Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Październik 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 4306 2010-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2010 4291 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2010 4293 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr LIX/447/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grójec oraz zapewnienia im dalszej opieki
2010 4292 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2010 4305 2010-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r.
2010 4285 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/303/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian u budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2010 4286 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLI/354/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Halinów na 2010 rok
2010 4289 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 16 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
2010 4287 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 4288 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 16 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Obrytem.”
2010 4295 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/406/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok
2010 4296 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLI/419/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok
2010 4282 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lesznie i nadania mu statutu
2010 4283 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 4284 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu
2010 4312 2010-10-01 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 16 marca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 grudnia 2008 roku zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Lesznowola
2010 4313 2010-10-01 Aneks Aneks nr 4 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 17 lipca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2009 r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Lesznowola
2010 4314 2010-10-01 Aneks Aneks nr 5 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2009 r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Lesznowola
2010 4299 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r
2010 4300 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr 542/XL/ 2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 4315 2010-10-01 Informacja Informacja nr 2 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 29 lipca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze na obszarze Milanówka
2010 4298 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia nowego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy
2010 4297 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Stara Błotnica oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 4290 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/208/10 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Jednorożec
2010 4294 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr 206/L/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sierpc.
2010 4307 2010-10-01 Porozumienie Porozumienie nr CRU/55/10 Starosty Przasnyskiego z dnia 20 maja 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
2010 4308 2010-10-01 Porozumienie Porozumienie nr CRU/41/10 Starosty Przasnyskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
2010 4309 2010-10-01 Porozumienie Porozumienie nr CRU/47/10 Starosty Przasnyskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
2010 4310 2010-10-01 Porozumienie Porozumienie Starosty Przasnyskiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim
2010 4311 2010-10-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Raciąż obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 4302 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2010 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stojadła w Gminie Mińsk Mazowiecki
2010 4304 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/185/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 4303 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2010 4301 2010-10-01 uchwala Uchwala nr 452/LI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne
2010 4330 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/766/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. Armii Krajowej.
2010 4335 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 4360 2010-10-04 Aneks Aneks nr 1/2010 z dnia 24 maja 2010r. Aneks nr 1 do Porozumienia międzygminnego z dnia 19 maja 2009r. dot. budowy systemu scieżek rowerowych na terenie gmin zachodniego Mazowsza
2010 4338 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2010 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok
2010 4339 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2010 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok
2010 4340 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2010 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok
2010 4341 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2010 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 maja 2010r. w spr. wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok
2010 4342 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2010 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok
2010 4343 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2010 z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok
2010 4344 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2010 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok
2010 4347 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 177/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2010 4358 2010-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 8/WZS/P/41/10 Gminy Miasto Płock i Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie współpracy w zakresie korzystania przez Gminę Szczawin Kościelny z usług świadczonych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
2010 4359 2010-10-04 Aneks Aneks nr 2/8/ONW/P/37/2010 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 15 marca 2010r. do porozumienia nr 7/ONW/P/42/2008 zawartego w dniu 15 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowy Duninów, zmienionego aneksem nr 1/7/ONW/P/12/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r.
2010 4345 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/Fn/10 Wójta Gminy Sierpc z dnia 9 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 4346 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2010 Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
2010 4316 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr 369/158/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2010 4356 2010-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 32/10 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2010 4355 2010-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 30/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2010 4354 2010-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 24/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2010 4351 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 4352 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 4348 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2010 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 4364 2010-10-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 7 lipca 2010r. o zmianie w składzie Rady Miasta Żyrardowa.
2010 4365 2010-10-04 Informacja Informacja Starosty Sokołowskiego z dnia 5 lipca 2010r.
2010 4331 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/22/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2010 4332 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/23/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2010 4333 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/24/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2010 4334 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/25/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
2010 4349 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Tczów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych SPZOZ i GBP
2010 4318 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/196/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Tczów
2010 4357 2010-10-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 czerwca 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Martę Sosnowską - Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Michalika - Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 4319 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/169/10 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 4317 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr 378/162/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2010 4353 2010-10-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Radomskiego przez Gminę Wolanów zadania w zakresie kultury na 2010r.
2010 4350 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4361 2010-10-04 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2010r. do porozumienia z dnia 27 września 2004 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowodworskiemu prowadzenia niektórych zadań m. st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej
2010 4328 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr 259/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie
2010 4320 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/404/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyszków w celu przekształcenia w jednostki budżetowe.
2010 4321 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/405/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2010 4322 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/406/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok.
2010 4329 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XL/250/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4362 2010-10-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/20/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2010r. dotyczące uchwały nr XXXVI/194/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2010r.
2010 4363 2010-10-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.MSt.0911-25/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2010r. dotyczące uchwały nr XLVII/269/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 20 maja 2010r.
2010 4325 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2010 Rady Gminy Wieniawa z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wieniawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 4326 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieniawa.
2010 4327 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2010 Rady Gminy Wieniawa z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych zakładów usługowych dla ludności zlokalizowanych na terenie Gminy Wieniawa.
2010 4324 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2010 Rady Gminy Wieniawa z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2010 4323 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych utworzonych dla wybory Rady Gminy w Wieniawie.
2010 4336 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/249/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na okręgi wyborcze
2010 4337 2010-10-04 uchwala Uchwala nr LXI/281/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
2010 4407 2010-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2008 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 31 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2008 rok
2010 4368 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr L/175/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4369 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr L/176/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 4367 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr LXII/362/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2010 4414 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/2009 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie budżetu powiatu węgrowskiego na rok 2010 .
2010 4383 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 1454/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie w sprawie nadania nazwy „ALEJA POKOJU” fragmentowi ulicy w Piasecznie, nazywanemu zwyczajowo „Aleja Zgody”
2010 4411 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr L/331/2010 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Zwoleniu
2010 4409 2010-10-06 Informacja Informacja nr SP.0712/59/10-GP Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 lipca 2010r.
2010 4408 2010-10-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie przekazania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad - zarządcy dróg krajowych, zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 4118 W ( ul. Piastowska ) z istniejącym przejazdem z linią PKP o długości około 830 m od skrzyżowania z drogą gminną ( ul. Nowa ) w miejscowości Bronisze do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4117W ( ul. Rajdowa ) w miejscowości Jawczyce położonej w gminie Ożarów Mazowiecki
2010 4370 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr LIII/181/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 4371 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr LIII/182/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK w Warszawie.
2010 4372 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2010 4373 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/313/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2010 4376 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/313/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze.
2010 4377 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2010 4380 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 227/XXXVI/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie opłaty targowej.
2010 4404 2010-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/10 Burmistrza Gminy Różan z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 4405 2010-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/10 Burmistrza Gminy Różan z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 4406 2010-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/10 Burmistrza Gminy Różan z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 4379 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/169/10 z dnia 25.01.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku.
2010 4378 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/176/10 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Grabowie nad Pilicą
2010 4412 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 260/XLV/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4413 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 261/XLV/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału powiatu legionowskiego na okręgi wyborcze.
2010 4375 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kordowo
2010 4374 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2010 4387 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Latowicz
2010 4388 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu
2010 4403 2010-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 335/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 4385 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale miasta Raciąż na okręgi wyborcze dla wyboru rady gminy oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 4384 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na tablicach i słupach Ogłoszeniowych należących do Gminy Miasta Raciąż
2010 4389 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIIIN/247/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
2010 4390 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIIIN/248/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 4391 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIIIN/249/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego dla Gminnych Instytucji Kultury w Gminie Somianka za pierwsze półrocze roku budżetowego.
2010 4392 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIIIN/250/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za pierwsze półrocze roku budżetowego
2010 4393 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 488/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze w Myszczynie
2010 4394 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 489/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze w Ołtarzewie
2010 4382 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 474/L/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy Siewnej do kategorii dróg gminnych.
2010 4381 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 466/L/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia inkasentów upoważnionych do poboru opłat targowych i opłat za korzystanie z mienia komunalnego
2010 4410 2010-10-06 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2010r. o decyzji o zmianie koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej przedsiębiorstwu energetycznemu: ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA S.A. z siedzibą w Ostrołęce
2010 4386 2010-10-06 uchwala Uchwala nr XL/217/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Raciąż na obwody głosowania.
2010 4402 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008r. zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok
2010 4401 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/135/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 4366 2010-10-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku z dnia 28 września 2010r. zmieniające rozporządzenie nr 1 w sprawie zwalczania wścieklizny
2010 4398 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 380/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2008 rok
2010 4399 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 381/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2008 rok
2010 4400 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/191/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok
2010 4397 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 413/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2008 rok
2010 4396 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2008 rok
2010 4395 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2008
2010 4439 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
2010 4431 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr 203/XXXIV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejów na 2008 rok
2010 4432 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr 204/XXXIV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2008 rok
2010 4433 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr 206/XXXIV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku
2010 4437 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4436 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr 71/XIX/2008 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 4435 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszków na rok 2008
2010 4434 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/99/08 Rady Gminy Lelis z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2008
2010 4438 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/118/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4415 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2523/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/707/2002 z 24 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w m. st. Warszawie.
2010 4416 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2524/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LXXVII/2450/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na obszarze dzielnicy Ursus
2010 4417 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2525/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LXXVII/2445/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającą granice okręgów wyborczych w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2010 4418 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2526/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr L/734/2002 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na obszarze dzielnicy Włochy
2010 4419 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2527/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr L/721/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na obszarze dzielnicy Żoliborz
2010 4420 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2529/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok
2010 4421 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2533/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. Pyr Leśnych
2010 4422 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2534/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę nr LXX/2187/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Mokotowa
2010 4423 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2546/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ursynów
2010 4424 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2570/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej uczelniom publicznym
2010 4425 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2571/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy, nadania nazwy ulicy oraz zmiany patrona ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2010 4426 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2576/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2010-2014”
2010 4427 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2581/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie założenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22 w Warszawie, ul. Malownicza 31a
2010 4428 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2582/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie nadania imienia Polskich Odkrywców Szkole Podstawowej nr 313 w Warszawie, ul. J. Cybisa 1
2010 4429 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2583/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie nadania imienia Krystyny Krahelskiej Gimnazjum nr 96 w Warszawie, ul. Wokalna 1
2010 4430 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2584/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany nazwy XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Miguela de Cervantesa w Warszawie, ul. Zakrzewska 24 oraz XLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie, ul. F. Joliot-Curie 14
2010 4505 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/73/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 4503 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-22/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2010 4490 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/118/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu i spłóat na koniec roku budżętowego 2008 i lata następne miasta Ząbki
2010 4496 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/08 Wójta Gminy w Troszynie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4497 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/08 Wójta Gminy w Troszynie z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4492 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2010 4493 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2010 4494 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2010 4495 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2010 4502 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2010 4504 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-27/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmianbudżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2010 4501 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2008 Wójta Gminy Jadów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2008 rok
2010 4506 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/90/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 4507 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/91/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 4491 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/130/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu i spłat na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne miasta Ząbki
2010 4499 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/08 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2010 4500 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 576/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4498 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2008 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2008 rok
2010 4440 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 czerwca 2010r. zmian w uchwale budżetowej na 2010 r
2010 4456 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/444/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2010 4453 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/439/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 4454 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/440/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka
2010 4455 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/442/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kobyłka
2010 4459 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/455/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2010 4457 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/449/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z dwóch drzew, uznanych za pomnik przyrody Orzeczeniem Nr 479 z dn. 10.06.1978 r. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
2010 4458 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/450/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych
2010 4452 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr Nr 236/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2010 4469 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr 234/XXXI/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości i gminie Nowy Duninów
2010 4470 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr 236/XXXI/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 182/XXVI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dn. 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia opłat lokalnych na 2010 rok
2010 4471 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr 245/XXXII/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczoną pomoc w formie usług oraz tryb ich pobierania.
2010 4477 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2010 4478 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2010 4479 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2010 4480 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2010 4481 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2010 4482 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2010 4483 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2010 4484 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2010 4485 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok
2010 4487 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2010 4486 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2010 4488 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2010 4489 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2010 4472 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr 250/XXXIII/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia gruntów stanowiących własność gminy Nowy Duninów
2010 4446 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/436/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVIII/431/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie przekształcenia przez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie
2010 4447 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/442/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2010 4448 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/443/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut
2010 4449 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/444/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica
2010 4464 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr L/48/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości „Białobrzegi leśniczówka” i „Zegrze – Osada” położonych w Gminie Nieporęt.
2010 4460 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/38/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeznaczenia środków na realizację zadań sołectw.
2010 4462 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr L/46/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy: „Irysowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 90/7, 90/10, 90/14.
2010 4461 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr L/45/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy „Rodzinna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 258/5.
2010 4463 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr L/47/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic sołectw Białobrzegi i Wólka Radzymińska polegającej na włączeniu części dotychczasowego terenu sołectwa Białobrzegi do sołectwa Wólka Radzymińska.
2010 4451 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr 738/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
2010 4476 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2010 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 4445 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/175/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4474 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4475 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4444 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4466 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Domanice
2010 4450 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/300/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2010 4473 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XL/228/10 Rady Gminy Górzno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 4465 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/165/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Jastrząb
2010 4467 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zasad przyznawania stypendium sportowego ze środków gminy Radziejowice.
2010 4468 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2010 4441 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/405/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/391/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. dotyczącej podziału Gminy Wieliszew na okręgi wyborcze.
2010 4442 2010-10-10 uchwala Uchwala nr LXVI/623/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/573/2006 z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic.
2010 4443 2010-10-10 uchwala Uchwala nr LXVI/624/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr LV/554/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie podziału gminy Brwinów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych.
2010 4544 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/199/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2008 rok
2010 4542 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/93/08 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 4543 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/104/08 Wójta Gminy Wodynie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 4546 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008 roku
2010 4547 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2008r. w sprawie zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy Brwinów na 2008 rok
2010 4548 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008 roku
2010 4549 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmniejszenia deficytu budżetowego w budżecie gminy Brwinów na rok 2008
2010 4550 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008 roku
2010 4551 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/236/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku Rady Mieskiej w Brwinowie w sprawie ezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązań w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy Brwinów na 2008 rok
2010 4552 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008 roku
2010 4553 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/94/08 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4554 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/08 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2010 4555 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/08 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 4556 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4545 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/70/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2008
2010 4518 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr LII/333/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2010 4539 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/190/2010 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Huszlew oraz o zapewnieniu im dalszej opieki
2010 4540 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/199/2010 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Huszlew.
2010 4563 2010-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 4517 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/261/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 4536 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 733/LII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 11 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową miasta Płocka na rok 2010
2010 4537 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 737/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową miasta Płocka na rok 2010
2010 4535 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 772/LIV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową miasta Płocka na rok 2010
2010 4538 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 773/LIV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
2010 4515 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/407/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Marki oraz określenia zasad sprzedaży
2010 4520 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie "Zaciągnięcia pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potworów
2010 4522 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zabezpieczenia w formie "Weksla in blanco"dotacji na Modernizacje stadionu sportowego w Potworowie
2010 4513 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI/183/2010 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szydłowo i jednostkom podległym
2010 4514 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI/184/2010 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2010 4516 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLII/184/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 4519 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Barcice Drwalewskie
2010 4534 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/13/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi.
2010 4529 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przesmyki za rok 2009.
2010 4530 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bedzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 4562 2010-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2009 rok.
2010 4521 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dni i godzin otwarcia placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie gminy Potworów.
2010 4533 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr LIII/419/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk
2010 4523 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 186/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2010 4524 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 187/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2010 4525 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 188/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 4528 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/203/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Platerów biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2010 4526 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI/191/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych , mających charakter cywilnoprawny Gminy Platerów oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 4527 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/202/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
2010 4531 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr LII /407/ 2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla obszaru o funkcji produkcyjno-usługowej, zlokalizowanego w rejonie ul. Doktora Perzyny, w mieście Zwoleniu oraz w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, jakie należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, przewidzianych w ww. zmianie miejscowego planu
2010 4532 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr LII/408/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla obszaru o funkcji produkcyjno-usługowej, zlokalizowanego w rejonie ul. Doktora Perzyny, w mieście Zwoleniu.
2010 4541 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 302/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 maja 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Celestynów lub jej jednostkom podległym.
2010 4564 2010-10-12 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 2075/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 stycznia 2010r.
2010 4509 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr LII/327/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Węgrowa.
2010 4510 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 574/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Gorbatowa” w Ostrołęce
2010 4511 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 577/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2010 4561 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XLVI/217/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Platerów na obwody głosowania, ich numery i granice.
2010 4560 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XLVI/216/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13 września 2010r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2010 4565 2010-10-12 Postanowienie Postanowienie nr 16/10 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 10 września 2010r. w sprawie podziału gminy Korczew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 4566 2010-10-12 Postanowienie Postanowienie nr 17/10 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 16 września 2010r. w sprawie podziału gminy Miedzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 4567 2010-10-12 Postanowienie Postanowienie nr 18/10 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 16 września 2010r. w sprawie podziału gminy Miastków Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 4568 2010-10-12 Postanowienie Postanowienie nr 19/10 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 16 września 2010r. w sprawie podziału gminy Liw na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 4559 2010-10-12 uchwala Uchwala nr 1501/LI/2010 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 22 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 4558 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XLIX/332/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
2010 4557 2010-10-12 uchwala Uchwala nr LIII/341/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 4512 2010-10-12 uchwala Uchwala nr 585/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2010 4569 2010-10-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 października 2010r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z siedzibą w Legionowie
2010 4508 2010-10-12 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2010r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie województwa mazowieckiego
2010 4573 2010-10-14 uchwala Uchwala nr 37/2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2010r. w sprawie wykonania Budżetu Powiatu za 2009 rok
2010 4570 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr 280/XXXV/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Płocku za 2009 rok.
2010 4582 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr 1445/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w okręgach wyborczych nr 1 i nr 2 Gminy Piaseczno (przesunięcie obwodu głosowania nr 5 z okręgu wyborczego nr 1 do okręgu wyborczego nr 2)
2010 4583 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr 1446/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2010 4584 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr 1447/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2010 4585 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr 1453/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ARONII ulicy we wsi Baszkówka w gminie Piaseczno
2010 4586 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr 1455/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy „BRZEZIŃSKA” ulicy nazywanej zwyczajowo „Brzezińska” położonej w Piasecznie w gminie Piaseczno
2010 4587 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr 1466/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok
2010 4589 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 marca 2010r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Baranowo na rok 2011.
2010 4590 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Baranowo.
2010 4605 2010-10-14 Porozumienie Porozumienie nr IDR.ZD.0715-24/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad przejęcia przez Gminę Serock zadań bieżącego utrzymania gróg kategorii powiatowej w roku 2010
2010 4604 2010-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 4599 2010-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2010 4600 2010-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2010 4601 2010-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2010 4603 2010-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2010 4577 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr 1437/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi BOBROWIEC
2010 4581 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr 1441/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego, Świętojańską, Al. Kalin, Czajewicza, Gerbera i od zachodu granicą Cmentarza (obszar A21)
2010 4602 2010-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2010 4575 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/265/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Garwolin, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Garwolin za I półrocze roku budżetowego.
2010 4576 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/10 Rady Gminy Nur z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2010 4591 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 4574 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr LVI/321/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006 r.
2010 4592 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/575/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin stanowiącej drogę wewnętrzną
2010 4578 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr 1438/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie korekty uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1403/XLVII/2010 z dnia 19.05.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Antoninów Mieszkowo.
2010 4579 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr 1439/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską
2010 4580 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr 1440/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i od południowego wschodu granicą administracyjną miasta(obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16)
2010 4588 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr 1469/XVIIN/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia autopoprawki do uchwały nr 1445/XLIX/2010 z dnia 07.07.2010 w sprawie dokonania zmian w okręgach wyborczych nr 1 i nr 2 Gminy Piaseczno (przesunięcie obwodu głosowania nr 5 z okręgu wyborczego nr 1 do okręgu wyborczego nr 2)
2010 4606 2010-10-14 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2010r. do Porozumienia z dnia 7 maja 2007r. w sprawie powierzenia Miastu Pułtusk obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 4607 2010-10-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010r. do porozumienia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Chynów realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego
2010 4608 2010-10-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.C.LP.0911/5/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2010r. Rada Gminy Pokrzywnica
2010 4609 2010-10-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.MSt.0911-29/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2010r. Rada Gminy Wieliszew
2010 4610 2010-10-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.MKo.0911/30/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2010r. Rada Miejska w Kałuszynie
2010 4571 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XXXIV/314/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 15 września 2010r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 4598 2010-10-14 uchwala Uchwala nr 241/XXIX/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 16 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Maszewo.
2010 4596 2010-10-14 uchwala Uchwala nr 237/XXIX/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała”.
2010 4597 2010-10-14 uchwala Uchwala nr 238/XXIX/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała.
2010 4572 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XL/415/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żurominie i włączenia go w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie
2010 4593 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLV/292/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr. XV/123/2004 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsięciorców realizujących nowe inwestycje.
2010 4594 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLVI/294/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu i obszarugórniczego Wierzbica III, na obszarze gminy Wierzbica
2010 4595 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLVI/295/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXIX/210/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 kwietnia 2009roku w sprawie stawek opłaty targowej
2010 4613 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr 270/156/2010 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykoania budżetu powiatu za 2009 r.
2010 4662 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 275/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4654 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 201/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4655 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 202/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4656 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 203/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4657 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 230/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 11 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4658 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 238/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4659 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 239/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4660 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 245/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4661 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 274/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4635 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stromiec na 2010 rok
2010 4636 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/259/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w sprawach należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Stromiec oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 4637 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stromiec.
2010 4616 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karniewo za rok 2009.
2010 4617 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 4618 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/159/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 4630 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/ 258/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2010 4626 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2010 4627 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/251/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2010 4628 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 4629 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie określenia: 1. szczegółowych zasad dotyczących sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny („ulgi”) przypadających Gminie Dąbrówka lub jej jednostkom podległym, 2. szczegółowych zasad dotyczących sposobu i trybu udzielania ulg stanowiących pomoc publiczną oraz 3. organu uprawnionego do udzielania ulg.
2010 4625 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/246/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2010 4624 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 4642 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/239/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Kampinos na stałe obwody głosowania
2010 4643 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/240/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Kampinos
2010 4638 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/234/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
2010 4639 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/235/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 4640 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/236/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym i drodze publicznej
2010 4641 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/238/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Kampinos na okręgi wyborcze
2010 4619 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr L/313/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 313/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin w 2002r.
2010 4620 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr L/314/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 314/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.06.2002 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
2010 4622 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr V/226/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/84/03 Rady Gminy Magnuszew z dnia 16 października 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Magnuszew zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 4612 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr 316/10 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2010 4621 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr V/222/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2010 4623 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr V/228/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2010 4646 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/175/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010.
2010 4644 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/169/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/166/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010.
2010 4645 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/170/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010.
2010 4614 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr 169/XLIII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 42/VII/99 z dnia 11.03.1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim.
2010 4615 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr 170/XLIII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/VII/99 z dnia 11.03.1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie
2010 4611 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 4631 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4632 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 4633 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 4634 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 4653 2010-10-16 uchwala Uchwala nr XXXVI/245/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2002 Rady Gminy w Stoczku z dnia 01 lipca 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy
2010 4647 2010-10-16 uchwala Uchwala nr LIX/305/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tarczyn
2010 4663 2010-10-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-45(6)/2010/346/VIzm/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.
2010 4651 2010-10-16 uchwala Uchwala nr XXXIII/277/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze
2010 4652 2010-10-16 uchwala Uchwala nr XXXIII/278/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania
2010 4648 2010-10-16 uchwala Uchwala nr 636/LII/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 września 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Góra Kalwaria odrębnego obwodu głosowania
2010 4664 2010-10-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-48(5)/2010/13581/IIIzm/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła THERMO ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2010 4666 2010-10-16 Informacja Informacja nr OWA-4110-17(8)/2010/6/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 października 2010r. o decyzji nr WCC/1188B/6/W/OWA/2010/RW
2010 4665 2010-10-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-46(6)/2010/142/XI/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie.
2010 4650 2010-10-16 uchwala Uchwala nr XXXIX/336/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2010 4649 2010-10-16 uchwala Uchwala nr XXXIX/335/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4687 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Zabrodzie na rok 2008
2010 4685 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/101/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4688 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/73/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 4686 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr 349/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4689 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/97/08 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4692 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr IX/114/2008 Rady Gminy w Chotczy z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2010 4691 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2008 Rady Gminy Sienno z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sienno na 2008 rok
2010 4684 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr 215/XXI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2010 4712 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 21 października 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2010 4713 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej
2010 4714 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2010 4715 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2010 4716 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2010 4718 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2010 4719 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2010 4682 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/59/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 4683 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/67/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 4710 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4711 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4674 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr 227/XXXIX/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w 2010 roku.
2010 4675 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr 228/XXXIX/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zmiany sposobu użytkowania obiektu t.j. terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania – etap I.
2010 4676 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr 229/XXXIX/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4720 2010-10-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego
2010 4721 2010-10-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego
2010 4709 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 343/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4700 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 276/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4701 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 292/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4702 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 293/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4703 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 294/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4704 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 305/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4705 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 310/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4706 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 311/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4707 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 341/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4708 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 342/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4693 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 4694 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-23/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2010 4667 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/406/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2010 4696 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/55/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2010 4697 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej.
2010 4698 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2010 4670 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/151/10 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2010 rok
2010 4695 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2010 4722 2010-10-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego
2010 4679 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr 569/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 229/XIX/2004 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 września 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych.
2010 4680 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin.
2010 4681 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr 571/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie Zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 4699 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2010 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2009 rok i z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009 rok.
2010 4668 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr 288/XLV/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym im określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
2010 4677 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/295/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Radzanowo Nr XLVI/291/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczególnych warunków ich przyznawania, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 4723 2010-10-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego
2010 4678 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4673 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 4671 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poświętne przez inne niż Gmina Poświętne osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 4672 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne
2010 4669 2010-10-18 uchwala Uchwala nr LXXXVIII/2638/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2010 4690 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2008 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2010 4717 2010-10-18 zarzadzenie Zarzadzenie nr 118/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 4724 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 91/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.
2010 4725 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 575/2010 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach za I półrocze 2010 roku
2010 4726 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 576/2010 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży za I półrocze 2010 roku
2010 4727 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/10 Rady Gminy Nur z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2010 4728 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/305/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010r
2010 4729 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie : przedłużenia okresu obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 4730 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/21/04 Rady Gminy w Starym Lubotyniu.
2010 4731 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/236/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy Krzynowłoga Mała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 4732 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gniewoszów i jej jednostkom podległym
2010 4733 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 37/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Nowa Bukówka
2010 4734 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 6/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 37/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009 roku dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Nowa Bukówka
2010 4735 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 20/XXXIX/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2010 4736 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 26/XXXIX/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żelechów
2010 4737 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/382/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącym uruchomienia Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Warszawa -Otwock
2010 4738 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Otwocka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Otwocka za I półrocze roku budżetowego.
2010 4739 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/398/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze na terenie Miasta Otwocka.
2010 4740 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/150/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 4741 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XL/153/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sarnaki na rok 2010
2010 4742 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jezeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel
2010 4743 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 471/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 4744 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 480/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 471/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2010 r.
2010 4745 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 481/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 4746 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 483/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 4747 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 486/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 4748 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/230/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4749 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XLVI /235/ 2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 3 lipca 2010r. w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Krzynowłoga Mała oraz zasad ich używania.
2010 4750 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 303/XLII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Żurominie na skrzyżowaniu ulic: Warszawska, Targowa, Szpitalna.
2010 4751 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 304/XLII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2010 4752 2010-10-21 uchwala Uchwala nr LI/ 231/ 2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 2 września 2010r. w sprawie: utworzenia obwodów głosowania.
2010 4753 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XXXI/238/10 Rady Gminy Siennica z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Siennica na stałe obwody głosowania
2010 4754 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XXVIII/230/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2002 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 4755 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XLII/255/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Maciejowice na stałe okręgi wyborcze
2010 4756 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XLII/256/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Maciejowice na stałe obwody głosowania
2010 4757 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XLVI/176/2010 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany w podziale Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy
2010 4758 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 397/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2008 rok
2010 4759 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 336/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4760 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XIX/26/08 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4761 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/92/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4762 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XX/146/08 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2008
2010 4763 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXV/103/08 Rady Gminy Rzewnie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżętowej na 2008 rok
2010 4764 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/2008 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 4765 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2008 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 4766 2010-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2009 rok
2010 4767 2010-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 4768 2010-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 340/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 4769 2010-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2008 Burmistrza Gminy Różan z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 4770 2010-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2008 Burmistrza Gminy Różan z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 4771 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr 290/2010 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 4772 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr 296/2010 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 4773 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr 300/2010 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 4774 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr 310/2010 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 4775 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr 312/2010 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 4776 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XC/2663/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej
2010 4777 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XC/2668/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w podziale m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania
2010 4778 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XC/2670/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 września 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wydawania decyzji w sprawach udzielania ulg w spłacie należności za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych
2010 4779 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XC/2673/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg w m.st. Warszawie do kategorii dróg gminnych
2010 4780 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XC/2674/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 września 2010r. w sprawie zwiększenia w 2011r. zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m.st. Warszawie
2010 4781 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XC/2675/2010 Rady Miasta Warszawa z dnia 23 września 2010r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2010 4782 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XC/2681/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2010 4783 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XC/2682/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2010 4784 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XC/2683/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2010 4785 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XC/2684/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2010 4786 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr LIV/407/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Wyszków.
2010 4787 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr LIV/413/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok
2010 4788 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr 262/XLV/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie; upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej Gostynin - Nagodów – Rumunki ”.
2010 4789 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr 244/XLI/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 4790 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr 249/XLI/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętego Uchwałą nr 74/VIII/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 22 sierpnia 2003 roku.
2010 4791 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr 253/XLI/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Chorzele.
2010 4792 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/240/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 4793 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 4794 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.
2010 4795 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4796 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2010 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 17 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2010 4797 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2010 4798 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XLV/299/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
2010 4799 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2010 4800 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2010 4801 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XLV/309/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice
2010 4802 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr L/255/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębe Wielkie
2010 4803 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr L/256/2010 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 4804 2010-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2010 Wójta Gminy Miedzna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2010 4805 2010-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 4806 2010-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 4807 2010-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/W/2010 Wójta Gminy Cegłów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cegłów za 2009 rok.
2010 4808 2010-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4809 2010-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 4810 2010-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 4811 2010-10-23 Aneks Aneks nr 12 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Ożarów Mazowiecki
2010 4812 2010-10-23 Informacja Informacja nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 9 sierpnia 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2010 rok położonych na obszarze miasta Chorzele, ulica Mostowa 13.
2010 4813 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr 5 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Mazowieckiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja o której mowa w art. 12 ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
2010 4814 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/380/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 4815 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/381/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 4816 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/382/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI / 181 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom oraz zmiany nazwy ulicy
2010 4817 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/388/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2010 – 2014
2010 4818 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/389/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/217/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 4819 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/397/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w gminie Łomianki
2010 4820 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr 231/XL/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4821 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr 483/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn.
2010 4822 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr 1456/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec (Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych symbolami: 17MN/U, 30 KDW i część 25MN- teren I na załączniku graficznym Nr 1 oraz 1US – teren II na załączniku graficznym Nr 2)
2010 4823 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr VI/23/2010 Rady Gminy w Krasnem z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie określenia Statutów Sołectw
2010 4824 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr XLI/218/2010 Rady Gminy Repki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Repki oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 4825 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 5 lutego 2010r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK
2010 4826 2010-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2010 4827 2010-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 4828 2010-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za 2009 rok Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych : samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego.
2010 4829 2010-10-26 Postanowienie Postanowienie nr 9/2010 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 4830 2010-10-26 Postanowienie Postanowienie nr 10/2010 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz w sprawie podziału na obwody głosowania
2010 4887 2010-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 456 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie połączenia Ośrodka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie
2010 4888 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 92/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
2010 4889 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 612/10 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2009 r.
2010 4890 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 40/2010 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok
2010 4891 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 405/170/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 października 2010r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego.
2010 4892 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 204/XXVII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. Klasztorną i trasą Nr 50
2010 4893 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 206/XXVII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2010 4894 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 212/XXIX/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 4895 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 214/XXIX/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka
2010 4896 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/498/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 4897 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/499/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2010 4898 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 311/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2010 4899 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 312/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych Żuromin FW2 - fragmentów miejscowości Kliczewo Małe i Kosewo i Sadowo gmina Żuromin
2010 4900 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 314/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin
2010 4901 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 315/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 4902 2010-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 5445/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m. st. Warszawy w 2010 roku
2010 4831 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 157/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Warszawskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie
2010 4832 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 158/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce
2010 4833 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 170/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce
2010 4834 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIII/344/10 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 września 2010r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zwoleniu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu
2010 4835 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIII/348/2010 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2010 4836 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 4837 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/241/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tarczyn na rok 2010
2010 4838 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/294/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze w Tarczynie
2010 4839 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIX/304/10 Rady Miasta Tarczyn z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze w Tarczynie
2010 4840 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIX/306/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Przedszkola w Tarczynie" w celu jego przekształcenia w jednostkę budzetową "Przedszkole w Tarczynie"
2010 4841 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIX/307/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Tarczyn
2010 4842 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIX/308/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Tarczyn
2010 4843 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/10 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 4844 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 4845 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/245/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy Somianka
2010 4846 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2010 4847 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 507/V/45/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
2010 4848 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/365/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/330/10 Rady Miasta z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 4849 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/366/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 4850 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/426/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2010 4851 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/432/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010
2010 4852 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 592/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych w mieście Ostrołęka
2010 4853 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 593/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym
2010 4854 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 4855 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 333/XLV/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do organów samorządu terytorialnego.
2010 4856 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LV/382/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w stałych obwodach głosowania.
2010 4857 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/225/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Młodzieszyn na okręgi wyborcze
2010 4858 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/236/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 2 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4859 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LXI/874/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów w szpitalach, domu pomocy społecznej i zakładzie karnym, znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach: do rady miasta, do sjmiku województwa oraz prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 4860 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 275/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 października 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
2010 4861 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/2010r. Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Dąbrówka odrębnego obwodu głosowania.
2010 4862 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 497/LI/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2010 4863 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LI/379/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych w 2010 roku.
2010 4864 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLI/385/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krubin
2010 4865 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4866 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania drogom publicznym i drogom wewnętrznym nazw ulic w miejscowości Grabianów
2010 4867 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2010-2013".
2010 4868 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest".
2010 4869 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/296/2009 dotyczącej zmiany nazwy ulicy w miejscowości Jedlnia-Letnisko.
2010 4870 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2010 Burmistrza Przasnysza z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2010 4871 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2010 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2010 4872 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok
2010 4873 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2010 4874 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 4875 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 4876 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/10 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2010
2010 4877 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie przedstawienia prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4878 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/10 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2010 4879 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 rok
2010 4880 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok
2010 4881 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4882 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/46/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 maja 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2010 4883 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/53/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2010 4884 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/64/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2010 4885 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/66/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2010 4886 2010-10-28 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-53(5)/2010/510/VIIzm3/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku