Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Luty 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 324 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Łyse
2010 325 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łyse na rok 2010.
2010 326 2010-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Przewodniczącej Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2009r. o sprostowaniu błędu tekstu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2010 322 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010
2010 320 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pułtusku
2010 321 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół w Golądkowie
2010 319 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku
2010 323 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/718/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Granicznej, Północnej, Kazimierzowskiej pod nazwą „Błonia Siedleckie” obejmującej teren pomiędzy ulicami Północną i Kazimierzowską
2010 329 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr 123/XXVIII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
2010 330 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr 125/XXVIII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010 Gminy Boguty-Pianki
2010 331 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2010
2010 328 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2010
2010 327 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr VII/36/07 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego kwalifikującego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom
2010 334 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/82/08 Rady Gminy Wąsewo z dnia 26 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2008
2010 333 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 332 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr 288/V/22/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
2010 344 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XV/26/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie Budżetu na rok 2010
2010 353 2010-02-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, w ramach kursu II stopnia w zawodzie lakiernik
2010 335 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/173/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt , prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 336 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/174/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych .
2010 337 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/175/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli , punktów i zespołów przedszkolnych , prowadzonych na terenie Gminy Dobre przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 338 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr 199/XXXI/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na rok 2010
2010 339 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/153/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 345 2010-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2010 346 2010-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 197/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2010 347 2010-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2010 348 2010-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 199/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2010 352 2010-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 października 2008r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zielonka na 2008 rok do uchwały Rady Miasta nr XXVII/265/08 z dnia 20 października 2008 r w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok
2010 343 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XX/100/08 Rady Gminy Młynarze z dnia 14 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2008 rok
2010 342 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/90/08 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 22 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 341 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XX/125/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2010 349 2010-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/08 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 351 2010-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2008 Wójta Gminy Młynarze z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2008 rok
2010 350 2010-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2010 340 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/159/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2010 360 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr 160/XXX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 3 grudnia 2009r. w spawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 354 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/2009 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
2010 355 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2009 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwolnienia rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej
2010 356 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 357 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr 662/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę nr 396/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 września 2008r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska z siedzibą w Radomiu
2010 368 2010-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.0911/1/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2010r.
2010 367 2010-02-04 Wyrok Wyrok nr Sygn.akt I SA/Wa 1225/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2009r.
2010 369 2010-02-04 Informacja Informacja nr Nr WCC/155I/170/W/OWA/2009/TKł i Nr PCC/164C/170/W/OWA/2009/TKł Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2009r. o decyzjach w sprawie koncesji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC) S.A. na wytwarzania ciepła oraz na przesłanie i dystrybucję ciepła
2010 359 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/131/09 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie
2010 358 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/128/09 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie dziecka oraz za świadczenia ponad podstawy programowe w prowadzonym przez Gminę Publicznym Przedszkolu w Kazanowie
2010 366 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr 163/XVII/08 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008
2010 365 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
2010 363 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/08 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2010 362 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2008 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2008 roku
2010 361 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr VIII/107/2008 Rady Gminy w Chotczy z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2010 364 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/08 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2010 379 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr 171/XXVIII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2007 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sanniki
2010 380 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr 182/XXXII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki z dnia 5 grudnia 2008r. nr 136/XXIII/2008 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2010 376 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/98/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2009r. w sprawie: nadania nazwy „Śmiałków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Aleksandrów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 143/2
2010 377 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/99/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania nazwy „Śmiałków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Aleksandrów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 143/2
2010 378 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/100/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania nazwy „Baletowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr 318/3 i 319/4
2010 374 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 375 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 373 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr 227/XXXVIII/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2010 372 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVIII/09 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. uchwała budżetowa powiatu legionowskiego
2010 383 2010-02-05 Porozumienie Porozumienie nr 74/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 grudnia 2009r. z Powiatem Gostynińskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie
2010 371 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/09 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gostynińskiego na rok 2010
2010 381 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/240/09 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pomiechówek na rok 2010
2010 382 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/94/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 370 2010-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie powołania Terenowych Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny,ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
2010 386 2010-02-06 Uchwała Uchwała nr 478/XXXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola.
2010 387 2010-02-06 Uchwała Uchwała nr 479/XXXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Lesznowola
2010 385 2010-02-06 Uchwała Uchwała nr 459/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2010 395 2010-02-06 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2009r. zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2010 388 2010-02-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/372/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 389 2010-02-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/374/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 390 2010-02-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/376/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy „ Solidarności ” rondu przy ulicy Grunwaldzkiej i Sienkiewicza w Płońsku
2010 384 2010-02-06 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
2010 393 2010-02-06 Porozumienie Porozumienie nr 12/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie oiwierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Makowskim
2010 394 2010-02-06 Porozumienie Porozumienie nr 13/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im.5 Ułanów Zasławskich w Ostrołęce zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Makowskim
2010 392 2010-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2010 Starosty Zwoleńskiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia w 2010 roku miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
2010 391 2010-02-06 Uchwała Uchwała nr LXI/290/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/38/2003 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Piastowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2010 397 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 201/XXXV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
2010 398 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 206/XXXV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Małkinia Górna i Zawisty Podleśne
2010 399 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 208/XXXV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej.
2010 403 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 1250/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Myszki ulicy we wsi Szczaki w Gminie Piaseczno
2010 404 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 1251/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Cyranki ulicy we wsi Szczaki w Gminie Piaseczno
2010 405 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 1252/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Tenisowa ulicy połozonej we wsi Józefosław w Gminie Piaseczno
2010 406 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 1253/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Aleja Polskiego Państwa Podziemnnego ulicy połozonej w Piasecznie w Gminie Piaseczno
2010 407 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 1254/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno i nadania jej statutu
2010 396 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 162/XXXIII/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 401 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Garwolin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 402 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2010 400 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulbiny
2010 412 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/200/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 413 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/203/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
2010 414 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2010 415 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 416 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na 2010 rok
2010 411 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
2010 408 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyjmowanie odpadów i innych zanieczyszczeń stałych na wysypisko gminne oraz wprowadzenia zwolnień od tej opłaty
2010 409 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brok na 2010 rok
2010 410 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2010 425 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok
2010 418 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2009 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stanisławów
2010 419 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2009 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych
2010 420 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2009 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 424 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2010 423 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 421 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XCIX/447/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Pionki na rok 2010.
2010 422 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XCIX/450/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Oddział Wodno-Kanalizacyjno – Ciepłowniczy w Pionkach” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2010 417 2010-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 51 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego
2010 429 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr 397/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Święcicach
2010 432 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr 394/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Batalionów Chłopskich II” w Ciechanowie
2010 433 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr 403/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na obszarze miasta Ciechanów
2010 426 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/09 Rady Gminy Korytnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 430 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/42/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiątkowo na rok 2010.
2010 431 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/49/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 427 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr LX/287/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Piastowa
2010 428 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr LX/288/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2010 rok.
2010 434 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2009r. zmiany Uchwały Nr XXI/129/2008 Rady Gminy Zakroczym z dnia 17 listopada 2008r. - w sprawie: opłaty targowej.
2010 435 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminy Zakroczym
2010 436 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad i okoliczności używania herbu i barw gminy Zakroczym
2010 437 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wojszczycach
2010 442 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
2010 441 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2010
2010 439 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2010
2010 440 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grójeckiego
2010 443 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim.
2010 438 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok
2010 450 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr 348/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w część uchwały Nr 192/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego
2010 451 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr 363/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwały Nr 494/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na targowisku miejskim i hali targowej
2010 452 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr 364/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwały Nr 493/XXXIX/2009 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 1 grudnia 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 444 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr 664/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010 rok
2010 445 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr 665/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Radomia i jej jednostkom organizacyjnym
2010 446 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr 667/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia dla obszaru Parku Gołębiów Północ
2010 447 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr 668/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZEWSKA” na obszarze położonym w rejonie ulic: Wolność, Reja, Placu Kazimierza i Szewskiej w Radomiu
2010 448 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr 676/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola Publicznego Nr 25 w Radomiu, ul. Szenwalda 10
2010 449 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr 677/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2010 453 2010-02-13 Uchwała Uchwała nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
2010 454 2010-02-13 Uchwała Uchwała nr LXXI/2228/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
2010 464 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/369/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad zbycia oraz oddawania w dzierżawę lub najem aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach
2010 460 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Lubotyń na rok 2010.
2010 462 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2010
2010 463 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Siecień i Murzynowo
2010 457 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr 474/LXI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji
2010 458 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr 475/LXI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego
2010 459 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr 476/LXI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. – 11 Listopada" w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej AU6
2010 461 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/111/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parysów na rok 2010.
2010 465 2010-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 stycznia 2010r. ustalające średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2010
2010 455 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/3/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”
2010 456 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/5/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nieporęt na rok 2010
2010 468 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2009 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pacyna
2010 467 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2010 473 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Brochów z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brochów na rok 2010
2010 466 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/351/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród
2010 474 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 64/XXXV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy i numeru ewidencyjnego działki w miejscowości Żelechów, gm. Żabia Wola
2010 472 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/275/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustaleń dopłat dla grup taryfowych.
2010 471 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/160/2009 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Szydłowo Nr XXXV/156/2009 z dnia 03.12.2009 r
2010 470 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/265/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/249/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 476 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 214/XL/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sanniki na rok 2010
2010 475 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/234/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2010 469 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 477 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 152/XXVI/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 478 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 153/XXVI/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 479 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 154/XXVI/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
2010 480 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 156/XXVI/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 481 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr III/2009 Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin nad Iłżanką na 2010 rok
2010 484 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009r. uchwała budżetowa Gminy Pacyna na rok 2010
2010 492 2010-02-17 Porozumienie Porozumienie nr 73/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 15 grudnia 2009r. zawarte z Powiatem Makowskim dotyczące powierzenia zadan z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie
2010 493 2010-02-17 Porozumienie Porozumienie nr 77/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2009r. zawarte z Powiatem Makowskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie
2010 483 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwaleniab budżetu Gminy Regimin na rok 2010
2010 482 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2010 485 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLV/50/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gielniów na rok 2010
2010 494 2010-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 12 stycznia 2010r. o nie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boguty-Pianki
2010 495 2010-02-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-65(6)/2010/346/VII/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 stycznia 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła w zakresie działalności dwóch nowych kotłowni na osiedlu Anielina ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
2010 491 2010-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Starosty Wołomińskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2010
2010 490 2010-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Starosty Wołomińskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym w roku 2010
2010 489 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 486 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV/173/08 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2010 488 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 15 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 487 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV/259/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kobyłka na 2008 rok
2010 496 2010-02-17 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2010r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim”a Miastem st. Warszawą,do porozumienia z dnia 10 marca 2008r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2010 508 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/340/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 grudnia 2009r. Budżet Gminy Stare Babice na rok 2010
2010 509 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/342/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drogi położonej w Kwirynowie
2010 497 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr 633/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2010 498 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr 643/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasto Płock.
2010 499 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr 647/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009-2014
2010 500 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr 649/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka
2010 510 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr RIO-R/345/09 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Potworowie projekcie budżetu oraz o możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu na rok 2010, a także prognozy kształtowania się długu
2010 502 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XL/441/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2010 503 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XL/448/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 504 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XL/449/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2010 501 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2010 505 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 506 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica
2010 507 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad usytuowania na terenie Gminy Siennica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 511 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr V/186/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Magnuszew na rok 2010.
2010 512 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciąż na rok 2010.
2010 513 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/209/09 Rady Gminy Somianka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Somianka na rok 2010.
2010 522 2010-02-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Gostynińskiego.
2010 523 2010-02-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Sierpcu.
2010 515 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 514 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/72/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 516 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/79/2008 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2010 517 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr 243/XXVII/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2010 518 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XXII/129/08 Rady Gminy Chynów z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 519 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 520 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 524 2010-02-20 Protokół Protokół Rady Miasta Siedlce z dnia 7 lutego 2010r. Referendum gminne w sprawie sposobu zagospodarowania stadionu przy ul. Wojskowej zarządzone na dzień 7 lutego 2010 roku
2010 521 2010-02-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2010r. o sprostowaniu błędu
2010 527 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/203/09 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 528 2010-02-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GKN.7430-04/1/09 Starosty Łosickiego z dnia 28 grudnia 2009r. dotycząca projektów opisowo-kartograficznych dla obrębów gminy Platerów pow. łosicki województwo mazowieckie
2010 526 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr LXX/2188/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r. zmieniająca załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/1371/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pól Karolińskich
2010 525 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr LXX/2187/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa
2010 531 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maciejowice na rok 2010
2010 533 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XL/689/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2010 532 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XL/688/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku dotyczącej określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowych zasad ich przyznawania, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz zasad podziału nagród i przyznawania dodatku mieszkaniowego w roku 2009., zmienionej Uchwałą XXVIII/517/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008 r.
2010 534 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XL/695/2009 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 535 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
2010 530 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr 430/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 543 2010-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/2010 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA” w Kozienicach.
2010 544 2010-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2010 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach.
2010 542 2010-02-23 Informacja Informacja nr 01/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 3 lutego 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2010 529 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2010 536 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr 358/2008 Rady Miasta w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 537 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr 360/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 roku
2010 538 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr 361/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2010 539 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszków na rok 2008
2010 540 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/08 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Orońsko na 2008 rok
2010 541 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/08 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2008
2010 552 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr LII/404/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grójec na rok 2010.
2010 558 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/09 Rady Gminy Teresin z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu TERESIN GAJ
2010 559 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 553 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr 164/XXIX/09 Rady Gminy Świercze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w uchwale nr 158/XXI/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. Rady Gminy Świercze w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 555 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbica na rok 2010.
2010 556 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Wierzbica nr IX/80/2003 z dnia 5 września 2003r., w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wierzbica
2010 554 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 557 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVII/246/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 561 2010-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/09 Starosty Legionowskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na Terenie Powiatu Legionowskiego.
2010 564 2010-02-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych - w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
2010 565 2010-02-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Płońsku
2010 566 2010-02-24 Aneks Aneks nr 11 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29 października 2009r. do Porozumienia z dnia 12.10.2005 r. zawartego pomiędzy powiatem płońskim a powiatem żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia
2010 567 2010-02-24 Aneks Aneks nr 12 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 2 grudnia 2009r. do Porozumienia z dnia 12.10.2005 r. zawartego pomiędzy powiatem płońskim a powiatem żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia,
2010 562 2010-02-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 560 2010-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/10 Starosty Żuromińskiego z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2010 roku
2010 545 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr LXX/2195/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przewozu osób, bagażu i zwierząt pojazdami linii promocyjnych organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w m.st. Warszawie
2010 546 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr LXX/2196/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 547 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr LXX/2197/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 548 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr LXX/2198/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2010 549 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr LXX/2202/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2010 550 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr LXX/2219/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
2010 551 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr LXX/2220/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów
2010 563 2010-02-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 15 lutego 2010r.
2010 568 2010-02-24 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2009r. do porozumienia z dnia 10 marca 2009r. zawarty pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie a Wojewodą Mazowieckim
2010 610 2010-02-26 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 12 października 2009r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Kalinowiec, Wólka Paplińska, Twarogi gmina Łochów, powiat węgrowski
2010 601 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/219/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na rok 2010
2010 598 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr 3363/311/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2010 600 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/149/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szelków na rok 2010.
2010 599 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/150/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnosielc na 2010r
2010 604 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr 304/K/09 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Potworowie Nr XXVI/185/09 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 606 2010-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-29/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2010 605 2010-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2008 Wójta Gminy Miedzna z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miedzna na 2008 rok
2010 607 2010-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/08 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 608 2010-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/08 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 609 2010-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/08 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 602 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr LI/245/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2010 603 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr LI/248/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Gózd Nr VI /38/2007 z dnia 30.03.2007r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenia inkasentów
2010 597 2010-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 77 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego -Wojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno - Kartograficznego w Warszawie
2010 615 2010-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2009 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Młodzieszyn na rok 2010
2010 614 2010-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/188/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sochaczew na 2010 rok
2010 611 2010-02-27 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miedzna na 2010 rok.
2010 612 2010-02-27 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/167/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Miedzna.
2010 613 2010-02-27 Uchwała Uchwała nr XI/66/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 616 2010-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/19/09 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dnia 16 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa
2010 617 2010-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/1/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Północnego Mazowsza na rok 2010
2010 620 2010-02-27 Decyzja Decyzja nr OWA–4210-1(6)/2010/265/VIIIzm/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej moją decyzją Nr OWA-4210-47(12)/2009/265/RK z dnia 21 grudnia 2009 r.
2010 619 2010-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 3254/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej proeadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2010 618 2010-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 3253/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2010 585 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XL/279/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na 2010 rok
2010 586 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XL/281/2009 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2010 – 2014
2010 582 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr 391/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 584 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/274/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2010 583 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/349/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującej fragment miejscowości Wręcza.
2010 570 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/2230/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś
2010 571 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/2239/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2010 572 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/2241/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 118 w Warszawie, ul. Nowolipie 31A
2010 573 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/2242/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie założenia Przedszkola Nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123
2010 574 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/2243/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 221 im. 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Warszawie, ul. Ogrodowa 42/44
2010 575 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/2244/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 45 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Żelazna 71
2010 576 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/2245/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie, ul. J. Bema 76
2010 577 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/2246/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 112 w Warszawie, ul. Solipska 17/19
2010 578 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/2247/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany nazwy LXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, ul. Promienista 12a, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, ul. Promienista 12a
2010 579 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/2248/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji XX Liceum Profilowanego w Warszawie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie, ul. Ratuszowa 13
2010 580 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/2249/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego nr 9 w Warszawie, ul. Ratuszowa 13 oraz XIX Liceum Profilowanego w Warszawie, ul. Ratuszowa 13
2010 581 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/2250/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. Michała Konarskiego w Warszawie ul. Okopowa 55a
2010 591 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr 160/XVI/08 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008
2010 594 2010-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/08 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008
2010 593 2010-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/08 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 589 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XVI/95/08 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
2010 590 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XVI/98/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 587 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/121/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 rok
2010 592 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Żelechów
2010 595 2010-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 342/2008 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Legionowo na 2008 rok
2010 588 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszków na rok 2008
2010 569 2010-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 73 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych nieruchomości
2010 596 2010-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 lutego 2010r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Radziejowice przeprowadzonych w dniu 21 lutego 2010 r.