Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Kwiecień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1113 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/189/08 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
2009 1115 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/169/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na rok 2009
2009 1114 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/165/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1117 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/168/08 Rady Gminy Teresin z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego części obrębów Paprotnia i Teresin Gaj
2009 1118 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/169/08 Rady Gminy Teresin z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego części obrębów Paprotnia, Topołowa, Stare Paski oraz Nowe Gnatowice.
2009 1116 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr 42/XXI/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment wsi Żelechów.
2009 1122 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Pogorzałki
2009 1121 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia na 2009 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
2009 1120 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz
2009 1119 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz
2009 1123 2009-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 2817/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2009r.
2009 1125 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr 134/XXIII/08 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mochowo na rok 2009
2009 1126 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr V/121/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Magnuszew na rok 2009
2009 1127 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XX/121/08 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osieck na rok 2009
2009 1128 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2008 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Młodzieszyn na rok 2009
2009 1129 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ząbki na rok 2009
2009 1130 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009
2009 1124 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/08 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na rok 2009
2009 1142 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2008 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzanów na 2009 rok.
2009 1141 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/119/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego jak również wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2009 1147 2009-04-05 Postanowienie Postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2009r. OWA-4210-73(11)/2008/2009/13859/I/ML
2009 1144 2009-04-05 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2009r. WCC/124H/142/W/OWA/2008/2009/RW PCC/130E/142/W/OWA/2008/2009/RW
2009 1145 2009-04-05 Decyzja Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2009r. OWA-4210- 19(3)2009/424/VIIIzm/BH
2009 1143 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości
2009 1146 2009-04-05 Decyzja Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2009r. OWA-4210-11(6)/2009/405/Vzm/RW
2009 1131 2009-04-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania powiatowego komisji lekarskich na obszarze województwa mazowieckiego.
2009 1132 2009-04-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki.
2009 1133 2009-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 102 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wolanów
2009 1134 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009
2009 1135 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przasnysz na rok 2009
2009 1136 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr 101/XXI/2008 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Staroźreby na rok 2009
2009 1137 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr 149/XIX/2008 Rady Gminy Załuski z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na rok 2009
2009 1138 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchożebry na rok 2009
2009 1139 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2009 1140 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2008 Rady Gminy Brochów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brochów na rok 2009
2009 1148 2009-04-05 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Piaseczyńskiego, a Wojewodą Mazowieckim w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2009 1166 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2008 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na rok 2009
2009 1158 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 197/XXI/2008 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czosnów na rok 2009
2009 1159 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 198/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czosnów
2009 1161 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 202/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VII/07 z dnia 29 maja 2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2009 1162 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 203/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr 124/XVII/08 z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach : Kazuń Bielany, Kazuń Nowy, Palmiry, Sady
2009 1163 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 204/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Cząstków Mazowiecki
2009 1164 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 205/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Palmiry
2009 1165 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 206/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Czosnów
2009 1156 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/181/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na rok 2009
2009 1157 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/182/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę na 2009 rok
2009 1154 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stoczek na rok 2009
2009 1155 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku
2009 1150 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/08 Rady Gminy w Bielanach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na rok 2009
2009 1151 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/08 Rady Gminy w Bielanach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 1152 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 265/XXX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazw drogom, położonym w obrębie geodezyjnym Boryszew w sołectwie Stefanówka
2009 1153 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 266/XXX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym Duchnów
2009 1149 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2009 Rady Gminy Repki z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 1170 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz
2009 1169 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/377/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2009 1173 2009-04-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 23 marca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielsk przeprowadzonych w dniu 22 marca 2009r
2009 1172 2009-04-06 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 marca 2009r. o decyzjach WCC/1042B/3850/W/OWA/2009/RW PCC/1027B/3850/W/OWA/2009/RW
2009 1167 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 496/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty i niektórych nauczycieli objętych systemem pomocy społecznej zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2009 1168 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 499/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 410/2008 Rady Miasta w Radomiu z dnia 27października 2008r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych
2009 1160 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 199/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę
2009 1171 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/138/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Huszlew
2009 1179 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr LI/1560/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
2009 1189 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2009 1178 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2009 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
2009 1190 2009-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/09 Starosty Gostynińskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.
2009 1187 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXX/195/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
2009 1188 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXX/196/2009 z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów
2009 1192 2009-04-08 Decyzja Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 kwietnia 2009r. OWA-4210-14(9)/2009/403/IX/RW
2009 1174 2009-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 104 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gielniów
2009 1175 2009-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 105 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wiśniewie
2009 1176 2009-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 106 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy
2009 1177 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/121/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu siedleckiego na rok 2009
2009 1180 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr 213/XXXVI/2008 Rady Miasta Sulejówek z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sulejówek na rok 2009
2009 1181 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII-147/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2009
2009 1182 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/137/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pionki na rok 2009
2009 1183 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XVI/82/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2009
2009 1184 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/299/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zielonka na rok 2009
2009 1185 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/307/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2008r. w csprawie uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009
2009 1186 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/08 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na rok 2009
2009 1191 2009-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 2816/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie m. st. Warszawy w 2009 roku
2009 1206 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na 2009 rok
2009 1207 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 lutego 2009r. W sprawie zmian w Statucie Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim
2009 1205 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 111/XXIII/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2009 1195 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2009 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Różan na rok 2009
2009 1209 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 365/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2009 1217 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 409/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki
2009 1216 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 408/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2009 1215 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 407/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2009 1214 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 406/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2009 1213 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 392/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 1212 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 391/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 317/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2009 1211 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 390/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2009 1210 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 389/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 365/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2009 1208 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 372/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009 roku
2009 1222 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określenia rodzaju świadczeń, a także warunków i sposobu ich przyznawania
2009 1221 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Izabelin
2009 1220 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Izabelin B
2009 1219 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/214/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Izabelin C
2009 1218 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Laski
2009 1223 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 14 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gózd”
2009 1200 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/359/08 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozienice na rok 2009.
2009 1199 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/358/08 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2009 1230 2009-04-10 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lutego 2009r. do porozumienia z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych nr 5 i nr 23, w granicach administracyjnych Gminy Kowala
2009 1231 2009-04-10 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lutego 2009r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych nr 6, nr 8 i nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Zakrzew
2009 1232 2009-04-10 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lutego 2009r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych nr 14 i nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Jedlnia Letnisko
2009 1224 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - a Gminą Różan
2009 1235 2009-04-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Stołecznego Warszawy, za rok 2008
2009 1233 2009-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 23 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2009 r.
2009 1201 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kampinos
2009 1202 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/134/09 Rady Gminy Dobre z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre
2009 1203 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 159/XXVI/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr 59/VIII/2003 Rady Gminy z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanniki
2009 1204 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/124/08 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Mordy na rok 2009
2009 1198 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/08 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grabów nad Pilicą na rok 2009
2009 1225 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wołomińskiego a Wojewodą Mazowieckim w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2009 1227 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Legionowskiego, a Wojewodą Mazowieckim w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2009 1228 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Otwockiego, a Wojewodą Mazowieckim w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2009 1226 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a Wojewodą Mazowieckim w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2009 1229 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Pruszkowskiego, a Wojewodą Mazowieckim w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2009 1234 2009-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
2009 1196 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2009 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szygi i Zawady-Ponikiew
2009 1197 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2009 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prycanowo i Podborze
2009 1194 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23
2009 1193 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki
2009 1239 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/08 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1240 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/08 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczutowo na rok 2009
2009 1248 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr 119/XXVII/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 1236 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/164/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
2009 1237 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/165/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
2009 1238 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/08 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczutowo
2009 1241 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XLV/211/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Piastowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 1242 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XLV/212/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piastów
2009 1243 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/464/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2008r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Jagiełły, Broniewskiego, Prusa i Czerwonego Krzyża
2009 1244 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/465/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy dla 32 segmentów w zabudowie szeregowej od ulicy Leśnej
2009 1245 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/466/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy biegnącej od wiaduktu garwolińskiego wzdłuż torów w kierunku ulicy Warszawskiej
2009 1247 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie herbu Gminy Borkowice
2009 1249 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/113/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania i transportu nieczystości płynnych
2009 1250 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/09 Rady Gminy w Olszance z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Olszanka
2009 1251 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej stawek opłaty targowej
2009 1252 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 1253 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walendów i Szamoty w gminie Nadarzyn
2009 1256 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2009 1255 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin
2009 1254 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2009 1246 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/09 Rady Gminy Bielany z dnia 22 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XV/93/08 Rady Gminy Bielany z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bielany.
2009 1258 2009-04-14 Decyzja Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 kwietnia 2009r. nr OWA-4210-24(2)/2009/346/VzmIII/BH
2009 1259 2009-04-14 Decyzja Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 kwietnia 2009r. nr OWA-4210-12(8)/2009/248/VII/BH
2009 1257 2009-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Starosty Ostrowskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Pierwszym Rodzinnym Domu Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej
2009 1269 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr 117/XXVII/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1270 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr 118/XXVII/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1262 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/09 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2009
2009 1263 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/09 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo Borki w miejscowości Białobrzeg Bliższy
2009 1264 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/09 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2009
2009 1267 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/113/08 Rady Gminy Młynarze z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Młynarze na rok 2009
2009 1268 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/98/08 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2009 1266 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/08 Rady Gminy w Teresinie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Teresin na rok 2009
2009 1272 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXX-158/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2009 1271 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXX/307/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu dotyczącego wynagrodzenia zasadniczego, dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów
2009 1273 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr 487/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2009r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2009 1260 2009-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 111 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pacynie
2009 1261 2009-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 112 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew
2009 1265 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/09 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo Borki w miejscowości Drężewo
2009 1284 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Stratucie Gminy Przasnysz
2009 1285 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem
2009 1282 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 165/XXV/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 53/VII/2007 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gąbin”
2009 1283 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 166/XXV/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, z terenu miasta i gminy Gąbin
2009 1281 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 150/XXIV/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Mochowo i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym
2009 1275 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Żyrardowskiego i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
2009 1299 2009-04-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żyrardowskiego z dnia 16 stycznia 2009r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2008 roku
2009 1276 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 1300 2009-04-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 6 lutego 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2008 rok
2009 1291 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/2009 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1290 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2009 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej
2009 1292 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2009 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej
2009 1302 2009-04-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Sokołowskiego z dnia 27 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok
2009 1280 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 144/XXVII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli, współwłaścicieli i zarządców nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i płynnych
2009 1286 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 155/XXIV/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegó-łowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1296 2009-04-17 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 grudnia 2008r. międzygminne zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Gminą Zielonka w sprawie zasady powierzenia Miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Zielonkę z Warszawą,
2009 1297 2009-04-17 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 grudnia 2008r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 maja 2007 r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą oraz Gminą Zielonka
2009 1287 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 156/XXIV/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 1288 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 157/XXIV/09 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bodzanów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2009 1289 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 167/XXIV/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gąsewo
2009 1274 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.
2009 1301 2009-04-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z dnia 31 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwai Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego za 2008 rok
2009 1277 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/7/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gielniów.
2009 1278 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/8/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości gminy Gielniów za wywóz nieczystości stałych i płynnych
2009 1279 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/9/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 1293 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/92/09 Rady Gminy Kazanów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kazanów
2009 1294 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/95/09 Rady Gminy Kazanów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2009 1295 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/96/2009 Rady Gminy Kazanów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 ścieków odprowadzanych przy pomocy urządzeń kanalizacyjnych
2009 1298 2009-04-17 Aneks Aneks nr 5 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 lutego 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Michałowice.
2009 1326 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/09 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1327 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/09 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 stycznia 2009r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Korytnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2009 1312 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr 193/96/09 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2009 1309 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 lutego 2009r. Uchwała Nr XXXI/168/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2009 1310 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2008
2009 1319 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr 153/XXVI/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z Kompleksową gospodarką odpadami w gminie Małkinia Górna poprzez realizację zadań: -Rekultywacja eksploatowanej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawistach Podleśnych; -Budowa gminnego punktu magazynowania odpadów / surowców wtórnych/ w Małkini Górnej.
2009 1318 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr 149/XXVI/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
2009 1317 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr 148/XXVI/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 1320 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/1/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasieniec na rok 2009
2009 1321 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/2/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Jasieniec oraz dalszego postępowania z nimi
2009 1323 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Łosicach
2009 1311 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/122/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok
2009 1303 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
2009 1308 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu zwoleńskiego
2009 1307 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2009 1306 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2009 1305 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2009 1304 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ich przebiegu na terenie powiatu Zwoleńskiego i miasta Zwoleń
2009 1322 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/110/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
2009 1313 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XX/150/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica
2009 1324 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Jakubów
2009 1325 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego oraz zasady ich wypłacania
2009 1316 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Siczki w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko
2009 1315 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko
2009 1314 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1330 2009-04-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego za 2008 rok
2009 1332 2009-04-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Michałowice
2009 1329 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna 1
2009 1328 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/288/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na rok 2009
2009 1331 2009-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Pilica z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą.
2009 1344 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku
2009 1361 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/141/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Garwolin na rok 2009
2009 1362 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XIV/69/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 listopada 2007r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 1360 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/140/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1359 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/176/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/149/08 z dnia 16 grudnia 2008r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prażmów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 1350 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/300/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe
2009 1337 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/203/04 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2009 1338 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/312/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/31/99 Rady Miasta Zielonka z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych powierzonych do prowadzenia Gminie Zielonka
2009 1351 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/158/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sienno
2009 1336 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2009 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki
2009 1349 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 133/XXXI/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc
2009 1333 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim i odrębnego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski.
2009 1380 2009-04-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przasnyskiego z dnia 26 lutego 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2008 roku
2009 1357 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIXN/136/09 Rady Gminy Somianka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo –Parcele
2009 1358 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIXN/137/09 Rady Gminy Somianka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Podgórna
2009 1356 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIXN/135/09 Rady Gminy Somianka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Popowo –Parcele
2009 1345 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 157/XXVI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2009 1346 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 158/XXVI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Gminnej w Gozdowie
2009 1347 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 162/XXVI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Gozdowo
2009 1348 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 163/XXVI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gozdowie
2009 1339 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 330/XXIV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Lesznowola
2009 1340 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 331/XXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagro-dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2009 1341 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 334/XXIV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 1342 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 335/XXIV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 1343 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 336/XXIV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy drogom
2009 1352 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/125/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Jednorożcu za samorządową instytucję kultury oraz nadania nazwy – Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu
2009 1354 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/127/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany zakresu działania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu i nadania nazwy - Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu
2009 1353 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/126/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu
2009 1334 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/201/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, dodatek mieszkaniowy oraz wysokość i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2009 1378 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 330/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowni
2009 1363 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XX/156/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Brudzeń Duży oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów sprawiania pogrzebu
2009 1335 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/2009 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009
2009 1364 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 235/XXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwu Liszyno świetlicy położonej we wsi Liszyno Gmina Słupno
2009 1365 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 237/XXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1366 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 242/XXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Szeligi gm. Słupno
2009 1367 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 243/XXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1368 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 2 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze
2009 1369 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 2 marca 2009r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2009 1370 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej
2009 1371 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia cen za wywóz nieczystości stałych i płynnych z mieszkaniowych zasobów komunalnych
2009 1372 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresuadministracji publicznej obejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych
2009 1373 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 244/XXIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 1374 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 248/XXIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zaciągnięcia w BOŚ S.A. w Warszawie kredytu we współpracy z WFOŚiGW
2009 1375 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 252/XXIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Niezapominajki/.
2009 1376 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 253/XXIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2009r. W sprawie nadania nazwy ulicy /Stokrotki/
2009 1377 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 254/XXIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Chabrów/
2009 1379 2009-04-20 Postanowienie Postanowienie nr OWA-4210-73(8)/2008/2009/13859/I/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 marca 2009r. w sprawie sprostowania pomyłki popełnionej w załączniku do decyzji z dnia 31 grudnia 2008 r. OWA-4210-73(6)2008/I/13859/ML zatwierdzającej taryfę dla ciepła dla Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2009 1355 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIXN/134/09 Rady Gminy Somianka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVI/51/2001 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej
2009 1464 2009-04-25 Informacja Informacja Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 27 marca 2009r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2009 1460 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Tarczyn
2009 1459 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Tarczyna
2009 1461 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania.
2009 1447 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr LII/1581/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2009 1458 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 marca 2009r. akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Brwinowie i utworzenia odrębnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej.
2009 1446 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
2009 1463 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/09 Rady Gminy Jadów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów.
2009 1448 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr LII/1589/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2009 1445 2009-04-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 roku
2009 1449 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr 103/XXVI/2008 Rady Gminy w Iłowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2009 1450 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2008 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Garwolin na 2009 rok
2009 1451 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/98/08 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czerwonka na rok 2009
2009 1452 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr 116/XVII/2008 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Wyszogród na rok 2009
2009 1453 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2008 Rady Gminy w Siennie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sienno na rok 2009
2009 1454 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/08 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2009
2009 1455 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
2009 1456 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Regimin na rok 2009
2009 1457 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr 135/XXVI/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostynin na rok 2009
2009 1462 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1393 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 września 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów - części wsi Wola Prażmowska, dla obszaru oliterowanego: ABCDEFGHIJA
2009 1397 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/106/08 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
2009 1383 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2009 Rady Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, dodatek mieszkaniowy oraz wysokość i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 1395 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto
2009 1396 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2007 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 września 2007r. w sprawie regulaminu oraz ustalania opłat za korzystanie z obiektów na Stadionie Miejskim w Przasnyszu
2009 1386 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1389 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/260/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/94/2005 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płońska
2009 1387 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr Nr XLVII/258/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia bonifikat od ceny sprzedawanych komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Płońsku przy ul. Św. M. M. Kolbe 9
2009 1388 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr Nr XLVII/259/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia bonifikat od ceny sprzedawanych komunalnych lokali mieszkalnych
2009 1385 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/09 Rady Gminy Regimin z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 1394 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr 194/XXVIII/09 Rady Miasta I Gminy Żuromin z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Żurominie
2009 1384 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/114/09 Rady Gminy Goszczyn z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goszczyn na rok 2009
2009 1391 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego i komunikacji lokalnej zlokalizowanych w rejonach ulic: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Żeromskiego i Słowackiego
2009 1392 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 1390 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego i komunikacji lokalnej zlokalizowanych w rejonach ulic: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Żeromskiego i Słowackiego oraz w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, jakie należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, przewidzianych w w/w zmianach miejscowego planu
2009 1381 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski
2009 1382 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Białobrzeskim
2009 1399 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego przyznawanie i wypłacanie dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2009 1402 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/175/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2009 1401 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/174/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego przyznawanie i wypłacanie dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2009 1400 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 lutego 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze za odbiór nieczystości stałych
2009 1398 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2009
2009 1429 2009-04-22 Decyzja Decyzja nr OGD-4210-112(14)/2008/2009/13859/I/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 kwietnia 2009r.
2009 1420 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/2008 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 września 2008r. w sprawie współdziałania gminy Miasto i Gmina z Gminą Nieporęt w realizacji zadań w zaakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2009 1421 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 24/2008 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wspódziałania Gminy Nieporęt z Gminą Legionowo w zakresie realizacji zadań edukacji publikacji obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych
2009 1422 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 25/2008 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie współdziałania Gminy Nieporęt z Gminą Wieliszew w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych
2009 1405 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/2008 Starosty Ostrowskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków realizacji w sposobu finansowania zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Gminą Andrzejewo a Powiatem Ostrowskim
2009 1406 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/2008 Starosty Ostrowskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków realizacji i sposobu finansowania zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Gminą Boguty Pianki a Powiatem Ostrowskim
2009 1407 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/2008 Starosty Ostrowskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków realizacji i sposobu finansowania zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Gminą Brok a Powiatem Ostrowskim
2009 1408 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 4/2008 Starosty Ostrowskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków realizacji i sposobu finansowania zimowego utrzymywania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Gminą Małkinią Górną a Powiatem Ostrowskim
2009 1409 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 5/2008 Starosty Ostrowskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków realizacji i sposobu finansowania zimowego utrzymania dróg powiatowych
2009 1410 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 6/2008 Starosty Ostrowskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków realizacji i sposobu finansowania zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Gminą Ostrów Mazowiecka a Powiatem Ostrowskim
2009 1411 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 7/2008 Starosty Ostrowskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków realizacji i sposobu finansowania zimowego utrzymywania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Gminą Stary Lubotyń a Powiatem Ostrowskim
2009 1412 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 8/2008 Starosty Ostrowskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków realizacji i sposobu finansowania zimowego utrzymywania dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatowym zawarte pomiędzy Gminą Szulborze Wielkie a Powiatem Ostrowskim.
2009 1413 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 9/2008 Starosty Ostrowskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków realizacji i sposobu finansowania zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Gminą Wąsewo a Powiatem Ostrowskim
2009 1414 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 10/2008 Starosty Ostrowskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków realizacji i sposobu finansowania zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Gminą Zaręby Kościelne a Powiatem Ostrowskim
2009 1415 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Radzymin
2009 1416 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wspólnej zadań drogowych, zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Radzymin
2009 1417 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-6/08 Starosty Wyszkowskiego z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Zabrodziu
2009 1418 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 68/2008 Starosty Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Gostynińskim
2009 1419 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 69/2008 Starosty Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Makowskim
2009 1423 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 19 listopada 2008r. międzygminne zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Miastem Sulejówek
2009 1424 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr BZU/2/08 Starosty Wyszkowskiego z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Gminą Brańszczyk
2009 1425 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr DZU/2/08 Starosty Wyszkowskiego z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Gminą Długosiodło
2009 1426 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr SZU/2/08 Starosty Wyszkowskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Gminą Somianka
2009 1427 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr ZZU/2/08 Starosty Wyszkowskiego z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Zabrodzie
2009 1428 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr WZU/2/08 Starosty Wyszkowskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Burmistrzem Wyszkowa
2009 1403 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w podziale Gminy Zakrzew na obwody głosowania.
2009 1404 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzew
2009 1430 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr 29/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych"
2009 1444 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 2 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2009 1443 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr 492/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock
2009 1434 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/09 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2009 1431 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok
2009 1432 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu powiatu białobrzeskiego, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 1433 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/111/2008 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009
2009 1435 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2008 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Łąck na rok 2009
2009 1436 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/66/08 Rady Gminy Chlewiska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
2009 1437 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/67/08 Rady Gminy Chlewiska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1438 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/68/08 Rady Gminy Chlewiska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 38+000 do km 40+700 i od km 41+400 do km 45+217 na terenie gminy Chlewiska”
2009 1439 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/69/08 Rady Gminy Chlewiska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi szydłowieckiemu
2009 1440 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXII/71/2008 Rady Gminy Joniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Joniec na 2009 rok
2009 1441 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2008 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziejowice na rok 2009
2009 1442 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2008 Rady Gminy Repki z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Repki na rok 2009
2009 1489 2009-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 4/2009 z dnia 5 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Garbatka-Letnisko w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 roku.
2009 1490 2009-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 5/2009 z dnia 5 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Magnuszew w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 roku
2009 1478 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Klembów
2009 1491 2009-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 3/2009 z dnia 5 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Sieciechów w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 roku
2009 1492 2009-04-26 Porozumienie Porozumienie nr . z dnia 4 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Wiskitki a Powiatem Żyrardowskim w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice - Franciszków”
2009 1474 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/1/2009 z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących działania wobec dłużników alimentacyjnych
2009 1477 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/13/2009 z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nieporęt
2009 1476 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/11/2009 z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nieporęt w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Nieporęt”
2009 1475 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/9/2009 z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy „Osiedle Wojskowe” drogom wewnętrznym położonym we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt stanowiącym działki o numerach ewid.: 170/11, 170/38, 170/35, 170/41, 170/47, 140/72, 170/164
2009 1488 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Iłża
2009 1487 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu
2009 1481 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr 153/XX/2009 z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 224/XXX/2006 Rady Gminy Załuski z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 1483 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr 158/XX/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Załuski
2009 1482 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr 157/XX/2009 z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski
2009 1485 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/335/2009 z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2009.
2009 1473 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr 167/XXIV/09 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania
2009 1472 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr 165/XXIV/09 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach
2009 1471 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr 159/XXIV/09 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich pobierania
2009 1470 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr 157/XXIV/09 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętego uchwałą nr 74/VIII/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 22 sierpnia 2003r
2009 1486 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr 326/V/25/2009 z dnia 2 marca 2009r. uchwała w sprawie dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2009 1465 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr 174/XXXI/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2009
2009 1497 2009-04-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr - z dnia 19 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu sierpeckiego za 2008 rok
2009 1480 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Klembów na rok 2009.
2009 1479 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 1469 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/141/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tczów
2009 1496 2009-04-26 Informacja Informacja nr . z dnia 9 marca 2009r. zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Gostynin
2009 1493 2009-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . z dnia 11 marca 2009r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Sochaczewie
2009 1494 2009-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . z dnia 10 marca 2009r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mrozy.
2009 1484 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2009 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miedzna
2009 1495 2009-04-26 Informacja Informacja nr . z dnia 11 marca 2009r. o projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący 20 obrębów ewidencyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2009 1468 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/71/2009 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parysów na 2009 rok
2009 1466 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/69/09 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawe do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2009 roku
2009 1467 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/70/09 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2009
2009 1518 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/120/09 z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Jednorożcu za samorządową instytucję kultury oraz nadania nazwy – Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu
2009 1519 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/121/09 z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu
2009 1517 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/119/09 z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany zakresu działania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu i nadania nazwy - Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu
2009 1498 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
2009 1531 2009-04-28 Aneks Aneks nr 5 z dnia 2 marca 2009r. zawarty pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2009 1513 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXI/135/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goworowo na rok 2009
2009 1516 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2009
2009 1522 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2009 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Nadarzyn
2009 1526 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/292/2009 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut
2009 1525 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/2009 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin
2009 1524 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/2009 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Nadarzyn
2009 1523 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/2009 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
2009 1502 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy drogi, położonej we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice
2009 1512 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na rok 2009
2009 1521 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/137/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2009 1527 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr RIO-R/374/08 z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Tczów projekcie budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, możliwości sfinansowania planowanego deficytu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu gminy
2009 1509 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/2009 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą
2009 1508 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/339/2009 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/540/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 16 października 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Mława
2009 1533 2009-04-28 Informacja Informacja nr 1/09 z dnia 11 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008r
2009 1529 2009-04-28 Porozumienie Porozumienie z dnia 27 lutego 2009r. z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Miastem Siedlce, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.
2009 1503 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/162/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin
2009 1504 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/163/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno
2009 1505 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/164/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/93 z dnia 28 marca 2008r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Prażmów, prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 1506 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/167/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania oraz warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2009 1507 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/173/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławki
2009 1499 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2009 z dnia 26 lutego 2009r. Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom
2009 1500 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszków
2009 1501 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Wyszków
2009 1515 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/114/09 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk za pobraną wodę z wodociągu publicznego oraz za wprowadzenie ścieków zbiorowych do urządzeń kanalizacyjnych
2009 1514 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/113/09 z dnia 20 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę (uchwała nr VI/35/07 Rady Gminy w Przytyku z dn. 25 kwietnia 2007r.) w sprawie przyjęcia „Regulaminu targowiska w Przytyku”.
2009 1528 2009-04-28 Porozumienie Porozumienie z dnia 19 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Legionowo w sprawie zasad wykonywania przez Miasto zleconych przez Gminę zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy, zwanych dalej usługami
2009 1520 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2009 z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych na 2009 rok
2009 1532 2009-04-28 Aneks Aneks nr 13 z dnia 7 stycznia 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 marca 2004 r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Nieporęt
2009 1530 2009-04-28 Aneks Aneks nr 3 z dnia 10 marca 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007 r. zawartego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Michałowice
2009 1510 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/363/2009 z dnia 24 marca 2009r. o zmianie Uchwały Nr XLIV /529/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie podziału miasta Mławy na stałe obwody głosowania
2009 1511 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/364/2009 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 14 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie
2009 1535 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/87/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad zbycia dzierżawy, najmu, oddania w użytkowanie oraz użyczania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
2009 1570 2009-04-29 Sprawozdanie Sprawozdanie z dnia 26 lutego 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008
2009 1544 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/546/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 1548 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj
2009 1566 2009-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
2009 1564 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXX/160/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brańszczyk na rok 2009
2009 1536 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/09 z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
2009 1545 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/09 z dnia 9 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu dostarczania wody
2009 1549 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewoszów na rok 2009
2009 1565 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr RIO-R /356/ 08 z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy
2009 1546 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2009 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
2009 1547 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2009 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1563 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXV/207/09 z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie przejęcia od Powiatu Legionowskiego do dalszego prowadzenia przez Gminę Wieliszew Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem oraz nabycia w formie darowizny zabudowanych nieruchomości gruntowych, na których położone są szkoły wchodzące w skład tego zespołu
2009 1562 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr 205/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia międzygminnego
2009 1537 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr L/1512/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacji miejskiej oraz miejskich placach zabaw dla dzieci
2009 1538 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr L/1514/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta stołecznego Warszawy kartą płatniczą
2009 1539 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr L/1520/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego - część "Moczydłowska Wschód”
2009 1540 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr L/1524/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie
2009 1541 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr L/1533/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 1553 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr 304/XXXVI/09 z dnia 30 stycznia 2009r. nadania nazwy Róży Wiatrów ulicy położonej we wsi Skubianka
2009 1558 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr 317/XXXVIII/09 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy Oleńki ulicy położonej w Serocku
2009 1557 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr 316/XXXVIII/09 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania ulicy położonej w Serocku nazwy Józefa Nodzykowskiego
2009 1556 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr 307/XXXVI/09 z dnia 30 stycznia 2009r. nadania nazwy Zaciszna ulicy położonej we wsi Gąsiorowo
2009 1555 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr 306/XXXVI/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy Wczasowa ulicy położonej we wsi Jachranka
2009 1554 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr 305/XXXVI/09 z dnia 30 stycznia 2009r. nadania nazwy Polnego Wiatru ulicy położonej we wsi Jachranka
2009 1542 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr L/1534/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 1559 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XLI/248/09 z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/214/08 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2009 1561 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XLI/254/09 z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stałej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach
2009 1560 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XLI/250/09 z dnia 6 marca 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 1551 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/09 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie naniesienia zmian w uchwale Rady Gminy w Sieciechowie nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1550 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/09 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania na nieruchomościach będących własnością Gminy Sieciechów
2009 1568 2009-04-29 Informacja Informacja z dnia 9 marca 2009r. operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręb 44 Kobyłka
2009 1571 2009-04-29 Sprawozdanie Sprawozdanie z dnia 24 lutego 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pruszkowskiego za 2008 rok
2009 1567 2009-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie z dnia 16 marca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do rady Gminy Brudzeń Duży przeprowadzonych w dniu 15 marca 2009 r.
2009 1569 2009-04-29 Lista Lista z dnia 30 stycznia 2009r. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie
2009 1552 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/209 z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy Dębe Wielkie na rok 2009
2009 1572 2009-04-29 Sprawozdanie Sprawozdanie z dnia 29 grudnia 2008r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego za 2008 rok.
2009 1534 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr 175/XXVIII/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski
2009 1543 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr 441/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu miasta Radomia, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 1623 2009-04-30 Aneks Aneks nr 10 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą i Gminą Ożarów Mazowiecki
2009 1622 2009-04-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego; Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą i Gminą Ożarów Mazowiecki w sprawie zapewnienia wykonywania usług gminnego transportu zbiorowego zaspokajających potrzeby mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie przejazdów do Warszawy i z Warszawy
2009 1597 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 286/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2009 1594 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 282/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wiązowna za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
2009 1595 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 283/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w spawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo - wychowawczych Gminy Wiązowna
2009 1596 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 285/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2009 1593 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 272/XXXI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiązowna na rok 2009
2009 1590 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/370/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przejęcie przez Gminę Legionowo od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
2009 1592 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/376/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo
2009 1591 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/375/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Legionowie przy ul. Władysława Broniewskiego 7
2009 1586 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XX/120/09 Rady Gminy Winnica z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy
2009 1587 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr II/4/09 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie utworzenia stałego obwodu głosowania i zmiany granic istniejących obwodów głosowania na terenie gminy Kowala
2009 1588 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/09 Rady Gminy Jadów z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Urlach
2009 1584 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/139/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie podziału ulic należących do różnych miejscowości
2009 1585 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Przedszkola Gminnego w Dębem Wielkim
2009 1578 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/121/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2009 1579 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/122/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
2009 1580 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/123/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia granic obwodów Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
2009 1581 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/124/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie o zamiarze założenia i prowadzenia przez Gminę Mińsk Mazowiecki Publicznego Gimnazjum w Janowie
2009 1582 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/125/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego
2009 1583 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/127/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania i ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2009 1604 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 147/XVIII/09 Rady Gminy Biała z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Stara Biała na obwody głosowania.
2009 1605 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 148/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej
2009 1606 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 149/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Biała
2009 1577 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/123/09 Rady Gminy Sieciechów z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 1589 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 94/XXIII/2009 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 87/XXIII/2008 z dn. 30.12.2008 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2009
2009 1600 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 139/XVIII/09 Rady Gminy Biała z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektórych innych składników wynagradzania oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród, wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
2009 1601 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 144/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych gminy Stara Biała.
2009 1602 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 145/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi BIAŁA gmina Stara Biała
2009 1603 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 146/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi Maszewo Duże i wschodniej części wsi Mańkowo Gmina Stara Biała.
2009 1574 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/144/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1575 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 marca 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Goworowie oraz nadania Statutu
2009 1573 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziska Mazowieckiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski
2009 1615 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/176/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania
2009 1616 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/269/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym i Szpitalu w Płońsku w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
2009 1621 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
2009 1620 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale Miasta Otwocka na stałe obwody głosowania
2009 1617 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 388/XXIX/2009 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 marca 2009r. w sprawie utworzenia odręnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
2009 1619 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 364/XXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Lesznowola na stałe obwody głosowania
2009 1618 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 362/XXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 1624 2009-04-30 Informacja Informacja Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Ożarów Mazowiecki
2009 1625 2009-04-30 Informacja Informacja Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 kwietnia 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Kozienice.
2009 1614 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
2009 1607 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/2008 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 1608 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 436/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych miasta Płocka w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2009 1609 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/24/08 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 października 2008r. w sprawie określenia stawki ekwiwalentu pieniężnego za każdą gadzinę udziału członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Radzanów w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym oraz zasad jego wypłacania
2009 1610 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/08 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kampinos za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kampinos
2009 1611 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/08 Rady Miasta Żyrardów z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Żyrardów
2009 1612 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2008 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2009 1613 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/82/08 z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wyśmierzyce za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
2009 1598 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2009 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale nr II/11/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 3 grudnia 2002r.w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 1599 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/233/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Piastowa oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez masowych w ramach „Dni Piastowa”
2009 1576 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/122/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy Sieciechów, których obowiązek usuwania przejęła gmina.