 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów Gmina Jedlnia-Letnisko
2010 1496 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów Gmina Jedlnia-Letnisko
2010 1529 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/167/09 w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Cegłów w 2010 r
2010 1520 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/161/2010 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 1521 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/414/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 1530 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 1526 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr 482/XXXIV/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzymin na rok 2010
2010 1527 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr 483/XXXIV/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2010 1528 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr 484/XXXIV/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2010 1531 2010-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2010 Wójta Gminy Sabnie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu na lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sabnie
2010 1533 2010-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie: przedlożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009
2010 1534 2010-05-06 Aneks Aneks nr 2/2010 z dnia 26 marca 2010r. do porozumienia Nr 1/2009 z dnia 12.11.2009 r.
2010 1535 2010-05-06 Aneks Aneks nr 2/2010 z dnia 26 marca 2010r. do porozumienia Nr 2/2009 z dnia 12.11.2009 r
2010 1536 2010-05-06 Aneks Aneks nr 2/2010 z dnia 26 marca 2010r. do porozumienia Nr 3/2009 z dnia 12.11.2009 r
2010 1537 2010-05-06 Aneks Aneks nr 2/2010 z dnia 26 marca 2010r. do porozumienia Nr 4/2009 z dnia 12.11.2009 r.
2010 1538 2010-05-06 Aneks Aneks nr 2/2010 z dnia 26 marca 2010r. do porozumienia Nr 5/2009 z dnia 12.11.2009 r.
2010 1539 2010-05-06 Aneks Aneks nr 2/2010 z dnia 26 marca 2010r. do porozumienia Nr 6/2009 z dnia 16.11.2009 r
2010 1540 2010-05-06 Aneks Aneks nr 2/2010 z dnia 26 marca 2010r. do porozumienia Nr 7/2009 z dnia 12.11.2009 r
2010 1541 2010-05-06 Aneks Aneks nr 2/2010 z dnia 26 marca 2010r. do porozumienia Nr 8/2009 z dnia 12.11.2009 r
2010 1542 2010-05-06 Aneks Aneks nr 2/2010 z dnia 26 marca 2010r. do porozumienia Nr 9/2009 z dnia 12.11.2009 r
2010 1543 2010-05-06 Aneks Aneks nr 2/2010 z dnia 26 marca 2010r. do porozumienia Nr 10/2009 z dnia 12.11.2009 r
2010 1516 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XL/194/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 4 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrołęckiego
2010 1517 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XL/195/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 4 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2010 1518 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XL/199/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2010 1522 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr LIV/258/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 1523 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie:nadania nazw ulicom w miejscowości Wieniawa
2010 1524 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Wieniawie
2010 1525 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie ul. Szkolna 6, Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie ul. Szkolna 6 wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie ul. Szkolna 6
2010 1532 2010-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wieniawa za rok 2009
2010 1519 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim.
2010 1549 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/163/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą
2010 1547 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr 161/XXVII/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubowidz na rok 2010
2010 1548 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr 162/XXVII/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Lubowidz dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym
2010 1550 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/164/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grabów nad Pilicą
2010 1551 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie gminy Grabów n/Pilicą
2010 1552 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku
2010 1546 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLI/138/2009 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrzębia na rok 2010
2010 1545 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/151/2010 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Wyśmierzyce na 2010 rok
2010 1544 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przysucha.
2010 1563 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 30 marca 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2009 rok.
2010 1564 2010-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Łyse z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r.
2010 1565 2010-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2010 Wójta Gminy Młynarze z dnia 16 marca 2010r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Młynarze za 2009 rok
2010 1566 2010-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/10 Wójta Gminy Stromiec z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stromiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2009 r.
2010 1555 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Halinów.
2010 1556 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/324/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Halinów
2010 1559 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/267/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2010 1557 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych oraz zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1553 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 marca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej
2010 1554 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustanowienia zasad porządku domowego w budynkach i na terenie nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Gołymin – Ośrodek
2010 1558 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/179/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2010 1561 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2010 rok
2010 1562 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Garwolin
2010 1560 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/268/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieńężnych, mających charakter cywilnoprawny Miasta i Gminy Łosice oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1567 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2010
2010 1584 2010-05-08 Aneks Aneks nr 11 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2010 1568 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2010
2010 1579 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sierpc na rok 2010
2010 1580 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/360/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zwoleń na rok 2010
2010 1581 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/364/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacj oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Zwoleń
2010 1572 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/233/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Brańszczyk
2010 1573 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/2010 Rady Gminy Trojanów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trojanów
2010 1583 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 77/2009 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "Radomka" na 2010 rok
2010 1570 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr I/2/2010 Rady Gminy Kowala z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007-2011"
2010 1571 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy Kowala z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2010 roku
2010 1569 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr I/1/10 Rady Gminy w Kowali z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Kowala
2010 1582 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 24/XIII/10 Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1574 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIX/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego przy przyznawaniu zasiłku celowego
2010 1575 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 250/XXXIX/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia podziału Miasta i Gminy na jednostki pomocnicze
2010 1576 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 251/XXXIX/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia Statutów Osiedli
2010 1577 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 252/XXXiX/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia Statutów Sołectw
2010 1578 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 254/XXXIX/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1629 2010-05-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2010 Starosty Nowodworskiego z dnia 26 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku w Powiecie Nowodworskim
2010 1625 2010-05-10 Aneks Aneks nr 7 Starosty Nowodworskiego z dnia 4 stycznia 2010r. do Porozumienia administracyjnego z dnia 24 stycznia 2002r. zawartego z gminą Zakroczym
2010 1606 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 413/XLII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 73/IX/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” zmienionej uchwałą nr 188/XX/08 Rady Miasta Ciechanów dnia 27 marca 2008r., uchwałą nr 232/XXIV/08 Rady Miasta Ciechanów dnia 28 sierpnia 2008r. oraz uchwałą nr 353/XXXVII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2009r.
2010 1602 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr X/51/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Chlewiska.
2010 1603 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr X/52/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2010 1604 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr X/59/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2009 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
2010 1605 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr X/60/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 38+000 do km 40+700 i od km 41+400 do km 45+217 na terenie gminy Chlewiska”
2010 1585 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/439/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mławy na rok 2010
2010 1607 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 163/XXXI/2010 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzążnia na rok 2010
2010 1608 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXX/186/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Goworowo.
2010 1600 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/206/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie zasad zwrotu odpłatności za dożywianie osób dorosłych, dzieci i młodzieży
2010 1601 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy budowie urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych.
2010 1587 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr L/241/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gózd na rok 2010
2010 1586 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieciechów na rok 2010
2010 1590 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/320/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2010 1591 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/322/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum Nr 1 w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek.
2010 1592 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/323/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum Nr 2 w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek.
2010 1593 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/324/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek.
2010 1594 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII-325/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sulejówek.
2010 1595 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/326/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejówku prowadzonej przez Miasto Sulejówek.
2010 1596 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/327/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku prowadzonej przez Miasto Sulejówek.
2010 1597 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/328/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sulejówku prowadzonej przez Miasto Sulejówek.
2010 1598 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/329/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek.
2010 1589 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 130/XXX/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 80/XVI/08 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1588 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/396/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie Gminy Mszczonów.
2010 1599 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/168/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 1609 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie nr G.7090/03/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte z Gminą Mszczonów
2010 1624 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Przysucha realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1623 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Wyszogród realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1622 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Chorzele realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1621 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Sierpc realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1619 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrów Mazowiecka realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1620 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Leszno realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1618 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrów Mazowiecka realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1617 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Sokołów Podlaski realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1616 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Szydłowo realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1615 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Wyszków realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1614 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Iłża realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1613 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Sanniki realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1612 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Glinojeck realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1611 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Kadzidło realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1610 2010-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Sterdyń realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1626 2010-05-10 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2010r. do Porozumienia z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Miastu Sochaczew obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań
2010 1627 2010-05-10 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2010r. do Porozumienia z dnia 21 maja 2007r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań
2010 1628 2010-05-10 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2010r. do Porozumienia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań
2010 1650 2010-05-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Otwockiego z dnia 28 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 1633 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/315/2009 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1634 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne
2010 1635 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne
2010 1636 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaręby Kościelne na 2010 rok
2010 1630 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
2010 1631 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi
2010 1632 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego miasta Mińsk Mazowiecki
2010 1642 2010-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2010 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2009.
2010 1649 2010-05-11 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 31 marca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 30 września 2008r. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki zadań biblioteki dla Powiatu Grodziskiego
2010 1648 2010-05-11 Aneks Aneks nr 12 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 23 lutego 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2005r. z Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2010 1643 2010-05-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 22 stycznia 2010r. zawarte z Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2010 1651 2010-05-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 23 lutego 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2009 rok
2010 1644 2010-05-11 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 1 marca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 01.03.2006r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Płońskim w sprawie: powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzaniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego" ze zm., zawarty na podstawie § 5 Porozumienia
2010 1645 2010-05-11 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 1 marca 2010r. do Porozumienia z dnia 12 marca 2007r. zawartego pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Ciechanowskim w sprawie: powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzaniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego" ze zm., zawarty na podstawie § 5 Porozumienia
2010 1646 2010-05-11 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 1 marca 2010r. do Porozumienia z dnia 12 marca 2007r. zawartego pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie: powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzaniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego" ze zm., zawarty na podstawie § 5 Porozumienia
2010 1647 2010-05-11 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 1 marca 2010r. do Porozumienia z dnia 01 marca 2006r. zawartego pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie: powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzaniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego" ze zm., zawarty na podstawie § 5 Porozumienia
2010 1638 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy, tj. informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 1640 2010-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Brochów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia przez Wójta Gminy Brochów sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 1639 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie , transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udziałem środków własnych gminy
2010 1641 2010-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Pacyna z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2009 rok
2010 1637 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXX/113/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Ceranów
2010 1666 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1676 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr 144/XXVIII/2009 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierzgowo na rok 2010
2010 1652 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostynińskiego na 2010 rok
2010 1678 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLI/170/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Huszlew na rok 2010
2010 1679 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLI/171/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na lata 2010-2013 na wspieranie nowych inwestycji
2010 1701 2010-05-12 Aneks Aneks nr 1/2010 Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 stycznia 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 7 lutego 2005 r
2010 1702 2010-05-12 Aneks Aneks nr 1/2010 Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 stycznia 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 lutego 2005 roku
2010 1703 2010-05-12 Aneks Aneks nr 1/2010 Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 stycznia 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 11 lutego 2005 roku
2010 1700 2010-05-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Łosickiego z dnia 28 stycznia 2010r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łosickim za rok 2009
2010 1677 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/09 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1667 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw
2010 1668 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/258//2010 Rady Gminy w Liwie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/254/06 z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr V/27/03 z dnia 3 marca 2003r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości
2010 1669 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2010 Rady Gminy w Liwie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/250/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/27/03 z dnia 3 marca 2003r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości
2010 1670 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2010 Rady Gminy w Liwie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr V/27/03 z dnia 3 marca 2003r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości
2010 1665 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2010 obowiązujących na obszarze gminy Zbuczyn
2010 1671 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/207/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie likwidacji Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Krogulczy Suchej wchodzącej w skład Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie
2010 1672 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/208/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/68/99 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 marca 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez gminę Orońsko.
2010 1673 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/209/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/72/99 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie
2010 1674 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/210/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/99 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie
2010 1675 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/214/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/70/07 Rady Gminy w Orońsku z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1680 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr 495/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę
2010 1681 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr 496/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2010 1682 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr 497/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji
2010 1683 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr 499/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Ostrołęki
2010 1686 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/179/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i nadania jej Statutu
2010 1687 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/181/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 1688 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/186/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 maja 2007r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1692 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV/431/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/384/09 z dnia 26 października 2009r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych w 2010 roku
2010 1706 2010-05-12 Informacja Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego dotyczącego założenia ewidencji budynków i lokali dla części gminy GOŁYMIN
2010 1697 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr V/21/10 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miedzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego za rok 2009
2010 1690 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/10 Rady Gminy Osieck z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/07 z dnia 2 marca 2007 roku dotyczącej poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej, powołania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2010 1691 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/10 Rady Gminy Osieck z dnia 15 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Augustówka
2010 1699 2010-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Wójta Gminy Siedlce z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siedlce za rok 2009
2010 1689 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 1698 2010-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2010 Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 marca 2010r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
2010 1704 2010-05-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/10/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2010r. Rada Gminy Jabłonna
2010 1705 2010-05-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Lex.R-0911/6/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2010r. Rada Gminy w Grabowie nad Pilicą
2010 1654 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/119/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1655 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1656 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XX/127/2008 Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1657 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XX/128/2008 Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2010 1653 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/4/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości
2010 1661 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr 433/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2008 rok
2010 1662 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr 434/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2008 rok
2010 1659 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/08 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 1660 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2008 rok
2010 1658 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2008 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2008 roku
2010 1663 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/163/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 1664 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr 312/XXV/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
2010 1693 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny Miasta Sokołowa Podlaskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1694 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 1695 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2010 1696 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat
2010 1684 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 1685 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/10/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2010 1709 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegowie
2010 1720 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na 2010 rok.
2010 1710 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr 329/XXXIV/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno obejmującej tereny położone w Cekanowie - działki nr ew. 258/4, 292/1, 292/25, 291/25; w Słupnie – dz. nr ew. 322/3; w Nowym Gulczewie – dz. nr ew. 86/5, 86/6, 90
2010 1711 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr 330/XXXIV/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Słupno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 1712 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr 335/XXXIV/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwu Barcikowo świetlicy położonej we wsi Barcikowo Gmina Słupno.
2010 1713 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr 337/XXXIV/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XXV/05 Rady Gminy Słupno z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno
2010 1714 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
2010 1721 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr 525/2010 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2009 rok.
2010 1725 2010-05-13 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 1562/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2009r.
2010 1726 2010-05-13 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 736/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2009r.
2010 1723 2010-05-13 Porozumienie Porozumienie nr 01/2010 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie powierzenia Powiatowi Ciechanowskiemu prowadzenia zadań publicznych z terenu Powiatu Żuromińskiego w zakresie objęcia kandydatów z terenu Powiatu Żuromińskiego szkoleniem i kwalifikowaniem kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem, szkoleniem i kwalifikowaniem kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne, specjalistyczne i o charakterze pogotowia rodzinnego.
2010 1728 2010-05-13 Informacja Informacja Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Ożarowa Mazowieckiego.
2010 1707 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/373/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiazku realizacji zajęć
2010 1715 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr 1310/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Żabieniec
2010 1716 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr 1311/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowinki
2010 1717 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr 1340/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską
2010 1722 2010-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2010 1719 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/162/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy i Rady Gminy Krasnosielc za wyniki w nauce, osiągnięcia w zakresie kultury i sportu dla uczniów szkół gminnych".
2010 1718 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/10 Rady Gminy Górzno z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Górzno oraz jednostkom podległym gminie.
2010 1727 2010-05-13 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-1(11)/2010/291/VIII/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 kwietnia 2010r.
2010 1708 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/383/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powiarzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
2010 1724 2010-05-13 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2010r. zawarty pomędzy Wojewodą Mazowieckim ,a Gminą -Miasto Płock w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2010 1751 2010-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2010 1746 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w lata 2010 – 2015
2010 1747 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 71/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola, województwo mazowieckie”
2010 1752 2010-05-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 stycznia 2010r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r., Nr 45, poz.435 ze zm.)
2010 1729 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 287/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2010 roku
2010 1730 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 289/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2010 1731 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 291/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasad jej udzielania
2010 1753 2010-05-15 Aneks Aneks nr 2 Gminy Józefów z dnia 11 stycznia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 grudnia 2008 r
2010 1754 2010-05-15 Aneks Aneks nr 10 Gminy Józefów z dnia 11 stycznia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r
2010 1749 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/09 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1748 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/183/10 Rady Gminy Osieck z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 1750 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2010 rok
2010 1744 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 237/XLVII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie Szydłowiec oraz jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1745 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 194/XXV/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania imienia "Nadwiślański Bulwar w Wyszogrodzie im. Druha Wacława Milke"
2010 1742 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 175/XXXII/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni
2010 1743 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/225/10 Rady Gminy Somianka z dnia 3 marca 2010r. w sprawie określenia zwolnieńod podatku od nieruchomości
2010 1732 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 1354/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łbiska, Pęchery – Łbiska
2010 1733 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 1355/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Wola Gołkowska, obejmującej obszary funkcjonalne w granicach oznaczonych na załącznikach graficznych literami A, B, C, D, E, F, G, H, A (obszar I), literami I, J, K, L, I (obszar II), literami Ł, M, N, O, Ł (obszar III)
2010 1734 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 1356/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki
2010 1735 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 1357/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Siedliska I A, obejmującej obszary funkcjonalne w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFA
2010 1736 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 1358/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1248/XLII/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bąkówka – etap I
2010 1737 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 1359/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1247/XLII/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec
2010 1738 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 1362/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie przyjęcia do stosowania nazwy „Gen. Grochowskiego” ulicy z nadaną nazwą „gen. mjr Jana Grochowskiego” położonej w Piasecznie w gminie Piaseczno
2010 1739 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 1363/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic dojazdowych: 3KDG-D (ul. Feniksa) 4 KDG-D we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2010 1740 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 1364/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1741 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 1365/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Piaseczno
2010 1756 2010-05-15 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2010r. o decyzjach Nr WCC/446-ZTO-C/1331/W/OGD/2010/CW
2010 1755 2010-05-15 Decyzja Decyzja nr OGD-4210-5(10)/2010/1331/X/KG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2010r. o zmianie decyzji z dnia 16 października 2009r. Nr OGD-4210-35(11)/2009/1331/X/CW
2010 1772 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2010 1773 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz ścieków komunalnych
2010 1774 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia poboru podatku w drodze inkasa
2010 1791 2010-05-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przasnyskiego z dnia 10 lutego 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2009 roku.
2010 1790 2010-05-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Lipskiego z dnia 11 lutego 2010r. z działalnosci Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego za 2009 rok.
2010 1766 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/339/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca Uchwałe Budżetową Miasta Żyarrdowa na rok 2010.
2010 1757 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/5/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2010
2010 1786 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/5/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 6 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiątkowo na lata 2009 - 2032
2010 1787 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/7/10 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/5/09 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiątkowo na LATA 2009-2032
2010 1785 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/10 Rady Gminy Rybno z dnia 5 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1775 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/264/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2010 1776 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/265/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”
2010 1758 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 marca 2010r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010rok
2010 1788 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XL/215/2010 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzynowłoga Mała
2010 1778 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/396/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie
2010 1779 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/397/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów sportowych GOS w Nadarzynie należących do Gminy Nadarzyn oraz cennika opłat
2010 1780 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/398/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/617/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 02 marca 2005 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” w Nadarzynie z filią w Młochowie
2010 1781 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/414/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2010 1782 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/415/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2010 1784 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr 517/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” dla części jednostki strukturalnej MWU 7.
2010 1760 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2010 1761 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Czubinie i w ośrodku wsparcia „Na Górce” w Brwinowie ( z późn.zm.).
2010 1759 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2010 1762 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/295/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/270/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2010 1763 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad oddawania mienia Powiatu Pruszkowskiego w najem i dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i lokali oraz oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
2010 1783 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr 347/L/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr 245/XXXXIV/2001 Rady Gminy z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za podłączenie do komunalnych urzadzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2010 1793 2010-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 14 kwietnia 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta w Łaskarzewie przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2010 r.
2010 1777 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2010 1789 2010-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Górzno z dnia 26 lutego 2010r. przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 1792 2010-05-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Sierpeckiego z dnia 22 kwietnia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2009
2010 1769 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XL/330/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w podziale miasta Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania
2010 1768 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/401/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Mszczonów do stanu faktycznego
2010 1770 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/237/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian porządkowych w stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych ustalonych dla gminy Puszcza Mariańska
2010 1771 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXV/188/10 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany granic obwodu głosowania i utworzenia nowego obwodu głosowania
2010 1767 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/469/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1764 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr LXXXI/2337/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale m.st. Warszawy na obwody głosowania
2010 1765 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr LXXXI/2338/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1800 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień w tym podatku
2010 1801 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla podatku leśnego na rok 2010
2010 1802 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2009r. uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2010 1803 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 13 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/165/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2010 1811 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2010
2010 1817 2010-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/10 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 9 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok
2010 1814 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr X/50/09 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chlewiska na rok 2010
2010 1815 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr X/54/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla gminy Chlewiska"
2010 1829 2010-05-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Łosickiego z dnia 10 marca 2010r. dotyczy projektów operatów opisowo-kartograficznych obrębów gminy Łosice pow. łosicki województwo mazowieckie
2010 1794 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr 31/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie likwidacji Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
2010 1795 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr 32/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach
2010 1796 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr 33/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
2010 1812 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr CII/464/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury i sportu na 2010 rok
2010 1813 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr CII/465/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Pionki, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2010 1823 2010-05-17 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radom z dnia 4 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 18, w granicach administracyjnych Gminy Jastrzębia
2010 1824 2010-05-17 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Radom z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 24, w granicach administracyjnych Gminy Gózd
2010 1825 2010-05-17 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Radom z dnia 1 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 14 i Nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Jedlnia Letnisko
2010 1826 2010-05-17 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Radom z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 23 i Nr 24, w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Skaryszew
2010 1827 2010-05-17 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Radom z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 5 i Nr 23, w granicach administracyjnych Gminy Kowala
2010 1828 2010-05-17 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Radom z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 6, Nr 8 i Nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Zakrzew
2010 1821 2010-05-17 Porozumienie Porozumienie nr CRU/26/10 Starosty Przasnyskiego z dnia 11 marca 2010r. zawarte z Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2010 1822 2010-05-17 Porozumienie Porozumienie nr CRU/27/10 Starosty Przasnyskiego z dnia 11 marca 2010r. zawarte z Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2010 1820 2010-05-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Radomskiego z dnia 11 marca 2010r. zawarte z Miastem i Gminą Iłża w sprawie powierzenia zadań w zakresie kultury
2010 1819 2010-05-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Radomskiego z dnia 29 marca 2010r. zawarte z Miastem Pionki w sprawie powierzenia zadań w zakresie kultury
2010 1818 2010-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 1808 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LV/527/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej na terenie miasta Sochaczewa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
2010 1809 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LV/528/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej na terenie miasta Sochaczewa w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15 zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r
2010 1810 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LV/526/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Sochaczewa
2010 1804 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr 444/XLVII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w okręgach wyborczych na terenie miasta Ciechanów
2010 1805 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr 445/XLVII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w obwodach głosowania na terenie miasta Ciechanów
2010 1806 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr 446/XLVII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1807 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr 447/XLVII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1816 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/08 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2008 rok
2010 1797 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr III/17/140/08 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu ciechanowskiego na 2008 rok
2010 1798 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr 705/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta pod nazwą Centrum Widowiskowo – Sportowe Jednostka Budżetowa oraz nadania jej Statutu
2010 1799 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla podatku rolnego na rok 2010
2010 1880 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2010 rok
2010 1904 2010-05-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z dnia 2 lutego 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009
2010 1899 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/09 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2010 rok
2010 1898 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/09 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej Regulamin gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno
2010 1897 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/09 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Górzno.
2010 1903 2010-05-20 Aneks Aneks nr 5 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 stycznia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007r
2010 1895 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowne na rok 2010
2010 1896 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 1901 2010-05-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Starosty Siedleckiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3611W Mokobody-Suchożebry w miejscowości Wola Suchożebrska długości 630m
2010 1879 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1900 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/281/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica
2010 1877 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr 181/321/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r
2010 1882 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Błonie na rok 2010
2010 1881 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2010 1902 2010-05-20 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2010r. do porozumienia z dnia 10 marca 2008r. w sprawie powierzenia Prezydentowi m. st. Warszawy niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2010 1883 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/519/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kaniach, gmina Brwinów – działki nr 150/41 – 150/51
2010 1884 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/520/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów – część obejmująca jednostkę administracyjną – miejscowość Parzniew (z wyłączeniem terenów objętych uchwałami Rady Miejskiej w Brwinowie: nr 408-III z dnia 30 sierpnia 2002 r., nr 31-IV z dnia 7 lutego 2003r., nr XXXIII/333/2004 z 29 listopada 2004 r. oraz nr XXIII/193/2008 z 18 marca 2008 r.)
2010 1894 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr 518/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnego obwodu głosowania
2010 1891 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr 582/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Góra Kalwaria odrębnego obwodu głosowania
2010 1888 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LXX/410/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i Areszcie Śledczym w Płońsku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
2010 1889 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LXX/414/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale miasta Płońska na stałe obwody głosowania
2010 1890 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LXX/415/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale miasta Płońsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 1885 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLI/276/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Łosicach celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010 r
2010 1886 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLI/277/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy w Łosicach Nr XXXVIII /270/2002 z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania celem przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw
2010 1887 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLI/278/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy w Łosicach Nr XXXVIII /269/02 z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miasta i Gminy
2010 1893 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr 726/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15, nadania statutu i włączenia go do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15
2010 1892 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr 725/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach samorządowych, zarządzonych w 2010r.
2010 1878 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr 327/XXXIX/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Sierpca w granicach wyznaczonych przebiegiem ulic:Mickiewicza – Płocka – Białobłocka – Mickiewicza
2010 1907 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2010-2012
2010 1924 2010-05-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Węgrowskiego z dnia 22 stycznia 2010r. z działałalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 1906 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzegowo na rok 2010
2010 1905 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gzy na rok 2010
2010 1921 2010-05-21 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 stycznia 2010r. do porozumienia Nr 6/2009 z dnia 16.11.2009 r.zawartego z Gminą Ostrów Mazowiecka
2010 1926 2010-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 15 lutego 2010r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Sierpcu.
2010 1915 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LI/188/2010 Rady Gminy w Tczowie z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/142/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 1923 2010-05-21 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2010r. aneks do pozrozumienia miedzygminnego z dnia 1 kwietnia 2004 roku zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2010 1922 2010-05-21 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2010r. aneks do porozumienia miedzygminnego z dnia 19 listopada 2008 roku zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2010 1917 2010-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2010 Burmistrza Wołomina z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2009 rok
2010 1908 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2010 roku na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Troszynie
2010 1909 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/137/05 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2005r w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie
2010 1910 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Troszyn
2010 1911 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Troszyn
2010 1918 2010-05-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 marca 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2010 1919 2010-05-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2010 1920 2010-05-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2010 1916 2010-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 432/2010 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kozienice za 2009 rok
2010 1914 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LI/729/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 roku
2010 1913 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2010 rok
2010 1925 2010-05-21 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 kwietnia 2010r. o decyzji Nr WCC/155-ZTO-D/170/W/OWA/2010/ES w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie
2010 1912 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/141/2004 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków udzielonych w ramach środków na dożywianie uczniów objętych programem wojewódzkim lub rządowym
2010 1981 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/377/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania aktu założycielskiego szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nadarzyn
2010 1982 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/379/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wydatkowania dotacji na finansowanie działalności niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Gminy Nadarzyn
2010 1984 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 234/XLVI/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłowiec na rok 2010
2010 1986 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/344/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomianki na rok 2010
2010 1985 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2010
2010 1987 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Władzin gm. Kołbiel.
2010 1988 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5 marca 2010r. w sprawie powołania dla sołectwa Głupianka inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1989 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5 marca 2010r. w sprawie powołania dla sołectwa Sufczyn inkasenta podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 2003 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 230/XXXIV/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 19 lutego 2010r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr 155/XXIV/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20.02.2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2010 2004 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 231/XXXIV/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Reczyn Nowy-Reczyn Stary (dz. 39/1)
2010 1971 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/395/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę nr VIII/60/99 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pruszków.
2010 1972 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/396/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Helenowskiej 3
2010 1973 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/397/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pruszkowie przy al. Wojska Polskiego 34
2010 1974 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/398/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/59/99 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruszków
2010 1975 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/399/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę nr VIII/58/99 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszków
2010 1976 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/449/06 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.01.2006r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie, ul. Topolowa 10
2010 1977 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/401/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/450/06 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.01.2006r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Urho Kalevi Kekkonena w Pruszkowie, ul. Jasna 2
2010 1978 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/453/06 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.01.2006r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pruszkowie przy ul. Mostowej 6
2010 1979 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/403/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/456/06 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.01.2006r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26.
2010 1980 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/404/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/458/06 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.01.2006r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie przy ul. Hubala 4
2010 1961 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 389/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2010 1962 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 394/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 42/IX/99 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Milanówku zmienionej uchwałą Nr 381/XLIV/02 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2002 r.
2010 1963 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 395/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 380/XLIV/02 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2002 r. sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Milanówku
2010 1959 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2010 1960 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Solcu nad Wisłą Nr XIX/119/2008 z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2014 2010-05-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 marca 2010r. zawarte z Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2010 2015 2010-05-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 26 marca 2010r. zawarte z Powiatem Węgrowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2010 1966 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań publicznych
2010 1967 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym.
2010 1968 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie utworzenia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Zakroczym" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tego tytułu.
2010 1970 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/10 Rady Gminy Policzna z dnia 19 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Policzna.
2010 1969 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 19 marca 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Policzna
2010 1965 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XL-220/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pilawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 1964 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Pobyłkowie Dużym.
2010 1993 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/10 Rady Miasta w Otwocku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w regulaminie określającym szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, oraz wysokości i warunków wypłacania nagród, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock.
2010 1994 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów gminnych za wyniki w sporcie kwalifikowanym.
2010 1995 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/353/10 Rady Miasta w Otwocku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku
2010 1992 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2010 1990 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzienku
2010 1991 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy.
2010 1996 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/360/10 Rady Miasta w Otwocku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta Otwocka na stałe obwody głosowania
2010 1997 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/361/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1998 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr LI/390/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
2010 1999 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr LI/391/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 2009 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/444/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
2010 2013 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 5 maja 2010r. w sprawie uszczegółowienia granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5.
2010 2010 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 449/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w Domu Opiekuńczo - Leczniczym w Pilaszkowie
2010 2005 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 249/XLV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina
2010 2006 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 250/XLV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2007 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 251/XLV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2008 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/417/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 6 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i Areszcie Śledczym w Płońsku w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
2010 2000 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/564/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Brwinów
2010 2011 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLV/482/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału miasta Mławy na stałe obwody głosowania.
2010 2012 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLV/483/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 2001 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta w Krajowym Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku
2010 2002 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Senatu w Krajowym Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku
2010 1983 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr LXV/315/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Miasta Piastowa.
2010 1947 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/110/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1945 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 198/XXVII/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Duninów na rok 2010
2010 1946 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 199/XXVII/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów
2010 1932 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1935 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 527/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie nadania imienia "Władysława Reymonta" Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Coniewie
2010 1936 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 528/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie nadania imienia "Władysława Reymonta" Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Coniewie
2010 1937 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 529/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie nadania imienia "Kawalerów Orderu Uśmiechu" Szkole Podstawowej w Czersku
2010 1938 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 531/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych
2010 1939 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 532/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych
2010 1952 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 38/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część wsi Bieniewiec
2010 1948 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XII/80/09 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzanów na 2010 rok
2010 1928 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 222/XL/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego
2010 1933 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 655/XLV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 1934 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 658/XLV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i publicznego zespołu szkół oraz nadania statutów i podpisania aktów założycielskich
2010 1929 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2010 1958 2010-05-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.0072/1/10 z dnia 14 stycznia 2010r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Żyrardowie w 2009 roku
2010 1950 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 11/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 1951 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 12/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2010 1949 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
2010 1930 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 403/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 marca 2010r. w sprawie podziału Powiatu Radomskiego na okręgi wyborcze
2010 1931 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 405/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 369/XXXVI/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2009 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego
2010 1944 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 148/XXIX/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Dzierzgowo
2010 1957 2010-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta - osoby pełniącej funkcję Organów Gminy Gołomin-Ośrodek z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołymin - Ośrodek za 2009 rok
2010 1927 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Szydłowieckiego
2010 1943 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1956 2010-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Pionki z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Pionki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pionki za rok 2009 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni
2010 1940 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XLXI/300/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów i osób do tego uprawnionych
2010 1941 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 172/XXXVIII/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia na 2010 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2010 1942 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 173/XXXVIII/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Grudusk
2010 1953 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 296/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 294/XLIV/2002 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 1954 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 297/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2010 1955 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 298/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2032 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 188/XXXII/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bulkowo na rok 2010
2010 2024 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/1/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Olszany
2010 2021 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXI/107/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009
2010 2022 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXI/108/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarnia na rok 2010
2010 2023 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXI/113/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2029 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/1/10 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów gminy Siemiątkowo dotyczącego części obrębów geodezyjnych miejscowości Krzeczanowo i Siemiątkowo
2010 2026 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/149//09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2010 2027 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirów na rok 2010
2010 2028 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/151//09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2010 2040 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXX/149/10 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów oraz ustalenie zasad udzielania rozmiaru zniżek dla dyrektorów szkół
2010 2038 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXX/146/10 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 2039 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXX/148/10 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrząb
2010 2051 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LV/324/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce polegającego na likwidacji niektórych komórek organizacyjnych
2010 2052 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LV/325/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie rozszerzenia sfery usług zdrowotnych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
2010 2025 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/7/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec
2010 2063 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/286/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/251/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2009 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
2010 2064 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/287/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/252/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2009r. w sprawie : regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi
2010 2065 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/289/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kolonia Brzeźce
2010 2066 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/290/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kolonia Brzeźce
2010 2067 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/291/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gmin Białobrzegi Nr XVIII/89/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kolonia Brzeźce zmienionej uchwałą Nr VIII/49/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r
2010 2071 2010-05-25 Aneks Aneks nr 1 Starosty Legionowskiego z dnia 16 marca 2010r. do Porozumienia Nr ZŚ.0118-2/07 z dnia 19 lutego 2007r. zawartego z Nadleśniczym Nadleśnictwa Jabłonna o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2010 2049 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/162/10 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
2010 2050 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/165/10 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.
2010 2070 2010-05-25 Porozumienie Porozumienie nr 6/WZS/P/33/10 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 19 marca 2010r. w sprawie korzystania przez gminę Gozdowo z usług świadczonych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
2010 2036 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Brańszczyk
2010 2037 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/43/07 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 czerwca 2007r. o nadaniu nazw ulicom w miejscowości Brańszczyk
2010 2047 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/31/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy: „Gerwazego” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 148/4 149/7
2010 2048 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/32/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy: „Rejtana” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 180/5, 180/10
2010 2042 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/26/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy „Wyścigowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 207
2010 2043 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/27/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy „Kalinowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 58/11
2010 2044 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/28/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy „Brzozy” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 124/3, 124/8, 123/26, 123/25, 123/19
2010 2045 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/29/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy „Jagodowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 165/12, 165/11, 165/17
2010 2046 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/30/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy „Lisia” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 30/10
2010 2053 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2010 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stara Kornica
2010 2035 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XL/363/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew
2010 2041 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/20/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji
2010 2034 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 224/XLII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sanniki nr 198/XXXIX/2009 z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Sanniki
2010 2033 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 221/XLII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 39/VI/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa w Gminie Sanniki
2010 2016 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XL/331/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2010 2017 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XL/332/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VII/55/07 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2010 2018 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XL/335/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2019 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XL/336/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: 1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 2020 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XL/344/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Mińska Mazowieckiego
2010 2055 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LI/399/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 2056 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LI/400/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2060 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LV/798/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie podziału miasta Siedlce na stałe obwody głosowania
2010 2059 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LV/797/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i zakładzie karnym, znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r
2010 2054 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 481/LVII/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na stałe obwody głosowania
2010 2061 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/440/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziele Gminy Zielonka na stałe obwody głosowania
2010 2062 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/441/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 29 w Zielonce
2010 2057 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 178/XXX/2010 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2058 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 179/XXX/2010 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu
2010 2072 2010-05-25 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-9(9)/2010/405/VI/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie
2010 2068 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 maja 2010r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Jedlnia-Letnisko obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2010 2069 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko Gmina Jedlnia-Letnisko
2010 2031 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 171/XXX/09 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazu narzutowego znajdujących się na terenie Gminy Świercze
2010 2030 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 168/XXX/09 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świercze na rok 2010.
2010 2092 2010-05-26 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 1 lutego 2010r. do porozumienia Nr 1/2009 z dnia 21.11.2009 r. zawartego z gminą Andrzejewo
2010 2100 2010-05-26 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 1 lutego 2010r. do porozumienia Nr 10/2009 z dnia 12.11.2009 r. zawartego z gminą Zaręby Kościelne
2010 2099 2010-05-26 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 1 lutego 2010r. do porozumienia Nr 9/2009 z dnia 12.11.2009 r. zawartego z gminą Wąsewo
2010 2098 2010-05-26 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 1 lutego 2010r. do porozumienia Nr 8/2009 z dnia 12.11.2009 r. zawartego z gminą Szulborze Wielkie
2010 2097 2010-05-26 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 1 lutego 2010r. do porozumienia Nr 7/2009 z dnia 12.11.2009 r. zawartego z gminą Stary Lubotyń
2010 2096 2010-05-26 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 1 lutego 2010r. do porozumienia Nr 5/2009 z dnia 12.11.2009 r. zawartego z gminą Nur
2010 2095 2010-05-26 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 1 lutego 2010r. do porozumienia Nr 4/2009 z dnia 12.11.2009 r. zawartego z gminą Małkinia Górna
2010 2094 2010-05-26 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 1 lutego 2010r. do porozumienia Nr 3/2009 z dnia 12.11.2009 r. zawartego z gminą Brok
2010 2093 2010-05-26 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 1 lutego 2010r. do porozumienia Nr 2/2009 z dnia 12.11.2009 r. zawartego z gminą Boguty Pianki
2010 2076 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/152/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Rzewnie na 2010rok
2010 2073 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 225/XL/10 Rady Powiatu Sierpckiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2010
2010 2075 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.
2010 2074 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych Obwodnicy Przasnyskiej Strefy Gospodarczej
2010 2081 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 marca 2010r. uchwała w sprawie regulaminu przyznania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu zawodnikom z terenu Gminy Paprotnia
2010 2088 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 215/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Zawisty Podleśne, działki nr ewidencyjny 711 i 712).
2010 2077 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLI/198/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 2082 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLII/236/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
2010 2083 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLII/237/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania.
2010 2078 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLV/282/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XLIV/278/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w sprawach należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Nowe Miasto nad Pilicą oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2079 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich, oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2010 2080 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLV/289/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2010 2084 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 548/XLV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kąty
2010 2085 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 549/XLV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Łubna
2010 2086 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 557/XLV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia Regulaminu targowiska i hali targowej
2010 2087 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 558/XLV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2010 2091 2010-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2009 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2009
2010 2090 2010-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Kazanów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
2010 2089 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 689/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka.
2010 2116 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok
2010 2108 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2010 2109 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na 2010 rok.
2010 2110 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrów Mazowiecka.
2010 2111 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 2113 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr 390/XLIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2010 2114 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr 401/XLV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Wiązowna składników mienia komunlanego.
2010 2115 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr 402/XLV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Kopki
2010 2118 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/166/10 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2117 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na rok 2010
2010 2112 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
2010 2122 2010-05-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z dnia 20 stycznia 2010r. z działalności "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku" za rok 2009
2010 2107 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 5 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec – Stegna i części wsi Ulatowo-Pogorzel
2010 2102 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Sokołowskiego
2010 2101 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek działających na terenie Powiatu Sokołowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 2119 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Strzegowo.
2010 2120 2010-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 167/10 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 12 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2009 rok .
2010 2103 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLV/314/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Błonie
2010 2104 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Błoniu
2010 2105 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/339/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie: podziału gminy Błonie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Błoniu.
2010 2106 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/340/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów do głosowania.
2010 2123 2010-05-27 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-13(11)/2010/403/X/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu
2010 2121 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr 36/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Szczutowo sprawozdaniach z wykonania budżetu na 2009 rok
2010 2133 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/157/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 2131 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/210/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2010
2010 2125 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/265/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, posiadających uprawnienia szkół publicznych i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 2126 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/269/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIII/225/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. (zm. Uchwała Nr XXV/238/09 z dnia 16 czerwca 2009 r.) w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.
2010 2127 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXX/281/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. wprowadzająca zmiany do Uchwały Nr XLII/316/2006 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
2010 2132 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26.03.2009 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2010 2124 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu
2010 2130 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 320/144/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 2142 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 558/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania.
2010 2147 2010-05-28 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Piastowa z dnia 5 stycznia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 roku zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Piastów
2010 2148 2010-05-28 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 2 lutego 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 listopada 2008 roku zawarty w dniu 2 lutego 2010r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Piastów
2010 2149 2010-05-28 Aneks Aneks nr 1/2010 Starosty Siedleckiego z dnia 7 stycznia 2010r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego zawarty pomiędzy Zarządem Powiatu w Siedlcach a Prezydentem Miasta Siedlce
2010 2151 2010-05-28 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 1356/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2009r.
2010 2150 2010-05-28 Wyrok Wyrok nr sygn. akt SA/WA 1265/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2009r.
2010 2143 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 584/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2010 2144 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 585/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2010 2145 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 586/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2010 2146 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 587/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2010 2140 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród.
2010 2136 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/108/2010 Rady Gminy Joniec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/74/2009 Rady Gminy Joniec z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę w Jońcu
2010 2137 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/10 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2010 2138 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/10 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/226/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2135 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr LIII/289/10 Rady Miasta Iłża z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży
2010 2139 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/10 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Makowiec Etap I, Gmina Skaryszew
2010 2141 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 12 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie"
2010 2129 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 421/XL/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 2128 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 410/XL/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie rozptrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2009 rok oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu z tego tytułu.
2010 2134 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/124/09 Rady Gminy Osieck z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/120/08 Rady Gminy Osieck z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie interpretacji uściślającej zapisy w tekście obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osieck.
2010 2152 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Płocka na rok 2010
2010 2169 2010-05-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/P/2010 Starosty Węgrowskiego z dnia 28 stycznia 2010r. zawarte z Powiatem Kluczborskim, w sprawie określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgrowski
2010 2171 2010-05-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2010r. do Porozumienia z dnia 19 stycznia 2010r. zawartego pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2010 2168 2010-05-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 5 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2010 2167 2010-05-29 Porozumienie Porozumienie nr 4/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 stycznia 2010r. zawarte z Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie
2010 2166 2010-05-29 Porozumienie Porozumienie nr 3/2010 Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2010r. zawarte z Powiatem Wołomińskim w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2010 2153 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 206/XXXIII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 162/XXVI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Gozdowo
2010 2154 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 207/XXXIII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie sposobu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo
2010 2155 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/IV/06 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2010 2156 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 209/XXXIII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 143/XXV/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 2157 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 210/XXXIII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gozdowo
2010 2170 2010-05-29 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 3 marca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 12 grudnia 2005r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”
2010 2162 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 265/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 Gminy Celestynów
2010 2164 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 268/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2009r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku
2010 2163 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 267/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 2165 2010-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
2010 2161 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV/244/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy uchwalonego uchwałą nr XXIX/208/2002 Rady Gminy w Pniewach z dnia 28 czerwca 2002r. na obszarze działek nr ewidencyjny 46 i 29, położonych w sołectwie Osieczek
2010 2160 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV/242/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 17 marca 2010r. W sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach
2010 2158 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 619/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Grodzisk Mazowiecki na stałe obwody głosowania oraz zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
2010 2159 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 620/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Grodzisk Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
2010 2177 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ograniczenia działalności SP ZOZ w Starej Błotnicy
2010 2178 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości.
2010 2179 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym
2010 2180 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku leśnym
2010 2181 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 2182 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2010 rok.
2010 2183 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
2010 2184 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2010 2185 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica na rok 2010.
2010 2186 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2010 rok.
2010 2173 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 12/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010r.
2010 2187 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Błotnica na rok 2010
2010 2188 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Błotnica
2010 2189 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stara Błotnica Nr XVIII/188/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym
2010 2174 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sienno
2010 2175 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 2176 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2219 2010-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Szydłowieckiego za 2009 rok
2010 2214 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr L/185/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów
2010 2221 2010-05-31 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego z dnia 29 stycznia 2010r. biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie kadencja 2009-2013
2010 2201 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLII/542/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty oraz trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie
2010 2199 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLII/538/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Legionowo
2010 2200 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLII/541/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Domu Dziennego Pobytu w Legionowie
2010 2209 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 604/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 2210 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 612/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki .
2010 2211 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 613/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki .
2010 2190 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 444/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Szeligach
2010 2191 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 445/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Szeligach
2010 2192 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 446/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszo - jezdnemu w Szeligach
2010 2193 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/253/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zniesienia form ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Prażmów.
2010 2194 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/255/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prażmów.
2010 2195 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/256/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jaroszowa Wola.
2010 2196 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/257/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin.
2010 2197 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/258/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chosna.
2010 2202 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/10 Rady Gminy w Bielanach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2203 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/10 Rady Gminy w Bielanach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich cześci.
2010 2218 2010-05-31 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 1 marca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 12.03.2008r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Szydłowieckim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2010 2217 2010-05-31 Aneks Aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 23 marca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 16 sierpnia 2005r. z Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2010 2208 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej i siłowni
2010 2204 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/386/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zwoleń i jej jednostkom podległym
2010 2205 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr L390/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zwoleń
2010 2206 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr L/391/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2010 2207 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr LI/405/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 2215 2010-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2010 Starosty Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia obszaru zabudowanego dla miejscowości na terenie Powiatu Gostynińskiego
2010 2216 2010-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 167/10 Burmistrza Gminy Różan z dnia 17 marca 2010r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009.
2010 2212 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/219/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 9 w Oddziale Zewnętrzym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach.
2010 2213 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/220/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/188/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r dotyczącej zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2198 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/10 Rady Gminy Błędów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/134/09 Rady Gminy Błędów z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2010 2220 2010-05-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 28 kwietnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Żyrardowskiego.
2010 2222 2010-05-31 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 lutego 2010r. biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Kadencja na lata 2010-2014
2010 2172 2010-05-31 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2010r. w sprawie zakazu poruszania się wszelkim sprzętem pływającym na obszarze objętym powodzią
2010 1830 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/364/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1831 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 277/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Żuromin
2010 1832 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie
2010 1833 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 marca 2010r. w sprawie określenia zasad nabycia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu gruntów
2010 1834 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV-1/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII-79/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 kwietnia 2007 roku
2010 1835 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV-2/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyznaczenia inkasenta na terenie wsi Mostówka
2010 1836 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV-12/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII-132/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009 roku.
2010 1837 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV-13/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 1838 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 383/XLIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej , położonej w obrębie geodezyjnym Glinianka
2010 1839 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 384/XLIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej , położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2010 1840 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 387/XLIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2010 1841 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/345/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2010 1842 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/348/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1843 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/363/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 lutego 2010r. Statut Gminy Stare Babice
2010 1844 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie założenia Przedszkola w Bliznem Jasińskiego
2010 1845 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Zielonkach Wieś
2010 1846 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/370/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Klaudynie
2010 1847 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi w Borzęcinie Dużym
2010 1848 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.
2010 1849 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 216/XXX/2009 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2009r. uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek 2/2, 4/6, 49/9, 49/10, 49/11 oraz 68/2, 68/3, 95/6, 95/8 położonych w miejscowości Falbogi Wielkie , gmina Załuski
2010 1850 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 5 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr X/60/09 z dnia 30.12.2009r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.
2010 1851 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 496/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2010 1852 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 497/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2010 1853 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 498/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Radzymin
2010 1854 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 499/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 314/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 1855 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 500/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych.
2010 1856 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 501/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 95/VIII/2007 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Radzymin
2010 1857 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 502/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2010 1858 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLII/699/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn
2010 1859 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLII/703/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu ważności porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
2010 1860 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/131/2009 Rady Gminy Sarnaki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 1861 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 1862 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1863 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 220/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin.
2010 1864 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/389/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2010 1865 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 1866 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie pozbawienia statutu pomnika przyrody
2010 1867 2010-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 288/10 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2009 rok
2010 1868 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 44/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie uchwały nr XXIX/132/09 Rady Gminy Nur z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1869 2010-05-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żuromińskiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku
2010 1870 2010-05-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z dnia 11 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 1871 2010-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 lutego 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kobyłka przeprowadzonych w dniu 7 lutego 2010r.
2010 1872 2010-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 lutego 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klembów przeprowadzonych w dniu 7 lutego 2010r.
2010 1873 2010-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 lutego 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Serocku przeprowadzonych w dniu 7 lutego 2010r.
2010 1874 2010-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia ‘’Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 marca 2010r.’’
2010 1875 2010-05-19 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 kwietnia 2010r. o Zestawieniu danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze m.st. Warszawy
2010 1876 2010-05-19 Informacja Informacja Starosty Pułtuskiego z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków