Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Styczeń 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 37 2010-01-04 Uchwała Uchwała nr 222/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu
2010 38 2010-01-04 Uchwała Uchwała nr 223/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(α)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu
2010 39 2010-01-04 Uchwała Uchwała nr XLII/107/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010 – 2014”
2010 40 2010-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/09 Rady Gminy Nur z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 41 2010-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso
2010 48 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr 656/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 49 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr 544/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 43 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr 220/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opinogóra Górna
2010 44 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr 221/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sadowne
2010 45 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr 231/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do przypadających Województwu Mazowieckiemu i wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 46 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr 238/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ograniczenia działalności Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2010 47 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr 239/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
2010 53 2010-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 28 grudnia 2009r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Płocku
2010 51 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/143/09 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2010 52 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/144/09 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 50 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/09 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy
2010 42 2010-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy
2010 54 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2010 rok
2010 55 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr 256/XXXII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2010
2010 57 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr 158/XXX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 58 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr 159/XXX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 59 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr 161/XXX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego
2010 56 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku
2010 67 2010-01-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.0911/36/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2009r. Rada Gminy w Kowali
2010 68 2010-01-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 4 stycznia 2010r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Pułtusku.
2010 60 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXII/50/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 61 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXII/53/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 62 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr LXI/301/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 64 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr 173/V/2008 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 65 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 66 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2008 rok
2010 63 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr LXI/302/08 Rady Miasta Pionki z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
2010 69 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/348/2009 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2010 70 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr 368/XXXVI/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr 447/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wierzbicy
2010 71 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr 369/XXXVI/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego
2010 72 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr LI/464/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2010 73 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniewo na rok 2010
2010 74 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 75 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 76 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Wiśniewo
2010 100 2010-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/08 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 99 2010-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2008 Wójta Gminy Miedzna z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miedzna na 2008 rok
2010 101 2010-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/117/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2008 rok
2010 86 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/08 Rady Gminy Somianka z dnia 24 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/67/07 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy Somianka na rok 2008
2010 87 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/08 Rady Gminy Somianka z dnia 24 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2008
2010 85 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr 172/XXII/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2008 rok
2010 102 2010-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2008 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2008 rok
2010 90 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/293/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 91 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/295/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 92 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/296/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 88 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 89 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r
2010 84 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/116/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008
2010 83 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/220/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007r
2010 81 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2010 82 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2010 93 2010-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2010 94 2010-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 136A/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2010 80 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 3 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 79 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr 232/XXVI/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2010 95 2010-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2008 rok
2010 78 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XVII/122/08 Rady Gminy Dobre z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2008 rok
2010 77 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 98 2010-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/77/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 96 2010-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 21 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2008 rok
2010 97 2010-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 21 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2008 rok
2010 103 2010-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2010 104 2010-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2010 105 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010
2010 106 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/276/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat
2010 107 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/277/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat
2010 108 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/283/09 Rady Miasta w Otwocku z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Otwockiemu Centrum Kultury w Otwocku
2010 109 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/285/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały o stypendiach gminnych za wyniki w sporcie kwalifikowanym
2010 118 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/90/08 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 117 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/08 Rady Gminy Lelis z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2008
2010 116 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/61/2008 Rady Gminy w Broku z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 115 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/105/08 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2008 rok
2010 114 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr 440/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2008 rok
2010 113 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr 273/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008
2010 110 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr 124/XXVII/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2008 roku
2010 111 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr 125/XXVII/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2008 roku
2010 112 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr 126/XXVII/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2010 119 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2008 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Baranowo na rok 2008
2010 120 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2010
2010 126 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/09 Rady Gminy Nur z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nur
2010 121 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 122 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/90/2004 w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego
2010 131 2010-01-09 Porozumienie Porozumienie nr 39/09 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 1 grudnia 2009r. zawarte z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
2010 123 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXII/208/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2010 124 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXII/209/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 125 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/404/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zielonka na rok 2010.
2010 129 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2008 Rady Gminy Pacyna z dnia 24 września 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pacyna na 2008 rok
2010 130 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2008 Rady Gminy Pacyna z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pacyna na 2008 rok
2010 128 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 127 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr 384/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2008 rok
2010 142 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/370/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2010
2010 138 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
2010 136 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendium sportowego Starosty Powiatu Garwolińskiego
2010 139 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2010 140 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2010 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2010 141 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2010 137 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 239/XXXVI/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2010 143 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/334/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2010 144 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/355/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Administracji Domów Mieszkalnych w Wyszkowie
2010 145 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/356/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2010 146 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszków na rok 2010
2010 132 2010-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy
2010 133 2010-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Przysucha
2010 134 2010-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy
2010 135 2010-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck
2010 147 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLI/338/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
2010 148 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr 501/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych
2010 149 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr 502/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych
2010 150 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/174/09 Rady Miasta I Gminy Glinojeck z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2010 Miasta i Gminy Glinojeck
2010 151 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/177/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 152 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/180/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzieleniu dotacji dla podmiotów nie zaliczających do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadania
2010 153 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/183/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/171/09/ Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2010 154 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie przewozu osób niepełnosprawnych oraz opłat za przewóz przystosowanym do tego celu samochodem typu mikrobus
2010 155 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/408/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Pułtusk na rok 2010
2010 161 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
2010 156 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 157 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/08 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 160 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr 133/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2010 159 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr 129/XXII/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2008 rok
2010 158 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr X/39/08 Rady Gminy w Kowali z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 170 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
2010 164 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 165 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 166 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2010 167 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XLII/257/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz tryb ich pobierania
2010 168 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005 roku
2010 169 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XLII/269/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 163 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr 203/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2008r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
2010 162 2010-01-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2010r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt
2010 172 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/09 Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Rybno.
2010 171 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 16 grudnia 2009r. budżetowa Powiatu Żyrardowskiego na rok 2010
2010 174 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 17 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2010
2010 175 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr 285/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010 Miasta Józefowa
2010 173 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Opinogóra Górna na rok 2010
2010 176 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek Etap III”
2010 177 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część"D""
2010 196 2010-01-16 Informacja Informacja Starosty Mławskiego z dnia 24 grudnia 2009r. o operatach opisowo - kartograficznych gm. Strzegowo
2010 190 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 143/XXXI/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 18 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 183 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 184/XXII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości: Nowe Proboszczewice gm. Stara Biała
2010 184 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 185/XXII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości: Nowe Proboszczewice i Stare Proboszczewice gm. Stara Biała
2010 185 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 186/XXII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 listopada 2009r. zmiany uchwały Nr 145/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi Biała gmina Stara Biała
2010 186 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 190/XXIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Stara Biała.
2010 187 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 191/XXIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
2010 188 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 192/XXIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Białej
2010 189 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 193/XXIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 139/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektórych innych składników wynagradzania oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród, wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2010 178 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 179 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r
2010 194 2010-01-16 Porozumienie Porozumienie nr 78/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 grudnia 2009r. zawarte z Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczące powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenie dotacji celowej
2010 180 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 181 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2010 182 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Jedlnia-Letnisko
2010 195 2010-01-16 Aneks Aneks nr 10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 7 grudnia 2009r. do porozumienia Międzygminnego z dnia 20 września 2004r. z Miastem Stołecznym Warszawa
2010 193 2010-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia śrdniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2010 191 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2008 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2008 roku
2010 192 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok
2010 200 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr 218/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zasad ustalania wysokości czynszu symbolicznego za grunty oddawane w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz opłat rocznych za grunty oddawane w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 214 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
2010 229 2010-01-18 Informacja Informacja nr G. 7430-25/2008 Starosty Garwolińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2010 230 2010-01-18 Informacja Informacja nr G.7430-79/2008 Starosty Garwolińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2010 201 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2009 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ciepielów na rok 2010.
2010 202 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/162/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rusinów na rok 2010.
2010 213 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 222 2010-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 169/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2010 223 2010-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2010 224 2010-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2010 212 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/481/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raszyn na rok 2008
2010 221 2010-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/08 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Karniewo na 2008 rok
2010 220 2010-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok
2010 211 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV-136/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2008 rok
2010 210 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok
2010 219 2010-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2008 Burmistrza Gminy Różan z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 209 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2008 Rady Gminy Baranowo z dnia 22 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Baranowo na rok 2008
2010 225 2010-01-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.0911/57/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2009r. Rada Gminy w Różanie 06-230 Różan
2010 226 2010-01-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-64/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2009r. Rada Miasta Łaskarzew 08-450 Łaskarzew ul. Duży Rynek 32
2010 227 2010-01-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr lex-R-0911/37/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2009r. Rada Gminy w Wolanowie
2010 217 2010-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 457/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 września 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 218 2010-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 458/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 września 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2010 214 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/102/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
2010 215 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/103/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 6 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 rok
2010 216 2010-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/V/2008 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przyłęk za I półrocze 2008 roku
2010 199 2010-01-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2010 231 2010-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Radziejowice w województwie mazowieckim
2010 197 2010-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 27 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Platerowie
2010 198 2010-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domanice
2010 228 2010-01-18 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2009r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Ma-zowieckiego
2010 207 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr LV/282/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 25 września 2008r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 208 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr LV/289/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 25 września 2008r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 206 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2008 rok
2010 205 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/08 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 204 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr 106/XXIV/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2010 203 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/332/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2010 30 2010-01-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 17 grudnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego”
2010 33 2010-01-02 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 4 grudnia 2009r. do Porozumienia z dnia 24 lutego 2009r. zawartego z Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2010 27 2010-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 67/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 1 grudnia 2009r. zawarte z Powiatem Gostynińskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty polegające na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie
2010 28 2010-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 69/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 grudnia 2009r. zawarte z Powiatem Mińskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie
2010 29 2010-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 72/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 grudnia 2009r. zawarte z Powiatem Mińskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oswiaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie
2010 2 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/2179/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów
2010 3 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/2180/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wola
2010 31 2010-01-02 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2009r. do porozumienia nr WEiS.43231-9/09 zawartego w dniu 3 czerwca 2009 roku z Gminą Nieporęt.
2010 32 2010-01-02 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 8 kwietnia 2006r. z Powiatem Żuromińskim
2010 1 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku
2010 9 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/303/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2010 4 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XLII/303/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010
2010 11 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr 233/XXXVII/2009 Rady Miasta i Gminy w Gąbinie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stawek opłaty od posiadania psów
2010 12 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr 234/XXXVII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok
2010 13 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVII/2009 Rady Miasta i Gminy w Gąbinie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego do ustalenia podatku rolnego.
2010 14 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr 236/XXXVII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 15 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górki
2010 26 2010-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 12/2009 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 5 października 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r.
2010 5 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr LI/218/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Garwolin
2010 10 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr 177/XLII/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 127/XXIX/08 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia i zakresu szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki społecznej przez Gminę Sierpc na rok 2009 oraz odpłatności za te usługi
2010 21 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasne w obrębie geodezyjnym Krasne
2010 22 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2014
2010 6 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości w 2010 roku
2010 7 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
2010 8 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/156/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej na 2010 rok
2010 19 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 20 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom na terenie wsi Chrzanówek
2010 24 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 23 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 25 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/09 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/71/03 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla miasta Węgrowa
2010 16 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/2009 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Wypożyczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie nad Pilicą
2010 17 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/147/09 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 18 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 36 2010-01-02 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-56(11)/2009/1247/IX/ML/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce
2010 35 2010-01-02 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-60(11)/2009/464/VI/TKł Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miasto Pionki.
2010 34 2010-01-02 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-55(8)/2009/432/IX/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Ciepłownię Sierpc Sp. z o.o.
2010 241 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLII/192/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pionki na 2010 rok
2010 239 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 240 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr IX/40/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasne na rok 2010
2010 234 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2009r. o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Wieliszewie
2010 235 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2009r. o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Skrzeszewie
2010 236 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 237 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Michałów – Reginów
2010 238 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2010
2010 232 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu wyszkowskiego.
2010 233 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr LXX/2184/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
2010 246 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 461/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ostrołęki
2010 247 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2010 rok
2010 245 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Białobrzeskiego na 2010 rok
2010 263 2010-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok
2010 257 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 233/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 215/08 z dnia 25 czerwca 2008r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008
2010 258 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 234/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 222/08 z dnia 16 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
2010 242 2010-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 29 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta w Łaskarzewie
2010 259 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 235/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 232/08 z dnia 16 lipca 2008r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008
2010 260 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 236/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008
2010 261 2010-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/08 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 19 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 262 2010-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/08 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 256 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 268/V/20/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
2010 255 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV-134/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2008 rok
2010 254 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XIII/63/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2008
2010 253 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2008r. zmieniająca uchwałę nr XI/91/2007 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
2010 249 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 178/XXX/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2008 rok
2010 250 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 179/XXX/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2008 rok
2010 251 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 184/XXX/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2008 rok
2010 252 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 185/XXX/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2008 rok
2010 248 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/08 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 244 2010-01-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania powiatowych komisji lekarskich na obszarze województwa mazowieckiego
2010 243 2010-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 34 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zawidz
2010 268 2010-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 195/2008 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2007 rok
2010 269 2010-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 304/2009 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2008 rok.
2010 265 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/204/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orońsko na rok 2010
2010 266 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/228/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno - Etap A.
2010 267 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/229/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wąsy Wieś i części wsi Feliksów, Wasy Kolonia, Wiktorów, Wyględy, Zaborów i Zaborówek
2010 264 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010
2010 272 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr L/457/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 8 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2010
2010 271 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXX/188/09 Rady Gminy Chynów z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 270 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/09 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 18 grudnia 2009r. budżetowa na rok 2010 Powiatu Siedleckiego.
2010 284 2010-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
2010 283 2010-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej w Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą
2010 273 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXV/186/09 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
2010 281 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/08 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2010 282 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 275 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 276 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 277 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 278 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 279 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 280 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 274 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2010 285 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie zmian w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 288 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr 231/XLI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2010 289 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr 233/XLI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010.
2010 290 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/203/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2010
2010 286 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian do Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.
2010 295 2010-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Legionowie w 2010 r.
2010 291 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr 275/XXVI/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok
2010 292 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr 277/XXVI/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Czernice Borowe
2010 287 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2010 293 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/43/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 294 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/44/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2010 297 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 296 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom
2010 308 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/30/2009 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na rok 2010
2010 304 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Izabelin na 2010 rok
2010 303 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/09 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Winnica na 2010 rok
2010 298 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 299 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/09 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Łąck przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego a także trybu i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 300 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Łąck do Partnerstwa z Gminą Bielsk, Gminą Słupno, Gminą Wyszogród, Gminą Staroźreby, Gminą Gąbin, Gminą Stara Biała, Gminą Bodzanów, Gminą Radzanowo, Gminą Nowy Duninów, Miastem Płock i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania – wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
2010 301 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Łąck do Partnerstwa z Gminą Sanniki, Gminą Słubice, Gminą Gostynin, Gminą – Miasto Gostynin, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą – Miasto Płock, Gminą Szczawin Kościelny, Powiatem Płockim i Powiatem Gostynińskim oraz Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania – wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
2010 302 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2009 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 305 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/08 Rady Gminy Klembów z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
2010 309 2010-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/08 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2010 306 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XIX/118/08 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
2010 307 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XV/78/2008 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 310 2010-01-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2010r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła
2010 312 2010-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 313 2010-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV-145/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2010
2010 314 2010-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2010.
2010 315 2010-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009 - 2032 dla gminy Mińsk Mazowiecki"
2010 316 2010-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2010 317 2010-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/340/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999r. , zmienionej Uchwałami: Nr XX / 137 / 2000 z dnia 5 lipca 2000 r. , Nr XXIX/ 188 / 2001 z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz Nr XXVI / 189 /2008 r. z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o.
2010 318 2010-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2010 Starosty Nowodworskiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2010.
2010 311 2010-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 36 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu "BETON-STAL"