Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Czerwiec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 2199 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Odrzywół na rok 2009
2009 2201 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/135/2004 Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 grudnia 2004r. dotyczących uchwalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
2009 2200 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Odrzywół w latach 2009-2015
2009 2213 2009-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 4/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 3 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu
2009 2214 2009-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 5/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 4 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu
2009 2217 2009-06-02 Aneks Aneks nr 1 Starosty Białobrzeskiego z dnia 30 stycznia 2009r. pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a Powiatem Żuromińskim do Porozumienia z dnia 1 września 2008r. zawartego pomiędzy Powiatem Białobrzeskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Baiłobrzegach
2009 2215 2009-06-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 lutego 2009r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2009 2216 2009-06-02 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 12 listopada 2007 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Powiatem Ciechanowskim
2009 2207 2009-06-02 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Siedlce
2009 2208 2009-06-02 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Siedlce z dnia 15 grudnia 2008r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia zadańz zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Poonadgimnazjalnych w Sobolewie
2009 2209 2009-06-02 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Siedlce z dnia 19 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2009 2210 2009-06-02 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Siedlce z dnia 23 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół pnadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2009 2211 2009-06-02 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia zadzań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim
2009 2212 2009-06-02 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Siedlce z dnia 11 grudnia 2008r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Pgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2009 2219 2009-06-02 Aneks Aneks nr 10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 23 lutego 2009r. zawarty pomiędzy Powiatem Ciechanowskim a Powiatem Żuromińskim do porozumienia zawartego w dniu 15.11.2005r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2009 2218 2009-06-02 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 10 grudnia 2008r. Aneks nr 2 do Porozumienia zawartego w dniu 14 sierpnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Ciechanowskim a Powiatem Poznańskim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2009 2222 2009-06-02 Aneks Aneks nr 11/2009 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 16 marca 2009r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2009 2220 2009-06-02 Aneks Aneks nr 11/2009 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 16 marca 2009r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2009 2221 2009-06-02 Aneks Aneks nr 11/2009 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 16 marca 2009r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto n/Pilicą
2009 2204 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała
2009 2205 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przez Gminę Krzynowłoga Mała
2009 2206 2009-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 z dnia 15 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie-Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce-sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok
2009 2202 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2009 Rady Miasta I Gminy Skaryszew z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2203 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2009 Rady Miasta I Gminy Skaryszew z dnia 30 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Skaryszew
2009 2198 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/145/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 2194 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 marca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziejowicach
2009 2197 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2009 2196 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 marca 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2009 2195 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach
2009 2253 2009-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/09 Wójta Gminy Jakubów z dnia 18 marca 2009r. Zarządzenie Nr 130 Wójta Gminy Jakubów z dnia 18 marca 2009 roku
2009 2233 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr 123/XXVI/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 24 marca 2009r. Uchwała nr 123/XXVI/09 w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2009 2234 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr 124/XXVI/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 24 marca 2009r. Uchwała nr 124/XXVI/09 w sprawie regulaminu określającego zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i placówkach prowadzonych przez gminę Rościszewo
2009 2252 2009-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2229 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr 258/XXIV/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 marca 2009r. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 2230 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr 259/XXIV/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 marca 2009r. zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2009 2239 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr III/17/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 27 marca 2009r. przekazania Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na dokonaniu projektów podziałów geodezyjnych i wypłacie odszkodowań za przejęte pod inwestycje grunty na obszarze Gminy Kowala wraz ze środkami ujętymi w budżecie Gminy Kowala
2009 2238 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr III/12/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kowala na 2009 rok
2009 2237 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr III/10/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z urządzeń zbioroweego zaopatrzenia wsi w wodę dla mieszkańców wsi Zenonów dostarczanej przez Wodociągi Miejskie w Radomiu
2009 2251 2009-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2009 Wójta Gminy Kowala z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok
2009 2247 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/09 Rady Miasta I Gminy Grójec z dnia 9 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku przez Gminę Grójec
2009 2240 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w formie przteragowej
2009 2241 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r
2009 2232 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2009 Rady Miasta Węgrowa z dnia 2 marca 2009r. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2254 2009-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2009 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 marca 2009r. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podwyżki stawki czynszu za lokale socjalne i mieszkalne
2009 2231 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/155/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia
2009 2235 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/7/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Siemiątkowo na lata 2007-2011
2009 2236 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/8/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemiątkowo
2009 2224 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu na rok 2009 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2009 2227 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/76/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Parysów
2009 2255 2009-06-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 30 marca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łyse przeprowadzonych w dniu 29 marca 2009 r
2009 2257 2009-06-03 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 maja 2009r. dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący obręby Nr 2 i Nr 3 Miasta Ostrołęki
2009 2250 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XLI/335/09 Rady Miasta I Gminy Grójec z dnia 4 maja 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIX/313/09 z dnia 9 marca 2009r. Rady Miejskiej w Grójcu
2009 2249 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XL/322/09 Rady Miasta I Gminy Grójec z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Grójec i utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym w Grójcu i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
2009 2256 2009-06-03 Informacja Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 11 maja 2009r. o założeniu ewidencji budynków w części gmin Ojrzeń i Grudusk
2009 2225 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXIX/384/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r
2009 2226 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXIX/385/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Pionki dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Pionki zarządzonych na dzień 31 maja 2009r
2009 2242 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/10/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemiątkowo
2009 2243 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/11/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo
2009 2244 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr 354/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale Gminy Radzymin na stałe obwody głosowania
2009 2245 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr 355/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r
2009 2228 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 2246 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 marca 2009r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego gminy Grójec pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu"
2009 2223 2009-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 174 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2009r. o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi
2009 2258 2009-06-03 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2009 2248 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/314/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/298/97 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 10 lutego 1997r
2009 2260 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 493/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka
2009 2261 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 498/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr 339/XVIII/03 Rady Miasta Płocka w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen urzędowych obowiązujących przy przewozie taksówkami osób oraz ich bagażu na terenie miasta Płocka
2009 2262 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 503/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
2009 2285 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Baranowo
2009 2286 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych oraz opłat za przewóz przystosowanym do tego celu samochodem typu mikrobus
2009 2292 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/09 Rady Gminy Olszanka z dnia 13 marca 2009r. ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za trudne warunki pracy, nagród i wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
2009 2268 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
2009 2269 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko
2009 2270 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/228/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2009 2271 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/230/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie Gózd zadania inwestycyjnego z zakresu przebudowy drogi gminnej Nr 350108W Klwatka-Figietów
2009 2273 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/09 Rada Miejska w Glinojecku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteriów i trybu przyznawania nagród a także wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Glinojeck na rok 2009
2009 2265 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2009 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
2009 2274 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także określenia niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2009 2275 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
2009 2276 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/336/09 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie dróg gminnych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2009 2277 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/337/09 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2009 2278 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia działki z użytkowania drogi gminnej
2009 2279 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2009 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 2280 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 4/XXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żelechów i Jastrzębnik
2009 2272 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo
2009 2263 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/09 Rady Gminy Stupsk z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie określenia Regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stupsk
2009 2284 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2008 rok
2009 2259 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 298/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tego tytułu
2009 2283 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2281 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/09 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2282 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/09 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zwolnień świadczeniobiorcy od opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową
2009 2287 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2009 2289 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie
2009 2290 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Karczew
2009 2291 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 2267 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Błotnica
2009 2266 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica
2009 2264 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/09 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2009 2293 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/483/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 października 2005r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2009 2294 2009-06-04 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-32(4)/2009/367/VIzm2/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
2009 2288 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 2304 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 290/XXXIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie
2009 2305 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 291/XXXIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępniej , położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2009 2306 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 292/XXXIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępniej , położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2009 2307 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach
2009 2300 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 143/09 Zarządu Powiatu Zwoleńskiego z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok
2009 2301 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/122/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2009 2314 2009-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 18 marca 2009r. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008
2009 2302 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/09 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 4 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów
2009 2303 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/09 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Gniewoszów stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2315 2009-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/15/2009 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Słubice za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury za 2009 rok
2009 2313 2009-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/09 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 16 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2295 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 2296 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 2308 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 935/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 821/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2309 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 949/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie nadania nazw: BRETANII, ALZACJI, NORMANDII i PROWANSJI ulicom położonym we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2009 2310 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 950/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg publicznych, dojazdowych KDD w Bąkówce w gminie Piaseczno
2009 2311 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 966/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania ynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok
2009 2297 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2009 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego
2009 2298 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2009 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XX/152/2009 z dnia 11 lutego 2009r. Rady Powiatu w Przysusze w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009 realizowanych przez Samorząd Powiatu Przysuskiego
2009 2299 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2009 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu
2009 2316 2009-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Karczew za 2008 rok
2009 2317 2009-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 kwietnia 2009r. o nie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boguty-Pianki
2009 2312 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2009 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/217/2009 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 marca 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 314/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 czerwca 2002r w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2009 2348 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr Nr 209/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2009 2349 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr Nr 210/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2009 2350 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr NR 211/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2009 2351 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr NR 212/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Józefów
2009 2352 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr Nr 214/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 2319 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX-216/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2318 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX-215/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2338 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/09 Rady Miasta w Otwocku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, oraz wysokości i warunków wypłacania nagród, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock
2009 2339 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości i warunków wypłacania nagród, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock
2009 2327 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2328 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia – Ochotnicza Straż Pożarna w Alojzowie
2009 2356 2009-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zmiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu gminy Troszyn za 2008 rok
2009 2342 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XVI/129/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Troszyn
2009 2343 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/135/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłąty w drodze inkasa
2009 2344 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/136/09 Rady Gminy Troszyn z dnia 4 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podatku od posiadania psów
2009 2353 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2009 2326 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 2324 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr 172/XXVI/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 4 marca 2009r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Gąbinie
2009 2325 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr 173/XXVI/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXXVIII/2005 Rady Miasta i Gminy z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie
2009 2354 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania pozostałych składników wynagradzania
2009 2357 2009-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/09 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2329 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/33/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Polnej Róży” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 46/20
2009 2330 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/23/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. o tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 2331 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/24/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym
2009 2332 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/6/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym
2009 2333 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/25/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”
2009 2334 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”
2009 2335 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/26/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom”
2009 2336 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/5/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom”
2009 2337 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/32/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt
2009 2346 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2009 2323 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr 176/XXVII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie
2009 2358 2009-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/2009 Burmistrza Gminy Różan z dnia 10 marca 2009r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008
2009 2320 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
2009 2321 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/135/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
2009 2341 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2009 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuczbork-Osada.
2009 2340 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/117/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia, który określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, dodatku mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wolanów
2009 2345 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikajacych ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Słubice
2009 2347 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu gminy Stanisławów
2009 2364 2009-06-08 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego z dnia 2 marca 2009r. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie
2009 2363 2009-06-08 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 marca 2009r. Uzupełnienie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sadzie Okręgowych w Warszawie - stan na dzień 26 marca 2009r
2009 2365 2009-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników głosowania i wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
2009 2366 2009-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników głosowania i wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wieliszew
2009 2355 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2361 2009-06-08 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 764/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lipca 2008r.
2009 2360 2009-06-08 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 1174/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2008r.
2009 2362 2009-06-08 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 59/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2008r.
2009 2359 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr 282/2008/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym prez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu
2009 2322 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/128/09 Rady Gminy Winnica z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom gminy Winnica
2009 2367 2009-06-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-48(22)/2008/2009/4437/IV/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2009r.
2009 2398 2009-06-09 Porozumienie Porozumienie nr G.7090/01/09 Burmistrza Miasta Mszczonów; Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów
2009 2401 2009-06-09 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego z dnia 8 stycznia 2009r. biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie kadencja 2009-2013 stan na dzień 8 stycznia 2009 roku
2009 2400 2009-06-09 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 30 stycznia 2009r. lista biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu
2009 2395 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XIX/25/2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Paprotnia" z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2009 rok
2009 2396 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr II/2008 Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin nad Iłżanką na 2009 rok
2009 2397 2009-06-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2006r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie.
2009 2394 2009-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za 2008 rok
2009 2380 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 9 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXV/146/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania i regulaminu dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2009 2386 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/123/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 6 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczutowo
2009 2371 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
2009 2387 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bieżuń dodatków do wynagrodzenia i nagród.
2009 2388 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 marca 2009r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2009 2382 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XVII/95/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2383 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XVII/96/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne ze specjalnego funduszu nagród
2009 2393 2009-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2009 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rok
2009 2370 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX-226/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2009 2378 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy, oraz zasad gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 2377 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha za 2008 rok
2009 2379 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 2384 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/277/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 2385 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/09 Rady Miasta Pruszków z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 2399 2009-06-09 Aneks Aneks nr 2 z dnia 29 grudnia 2008r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 czerwca 2007r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą oraz Gminą Miasto Pruszków
2009 2402 2009-06-09 Informacja Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Rzekuń, powiat ostrołęcki
2009 2375 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/1/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2376 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/10/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Jedlińsku
2009 2369 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2009 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokołowski
2009 2374 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/126/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2009 2373 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/123/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych
2009 2381 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2392 2009-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2009 Wójta Gminy Kazanów z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2390 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieniawa
2009 2391 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieniawa
2009 2372 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/09 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2008 rok
2009 2389 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr 123/XX/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat
2009 2368 2009-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 178 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Platerowie
2009 2434 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr UM 94/4/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Kobyłką
2009 2433 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie przyznania dotacji celowej na realizacje prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Ostrów Mazowiecka
2009 2435 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel zawarte pomiędzy Wojewpodą Mazowieckim a Miastem Mława
2009 2436 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Małkinia Górna
2009 2437 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Tczów
2009 2438 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stoczek
2009 2439 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na cen cel zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Głowaczów
2009 2440 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin
2009 2441 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Chorzele
2009 2442 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel zawatego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Węgrów
2009 2443 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Sokołów Podlaski
2009 2430 2009-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2444 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Przasnysz
2009 2445 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Przasnysz
2009 2446 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia \gminie realizacji prac remontoeych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Lelis
2009 2431 2009-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Łyse z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2423 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/234/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Halinów
2009 2424 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów
2009 2425 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów
2009 2426 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XX/102/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 20 marca 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 2427 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XX/101/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strachówka
2009 2422 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przasnysz na lata 2009 - 2032”
2009 2415 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/115/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc za rok 2008
2009 2416 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach
2009 2417 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach
2009 2432 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr V/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 27 kwietnia 2009r. Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie likwidacji kontenerów KP 7 zlokalizowanych w gminie Belsk
2009 2404 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr 201/XXV/2009 Rady Powiatu Płockiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Płocku za 2008 rok
2009 2405 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr 203/XXV/2009 Rady Powiatu Płockiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów rencistów szkół i placówek korzystających z opieki zdrowotnej
2009 2414 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/92/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłaca-nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sobienie Jeziory.
2009 2418 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/146/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dębe Wielkie za 2008 rok
2009 2419 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/149/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr XXXI/136/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2009 2420 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dębe Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 2421 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy Urocza w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2009 2403 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/2/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Konstancinie – Jeziornie
2009 2410 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/149/09 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 12 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2009 2411 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/150/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maciejowice, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 2412 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/151/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 2413 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/152/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2009 2428 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2009 2429 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 maja 2009r. sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2406 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr LIV/1626/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany obwodów niektórych publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie
2009 2407 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr LIV/1627/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2009 2408 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr LIV/1628/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
2009 2409 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr LIV/1629/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia nazw ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2009 2451 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XX/105/2009 Rady Gminy Borkowice z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Borkowice
2009 2470 2009-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nieporęt za rok 2008 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2008
2009 2452 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 24 marca 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Obryte
2009 2471 2009-06-12 Informacja Informacja Burmistrza Wołomina z dnia 22 kwietnia 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Wołomin
2009 2448 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr 162/XXVIII/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w 2009 roku
2009 2449 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr 164/XXVIII/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna
2009 2468 2009-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy w Jastrzębiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008
2009 2458 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2009 2466 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2467 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2454 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie gminy Radzanowo
2009 2450 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr 522/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie włączenia Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, ul. Chałubińskiego 22 do Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, ul. Kilińskiego 20
2009 2459 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII-36/3009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie: utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
2009 2460 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII-41/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Majdan
2009 2461 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII-42/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXV–188/2004 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych w Wołominie stanowiących własność gminy Wołomin
2009 2462 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII-43/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2009 2469 2009-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2009 z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
2009 2447 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2009 Rady Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
2009 2463 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Różan
2009 2464 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 2465 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2457 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2009 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych, publicznych placówkach w gminie Miedzna
2009 2455 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2009 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miedzna
2009 2456 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2009 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
2009 2453 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/101/09 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i za-sady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2531 2009-06-13 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2008r. do porozumienia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, zawierania, rozliczania i kontroli wykonania tych umów zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Narodowym Funduszem Zdrowia
2009 2520 2009-06-13 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009r. do porozumienia z dnia 20 października 2006r. w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa
2009 2504 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zwane dalej "porozumieniem", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a gminą Tłuszcz
2009 2503 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zwane dalej "porozumieniem", zawarte pomiędzy Wojewodą a Miastem Szydłowiec
2009 2502 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznanie dotacji na ten cel, zwane dalej "porozumieniem", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Skaryszew
2009 2532 2009-06-13 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 marca 2009r. do porozumienia z dnia 12 marca 2007r. zawartego pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Ciechanowskim w sprawie: powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2009 2533 2009-06-13 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 marca 2009r. do porozumienia z dnia 1 marca 2006r. zawartego pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2009 2494 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr 49/2009 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2008 rok
2009 2523 2009-06-13 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009r. do porozumienia z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania, grobów i cmentarzy wojennych , zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kozienice
2009 2524 2009-06-13 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009r. do Porozumienia z dnia 19 kwietnia 2007. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania, grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Ożarów Mazowiecki
2009 2525 2009-06-13 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009r. do Porozumienia z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania, grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Suchożebry
2009 2526 2009-06-13 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009r. do Porozumienia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania, grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Nowy Dwór Mazowiecki
2009 2527 2009-06-13 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. do Porozumienia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania, grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Garwolin
2009 2528 2009-06-13 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009r. do Porozumienia z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania, grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Rybno
2009 2529 2009-06-13 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009r. do Porozumienia z dnia 21 maja 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania, grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Radom
2009 2477 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gózd
2009 2475 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/177/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 27 marca 2009r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Małęczynie
2009 2476 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/180/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 2497 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Iłża
2009 2498 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Grudusk
2009 2499 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Czernice Borowe
2009 2500 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Szczawin Kościelny
2009 2530 2009-06-13 Aneks Aneks Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009r. do Porozumienia z dnia 7 maja 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Pułtusk
2009 2496 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Przysucha
2009 2495 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kotuń
2009 2501 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Siedlce
2009 2519 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Wodynie
2009 2508 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ciechanów
2009 2507 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kadzidło
2009 2506 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy, Wojewodą Mazowieckim a Miastem Milanówek
2009 2505 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. ww sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Sierpc
2009 2479 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/158//2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2472 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/133/2009 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tutułu wykonania budżetu za 2008 rok
2009 2474 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/137/2009 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacyna
2009 2487 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/144/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/07 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jakubów na lata 2008-2012 oraz zasad wynajmowania tych lokali
2009 2478 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2009 2483 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/84/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2484 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/85/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 2481 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2482 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/ 144/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 kwietnia 2009r. utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie Gruszczyno i nadanie jej statutu
2009 2480 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 2473 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/167/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009r. zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle
2009 2536 2009-06-13 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków związanej z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych dla obszaru gminy Wąsewo pow. ostrowski woj. mazowieckie
2009 2485 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr 119/XXVII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowa Sucha za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Nowa Sucha
2009 2486 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr 121/XXVII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi
2009 2534 2009-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 27 kwietnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2009r
2009 2514 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie nr 141/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznanie dotacji na ten cel, zwane dalej "porozumieniem", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nadarzyn
2009 2515 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zwane dalej na ten cel, zwane dalej "porozumieniem" zawarte pomiędzy Wojewodę Mazowieckim a Gminą Gozdowo
2009 2522 2009-06-13 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2009r. do Porozumienia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania, grobów i cmentarzy wojennych (Dz.Urz.Maz. Nr 147, poz.3995, z 2008r. Nr69, poz. 2564), zwanego dalej Porozumieniem", zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Izabelin
2009 2516 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji praz remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznanie dotacji na ten cel, zwane dalej "porozumienie", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Młodzieszyn
2009 2517 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowycxh na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznanie dotacji na ten cel, zwane dalej "porozumieniem" zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kampinos
2009 2518 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznanie dotacji na ten cel, zwane dalej "porozumieniem", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Pacyną
2009 2488 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmine Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2535 2009-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 maja 2009r. o nie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Starym Lubotyniu
2009 2490 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2491 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 2492 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzeszew
2009 2493 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie ,,Zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieliszew”
2009 2521 2009-06-13 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009r. do Porozumienia z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania, grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Sochocin
2009 2513 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji praz remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Zakrzew
2009 2512 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Słupno
2009 2511 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy WojewodąMazowieckim a Gminą Sanniki
2009 2489 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009r. dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2510 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Poświętne
2009 2509 2009-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji praz remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznanie dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nowy Duninów
2009 2537 2009-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2009r. o sprostowaniu błędu
2009 2538 2009-06-13 Protokół Protokół Burmistrza Miasta i Gminy Grójec z dnia 7 czerwca 2009r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości i położonych na terenie gminy obowiązków wzakresie utrzymania czystości i porządku przez gminę Grójec zarządzone na 7 czerwca 2009r.
2009 2558 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 154/XXI/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalania zasad i trybu korzystania z Tymczasowego Placu Targowego w Nowym Przybojewie
2009 2559 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 166/XXII/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Czerwińsk nad Wisłą
2009 2560 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 167/XXII/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czerwińsk nad Wisłą
2009 2557 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 164/XXII/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2562 2009-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/09 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2008 rok i przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2008 rok
2009 2563 2009-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/09 z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia prognozy długu gminy Halinów na rok 2009 i lata następne
2009 2554 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 98/XXIV/2009 Rady Gminy Zawidz z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia treści regulaminu wynagradzania nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawidz
2009 2555 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 99/XXIV/2009 Rady Gminy Zawidz z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Zawidz za udział w działaniach i w szkoleniu pożarniczym
2009 2556 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 103/XXIV/2009 Rady Gminy Zawidz z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 87/XXII/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2009
2009 2540 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2009 Rady Powiatu Ostrołęckiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Łysych
2009 2569 2009-06-14 Informacja Informacja nr WGM.I.RZ.71402/1/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 maja 2009r. - zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Miasta Płock oraz stawek czynszu na 1 m.kw. powierzchni użytkowej lokalu
2009 2566 2009-06-14 Porozumienie Porozumienie nr 7/WZS/P/39/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Sierpca na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Miasta Sierpca, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę usług.
2009 2548 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Izabelin
2009 2549 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2550 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Baranów i zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom
2009 2542 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli
2009 2543 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 2544 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 209/XXX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin
2009 2545 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 211/XXX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg w granicach administracyjnych miasta Żuromin do kategorii dróg gminnych
2009 2546 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 217/XXX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie
2009 2547 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 218/XXX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokości i szcze-gółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń
2009 2564 2009-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2009 Burmistrza Miasta Wyśmierzyce z dnia 10 marca 2009r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu 2008 rok
2009 2565 2009-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 18 marca 2008r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych GSPZOZ, samorządowej instytucji kultury za 2008 rok
2009 2552 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/24/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
2009 2539 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 2551 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2009 Rady Gminy Grębków z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grębków
2009 2568 2009-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Żoliborz m. st Warszawy
2009 2553 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brok
2009 2567 2009-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 5 maja 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sadowneprzeprowadzonych w dniu 3 maja 2009 r.
2009 2541 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVI/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przyłęk na 2009 rok
2009 2561 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2570 2009-06-14 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 czerwca 2009r. o decyzji Nr WCC/1138A/13317/W/OWA/2009/RK z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: INTERPEP Spółka z o.o. decyzją z dnia 20 lipca 2005 r. Nr WCC/1138/13317/W/OWA/2005/EL.
2009 2571 2009-06-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-20/2009/365/VI/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu.
2009 2572 2009-06-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-30(4)/2009/336/VII/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2009r.
2009 2574 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok
2009 2573 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/165/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia
2009 2575 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr 162/XXV/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2009 2588 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/278/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia bonifikat od ceny sprzedawanych komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Płońsku przy ul. Północnej 15 B
2009 2589 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/279/09 Rady Miasta Płońsk z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminy Miasta Płońsk
2009 2590 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/280/09 Rady Miasta Płońsk z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2009 2581 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XIX/197/09 Rady Gminy Promna z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Promna
2009 2586 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr 247/XXIV/09 Rady Gminy Słupno z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy, przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Słupno w latach 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 2587 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr 251/XXVI/09 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych
2009 2576 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXX/135/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rusinów za 2008 rok
2009 2580 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka
2009 2577 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/144/09 Rady Gminy Dobre z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków : rolnego , od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre , zmienionej Uchwałą Nr XXIII/183/05 Rady Gminy w Dobrem z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie określenia inkasentow i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków : olnego , od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre
2009 2582 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XIX/198/09 Rady Gminy Promna z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XXXVI/265/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Promna w ustaleniach dotyczących sołectwa Przybyszew
2009 2583 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XIX/200/09 Rady Gminy Promna z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Promna
2009 2584 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr 433/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego za 2008 rok
2009 2585 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr 460/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy placu w Grodzisku Mazowieckim
2009 2591 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2592 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXII/95/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny
2009 2593 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXII/96/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Miastków Kościelny
2009 2595 2009-06-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Miastem Pionki w sprawie powierzenia Miastu Pionki zadań w zakresie kultury w 2009 roku
2009 2578 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 marca 2009r. W sprawie zmian w Statucie Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku
2009 2579 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 kwietnia 2009r. W sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków i nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowych warunków ich przyznwania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
2009 2594 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/09 Rady Gminy Chynów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie
2009 2616 2009-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Wójta Gminy Pionki z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie G,miny Pionki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pionki za rok 2008 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni
2009 2599 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 181/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2009 2600 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych
2009 2601 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 183/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego
2009 2602 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 184/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Technikum Nr 2 w Studzieńcu z dniem 31 sierpnia 2009r
2009 2606 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 193/XXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2009 r., specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2009 2609 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 198/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2009 2608 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 197/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2605 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 192/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania, warynków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz utworzenia specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli oraz zasad przyznawania tych nagród w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
2009 2607 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 194/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2009 2615 2009-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 12 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Miastków Kościelny i wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2008r
2009 2623 2009-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/23/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2009r. Rada Gminy Osieck
2009 2622 2009-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/24/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2009r. Rada Miejska w Mszczonowie
2009 2621 2009-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/22/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2009r. Rada Miasta Zabrodzie
2009 2619 2009-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/21/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 maja 2009r. Rada Gminy Wieliszew 8 ul. Modlińska 1 05-135 Wieliszew
2009 2618 2009-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/18/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2009r. Rada Gminy Dębe Wielkie
2009 2613 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/323/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia opłaty targowej
2009 2612 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół gminnych
2009 2597 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2009 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokołowski
2009 2603 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 124//XXVIII/2009 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2009 2598 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń, za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski
2009 2610 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia dopłat do stawek jednostkowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Komunalny Zakład Budżetowy „ADM” w Zwoleniu
2009 2611 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego
2009 2604 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2009 2625 2009-06-16 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego z dnia 24 kwietnia 2009r. biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie
2009 2624 2009-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.0911/14/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2009r. Rada Gminy w Szelkowie 06-220 Szelków
2009 2620 2009-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-19/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2009r. Rada Gminy w Żelechowie
2009 2617 2009-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-17/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2009r. Rada Gminy Borowie
2009 2614 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2009 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 kwietnia 1998 roku w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz określenia poboru opłaty
2009 2596 2009-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 130 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie
2009 2637 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 454/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy - Miasta Płock kartą płatniczą
2009 2638 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2636 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2009
2009 2626 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 187/XXX/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski
2009 2627 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 156/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek oznaczonych ewid. nr 36/11, 36/19, 36/20 w miejscowości Mańkowo, gmina Stara Biała
2009 2628 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 157/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała
2009 2634 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
2009 2635 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 2629 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
2009 2630 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta na lata 2009-2014
2009 2632 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat
2009 2631 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 2633 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 2639 2009-06-18 Protokół Protokół Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 7 czerwca 2009r. w sprawie przejęcia przez Gminę Jednia- Letnisko obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zarządzone na dzień 7.06.2009r
2009 2671 2009-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/09 Wójta Gminy Korytnica z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok
2009 2669 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w uchwale nr 79/XV/2003 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Błonie
2009 2670 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie: regulaminu Straży Miejskiej w Błoniu
2009 2657 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 151/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok
2009 2658 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 159/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 10 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2659 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 179/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 10 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2678 2009-06-20 Informacja Informacja Starosty Wołomińskiego z dnia 4 maja 2009r. dotyczy projektu operatu opisowo-kartograficznego załozenia ewidencji budynków i lokali oraz kontroli użytków gruntowych terenów zurbanizowanych i zabudowanych dla obszaru miasta Zielonka
2009 2677 2009-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/28/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2009r. Rada Powiatu Żyrardowskiego ul. Limanowskiego 45 96-300 Żyrardów
2009 2673 2009-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/27/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2009r. Rada Gminy Klembów ul. Gen. F. Żymirskiego 38
2009 2676 2009-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/29/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2009r. Rada Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna
2009 2650 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/180/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XIX/164/09 z dnia 19 lutego 2009r. oraz zmiany uchwały Nr XII/93/2008 z dnia 28 marca 2008r. dotyczących trybu udzielania i rozliczania dotacji dla alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Prażmów , prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 2651 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/181/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwał nr XVII/149/08 z dnia 16 grudnia 2008r. i nr XIX/176/09 z dnia 19 lutego 2009r. oraz zmiany uchwały nr IX/69/2007 z dnia 16 listopada 2007r. dotyczących trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prażmów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 2652 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/183/ 2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ł o ś
2009 2653 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/184/ 2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ł o ś
2009 2654 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/185/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Błonie
2009 2655 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/186/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prażmów”
2009 2656 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Prażmów
2009 2647 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV / 239 /09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 2648 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nasielsku
2009 2649 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XX/130/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmiany w planie sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Nasielsk
2009 2660 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 172/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szydłowiec
2009 2661 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 174/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłowiec
2009 2640 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród
2009 2672 2009-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2009 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 12 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za 2008 rok
2009 2667 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 305/XXXIII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2009 2662 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 123/XXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych
2009 2663 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 124/XXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 – 2012 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 2664 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 126/XXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku
2009 2665 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 127/XXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2009 2641 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 2666 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 132/XXV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie umieszczania reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie Gminy Grudusk oraz pobierania z tego tytułu opłat
2009 2642 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej oraz jego likwidacji
2009 2643 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/257/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Żurominie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz jego likwidacji
2009 2644 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2009 2645 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2009 2668 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 186 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2009r. zmiany uchwały nr 43/VI/07 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
2009 2646 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie
2009 2674 2009-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.0911-5/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2009r. Rada Gminy Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 09-204 Rościewo
2009 2675 2009-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.0911-4/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2009r. Rada Miejska Sierpca ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc
2009 2695 2009-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2008 rok
2009 2681 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/136/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego
2009 2698 2009-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/38/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2009r. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki
2009 2696 2009-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2008 rok
2009 2697 2009-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/26/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2009r. Rada Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3 05-085 Kampinos
2009 2700 2009-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/33/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2009r. Rada Miejska w Radzyminie Plac Kościuszki 2 05-250 Radzymin
2009 2699 2009-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/36/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2009r. Rada Gminy Poświętne ul. Krótka 1 05-326 Poświętne
2009 2701 2009-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-24/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2009r. Rada Gminy w Wildze
2009 2694 2009-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 332(20)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wiązowna za 2008 rok
2009 2691 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/117/09 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 23 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów
2009 2684 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXV/130/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 2693 2009-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/09 z dnia 20 marca 2009r. Burmistrza Mszczonowa w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
2009 2690 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr 126/XXVIII/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 116/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2686 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Nowe Racibory
2009 2687 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wyszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 2688 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2689 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Wyszkowie.
2009 2683 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVI / 199 / 09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
2009 2682 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVI /197/ 09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Białobrzeskiego
2009 2685 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/110/09 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy
2009 2702 2009-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.0911/12/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2009r. Rada Gminy w Wierzbicy
2009 2703 2009-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.0911/1109 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2009r. Rada Gminy w Kowali
2009 2692 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/129/09 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009
2009 2705 2009-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.S.0911-26/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 maja 2009r. Rada Gminy w Sobolewie
2009 2704 2009-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.S.0911-25/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 maja 2009r. Rada Gminy w Sobolewie
2009 2708 2009-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 14 czerwca 2009r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Pionki przeprowadzonych w dniu 31 maja 2009r. oraz w dniu 14 czerwca 2009r
2009 2706 2009-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 7 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gielniowie przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r
2009 2707 2009-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 9 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wolanowie przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r.
2009 2679 2009-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 197 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zasad stosowania obniżki czynszu za lokale mieszkalne będące własnością Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy dla najemców o niskich dochodach
2009 2680 2009-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 199 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe "HOLDBUD"
2009 2730 2009-06-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie powierzenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzenia zadań z zakresu ochrony przyrody należących do kompetencji Wojewody Mazowieckiego.
2009 2716 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Łąck do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pt. „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin, członków Związku Gmin Regionu Płockiego” wraz z Gminą Bodzanów, Gminą Bulkowo, Gminą Gąbin, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego oraz wykonania umowy/porozumienia zawartego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
2009 2729 2009-06-23 Porozumienie Porozumienie nr 5/WZS/P/35/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Staroźreby w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Staroźreby na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańcow Gminy Staroźreby, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień usług.
2009 2728 2009-06-23 Porozumienie Porozumienie nr 5/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymanai grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stare Babice
2009 2709 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr 279/V/21/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piaski
2009 2710 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr 287/V/22/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek
2009 2711 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr 305/V/23/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach
2009 2731 2009-06-23 Informacja Informacja Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2009r. estawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW
2009 2719 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXVII/108/09 Rady Gminy Wilga z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wilga na lata 2009 - 2013
2009 2720 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/109/09 Rady Gminy Wilga z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wilga
2009 2721 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/111/09 Rady Gminy Wilga z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zwolnień świadczeniobiorcy od opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi świadczone przez opiekunkę domową
2009 2722 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/112/09 Rady Gminy Wilga z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze
2009 2725 2009-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Wilga z dnia 12 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wilga oraz wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury i samodzielnych zakladów opieki zdrowotnej za rok 2008
2009 2712 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck
2009 2713 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie likwidacji Filii w Wincentowie Szkoły Podstawowej w Łącku
2009 2714 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łąck
2009 2715 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Łąck do realizacji przedsięwzięcia polegajacego na przygotowaniu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wspólnej realizacji Projektu pt."Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju" wraz z Gminą Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bulkowo, Gminą Drobin, Gminą Gąbin, Gminą Mała Wieś, Gminą Radzanowo, Gminą Stara Biała, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego oraz wykonania umowy/porozumienia zawartego z Gminą Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bulkowo, Gminą Drobin, Gminą Gąbin, Gminą Mała Wieś, Gminą Radzanowo, Gminą Stara Biała, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
2009 2717 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy Łąck
2009 2727 2009-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baranów za 2008 rok
2009 2726 2009-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2009 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 20 marca 2009r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Bodzanów za 2008 rok
2009 2718 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/14/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
2009 2723 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/09 z dnia 17 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liw na rok 2009
2009 2724 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/09 Rady Gminy Liw z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw
2009 2732 2009-06-23 Informacja Informacja nr . Starosty Ostrołęckiego z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Olszewo Borki, powiat ostrołęcki
2009 2758 2009-06-25 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2007r. do porozumienia z dnia 10 listopada 2006r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Narodowym Funduszem Zdrowia.
2009 2754 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XVI/87/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czarnia
2009 2757 2009-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 05/2009 Wójta Gminy Brochów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia przez Wójta Gminy Brochów sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2734 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XX/111/09 Rady Gminy w Brochowie z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XIX/105/09 Rady Gminy w Brochowie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2742 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr III/16/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne
2009 2746 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2008 rok
2009 2747 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2009 2748 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/315/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2009 2749 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2009 2750 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut
2009 2743 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/09 Rady Gminy Nur z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obo-wiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 2744 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/09 Rady Gminy Nur z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Nur
2009 2738 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr 92/XVI/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 marca 2009r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2751 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr 511/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku
2009 2752 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr 512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku
2009 2753 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr 517/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka
2009 2739 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr 277/XXXVI/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian Statutu SPZOZ Gminy Przyłęk
2009 2740 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/120/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXI/102/05 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 marca 2005r. dot. przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
2009 2741 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Przytyk
2009 2735 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XX/150/2009 Rady Gminy w Policznie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2736 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXV/135/08 Rady Gminy w Stromcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stromiec na rok 2009
2009 2737 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/09 Rady Gminy w Stromcu z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym stanowiącym własność gminy Stromiec w miejscowości Stromiec
2009 2756 2009-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/09 Wójta Gminy Stromiec z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedłożenia informacji Radzie Gminy Stromiec o przebiegu wykonania budżetu za 2008 rok
2009 2745 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/25/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzanów
2009 2733 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr 145/XXVII/09 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Płoniawy-Bramura
2009 2755 2009-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/09 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za 2008 rok
2009 2760 2009-06-25 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2009r. o decyzji nr WCC/124I/142/W/OWA/2009/RW w sprawie zmiany udzielonej praedsiębiorstwu energetycznemu: VATTENFALL HEAT POLAND S.A. w Warszawie koncesji na wytwarzanie ciepła.
2009 2759 2009-06-25 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2009r. o decyzjach z dnia 10 czerwca 2009 r. Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, Nr PCC/1139B/13859/W/OWA/2009/ML oraz Nr OCC/335A/13859/W/OWA/2009/ML w sprawie zmiany udzielonych przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, koncesji na wytwzrzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.
2009 2761 2009-06-25 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-25(11)/2009/158/VIII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. z siedzibą w Radomiu.
2009 2780 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/540/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy, usytuowanej na działkach oznaczonych numerami 42/1, 43/4, 43/7 w obrębie nr 43, odchodzącej od ulicy Żytniej w kierunku ulicy Piaskowej
2009 2792 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 16/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Przasnyskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Tłuszczu
2009 2791 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 15/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim, zwanymi dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2009 2786 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 3 Powiatu Makowskiego z dnia 30 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Makowskim,zwanym dalej „Powierzającym” a Miastem Ostrołęką zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2009 2802 2009-06-26 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 marca 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem st. Warszawą do porozumienia z dnia 10 marca 2008r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2009 2790 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-2/09/20/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 marca 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych
2009 2799 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Łaskarzew, zwanym dalej "Powierzającym" a Miastem Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie.
2009 2800 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej „Powierzającym”, a Miastem Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusz Kościuszki w Sobolewie.
2009 2801 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2009 2788 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 8/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 3 kwietnia 2009r. zawarte w dniu 03.04.2009r. pomiędzy: Powiatem Kozienickim zwanym dalej „Powiatem” a Gminą Głowaczów, zwaną dalej ,,Gminą” w w sprawie przejęcia od Powiatu Kozienickiego zadania zarządzania drogami powiatowymi
2009 2789 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Miastem i Gminą Iłża w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża zadań w zakresie kultury w 2009 roku
2009 2804 2009-06-26 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 marca 2009r. zawarty w dniu 31 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Mławskim, zwanym dalej „Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim zwanym dalej „Przejmującym" do Porozumienia z dnia 12 marca 2007r. zawartego pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 5 Porozumienia
2009 2763 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI-171/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom
2009 2762 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2009 Rady Miasta Węgrowa z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Węgrowa
2009 2783 2009-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania z wykonania budzetu miasta Siedlce za 2008 rok
2009 2765 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/09 Rady Gminy Osieck z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/78/08 z dnia 9 kwietnia 2008 roku dotyczącej ustalenia liczby stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Osieck
2009 2767 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXV/122/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/07 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie
2009 2768 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXV/123/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Cegłów
2009 2769 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXV/125/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych
2009 2770 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XXVIII/159/05 w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie”
2009 2771 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/125/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 12 lutego 2009r w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych
2009 2772 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cegłów na rok 2009.
2009 2773 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Cegłów oraz dalszego z nimi postępowania
2009 2774 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr Nr 386/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzymin na lata 2009 -2014
2009 2775 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr 387/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Radzymina
2009 2776 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr 391/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2009 2777 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr 392/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2009 2778 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr 393/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2009 2779 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr 394/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Mokre gmina Radzymin
2009 2764 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/09 Rady Gminy Nur z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok
2009 2787 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęką, zwanym dalej Powierzającym, a Powiatem Makowskim zwanym dalej Przyjmującym
2009 2797 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/09 Starosty Legionowskiego z dnia 30 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Legionowskim zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Przasnyskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2009 2798 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 2/09 Starosty Legionowskiego z dnia 30 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Legionowskim zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Żuromińskim zwanym dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2009 2805 2009-06-26 Aneks Aneks nr 2 Starosty Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 8 października 2001 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Powiatem Ciechanowskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem zamieszkałych na terenie powiatu.
2009 2782 2009-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/09 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 12 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wasewo za 2008 rok
2009 2784 2009-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2009 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2766 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/118/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Domanice
2009 2785 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr 1/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2008 rok
2009 2793 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 3/09 Starosty Makowskiego z dnia 2 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Makowskim, zwanym dalej „Powierzającym" a Powiatem Przasnyskim zwanym dalej „Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający"
2009 2794 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie Starosty Makowskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte w dniu 17 marca 2009r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, - określonym dalej jako „Zleceniobiorca", a Powiatem Makowskim określanym dalej jako „Zleceniodawca"
2009 2803 2009-06-26 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 11 marca 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 listopada 2008r; zawarty w dniu 11 marca 2009r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, oraz Gminą Piastów, z siedzibą w Piastowie
2009 2795 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 marca 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęką, zwanym dalej Powierzającym, a Powiatem Gostynińskim zwanym dalej Przyjmującym
2009 2796 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 2/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęką, zwanym dalej Powierzającym, a Powiatem Przasnyskim zwanym dalej Przyjmującym
2009 2781 2009-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia czasowego zakazu kąpieli w Zalewie nad Liwcem w Krypach i w rzece Liwiec na terenie Węgrowa
2009 2848 2009-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok
2009 2818 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/283/2009 Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2809 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jabłonna
2009 2808 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/360/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna
2009 2847 2009-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Jabłonna za 2008 rok
2009 2824 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr 2/XXV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działkę oznaczoną nr ewid. 243/13 położoną w miejscowości Żabia Wola
2009 2825 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr 12/XXVII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2009 2810 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/129/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Młynarze
2009 2806 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr 207/XXVI/2009 Rady Powiatu Płockiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Płockiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
2009 2814 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/140/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkól i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kałuszyn
2009 2815 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/137/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kałuszyn
2009 2816 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/142/09 Rady Miasta Kałuszyn z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kałuszynie
2009 2817 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/143/09 Rady Miasta Kałuszyn z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/129/2009 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn
2009 2846 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno
2009 2845 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/09 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.
2009 2844 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172//09 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno
2009 2842 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/09 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia „Gminnego Stypendium Motywacyjno – Socjalnego im. Aleksandry i Bronisława Rojek” oraz ustalenia regulaminu przyznawania „Gminnego Stypendium Motywacyjno-Socjalnego im. Aleksandry i Bronisława Rojek” studentom pochodzącym z terenu Gminy Górzno
2009 2843 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/09 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/66/93 Rady Gminy w Górznie z dnia 1993-07-20 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Górzno
2009 2811 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr 53/XXIII/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Ojrzanów i Ojrzanów Towarzystwo
2009 2812 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr 63/XXIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment wsi Musuły
2009 2819 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VII/44/2003 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 25 września 2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2009 2820 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwalę nr XVII/95/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2840 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice
2009 2841 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r.w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013
2009 2821 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Długosiodło
2009 2807 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2009 z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2009 – 2012”
2009 2826 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, kartą płatniczą
2009 2827 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, kartą płatniczą
2009 2828 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. Rady Miasta Ząbki w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2009 2829 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2830 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 2831 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. Rady Miasta Ząbki w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego
2009 2832 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego, a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego
2009 2833 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2009 2834 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 2835 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 2836 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
2009 2822 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
2009 2823 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXX/179/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 1 kwietnia 2009r. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym na terenie gminy Płońsk dodatków do wynagrodzeń
2009 2813 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 2837 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XL/148/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tczów
2009 2838 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XL/149/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Tczów
2009 2839 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/82/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2009 2849 2009-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 18 maja 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie przeprowadzonych w dniu 17 maja 2009r
2009 2850 2009-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 18 maja 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie przeprowadzonych w dniu 17 maja 2009r
2009 2907 2009-06-29 Aneks Aneks nr 1 z dnia 29 grudnia 2008r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 19 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Miastem stołecznym Warszawa oraz Miastem Pruszków
2009 2851 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 806/230/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2008 rok.
2009 2903 2009-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 21/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Węgrowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegajacych na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie
2009 2904 2009-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/T/2009 Prezydenta Miasta Radom z dnia 3 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu a Gminą Miasta Radomia w sprawie dofinansowania przez Gminę zakupu samochodów osobowych w policyjnej wersji "nieoznakowany" dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2009 2905 2009-06-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radom z dnia 20 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Komandantem Miejskim Policji w Radomiu w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego
2009 2906 2009-06-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radom z dnia 23 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Zastępcą Komendanta Mazowieckiego Policji w sprawie finansowania Policyjnej Izby Zatrzymań
2009 2898 2009-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok.
2009 2902 2009-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 3/09 Zarządu Powiatu Legionowowskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Legionowskim a Powiatem Ciechanowskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2009 2852 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwoleniu wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Zwoleńskiego
2009 2896 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 16/XXVIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2901 2009-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 11/09 Powiatu Makowskiego z dnia 6 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Makowskim a Powiatem Przasnyskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów
2009 2900 2009-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 15/WED/P/32/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Województwem Mazowieckim w sprawie powierzenia Województwu zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych
2009 2899 2009-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 8/WZS/P/44/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 maja 2009r. zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Stara Biała w sprawie przyjęcia pomocy finansowej
2009 2853 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 184/XXX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
2009 2854 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 192/XXX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kołbieli przy ul. Parkowej 10
2009 2860 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/116/09 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2892 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/530/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
2009 2891 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/531/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Raszyn
2009 2890 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu
2009 2880 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 324/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 2881 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 328/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ks. Jana Milewskiego ulicy położonej w Serocku
2009 2882 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 329/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy Widokowa ulicy położonej we wsi Jachranka
2009 2883 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 330/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy Księżycowa ulicy położonej we wsi Stasi Las
2009 2884 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 331/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy Zapiecek ulicy położonej we wsi Skubianka
2009 2885 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 332/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy Piękna ulicy położonej we wsi Dosin i Skubianka
2009 2886 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2887 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 2888 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 2889 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic drogom położonym, w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo
2009 2893 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 267/XXV/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania oraz wysokości dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Milanówek
2009 2894 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 271/XXV/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008
2009 2895 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 274/XXV/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 2879 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/134/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/05 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2009 2878 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 155/XXIX/09 Rady Gminy Zatory z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2897 2009-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2009 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
2009 2867 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/160/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 2868 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/161/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2009 2869 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/165/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 2870 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/168/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmnię Głowaczów
2009 2871 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/169/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/228/2001 Rady Gminy - Komisarz Rządowy w Głowaczowie z dnia 23 sierpnia 2001 r . w sprawie aktu o utworzeniu Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów i nadaniu jej Statutu
2009 2872 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/170/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 - 2016
2009 2873 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/173/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych
2009 2874 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009 roku
2009 2875 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radziejowice
2009 2877 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2009 2876 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy: sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy- dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Radziejowice
2009 2861 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 356/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009r. sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2009 2862 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 357/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 2863 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 362/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie
2009 2864 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 364/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
2009 2865 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 365/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2009 2866 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 366/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 314/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 2856 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie - Ośrodku
2009 2857 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2858 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 2859 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołymin-Ośrodek
2009 2855 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 maja 2009r. uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/211/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/201/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2009r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, dodatek mieszkaniowy oraz wysokość i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2009 2923 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/12/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2952 2009-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 24/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim, zwanymi dalej „Powierzającym” a Powiatem Szydłowieckim, zwanymi dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie 1 kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2009 2920 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/255/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuszcz.
2009 2921 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/265/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie szczególowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2009 2930 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr 974/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
2009 2932 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr 985/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Św. Antoniego ulicy położonej we wsi Antoninów w Gminie Piaseczno
2009 2933 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr 986/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Trzech Dębów ulicy położonej we wsi Bobrowiec w Gminie Piaseczno
2009 2934 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr 987/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw: MILLENIUM, MAKOLĄGWY, SŁOWIKA, KOSA, KOBUZA i CZYŻA ulicom położonym we wsi Głosków w gminie Piaseczno.
2009 2935 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr 988/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw Pszczela i Fantazyjna ulicom położonym we wsi Wola Gołkowska w Gminie Piaseczno
2009 2936 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr 989/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej prywatnej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno z „Teodora Różyckiego" na „TRZECH BRZÓZEK”
2009 2937 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr 990/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przywrócenia nazwy Kuropatwy fragmentowi ulicy Cyraneczki w Józefosławiu
2009 2931 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr 984/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Szafranowa ulicy położonej we wsi Henrykow Urocze w Gminie Piaseczno
2009 2922 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
2009 2950 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr 174/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 2946 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
2009 2947 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jaktorów
2009 2948 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 2949 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2009-2014
2009 2943 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/137/2009 Rady Gminy Mokobody z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z siedzibą w Skupiach
2009 2944 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/140/2009 Rady Gminy Mokobody z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mokobody oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
2009 2945 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/143/2009 Rady Gminy Mokobody z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 2942 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/136/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli Gminy Mokobody
2009 2938 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 2941 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Iłża
2009 2939 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Garwolin
2009 2940 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2009 2908 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr LV/1638/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami w Warszawie
2009 2909 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr LV/1639/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2910 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr LV/1651/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2009 2911 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr LV/1653/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę
2009 2912 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr LV/1654/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany nazwy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Warszawie, ul. Pawlikowskiego 3
2009 2913 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr LV/1655/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 34 im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie, ul. Klonowa 16 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 67 w Warszawie, ul. Klonowa 16 na Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie, ul. Klonowa 16 oraz zmiany obwodu Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie, ul. Polna 7
2009 2914 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr LV/1656/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany nazwy XXXIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, ul. Bema 76
2009 2915 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr LV/1657/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie, ul. F. Pancera 3
2009 2916 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr LV/1658/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 14 maja 2009r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 354 w Warszawie, ul. K. Guderskiego 9
2009 2917 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr LV/1659/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 383 „Zielony Zakątek” w Warszawie, ul. W. Umińskiego 20a
2009 2918 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr LV/1660/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie likwidacji XVII Liceum Profilowanego w Warszawie, ul. Wiśniowa 56 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56
2009 2951 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Klembów z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie podziału Centrum Kultury w Klembowie na dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Klembowie oraz nadania Statutów nowym instytucjom kultury
2009 2926 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/170/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Myszyniec
2009 2959 2009-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 maja 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Otwockiego
2009 2925 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/169/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Myszyniec
2009 2958 2009-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 6 maja 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Pruszkowskiego
2009 2924 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz ustanawiania nagród i wyróżnień dla zawodników posiadających licencję zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we spółzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2009 2953 2009-06-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2009r. w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim ,zwanym dalej „Wojewodą” a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, zwanym dalej „Powiatem”.
2009 2956 2009-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Lex-R-0911/13/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 maja 2009r. dotyczące uchwały Rady Gminy w Błędowie nr XXVI/125/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r
2009 2955 2009-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Lex-R-0911/14/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 maja 2009r. dotyczące uchwały Rady Gminy w Magnuszewie nr V/135/2009 z dnia 24 marca 2009 r
2009 2954 2009-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.S.0911-27/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 maja 2009r. dotyczące uchwały Nr XXX/145/09 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 kwietnia 2009 r.
2009 2957 2009-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/39/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 maja 2009r. dotyczące uchwały nr LII/1582/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r.
2009 2929 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu dla terenu gminy Paprotnia
2009 2928 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w szkołach / placówkach oświatowych z terenu gminy Paprotnia
2009 2927 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2919 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr LVI/1690/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2009 2960 2009-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa mazowieckiego
2009 2961 2009-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego