Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Kwiecień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1026 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr 2988/300/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r
2010 1027 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr 3317/311/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r
2010 1028 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr 3372/312/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r
2010 1030 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLI/382/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pruszkowa na 2010 rok
2010 1032 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Baboszewo
2010 1031 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baboszewo na rok 2010.
2010 1029 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzew na rok 2010
2010 1033 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/700/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/417/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 czerwca 2008r. dotyczącej przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2010 1038 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/09 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Belsk Duży na rok 2010
2010 1039 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr 109/XXIX/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szulborze Wielkie na rok 2010
2010 1050 2010-04-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Białobrzeskiego z dnia 22 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 1035 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/134/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego: wysokość stawek dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw; zasady i kryteria wypłacania nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2010 1036 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
2010 1037 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2010 1034 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2010r
2010 1052 2010-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 26 stycznia 2010r. o nie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Starym Lubotyniu
2010 1041 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka dla terenu szkoły przy ul. Staszica
2010 1042 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/410/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka dla działek nr ew. 12 i 13 z obrębu 4-90-01 położonych przy ul. Dąbrowskiego i Piłsudskiego
2010 1048 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorzadowego w Lutocinie przekraczajace podstawę programową
2010 1049 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
2010 1051 2010-04-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Stołecznego Warszawy w 2009 roku
2010 1040 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2010 1045 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/251/09 z dnia 02 grudnia 2009 roku dotyczącej ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1046 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/264/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2010 1047 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/267/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iłża
2010 1044 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/258/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wydatków Gminy Iłża, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 1043 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka
2010 1055 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/135/09 Rady Gminy Nur z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
2010 1056 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1057 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów.
2010 1058 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na rok 2010
2010 1054 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmian budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok
2010 1059 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trojanów na 2010r.
2010 1072 2010-04-06 Informacja Informacja Starosty Żyrardowskiego z dnia 26 stycznia 2010r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej miasto Żyrardów, obręb nr 0003 powiat żyrardowski.
2010 1060 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/119/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1061 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 1064 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian
2010 1071 2010-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 297/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 1073 2010-04-06 Informacja Informacja Starosty Mińskiego z dnia 25 lutego 2010r. o zakończeniu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Dobre i Zdrojówki, gm. Dobre w powiecie mińskim
2010 1070 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/282/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok
2010 1069 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/133/08 Rady Gminy Maciejowice z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2008 rok
2010 1068 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/131/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2010 1067 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/49/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2008
2010 1065 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 1066 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody oddania w użyczenie nieruchomości gminy
2010 1062 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr 432/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenhia zmian w budżecie miasta Radomia na 2008 rok
2010 1063 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr 433/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2008 rok
2010 1053 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr 41/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
2010 1083 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 1084 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale ustalajacej opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawy programowego wychowania przedszkolnego
2010 1085 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i prowadzonych przez Gminę Mokobody oraz określenia granic ich obwodów
2010 1086 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 213/XXXVII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2010
2010 1087 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Gostynin do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach członkach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego" wraz z Powiatem Płockim, Powiatem Gostynińskim, Miastem Płockiem, Miastem Gostyninem, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą Iłów, Gminą Słubice, Gminą Sanniki, Gminą Szczawin Kościelny, Gminą Łąck, Gminą Gostynin oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
2010 1088 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 423/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy Bajkowa
2010 1089 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 424/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy Goździkowa
2010 1090 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 425/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy Makowa
2010 1091 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 426/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy Dzikiej Róży
2010 1092 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 427/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wierzbica nazwy Bukowa
2010 1079 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 206/XXVIII/2009 Rady Gminy Załuski z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mijscowości Kroczewo, gmina Załuski
2010 1093 2010-04-07 Porozumienie Porozumienie nr NI.IT.I-001/2010 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010r. dotyczące powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu do realizacji zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc-granica Województwa Mazowieckiego
2010 1078 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XL/60/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 1074 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XL/233/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowskiego
2010 1075 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XL/235/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2009.
