Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Wrzesień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 4238 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XLV/352/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grójec
2009 4239 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XLV/355/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli, budynków położonych na terenie objętym Przebudową Rynku w Grójcu
2009 4237 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/2009 Rady Gminy Szydłowo z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany inkasentów poboru podatków w drodze inkasa
2009 4236 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2009 4242 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/633/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Ogińskich - Starowiejska”
2009 4241 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XLII/606/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy usytuowanej na działkach oznaczonych numerami 9/19 i 9/20 w arkuszu nr 73, odchodzącej od ulicy Modrzewiowej
2009 4240 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/563/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2009 4243 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciepielów w roku szkolnym 2009/2010
2009 4244 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów urządzeń użyteczności publicznej- ogródków zabaw dla dzieci - położonych na terenie Gminy Ciepielów
2009 4245 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie intecji przystąpienia Gminy Ciepielów do Związku Miedzygminnego.
2009 4260 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniewo
2009 4246 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Potworów.
2009 4248 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów
2009 4249 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2009 4250 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radzanów
2009 4251 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radzanów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 4252 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązującej na terenie Gminy Radzanów
2009 4253 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów
2009 4254 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 maja 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Radzanów
2009 4255 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 maja 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4256 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Radzanów oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
2009 4257 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radzanów
2009 4258 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie
2009 4259 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji w tych sprawach zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
2009 4247 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia dziennej opłaty targowej na terenie gminy Jednorożec i wyznaczenia inkasenta
2009 4265 2009-09-04 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 19 maja 2004r. zawartego z Powiatem Warszawskim Zachodnim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2009 4272 2009-09-04 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 19 maja 2004r. zawartego z Powiatem Grójeckim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2009 4269 2009-09-04 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 28 maja 2004r. zawartego z Powiatem Legionowskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2009 4267 2009-09-04 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 12 maja 2004r. zawartego z Powiatem Mińskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.
2009 4268 2009-09-04 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 11 maja 2004r. zawartego z Powiatem Otwockim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.
2009 4270 2009-09-04 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 20 kwietnia 2004r. zawartego z Powiatem Wołomińskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2009 4271 2009-09-04 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 19 maja 2004r. zawartego z Powiatem Pruszkowskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.
2009 4266 2009-09-04 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 28 lipca 2004r. zawartego z Powiatem Piaseczyńskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2009 4273 2009-09-04 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 7maja 2004r. zawartego z Powiatem Grodziskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.
2009 4261 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew.
2009 4262 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2009 4263 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 4264 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr 168/XXI/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 października 2008r dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 4235 2009-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 287 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2009r. o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Fabryka Tarcz Ściernych z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
2009 4285 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr 85/122/2009 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białobrzeskiego za I półroczne 2009 roku
2009 4286 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr 85/123/2009 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego Powiatu Białobrzeskiego za I półroczne 2009r
2009 4290 2009-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2009 roku
2009 4288 2009-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 259/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy i jednostek podległych za I półrocze 2009 roku
2009 4274 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Trojanów
2009 4289 2009-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2009 Wójta Gminy Pionki z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za pierwsze półrocze 2009 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni
2009 4279 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/395/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2009 4278 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/394/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Mławy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2009 4280 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2009 4287 2009-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą informacji przebiegu realizacji budżetu miasta i gminy za I półrocze 2009 roku
2009 4281 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych
2009 4282 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2009 4283 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2009 4284 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XLV/267/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 160/XXX/04 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek oraz zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 135 /XXIII/08 z dnia 22 kwietnia 2008r w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Budowlanego i Szkoły Policealnej prowadzonych przez Miasto Sulejówek
2009 4275 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r
2009 4276 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Policzna wprowadzonym uchwałą nr XVI/108/2008 Rady Gminy Policzna z dnia 29 sierpnia 2008r
2009 4277 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie
2009 4291 2009-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 2381/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniające zarządzenie Nr 46/2006 Prezydenta Miasta Radomia wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Skarbu Państwa
2009 4294 2009-09-09 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-26(6)/2009/VII/291/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2009r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Energetyki Cieplnej miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
2009 4293 2009-09-09 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2009r. do porozumienia z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2009 4292 2009-09-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2009r. zawarte z Powiatem Pruszkowskim w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2009 4326 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr II/12/2009 Rady Gminy Chlewiska z dnia 4 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Chlewiska
2009 4327 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2005 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 marca 2005 roku dot. Ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2009 4328 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2008
2009 4317 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 400/XXVIII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 4318 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 401/XXVIII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 4319 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 402/XXVIII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 4329 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Przysucha
2009 4330 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały określającej wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 4304 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 230/V/2009 Rady Miasta Józefów z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Józefowa" dla terenu ograniczonego ulicami: Kard. Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sosnową i Parkową
2009 4313 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 308/XXVIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 4312 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/432/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2009 4314 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/447/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki plażowej znajdujących się na terenie Stadionu Miejskiego im. ks. płk. Jana Mrugacza w Legionowie
2009 4315 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/448//2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 4316 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/449/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie
2009 4302 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr LIV/252/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie głoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa
2009 4320 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 4301 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Przasnysz
2009 4300 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Rządza
2009 4296 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 211/XXXVII/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 183/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego
2009 4295 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 209/XXXVII/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sierpeckiego
2009 4333 2009-09-11 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 3 września 2009r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych dotyczących terenów zabudowanych obejmujących obręby ewidencyjne położone na terenie gminy Czosnów
2009 4303 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2009 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciechanów
2009 4298 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 334/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom ogólnie dostępnym , położonym w obrębach geodezyjnych Żanęcin i Dziechcinec, w osiedlu Rudka
2009 4299 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 341/XXXIX/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 334/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym,położonym w obrębach geodezyjnych Żanęcin i Dziechciniec w osiedlu Rudka
2009 4331 2009-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2009 Wójta Gminy Radzanów z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 rok
2009 4305 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Somianka
2009 4306 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/154/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 4307 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/166/09 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy
2009 4308 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Olszewo – Borki
2009 4309 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo - Borki w miejscowości Olszewo- Borki
2009 4310 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV255/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowościach Łazy i Olszewo-Borki
2009 4311 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Olszewo-Borki przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2009 4297 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 341/XXXII/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 4 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Radomskiego
2009 4325 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 4 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 4322 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie przystąpienia do współdziałania z Powiatem Radomskim w zakresie regulacji rzeki Kobylanki w miejscowości Parznice
2009 4321 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr VI/34/2009 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali
2009 4334 2009-09-11 Informacja Informacja nr OWA-4210-48(2)/2009/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 września 2009r. o decyzji
2009 4323 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/09 Rady Gminy w Sabniach z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a Sabniach
2009 4324 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/09 Rady Gminy w Sabniach z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Obsługi Finansowej Szkół w Sabniach
2009 4332 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 50/2009 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2009 roku
2009 4335 2009-09-11 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-34(7)/2009/I/13859/EB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 września 2009r.
2009 4378 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr 376/XLV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Polska nazwy Ciepła
2009 4379 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr 377/XLV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy Szczęśliwa
2009 4380 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr 378/XLV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy Forteczna
2009 4381 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/371/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2009 4382 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/365/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Zielonka
2009 4336 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1827/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2009 4337 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1830/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza
2009 4338 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1839/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia kierowników ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy do wydawania zaświadczeń i odmowy wydania zaświadczeń
2009 4339 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1840/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez m.st. Warszawę
2009 4340 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1842/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Domowi Dziecka Nr 1, przy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie
2009 4341 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1843/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Domowi Dziecka Nr 2, przy ul. Jaktorowskiej 6 w Warszawie
2009 4342 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1844/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 4, przy ul. Rakowieckiej 21 w Warszawie
2009 4343 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1845/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 5, przy ul. Podmokłej 4 w Warszawie
2009 4344 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1846/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Domowi Dziecka Nr 9, przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie
2009 4345 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1847/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Domowi Dziecka Nr 11, przy ul. Bohaterów 50 w Warszawie
2009 4346 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1848/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 12, przy ul. Tarczyńskiej 27 w Warszawie
2009 4347 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1849/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Domowi Dziecka Nr 15, przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
2009 4348 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1850/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 16, przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie
2009 4349 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1851/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”, przy ul. Dalibora 1 w Warszawie
2009 4350 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1852/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wspomagania Rodziny, przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie
2009 4351 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1853/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 1, przy ul. Dembińskiego 1 w Warszawie
2009 4352 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1854/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 2, przy ul. Bonifacego 81 w Warszawie
2009 4353 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1855/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej i nadania jej statutu
2009 4354 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1856/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej i nadania jej statutu
2009 4355 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1857/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej i nadania jej statutu
2009 4356 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1858/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej i nadania jej statutu
2009 4357 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1859/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej i nadania jej statutu
2009 4358 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1860/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej i nadania jej statutu
2009 4359 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1861/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej i nadania jej statutu
2009 4360 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1862/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej i nadania jej statutu
2009 4361 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1863/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej i nadania jej statutu
2009 4362 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1864/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2009 4363 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1865/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5 w Warszawie i nadania mu statutu
2009 4364 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1866/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 w Warszawie i nadania mu statutu
2009 4365 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1870/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej nr 53 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Ratuszowa 13 i włączenia jej w skład Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie, ul. Ratuszowa 13
2009 4366 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1874/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Żydowskiemu im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie
2009 4367 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1875/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy alei w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2009 4368 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1876/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2009 4369 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1877/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2009 4370 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1878/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie uchylenia nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2009 4371 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1879/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2009 4372 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1880/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 4373 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1881/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 4374 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1882/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 4375 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1883/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 4376 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1884/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 4377 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LX/1885/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2009 4383 2009-09-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żelechowa w województwa mazowieckim
2009 4384 2009-09-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rzeczniów w województwie mazowieckim
2009 4407 2009-09-16 Porozumienie Porozumienie z dnia 6 sierpnia 2009r. zawarte pomiędzy Miasto Stołeczne Warszawa a Gminą Lesznowola
2009 4386 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
2009 4397 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grabce Wręckie
2009 4395 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siennica
2009 4387 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XLV/658/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia przypadków, warunków i trybu obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach , dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce
2009 4388 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XLV/659/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/373/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz
2009 4393 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII /235 /2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 4405 2009-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury za I półrocze 2009 r
2009 4389 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gołymin – Ośrodek
2009 4390 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gołymin – Ośrodek
2009 4391 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobrane ze źródeł ciepła stanowiących własność Gminy Gołymin-Ośrodek
2009 4392 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za podgrzanie wody użytkowej w budynku stanowiącym własność Gminy Gołymin-Ośrodek
2009 4396 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/145/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Przesmyki
2009 4414 2009-09-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 8 września 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanowo przeprowadzonych w dniu 6 września 2009 r
2009 4398 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/333/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Piekary, Badów Górny, Budy Strzyże
2009 4413 2009-09-16 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębu Wiadrowo jedn.ew. Żuromin, powiat żuromiński, woj.mazowiekie
2009 4412 2009-09-16 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębu Zielona jedn. ew. Kuczbork Osada, powiat żuromiński, woj.mazowieckie
2009 4411 2009-09-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/72/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2009r. Rada Miasta Zielonka
2009 4406 2009-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2009 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok
2009 4394 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru gminy Raciąż, położonego w miejscowościach Budy Kraszewskie, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-Rory, Pólka- Raciąż
2009 4385 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2009 4410 2009-09-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.0911/26/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2009r. Rada Gminy Klwów
2009 4409 2009-09-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/74/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2009r. Rada Gminy Klembów
2009 4408 2009-09-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/73/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. Rada Gminy Lesznowola
2009 4399 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr 595/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia obejmującego teren ograniczony ulicami 11-go Listopada, Struga i Zbrowskiego
2009 4400 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr 596/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia
2009 4401 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr 597/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. zmieniająca Uchwałę nr 128/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11.06.2007 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2009 4402 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr 599/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 396/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.09.2008r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska z siedzibą w Radomiu
2009 4403 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr 605/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6
2009 4404 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr 606/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 4427 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 555/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka
2009 4428 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 552/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku - Jednostka Budżetowa
2009 4424 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie wytycznych do Polityki Parkingowej miasta Płocka, zasad i trybu działania organów samorządu miasta Płocka w zakresie ustalenia wymagań i obowiązków urządzania lub wydzielania miejsc postojowych dla pojazdów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsc postojowych dla pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne oraz podstaw kształtowania w tym zakresie wskaźników ilościowych i jakościowych obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Płocka oraz zasad przejęcia przez organy samorządu miasta Płocka obowiązku zapewnienia mijsc postojowych w zastępstwie innych podmiotów.
2009 4425 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 563/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia ulicy Stary Rynek dotychczasowej kategorii drogi gminnej
2009 4426 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 567/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Witolda Zglenickiego w Płocku
2009 4421 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 569/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Długiej w Płocku
2009 4422 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
2009 4423 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 575/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w treści uchwały nr 539/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w nowe obiekty hotelarskie, modernizację istniejących obiektów hotelarskich oraz adaptację istniejących nieruchomości lub ich części na obiekty hotelarskie na terenie Miasta Płocka
2009 4418 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/09 Rady Gminy w Osiecku z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck w części dotyczącej terenów położonych w obrębie miejscowości Osieck
2009 4419 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/09 Rady Gminy w Osiecku z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku
2009 4415 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 2 września 2009r. zmieniająca uchwałe w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Mińskiego
2009 4416 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom
2009 4417 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Mińskiego
2009 4420 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2009 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 4429 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/185/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wysokości dodatków i nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnyxh zastępstw
2009 4430 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/195/09 z 29.06.2009r o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym Udrzyn
2009 4431 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 347/XXXVII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Powstańców Wielkopolskich" w Ciechanowie
2009 4432 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 348/XXXVII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bogusławickiego" w Ciechanowie
2009 4433 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 353/XXXVII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 73/IX/07 Rady Miasta Ciechanowa z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania" zmienionej uchwałą nr 188/XX/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 marca 2008r. oraz uchwałą nr 232/XXIV/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 sierpnia 2008r
2009 4434 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 355/XXXVII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XVIII/2004 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/IV/96 Rady Miejskiej Ciechanowa z dnia 25.04.1996r. w sprawie określenia granic obwodów szkolnych dla publicznych szkół podstawowych miasta Ciechanowa
2009 4435 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 356/XXVII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XVIII/2004 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/II/99 Rady Miejskiej Ciechanowa z dnia 25.02.1999r. w sprawie założenia publicznych Gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
2009 4454 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 209/XXIII/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 4441 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 112/XXVI/2009 Rady Gminy Zawidz z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zawidzu Kościelnym
2009 4442 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 116/XXVI/09 Rady Gminy Zawidz z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia klasy integracyjnej gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
2009 4455 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 141/XXX/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy
2009 4456 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 142/XXX/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 2. Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4466 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 278/XXIX/09 Rady Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Słupno
2009 4445 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 361/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2009 4446 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 368/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta i gminy Ożarów Mazowiecki kartą płatniczą
2009 4465 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 277/XXIX/09 Rady Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 70/VIII/07 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupno
2009 4467 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 274/XXIX/09 Rady Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Słupnie
2009 4464 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 275/XXIX/09 Rady Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie
2009 4443 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr VII/31/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 4 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 4444 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr VII/35/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 4 września 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chlewiska do zawarcia umowy najmu dla lokali użytkowych znajdujących się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chlewiskach przy ul. Szkolnej 4A
2009 4437 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 3 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu żyrardowskiego
2009 4438 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/99/09 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i ypłacania dodatku mieszkaniowego, oraz Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew
2009 4452 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 3 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ronda w miejscowości Stojadła
2009 4447 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 września 2009r. w sprawie zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2009 4448 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 września 2009r. w sprawie zmiany do regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bieżuń dodatków do wynagrodzenia i nagród
2009 4449 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
2009 4450 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XLV/640/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Siedlce
2009 4451 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/124/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4468 2009-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2009 Wójta Gminy Kazanów z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji z wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2009 roku
2009 4453 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 208/XXIII/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów Gminy Czernice Borowe
2009 4457 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-mości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2009 4458 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę publiczną w obrębie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2009 4459 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę publiczną w obrębach Antoniówka i Jedlnia-Letnisko w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2009 4460 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Antoniówka w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2009 4461 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Antoniówka w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2009 4462 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/267/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Antoniówka w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2009 4463 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Antoniówka w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2009 4469 2009-09-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 7 września 2009r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Radomskiego
2009 4436 2009-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 294 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy
2009 4470 2009-09-21 Informacja Informacja nr GKN.I.7410-12/2009 Starosty Radomskiego z dnia 3 września 2009r. projekty operatów opisowo-kartograficznych z gminy Jedlnia Letnisko
2009 4439 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/253/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łajski, gmina Wieliszew
2009 4440 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/254/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łajski, gmina Wieliszew, uchwalonego uchwała nr 303/XXX/98 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 kwietnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 31, poz. 100 z dnia 10 czerwca 1998r.) oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łajski, gmina Wieliszew
2009 4483 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/113/09 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka
2009 4484 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2009 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 4474 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr 133/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie ograniczenia działalności Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
2009 4475 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr 135/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki
2009 4476 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr 143/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nasielsk
2009 4477 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr 144/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzegowo
2009 4478 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr 146/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kosów Lacki
2009 4479 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr 136/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 79 na terenie województwa mazowieckiego”
2009 4480 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr 137/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 61 na terenie województwa mazowieckiego”
2009 4481 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr 138/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 60 na terenie województwa mazowieckiego”
2009 4482 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr 139/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 17 na terenie województwa mazowieckiego”
2009 4471 2009-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 306 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczutowo
2009 4472 2009-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 310 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mrozy.
2009 4473 2009-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 311 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Belsku
2009 4489 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 4486 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr 140/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 8 na terenie województwa mazowieckiego”
2009 4487 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr 141/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami po-łożonych wzdłuż drogi krajowej nr 7 i ekspresowej nr S7 na terenie województwa mazowieckiego”
2009 4488 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr 142/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 2 na terenie województwa mazowieckiego”
2009 4485 2009-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 296 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2009r. w sprawie połączenia Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie
2009 4490 2009-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2009 4492 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich wypłacania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 4493 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXV/135/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
2009 4502 2009-09-25 Porozumienie Porozumienie nr 6/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2009r. zawarte w dniu 31 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych i gminnych w 2009 r
2009 4503 2009-09-25 Porozumienie Porozumienie nr 7/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2009r. zawarte w dniu 31 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r
2009 4496 2009-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/09 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 4504 2009-09-25 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Zwoleńskiego z dnia 12 maja 2009r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Zwoleńskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu
2009 4497 2009-09-25 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 31 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
2009 4500 2009-09-25 Porozumienie Porozumienie nr 6/09 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 maja 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Legionowo, a Gminą Nieporęt w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Grudzie i Bukowiec C w Legionowie i miejscowości Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra i część Józefowa na terenie Gminy Nieporęt oraz wspólnego wykonania przez Miasto Legionowo i Gminę Nieporęt zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2009 4494 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Stary Lubotyń oraz zasad i warunków używania herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Stary Lubotyń
2009 4499 2009-09-25 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 lipca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Michałowice a Gminą Miasta Pruszków sprawie realizacji przebudowy ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i ul. Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie
2009 4501 2009-09-25 Porozumienie Porozumienie nr 42/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 lipca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim ,a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu
2009 4498 2009-09-25 Porozumienie Porozumienie nr 43/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim ,a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu
2009 4491 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2009 Rady Gminy Repki z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Repki
2009 4495 2009-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/V/2009 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyłęk za I półrocze 2009 roku
2009 4541 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr 193/XL/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Szydłowiec oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2009 4543 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/212/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 4 września 2009r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gózd aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
2009 4544 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/213/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 4 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gózd
2009 4537 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 września 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów gminnych za wyniki w sporcie kwalifikowanym
2009 4545 2009-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2009 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 7 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu regulowanego i socjalnego za najem lokali
2009 4527 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
2009 4524 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych – dróg położonych na terenie Miasta Pułtusk
2009 4531 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/644/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/330/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie maksymalnych cen za przejazd osób i przewóz bagażu w komunikacji miejskiej w Siedlcach (w granicach administracyjnych miasta) obsługiwanej przez MPK Siedlce Spółka z o.o.
2009 4526 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXV/176/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych – dróg położonych na terenie Gminy Obryte
2009 4525 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych – dróg położonych na terenie Gminy Winnica i Gminy Świercze
2009 4532 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, gmina Leszno
2009 4529 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 września 2009r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2009 4530 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta Przysucha
2009 4533 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/20/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela pracujących w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2009 4534 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/21/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia
2009 4535 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/22/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo
2009 4536 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/26/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiątkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji w tych sprawach zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.)
2009 4539 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/09 Rady Gminy Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Komorowo
2009 4542 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu
2009 4538 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2009 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 11 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej
2009 4551 2009-09-27 Aneks Aneks nr 4 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 sierpnia 2009r. do porozumienia z dnia 15 października 2007r. zawartego z m. st. Warszawa w związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów Warszawskiej Kolei Dojazdowej w okresie od 1 lipca 2009r. do 31 sierpnia 2009r.
2009 4557 2009-09-27 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 września 2009r. do porozumienia z dnia 31 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Duninów realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2009 4554 2009-09-27 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Radom z dnia 7 sierpnia 2009r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 23 i Nr 24, w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Skaryszew zawarty pomiędzy Miastem i Gminą Skaryszew a Gminą Miasta Radomia
2009 4555 2009-09-27 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Radom z dnia 7 sierpnia 2009r. do porozumienia z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 5 i Nr 23, w granicach administracyjnych Gminy Kowala zawarty pomiędzy Gminą Kowala a Gminą Miasta Radomia
2009 4552 2009-09-27 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Radom z dnia 7 sierpnia 2009r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 14 i Nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Jedlnia Letnisko zawarty pomiędzy Gminą Jedlnia Letnisko a Gminą Miasta Radomia
2009 4553 2009-09-27 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Radom z dnia 7 sierpnia 2009r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 24, w granicach administracyjnych Gminy Gózd zawarty pomiędzy Gminą Gózd a Gminą Miasta Radomia
2009 4556 2009-09-27 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Radom z dnia 7 sierpnia 2009r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 6, Nr 8 i Nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Zakrzew zawarty pomiędzy Gminą Zakrzew a Gminą Miasta Radomia
2009 4528 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Miedzna oraz zapewnienia im dalszej opieki
2009 4549 2009-09-27 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 297/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2009r.
2009 4548 2009-09-27 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/wa 323/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2009r.
2009 4546 2009-09-27 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 61/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2009r.
2009 4547 2009-09-27 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 17/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2009r.
2009 4540 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr 432/XXXI/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 września 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Lesznowola
2009 4550 2009-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/2009 Starosty Siedleckiego z dnia 16 września 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Kotuń
2009 4560 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wyszkowskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do 2015 r. (aktualizacja)”
2009 4565 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr 394/V/32/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Borowina gm. Konstancin – Jeziorna
2009 4566 2009-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2009 Wójta Gminy Przytyk z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2009 roku
2009 4567 2009-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2009 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I- sze półrocze 2009 roku
2009 4568 2009-09-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 3 lipca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Baboszewo a powiatem Płońskim
2009 4564 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/143/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 września 2009r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie
2009 4562 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr 223/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy w Gąbinie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat
2009 4563 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr 224/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom
2009 4561 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XLII/131/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej
2009 4569 2009-09-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 23 września 2009r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domanice
2009 4570 2009-09-29 Protokół Protokół Miejskiej Komisji ds. Referendum w Halinowie z dnia 20 września 2009r. w sprawie uchwała XXX/263/09 Rady Miejskiej w Halinowie
2009 4559 2009-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 314 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrówka
2009 4558 2009-09-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2009r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt
2009 4511 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr 420/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 313/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 4512 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr 428/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2009 4513 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr 429/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2009 4514 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr 430/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2009 4509 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr 576/XL/09 Rady Miasta Płocka z dnia 1 września 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2009 4510 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr 577/XL/09 Rady Miasta Płocka z dnia 1 września 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2009 4515 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, stanowiących dochody Gminy Stanisławów
2009 4516 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXV/137/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów, ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 4517 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 136/2009 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie ograniczenia ruchu drogowego i korzystania w dniach 30 - 31 sierpnia 2009 roku z ulic w sołectwach Ceteń i Wysokin w związku z organizacją Dożynek Gminnych
2009 4518 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/205/2005 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 grudnia 2005 roku
2009 4519 2009-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 177/09 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r
2009 4506 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Białobrzegi obowiązku w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych od właścicieli posesji oraz określenia wysokości opłat za odbiór tych odpadów
2009 4507 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
2009 4508 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi
2009 4523 2009-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 września 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2009 4522 2009-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 września 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Otwockiego
2009 4521 2009-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 września 2009r. w sprawie zmiany w składzie Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2009 4520 2009-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 14 września 2009r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Michałowice przeprowadzonych w dniu 13 września 2009 r
2009 4505 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr 967/235/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2009 4572 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/97/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 16 września 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Parysów
2009 4574 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XLV/663/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu
2009 4575 2009-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 347/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2009 roku
2009 4577 2009-09-30 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. o operacie opisowo - kartograficznym obrębu Wiadrowo jedn. ew. Żuromin , powiat żuromiński , woj. mazowieckie
2009 4576 2009-09-30 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. o operacie opisowo - kartograficznym obrębu Zielona jedn. ew. Kuczbork Osada , powiat żuromiński , woj. mazowieckie
2009 4573 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 września 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Otwock
2009 4571 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński