Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Lipiec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 2962 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXV/189/09 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2009 2966 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2008 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo
2009 2963 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/09 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2009 2964 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r
2009 2965 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr 354/XLVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat dodatkowych.
2009 2967 2009-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 r
2009 2985 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 2986 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Stare Babice
2009 2987 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze, położonej we wsi Koczargi Stare, gmina Stare Babice
2009 2983 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Kołbiel do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Kołbiel
2009 2984 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/131/2009 z dnia 6 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego
2009 2989 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/135/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 2988 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/133/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew
2009 2968 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1668/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą
2009 2969 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1669/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta
2009 2970 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1680/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez m.st. Warszawa
2009 2971 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1691/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2009 2972 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1692/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych
2009 2973 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1695/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany siedziby Młodzieżowego Domu Kultury im. C.K. Norwida w Warszawie
2009 2974 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1696/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie założenia Przedszkola nr 414 w Warszawie, ul. Ostródzka 175 d
2009 2975 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1697/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 8 w Warszawie, ul. Ratuszowa 13
2009 2976 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1698/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie włączenia Technikum Ekonomicznego nr 9 w Warszawie, ul. Ratuszowa 13 oraz XIX Liceum Profilowanego w Warszawie, ul. Ratuszowa 13 do Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie, ul. Ratuszowa 13
2009 2977 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1699/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Kresowy z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 56
2009 2978 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1700/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 2979 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1701/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 2980 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1702/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2009 2981 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1703/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2009 2982 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1704/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2009 2990 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranowo w latach 2009-2015
2009 2993 2009-07-04 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-31(8)/2009/543/V/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 czerwca 2009r.
2009 2991 2009-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pacyna przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2009r
2009 2992 2009-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sochaczewie przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2009r
2009 3019 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/321/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli imienia „Bajkopisarzy Świata”
2009 3020 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/326/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Grójec
2009 3026 2009-07-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Mińskim
2009 3029 2009-07-05 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 6 maja 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 marca 2004 r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Konstancin-Jeziorna
2009 3028 2009-07-05 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. zawarty w dniu 22 kwietnia 2009 r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim do porozumienia zawartego w dniu 28 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2009 2998 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/122/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2009 3021 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 180/XXVII/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych fragmentów miejscowości Wiadrowo i Brudnice, gmina Żuromin
2009 3022 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 181/XXVII/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych fragmentów miejscowości Wiadrowo i Dąbrowa, gmina Żuromin
2009 3023 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 182/XXVII/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usług „ŻEROMSKIEGO - WIADROWSKA”, obejmującego działki nr ewid: 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 i 305, położone pomiędzy ulicami: Żeromskiego, Mazowiecką, Wiadrowską i Przedwiośnie w Żurominie
2009 3002 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 155/XIX/2008 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mała Wieś na 2009 rok
2009 3001 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 161/XX/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 3000 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mała Wieś za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3024 2009-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2009 Wójta Gminy Leszno z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2999 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i absolutorium dla Wójta Gminy
2009 3009 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Miasta Pruszkowa oraz zapewnienia im dalszej opieki
2009 3010 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/295/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie gminnego programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Miasta Pruszków
2009 3027 2009-07-05 Aneks Aneks nr 2 z dnia 27 marca 2009r. do prozumienia Międzygminnego z dnia 19 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Miastem Pruszków
2009 3025 2009-07-05 Porozumienie Porozumienie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie wspólnej realizacji przebudowy nawierzchni ul. Marii Skłodowskiej Curie leżącej na obszarze Gmin Piastów i Pruszków wraz z odwodnieniem pomiędzy: Gminą Miasto Pruszków a Gminą Piastów
2009 3011 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 204/XXXI/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Gąbin
2009 3013 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 165/XXVII/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie
2009 3006 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 maja 2009r. w sprawie utworzenia przedszkola samorządowego
2009 3007 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/137/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 maja 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Rusinów
2009 3008 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/138/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 maja 2009r. w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Rusinowie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
2009 3014 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/124/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchożebry
2009 3015 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/125/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2009 3016 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/129/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Suchożebry
2009 3017 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/131/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
2009 2996 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sochocin
2009 2997 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie
2009 3003 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2009 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków „Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
2009 3004 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2009 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2009 roku
2009 3005 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2009 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Błotnica
2009 3012 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/147/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieczfnia Kościelna
2009 3018 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2009 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2009 2995 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego
2009 3030 2009-07-05 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 maja 2009r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o koncesję
2009 3031 2009-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 25 maja 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Krasnem przeprowadzonych w dniu 24 maja 2009 r.
2009 2994 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 136/XXII/2009 Rady Gminy Lubowidz z dnia 18 maja 2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Osówka, Żelaźnia i Lubowidz
2009 3032 2009-07-05 Protokół Protokół Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 czerwca 2009r. w sprawie przejęcia przez Miasto Mińsk Mazowiecki od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 roku
2009 3055 2009-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/09 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 12 marca 2009r. Zarządzenie Nr 13/09 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok oraz przedłożenie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 rok
2009 3047 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Łomianki
2009 3044 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łomianki
2009 3050 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr 193/XXX/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2009 roku do 30 kwietnia 2010 roku
2009 3048 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr 191/XXX/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycieleskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 3049 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr 192/XXX/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 3051 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/343/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych
2009 3054 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/349/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie znakowania psów na terenie miasta i gminy Pułtusk, w sposób umożliwiający ich identyfikację
2009 3053 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/345/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/324/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 3052 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/344/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/272/2008 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 3037 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/317/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/172/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Kobyłka
2009 3038 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/322/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobyłka
2009 3039 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/330/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok
2009 3040 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/332/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i zabezpieczenie przyznanych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
2009 3057 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/18/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie
2009 3041 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała
2009 3043 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie nadania nazwy drodze
2009 3045 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w statucie Domu Kultury w Łomiankach
2009 3046 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 3042 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/09 Rady Gminy Bielany z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 3056 2009-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2009 Wójta Gminy Repki z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Repki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za 2008 r
2009 3036 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XLII/591/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Północną, Kazimierzowską, pod nazwą „Błonia Siedleckie”, obejmującej teren wzdłuż ul. Północnej, na odcinku od granicy drogi gruntowej do ul. Poniatowskiego
2009 3058 2009-07-06 Informacja Informacja nr PCC/1058A/4437/W/OWA/2009/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 czerwca 2009r.
2009 3034 2009-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 208 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniające zarządzenie o wszcęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym po nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" w Warszawie przy ul.Słomińskiego 1
2009 3035 2009-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 209 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanowo
2009 3033 2009-07-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego
2009 3067 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/333/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka
2009 3068 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawienia części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i tereny zielone będące własnością Gminy Kobyłka oraz w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy dla nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i tereny zielone będące własnością Gminy Kobyłka
2009 3069 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008r.w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 22, poz. 515, z późn. zm.)
2009 3070 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/343/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3071 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/344/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3072 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/345/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXX/322/09 dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobyłka
2009 3064 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy i miasta Mogielnica oraz dodatków do wynagrodzeń i nagród
2009 3063 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za opiekę nad dzieckiem w czasie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy
2009 3061 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/88/09 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Oświaty w Ceranowie
2009 3065 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2009 3066 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr 25/XXIII/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiskitki
2009 3073 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XL/165/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Garwolin
2009 3060 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr 175/XXIV/2009 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2014
2009 3059 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/162/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 maja 2009r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 3062 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006r
2009 3074 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr 219/XXV/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czosnów
2009 3075 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr 224/XXV/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Czeczotki
2009 3076 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/09 Rady Gminy Sadowne z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 3084 2009-07-10 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. zawarty pomiędzy Powiatem Pułtuskim, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Żuromińskim , zwanym dalej „Przyjmującym” do Porozumienia z dnia 24 lutego 2009r. zawartego pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2009 3081 2009-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-4/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2008 rok
2009 3083 2009-07-10 Porozumienie Porozumienie nr 29/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 maja 2009r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte w dniu 22 maja 2009r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim - określonym dalej jako „Zleceniobiorca”, a Powiatem Wołomińskim, określanym dalej jako „Zleceniodawca”
2009 3079 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/09 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
2009 3080 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 3078 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/13/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi
2009 3077 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2009 3082 2009-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 Wójta Gminy Bielsk z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 3086 2009-07-10 Informacja Informacja Starosty Pruszkowskiego z dnia 8 maja 2009r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Rybie, w gminie Raszyn, powiat pruszkowski
2009 3087 2009-07-10 Informacja Informacja Starosty Pruszkowskiego z dnia 8 maja 2009r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów; Nadarzyn, Kajetany, Kostowiec, Krakowiany, Młochów, Parole, Rozalin, Rusiec, Stara Wieś, Strzeniówka, Szamoty, Urzut, Walendów, Wola Krakowiańska i Wolica w gminie Nadarzyn, powiat pruszkowski
2009 3085 2009-07-10 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 maja 2009r. Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) informuję, że z dniem 18 maja 2009r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący 29 obrębów ewidencyjnych w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, tj. 4-01-03, 4-01-04, 4-01-07, 4-01-08, 4-01-09, 4-01-13, 4-01-14, 4-01-15, 4-01-17, 4-01-18, 4-01-19, 4-01-20, 4-01-21, 4-01-22, 4-01-23, 4-01-24, 4-01-25, 4-01-26, 4-01-27, 4-01-28, 4-02-06, 4-02-07, 4-02-24, 4-02-25, 4-02-26, 4-02-27, 4-02-28, 4-02-29, 4-02-35 (dawny 4-02-04, 4-02-05, 4-02-11 - dz. nr 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 34/1, 34/2, 37/1, 37/2) stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.
2009 3088 2009-07-10 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-12(11)/2009/5074/III/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2009r. dotycząca Krajowej Spółki Cukrowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
2009 3106 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/117/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne
2009 3107 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/120/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
2009 3105 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/125/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008
2009 3089 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/200/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat Nowodworski
2009 3130 2009-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2008 rok
2009 3104 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XLI/570/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego
2009 3096 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 3103 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/376/ 2009 Rady Miasta Pionki z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu
2009 3097 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr LXXXI/391/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany nazwy szkoły
2009 3098 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr LXXXI/392/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany nazwy szkoły
2009 3119 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/378/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/315/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Mławy
2009 3120 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/379/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 maja 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/235/96 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 16 lutego 1996 roku w sprawie utworzenia Stacji Naukowej w Mławie
2009 3127 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 178/XXVII/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chorzelach
2009 3128 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 179/XXVII/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Upowszechniania Kultury w Chorzelach
2009 3129 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 180/XXVII/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w którym znajduje się lokal mieszkalny jego najemcy, oraz określenia kryteriów o ustaleniu bonifikaty przy jego sprzedaży
2009 3100 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/09 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy
2009 3115 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach
2009 3116 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania nazy ulicy w Marakch
2009 3090 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 546/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3091 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 547/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. o zmianie uchwały nr 404/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia
2009 3092 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 548/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2009 3093 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 551/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 12 drzew na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Wośnikach
2009 3094 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 552/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody „Starodrzew Nowego Ogrodu w Radomiu” 26 drzew pamiętających czasy zakładania parku im. T. Kościuszki w Radomiu w tymże parku
2009 3121 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
2009 3109 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/414/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Legionowie
2009 3110 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/415/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego, Artura Grottgera i ks. Augustyna Kordeckiego w Legionowie
2009 3111 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/420/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Legionowo od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
2009 3112 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/421/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Legionowo
2009 3113 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/423/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Legionowo
2009 3114 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/424/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, reedukatorów, terapeutów, rehabilitantów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2009 3099 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 144/XIX/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3117 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 136/XXXI/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kęczewie
2009 3123 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie
2009 3124 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/201/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyznawania nagród a także wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strzegowo
2009 3122 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyznawania nagród a także wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strzegowo
2009 3118 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 137/XXXI/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie gminy Lipowiec Kościelny
2009 3095 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia stawki za przyjmowane na składowisko w Skaryszewie nieczystości stałych spoza tereny gminy Skaryszew
2009 3132 2009-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 3125 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/410/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Sochaczew
2009 3131 2009-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2009 Wójta Gminy Sabnie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania buedżetu Gminy Sabnie za 2008 rok
2009 3101 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/116/09 Rady Gminy w Sabniach w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępst oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3102 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 3133 2009-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R-0911/17/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2009r. Rada Miejska w Nowym Mieście n/Pilicą
2009 3134 2009-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R-0911/18/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2009r. Rada Gminy w Garbatce Letnisko
2009 3136 2009-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-32/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2009r. Rada Miejska Węgrowa
2009 3135 2009-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R-0911/19/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2009r. Rada Gminy w Przytyku
2009 3137 2009-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-35/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2009r. Rada Gminy w Platerowie
2009 3108 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/3/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. Rady Gminy Czerwin w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Czerwin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 3126 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/412/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Sochaczew
2009 3152 2009-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 396/156/09 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2008 oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
2009 3140 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XLI/396/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Sochaczew
2009 3151 2009-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 279/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2008 r.