2010 1082 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 2010 rok
2010 1081 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
2010 1076 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/238/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2010 1077 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/239/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowskiego
2010 1080 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/160/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.
2010 1104 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/225/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1105 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 1106 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na rok 2010
2010 1107 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/131/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 23 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 1096 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr LIV/322/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 157/09 Burmistrza Warki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży alkoholu
2010 1103 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr LIII/297/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 r
2010 1099 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr 221/XXX/09 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Załuski na rok 2010
2010 1098 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr 219/XXX/2009 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2010 1095 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XLII/275/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2009r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustaleń dopłat dla grup taryfowych
2010 1114 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2010 1115 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Halinów oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystywania
2010 1094 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr 1/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2010 1100 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr LV/497/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin
2010 1101 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr LV/498/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin
2010 1108 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr LIV/416/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w m. Grójcu
2010 1112 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr 690/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę nr 806/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Radomia oraz uchwałę nr 82/2007 z dnia 26 marca 2007r
2010 1111 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr I/1/10 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 1109 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/98/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2010 1110 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprwie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciepielów
2010 1097 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/417/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Maciołki w Kobyłce obejmującej działki nr ew. 44/1, 44/3, 44/4, 44/5 obręb 09 położone pomiędzy ul. Dworkową i ul. Wrzosową
2010 1118 2010-04-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowy Leśnej przeprowadzonych w dniu 14 marca 2010 roku
2010 1117 2010-04-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck przeprowadzonych w dniu 14 marca 2010 roku
2010 1116 2010-04-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 22 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta w Przysusze przeprowadzonych w dniu 21 marca 2010 r
2010 1113 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr 706/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty i niektórych nauczycieli objętych systemem pomocy społecznej zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2010 1102 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr 432/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2008 rok
2010 1121 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XL/467/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików Folwark
2010 1124 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XII/70/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/50/09 z dnia 24 listopada 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 1125 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XII/71/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
2010 1126 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XII/77/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/14/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 27 marca 2009 r
2010 1127 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XII/78/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/15/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 27 marca 2009 r
2010 1136 2010-04-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 19 stycznia 2010r. zawarte z Zarządem Powiatu Żuromińskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2010 1122 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/471/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakladu budżetowego
2010 1123 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/472/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009r. uchwała budżetowa na rok 2010
2010 1119 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2010
2010 1135 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/194/2010 Rady Gminy w Sochaczewie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Wójtówka
2010 1132 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pokrzywnica
2010 1133 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pokrzywnica
2010 1134 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 1120 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/264/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
2010 1128 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dębinki
2010 1129 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1130 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2010 1131 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2010 rok
2010 1151 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/717/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na rok 2010
2010 1152 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2010
2010 1145 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 183/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały 173/XXIII/2009 z dnia 30 listopada 2009 r
2010 1142 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 176/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2010
2010 1143 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 179/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w granicach ulic: ul. Warszawskiej i ul. Zamieście
2010 1144 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 180/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno
2010 1146 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 1147 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1148 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1138 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendium sportowego Zarządu Powiatu Garwolińskiego
2010 1154 2010-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5122/2-1/2010 Starosty Garwolińskiego z dnia 5 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2009
2010 1153 2010-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mińskiego z dnia 26 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku
2010 1139 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/298/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010
2010 1140 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu makowskiego na lata 2010-2013”
2010 1141 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2010 1149 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 126/XXIX/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010
2010 1150 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borkowice na rok 2010
2010 1155 2010-04-13 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 23 marca 2010r. o Zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2009 roku na obszarze Milanówka
2010 1137 2010-04-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dodatku na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim na 2010 rok
2010 1181 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prażmów na rok 2010
2010 1182 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowości planu dochodów i wydatków na 2010 rok
2010 1179 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XL/218/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 1180 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XL/221/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka
2010 1178 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Błotnica na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016
2010 1183 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr 423/XLV/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 463/XLII/2006 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 czerwca 2006 roku.
2010 1184 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr 425/XLV/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia inkasentów upoważnionych do poboru opłat targowych i opłat za korzystanie z mienia komunalnego
2010 1185 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr 426/XLV/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na obszarze Gminy Miejskiej Ciechanów na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1177 2010-04-16 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na terenie miasta stołecznego Warszawy
2010 1187 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1240/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska
2010 1188 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1241/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka
2010 1189 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1242/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 359/XIV/2007 z dnia 17.10.2007r /Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 251 poz. 7390 z dnia 5.12.2007r/ dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejacej ul. Orężnej
2010 1190 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1243/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Józefosław I
2010 1191 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1244/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska
2010 1192 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1245/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Zalesie Górne - etap I
2010 1193 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1246/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego częsci wsi Jazgarzew, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 170/X/99 z dnia 26 maja 1999 r
2010 1194 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1247/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec
2010 1195 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1248/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bakówka - etap I
2010 1196 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1249/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1158/XXXIX/2009 z dnia 23.09.2009r w przedmiocie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczna ograniczonego od pólnocy, zachodu obszarem E16Ls,MN, od południowego wschdu granica administracyjną miasta i rzekiąJeziorką (Górki Szymona)
2010 1207 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 697/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy dla ciągu pieszego (traktu spacerowego)
2010 1206 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 694/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Przedszkolu Publicznemu Nr 24 w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 9
2010 1205 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 693/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Radomiu, ul. 11 Listopada 27 oraz likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Radomiu, ul. 11 Listopada 27
2010 1204 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 692/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2009 rok
2010 1186 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 144/XXXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Cmentarna"
2010 1197 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1301/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności Gminy Piaseczno i jej jednostek organizacyjnych z tytułu nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 1198 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1306/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych Miasta i Gminy Piaseczno na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 1199 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1307/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy Pod Lasem ulicy położonej we wsi Runów w Gminie Piaseczno
2010 1200 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1308/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy Wenecka ulicy położonej w Piasecznie w Gminie Piaseczno
2010 1201 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1309/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy Zaczarowana ulicy położonej we wsi Nowinki w Gminie Piaseczno
2010 1215 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr L/395/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach
2010 1202 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr LXIV/305/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta Piastowa oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez masowych w ramach „Dni Piastowa”
2010 1203 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr LXIV/306/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa
2010 1216 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. - w sprawie: uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Zakroczym
2010 1212 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 715/2010 Rady Miasta Radom z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew na terenie Parku Planty
2010 1208 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 704/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. o zmianie uchwały nr 548/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2010 1209 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 705/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. o zmianie uchwały nr 404/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2008r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia
2010 1210 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 709/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 33 w Radomiu, ul. Kolberga 5
2010 1211 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 710/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przejęcia, na okres 20 lat, utrzymania nowo wybudowanego odcinka obwodnicy południowej od granic administracyjnych miasta Radomia do połączenia z drogą krajową nr 7, przebiegającego przez teren Gminy Kowala
2010 1213 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 716/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia
2010 1214 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 718/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych
2010 1176 2010-04-15 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 22 stycznia 2009 roku zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2010 1159 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LXXII/2257/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż m.st. Warszawa, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1160 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LXXII/2259/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Chemicznego nr 3 im. prof. Józefa Zawadzkiego w Warszawie ul. Saska 78
2010 1161 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LXXII/2261/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany obwodów niektórych publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie
2010 1162 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LXXII/2262/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin
2010 1163 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LXXII/2273/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy do wydawania zaświadczeń i odmowy wydania zaświadczeń
2010 1164 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LXXII/2279/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 1165 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/28/2008 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krasne na 2008 rok
2010 1166 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr X/31/2008 Rady Gminy w Krasnem z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krasne na 2008 rok
2010 1175 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1173 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2008 Rady Gminy w Domanicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1174 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2008 Rady Gminy w Domanicach z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1172 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/08 Rady Gminy Somianka z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwalenr XIV/67/07 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007 roku bw sprawie budżetu gminy Somianka na rok 2008
2010 1171 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 173/XXIII/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2008 rok
2010 1170 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/112/08 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1157 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu
2010 1158 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/ 258 /2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Grójeckiego Nr XXVII/213/2009 z dnia 7.09.2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania datacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1156 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 244/XLI/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie
2010 1168 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/08 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1169 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLI/189/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2008 rok
2010 1167 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian
2010 1251 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 1252 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2010
2010 1237 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu przasnyskiego na rok 2010 r
2010 1267 2010-04-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2010 1253 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XX/89/08 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2008
2010 1254 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr X/33/2008 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1255 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą nr XII/57/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007 roku
2010 1256 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXV/306/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 1257 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/88/08 Rady Gminy Nur z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok
2010 1258 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr V/118/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2010 1259 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr V/119/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2010 1260 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr V/120/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2010 1266 2010-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/ONW/P/10/2010 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 27 stycznia 2010r. zawarte z Gminą Radzanowo w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2010 1238 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2286/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1239 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2297/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1240 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2298/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2010 1241 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2302/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego do wydawania zezwoleń na przewozy regularne, regularne specjalne i dokonywania uzgodnień w sprawie przebiegu linii komunikacyjnych
2010 1242 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2304/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 1243 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2314/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy
2010 1244 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2315/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statutów klubów kultury w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2010 1245 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2316/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2010 1246 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2317/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2010 1247 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2319/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany obwodów niektórych publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie
2010 1248 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2320/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 130 w Warszawie, ul. Orłów Piastowskich 47
2010 1249 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2322/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Integracyjnego nr 209 w Warszawie, ul. Deotymy 52
2010 1250 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2323/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 93 w Warszawie, ul. J. Brożka 5
2010 1264 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/328/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków,przychodów i rozchodów gminy Legionowo na 2008 rok
2010 1265 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/329/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gmin Legionowo na 2008 rok
2010 1263 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/283/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2008
2010 1261 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XX/128/08 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
2010 1262 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/121/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2010 1229 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 218/XXXIII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2010
2010 1230 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 225/XXXIII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bodzanów do Partnerstwa z Gminą Bielsk, Gminą Gąbin, Gminą Łąck, Gminą Nowy Duninów, Gminą Radzanowo, Gminą Stara Biała, Gminą Słupno, Gminą Staroźreby, Gminą Wyszogród, Gminą – Miasto Płock i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.3: Ochrona powietrza, energetyka Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”
2010 1222 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok
2010 1223 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2010 1218 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 512/XL/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 1219 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 521/XL/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych
2010 1224 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/151/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1225 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLI/288/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2010 1220 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 330/XXXXVII/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1221 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 331/XXXXVII/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przyłęk na lata 2010-2014.
2010 1231 2010-04-19 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 2 stycznia 2010r. biegłych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - stan na 2.01.2010 r
2010 1226 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/425/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/267/2008 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2010 1227 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/440/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1228 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin - Ośrodek na rok 2010
2010 1217 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Stupsk.
2010 1235 2010-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 9 marca 2010r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Platerowie
2010 1234 2010-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 23 marca 2010r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domanice
2010 1232 2010-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 29 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Krzynowłodze Małej przeprowadzonych w dniu 28 marca 2010 r
2010 1233 2010-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 29 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Somianka przeprowadzonych w dniu 28 marca 2010 r.
2010 1236 2010-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009 położonych na obszarze gminy lub jej części
2010 1277 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Sienno na rok 2010
2010 1275 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 173/XLII/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sierpc na rok 2010
2010 1276 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 161/XLI/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczawin Kościelny na rok 2010
2010 1272 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr V/194/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz regulaminu dofinansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
2010 1273 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr V/199/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w BOŚ S.A
2010 1274 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr V/198/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach .
2010 1268 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 13/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
2010 1269 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 20/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
2010 1270 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 23/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ograniczenia działalności Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
2010 1271 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 24/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”
2010 1278 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/516/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kanie
2010 1282 2010-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Starosty Węgrowskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2010 roku
2010 1283 2010-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2010 Starosty Węgrowskiego z dnia 8 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku przy ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2010 roku
2010 1284 2010-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2010 Starosty Węgrowskiego z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2010 roku
2010 1285 2010-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2010 Starosty Węgrowskiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie w 2010 roku
2010 1286 2010-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2010 Starosty Węgrowskiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Mieszkaniach Chronionych znajdujących się w Łochowie przy ul. Sienkiewicza 16 w 2010 roku
2010 1280 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLII/248/10 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 1281 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLII/249/10 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: podziału gminy na obwody głosowania
2010 1279 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru Gminy Klwów - III etap
2010 1331 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/145/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego
2010 1332 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/146/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
2010 1330 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Gminy Nur z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Nur, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 1324 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej
2010 1325 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2010 1326 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2010 1327 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/184/2009 z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni i hali sportowo - widowiskowej w Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” im. Jana Pawła II, oraz hali sportowej przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej
2010 1329 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/52/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasieniec na rok 2010
2010 1336 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/139/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wierzbno.
2010 1337 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/143/2009 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2010 rok
2010 1333 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr 272/XXXII/09 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czosnów na rok 2010.
2010 1334 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr 275/XXXII/09 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Łomna, Kazuń Polski.
2010 1335 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr 276/XXXII/09 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Łomna
2010 1323 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczutowo na rok 2010
2010 1328 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/157/2010 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzeczniów
2010 1342 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/345/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia istniejących nazw ulic
2010 1343 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/346/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nazwy ulicy
2010 1344 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/347/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom
2010 1345 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/348/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2010 1347 2010-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 roku w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Płocku
2010 1348 2010-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4435/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 roku w rodzinnych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka
2010 1350 2010-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Starosty Białobrzeskiego z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2010 1363 2010-04-24 Porozumienie Porozumienie nr 5/WED/P/363/10 Gminy Miasto Płock i Powiatu Żuromińskiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, kierowanych przez „Powierzającego”.
2010 1341 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Przysucha lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 1367 2010-04-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 marca 2010r. zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2009 roku położonych na obszarze Gminy Marki
2010 1340 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2010 1339 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie
2010 1338 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/213/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagrod i innych świadczeń wynkajacych ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pionki
2010 1349 2010-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/2010 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Gostynińskiego.
2010 1346 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr 1/2010 Zarządu Związku Komunalnego Brwinów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego Brwinów za 2009 rok Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów i Regionalnej Izbie obrachunkowej w Warszawie
2010 1366 2010-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/5/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2010r. Rada Miasta Józefów
2010 1365 2010-04-24 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2010r. do Porozumienia z dnia 20 października 2006r. w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 1351 2010-04-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1352 2010-04-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Goworowo realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1353 2010-04-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Węgrów realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1354 2010-04-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Chlewiska realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1355 2010-04-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Jasieniec realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1356 2010-04-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Mszczonów realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1357 2010-04-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Garwolin realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1358 2010-04-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Czernice Borowe realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1359 2010-04-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Drobin realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1360 2010-04-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Jednorożec realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1361 2010-04-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Brochów realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1362 2010-04-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Odrzywół realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 1364 2010-04-24 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2010r. do Porozumienia z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań
2010 1368 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2010
2010 1370 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr 468/XXXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lesznowola na rok 2010
2010 1371 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przesmyki na 2010 rok.
2010 1369 2010-04-26 Budżet Budżet nr XXXI/148/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goszczyn na rok 2010
2010 1385 2010-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Lex-R-0911/4/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2010r. Rada Gminy w Chlewiskach
2010 1386 2010-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.C.0911-2/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2010r. Rada Gminy Gzy
2010 1387 2010-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Lex-R-0911/2/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2010r. Rada Miejska w Warce
2010 1372 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Suchożebrska
2010 1384 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LIV/518/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sochaczewa
2010 1381 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LIV/509/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla rejonu ulicy Płockiej
2010 1383 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LIV/515/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy
2010 1382 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LIV/510/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla trzech fragmentów miasta położonych w obrębie lewobrzeżnej doliny rzeki Bzury
2010 1379 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/163/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
2010 1380 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na ratry należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lutocin i jej jednostkom podlegającym
2010 1373 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr 228/XXXVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin
2010 1374 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2010 1375 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości ,podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1376 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 marca 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Turzy Małej.
2010 1377 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym.
2010 1378 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.
2010 1400 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 245/XXXVIII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 1398 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2010
2010 1394 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/168/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Naruszewo
2010 1395 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/169/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Naruszewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 1396 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/170/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 1399 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/269/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Radzanowo na 2010 rok
2010 1397 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanówn./Wkrą na rok 2010
2010 1402 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan
2010 1392 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 560/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2010 1401 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr CI/459/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrazania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki
2010 1403 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/276/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2010 1404 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/281/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie Mazowieckim
2010 1405 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/284/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 marca 2010r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Mieście Maków Mazowiecki
2010 1406 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/285/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim
2010 1393 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 571/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie podjęcia działań wspierających proces opiekuńczo-wychowawczy rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci
2010 1391 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX /183/ 2010 Rady Gminy Łyse z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Łyse
2010 1409 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr LIV/252/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gózd
2010 1410 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr LIV/254/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Goździe
2010 1411 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr LIV/255/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Goździe
2010 1408 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr LI/284/10 Rady Miasta Iłża z dnia 5 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Iłża
2010 1407 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr LI/280/10 Rady Miasta Iłża z dnia 5 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1412 2010-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i Gminy Krasnosielc za 2009 r
2010 1390 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany w ustaleniu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego
2010 1388 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie
2010 1389 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany w trybie udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 1416 2010-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 7 kwietnia 2010r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Łosickiego
2010 1414 2010-04-27 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie cofnięcia w dniu 7 kwietnia 2010 r. decyzjami Nr WCC/1042C/3850/U/OWA/2010/RK i Nr PCC/1027C/3850/U/OWA/2010/RK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonych Przedsiębiorcy: EPS Polska Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królowej Marysieńki 10.
2010 1413 2010-04-27 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-10(4)/2010/113/VIzm/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedłożonego przez Geotermię Mazowiecką S.A. z siedzibą w Mszczonowie
2010 1415 2010-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
2010 1292 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/31/2007 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2010 1293 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/10 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/195/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2010 1297 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 170/XLII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie czasowego obniżenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i przynależnego do nich gruntu
2010 1298 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strachówka na 2010 rok
2010 1299 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr LVI/502/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2010 rok
2010 1300 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr LVI/503/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok
2010 1301 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr LVI/504/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2010 rok
2010 1302 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr LVI/505/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2010 1303 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr LVI/506/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 1294 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Lipsko oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 1295 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 1 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 lutego 2006 roku Nr XXXIII/212/2006 w sprawie trybu i zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2010 1296 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2009 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1289 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/247/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Prace Duże
2010 1290 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Marylka
2010 1291 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia 22 listopada 2000r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1307 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX-209/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1308 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX-210/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1309 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX-211/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2010 1317 2010-04-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2010r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze Gminy Michałowice
2010 1311 2010-04-23 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-4(2)/2010/39/VIIzm2/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 marca 2010r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "LuxRemont" Sp. z o.o.
2010 1312 2010-04-23 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-3(2)/2010/13581/IIzm3/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: THERMO ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2010 1313 2010-04-23 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-8(4)/2010/409/VIzm/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.
2010 1314 2010-04-23 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Garwolinie na wytwarzanie ciepła Nr WCC/1141A/13547/W/OWA/2010/MB.
2010 1287 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 46/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki
2010 1316 2010-04-23 Informacja Informacja nr GK-0717/29/201 Burmistrza Miasta Warka z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok
2010 1318 2010-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.0911/5/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. Rada Gminy w Kazanowie
2010 1319 2010-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-5/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. Rada Gminy w Skórcu
2010 1320 2010-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-4/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2010r. Rada Miasta i Gminy w Łosicach
2010 1321 2010-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/8/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2010r. Rada Miasta Podkowy Leśnej
2010 1315 2010-04-23 Informacja Informacja nr WGN-71432/1/10 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok
2010 1305 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 203/XXVIII/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 166/XXII/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2010 1288 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
2010 1304 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Kowali z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę dla mieszkańców wsi Zenonów dostarczonej przez Wodociągi Miejskie w Radomiu
2010 1310 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 54/2010 Zgromadzenia Związku Gmin "Radomka" z dnia 9 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2009 rok
2010 1322 2010-04-23 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 marca 2010r. biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (uzupełnienie)
2010 1306 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-201/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2010
2010 1421 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2010
2010 1420 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXX/144/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2010
2010 1422 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/09 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stupsk na rok 2010
2010 1431 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 18 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1432 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 2/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 18 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Kozienicew sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1433 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 3/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 18 stycznia 2010r. zawarte pomiędzyiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1434 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 4/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 18 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1435 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 5/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 18 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1436 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 6/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Gniewoszów w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1437 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 7/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Garbatka-Letnisko w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1438 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 8/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Sieciechów w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1439 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 9/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Głowaczów w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1440 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 10/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Głowaczów w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1441 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 11/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Magnuszew w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1442 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 12/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Grabów n/Pilicą w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1444 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie Starosty Przasnyskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim
2010 1445 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie Starosty Przasnyskiego z dnia 9 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2010 1448 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr ZOK 4335/I/3/09 Starosty Przasnyskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
2010 1447 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie Starosty Przasnyskiego z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim
2010 1446 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr ZOK 4335/I/6/09 Starosty Przasnyskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
2010 1449 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr CRU/21/09 Starosty Przasnyskiego z dnia 15 lipca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
2010 1450 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr CRU/69/09 Starosty Przasnyskiego z dnia 3 listopada 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Przanyskim a Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2010 1451 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr CRU/98/09 Starosty Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H.Sucharskiego w Przasnyszu
2010 1452 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie Starosty Przasnyskiego z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim
2010 1456 2010-04-28 Informacja Informacja z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze miasta i gminy Białobrzegi.
2010 1428 2010-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Starosty Siedleckiego z dnia 4 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody w 2010 roku
2010 1453 2010-04-28 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 1 marca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 26 kwietnia 2005r. z Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2010 1418 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/731/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Raszyn
2010 1419 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/741/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raszyn i jej jednostkom organizacyjnym.
2010 1423 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1424 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2010 1429 2010-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Starosty Siedleckiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach ,z filią w Kukawkach gm. Mordy w 2010 roku
2010 1430 2010-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok
2010 1454 2010-04-28 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 4 marca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 grudnia 2008 roku zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2010 1455 2010-04-28 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 22 marca 2010r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 grudnia 2008r. zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2010 1425 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 1341/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowską i granicą administracyjną miasta
2010 1427 2010-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Starosty Przasnyskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego
2010 1443 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjmowania i zatrzymania do wytrzeźwienia w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji w Radomiu osób z terenu miasta Radomia znajdujących się w stanie nietrzeźwości i zapewnienia im opieki lekarskiej
2010 1426 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/158/2009 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1417 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego działki oznaczone nr. ewid 196/10 położone w miejscowości Korytów A.
2010 1467 2010-04-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z dnia 25 stycznia 2010r. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie powiatu sochaczewskiego za rok 2009
2010 1464 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/235/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego
2010 1468 2010-04-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za rok 2009
2010 1457 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr 246/XXXVIII/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2010
2010 1462 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1463 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1460 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/342/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej przy ul. Gen. J. Sowińskiego i ul. 11 Listopada.
2010 1461 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/343/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej przy ul. I Armii Wojska Polskiego.
2010 1469 2010-04-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Sokołowskiego z dnia 25 lutego 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 1465 2010-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 214/13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2009 rok
2010 1466 2010-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2010 Burmistrza Przasnysza z dnia 16 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 r.
2010 1458 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/7/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia trybu i kryteriów przyznawania nagyód dlanauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Piaseczyński za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńczo - wychowawcze
2010 1459 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/8/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2010 1470 2010-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 12 kwietnia 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zawidz przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2010 r.
2010 1471 2010-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 12 kwietnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Żyrardowskiego.
2010 1472 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok