Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Grudzień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 5685 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 294/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 5686 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2010 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 9 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Powiatowi Przysuskiemu oraz jego jednostkom podległym lub udzielania innych ulg w ich spłacie
2010 5687 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/315/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2010 5688 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/325/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010.
2010 5689 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 399/168/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2010 5690 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 226/2010 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, planów finansowych SPZOZ za I półrocze 2010 roku
2010 5691 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 195/XLII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego.
2010 5692 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV-230/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2010 5693 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej .
2010 5694 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 5695 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX /144/ 2005 Rady Gminy w Stoczku z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 5696 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXII/260/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 5697 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 186/XXXII/2010 Rady Gminy Lubowidz z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2010 5698 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/390/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010 r.
2010 5699 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/406/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Janowie
2010 5700 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/407/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu w Babicach Nowych
2010 5701 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 września 2010r. zmieniająca regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Stare Babice
2010 5702 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/410/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010r.
2010 5703 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/397/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2010 5704 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/398/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5705 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/399/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie Regulaminu Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie.
2010 5706 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/401/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2010 5707 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/218/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 5708 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/320/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Białobrzegi.
2010 5709 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/321/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Brzeźce.
2010 5710 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/322/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Brzeźce.
2010 5711 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/337/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2010 5712 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/404/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2010 5713 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 1503/LI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2010r. w sprawie nadania nazwy RAJSKICH OGRODÓW ulicy położonej we wsi Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno
2010 5714 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 1504/LI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2010r. w sprawie nadania nazw: HORTENSJI, DZIEWANNY I ŻURAWINOWA ulicom położonym we wsi Wola Gołkowska w gminie Piaseczno
2010 5715 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 1505/LI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2010r. w sprawie nadania nazwy KAMERALNA ulicy o zwyczajowo przyjętej nazwie „Żwirowa” położonej w Józefosławiu w gminie Piaseczno
2010 5716 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/317/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5717 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2010 5718 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/245/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 5719 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LI/317/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 września 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Radzanowo, w granicach obszaru oznaczonego literami A, B, C, C1, C2, C3, D2, D1, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U.
2010 5720 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/221/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2010 5721 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/222/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2010 5722 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/223/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 5723 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/171/10 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce
2010 5724 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/172/10 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 5725 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/173/10 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5726 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/174/10 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Wyśmierzyce
2010 5727 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/196/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 15 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5728 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/198/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 5729 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/199/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: obniżenia ceny drewna do wymiaru podatku leśnego na 2011 rok.
2010 5730 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/200/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5731 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/202/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 5732 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/203/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Rusinów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 5733 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/204/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rusinów.
2010 5734 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/205/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 5735 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXII/221/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 27 października 2010r. w sprawie : zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2009-2013
2010 5736 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXII/222/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5737 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXII/223/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 5738 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 505/LII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2010 5739 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 513/LII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2010 5740 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 324/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia oddziałów dwujęzycznych w Gimnazjum im. por. J. Czumy „Skrytego” wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Celestynowie ul. Św. Kazimierza 55 oraz zmiany nazwy gimnazjum.
2010 5741 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 327/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5742 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 328/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5743 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 329/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5744 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 330/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5745 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 331/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5746 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 332/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5747 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 333/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5748 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 334/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5749 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 335/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5750 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 336/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5751 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 337/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5752 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 338/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5753 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 339/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5754 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 340/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5755 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 341/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5756 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 342/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5757 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 343/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5758 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck.
2010 5759 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na terenie Gminy Osieck na 2011 rok.
2010 5760 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2011rok.
2010 5761 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5762 2010-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 5763 2010-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/V/10 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budzetu Gminy za I półrocze roku budżetowego.
2010 5764 2010-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/V/10 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
2010 5765 2010-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/V/10 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonaniaplanu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.
2010 5766 2010-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 5767 2010-12-02 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-57(8)/2010/346/VIIzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazoieckim.
2010 5768 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 1775/375/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 5769 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 1804/376/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 5770 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr III/ 36/248/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 7 września 2010r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Siewnej położonej na terenie miasta Ciechanów.
2010 5771 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XC/2662/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego
2010 5772 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XCIV/2745/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5773 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XCIV/2746/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 5774 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XCIV/2749/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2010 5775 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XCIV/2753/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie
2010 5776 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XCIV/2757/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2010 5777 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XCIV/2767/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa – Białołęka
2010 5778 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XCIV/2768/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przekształcenia Szpitala Ginekologiczno- Położniczego „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej - „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2010 5779 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XCIV/2771/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich
2010 5780 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XCIV/2785/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m. st. Warszawie
2010 5781 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XCIV/2787/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 3 „Syrenka” w Warszawie, ul. Karolkowa 53a
2010 5782 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XCIV/2803/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę nr XC/2662/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego
2010 5783 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XCIV/2804/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy
2010 5784 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/191/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarzadowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalnosci statutowej tych organizacji.
2010 5785 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Gminie Kołbiel i jej jednostkom podległym, z tytułu zadań własnych i niepodatkowych należności budżetowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa.
2010 5786 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 5787 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kosów Lacki i jej jednostkom podległym
2010 5788 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/413/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Michałów – Reginów.
2010 5789 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/415/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/223/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
2010 5790 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/218/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Cegłowie prowadzone przez Gminę Baranów
2010 5791 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/219/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/194/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Cegłowie,
2010 5792 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Baranów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 5793 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/231/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Baranów na rok 2011
2010 5794 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2011.
2010 5795 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie gminy Baranów na 2011 rok
2010 5796 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, dotyczącego fragmentu wsi Krzyżówka
2010 5797 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/49/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jasieniec na rok 2011.
2010 5798 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/50/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2011 rok.
2010 5799 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5800 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5801 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 5802 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 września 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności SP ZOZ w Starej Błotnicy.
2010 5803 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.
2010 5804 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2011 rok.
2010 5805 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 rok.
2010 5806 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 5807 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 października 2010r. w sprawie sprzedaży lokali komunalnych w Agronomówce w Wierzbicy
2010 5808 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 5809 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/311/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla ustalenia podatku rolnego.
2010 5810 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/326/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo
2010 5811 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/329/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia podstawy obliczania podatku rolnego
2010 5812 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/330/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5813 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/331/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.
2010 5814 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/332/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
2010 5815 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/333/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 5816 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/328/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2011 rok .
2010 5817 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr Nr LII/329/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2011 rok
2010 5818 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/331/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kordowo
2010 5819 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/332/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kordowo
2010 5820 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 214/XLIV/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze gminy Płoniawy-Bramura
2010 5821 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 215/XLIV/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 5822 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 217/XLV/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura .
2010 5823 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/175/10 Rady Gminy Wilga z dnia 22 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2010 5824 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
2010 5825 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 5826 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Siennica
2010 5827 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica
2010 5828 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 5829 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego
2010 5830 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 420/XLII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny żyta do naliczenia podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2010 5831 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 421/XLII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 5832 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/167/10 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 5833 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 653/LIII/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 11 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów – część II
2010 5834 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 654/LIII/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 11 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czersk
2010 5835 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 658/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria.
2010 5836 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 662/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Lipowej w Baniosze.
2010 5837 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 663/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2010r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych
2010 5838 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 678/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5839 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 679/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5840 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 680/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 5841 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/487/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5842 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/488/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rOK
2010 5843 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/489/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 października 2010r. w sprawie określeni stawek opłaty targowj na 2011 rok
2010 5844 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/490/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych w 2011 rOKU
2010 5845 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/171/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyłączenia z granic stanowiska dokumentacyjnego "Wychodnia głazów Mierzwice" wydzielenia c odziału 206 należących do rezerwatu przyrody: Mierzwice"
2010 5846 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/172/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 5847 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/173/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5848 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 447/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania przez Gminę Milanówek stypendiów sportowych dla młodzieży oraz nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym.
2010 5849 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 5850 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 455/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5851 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 456/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 5852 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 457/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2010 5853 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 468/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
2010 5854 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 471/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Milanówka
2010 5855 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2010 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 września 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Kuczbork Osada – tereny elektrowni wiatrowych
2010 5856 2010-12-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2010r. o sprostowaniu błędów
2010 6012 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/354/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXII/208/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
2010 6013 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Baranowie
2010 6014 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/331/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6015 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/336/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Węgrowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.
2010 6016 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
2010 6017 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej lub osoby pełnoletniej przebywającej w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
2010 6018 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski.
2010 6019 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i roliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Poiwatu Mińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 6020 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2010 6021 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/251/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
2010 6022 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/252/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
2010 6023 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/259/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Szydłowieckiego
2010 6024 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XCIII/2720/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2010 6025 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XCIII/2729/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy
2010 6026 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XCIII/2730/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr L/1524/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie
2010 6027 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/175/2010 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6028 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/10 Rady Gminy Teresin z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Paprotnia, gmina Teresin
2010 6029 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/300/10 Rady Gminy Teresin z dnia 3 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin
2010 6030 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/216/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Jednorożec i Stegna
2010 6031 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 509/XXXVIII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 6032 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 522/XXXVIII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 6033 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 523/XXVIII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych
2010 6034 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 529/XXXIX/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 6035 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 530/XXXIX/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Mysiadle.
2010 6036 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 531/XXXIX/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 maja 2010r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, ul. I.Krasickiego 56
2010 6037 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 532/XXXIX/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2010 6038 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 533/XXXIX/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 maja 2010r. w sprawie określenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2010 6039 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 534/XXXIX/10 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 maja 2010r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla część obrębu ŁAZY
2010 6040 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 549/XLI/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 8 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 179/XXV/2004 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 6041 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 553/XLI/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 8 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 6042 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 554/XLI/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 8 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 6043 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 555/XLI/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 8 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 6044 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 556/XLI/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 6045 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 557/XLI/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 8 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 6046 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/158/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sarnaki
2010 6047 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/159/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6048 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/160/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 6049 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LI/324/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
2010 6050 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/10 Rady Gminy Siennica z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 6051 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/10 Rady Gminy Siennica z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzel, Nowa Pogorzel i okolic
2010 6052 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/10 Rady Gminy Siennica z dnia 16 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXIX/222/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Siennica
2010 6053 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów i nadania statutu
2010 6054 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów
2010 6055 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawodne
2010 6056 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ustanów.
2010 6057 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr Nr 286/LIV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Gostynina, przez który przebiega ul. Kolonia, położonego pomiędzy ul. 18-go Stycznia, obwodnicą, lasem i torami kolejowymi
2010 6058 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXII/905/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Siedlce i jego jednostkom podległym
2010 6059 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXII/889/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/733/2006 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2010 6060 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 1519/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2010 6061 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 1530/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie gminy Piaseczno
2010 6062 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 1546/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 542/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z późniejszymi zmianami
2010 6063 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVI / 428 /2010 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 6064 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/433/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę nr LVI / 428 /2010 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 6065 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/434/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 6066 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/435/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie
2010 6067 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/436/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie nadania nazwy bulwarowi nadbużańskiemu
2010 6068 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/442/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6069 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/443/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wyszków
2010 6070 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/444/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszków
2010 6071 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/445/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie nr XLIII/323/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i fizyczne
2010 6072 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok na terenie gminy Michałowice
2010 6073 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami
2010 6074 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami
2010 6075 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie gminy Michałowice
2010 6076 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 6077 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013
2010 6078 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 września 2010r. zmieniająca rozporządzenie nr 36 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego
2010 6079 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/61/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 6080 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/243/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2010r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6081 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/244/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6082 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/245/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej
2010 6083 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/246/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 6084 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/247/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6085 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/248/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6086 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Karniewo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszcza lności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 6087 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 6088 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/334/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce, części wsi Białki i Grabianów
2010 6089 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku
2010 6090 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/343/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce
2010 6091 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/344/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2011
2010 6092 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/348/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/331/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania drogom publicznym i drogom wewnętrznym nazw ulic w miejscowości Grabianów
2010 6093 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/184/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2011 na obszarze Gminy Rzewnie.
2010 6094 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/185/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2011 rok.
2010 6095 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/186/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok.
2010 6096 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uwieliny
2010 6097 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6098 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVII/129/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
2010 6099 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organiazacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzialalności statutowej tych organizacji.
2010 6100 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6101 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6102 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIV/571/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6103 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIV/572/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6104 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIV/573/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2011 rok
2010 6105 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/304/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6106 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/306/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 6107 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/308/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6108 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6109 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2010 6110 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku
2010 6111 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/390/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2010 6112 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIV/399/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6113 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIV/400/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
2010 6114 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIV/401/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 6115 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/193/2010 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Różan na rok podatkowy 2011
2010 6116 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/194/2010 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Różan na 2011 rok
2010 6117 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/195/2010 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Różan na 2011 rok
2010 6118 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/196/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6119 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/215/2010 Rady Gminy w Rząśniku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2010 6120 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 56/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 6121 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/547/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania terminów płatności , rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kozienice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2010 6122 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/548/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania przez Gminę Kozienice usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Kozienice”.
2010 6123 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 484/LV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6124 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6125 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6126 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 6127 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 6128 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 251/XXXI/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 6129 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 252/XXXI/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2011 roku na obszarze gminy Stara Biała
2010 6130 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/338/2010 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/07 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości.
2010 6131 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/2010 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6132 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXXII/293/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6133 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXXII/294/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6134 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 5 listopada 2010r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6135 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6136 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LV/243/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6137 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LV/244/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 6138 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/10 Rady Gminy Strachówka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2010 6139 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 464/LIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6140 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/427/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wieliszew lub jej jednostkom podległym
2010 6141 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/428/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6142 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/429/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : wysokości stawek podatku od środków transportu
2010 6143 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/433/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łajski
2010 6144 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVI/188/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6145 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVI/189/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości.
2010 6146 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVI/190/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6147 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 11 czerwca 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.
2010 6148 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/241/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2011 r.
2010 6149 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Klembów
2010 6150 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 6151 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/394/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 6152 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/397/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Michałów
2010 6153 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 278/XLII/2010 Rady Gminy Bodzanów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 6154 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2010 6155 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/211/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2010 6156 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/212/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6157 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/214/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 6158 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2010 6159 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 6160 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6161 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/121/08 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 listopada 2008 roku
2010 6162 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 6163 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2010 6164 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/230/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011r.
2010 6165 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/231/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2011r.
2010 6166 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/232/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny
2010 6167 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/233/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny
2010 6168 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/234/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości
2010 6169 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/235/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 6170 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXXX/458/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 6171 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr L/296/2010 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6172 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr L/297/2010 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6173 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 166/XXXIV/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 6174 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 167/XXXIV/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6175 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 168/XXXIV/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6176 2010-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.LP.0911-26/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2010r. Rada Gminy Gzy
2010 6177 2010-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.MKo.0911/43/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 października 2010r. Rada Miejska w Halinowie
2010 6178 2010-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.RM.0911-44/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2010r. Rada Gminy Jabłonna
2010 6179 2010-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.MO/0911-45/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2010r. Rada Gminy Jabłonna
2010 6180 2010-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.GZP.0911-46/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2010r. Rada Gminy w Nowej Suchej
2010 6181 2010-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.MZa0911-47/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2010r. Rada Gminy Baranów
2010 6182 2010-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.GH-0911/54/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2010r. Rada Miejska w Piasecznie
2010 6183 2010-12-08 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2010r. do porozumienia z dnia 20 kwietnia 2004r. zawartego z Powiatem Wołomińskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
2010 6184 2010-12-08 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2010r. do porozumienia z dnia 19 maja 2004r. zawartego z Powiatem Grójeckim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
2010 6185 2010-12-08 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2010r. do porozumienia z dnia 19 maja 2004r. zawartego z Powiatem Warszawskim Zachodnim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
2010 6186 2010-12-08 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2010r. do porozumienia z dnia 11 maja 2004r. zawartego z Powiatem Otwockim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
2010 6187 2010-12-08 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2010r. do porozumienia z dnia 28 maja 2004r. zawartego z Powiatem Legionowskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
2010 6188 2010-12-08 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2010r. do porozumienia z dnia 7 maja 2004r. zawartego z Powiatem Grodziskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
2010 6189 2010-12-08 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2010r. do porozumienia z dnia 28 lipca 2004r. zawartego z Powiatem Piaseczyńskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
2010 6190 2010-12-08 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 4 października 2010r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Stoczek gmina Stoczek, powiat węgrowski
2010 6191 2010-12-08 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 listopada 2010r. dotyczy projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący 39 obrębów ewidencyjnych Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2010 6192 2010-12-08 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujących 17 obrębów ewidencyjnych w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
2010 5857 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 2184/395/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2010 5858 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2010 5859 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Makowskiemu i jego jednostkom podległym
2010 5860 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2010 5861 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok
2010 5862 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/307/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 5863 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/313/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 5864 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/316/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/298/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 5865 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/248/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żyrardowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5866 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/249/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie
2010 5867 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/10 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok.
2010 5868 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 332/10 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 5869 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/197/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 5870 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 240/XLI/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 5871 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/10 Rady Gminy Potworów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budzetowejna rok 2010
2010 5872 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/364/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim
2010 5873 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/368/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 września 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu u zbiegu ulic Warszawskiej i Bankowej w Mińsku Mazowieckim
2010 5874 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/402/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5875 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/287/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany do regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bieżuń dodatków do wynagrodzenia i nagród.
2010 5876 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010.
2010 5877 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 5878 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/ 287/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmiany do regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bieżuń dodatków do wynagrodzenia i nagród.
2010 5879 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 311/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/121/2008 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia12 lutego 2008 roku dot. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2010 5880 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skórzec
2010 5881 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gołąbku prowadzonego przez Gminę Skórzec
2010 5882 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/445/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
2010 5883 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Chynów z tymi organizacjami i podmiotami.
2010 5884 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/10 Rady Gminy Chynów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/230/2010 z dnia 30 lipca 2010r. Rady Gminy Chynów w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Chynów z tymi organizacjami i podmiotami.
2010 5885 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 386/XLV/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom w Sierpcu.
2010 5886 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 387/XLV/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2010 5887 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIX/331/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
2010 5888 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 201/XLV/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 5889 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 202/XLV/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5890 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 203/XLV/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 5891 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/205/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 4 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5892 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/206/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 4 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 5893 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/468/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, rozmiaru tych zniżek oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
2010 5894 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/470/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walendów
2010 5895 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/498/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie regulaminu korzystania z parku w Młochowie
2010 5896 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/503/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2010.
2010 5897 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/504/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2011
2010 5898 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/507/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2010 5899 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/242/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew.
2010 5900 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew.
2010 5901 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/10 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego i zwolnień od tego podatku
2010 5902 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/10 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2010 5903 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/159/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 5904 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/160/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2011.
2010 5905 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/161/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2011 roku.
2010 5906 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/162/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Parysów.
2010 5907 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/208/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 października 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2010 5908 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/211/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia w roku 2011 na terenie Gminy Cegłów wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
2010 5909 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/212/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym w roku 2011, gruntów rolnych na terenie Gminy Cegłów
2010 5910 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/213/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia w roku 2011 na terenie gminy Cegłów wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5911 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stoczek oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5912 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/201 Rady Gminy Stoczek z dnia 8 listopada 2010r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5913 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 8 listopada 2010r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 5914 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/327/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r. na terenie Gminy Michałowice
2010 5915 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/307/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5916 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/309/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5917 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 612/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany podstawy prawnej w Uchwałach dotyczących podatków i opłat lokalnych podjętych przez Radę Miejską w Radzyminie w roku 2008.
2010 5918 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/25/10 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny przypadających gminie Siemiątkowo i jednostką podległym.
2010 5919 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2010 5920 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień od tego podatku
2010 5921 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2010 5922 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2011
2010 5923 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2011 i zwolnień z tego podatku.
2010 5924 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LV/43/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 5925 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LV/44/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Leoncin
2010 5926 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LV/45/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Leoncin
2010 5927 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LV/46/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Leoncin
2010 5928 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres trzech kwartałów 2010 roku do ustalenia podatku rolnego na 2011r.
2010 5929 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
2010 5930 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w pubkicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Pacyna
2010 5931 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 2011
2010 5932 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody w 2011r.
2010 5933 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2011r.
2010 5934 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 198 /2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
2010 5935 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 186/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień w tym podatku.
2010 5936 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 listopada 2010r. uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. oraz zwolnień w tym podatku.
2010 5937 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVI/502/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 października 2010r. w sprawie o zmianie uchwały nr VII/62/07 z dnia 27 marca 2007r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2010 5938 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/507/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
2010 5939 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/29/2010 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5940 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/30/2010 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2011 rok
2010 5941 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/31/2010 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2011
2010 5942 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 342/XLII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2010 5943 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 343/XLII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XXXIII/06 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 maja 2006 w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie zmienionej uchwałą Nr 119/XVII/08 z dnia 24 czerwca 2008r.
2010 5944 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 347/XLII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym we wsiach: Dobrzyń, Łomna, Kazuń Polski, Pieńków, Izabelin Dziekanówek.
2010 5945 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 348/XLII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsiach: Izabelin Dziekanówek, Pieńków.
2010 5946 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/308/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 14.10.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Liw Nr XXX/241/09 z dnia 30.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liw na rok 2010.
2010 5947 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Liw Nr XXX/241/09 z dnia 30.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liw na rok 2010.
2010 5948 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2010 Rady Gminy w Liwie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2006 Rady Gminy w Liwie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw
2010 5949 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.
2010 5950 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2010 5951 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 5952 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5953 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/210 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 5954 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 5955 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5956 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wieniawa w 2011 roku.
2010 5957 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz jego wynagrodzenia za inkaso.
2010 5958 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2010 Rady Gminy Wieniawa z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 5959 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2011 r.
2010 5960 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2011 r.
2010 5961 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2011 r.
2010 5962 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2011 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 5963 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2011 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 5964 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2011 r.
2010 5965 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2011 roku.
2010 5966 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobolew na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, z wyjątkiem lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2010 5967 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.
2010 5968 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVI/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5969 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 261/XXXVI/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2011 roku.
2010 5970 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 262/XXXVI/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat lokalnych na 2011 rok.
2010 5971 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 263/XXXVI/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 5972 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 518/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
2010 5973 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 519/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
2010 5974 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 520/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2011
2010 5975 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 521/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w sprawie na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2011.
2010 5976 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 525/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze w Myszczynie
2010 5977 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/456/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mszczonów na 2011 r.
2010 5978 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/459/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXX/307/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu dotyczącego wynagrodzenia zasadniczego, dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2009 r. Nr 51, poz. 1271).
2010 5979 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/465/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2010 5980 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/205/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2011rok.
2010 5981 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/206/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2011 rok.
2010 5982 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/207/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 5983 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/208/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu drewna do podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2011 rok.
2010 5984 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 rok.
2010 5985 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/213/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 rok.
2010 5986 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIV/332/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 5987 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LV/351/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2011 roku na obszarze miasta Węgrowa
2010 5988 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2010 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2010 roku
2010 5989 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 370/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie : dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 5990 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 371/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 5991 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 372/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 5992 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 393A/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 5993 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 394/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 5994 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 400/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 5995 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 411/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 5996 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 412/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 15 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 5997 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 413/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 września 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 5998 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 346/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 5999 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 6000 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 537(92)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2010 6001 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/66/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2010 6002 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 348/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 6003 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 274/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr LIV/332/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 6004 2010-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 11/10 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie przekazania przez Gminę Nieporęt środków finansowych z dochodów własnych Gminy z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Nieporęcie, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
2010 6005 2010-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 14/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie współdziałania Gminy Nieporęt z Gminą Wieliszew w zakresie powierzenia zadań własnych obejmujących edukację publiczną w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminy
2010 6006 2010-12-06 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 października 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 6007 2010-12-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr lex-R-0911/18/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2010r. Rada Gminy Chlewiska
2010 6008 2010-12-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.S.HL.0911-18/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 września 2010r. Rada Miasta w Garwolinie
2010 6009 2010-12-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.S.HL.0911-17/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2010r. Rada Powiatu Łosickiego
2010 6010 2010-12-06 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-70(4)/2010/170/VIIIzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie.
2010 6011 2010-12-06 Informacja Informacja nr OWA-4110-20(5)/2010/1271/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 listopada 2010r. o decyzji nr WCC/256-ZTO-D/1271/W/OWA/2010/RW
2010 6193 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6194 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/4/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6195 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/10 Rady Gminy Chynów z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Grobice
2010 6196 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LX/213/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 14 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tczów.
2010 6197 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LX/214/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 14 września 2010r. w sprawie nadania Statutu instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej w Tczowie
2010 6198 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXIII/227/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Tczowie nr LXII/222/2010 z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6199 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXIII/228/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6200 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/385/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2010r. Akt o podziale samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Błoniu przez wyłączenie Filii w Radzikowie i włączenie jej do Centrum Kultury w Błoniu.
2010 6201 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/386/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2010r. Akt o likwidacji samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Błoniu.
2010 6202 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/178/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/122/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2010 6203 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/167/10 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2010 roku
2010 6204 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/265/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 6205 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/268/2010 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kadzidło i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 6206 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/269/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/90/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce.
2010 6207 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/270/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 6208 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/271/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania sztandaru Gminie Kadzidło
2010 6209 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LX/572/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/341/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew.
2010 6210 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/171/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Młynarze
2010 6211 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/259/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6212 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/264/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla celów podatku rolnego
2010 6213 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/199/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim
2010 6214 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Pacyna
2010 6215 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych
2010 6216 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2010 Rady Gminy w Krasnem z dnia 28 października 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 6217 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2010 Rady Gminy w Krasnem z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 6218 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2010 Rady Gminy w Krasnem z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnien w tym podatku
2010 6219 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/10 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2010 6220 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/10 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2011 roku
2010 6221 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/10 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego w 2011roku.
2010 6222 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/10 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 6223 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/214 /10 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej .
2010 6224 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/10 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2010 6225 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/842/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 7 października 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
2010 6226 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/844/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2008 – 2012, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIII/204/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 października 2007 r.
2010 6227 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/845/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 7 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2010 6228 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/858/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z urządzeń Rynku
2010 6229 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/859/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6230 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/414/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką
2010 6231 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/415/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn
2010 6232 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/416/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe - południowa strona ulicy Warszawskiej.
2010 6233 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/417/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
2010 6234 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6235 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej
2010 6236 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/429/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Janowie
2010 6237 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/430/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w Gminie Stare Babice
2010 6238 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/431/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6239 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/432/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6240 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/433/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 6241 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/434/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Stare Babice
2010 6242 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/435/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Stare Babice
2010 6243 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/438/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Stare Babice
2010 6244 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/174/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 6245 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/176/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 6246 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/177/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 6247 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/256/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6248 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/257/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 6249 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/258/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6250 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/263/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Brańszczyk przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 6251 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/277/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
2010 6252 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/278/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2011r.
2010 6253 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/279/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLII/223 /09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Brańszczyk.
2010 6254 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 379/LVII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011.
2010 6255 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 173/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : obniżenia podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Staroźreby .
2010 6256 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 174/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
2010 6257 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 175/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2011
2010 6258 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 176/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2011 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 6259 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 177/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Staroźrebach
2010 6260 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok .
2010 6261 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6262 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 6263 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
2010 6264 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 rok
2010 6265 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2010 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
2010 6266 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąsewo oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku
2010 6267 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 211/LII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu.
2010 6268 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 213/LIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2010 6269 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 214/LIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 10 listopada 2010r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tych podatków
2010 6270 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 215/LIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 10 listopada 2010r. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku
2010 6271 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 216/LIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie gminy Sierpc
2010 6272 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 217/LIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2010 6273 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6274 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego
2010 6275 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2010 6276 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 6277 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2010 6278 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 38/XXXIX/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień
2010 6279 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 39/XXXIX/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
2010 6280 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 40/XXXIX/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6281 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 41/XXXIX/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2010 6282 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 371/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6283 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 372/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku
2010 6284 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 373/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2011.
2010 6285 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 374/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 6286 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 375/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2011 r.
2010 6287 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 376/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zwolnienia z podatku leśnego w 2011 roku.
2010 6288 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 377/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6289 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 378/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 6290 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 379/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 6291 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/21/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowy sposób konsultowania z radą pożytku publicznego w razie jej powołania oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.
2010 6292 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/28/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 6293 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/31/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2010 6294 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/35/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6295 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/36/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jedlińsk na 2011r.
2010 6296 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/37/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 6297 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/38/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Jedlińsk i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organu prawniającego do udzielania ulg.
2010 6298 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/43/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r. zmiany uchwały Nr XL/21/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2010 r.
2010 6299 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/220/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 10 listopada 2010r. sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na obszarze Gminy Kałuszyn
2010 6300 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2010 6301 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2010 6302 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sabnie w roku 2011.
2010 6303 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/2010 Rady Gminy Grębków z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.oraz zwolnień w tych podatkach.
2010 6304 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2010 Rady Gminy Grębków z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 6305 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2010 Rady Gminy Grębków z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 6306 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/223/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów
2010 6307 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/224/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewoszów.
2010 6308 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/227/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2011r.
2010 6309 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/228/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2011r.
2010 6310 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 527/V/47/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6311 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 181/XLVII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2011 roku.
2010 6312 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 182/XLVII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2011.
2010 6313 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 183/XLVII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 6314 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6315 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2011 rok
2010 6316 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2011 rok
2010 6317 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny 1 m3 drewna stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego na 2011 rok
2010 6318 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 243/XLII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2010 6319 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 244/XLII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 6320 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2010 6321 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6322 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 6323 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2011
2010 6324 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2011
2010 6325 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2011 rok
2010 6326 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie inkasa podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 6327 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2010 6328 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 196/XXXIV/2010 Rady Gminy Lubowidz z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6329 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/329/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.
2010 6330 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/330/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2010 6331 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/331/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2011 oraz inkasa tego podatku.
2010 6332 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/332/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 oraz inkasa tego podatku.
2010 6333 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 6334 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 6335 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transpotowych i zwolnień w tym podatku na 2011 rok
2010 6336 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki
2010 6337 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/361/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Halinów .
2010 6338 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 6339 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2010 6340 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/383/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6341 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/384/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie : określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6342 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/385/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2011 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2010 6343 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/387/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/361/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Halinów .
2010 6344 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/588/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6345 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/589/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 6346 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/590/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6347 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LII/330/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 6348 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2010 6349 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6350 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo
2010 6351 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo
2010 6352 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 6353 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2010r. o zmianie Uchwały Nr XXIX/167/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczutowo i jej jednostkom podległym
2010 6354 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 r.
2010 6355 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2011 r.
2010 6356 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
2010 6357 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/196/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc.
2010 6358 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/197/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 6359 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/198/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
2010 6360 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/200/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze gminy Krasnosielc.
2010 6361 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6362 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 239 /2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2011rok
2010 6363 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/ 2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2011 r
2010 6364 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 241 /2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6365 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/242/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2010 6366 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 232/XXXII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta przyjmowane jako obliczenie podstawy podatku rolnego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w 2011 roku.
2010 6367 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 233/XXXII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2011 rok.
2010 6368 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 234/XXXII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6369 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/209/2010 Rady Gminy Huszlew z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany podziału Gminy na okręgi wyborcze.
2010 6370 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/212/10 Rady Gminy Huszlew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 6371 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/213/2010 Rady Gminy Huszlew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych .
2010 6372 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.
2010 6373 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2010 6374 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/425/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6375 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/426/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6376 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6377 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/428/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 6378 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/437/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/425/2010 z dnia 26 października 2010 rok dotyczącej opłaty targowej
2010 6379 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/438/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 6380 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 6381 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 6382 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 278/XLVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6383 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 279/XLVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2011 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
2010 6384 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 280/XLVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w 2011 r.
2010 6385 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 281/XLVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
2010 6386 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 282/xlviii/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców Gminy Gostynin na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 marca 2011 roku
2010 6387 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/313/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
2010 6388 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/315/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2010 6389 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 6390 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla ustalenia podatku rolnego
2010 6391 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6392 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2011 dla celów podatku leśnego
2010 6393 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2010 6394 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/202/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 6395 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/213/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011r. na obszarze Gminy Sokołów Podlaski.
2010 6396 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/214/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku.
2010 6397 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/215/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku
2010 6398 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr IX/28/10 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6399 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr IX/29/10 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6400 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr IX/31/10 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6401 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr IX/34/10 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6402 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/477/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 6403 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/478/10 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 6404 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/479/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 6405 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/482/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobyłka
2010 6406 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/484/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów w roku 2011
2010 6407 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 514/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.
2010 6408 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 516/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock.
2010 6409 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 553/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Zegrzu prowadzone przez gminę Miasto i Gmina Serock.
2010 6410 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 558/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa
2010 6411 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 559/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie opłaty miejscowej
2010 6412 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 560/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 6413 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/216/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 5 października 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 6414 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 298/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011r.
2010 6415 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 299/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6416 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 300/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 6417 2010-12-09 Porozumienie Porozumienie nr 02/2010 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie wydania kandydatom z ternu powiatu pułtuskiego opinii o spełnieniu warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
2010 6418 2010-12-09 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 6 września 2010r. do Umowy o partnerstwie Nr 141A/09 zawartej dnia 03 września 2009 r. pomiędzy:Gminą Wiskitki a Powiatem Żyrardowskim
2010 6419 2010-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2010r. o sprostowanie błędu
2010 6420 2010-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
2010 6421 2010-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 listopada 2010r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego
2010 6422 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/272/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2010r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
2010 6423 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/37/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXXVIII/23/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 kwietnia 2010r.
2010 6424 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/38/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/24/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 kwietnia 2010r.
2010 6425 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/41/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu
2010 6426 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/42/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2011 rok.
2010 6427 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/44/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Jasieniec.
2010 6428 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/45/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieńcu
2010 6429 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/46/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 września 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Jasieniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2010 6430 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2010 Rady Gminy Wodynie z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 6431 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6432 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole
2010 6433 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Odrzywół
2010 6434 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określania zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Baboszewo i jej jednostkom podległym
2010 6435 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 194/XLIV/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku
2010 6436 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 195/XLIV/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 września 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli w Gminie Grudusk
2010 6437 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 189/XL/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 września 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.
2010 6438 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 6439 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6440 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2010 6441 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 6442 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 6443 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 6444 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych
2010 6445 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 269/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasta Gostynina
2010 6446 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 270/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie
2010 6447 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 271/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie
2010 6448 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 272/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie
2010 6449 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 273/LI/1010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2010 6450 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 17/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6451 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 18/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 6452 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011
2010 6453 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 21/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2010 6454 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2010 Rady Gminy w Krasnem z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krasne
2010 6455 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/229/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Jednorożec.
2010 6456 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVII/259/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz jej poboru w drodze inkasa
2010 6457 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVII/260/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 6458 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVII/261 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od tego podatku
2010 6459 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVII/262 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku
2010 6460 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 271/XXXVII/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6461 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 274/XXXVII/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Święcicach
2010 6462 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 275/XXXVII/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie chylenia Uchwały Nr 60/VII/2007 z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych ze środków Gminy Mała Wieś
2010 6463 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXIX/643/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/598/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2010 r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2010 6464 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXIX/645/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brwinowie.
2010 6465 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXIX/646/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Terenia, stanowiącej drogę wewnętrzną.
2010 6466 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 1 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Publicznym Przedszkolu w Górznie z siedzibą w Reducinie.
2010 6467 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/250/10 Rady Gminy Górzno z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 rok.
2010 6468 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/251/10 Rady Gminy Górzno z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2011 rok.
2010 6469 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/252/10 Rady Gminy Górzno z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6470 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/253/10 Rady Gminy Górzno z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6471 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/254/10 Rady Gminy Górzno z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 6472 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/257/10 Rady Gminy Górzno z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radami działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6473 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/615/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2011 rok
2010 6474 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/620/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany nazwy ronda oraz placu w mieście Legionowo.
2010 6475 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/621/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ogólnych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo
2010 6476 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/391/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 6477 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/392/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obnieżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 6478 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/393/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków trnsportowych na 2011 rok
2010 6479 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/394/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6480 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/395/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6481 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/415/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
2010 6482 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/417/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/145/08 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock, zmienionej Uchwałą Nr L/406/10 z dnia 08 września 2010 roku.
2010 6483 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/418/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ul. Sosnowe Wzgórze
2010 6484 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/419/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie nadania nazwy w sprawie nadania nazwy: Rondo Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock – „ Fromczyn”
2010 6485 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LIII/436/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku
2010 6486 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LIII/437/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku
2010 6487 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
2010 6488 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2011 rok
2010 6489 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6490 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6491 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr L/267/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pniewy lub jej jednostkom podległym.
2010 6492 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/291/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2011 roku.
2010 6493 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/292/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
2010 6494 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/293/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego obowiązującego w 2011r.
2010 6495 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Suchożebry.
2010 6496 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2010 6497 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Suchożebry.
2010 6498 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 6499 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/10 Rady Gminy Gzy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6500 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 204/XXXVII/10 Rady Gminy Świercze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6501 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 205/XXXVII/10 Rady Gminy Świercze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6502 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 206/XXXVII/10 Rady Gminy Świercze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świercze
2010 6503 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
2010 6504 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
2010 6505 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myszyniec na rok podatkowy 2011
2010 6506 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień na rok podatkowy 2011
2010 6507 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2010 6508 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 6509 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 5/II/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2010 6510 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/200/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego w 2011 roku w Gminie Grabów nad Pilicą.
2010 6511 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/201/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6512 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/202/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 6513 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 165/XXXVI/10 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
2010 6514 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 166/XXXVI/10 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2010 6515 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 167/XXXVI/10 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6516 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 168/XXXVI/10 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej na targowisku w Zawidzu.
2010 6517 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/214/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku leśnego na obszarze Gminy Cegłów
2010 6518 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/215/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2010 6519 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXXI/333/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 września 2010r. w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Piastów oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2010 6520 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXXIII/346/2010 Rada Miasta Piastów z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6521 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXXIII/347/2010 Rada Miasta Piastów z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6522 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXXIII/348/2010 Rada Miasta Piastów z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6523 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 277/LI/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sanniki w 2010 r.
2010 6524 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Gozdowo w 2011 roku .
2010 6525 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 249/XXXVII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2010 6526 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 150/XXXIV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguty-Pianki.
2010 6527 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 155/XXXV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 6528 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 156/XXXV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 6529 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/202/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jakom podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 6530 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/203/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2010 6531 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/204/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku lesnego na rok 2011
2010 6532 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/205/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 6533 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI292/10 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6534 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/293/10 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6535 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/10 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 27 października 2010r. w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 6536 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LV/344/2010 Rady Gminy Węgrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 6537 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6538 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok.
2010 6539 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2011 rok.
2010 6540 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6541 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6542 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
2010 6543 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 6544 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 6545 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 381/LVIII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6546 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 9/I/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 381/LVIII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6547 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/289/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gózd
2010 6548 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/291/2010 Rada Gminy Gózd z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 6549 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXIV /293/2010 Rada Gminy Gózd z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podstawy naliczenia podatku rolnego na 2011r.
2010 6550 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/294/2010 Rada Gminy Gózd z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6551 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr I/5/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 6552 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany inkasentów poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego .
2010 6553 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 października 2010r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2010 6554 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/170/10 Rady Gminy Wierzbno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6555 2010-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2010 Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 września 2010r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.
2010 6556 2010-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2010 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2010 6557 2010-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/10 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2010 r.
2010 6558 2010-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2010 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 6559 2010-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2010 6560 2010-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2010 6561 2010-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2010 6562 2010-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2010 6563 2010-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2010 6564 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XCIII/2735/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenów przyskarpowych w rejonie ul. Merliniego część I
2010 6565 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XCIV/2805/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Moczydło
2010 6566 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XCIV/2806/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Tarchomin – część I
2010 6567 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XCIV/2807/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego
2010 6568 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XCIV/2808/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części II obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP, na odcinku od Dworca Centralnego do Dworca Głównego
2010 6569 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr 266/XLVII/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Legionowie
2010 6570 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 3 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 6571 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr L/404/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 września 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Otwock lub jej jednostkom podległym
2010 6572 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr L/405/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/255/09 Rady Miasta Otwock z dnia 2 września 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Otwock
2010 6573 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr L/406/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/145/08 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock.
2010 6574 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/181/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/86/05 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 6575 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/505/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mława.
2010 6576 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/507/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2010 6577 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI/360/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Izabelin.
2010 6578 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI/361/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 6579 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI/363/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych
2010 6580 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI/366/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 września 2010r. nadania nazw ulic we wsi Mościska
2010 6581 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/10 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Sobienie-Jeziory lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 6582 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/10 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Sobienie-Jeziory w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6583 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/324/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 3 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iłża.
2010 6584 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXX/181/2010 Rady Gminy Mirów z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla ustalenia podatku rolnego.
2010 6585 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXX/182/10 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6586 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXX/183/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 6587 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXX/184/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2010 6588 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXX/186/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6589 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.
2010 6590 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 6591 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr LXII/224/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2011 rok.
2010 6592 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr LXII/225/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
2010 6593 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Cegłowie prowadzone przez Gminę Baranów
2010 6594 2010-12-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 sierpnia 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznych Warszawa a Gminą Otwock w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Otwock z Warszawą
2010 6595 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 142/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2010r. w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących w 2010 roku
2010 6596 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XCIV/2816/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zygmuntówki
2010 6597 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XCIV/2817/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Starych Bielan
2010 6598 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XCIV/2818/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ksawerowa
2010 6599 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 341/XLVII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6600 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/10 Rady Gminy Winnica z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnychmających charakter cywilnoprawny,przypadających Gminie Winnica i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 6601 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowej
2010 6602 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę dróg na terenie gminy Potworów
2010 6603 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6604 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 333/XLI/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej na terenie gminy Czosnów.
2010 6605 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 335/XLI/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 6606 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 336/XLI/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 6607 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 338/XLI/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kazuń Nowy.
2010 6608 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 196/XLII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 września 2010r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna.
2010 6609 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6610 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/316/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Miasta Węgrów oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 6611 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/305/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Sokołów Podlaski
2010 6612 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2010r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Białobrzegi i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
2010 6613 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 399/XLI/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2010 6614 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 400/XLI/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 6615 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 401/XLI/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6616 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 402/XLI/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2010 6617 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 194/XLI/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6618 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 195/XLI/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień z tego podatku.
2010 6619 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 196/XLI/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok.
2010 6620 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 197/XLI/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2011 rok
2010 6621 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 198/XLI/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2011 rok.
2010 6622 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 200/XLI/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego,organizacjami pozarządowymi i podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6623 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Myszyniec.
2010 6624 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Myszyniec
2010 6625 2010-12-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2010r. zawarte z gminą Troszyn w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 6626 2010-12-13 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2010r. do porozumienia z dnia 24 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Sierpc realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 6627 2010-12-13 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2010r. do porozumienia z dnia 12 maja 2004 r. zawartego z Powiatem Mińskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
2010 6628 2010-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 480 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie
2010 6629 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2010 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6630 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2010 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXIII/177/2009 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 09 września 2009 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze.
2010 6631 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIV/353/10 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu zwoleńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 6632 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/262/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6633 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 121/166/2010 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawek czynszu najmu za mienie stanowiące własność Powiatu Białobrzeskiego.
2010 6634 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XCII/2688/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6635 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XCII/2691/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 6636 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XCII/2699/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku
2010 6637 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XCII/2700/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych
2010 6638 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XCII/2701/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka” w Marózie
2010 6639 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XCII/2702/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany nazwy i formy organizacyjno-prawnej Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie
2010 6640 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XCII/2703/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy „Syrena” w Mielnie
2010 6641 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XCII/2704/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany nazwy i formy organizacyjno-prawnej Ośrodka Oświatowo – Szkoleniowego „Arkadia” w Kazimierzu Dolnym
2010 6642 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XCII/2705/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2010 6643 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XCII/2706/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2010 6644 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XCII/2707/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2010 6645 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XCII/2708/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2010 6646 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XCII/2709/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2010 6647 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 273/L/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sanniki lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej.
2010 6648 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/461/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2010 6649 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/462/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobyłka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 6650 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/463/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/389/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
2010 6651 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2010 6652 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 6653 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 6654 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/389/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 w Karczewie.
2010 6655 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/390/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Karczewie.
2010 6656 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 w Karczewie.
2010 6657 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/392/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Karczewie.
2010 6658 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 w Karczewie.
2010 6659 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 w Karczewie.
2010 6660 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 w Karczewie.
2010 6661 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 w Karczewie.
2010 6662 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/441/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2010 6663 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/442/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 6664 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/276/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 26 września 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Garwolina
2010 6665 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 241/XLI/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6666 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 196/XXXV/2010 Rady Gminy Świercze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach
2010 6667 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/252/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 12 października 2010r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Orońsko
2010 6668 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 196/XLIV/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2010 6669 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/460/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walendów - Stawowa
2010 6670 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/461/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica nad Utratą II
2010 6671 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/466/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2010 6672 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/467/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2010 6673 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/506/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzenia do obrotu i posiadania tzw. „dopalaczy” na terenie Gminy Pułtusk
2010 6674 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/491/2010 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Nowy Dwór Mazowiecki lub jednostkom podległym
2010 6675 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/407/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr II/21/02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty targowej
2010 6676 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/312/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2010 6677 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/316/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6678 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/317/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6679 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/318/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6680 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/319/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6681 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/320/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6682 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/321/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 6683 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/322/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych na 2011 rok.
2010 6684 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/323/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 6685 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/326/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 6686 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 514/LIII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 6687 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXII/892/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010r. w sprawie liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta Siedlce
2010 6688 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXII/901/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2011
2010 6689 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXII/902/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2011.
2010 6690 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXII/903/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej
2010 6691 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/10 Rady Gminy Winnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2011
2010 6692 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6693 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 6694 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI-241/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Pilawa, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2010 6695 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI-242/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6696 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIX/447/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkowie.
2010 6697 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIX/448/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie targowiska miejskiego i jego regulaminu
2010 6698 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIX/453/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 6699 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 6700 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2011r. na obszarze Gminy Stromiec
2010 6701 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/10 Rady Gminy w Stromcu z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2010 6702 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII-98/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr XL-62/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6703 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII-99/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2010 6704 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII-101/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr IV -11/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania oraz zakazu sprzedaży, spożywania i podawania.
2010 6705 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/316/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla Gminy Tarczyn na rok 2011
2010 6706 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/318/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 173/2, 174/2, 175/1, 173/1, 174/1, 174/3, 175/2 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 121, 183, 176 położonych we wsi Świętochów Gmina Tarczyn
2010 6707 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/323/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 6708 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/324/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej
2010 6709 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/325/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 6710 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/326/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 6711 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/327/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6712 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 6713 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/230/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/209/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na tablicach i słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasta Raciąż.
2010 6714 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/463/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2010 6715 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1532/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław w granicach osiedla POLIMEX -CEKOP
2010 6716 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1533/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru przy ul. Kauna
2010 6717 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1540/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie nadania nazwy SŁONECZNA ulicy we wsi Baszkówka
2010 6718 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1541/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie nadania nazwy HUSARII ulicy we wsi Szczaki w gminie Piaseczno
2010 6719 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1542/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie nadania nazwy KRYSZTAŁOWA ulicy we wsi Grochowa w gminie Piaseczno
2010 6720 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1543/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ŚWIĘTOJAŃSKA ulicy położonej we wsi IRS Żabieniec w gminie Piaseczno
2010 6721 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1544/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie nadania nazwy SARNY ulicy we wsi Runów w gminie Piaseczno
2010 6722 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1545/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic dojazdowych we wsi Siedliska w gminie Piaseczno.
2010 6723 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1558/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia autopoprawki do uchwały nr 1469/XVIIN/2010 z dnia 04.08 .2010 w sprawie dokonania zmian w okręgach wyborczych nr 1 i nr 2 Gminy Piaseczno (przesunięcie obwodu głosowania nr 5 z okręgu wyborczego nr 1 do okręgu wyborczego nr 2)
2010 6724 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1573/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic lokalnych i dojazdowych we wsiach Wólka Pracka, Wólka Pracka (Zawady) i Wólka Pracka Osada w gminie Piaseczno.
2010 6725 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1574/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic dojazdowych we wsi Bogatki w gminie Piaseczno.
2010 6726 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1575/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy SZYSZKOWA ulicy we wsi Baszkówka w gminie Piaseczno
2010 6727 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1577/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2010 6728 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1578/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
2010 6729 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1579/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2010 6730 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1580/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2010 6731 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 1581/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. Akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Piasecznie i utworzeniu Centrum Kultury w Piasecznie i Biblioteki Miasta i Gminy Piaseczno.
2010 6732 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6733 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 6734 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6735 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/234/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 3 listopada 2010r. sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów podatku leśnego na 2011 rok
2010 6736 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIV/249/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6737 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIV/250/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
2010 6738 2010-12-14 Aneks Aneks nr 3/10/ONW/P/123/2010 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 19 października 2010r. do porozumienia nr 12/ONW/P/151/2008 zawartego w dniu 03 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksami nr 1/2/ONW/P/4/2009 z dnia 08 stycznia 2009 r. i nr 2/4/ONW/P/13/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.
2010 6739 2010-12-14 Aneks Aneks nr 3/11/ONW/P/124/2010 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 19 października 2010r. do porozumienia nr 6/ONW/P/8/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Stara Biała, zmienionego aneksami nr 1/13/ONW/P/98/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r. i nr 2/6/ONW/P/15/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.
2010 6740 2010-12-14 Aneks Aneks nr 3/12/ONW/P/125/2010 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 26 października 2010r. do porozumienia nr 3/ONW/P/5/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksami nr 1/12/ONW/P/97/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r. i nr 2/3/ONW/P/12/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.,
2010 6741 2010-12-14 Aneks Aneks nr 3/13/ONW/P/126/2010 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 26 października 2010r. do porozumienia nr 5/ONW/P/7/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksami nr 1/11/ONW/P/96/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r., i nr 2/5/ONW/P/14/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.
2010 6742 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 176/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6743 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 179/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
2010 6744 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 195/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żuków
2010 6745 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 196/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lelis
2010 6746 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 313/XLVIII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2010r. sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6747 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 316/XLVIII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu i jednostek podległych powiatowi mających charakter cywilnoprawny.
2010 6748 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Sokołowskiego
2010 6749 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/296/2010 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radą działalności pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.
2010 6750 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LIV/201/2010 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
2010 6751 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LIV/202/2010 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej
2010 6752 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 6753 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/189/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok
2010 6754 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 6755 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/191/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011r.
2010 6756 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie w 2011 roku
2010 6757 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie w 2011 roku
2010 6758 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 6759 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/10 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6760 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/10 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 6761 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/10 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 6762 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/10 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień podatku od nieruchomości
2010 6763 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/260/10 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 6764 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 196/LII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego na 2011 rok na obszarze Gminy Szczawin Kościelny.
2010 6765 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 197/LII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6766 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 198/LII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: opłaty od posiadania psów w 2011 roku.
2010 6767 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 199/LII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 rok.
2010 6768 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 200/LII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6769 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 201/LII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: okreslenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2011 rok.
2010 6770 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 202/LII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie:wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2011 rok.
2010 6771 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/10 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6772 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/10 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku.
2010 6773 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/10 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica oraz zwolnień w tym podatku.
2010 6774 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 715/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6775 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 716/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6776 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 717/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w 2011
2010 6777 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 718/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6778 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 719/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 października 2010r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 6779 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 723/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodzisk Mazowiecki.
2010 6780 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 731/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2010 6781 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 732/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Makówka
2010 6782 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/339/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 6783 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/349/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2010 6784 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/351/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2010 6785 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/352/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Długosiodło
2010 6786 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/259/10 Rady Gminy w Bielanach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 6787 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/10 Rady Gminy w Bielanach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2010 6788 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LVII/272/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6789 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 270/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2011 rok
2010 6790 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 271/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6791 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 272 /XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
2010 6792 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 273/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2011.
2010 6793 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 274/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 wody pobierany z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Bielsk na 2011 rok i w sprawie kwartalnej opłaty eksploatacyjnej .
2010 6794 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 275/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie 1m3 ścieków na terenie gminy Bielsk na 2011 rok.
2010 6795 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 276/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2011 rok.
2010 6796 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 277/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 6797 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 279/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2010 6798 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/210/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo.
2010 6799 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/211/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 6800 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/212/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6801 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/213/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 6802 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/214/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6803 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/267/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Dabrówka
2010 6804 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
2010 6805 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/269/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 6806 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportpwych na terenie gminy Dabrówka.
2010 6807 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 276/XLII/2010 Rady Gminy Bodzanów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 6808 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 277/XLII/2010 Rady Gminy Bodzanów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 6809 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/191/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasnosielc.
2010 6810 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/192/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu we wsi Drążdżewo
2010 6811 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia stawki opłat za usługę świadczoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy w zakresie transportu i unieszkodliwiania zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych.
2010 6812 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2011 rok.
2010 6813 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249//2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6814 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6815 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica na rok 2011.
2010 6816 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 173/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi.
2010 6817 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 września 2010r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2010 6818 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 września 2010r. w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2010 6819 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/2010 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2011
2010 6820 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/2010 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 6821 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2010 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6822 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2010 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6823 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/185/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6824 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/186/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 6825 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/187/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku.
2010 6826 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/188/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2010 6827 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/189/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2010 6828 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/190/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej.
2010 6829 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2010 6830 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku
2010 6831 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2011
2010 6832 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2011
2010 6833 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 266/XXXVI /2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok .
2010 6834 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 272/XXXVII/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6835 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/361/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych
2010 6836 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/362/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Siczki w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko
2010 6837 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/3/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6838 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LIV/338/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Radzanowo nr LIII / 326 / 2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo.
2010 6839 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 252/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011.
2010 6840 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 253/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2011.
2010 6841 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 254/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6842 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 255/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 6843 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 256/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
2010 6844 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 257/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej na rok 2011.
2010 6845 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 258/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości cen za 1 m³ wody pobieranej z komnalnych urządzeń wodociągowych oraz za 1 m³ ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na rok 2011.
2010 6846 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 225/XXXI/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 14 września 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą
2010 6847 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 230/XXXIII/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości.
2010 6848 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 231/XXXIII/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do naliczenia podatku rolnego.
2010 6849 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 232/XXXIII/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2010 6850 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 233/XXXIII/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2011
2010 6851 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 6852 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/192/10 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2011
2010 6853 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL /193/2010 Rady Gminy w Błędowie z dnia 25 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2011
2010 6854 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6855 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LV/33/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6856 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LV/34/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6857 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LV/35/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gielniów
2010 6858 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2010 6859 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Baranowo.
2010 6860 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2010 6861 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 6862 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 6863 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 6864 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/211/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sadowne oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 6865 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/214/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2010 6866 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Wójta Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 6867 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Wójta Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 6868 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.