2009 3149 2009-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/09 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2008 rok
2009 3150 2009-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/09 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2008 r
2009 3144 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr 96/XXI/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3145 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr 101/XXII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 18/IV/07 z dnia 30.01.2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy Boguty-Pianki
2009 3146 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr 105/XXIII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyj-nego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysoko-ści, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3141 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/114/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/101/09 z dnia 20 marca 2009 r
2009 3139 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 379/09 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie nr XLV/364/2009 oraz uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie nr XLV/365/2009 z dnia 30 marca 2009r
2009 3138 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XLV/369/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie nr XLV/483/2005 z dnia 31 października 2005r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2009 3142 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/09 Rada Miejska w Mordach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 3143 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/09 Rada Miejska w Mordach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
2009 3148 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr 382/LI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki
2009 3147 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr 381/LI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2009 3174 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 244/XXVII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2008r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpca za 2008r
2009 3175 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 252/XXVII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Sierpc
2009 3158 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 3159 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dobczyn położonej na terenie gminy Klembów
2009 3198 2009-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/09 Wójta Gminy Klembów z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2008 rok
2009 3199 2009-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3216/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Jednostka Budżetowa w Płocku
2009 3200 2009-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3217/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniające Zarządzenie nr 1645/08 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Jednostka Budżetowa w Płocku
2009 3173 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 maja 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/161/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli dla nauczycieli i dyrektorów oraz wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Ojrzeń.
2009 3171 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2009 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3172 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2009 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 3182 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 200/XXXII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 204/XXXV/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina
2009 3180 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Repki z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Repki
2009 3181 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2009 Rady Gminy Repki z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Repki
2009 3190 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/09 Rady Gminy Osieck z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/134/09 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2009r., dotyczącego ustalania regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywującego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2009 3191 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 142/09 Rady Gminy Osieck z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Osieck z dnia 4 maja 2009 roku wprowadzającego ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Osieck.
2009 3176 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 254/XXVIII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Sierpc, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
2009 3177 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 256/XXVIII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 maja 2009r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Sierpc oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 3178 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 257/XXVIII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr 276/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 6.09.2006 r. dot. zwolnienia z opłaty z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w mieście Sierpc
2009 3179 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 264/XXVIII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy parkowi – skwerowi
2009 3161 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/353/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania do-datków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, określenia szczegółowych wa-runków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-stępstw a także określenia niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowieckim
2009 3197 2009-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2009 Wójta Gminy Młynarze z dnia 16 marca 2009r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Młynarze za 2008 rok
2009 3162 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 371/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce
2009 3167 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Trojanów
2009 3166 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXV/127/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarzach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
2009 3165 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXV/126/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Młynarze
2009 3186 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2009 3187 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zniesienia osiedli - jednostek pomocniczych utworzonych na terenie miasta Wyszków
2009 3194 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3168 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XLII/172/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, położonego w Garwolinie wzdłuż obwodnicy miasta, na północ od ul. Stacyjnej
2009 3164 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3192 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "BŁONIE", obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Leszno i Przemysłowej
2009 3193 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Przasnysz
2009 3183 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierów, gmina Halinów
2009 3184 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabina. gmina Halinów
2009 3185 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/09 Rady Miasta Halinów z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2009 3160 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 221/XXXI/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2009 3169 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 238/XL/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 3170 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 242/XL/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 100/XVII/07 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Sulejówek
2009 3155 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 211/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2009 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach prowadzonych przez Powiat Płocki
2009 3156 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 212/XXVIII/2009 Rady Powiatu Płockiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ciućkowie.
2009 3157 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 213/XXVIII/2009 Rady Powiatu Płockiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie włączenia szkół w Ciućkowie do Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
2009 3153 2009-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie rezerwatu przyrody "Biele Chojnowskie"
2009 3154 2009-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Jezioro Szczawińskie"
2009 3188 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 145/XXXV/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sierpc
2009 3189 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 147/XXXV/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 29/V/2003 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierpcu
2009 3195 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 maja 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Unierzyżu
2009 3196 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 maja 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Strzegowo
2009 3201 2009-07-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-21(12)/2009/1271/VIII/BH/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lipca 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Elektrownię "Kozienice" S.A. z siedzibą w miejscowości Świerże Górne
2009 3163 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2009 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Nowe Miasto nad Pilicą
2009 3233 2009-07-15 Aneks Aneks nr 9 Starosty Sochaczewskiego z dnia 12 maja 2009r. do Porozumienia z dnia 29.06.2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający
2009 3207 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów
2009 3229 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 180/XXIV/2009 Rady Gminy Załuski z dnia 28 maja 2009r. w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski
2009 3230 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 305/XXXIV/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przyjęcia zasad nadawania lub zmiany nazw ulicom i placom ogólnie dostępnym położonym w Gminie Wiązowna oraz udzielania zezwoleń na wznoszenie pomników na terenie Gminy Wiązowna
2009 3205 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół specjalnych, prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowskiego
2009 3206 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
2009 3231 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 311/XXXV/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 11 maja 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 28/VII/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wiązowna oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wiązowna miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2009 3232 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 312/XXXV/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 11 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położnej w obrębie geodezyjnym Duchnów
2009 3225 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr L/292/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2006 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego
2009 3226 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr L/291/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku
2009 3227 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr L/295/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 3228 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr L/297/09 Rady Miasta Płońsk z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płońska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 3211 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 maja 2009r. w spawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
2009 3212 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 322/V/25/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kawęczynek-Borowina zatwierdzonego uchwałą Nr 361/II/56/98 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 czerwca 1998 r., dla działek o nr ew. 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 13/1, 13/2, 14, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 37/25, 37/26, 38/14, 38/15, 38/16, 38/13, 38/18, 38/19, 50/1, 51, 62, 63, 78/3, 79/3, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/22, 96/35, 96/40, 96/41, 117/3, 117/6, 117/7, 117/8 oraz części działki o nr ew. 49/16 położonych we wsi Kawęczynek-Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna
2009 3213 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 349/V/29/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 maja 2009r. w sprawie sprawiania pogrzebu na koszt Gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 3214 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 520/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku
2009 3215 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 526/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku
2009 3216 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 527/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Płocku
2009 3217 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 528/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Płocku
2009 3218 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Radzanowo do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie- w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- wspólnej realizacji projektu pt. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” wraz z Gminą Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bulkowo, Gminą Drobin, Gminą Gąbin, Gminą Łąck ,Gminą Mała Wieś, Gminą Stara Biała, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego oraz wykonania umowy/porozumienia zawartego z w/w Gminami ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
2009 3219 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie
2009 3208 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie
2009 3209 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów
2009 3210 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Rasztowska gmina Klembów
2009 3220 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/146/09 Rady Gminy Dobre z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3221 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/148/09 Rady Gminy Dobre z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre
2009 3222 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 467/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2009 3223 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 473/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie sprostowania błędu
2009 3224 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 475/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług publicznych i zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Kościuszki, Spółdzielczej i Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim
2009 3203 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 1397/247/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2009 3204 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 1398/247/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2009 3234 2009-07-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Międzygminnego "Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego" z siedzibą w Ciechanowie
2009 3202 2009-07-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 219 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cegłów
2009 3235 2009-07-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazów aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmieniających ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
2009 3299 2009-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2009 z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 3293 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw
2009 3298 2009-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2009 Wójta Gminy Górzno z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 3294 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 maja 2009r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Baranowo na rok 2010
2009 3297 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/09 Rady Gminy Teresin z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin
2009 3286 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr 367/XXVI/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 3287 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr 372/XXVI/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Rady Gminy Lesznowola
2009 3290 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie gminy Sieciechów
2009 3289 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/09 Rady Gminy Sieciechów z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieciechów
2009 3288 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 maja 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przasnysz
2009 3291 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr 320/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2009 3292 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr 321/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/07 z dnia 13 sierpnia 2007r. w sprawie: określenia wykazu projektów planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
2009 3295 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 maja 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/317/09 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Zielonka
2009 3296 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/348/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3281 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXI-232/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej w celu przekazania jej Gminie Radzymin
2009 3282 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 maja 2009r. w sprawie utraty mocy prawnej uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Białobrzeskim
2009 3285 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr 254/XXVII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2009r. do 30 czerwca 2010r. i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach Pieńkach
2009 3283 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
2009 3284 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXX/161/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 listopada 2008r.w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2009 roku
2009 3301 2009-07-20 Informacja Informacja Szefa Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej z dnia 26 czerwca 2009r. o cofnięciu koncesji Nr WCC/1/1/K/2006 oraz Nr PCC/1/1/K/2006 Przedsiębiorstwu WP Energia w Likwidacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Decyzją Nr 1/09 z dnia 26 czerwca 2009r.
2009 3302 2009-07-20 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-36(5)/2009/350/VIzm/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2009r.
2009 3300 2009-07-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 30 czerwca 2009r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
2009 3280 2009-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 216 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka
2009 3320 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 roku
2009 3323 2009-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/09 Wójta Gminy Szelków z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2008
2009 3325 2009-07-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce zwane dalej „Miastem”, reprezentowane przez: Pana Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce oraz Gminą Suchożebry, z siedzibą w Suchożebrach, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez : Pana Jacka Świrskiego– Wójta Gminy Suchożebry
2009 3327 2009-07-21 Porozumienie Porozumienie nr 26/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 maja 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych
2009 3326 2009-07-21 Porozumienie Porozumienie nr 25/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 maja 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu
2009 3328 2009-07-21 Aneks Aneks nr 1/9/WZS/P/53/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 maja 2009r. do porozumienia nr 3/WZS/P/28/09 zawartego pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Szczawin Kościelny
2009 3307 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2004 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 września 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Łubcu
2009 3308 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego: wysokość stawek dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw; zasady i kryteria wypłacania nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2009 3309 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/134/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania określającego: wysokość stawek dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego;szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw; zasady i kryteria wypłacania nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2009 3311 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/09 Rady Miasta I Gminy Grójec z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Solidarności Wiejskiej w m. Grójcu
2009 3312 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/337/09 Rady Miasta I Gminy Grójec z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany obwodów publicznych szkół podstawowych w mieście i gminie Grójec
2009 3322 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/09 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3321 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/09 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2009 3305 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kozienicach za wykonanie budżetu 2008 roku
2009 3306 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kozienickiego
2009 3310 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr 140/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok celem zaopiniowania
2009 3314 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXV/206/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 3315 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXV/207/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 3316 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Zbuczyn
2009 3319 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr 161/XX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 czerwca 2009r. przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Biała na lata 2009 – 2016” wraz z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Biała na lata 2009-2032”
2009 3318 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr 164/XX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 czerwca 2009r. zmian w Statucie Gminy Stara Biała
2009 3303 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 maja 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2009 3324 2009-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Przesmyki za 2008 rok
2009 3304 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego
2009 3313 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2009 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 czerwca 2009r. Rady Gminy Goszczyn w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków
2009 3317 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXX/203/09 Rady Gminy Promna z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości
2009 3329 2009-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-36/08 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2009r. Rada Gminy w Ceranowie
2009 3330 2009-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/41/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 maja 2009r. Rada Gminy Celestynów
2009 3331 2009-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/44/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2009r. Rada Gminy Brańszczyk
2009 3332 2009-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/43/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2009r. Rada Gminy Kampinos
2009 3333 2009-07-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Michałowiece w województwie mazowieckim
2009 3374 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/109/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 3348 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sochocin
2009 3347 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 maja 2009r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sochocinie
2009 3334 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
2009 3375 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/118/2009 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Szreńsk oraz jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 3376 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szreńsk
2009 3344 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie
2009 3345 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2009 3346 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 mają 2004r.w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 3343 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2009 3370 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 341/XL/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 3342 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie
2009 3336 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 406/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych.
2009 3337 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 407/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych.
2009 3338 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 408/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych.
2009 3339 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/137/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów, ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 3340 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 3341 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/139/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
2009 3356 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 maja 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2009 3367 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
2009 3368 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu
2009 3369 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych
2009 3357 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 maja 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2009 3358 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 maja 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3335 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Żyrardowskiego kategorii dróg powiatowych
2009 3355 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2009 3362 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Borowie Nr V/30/2007 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Borowiu do Zespołu Oświatowego w Borowiu
2009 3363 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borowie
2009 3393 2009-07-22 Aneks Aneks nr 3 Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 22 października 2008r., zawartego pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Powiatem Źuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4
2009 3390 2009-07-22 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-3/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 maja 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wyszkowskim, zwanym dalej Przyjmującym a Powiatem Wołomińskim,zwanym dalej Powierzającym w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu
2009 3391 2009-07-22 Porozumienie Porozumienie nr 30/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 maja 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim, zwanymi dalej „Powierzającym” a Powiatem Makowskim, zwanymi dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu
2009 3392 2009-07-22 Porozumienie Porozumienie nr 31/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 maja 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim, zwanymi dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim zwanymi dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie
2009 3359 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 396/XXVII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2009 3360 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 398/XXVII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzymin”
2009 3361 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 405/XXVII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 356/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2009 3385 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/262/2006 Rady Gminy w Pniewach z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pniewy i uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy
2009 3353 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/196/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/99 Rady Gminy Liw z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw
2009 3371 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 13 maja 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokobody
2009 3394 2009-07-22 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 18 maja 2009r. do Porozumienia z dnia 12 marca 2007 r. zawartego pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów kals wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego" ze zm., zawarty na podstawie § 5 Porozumienia
2009 3349 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/391/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Kozienice z tytułu wykonania budżety Gminy Kozienice za 2008 rok
2009 3389 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 1034/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Piaseczno
2009 3388 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 1033/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksowek osobowych
2009 3387 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 1030/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok
2009 3386 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 1029/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
2009 3366 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/252/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 3354 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/09 Rady Gminy Lelis z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3364 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/09 Rady Gminy Górzno z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy kartą płatniczą
2009 3365 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2009 – 2012"
2009 3350 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 132/XXVIII/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie
2009 3351 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 135/XXVIII/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Rościszewie
2009 3352 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 136XXVIII/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2009 3398 2009-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-0911/20/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2009r. Rada Miejska w Myszyńcu
2009 3373 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XLII/598/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Siedlce
2009 3378 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza
2009 3377 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2009 3379 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 168/XXVI/09 Rady Gminy Mochowo z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 3380 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 3372 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2009 3399 2009-07-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 22 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wiśniewie przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2009 roku
2009 3395 2009-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/48/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2009r. dotyczące uchwały nr XXXII/361/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2009r
2009 3397 2009-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/50/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2009r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1033/XXXV/2009 z dnia 20 maja 2009r
2009 3396 2009-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.0911/20/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2009r. dotyczące uchwały Rady Gminy Klwów z dnia 28 kwietnia 2009r. nr XXVI/178/2009
2009 3400 2009-07-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 23 czerwca 2009r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Platerowie
2009 3381 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skórzec oraz granic ich obwodów
2009 3382 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Skórzec
2009 3383 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Skórzec oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 3384 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Skórzec oraz zapewnienia im dalszej opieki
2009 3411 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/224/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 marca 2009r. w sprawie Statutu Centrum Kultury Izabelin
2009 3412 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/225/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 marca 2009r. w sprawie Statutu Biura Obsługi Finansowej
2009 3413 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/226/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/153/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie
2009 3414 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/230/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw
2009 3415 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/231/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy Gminnemu Przedszkolu w Laskach
2009 3428 2009-07-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 kwietnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Starożreby przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2009r
2009 3427 2009-07-23 Aneks Aneks nr 1 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 kwietnia 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 grudnia 2008 r
2009 3424 2009-07-23 Porozumienie Porozumienie nr TD.III.0116-POR-20/2009 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu części zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc - granica Województwa Mazowieckiego
2009 3422 2009-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 18/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie
2009 3419 2009-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 20 stycznia 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem Płock w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu realizacji w 2009 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, ul. T. Kościuszki 6, 09-400 Płock
2009 3420 2009-07-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 8 kwietnia 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Łąck w sprawie powierzenia Gminie zadań Powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej realizującej zadania pozaszkolne
2009 3421 2009-07-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 9 kwietnia 2009r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Płockim w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu prze Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej
2009 3425 2009-07-23 Aneks Aneks nr 2/2009 Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 14 kwietnia 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim a Powiatem Gostynińskim do Porozumienia z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie realizacji zadań Powiatu Płockiego z zakresu prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie będącą jednostką organizacyjną Powiatu Gostynińskiego
2009 3426 2009-07-23 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 25 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem Płock do Porozumienia Nr 2/WED/P/60/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie powierzenia w latach 2007-2009 realizacji zadań Powiatu Płockiego w zakresie prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Miastu Płock
2009 3403 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/365/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wniesienia udziałów do „Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego” w Brwinowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r
2009 3423 2009-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 19/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie
2009 3410 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr 258/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Płochocin - Święcice - Ołtarzew - Gołaszew
2009 3404 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr 329/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz utworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2009 3405 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr 333/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
2009 3406 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr 334/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze w Broniszach
2009 3407 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr 335/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze w Ożarowie Mazowieckim
2009 3408 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr 336/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze w Płochocinie
2009 3409 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr 343/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 92/07 z dnia 13 sierpnia 2007r. w sprawie: określenia wykazu projektów planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
2009 3429 2009-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/09 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za 2008 rok Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego
2009 3416 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Jabłonna oraz jej jednostkom organizacyjnym
2009 3417 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/367/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały XXIV/253/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Chotomowie
2009 3418 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/370/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jabłonna
2009 3401 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/1820/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Ochota m.st.Warszawy
2009 3402 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/1819/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie
2009 3447 2009-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przesmyki przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2009r.
2009 3431 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr 222/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Józefowa
2009 3432 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr 223/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2009 rok
2009 3430 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2009 3442 2009-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 14/09 Wójta Gminy Osieck z dnia 4 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia wody z sieci wodociagowej na terenie Gminy Osieck.
2009 3446 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr 2/2009 Zarządu Związku Komunalnego Brwinów z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego Brwinów za rok 2008
2009 3444 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr V/6/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komanalnego na 2009r
2009 3437 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2009
2009 3438 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie
2009 3433 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Babice absolutorium za 2008 rok
2009 3434 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze, położonej we wsi Koczargi Stare
2009 3435 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/276/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia nazwy ulicy we wsi Lipków, gmina Stare Babice
2009 3436 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/277/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę stare Babice
2009 3439 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 3440 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia dopłat do stawek jednostkowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Komunalny Zakład Budżetowy „ADM” w Zwoleniu
2009 3441 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
2009 3443 2009-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2009 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2008 rok i z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2008 rok
2009 3445 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/18/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na 2009 rok
2009 3470 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szreńsk
2009 3458 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 157/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Bulkowo, dodatków wynikających ze stosunku pracy oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3459 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr Nr 158/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty
2009 3460 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 159/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Włókach z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną we Włókach Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie.
2009 3461 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 160/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
2009 3462 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr Nr 161/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr 28/VI/99 Rady Gminy Bulkowo z dnia 15 marca 1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo
2009 3463 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 162/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub w wyniku podziału nieruchomości, scalaniu i podziału gruntów
2009 3490 2009-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy za 2008 rok
2009 3489 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/127/2009 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błędów
2009 3465 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2009 3466 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2009 3464 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiacy"
2009 3492 2009-07-25 Porozumienie Porozumienie z dnia 19 maja 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Pruszków zadań publicznych dotyczących kultury fizicznej, turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - w zakresie budowy ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą, położonych na terenach gmin podpisujących niniejsze porozumienie
2009 3496 2009-07-25 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 43231-9/09 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Legionowo a Gminą Nieporęt w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Nieporęt w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych
2009 3495 2009-07-25 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 43231-4/09 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 17 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Legionowo a Gminą Serock w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Serock w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych
2009 3494 2009-07-25 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 43231-3/09 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 17 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Legionowo a Gminą Wieliszew w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Wieliszew w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych
2009 3491 2009-07-25 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 czerwca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 7 listopada 2001 r. zm. Aneksem Nr 1 z dnia 17 marca 2008 r. pomiędzy powiatem żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński 2. Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński a powiatem ciechanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1. Sławomir Morawski – Starosta Ciechanowski 2. Eugeniusz Sadowski– Wicestarosta Ciechanowski w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2009 3449 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXII/208/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
2009 3450 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXII/211/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Czubinie i w ośrodku wsparcia "Na Górce" w Brwinowie (z późn. zm.)
2009 3451 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr Nr XXII/214/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Pruszkowskiego
2009 3452 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian do Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/58/2003 z dnia 25 marca 2003 r. Rady Powiatu Pruszkowskiego
2009 3453 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2009 3454 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród
2009 3455 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2009 3456 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/238/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/225/09 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2009 3457 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/243/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 czerwca 2009r. wprowadzająca zmiany do Uchwały Nr XLII/316/2006 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
2009 3493 2009-07-25 Porozumienie Porozumienie nr 4/2009 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 18 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Ciechanowskiego a Zarządem Powiatu Pułtuskiego w sprawie wydania kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej opinii o spełnieniu przez nich warunków
2009 3469 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/90/2009 Rady Gminy Joniec z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Joniec
2009 3467 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/351/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Zielonka Nr XX/204/04 z dnia 26.05.2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela i przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2009 3481 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/141/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/187/2005 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 3482 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/145/09 Rady Gminy Łąck z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łącku
2009 3483 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/257/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych i innych nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela
2009 3484 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/258/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie
2009 3485 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/262/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2009 3486 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/263/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2009 3487 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/264/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2009 3488 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/270/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janówek Pierwszy
2009 3468 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/09 Rady Gminy Chynów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Chynów
2009 3471 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 381/XXVII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Mysiadle.
2009 3472 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 382/XXVII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, ul. I.Krasickiego 56
2009 3473 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 383/XXVII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola
2009 3474 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 384/XXVII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola
2009 3475 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 385/XXVII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 3476 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 386/XXVII/ 09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 3477 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 387/XXVII /09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 3478 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 388/XXVII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 3479 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 389/XXVII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 3480 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 390/XXVII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazw drogom
2009 3448 2009-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 232 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Nowej Suchej
2009 3497 2009-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 19 lipca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Borkowicach przeprowadzonych w dniu 19 lipca 2009r
2009 3498 2009-07-25 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-40(2)/2009/142/VIIIzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2009r.
2009 3543 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Grójec
2009 3538 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie i zabezpieczenie pezyznanych środków FRKF w formie "weksla in blanco" na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym 75
2009 3522 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/170/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia Ośrodka Przedszkolnego w Grzebowilku i ustalenia jego organizacji
2009 3523 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/172/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siennica
2009 3524 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/173/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Siennica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 3534 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie Pionki zadania inwestycyjnego z zakresu przebudowy drogi gminnej w m. Kolonka
2009 3535 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie przekazania do realizacki Gminie Pionki zadania inwestycyjnego z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Kolonka na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2009 3536 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Antoniówka w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2009 3537 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko
2009 3525 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulic stanowiących drogi publiczne i drogi wewnętrzne w miejscowości Żabokliki
2009 3540 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2009 3539 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/17/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXII/9/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 3541 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/69/95 Rady Gminy w Łochowie z dnia 4 lipca 1995 roku
2009 3507 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Garwolińskiego
2009 3508 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/167/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 3509 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Garwolińskiego i ustalenia tekstu jednolitego
2009 3550 2009-07-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2009
2009 3551 2009-07-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie średniego miesięcznnego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2009
2009 3526 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
2009 3527 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu
2009 3528 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/34/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kodłutowie
2009 3529 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie
2009 3530 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/70/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Starym Gralewie
2009 3531 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/21/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej w Koziebrodach i Publicznego Gimnazjum w Koziebrodach
2009 3532 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/22/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej w Krajkowie i Publicznego Gimnazjum w Krajkowie
2009 3533 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/20/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej w Uniecku i Publicznego Gimnazjum w Uniecku
2009 3544 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/315/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Pruszkowa
2009 3518 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/156/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 3519 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2009r.
2009 3520 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
2009 3521 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych i wewnętrznych położonych na działkach stanowiących własność Gminy Dębe Wielkie w granicach Gminy Dębe Wielkie
2009 3499 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr 66/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek
2009 3500 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr 69/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Płoniawy-Bramura
2009 3501 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr 70/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gąbin
2009 3502 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr 71/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Grabie
2009 3503 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr 72/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szydłowiec
2009 3504 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr 73/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarnolas
2009 3510 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2009 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu
2009 3511 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat"
2009 3512 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego
2009 3513 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Olszewo – Borki
2009 3514 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr LIII/310/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2009r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Płońsku Nr XXXIII/34/2001 z dnia 30 maja 2001 roku w sprawie nadania nazw ulicom oraz ustalenia ich kategorii
2009 3515 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr LIII/318/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
2009 3516 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr LIII/319/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 3517 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr LIII/322/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminy Miasta Płońsk
2009 3505 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr 314/XXXI/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Chwałowicach
2009 3506 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr 316/XXXI/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w załączniku Nr 2 do Statutu Powiatu Radomskiego
2009 3546 2009-07-27 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 805/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2008r. dotyczący sprawy ze skargi Anny Siarkiewicz i Andrzeja Siarkiewicz na uchwałę Rady Gminy Warszawa Rembertów z dnia 1 marca 2001r. nr 282/XXXVI/2001 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2009 3548 2009-07-27 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 624/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2008r. dotyczący sprawy ze skargi Stanisława Janasa na uchwałę Rady Gminy Warszawa Rembertów z dnia 1 marca 2001r. nr 282/XXXVI/2001 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2009 3545 2009-07-27 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 787/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2008r. dotyczący sprawy ze skargi REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Sochaczew z siedzibą w Sochaczewie na uchwałę Rady Miasta Sochaczew z dnia 18 grudnia 2007r. nr XXI/203/07 w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 3547 2009-07-27 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 590/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2008r. dotyczący sprawy ze skargi Krystyny Niedzielskiej i Janusza Niedzielskiego na uchwałę Rady Gminy Warszawa Rembertów z dnia 1 marca 2001r. nr 282/XXXVI/2001 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2009 3542 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXX/12/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2009 3549 2009-07-27 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 29 maja 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Polny Młyn i Wandolin gmina Przasnysz
2009 3570 2009-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, oraz Gminą Kotuń, z siedzibą w Kotuniu, w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kotuń
2009 3571 2009-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach oraz Gminą Mokobody, z siedzibą w Mokobodach, w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Mokobody.
2009 3572 2009-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach oraz Gminą Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Siedlce
2009 3573 2009-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach oraz Gminą Skórzec, z siedzibą w Skórcu, w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Skórzec
2009 3574 2009-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach oraz Gminą Wiśniew, z siedzibą w Wiśniewie, w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Wiśniew
2009 3575 2009-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte. w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, oraz Gminą Zbuczyn, z siedzibą w Zbuczynie, w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Zbuczyn
2009 3576 2009-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, oraz Miastem i Gminą Mordy, z siedzibą w Mordach, w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Mordy
2009 3568 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/106/2009 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 3552 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/1709/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m. st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3553 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/1710/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowca
2009 3554 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/1728/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie
2009 3555 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/1732/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie, ul. Leśnej Polanki 63/65 na Szkołę Podstawową nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie, ul. Leśnej Polanki 63/65
2009 3556 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/1733/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby Szkoły Podstawowej nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Berensona 31 oraz zmiany obwodów niektórych szkół podstawowych w m.st. Warszawie
2009 3557 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/1734/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania imienia gen. Piotra Szembeka Gimnazjum nr 22 w Warszawie, ul. Boremlowska 6/12
2009 3558 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/1741/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Ostródzka 175 oraz zmiany obwodów niektórych gimnazjów w m.st. Warszawie
2009 3559 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/1742/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów
2009 3560 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/1743/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2009 3561 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/1744/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2009 3565 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr 186/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
2009 3564 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2009
2009 3562 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3569 2009-07-28 Aneks Aneks nr 1 Starosty Garwolińskiego z dnia 12 maja 2009r. zawarty pomiędzy Powiatem Garwolińskim a Powiatem Żuromińskim do Porozumienia zawartego w dniu 27 października 2008r. pomiędzy Powiatem Garwolińskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzaniu zajęćteoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKPiU w Garwolinie
2009 3563 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica
2009 3567 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr 579/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych
2009 3566 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów
2009 3595 2009-07-29 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2009 3577 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/1705/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewca Wschodniego
2009 3578 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Zalasiu
2009 3581 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr 167/XXX/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 153/XXVI/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z kompleksową gospodarką odpadami w gminie Małkinia Górna poprzez realizację zadań: - Rekultywacja eksploatowanej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawistach Podleśnych; - Budowa gminnego punktu magazynowania odpadów (surowców wtórnych) w Małkini Górnej
2009 3583 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Moszna-Parcela
2009 3584 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin
2009 3585 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/387/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin
2009 3586 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/388/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Owczarnia
2009 3587 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/389/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy
2009 3588 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Wilsona, Pszczelińskiej, Pruszkowskiej i Grodziskiej w Brwinowie
2009 3582 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/355/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 22, poz. 515, z późn. zm.)
2009 3594 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/09 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zawiszyn
2009 3592 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/09 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jadów
2009 3593 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/09 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jadów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2009 3596 2009-07-29 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie operatu ewidencji budynków i lokali obrębów:Nowe Iganie, Joachimów, Rakowiec, Stare Iganie, Żelków-Kolonia oraz operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Pruszyn-Pieńki gm. Siedlce
2009 3589 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XL/226/2002 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2002 roku dotyczącego fragmentu wsi Budy Michałowskie działka nr.ewid. 419
2009 3590 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic
2009 3591 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów
2009 3579 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy
2009 3580 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pniewy na lata 2009-2013
2009 3607 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr LVII/1706/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego
2009 3604 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
2009 3605 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
2009 3602 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Zarządu Powiatu Węgrowskiego
2009 3597 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wyszkowskiego
2009 3611 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/167/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/75/2007 Rady Gminy w Pionkach z dnia 28.11.2007 r dotyczącej zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3612 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 3614 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/350/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 maja 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 3615 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 288/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia w BOŚ S.A. w Warszawie kredytu we współpracy z WFOŚiGW
2009 3616 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 292/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej miasta Milanówka
2009 3617 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 293/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 3618 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 294/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
2009 3619 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 295/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. przyznawania pomocy na dożywianie, określenie kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia przyznawane w tym zakresie
2009 3620 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 305/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. nadania nazwy ulicy /Lawendowa/
2009 3603 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego
2009 3606 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Mińskiego
2009 3625 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 125/XXXII/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Iłowie
2009 3608 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2009 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/11/1002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 3609 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/15/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedzna
2009 3610 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/83/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie
2009 3598 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII-244/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
2009 3599 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII-246/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
2009 3600 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII-248/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie współpracy Powiatu Wołomińskiego z Powiatem Mińskim
2009 3626 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Słubice
2009 3627 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słubice
2009 3628 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Słubice, powiat płocki
2009 3621 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/09 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin części obrębu geodezyjnego Granice
2009 3601 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XLI/207/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/113/2001 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 października 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego
2009 3613 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Łomiankach
2009 3622 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 3623 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 337/XXXVI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2009 3624 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 340/XXXVI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2009r. o zmianie uchwały Nr 207/XXIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania działek gruntów stanowiących mienie komunalne
2009 3629 2009-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/53/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2009r. dotyczące uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 28 maja 2009r. nr LVI/1698/2009 w sprawie włączenia Technikum Ekonomicznego nr 9 w Warszawie, ul. Ratuszowa 13 oraz XIX Liceum Profilowanego w Warszawie, ul. Ra-tuszowa 13 do Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie, ul. Ratuszowa 13
2009 3668 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXI/143/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie
2009 3670 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXI/144/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 3669 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXI/147/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych
2009 3671 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/154/09 Rady Gminy Potworów z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminy Potworów
2009 3672 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/159/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Potworowie za rok 2008
2009 3673 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/160/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 330517W Rdzuchów Kolonia - Wirówek - Wir, I etap
2009 3674 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/161/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 330517W Rdzuchów Kolonia - Wirówek - Wir , II etap
2009 3675 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/162/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 330502W Potworów - Jabłonna
2009 3649 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/144/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego
2009 3666 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Głowaczów
2009 3667 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr X /63/03 Rady Gminy w Głowaczowie z 09.07.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głowaczów
2009 3648 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/142/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
2009 3647 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/141/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej
2009 3644 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 3645 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie
2009 3646 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz publicznych szkół specjalnych na terenie powiatu węgrowskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
2009 3677 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tarczyn na rok 2009
2009 3664 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/213/09 z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zaciągniecia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 3665 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/215/09 z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Iłży
2009 3678 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/398/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2009 roku
2009 3679 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/400/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
2009 3680 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/409/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka z żłobku prowadzonym przez Gmnię Kozienice
2009 3681 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/410/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach przy ul. Kościuszki 1
2009 3657 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/110/09 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
2009 3676 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Potworów do kategorii dróg gminnych
2009 3656 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr 32/09 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu przasnyskiego
2009 3658 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/297/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach
2009 3659 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2009 3661 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/309/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych
2009 3662 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/310/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 3663 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2009 3650 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/09 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 30 czerwca 2009r. uchylająca Uchwałę Nr XVIII/137/2000 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 3 października 2000 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zasad i trybu udzielania i rozmiaru zniżek w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński od dnia 1 września 2000 r. oraz Uchwałę Nr XXVIII/224/2001 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/137/2000 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 3 października 2000 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zasad i trybu udzielania i rozmiaru zniżek w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński od dnia 1 września 2000 r
2009 3651 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/09 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów pracujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2009 3652 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/09 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 3653 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/09 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 3654 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/09 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
2009 3655 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/09 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 30 czerwca 2009r. W sprawie : szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 3643 2009-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 240 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanowo
2009 3630 2009-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu piaseczyńskiego
2009 3631 2009-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu otwockiego
2009 3632 2009-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu nowodworskiego
2009 3633 2009-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sochaczewskiego
2009 3634 2009-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego
2009 3635 2009-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego
2009 3636 2009-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego
2009 3637 2009-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu legionowskiego
2009 3638 2009-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu wyszkowskiego
2009 3639 2009-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego
2009 3640 2009-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego
2009 3641 2009-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu żyrardowskiego
2009 3642 2009-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 27 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu wołomińskiego
2009 3660 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/307/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki
2009 3264 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 13 marca 2009r. w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków
2009 3265 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie
2009 3266 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szelków
2009 3257 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XLI/579/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/278/2004 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie wysokości dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Siedlce
2009 3270 2009-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008r. oraz z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2009 3269 2009-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Rybno z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 3255 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/09 Rady Gminy Winnica z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia mienia w formie darowizny
2009 3259 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 3260 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/182/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2009 3261 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 3263 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Puszcza Mariańska
2009 3262 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/186/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gmine Puszcza Mariańska oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
2009 3267 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania aktów założycielskich publicznym przedszkolom i szkole podstawowej prowadzonym przez Gminę Nadarzyn
2009 3268 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/321/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Nadarzyn
2009 3243 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 19 maja 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu odpadów stałych i płynnych oraz omiatania
2009 3240 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 maja 2009r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu
2009 3241 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Usług Komunalnych w Jednorożcu oraz nadania Statutu
2009 3244 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr 19/XXVIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Żelechów, Siestrzeń, oraz zmiany nazwy ulicy w miejscowości Żelechów
2009 3279 2009-07-18 Informacja Informacja Starosty Otwockiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na uzupełnieniu ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych w zakresie gruntów zabudowanych dla obrębu Kołbiel, gmina Kołbiel, powiat otwocki, województwo mazowieckie
2009 3238 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2009 3239 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2009 3236 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2009 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 3237 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/214/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Mińskiego
2009 3271 2009-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2009 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piastowa za 2008 rok
2009 3254 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 3253 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Krzynowłoga Mała
2009 3252 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/194/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków motywacyjnego,funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2009 3251 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/194/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 2 czerwca 2009r. Rady Gminy Prażmów w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prażmów
2009 3250 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/49/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 maja 2009r. w sprawi nadania nazwy „Regatowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy stanowiącej działkę o nr ewid. 646/1 oraz we wsi Rembelszczyzna stanowiącej działkę o nr ewid. 460
2009 3247 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/118/09 Rady Gminy Błędów z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Błędów
2009 3248 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/120/09 Rady Gminy Błędów z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie: zmiany w uchwale nr VI/25/03 Rady Gminy w Błędowie z dnia 26 lutego 2003r w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Błędów, liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży
2009 3246 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2008 Rady Gminy Błędów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień podmiotowych z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Błędów
2009 3249 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Błędów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Błędów
2009 3245 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/08 Rady Gminy Błędów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Błędów na rok 2009
2009 3256 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/09 Rady Gminy Winnica z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach gminy Winnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
2009 3272 2009-07-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zwane dalej "porozumieniem", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Błonie
2009 3273 2009-07-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zwane dalej porozumienie", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Garwolin
2009 3274 2009-07-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zwane dalej "porozumieniem", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Maków Mazowiecki
2009 3277 2009-07-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zwane dalej "porozumieniem", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Mińsk Mazowiecki
2009 3275 2009-07-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zwane dalej "porozumieniem", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasto Pionki
2009 3278 2009-07-18 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. do Porozumienia z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania, grobów i cmentarzy wojennych, zwanego dalej "Porozumieniem", zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Sochaczew
2009 3276 2009-07-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zwane dalej "porozumieniem", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stare Babice
2009 3242 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXX/151/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Torfianka”
2009 3258 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/624/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/278/2004 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Siedlce