Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Sierpień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 3828 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3829 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XIX/150/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 13 maja 2009r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Troszyn
2009 3821 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia nowych ciągów drogowych z istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Nadarzyn
2009 3822 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2009 3820 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyłączenia Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku oraz jego likwidacji
2009 3837 2009-08-06 Porozumienie Porozumienie nr 28/09 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 1 lipca 2009r. zawarte w dniu 1 lipca 2009r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Gminą Nasielsk w sprawie powierzenia zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Nasielsk
2009 3827 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX-75/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Straży Miejskiej w Wołominie
2009 3823 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/09 Rady Gminy Nur z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Nur oraz zasad ich używania
2009 3824 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/09 Rady Gminy Nur z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Nur
2009 3826 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr V/28/2009 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kowala na 2009r
2009 3825 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr V/26/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowala
2009 3817 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr 87/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej w Sokołowie Podlaskim
2009 3818 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr 88/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie rozwiązania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie oraz likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej w Pruszkowie i Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pruszkowie
2009 3819 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr 93/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewózkich w Warszawie
2009 3831 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/418/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/311/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 09.10.2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kozienice
2009 3832 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/419/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/514/2005 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu bibliotece publicznej Gminy Kozienice
2009 3833 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/256/2006 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Sokołowa Podlaskiego, w prawo własności tych nieruchomości.
2009 3834 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 czerwca 2009r. zaliczenia ulic w Sokołowie Podlaskim do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 3835 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zamieszkałych na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
2009 3830 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr 137/XXIII/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.
2009 3836 2009-08-06 Porozumienie Porozumienie nr 27/09 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 1 lipca 2009r. zawarte w dniu 1 lipca 2009r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Gminą Nasielsk reprezentowaną w sprawie powierzenia zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Nasielsk
2009 3758 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 3766 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 1051/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy Czesława Miłosza ulicy dojazdowej wewnętrznej, prywatnej we wsi Pólko w Gminie Piaseczno
2009 3767 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 1052/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw: Trzcinowa, Pod Brzeziną i Błękitnego Motyla ulicom połozonym we wsi Wola Gołkowska w Gminie Piaseczno
2009 3768 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 1053/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy Podmokła ulicy we wsi Baszkówka w Gminie Piaseczno
2009 3769 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 1054/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy "Trakt im. Józefa Kłoczkowskiego" drodze połozonej we wsi Żabieniec w Gminie Piaseczno
2009 3770 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 1055/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy Królika ulicy dojazdowej wewnętrznej, prywatnej we wsi Siedliska w Gminie PIaseczno
2009 3771 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 1056/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic dojazdowych we wsi Antoninów w Gminie Piaseczno
2009 3772 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 1064/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Piaseczno
2009 3755 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 223/XXIX/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie
2009 3756 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 224/XXIX/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płockiego
2009 3757 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/106/09 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Gostynińskiego
2009 3759 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2009 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
2009 3765 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/241/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2009 3760 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Borkowicach
2009 3761 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/163/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. Rady Powiatu w Przysusze w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009 realizowanych przez Samorząd Powiatu Przysuskiego
2009 3762 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego powiatu przysuskiego
2009 3763 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 264/XXVIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009 - 2013
2009 3754 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009r. zmiany w załączniku do uchwały Nr XII/60/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 października 2007r. w sprawie zasad przyznawania "Stypendium Starosty Szydłowieckiego"
2009 3753 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
2009 3752 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009r. przyjęcia Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu
2009 3773 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/111/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXI/128/05 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 3774 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/113/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbno
2009 3775 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/115/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/23/03 Rady Gminy Wierzbno z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzbno
2009 3776 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/116/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia i organizacji punktu przedszkolnego w Wierzbnie
2009 3777 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/117/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wierzbno publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz innych form wychowania przedszkolnego
2009 3778 2009-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/09 Starosty Węgrowskiego z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2009 roku
2009 3764 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 105/XXV/2009 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zawidzu Kościelnym
2009 3779 2009-08-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Ziemi Makowskiej z siedzibą w Makowie Mazowieckim
2009 3788 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/09 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Teresin
2009 3813 2009-08-05 Porozumienie Porozumienie nr 5/09 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 25 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Legionowskim zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Wieliszew , zwanym dalej „Przyjmującym”, w sprawie przekazania przez Powiat Legionowski do dalszego prowadzenia przez Gminę Wieliszew Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem oraz zbycia w formie darowizny zabudowanych nieruchomości gruntowych, na których położone są szkoły wchodzące w skład tego zespołu
2009 3782 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
2009 3783 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/388/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2009 3789 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle
2009 3790 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3791 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Kalinowo – Dalekie do kategorii dróg gminnych
2009 3792 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2009 3784 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/141/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Szydłowo
2009 3814 2009-08-05 Aneks Aneks nr 14 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 marca 2004r. zawarty dnia 26 marca 2009r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, zwane dalej Miastem, oraz Gminą Nieporęt z siedzibą w Nieporęcie, ul. Plac Wolności 1, zwaną dalej Gminą
2009 3793 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 536/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 3794 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 539/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w nowe obiekty hotelarskie, modernizację istniejących obiektów hotelarskich oraz adaptację istniejących nieruchomości lub ich części na obiekty hotelarskie na terenie miasta Płocka
2009 3795 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 543/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka, zmienionej uchwałą nr 435/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008r
2009 3781 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XLII/202/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej w miejscowości Małęczyn Nowy
2009 3811 2009-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Lelis z dnia 10 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2008 rok
2009 3796 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/09 Rady Gminy Lelis z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 3785 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 206/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych
2009 3786 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 211/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie
2009 3787 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 212/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Czermno i Górki
2009 3797 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 125/XXVI/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby
2009 3798 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 128/XXVII/2009 Rady Gminy Staroźreby z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy Staroźreby, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2009 3799 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 129/XXVII/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Staroźreby
2009 3808 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 204/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ulicy Bagnistej
2009 3809 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 205/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Gostynina
2009 3810 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 207/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2007r. nr 45/VI/07 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina
2009 3806 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/189/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rzekuń na lata 2009-2015
2009 3780 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2009 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ciepielów miejsc sprzedaży alkoholu, określenia warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, a także zakazu sprzedaży, podawania orza spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie gminy Cieepielów
2009 3815 2009-08-05 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2009r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych nr 24, w granicach administracyjnych Gminy Gózd zawarty w dniu 18 maja 2009r. pomiędzy Gminą Gózd, zwaną w dalszej części porozumienia Gminą a Gminą Miasta Radomia, zwaną w dalszej części porozumienia Miastem
2009 3816 2009-08-05 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2009r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008r. sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych nr 23 i nr 24, w granicach administracyjnych miasta i gminy Skaryszew zawarty w dniu 18 maja 2009r. pomiędzy Miastem i Gminą Skaryszew zwaną w dalszej części porozumienia Gminą, a Gminą Miasta Radomia, zwaną w dalszej części porozumienia Miastem
2009 3807 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 107/XXIV/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguty-Pianki
2009 3805 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel
2009 3800 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 316/XXXVI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki o różnym wymiarze pensum
2009 3801 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 317/XXXVI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 213/XXV/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Wiązowna
2009 3802 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 318/XXXVI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2009 3803 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 320/XXXVI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów
2009 3804 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 323/XXVI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Dziechciniec
2009 3812 2009-08-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Starosty Siedleckiego z dnia 3 lipca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Domanice dotyczące wykonania przez Gminę Domanice zadania Powiatu polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3635W Siedlce - Domanice granica województwa (Wólka Zastawska) w miejscowości Domanice
2009 3876 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/375/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Jabłonna porozumień w sprawach wykonania zadań publicznych transportu zbiorowego
2009 3877 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/379/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/361/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązku wymiaru godzin o różnym wymiarze pensum dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Jabłonna
2009 3878 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/381/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/253/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 kwietnia 2008roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Chotomowie
2009 3879 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/382/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jabłonna
2009 3880 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/386/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Radosnej i ul. Pogodnej położonych we wsi Chotomów do kategorii dróg gminnych
2009 3881 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/387/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Chotomów gm. Jabłonna
2009 3874 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr 351/V/30/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Zdrojowemu w Konstancinie-Jeziornie
2009 3884 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2009 3885 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki o różnym wymiarze pensum
2009 3886 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/140/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kałuszyn
2009 3887 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/154/09 Rady Miasta Kałuszyn z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/137/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kałuszyn
2009 3893 2009-08-10 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 43231-11/09 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Jabłonna w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych
2009 3894 2009-08-10 Porozumienie Porozumienie nr 11/WZS/P/60/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Sanniki na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Sanniki, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień usług
2009 3895 2009-08-10 Porozumienie Porozumienie nr 12/WZS/P/61/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Mochowo na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Mochowo, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień usług
2009 3869 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 października 2007r
2009 3870 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/143/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/190/2006 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności pieniężnych Miasta i Gminy Mordy oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Mordy z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych
2009 3871 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/144/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez Miasto i Gminę Mordy oraz zbywania, zamian, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Mordy na okres powyżej 3 lat
2009 3896 2009-08-10 Porozumienie Porozumienie nr 39/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2009r. zawarte ze Starostą Powiatu Makowskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2009 3897 2009-08-10 Porozumienie Porozumienie nr 44/09 Starosty Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2009r. zawarte z Zarządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2009 3902 2009-08-10 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 03 kwietnia 2009 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kozienickiego przez Gminę Głowaczów zadania publicznego - zarządzania drogami powiatowymi w zakresie pełnienia funkcji inwestora, dotyczącego przebudowy i odwodnienia drogi powiatowej Nr 1714W Głowaczów – Lipskie Budy,
2009 3888 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie dróg gminnych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2009 3892 2009-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2008 rok
2009 3882 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę na 2009 rok
2009 3889 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21.07.2006r
2009 3868 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/09 Rady Gminy Chynów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie
2009 3883 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkole podstawowej oraz w gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów
2009 3872 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr 419/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2009 3873 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr 420/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria
2009 3901 2009-08-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2009r. zawarte z Gminą Wiązowna w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2009 3900 2009-08-10 Porozumienie Porozumienie nr 5/WGKI/RU/P/54/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2009r. zawarte z Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 3898 2009-08-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2009r. zawarte z Gminą Sobienie Jeziory w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 3899 2009-08-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. zawarte z Gminą Somianka w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2009 3903 2009-08-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2009r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2009r. zawartego z Miastem Przysucha w sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2009 3906 2009-08-10 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-35(6)/2009/346/VI/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
2009 3905 2009-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-44/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2009r. Rada Miasta Siedlce
2009 3904 2009-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-40/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2009r. Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki
2009 3875 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XVII/96/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 3890 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2009 3891 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2009 3933 2009-08-11 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 16 lutego 2009 r. zawarty dnia 29 maja 2009 roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Lesznowola
2009 3931 2009-08-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce,zwanym dalej "Powierzającym" a Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2009 3928 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr 167/XXVI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 maja 2009r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa i udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 3929 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr 168/XXVI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 maja 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Bulkowo
2009 3932 2009-08-11 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 27 września 2004r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowodworskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej.
2009 3934 2009-08-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
2009 3912 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 3908 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2009 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2009 3911 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/128/09 Rady Gminy Wilga z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Wilga
2009 3917 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr 33/XXV/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych
2009 3913 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr 271/XXX/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zasad ustalania odpłatności za korzystanie z usług przekraczających podstawy programowe w przedszkolach na terenie miasta Sierpca
2009 3907 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr 491/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Chrzanów Duży oraz części wsi Chlebnia i Natolin Gminy Grodzisk Mazowiecki
2009 3930 2009-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2009 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 marca 2009r. przyjęcia sprawozdania rocznegoo z wykonania budzetu Gminy Izabelin za 2008 r.
2009 3909 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia granicy obwodu Szkoły Podstawowej im. Płk. Stanisława Królickiego przy Zespole Szkół w Izabelinie
2009 3910 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mościska
2009 3918 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 15 lipca 2009r. zmieniającą uchwałę Nr XLV/712/2006 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Nadarzyn.
2009 3919 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/172/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 3920 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/173/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/155/05 Rady Gminy w Pionkach z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2005 - 2010
2009 3925 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XLI/219/09 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wyrazenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiacych fundusz sołecki.
2009 3926 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XLI/220/09 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2009 3927 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XLI/221/09 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zaciągniecia kredytu z banku krajowego.
2009 3921 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/09 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012
2009 3923 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/09 Rady Gminy Chynów z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej w Gminie Chynów.
2009 3924 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/09 Rady Gminy Chynów z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chynowie
2009 3922 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia taryfy cen i opłat za odprowadzenie 1m3 ścieków i terminów płatności za odbiór ścieków
2009 3914 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr 277/XXXI/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zasad ustalania odpłatności za korzystanie z usług przekraczających podstawy programowe w przedszkolach na terenie miasta Sierpca
2009 3915 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr 278/XXXI/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z zajęć dodatkowych tj. zajęć przekraczających podstawy programowe w przedszkolach na terenie miasta Sierpca
2009 3916 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr 280/XXXI/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach, innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat
2009 3839 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew
2009 3850 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/266/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce
2009 3855 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/267/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów
2009 3856 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/268/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Halinów dotyczących wyłączenia sołectwa Okuniew z gminy Halinów i przyłączenia tego sołectwa do miasta Sulejówek
2009 3857 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/269/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/263/04 z dnia 29 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Halinów
2009 3852 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/263/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia gminnego referendum dotyczącego przejęcia przez Gminę Halinów obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażania nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
2009 3853 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/264/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach Gminy Halinów oraz pobierania z tego tytułu opłat
2009 3854 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/266/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagórze, gmina Halinów
2009 3851 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/262/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów
2009 3848 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2009 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, stanowiących wierzytelności Gminy Brudzeń Duży, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
2009 3849 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/185/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży, warunków oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla terenu Gminy Brudzeń Duży
2009 3859 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/168/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Brudzeń Duży do roku 2011”
2009 3860 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/169/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2009 3861 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/175/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Siecień i Murzynowo
2009 3858 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/167/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2009 – 2032”
2009 3864 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/178/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 74/3 i 111/2 w obrębie Rochny Podlasie
2009 3862 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/176/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brudzeń Duży , Bądkowo Kościelne i części miejscowości, Brudzeń Mały
2009 3863 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/177/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karwosieki Noskowice – działka nr ewid. 27/1
2009 3866 2009-08-08 Informacja Informacja Starosty Sokołowskiego z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków
2009 3840 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/138/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości na terenie gminy Garwolin
2009 3842 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ZATORZE", obejmującego tereny działek położonych we wsiach Szeromin i Szerominek
2009 3843 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o nr ewid.: 204/1, 204/2 i 208/1, położonych we wsi Jeżewo
2009 3838 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Ostrołęckim
2009 3844 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi
2009 3846 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2009 3847 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 maja 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 3845 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przejęcia przez Gminę Białobrzegi obowiązku w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych od właścicieli posesji oraz określenia wysokości opłat za odbiór tych odpadów
2009 3865 2009-08-08 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Suchożebry, gm. Suchożebry
2009 3867 2009-08-08 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie operatu ewidencji budynków i lokali obrębów:Boroszków gmina Skórzec, Choja i Tarcze gmina Zbuczyn oraz operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Czarnoty gmina Paprotnia
2009 3841 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/173/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Miasta Garwolin
2009 4047 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Platerowie
2009 4041 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXX /233/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Garbatce Letnisko
2009 4042 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXX /234/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Garbatce Letnisko
2009 4043 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawi założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko z siedzibą w Garbatce-Letnisko, ul. Hanki Lewandowicz 4 oraz nadania aktu założycielskiego i statutu
2009 4044 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kozienickiego
2009 4045 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
2009 4046 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/411/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicy Różanej na terenie wsi Otrębusy
2009 4065 2009-08-18 Porozumienie Porozumienie nr 38/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegajacych na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie
2009 4049 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/300/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 4048 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczutowo
2009 4061 2009-08-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Grodzisk Mazowiecki
2009 4050 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 193/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 4051 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 194/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 4052 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 206/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2007r. w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 4053 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 209/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 194/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 4069 2009-08-18 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 lipca 2009r. do porozumienia Międzygminnego z dnia 19 stycznia 2009r. zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2009 4054 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 4055 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Zwoleń
2009 4059 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/09 Rady Gminy Błędów z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błędów
2009 4060 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/09 Rady Gminy Błędów z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 4056 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXII/95/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sobienie Jeziory
2009 4068 2009-08-18 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2009r. do porozumienia z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych zawartego z Zarządem Powiatu Legionowskiego
2009 4067 2009-08-18 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2009r. do porozumienia z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie przyjmowania w kasie Urzędu Dzielnicy Bemowo opłaty paszportowej
2009 4066 2009-08-18 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2009r. do porozumienia z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie załatwiania spraw związanych z przyjmowaniem wniosków paszportowych oraz wydawania dokumentów paszportowych zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2009 4064 2009-08-18 Porozumienie Porozumienie nr SEM.0704-8/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie uregulowania zasad wnoszenia opłat paszportowych, zwanych również "środkami", w kasie Urzędu Miasta Legionowo od klientów składających wnioski paszportowe w Terenowym Punkcie Paszportowym
2009 4062 2009-08-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zwoleńskiemu dotacji celowej w 2009 r. na realizację projektu w obszarze; bezpieczeństwo w szkole pod nazwą "Bezpieczna szkoła" z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych
2009 4063 2009-08-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia gminie Miasta i Gminy Serock dotacji celowej w 2009 r. na realizację projektu w obszarze; bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania "Bezpieczny Serock" z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych
2009 4070 2009-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R-0911/25/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. Rada Powiatu w Szydłowcu
2009 4071 2009-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr lex-R-0911/23/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. Rada Gminy Gózd
2009 4072 2009-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr lex-R-0911/24/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. Rada Miejska w Radomiu
2009 4073 2009-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/68/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2009r. Rada Miejska w Górze Kalwarii
2009 4074 2009-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-46/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2009r. Rada Powiatu Garwolińskiego
2009 4075 2009-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/56/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2009r. Rada Powiatu Mińskiego
2009 4076 2009-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/58/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2009r. Rada Powiatu Mińskiego
2009 4077 2009-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-45/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2009r. Rada Miejska w Łochowie
2009 4078 2009-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/54/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2009r. Rada Gminy Michałowice
2009 4079 2009-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/51/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009r. Rada Gminy Kołbiel
2009 4080 2009-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.0911/22/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2009r. Rada Gminy w Przasnyszu
2009 4057 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXII/115/09 Rady Gminy Gzy z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy
2009 4058 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXII/117/09 Rady Gminy Gzy z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 3992 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opnogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo
2009 3984 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 135/XXVII/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudusk w latach 2009-2032"
2009 3985 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 146/XXVIII/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 3987 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 156/XX/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkaso
2009 3988 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 159/XX/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród
2009 3986 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 152/XX/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Wyszogród pod nazwą "Gminny Zarząd Oświaty Kultury i Sportu"
2009 3993 2009-08-14 Porozumienie Porozumienie nr 13/WZS/P/65/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno - opiekuńczego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu w Płocku
2009 3983 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/208/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Małęczyn Stary
2009 3978 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki, gmina Leszno
2009 3970 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 364/V/31/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 274/V/20/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 października 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna
2009 3971 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 365/V/31/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Konstancin-Jeziorna porozumienia z Powiatem Piaseczyńskim w sprawie powierzenia Gminie Konstancin-Jeziorna zadań publicznych w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej
2009 3972 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 368/V/31/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Konstancin-Jeziorna
2009 3973 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 369/V/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna
2009 3966 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 209/XXXV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmiany „Regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ulicy Bagnistej”
2009 3989 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Wiśniew
2009 3979 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borowie
2009 3965 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 157/XXIII/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów dla części działki Nr ewid. 116/3 w miejscowości Brwilno Dolne
2009 3967 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/2009 Rady Gminy Szreńsk z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szreńsk
2009 3968 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę znajdujących się w zarządzie Zakładu Usług Wodnych w Mławie stanowiących własność gminy Szreńsk
2009 3969 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szreńsk
2009 3982 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 392/LII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Miasta Ostrołęki
2009 3980 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prażmowie
2009 3981 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Wągrodno
2009 3974 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Miastu Gminie Przasnysz
2009 3975 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3976 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 186/XXVII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zągotach
2009 3977 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 187/XXVII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bielsk
2009 3990 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłaty targowej
2009 3991 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2009 3996 2009-08-14 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący 37 obrębów ewidencyjnych Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy
2009 3994 2009-08-14 Porozumienie Porozumienie nr 8/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedniotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
2009 3995 2009-08-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 27 lipca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Joniec przeprowadzonych w dniu 26 lipca 2009 roku
2009 3997 2009-08-14 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący 36 obrębów ewidencyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2009 4109 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 294/XXXX/09 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku
2009 4084 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Otwock oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 4085 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2009 4086 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Świerczewskiego w Otwocku i nadania nazwy Jana Pawła II
2009 4127 2009-08-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Pułtuskiego z dnia 31 lipca 2009r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku
2009 4112 2009-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 19 marca 2009r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raszyn za rok 2008
2009 4110 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pruszkowie
2009 4111 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/354/2001 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 22 marca 2001r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 4107 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 4108 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 4095 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XX/116/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia „regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Sobolew”
2009 4096 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XX/117/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Wójta Gminy Sobolew oraz nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Sobolew”
2009 4082 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu "Zalew nad Liwcem"
2009 4102 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 325/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Żanęcin
2009 4103 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 326/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Izabela
2009 4104 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 327/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Czarnówka
2009 4105 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 331/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wiązowna
2009 4106 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 332/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Wiązowna przez inne niż Gmina Wiązowna osoby prawne i fizyczne
2009 4101 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rydzyn Szlachecki
2009 4094 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 lipca 2009r. sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/140/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie gminy Regimin
2009 4088 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 236/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół
2009 4089 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 237/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów
2009 4090 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 238/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
2009 4091 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 239/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr 493/IV/2006 Rady Miasta Józefowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Józefowa
2009 4100 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
2009 4083 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 4093 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XLI/196/09 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Ojrzeń oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 4099 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/133/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 4098 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/132/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne
2009 4097 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/128/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Zaręby Kościelne
2009 4087 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kowalicha
2009 4092 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXV/195/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego
2009 4125 2009-08-20 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-37(5)/2009/510/VIIzm2/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2009r. zatwierdzająca zmianę okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Otwocku.
2009 4115 2009-08-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-53/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. Rada Gminy Repki
2009 4116 2009-08-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.S.0911/54/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. Rada Miasta Siedlce
2009 4126 2009-08-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 6 sierpnia 2009r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Łosickiego
2009 4117 2009-08-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-51/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009r. Rada Gminy w Sobolewie
2009 4118 2009-08-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-48/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2009r. Rada Gminy Wierzbno
2009 4119 2009-08-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-50/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2009r. Rada Miasta w Łaskarzewie
2009 4120 2009-08-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/66/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2009r. Rada Gminy Jaktorów
2009 4121 2009-08-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/65/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2009r. Rada Gminy Jaktorów
2009 4122 2009-08-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/57/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2009r. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
2009 4123 2009-08-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/64/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2009r. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
2009 4124 2009-08-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/60/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2009r. Rada Gminy Jabłonna
2009 4113 2009-08-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Białobrzegi w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 4081 2009-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 271 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domanice
2009 4114 2009-08-20 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2008r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3.04.2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2009 3955 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXII /19/ 09 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 czerwca 2009r. wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie
2009 3935 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1748/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat projektowanych statutów dzielnic m.st. Warszawy
2009 3936 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1750/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą
2009 3937 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
2009 3938 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1752/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zasad podnajmowania lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy i niebędących własnością towarzystw budownictwa społecznego
2009 3939 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1777/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej prowadzonym przez m.st. Warszawę
2009 3940 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1778/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny Wesołej – Zielonej, Wesołej – Grzybowej, Wesołej – Groszówki - część I
2009 3941 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1788/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 3942 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1804/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie likwidacji CXXXIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Mińska 1/5
2009 3943 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1805/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Jordanek” Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Warszawie, ul. Kwatery Głównej 11
2009 3944 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1806/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania imienia dr Henryka Jordana Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Warszawie, ul. Nobla 18/26
2009 3945 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1808/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a
2009 3946 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1809/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie założenia Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Szegedyńska 9a
2009 3947 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1810/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Namysłowska 1 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 258 w Warszawie, ul. Brechta 8
2009 3948 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1812/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 61 w Warszawie, ul. W. Żywnego 25 i włączenia jej w skład Zespołu Szkół nr 28 w Warszawie, ul. W. Żywnego 25
2009 3949 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1813/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż m.st. Warszawa, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 3951 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1815/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych w Warszawie, ul. Poezji 5 i Gimnazjum nr 101 w Warszawie, ul. Poezji 5 w Zespół Szkół nr 111 w Warszawie, ul. Poezji 5
2009 3952 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1816/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2009 3953 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1817/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury „KADR”
2009 3954 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1818/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2009 3962 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/133/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2009 3960 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr IV/19/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ustalenie opłaty abonamentowej w gminie Krasne
2009 3961 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr IV/20/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Krasne
2009 3963 2009-08-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/09 Wójta Gminy Baranowo z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne.
2009 3959 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie opłat za świadczenie Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Zakrzew.
2009 3956 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy
2009 3957 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez gminę Somianka
2009 3958 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych
2009 3964 2009-08-13 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-38(4)/2009/142/VIII/Mar/KM/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 sierpnia 2009r.
2009 3950 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1814/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany siedziby Młodzieżowego Domu Kultury im. C.K. Norwida w Warszawie
2009 4142 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2009 4136 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stoczek
2009 4128 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIII/2009 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiazkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski
2009 4166 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Starosty Mińskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2009 4167 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 2/2009 Starosty Mińskiego z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2009 4143 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XX/159/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w mieście Żelechów, gmina Żelechów
2009 4151 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr 407/2009 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłzy za I półrocze 2009 roku
2009 4152 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr 408/2009 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach za I półrocze 2009 roku
2009 4147 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie gminy Dębe Wielkie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im dalszej opieki
2009 4144 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr 197/XXVI/09 Rady Gminy Załuski z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Załuski
2009 4145 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2009 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2009 4146 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy
2009 4154 2009-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 247/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 6 sierpnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie prognozy łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2009 - 2020
2009 4173 2009-08-24 Aneks Aneks nr 9 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11 marca 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 20 września 2004 r.zawartego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Gminą Wiązowna
2009 4129 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr 139/XXIX/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie
2009 4162 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 9/2009 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r
2009 4163 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 10/2009 Starosty Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2009r. zawarte w dniu 12 czerwca 2009 r. pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Grabów n/Pilicą w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r
2009 4138 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr 1085/XXXVII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr 251/XIV/99r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 czerwca 1999r., w sprawie określenia Statutu sołectw
2009 4140 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2009 Rady Gminy Repki z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 4141 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2009 Rady Gminy Repki z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Repki
2009 4139 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/315/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie
2009 4153 2009-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2009 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2008 rok
2009 4137 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXX/32/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Jasieńcu
2009 4148 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/29/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/6/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wspierania rzeczowego i finansowego w sporcie kwalifikowanym realizowanym przez Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Gielniowie ze zmianą Uchwałą Nr XXXV/21/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
2009 4149 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/30/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w formie bezprzetargowej
2009 4150 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/31/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VIII/48/2003 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gielniów
2009 4135 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania
2009 4156 2009-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3600/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 2977/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w roku 2009 w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płock
2009 4133 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/228/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminy Iłża
2009 4134 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/229/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VII/39/92 Rady Gminy i Miasta Iłża z dnia 09 października 1992 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Energetyki Cieplnej"
2009 4155 2009-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 289/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2009 4172 2009-08-24 Aneks Aneks nr 15 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 marca 2004 r. zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2009 4157 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr B/BU/09 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 2 marca 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Brańszczyk
2009 4158 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr Z/BU/09 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Zabrodzie
2009 4159 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr D/BU/09 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 1 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Długosiodło
2009 4160 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr S/BU/09 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 25 maja 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Somianka
2009 4161 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr W/BU/09 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 16 marca 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Gminą Wyszków
2009 4177 2009-08-24 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 5 sierpnia 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze miasta Chorzele
2009 4178 2009-08-24 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Lipa i Lipa Obórki gmina Jednorożec
2009 4170 2009-08-24 Aneks Aneks nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 1 lipca 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 marca 2004r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Gminą Piaseczno
2009 4165 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 7/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniue zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
2009 4164 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 6/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich
2009 4174 2009-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 10 sierpnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płoniamy-Bramura przeprowadzonych w dniu 9 sierpnia 2009r
2009 4130 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XX/155/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie funduszu sołeckiego w gminie Troszyn na rok 2010
2009 4131 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XX/159/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4132 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/173/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skórzec
2009 4171 2009-08-24 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem Miatsa Płocka
2009 4169 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Przysucha w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 4168 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Sanniki w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmantarzy wojennych
2009 4176 2009-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w składzie Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2009 4175 2009-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy
2009 4212 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nieporęt
2009 4213 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasta Radomia
2009 4214 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miejską Legionowo
2009 4215 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Przasnysz
2009 4216 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Makowskim
2009 4206 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXI/150/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głowaczów na rok 2009
2009 4197 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 351/XLII/2009 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 4198 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 354/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy Zygmunta Krasińskiego ulicy położonej w Serocku
2009 4199 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 355/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy Wrony ulicy położonej we wsi Łacha
2009 4200 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 356/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy Borowikowa drodze położonej we wsi Nowa Wieś
2009 4201 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 368/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy Laurowa
2009 4202 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 369/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy Gajowa
2009 4203 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 370/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy Zegrzyńska
2009 4204 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 371/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy Majowa
2009 4205 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 373/XLIV/2009 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Serock
2009 4189 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2009 4190 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Grabowie nad Pilicą
2009 4191 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/119/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą
2009 4192 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Grabów nad Pilicą do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
2009 4193 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą
2009 4194 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2009 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą
2009 4195 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2009 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym: nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów
2009 4196 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2009 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 4211 2009-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 3549/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 sierpnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2009 roku
2009 4207 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 300/XXXX/2009 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyłęk
2009 4187 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi zieleni w Łosicach
2009 4188 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 3 sierpnia 2009r. sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
2009 4208 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 4209 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie warunków, zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
2009 4210 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych Gminy Błonie oraz zasad, trybu i wysokości ich przyznania
2009 4180 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 410/XXIX/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 4181 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 411/XXIX/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi położonej w obrębie Jabłonowo
2009 4182 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 412/XXIX/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 4183 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 413/XXIX/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 4184 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 414/XXIX/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 4185 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 416/XXIX/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Gminy Lesznowola
2009 4186 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 4217 2009-08-25 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-17(6)/2009/4091/V/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 2009r.
2009 4179 2009-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 279 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas"
2009 4230 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. dla działek nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły
2009 4229 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego część obszaru Opacz Kolonia zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r
2009 4222 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr 83/XXII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu gminy
2009 4223 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr 92/XXIII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie określenia w drodze regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Zespołu Szkół w Szulborzu Wielkim dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szulborze Wielkie oraz podziału środków pieniężnych na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorem Zespołu Szkół, a także trybu zgłaszania kandydatów do nagród
2009 4224 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr 93/XXIII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szulborze Wielkie
2009 4225 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr 94/XXIII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie
2009 4226 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr 95/XXIII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie
2009 4227 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr 96/XXIII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok
2009 4234 2009-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 4231 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2009 4228 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/196/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2009 4218 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2009 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2009 4232 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy PSP w Wirze
2009 4233 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę wodociągu gminnego wraz z przyłączami w miejscowości Dłuska Wola
2009 4221 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość stawek i warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania pozostałych składników wynagradzania
2009 4219 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa
2009 4220 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wodynie
2009 4037 2009-08-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/2009 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 9 lipca 2009r. zawarte pomiędzy powiatem ciechanowskim, zwanym w dalszej części porozumienia „Przekazującym” a Gminą Grudusk zwanym w dalszej części porozumienia „Przejmującym” w sprawie powierzenia Gminie Grudusk prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie przebudowy drogi powiatowej nr 1201W Kołaki Wielkie – Grudusk, drogi powiatowej nr 1203W Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie oraz drogi powiatowej nr 2318W Grudusk – Żarnowo – Szpaki
2009 4036 2009-08-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 9 lutego 2009r. zawarte pomiędzy powiatem ciechanowskim reprezentowany zwanym w dalszej części porozumienia „Przekazującym” a gminą Grudusk zwanym w dalszej części porozumienia „Przejmującym” w sprawie powierzenia Gminie Grudusk prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie przebudowy drogi powiatowej Grudusk – Łysakowo nr 1206W i drogi Przywilcz – Zakrzewo – Żmijewo Kuce nr 2319W
2009 4039 2009-08-16 Aneks Aneks nr 14 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 lipca 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 26 marca 2004r. zawarty pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej Miastem, raz Gminą Marki z siedzibą w Markach, ul. J. Piłsudskiego 95, zwaną dalej Gminą
2009 4016 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice
2009 4013 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 4014 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2009 4015 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
2009 4035 2009-08-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 26 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pokrzywnica w sprawie realizacji zadań z zakresu modernizacji dróg dot. realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3409W (stary nr 07575) na odcinku Karniewek (od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3411W (stary nr 07577) i drogą gminną nr 340307W (stary nr 0731007).
2009 4040 2009-08-16 Informacja Informacja Starosty Pułtuskiego z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków
2009 4018 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr 1078/XXXVII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie okreslenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
2009 4019 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr 1088/XXXVII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych we wsi Głosków w Gminie PIaseczno
2009 4020 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr 1089/XXXVII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy Toskańska ulicy w Chylicach w Gminie Piaseczno
2009 4021 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr 1090/XXXVII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie nadania nazw: Gila, Mewy, Mazurka, Kani, Gawrona, Rybitwy, Wydrzyka, Sępa, Gęśi, Kawki, Cyranki, ulicom położonym we wsi Głosków w Gminie PIaseczno
2009 4022 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr 1091/XXXVII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie nadania nazw: Poświerki, Czubatki, Czeczotki, Głuszcza, Kruka i Gasiorka ulicom położonym we wsi Głosków w Gminie Piaseczno
2009 4004 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/68/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Pszeniczna” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 34/12
2009 4005 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/69/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Brzozowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 34/34 i 34/28.
2009 4006 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/70/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Spokojna” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt w stanowiącej część działki o nr ewid. 34/34
2009 4007 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/71/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Kwitnącej Wiśni” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej część działki o nr ewid. 34/34
2009 4008 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/72/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Polnych Maków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt stanowiącej działki o nr nr 291/38, 291/56, 291/63
2009 4009 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/73/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Szczęśliwa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 233/1, 233/4, 233/5 i 233/20
2009 4010 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/74/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Spełnionych Marzeń” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy w gminie Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 628/6, 628/8 i 631/22
2009 4012 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XLII/199/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gózd
2009 4032 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w statucie Samorządowego Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Strachówce
2009 4001 2009-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/09 Starosty Grójeckiego z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim
2009 4030 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2009 Rady Gminy w Sońsku z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Sońsk
2009 4031 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku w wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury i nadania statutu
2009 4027 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 4028 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/361/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie ustalenia miejsc niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych w Gminie Zielonka
2009 4038 2009-08-16 Aneks Aneks nr 7 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 1 czerwca 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 1 kwietnia 2004 r. zawartego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Sulejówek
2009 4011 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Usług Komunalnych w Jednorożcu oraz nadania Statutu
2009 4026 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk na lata 2009-2013"
2009 4025 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej
2009 4029 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Raciąż
2009 4017 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy
2009 4002 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2009 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych
2009 4003 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2009 4033 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/09 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Gniewoszów
2009 4034 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/09 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie
2009 3998 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr 113/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy „ATTIS” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
2009 4023 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 3 września 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa
2009 4024 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/441/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo
2009 3999 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/5/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2009 4000 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/8/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w statucie Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie