Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Marzec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 668 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/374/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nadarzyn na rok 2010
2010 669 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/376/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin
2010 667 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/2009 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Płońskiego na rok 2010
2010 688 2010-03-03 Aneks Aneks nr 11 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 15.11.2005 r. pomiędzy Powiatem Ciechanowskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm.
2010 670 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.\
2010 678 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w "Domu pod Kasztanami" Domu Dziecka w Siedlcach
2010 679 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2010 680 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Siedlcach
2010 681 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach
2010 675 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Starosty Przasnyskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego
2010 683 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2010 684 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowejna 2008 rok
2010 685 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
2010 682 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2010 686 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2008 rok
2010 687 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2008 rok
2010 672 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 07/2010 Starosty Radomskiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim
2010 671 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Starosty Sokołowskiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2010 roku
2010 676 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce
2010 677 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrołęce
2010 674 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/PCPR/10 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej Powiatu Piaseczyńskiego w 2010 roku
2010 673 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/PCPR/10 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Słoneczna 12 w 2010 roku
2010 695 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr 167/XXVII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sanniki w 2009 r
2010 693 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr 445/V/37/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2010
2010 694 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/185/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
2010 691 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obryte na rok 2010
2010 692 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia "Program usuwania azbestu dla Gminy Obryte na lata 2009-2019 z perspektywą do 2032 r
2010 690 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr 2953/201/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
2010 689 2010-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz dzielnic miasta stołecznego Warszawy w wyborach w 2010r
2010 632 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2009 Rady Gminy Repki z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2010 633 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2009 Rady Gminy Repki z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach
2010 634 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/09 Rady Gminy Repki z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2010
2010 635 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/09 Rady Gminy Repki z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2010 636 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/09 Rady Gminy Repki z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 637 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/09 Rady Gminy Repki z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2010 644 2010-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 98/T/2009 Prezydenta Miasta Radom z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie: przekazania przez Gminę Miasta Radomia środków finansowych niezbędnych do utrzymania w gotowości sprzętu transportowego dla potrzeb SPPP w Radomiu
2010 645 2010-03-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radom z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie: dofinansowania przez Gminę Miasta Radomia naprawy sprzętu transportowego oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2010 625 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/504/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok
2010 626 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/510 /2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2010 627 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/511//2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
2010 628 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/512/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie oraz nadania statutu
2010 638 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2009 Rady Gminy Repki z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Repki na rok 2010
2010 639 2010-03-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Gminą Siedlce w sprawie współfinansowania, przez Gminę Siedlce, międzyszkolnej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Siedlcach, zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach przy ul. 10-go Lutego 18.
2010 640 2010-03-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 października 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 641 2010-03-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 października 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce będącym miastem na prawach powiatu, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 642 2010-03-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 grudnia 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Gminą Wiśniew w sprawie współfinansowania, przez Gminę Wiśniew, międzyszkolnej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Siedlcach, zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach przy ul. 10-go Lutego 18.
2010 643 2010-03-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 października 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 622 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słubice na rok 2010.
2010 623 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Słubice do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygoto-waniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach członkach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” wraz z Powiatem Płockim, Powiatem Gostynińskim, Miastem Płockiem, Miastem Gostyninem, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą Iłów, Gminą Sanniki, Gminą Szczawin Kościelny, Gminą Łąck, Gminą Gostynin oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
2010 629 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr 134/XXIX/09 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2010.
2010 630 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr 135/XXIX/09 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawidz na rok 2010.
2010 621 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr 23/313/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2010 646 2010-03-01 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2009r. do porozumienia z dnia 12 maja 2006r. zawartego z Powiatem Płońskim.Aneks Nr 2
2010 631 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/127/2009 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Kazanów
2010 624 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2010 647 2010-03-01 Informacja Informacja nr ośw. 71402/1/2010 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 12 lutego 2010r. o Zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009 położonych na obszarze Gminy Grabów nad Pilicą
2010 662 2010-03-02 Informacja Informacja Starosty Mińskiego z dnia 29 grudnia 2009r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowy Konik i Stary Konik gm. Halinów oraz uzupełnienia ewidencji budynków i lokali wraz z aktualizacją i ponowną klasyfikacją zmienionych użytków gruntowych jednostki ewidencyjnej Halinów – obszar wiejski, z wyłączeniem obrębów: Hipolitów i Okuniew, pow. miński
2010 649 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 1232/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w pIasecznie z dnia 28.01.2009r w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 650 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 1233/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 648 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 392/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Ołtarzew - Domaniewek
2010 653 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 316/XXXIII/09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2010 654 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 319/XXXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Słupno do Partnerstwa z Gminą Bodzanów, Gminą Płock, Gminą Bielsk, Gminą Gąbin. Gminą Łąck, Gminą Nowy Duninów, Gminą Radzanowo. Gminą Stara Biała, Gminą Staroźreby, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.3: Ochrona powietrza, energetyka Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.
2010 655 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 213/XXXIII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielsk na rok 2010.
2010 651 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 372/XXXII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 r.
2010 652 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 374/XXXII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Miasta Milanówka
2010 661 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr V/7/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 664 2010-03-02 Informacja Informacja nr GGA.7140/1-1/10 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Pułtusk
2010 663 2010-03-02 Informacja Informacja nr UK.71402-2/09 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2010 665 2010-03-02 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2009 roku, położonych na obszarza Gminy Miasto Sochaczew
2010 656 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2008 rok
2010 666 2010-03-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lutego 2010r. o decyzji nr WCC/124-ZTO-D/142/W/OWA/2010/RK w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa: Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
2010 658 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 195/XXXIII/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2008 rok
2010 659 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/98/08 Rady Gminy w Mirowie z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mirów na 2008 rok
2010 660 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/139/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2008
2010 657 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/101/08 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2010 697 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr III/30/217/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2010 696 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr III/30/210/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ciechanowskiego na rok 2010
2010 703 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr 186/XXXVIII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 121/XXIII/08 Rady Gminy Zatory z dnia 10 października 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach
2010 698 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr 147/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 699 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr 148/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr 9/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. Rady Miasta Podkowy Leśnej
2010 700 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr 149/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2010 701 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr 150/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
2010 702 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
2010 711 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Łosicach
2010 713 2010-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/08 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 712 2010-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/131/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2010 706 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/111/08 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 704 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/257/10 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Czarnowo
2010 705 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/258/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pomiechówek, dotyczących połączenia wsi Brody-Parcele, Brody, Pomiechówek, części wsi Pomiechowo, części wsi Czarnowo, części wsi Kosewko w jedną miejscowość i nadania jej nazwy Pomiechówek oraz uzyskania dla niej statusu miasta
2010 708 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr 257/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008
2010 710 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr 243/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2008 roku
2010 709 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2010 707 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/112/08 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 716 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr 181/XXXVIII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zatory na rok 2010
2010 717 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/385/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 22, poz. 515, z późn. zm.)
2010 718 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 719 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/389/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
2010 720 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/391/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Mam szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2010 721 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/392/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Akceptuję siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2010 722 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/393/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/369/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.
2010 723 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania
2010 724 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/396/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kobyłka przez inne niż Gmina Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 725 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/397/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określania zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kobyłka
2010 726 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/400/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kobyłka
2010 730 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr 261/XX/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 729 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/99/2008 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2010 731 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/08 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2010 715 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2008 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
2010 714 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2008 Rady Powiatu w Lipsku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
2010 732 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr 93/XXIII/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2010 733 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr 94/XXIII/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2010 728 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/100/08 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 727 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XX/111/08 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2008 rok
2010 734 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/120/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 735 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/123/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 736 2010-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 737 2010-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok
2010 738 2010-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok
2010 739 2010-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok
2010 744 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 175/XXX/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sanniki na 2010 r. środków stanowiących fundusz sołecki
2010 745 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 177/XXX/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki NR 160/XXV/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sanniki na lata 2004-2013 wraz z planem finansowym na lata 2004-2006
2010 740 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 2439/184/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
2010 741 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 56/XXX/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiskitki na rok 2010
2010 742 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drobina na rok 2010
2010 743 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 214/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia § 2 pkt 1 i 3 uchwały Nr 202 / XLI / 09 z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2010 rok
2010 746 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/105/2009 Rady Gminy Joniec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Joniec na rok 2010
2010 751 2010-03-09 Informacja Informacja Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 lutego 2010r. o Zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze
2010 752 2010-03-09 Informacja Informacja Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 lutego 2010r. o Zestawieniu danych dotyczących czynszów nalmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze2009r
2010 750 2010-03-09 Komunikat Komunikat Starosty Sierpeckiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2010 rok
2010 748 2010-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2010 roku
2010 747 2010-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2010 Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2010 roku
2010 749 2010-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/10 Starosty Legionowskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie
2010 755 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu powiatu szydłowieckiego na 2010 rok
2010 756 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
2010 757 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka
2010 753 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr 379/XXXVII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie budżetu powiatu na 2010 rok
2010 754 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr 381/XXXVII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2009 rok
2010 764 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2008 rok
2010 762 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 rok
2010 763 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr 284/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie
2010 761 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2010 759 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 758 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/191/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu w w 2008 roku
2010 760 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 768 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/291/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 769 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 grudnia 2009r. uchwalenia budżetu Gminy Stromiec na 2010 rok
2010 770 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 grudnia 2009r. dotycząca zmiany uchwały Nr XXI/119/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie gminy Stromiec.
2010 771 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/09 Wójta Gminy Stromiec z dnia 30 grudnia 2009r. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu nadanego Uchwałą Nr XL/201/06 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 czerwca 2006r.
2010 766 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/309/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2010 rok.
2010 767 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/316/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warka
2010 765 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr 2705/194/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
2010 772 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr 289/213/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2010 773 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr 196/XXXII/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Gozdowie.
2010 774 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr 197/XXXII/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Publicznego Przedszkola w Gozdowie
2010 776 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr 199/XXXII/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Gozdowo Publicznego Przedszkola w Gozdowie
2010 777 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr 203/XXXII/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gozdowo na 2010 rok
2010 782 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Siedlce
2010 783 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siedlce na rok 2010
2010 779 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/241/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2010.
2010 780 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/249/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/226/09 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 781 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/243/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2006 Rady Gminy w Liwie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Liw
2010 775 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr 198/XXXII/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Gozdowo
2010 778 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLI/388/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Staszica"
2010 784 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr 428/215/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 793 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XLII/148/09 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 791 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/134/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/12/03 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Jastrząb
2010 792 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/137/09 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 790 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klwów na rok 2010.
2010 787 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów
2010 788 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/182/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.
2010 786 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/09 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zwoleńskiego
2010 785 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/298/10 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 14 stycznia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/287/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu zwoleńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 789 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów
2010 795 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr 391/XLIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 377/XLII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 794 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/128/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parysów.
2010 796 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr 705/227/09 Zarządu Województwa MazowieckiegoZarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2010 800 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/154/09 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2010 rok
2010 801 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXv/156/09 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2010 799 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na rok 2010
2010 797 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XLV/208/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010;
2010 798 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XLV/214/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/187/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Puszcza Mariańska
2010 808 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/364/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującej obszar działek nr ewid.174/2,175/2,176/2 oraz fragmentów działek nr ew.177/2 i 178/2
2010 809 2010-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/10 Starosty Ostrowskiego z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Pierwszym Rodzinnym Domu Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej
2010 814 2010-03-15 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Nasielska z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok, położonych na obszarze gminy Nasielsk
2010 811 2010-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/10 Starosty Żyrardowskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2010
2010 810 2010-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej
2010 813 2010-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/10 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2010 roku
2010 812 2010-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/10 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2010 roku
2010 802 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/476/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 803 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/480/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/341/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkamiowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew
2010 805 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/482/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew rejonu ulic 15-go Sierpnia - Wierzbowa
2010 804 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/481/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew w rejonie ulicy Spacerowej
2010 806 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/487/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2010 807 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/488/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2010 815 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr 926/235/09 Zarządu Województwa MazowieckiegoZarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 816 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2010 817 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałe w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 818 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na 2010 rok
2010 830 2010-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Zielonka na 2010 r. do Uchwały Nr XLII/404/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zielonka na 2010 r.
2010 819 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew dotyczącego obszaru wsi Góra i Janówek, gmina Wieliszew uchwalonego uchwałą nr 393/XXXVI/06 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 184, poz. 7092 z dnia 13 września 2006 r.), w zakresie związanym z linią zabudowy na działkach o nr ewid. 96/2, 96/3, 97/1 i 98 we wsi Janówek, gm. Wieliszew
2010 820 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XLII/227/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach.
2010 822 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr 691/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia
2010 821 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr 689/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ogrodów działkowych położonego przy ul. Warszawskiej i Wincentego Witosa w Radomiu.
2010 823 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2010 824 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 825 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 826 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 827 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 828 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2010 829 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
2010 843 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 1195/242/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 844 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 1380/247/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 850 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/09 Wójta Gminy Jadów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jadów
2010 853 2010-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2010 Starosty Ostrołęckiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszyńcu
2010 854 2010-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2010 Starosty Ostrołęckiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowej Wsi Wschodniej
2010 855 2010-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/10 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2010 roku
2010 849 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 271/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010
2010 848 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/163/2009 Rady Gminy Naruszewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naruszewo na rok 2010.
2010 845 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 846 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stoczek
2010 847 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 659/XLV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Płocka.
2010 852 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 452/V/38/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2010 851 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 451/V/38/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”.
2010 856 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr 1895/267/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 857 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr 2100/270/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r
2010 860 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI /121/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2010
2010 861 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/124/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr X/64/04 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 22 marca 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne, zmieniona uchwałą Nr XXIII/138/06 z dnia 29 czerwca 2006r i uchwałą Nr VI/24/07 z dnia 30 marca 2007r.
2010 858 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/223/09 Rady Gminy Sońsk z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sońsk na rok 2010
2010 865 2010-03-20 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 grudnia 2009r. do Porozumienia WZU/09 zawartego w dniu 30 grudnia 2008 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Burmistrzem Wyszkowa.
2010 866 2010-03-20 Aneks Aneks nr 5 Starosty Żuromińskiego z dnia 11 stycznia 2010r. do porozumienia z dnia 19 stycznia 2005 r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r. , nr 2 z dnia 04-01-2007 r., nr 3 z dnia 09-01-2008 r. i nr 4 z dnia 12-01-2009 r., zawarty pomiędzy Starostą Żuromińskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark
2010 867 2010-03-20 Aneks Aneks nr 6 Starosty Żuromińskiego z dnia 11 stycznia 2010r. do porozumienia z dnia 19 stycznia 2005 r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r. , nr 2/05 z dnia 02-02-2006 r., nr 3 z dnia 04-01-2007 r., nr 4 z dnia 09-01-2008 r. i nr 5 z dnia 12-01-2009 r., zawarty, pomiędzy Starostą Żuromińskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły
2010 859 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/177/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2010 rok
2010 862 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok.
2010 863 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2010 864 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr XLV/308/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 869 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr 1740/262/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 868 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr 1602/256/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 874 2010-03-22 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 15 pażdziernika 2008r. z Gminą Kazanów
2010 875 2010-03-22 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 stycznia 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 15 pażdziernika 2008r. z Gminą Kazanów.
2010 870 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/175/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
2010 871 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 873 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/37/2009 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Paprotnia" z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
2010 872 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/82/2008 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2010 876 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr 1068/239/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r
2010 887 2010-03-23 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 listopada 2009r. do Porozumienia RCH/09 zawartego w dniu 15 czerwca 2009 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy Rząśnik
2010 888 2010-03-23 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 listopada 2009r. do Porozumienia BCH/09 zawartego w dniu 24 września 2009 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy Brańszczyk
2010 889 2010-03-23 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 listopada 2009r. do Porozumienia DCH/09 zawartego w dniu 17 czerwca 2009 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy Długosiodło
2010 890 2010-03-23 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 listopada 2009r. do Porozumienia SCH/09 zawartego w dniu 10 września 2009 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy Somianka
2010 882 2010-03-23 Porozumienie Porozumienie nr WZU/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Burmistrzem Wyszkowa w zakresie zimowego utrzymania dróg
2010 883 2010-03-23 Porozumienie Porozumienie nr DZU/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy D ł u g o s i o d ł o w zakresie zimowego utrzymania dróg
2010 884 2010-03-23 Porozumienie Porozumienie nr ZZU/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy Z a b r o d z i e w zakresie zimowego utrzymania dróg.
2010 885 2010-03-23 Porozumienie Porozumienie nr SZU/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 grudnia 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy S o m i a n k a w zqakresie zimowego utrzymania dróg
2010 886 2010-03-23 Porozumienie Porozumienie nr BZU/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 18 grudnia 2009r. zawarte w dniu 18 grudnia 2009r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy B r a ń s z c z y k.
2010 891 2010-03-23 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Radom z dnia 7 grudnia 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 23 marca 2009r. w sprawie realizacji zadania gminy w zakresie ochrony porządku publicznego – przyjmowania i zatrzymania do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości oraz zapewnienie im opieki lekarskiej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Z-cą Komendanta Mazowieckiego Policji z siedzibą w Radomiu oraz Komendantem Miejskim Policji
2010 877 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XLII/286/09 Rady Miasta w Otwocku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian Statutu Miasta Otwocka
2010 878 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XLII/292/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do zawarcia Aneksu do Porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącym wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otwock
2010 879 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XLII/293/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia do zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Otwockim, Miastem Józefów, Miastem i Gminą Karczew, Gminą Wiązowna, dotyczącego uczestnictwa w kosztach związanych z rozszerzeniem zakresu obowiązywania "wspólnego biletu ZTM-KM" ba trasie Warszawa - Otwock - Warszawa
2010 880 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr 214/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na rok 2010.
2010 881 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr 215/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2010 892 2010-03-23 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 stycznia 2010r. o decyzjach: Nr WCC/251-ZTO-A/346/W/OWA/2010/JW; Nr PCC/264-ZTO-A/346/W/OWA/2010/JW w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
2010 893 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr 2485/284/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 898 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji przedszkolom niepublicznym oraz innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego oraz ich rozliczania
2010 894 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXV/22/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2010 895 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXV/26/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 września 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Garbatka-Letnisko
2010 896 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXV/27/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 września 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Garbatka Długa i Garbatka Nowa
2010 897 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/42/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2009-2013"
2010 899 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin
2010 900 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2010 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/167/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Miedzna
2010 901 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr 2229/273/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 902 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2009 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 904 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2009 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/03 Rady Miasta Łaskarzewa z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu miasta Łaskarzew
2010 903 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2009 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Mieście Łaskarzew
2010 905 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2009 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2010 906 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2009 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez miasto Łaskarzew
2010 908 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2009 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Łaskarzew
2010 909 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/2009 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Łaskarzewie w 2010 roku
2010 910 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/175/2009 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łaskarzewa w 2010 roku oraz zwolnień w tym podatku
2010 913 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2009 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy „Deklaracja na podatek leśny” oraz „Informacja w sprawie podatku leśnego” obowiązujących na terenie miasta Łaskarzewa
2010 914 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2009 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Deklaracja na podatek rolny” oraz „Informacja w sprawie podatku rolnego”, obowiązujących na terenie miasta Łaskarzewa
2010 912 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2009 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy: „Deklaracja na podatek od nieruchomości” oraz Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzewa
2010 911 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2009 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzew w 2010 roku
2010 907 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2009 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew, na rok 2009
2010 919 2010-03-26 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 836/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 sierpnia 2009r.
2010 918 2010-03-26 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 1074/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2009r.
2010 916 2010-03-26 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 902/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2009r.
2010 915 2010-03-26 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 1963/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2009r.
2010 917 2010-03-26 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 814/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 września 2009r.
2010 920 2010-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2010 923 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr 477/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2010 924 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr 478/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Radzymin z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany statutu Osrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie
2010 925 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr 480/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Radzymin z dnia 18 grudnia 2009r. W sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2010 947 2010-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 16/2009 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie współdziałania Gminy Nieporęt z Gminą Wieliszew w zakresie powierzenia zadań własnych obejmujących edukację publiczną w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminy
2010 954 2010-03-27 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 grudnia 2009r. do Porozumienia Nr 16/09 w sprawie współdziałania Gminy Nieporęt z Gminą Wieliszew w zakresie powierzenia zadań własnych obejmujących edukację publiczną w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminy
2010 929 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/33/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 930 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/35/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Bogucin
2010 931 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/36/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Brzustów
2010 932 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/37/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Bąkowiec
2010 933 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/38/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Garbatka-Zbyczyn wraz z Garbatką-Dziewiątką
2010 934 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/39/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Molendy
2010 935 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/40/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Ponikwa
2010 948 2010-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/WSOIZO/P/1/2010 Starosty Płockiego z dnia 4 stycznia 2010r. zawarte z Prezydentem Miasta Płocka.
2010 927 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr 231/XXVI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 maja 2009r. w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych
2010 928 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr 234/XXVI/09 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi: Brzozówka, Małocice, Kazuń Bielany Kazuń Polski
2010 926 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr 216/XXIV/09 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych przedszkolom i osobom prowadzącym wychowanie w formie zespołów i punktów wychowania przedszkolnego
2010 952 2010-03-27 Aneks Aneks nr 6 Starosty Mławskiego z dnia 12 stycznia 2010r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zawarty pomiędzy Starostą Powiatu Mławskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów
2010 950 2010-03-27 Aneks Aneks nr 6 Starosty Mławskiego z dnia 12 stycznia 2010r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zawarty pomiędzy Starostą Powiatu Mławskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz
2010 951 2010-03-27 Aneks Aneks nr 6 Starosty Mławskiego z dnia 12 stycznia 2010r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zawarty pomiędzy Starostą Powiatu Mławskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły
2010 953 2010-03-27 Aneks Aneks nr 1 Starosty Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2009r. do porozumienia z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych, dla któych organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski
2010 922 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2009 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Liw
2010 936 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr 485/LXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego
2010 937 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr 488/LXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli w mieście Ostrołęka
2010 938 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr 489/LXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2010 921 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 945 2010-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2010 Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim i w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Milanówku
2010 946 2010-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Starosty Makowskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2010 955 2010-03-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 31 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 957 2010-03-27 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 marca 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 marca 2010 r. Nr WCC/124-ZTO-E/142/W/OWA/2010/RK zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorstwu: Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
2010 944 2010-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2010 Starosty Garwolińskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego
2010 939 2010-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Starosty Grójeckiego z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim
2010 956 2010-03-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z dnia 4 marca 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego za 2009 r
2010 949 2010-03-27 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 29 października 2008 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego
2010 958 2010-03-27 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Mławy z dnia 8 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Miasta Mławy
2010 941 2010-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/10 Starosty Mińskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni
2010 942 2010-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/10 Starosty Mińskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2010 943 2010-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/10 Starosty Mińskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2010 940 2010-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/10 Starosty Mińskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2010 959 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr 2654/292/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r
2010 977 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/09 Rady Gminy Promna z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia ceny wody
2010 978 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/09 Rady Gminy Promna z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 979 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/09 Rady Gminy Promna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2010 967 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/110/200 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 968 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/111/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 969 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nieporęt
2010 970 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/117/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 971 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/118/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy „Porannej Rosy” drodze wewnętrznej położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 26/1 i 27/3.
2010 972 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/119/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy „Opal” drodze wewnętrznej położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej część działki ewid. o nr 129.
2010 973 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/120/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy „Jesionowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 11/6, 11/7 i 12.
2010 974 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie Gminy Radzanów
2010 975 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów
2010 976 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 981 2010-03-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mławskiego z dnia 13 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 961 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2010 960 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Mławskiego
2010 966 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Grębków z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grębków na rok 2010.
2010 962 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o nazwie ,, Teren A - Izabelin" położonego w sołectewie Izabelin, gmina Mogielnica
2010 963 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/139/10 Rady Gminy Nur z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 982 2010-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2010 Starosty Gostynińskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.
2010 988 2010-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/10 Starosty Makowskiego z dnia 4 marca 2010r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
2010 986 2010-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 4386/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 roku w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku
2010 964 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Żyrardowa.
2010 965 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2010 983 2010-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Starosty Sochaczewskiego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka w Giżycach w 2010 roku
2010 980 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
2010 984 2010-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2010 Starosty Otwockiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2010 roku
2010 985 2010-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2010 Starosty Otwockiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2010 roku
2010 989 2010-03-29 Informacja Informacja Wójta Gminy Wieliszew z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publiczxnego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Wieliszew
2010 987 2010-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 4341/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2010 990 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr 2355/278/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 992 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/09 Rady Gminy Jadów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 993 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/09 Rady Gminy Jadów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
2010 994 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/09 Rady Gminy Jadów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
2010 995 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/09 Rady Gminy Jadów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jadów na rok 2010
2010 991 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr 197/XXIV/09 Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
2010 996 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr 167/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2010
2010 998 2010-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2010 Starosty Nowodworskiego z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2010 1001 2010-03-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z dnia 24 lutego 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009.
2010 999 2010-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Starosty Pruszkowskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2010 1002 2010-03-30 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2010 1000 2010-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 marca 2010r. ustalające średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej w roku 2010.
2010 997 2010-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 557/10 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2010 1004 2010-03-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2010r. zawarte z Prezydentem m.st. Warszawy dotyczace wspólnego racjonalnego wykorzystania (zagospodarowania) nieruchomości.
2010 1003 2010-03-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2010r. o decyzjach Nr WCC/1061D/4091/W/OŁO/2010/AM i Nr PCC/1116B/4091/W/OŁO/2010/AM
2010 1005 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr 2744/294/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r
2010 1015 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/370/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
2010 1016 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 1019 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr 149/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi
2010 1012 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XL/303/09 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Klembów oraz zapewnienia im dalszej opieki
2010 1013 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLI/318/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klembów na rok 2010
2010 1017 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Byszewo, Chełchy Iłowe, Chełchy Klimki, Czarnostów, Gościejewo, Karniewo, Łukowo, Malechy, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szlasy Złotki, Szwelice, Tłucznice, Wronowo, Zaręby, Zelki Dąbrowe, gmina Karniewo
2010 1014 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Policzna na rok 2010.
2010 1018 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/214/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębe Wielkie
2010 1011 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 1007 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie - Publicznej Szkole Podstawowej w Natolinie oraz Publicznemu Gimnazjum w Natolinie
2010 1008 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 1009 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny Gmina Jedlnia-Letnisko
2010 1006 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr 397/XXXVIII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi radomskiemu i jego jednostkom organizacyjnym
2010 1010 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki do przeprowadzenia wyborów przedterminowych wójta gminy Radziejowice
2010 1024 2010-03-31 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 23 marca 2010r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Miasta Garwolin
2010 1025 2010-03-31 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009 położonych na obszarze Radomia
2010 1020 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr 708/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Polskich Olimpijczyków Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sportowymi w Radomiu, ul. Osiedlowa 36
2010 1021 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Starosty Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a
2010 1022 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Starosty Pruszkowskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego "Dom Miłosierdzia" w Walendowie gmina Nadarzyn
2010 1023 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 4394/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2010 r.
2010 831 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr 215/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2010 838 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/354/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Marki przez inne niż Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne
2010 836 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr LIII/223/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Ławy
2010 837 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr LIII/229/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzekuń na 2010 rok
2010 839 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr C/452/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2010 840 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr 342/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Radzanowie nr XI/50/09 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 841 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr 343/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Radzanowie Nr XI/51/09 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2010 842 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr 344/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Radzanowie nr XI/52/09 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień na 2010 rok
2010 832 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr 2/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
2010 833 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr 3/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
2010 834 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr 4/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie
2010 835 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr 8/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych i utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego, Kozienickiego imienia Profesora Ryszarda Zaręby, Mazowieckiego im. Czesława Łaszka i Nadbużańskiego” oraz nadania jej Statutu