Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Marzec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 547 2009-03-01 Uchwała Uchwała nr 135/XXV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małkini Górnej na rok 2009.
2009 548 2009-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2009.
2009 549 2009-03-01 Uchwała Uchwała nr 87/XXII/2008 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2009.
2009 550 2009-03-01 Uchwała Uchwała nr 88/XXII/2008 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 551 2009-03-01 Uchwała Uchwała nr 91/XXII/2008 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 48/XII/2007 z dnia 28.12.2007 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2008.
2009 552 2009-03-01 Uchwała Uchwała nr 317/XXV/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha - część południowa (teren pomiędzy drogą krajową Nr 79 i ulicą Europejską).
2009 554 2009-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 186/VI/08 Starosty Wołomińskiego z dnia 2 czerwca 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Gminą Tłuszcz w sprawie realizacji zadań z zakresu remontu i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Tłuszcz.
2009 553 2009-03-01 Uchwała Uchwała nr 18/X/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na rok 2009.
2009 563 2009-03-01 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Karczew z dnia 1 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Karczew do porozumienia międzygminnego z dnia 24 października 2007r.
2009 555 2009-03-01 Porozumienie Porozumienie nr . Starosty Grodziska Mazowieckiego z dnia 30 września 2008r. zawarte pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki, a Powiatem Grodziskim w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Grodziskiego zawarte w dniu 30 września 2008r.
2009 556 2009-03-01 Porozumienie Porozumienie nr . Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 26 września 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Przysuskim, a Gminą Borkowice, Gminą Gielniów, Gminą Klwów, Gminą Odrzywół, Gminą i Miastem Przysucha, Gminą Rusinów, Gminą Wieniawa w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu przysuskiego".
2009 557 2009-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 26/WZS/P/146/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Gminą - Miastem Płock, a Powiatem Kutnowskim w sprawie realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Płocku.
2009 565 2009-03-01 Aneks Aneks nr 4/10/ONW/P/149/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Gminą Gozdowo, a Gminą Miasto Płock do porozumienia nr 2/ONW/P/25/2007 zawartego w dniu 19 lutego 2007r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy.
2009 566 2009-03-01 Aneks Aneks nr 4/11/ONW/P/150/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Gminą Słupno, a Gminą Miasto Płock do porozumienia nr 4/ONW/P/51/2007 zawartego w dniu 17 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy.
2009 559 2009-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 12/ONW/P/151/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 grudnia 2008r. zawarte pomiędzy Gminą Bielsk, a Gminą Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy.
2009 560 2009-03-01 Porozumienie Porozumienie nr . Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11 lipca 2008r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Radom, a Miastem i Gminą Białobrzegi w sprawie współpracy Miasta i Gminy Białobrzegi z Gminą Miasta Radomia w zakresie odzysku i utylizacji odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi.
2009 561 2009-03-01 Porozumienie Porozumienie nr . Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Gminą Skórzec w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Skórzec.
2009 567 2009-03-01 Informacja Informacja nr . Starosty Siedleckiego z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Borki-Paduchy gm. Wiśniew.
2009 562 2009-03-01 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2008r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Lesznowola do Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 marca 2008 r.
2009 564 2009-03-01 Aneks Aneks nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 października 2008r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą, a Gminą Piaseczno do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 marca 2004 r.
2009 558 2009-03-01 Porozumienie Porozumienie nr . Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 27 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a gminą Miasto i Gmina Serock w sprawie powierzenia gminie Miasto i Gmina Serock obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
2009 587 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
2009 569 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2008 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu płońskiego na rok 2009.
2009 570 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr 147/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
2009 571 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr 148/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 572 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/2008 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Łaskarzewie w 2009 roku.
2009 573 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/121/2008 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2009 roku.
2009 574 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/2008 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy "Deklaracji na podatek od nieruchomości" oraz "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzewa w 2009 roku.
2009 575 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/2008 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości podatku rolnego na terenie Miasta Łaskarzewa w 2009 roku.
2009 576 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/2008 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy "Deklaracja na podatek rolny" oraz "Informacja w sprawie podatku rolnego", obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzewa w 2009 roku.
2009 577 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/2008 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na terenie miasta Łaskarzewa w 2009 roku.
2009 578 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2008 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy "Deklaracja na podatek leśny" oraz "Informacja w sprawie podatku leśnego" obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzewa w 2009 roku.
2009 579 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/127/2008 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2009 roku oraz zwolnień w tym podatku.
2009 580 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/477/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/204/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2008-2012.
2009 581 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr 271/XXIX/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechanów na rok 2009.
2009 582 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr 280/XXIX/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krubin II" w Ciechanowie.
2009 583 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/106/08 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2009 584 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/111/08 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu.
2009 585 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/55/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gielniów na rok 2009.
2009 586 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/59/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2008 roku.
2009 568 2009-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 63 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej Wojewody Mazowieckiego ds. weryfikacji zniszczeń powstałych wskutek klęski żywiołowej
2009 589 2009-03-03 Uchwała Uchwała nr 204/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Nasielsk w Powiecie Nowodworskim
2009 598 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zwane dalej "Porozumieniem", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kampinos
2009 599 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie zwalczania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (tzw. ptasiej grypy), zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Brudzeń Duży
2009 600 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2008r. w sprawie zwalczania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (tzw. ptasiej grypy), zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nowy Duninów
2009 601 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2008r. w sprawie zwalczania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (tzw. ptasiej grypy), zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Żuromińskim
2009 602 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2008r. w sprawie zwalczania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (tzw. ptasiej grypy), zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Płockim
2009 603 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2008r. w sprawie zwalczania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (tzw.ptasiej grypy), zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Bieżuń
2009 604 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2008r. w sprawie zwalczania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (tzw. ptasiej grypy), zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Siemiątkowo.
2009 605 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2008r. w sprawie zwalczania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (tzw. ptasiej grypy), zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą i Miastem Żuromin
2009 606 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2008r. w sprawie zwalczania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (tzw. ptasiej grypy), zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kuczbork-Osada.
2009 607 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2008r. w sprawie zwalczania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (tzw. ptasiej grypy), zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckiem a Gminą Lubowidz
2009 596 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zwane dalej "Porozumieniem", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Maków Mazowiecki
2009 590 2009-03-03 Uchwała Uchwała nr 291/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy Juliana Tuwima ulicy położonej w Serocku.
2009 591 2009-03-03 Uchwała Uchwała nr 292/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy Elizy Orzeszkowej ulicy położonej w Serocku.
2009 592 2009-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/08 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009".
2009 593 2009-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 594 2009-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.
2009 595 2009-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.
2009 625 2009-03-03 Ogłoszenie Ogłoszenie nr . Starosty Sochaczewskiego z dnia 13 stycznia 2009r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu uzupełnienia składu Rady.
2009 626 2009-03-03 Informacja Informacja nr . Starosty Mławskiego z dnia 24 grudnia 2008r. o operacie opisowo - kartograficznym gm. Strzegowo.
2009 608 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Starosty Żuromińskiego z dnia 24 kwietnia 2008r. zawarte pomiędzy Gminą Lubowidz, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubowidz do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2009 618 2009-03-03 Aneks Aneks nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 14 października 2008r. zawarty pomiędzy Gminą Lubowidz, a Powiatem Żuromińskim do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubowidz do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2009 609 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2009 619 2009-03-03 Aneks Aneks nr 4 Starosty Żuromińskiego z dnia 12 stycznia 2009r. zawarty pomiędzy Starostą Żuromińskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark do porozumienia z dnia 19 stycznia 2005r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r., nr 2 z dnia 04-01-2007 r.i nr 3 z dnia 09-01-2008 r.
2009 620 2009-03-03 Aneks Aneks nr 5 Starosty Żuromińskiego z dnia 12 stycznia 2009r. zawarty pomiędzy Starostą Żuromińskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły do porozumienia z dnia 19 stycznia 2005 r.zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r., nr 2/05 z dnia 02-02-2006r. i nr 3 z dnia 04-01-2007r. i nr 4 z dnia 09-01-2008r.
2009 610 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr UM.418/U/08 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 grudnia 2008r. międzygminne zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Kobyłka.
2009 621 2009-03-03 Aneks Aneks nr 1 Starosty Otwockiego z dnia 31 października 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Otwockim, a Powiatem Żuromińskim do porozumienia zawartego w dniu 25 marca 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curii w Otwocku.
2009 622 2009-03-03 Aneks Aneks nr 2/2008 Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 grudnia 2008r. do porozumienia nr 10/06 zawartego w dniu 17 października 2006 roku pomiędzy Powiatem Ciechanowskima Powiatem Przasnyskim w sprawie prowadzenia zadań publicznych w zakresie objęcia kandydatów z terenu Powiatu Przasnyskiego szkoleniem do pełnienia funkcji niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, prowadzenia placówek rodzinnych oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wielodzietnych, specjalistycznych o charakterze pogotowia rodzinnego przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Ciechanowie.
2009 623 2009-03-03 Aneks Aneks nr 12 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 grudnia 2008r. do porozumienia międzygminnego z dnia 26 marca 2004 r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Marki.
2009 611 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Ciechanowskim, a Miastem Zielona Góra w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego".
2009 624 2009-03-03 Aneks Aneks nr 9 Starosty Ciechanowskiego z dnia 17 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Ciechanowskim, a Powiatem Żuromińskim do porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2005 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2009 627 2009-03-03 Informacja Informacja nr WCC/591A/510/W/OWA/2009/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2009r. o decyzji w sprawie zmiany koncesji.
2009 597 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Łomianki obowiązku utrzymania grobów i cmentarza wojennego zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki, zwane dalej "Porozumieniem", zawarte pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim a Gminą Łomianki
2009 617 2009-03-03 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego niektórych zadań administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2009 612 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr BZU/09 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wykonywania zarządu nad drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania tych dróg w 2009r., zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Brańszczyk.
2009 588 2009-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi.
2009 613 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr DZU/09 Rady Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wykonywania zarządu nad drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania tych dróg w 2009r., zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Długosiodło.
2009 614 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr SZU/09 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wykonywania zarządu nad drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania tych dróg w 2009r., zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Somianka.
2009 615 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr ZZU/09 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wykonywania zarządu nad drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania tych dróg w 2009r., zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Zabrodzie.
2009 616 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr WZU/09 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wykonywania zarządu nad drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania tych dróg w 2009r., zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Burmistrzem Wyszkowa.
2009 642 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 288/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaja z końcem roku budżetowego
2009 638 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 105/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat.
2009 639 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 106/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie; przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 640 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 108/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy.
2009 641 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 109/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 630 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 80/XXI/2008 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szulborze Wielkie na rok 2009.
2009 629 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2009
2009 628 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
2009 648 2009-03-05 Informacja Informacja nr . Starosty Węgrowskiego z dnia 15 stycznia 2009r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Morzyczyn Włóki, Morzyczyn Włościański, Sadoleś, Sojkówek, Wilczogęby gmina Sadowne, powiat węgrowski.
2009 649 2009-03-05 Informacja Informacja nr . Starosty Węgrowskiego z dnia 15 stycznia 2009r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Bojewo, Kolonia Złotki, Kołodziąż, Kołodziąż Rybie, Orzełek gmina Sadowne, powiat węgrowski
2009 647 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/119/09 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rusinów na rok 2009.
2009 646 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/72/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Andrzejewo na rok 2009.
2009 644 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/74/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych
2009 645 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/75/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2009 631 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 837/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 632 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 841/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy SŁODKA ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno
2009 633 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 842/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Wola Gołkowska obejmującej obszary funkcjonalne w granicach oznaczonych za załączniku graficznym literami ABCDEFA
2009 634 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 870/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Piaseczno
2009 635 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 871/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Zalesia Górnego
2009 636 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 873/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Pracka
2009 637 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 875/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno
2009 643 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/161/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2009 r.
2009 656 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/2008 z dnia 18 marca 2008 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2009 657 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2009 rok .
2009 658 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2009 rok.
2009 659 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
2009 660 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
2009 662 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wprowadzania opłaty od posiadania psów i określenia jej stawki na 2009 rok.
2009 655 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzew na rok 2009.
2009 650 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/142/08 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2009
2009 663 2009-03-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 19 stycznia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2009r.
2009 654 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/96/08 Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2009.
2009 653 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/87/2008 Rady Gminy Kazanów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.
2009 651 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zwoleń na rok 2009.
2009 652 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2009 661 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009 rok .
2009 664 2009-03-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego z dnia 10 lutego 2009r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2009 665 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2008 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego
2009 666 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/08 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 668 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/08 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń, wysokość nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
2009 674 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/115/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego.
2009 667 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr 157/XXVI/2008 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2009 670 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2008 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
2009 669 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2008 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 671 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2008 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim.
2009 672 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/08 Rady Gminy Pniewy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego.
2009 673 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w roku 2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Słubice.
2009 675 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2008 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 676 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2008 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Lutocin.
2009 677 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 678 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXII/117/08 Rady Gminy w Wodyniach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 679 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/130/2008 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuczbork - Osada.
2009 680 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/109/08 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 681 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2008 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2009
2009 682 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2008 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Domanice.
2009 683 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr 442/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2009 684 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr 443/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 685 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr 447/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku"
2009 686 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/08 Rady Gminy Promna z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 687 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych na 2009 rok.
2009 688 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą w miejscowości Jankowice – „Folwark”, na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od a do l.
2009 689 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr 147/XXVI/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń o charakterze użyteczności publicznej.
2009 690 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tarczyn.
2009 692 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 693 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karczew na rok 2009
2009 705 2009-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr . Starosty Płońskiego z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych - Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie
2009 700 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/102/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na rok 2009.
2009 701 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr 264/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Umiastów – Kaputy - Kręczki
2009 703 2009-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Starosty Żuromińskiego z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku.
2009 706 2009-03-11 Informacja Informacja nr . Starosty Garwolińskiego z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2009 695 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/72/2005 z dnia 19 października 2005 roku w sprawie ustalenia bonifikat od ceny sprzedanych komunalnych lokali mieszkalnych
2009 696 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomianki na rok 2009.
2009 697 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”.
2009 698 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin
2009 699 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 691 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr III/19/155/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego.
2009 694 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2008 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 702 2009-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Starosty Białobrzeskiego z dnia 9 lutego 2009r. z działalności z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.
2009 704 2009-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Starosty Grodziska Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za rok 2008.
2009 709 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/126/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Huszlew na rok 2009.
2009 716 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/124/08 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wieniawa na rok 2009.
2009 718 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/196/08 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzanowo na rok 2009.
2009 717 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/198/08 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 719 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkole podstawowej oraz w gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów.
2009 720 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2009 721 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/303/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
2009 722 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/304/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 723 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/307/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska gm. Jabłonna.
2009 724 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/91/08 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nur na rok 2009.
2009 725 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/92/08 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nur.
2009 708 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/97/08 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strachówka na rok 2009.
2009 712 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2008 Rady Gminy Promna z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2009 733 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr 143/XXIV/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sanniki w 2009 r.
2009 732 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/134/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica.
2009 731 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szreńsk.
2009 713 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/08 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 710 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew oraz ustalenia dziennej stawki żywieniowej za pobyt dziecka w przedszkolu.
2009 711 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i fizyczne.
2009 714 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2009.
2009 715 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/118/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kałuszyn.
2009 726 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/08 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009 określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iłża.
2009 736 2009-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1773/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2009 735 2009-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1772/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2009 707 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.
2009 734 2009-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 348/09 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego.
2009 737 2009-03-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-8(3)/2009/39/VIIzm/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lutego 2009r.
2009 727 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr 141/XX/2008 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą w 2009 roku.
2009 728 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr 142/XX/2008 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą w 2009 roku.
2009 729 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XII/88/08 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew.
2009 730 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 782 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/112/2008 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przesmyki na rok 2009.
2009 783 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/116/2008 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2009 779 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie powiatu węgrowskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
2009 813 2009-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Starosty Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.
2009 781 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 113/XXIV/2008 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 18 stycznia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha.
2009 780 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 112/XXIV/2008 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Sucha na rok 2009.
2009 788 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2008 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grębków na rok 2009.
2009 786 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/119/08 Rady Gminy Platerów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Platerów na rok 2009.
2009 787 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/08 Rady Gminy Platerów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród oraz wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których Gmina Platerów jest organem prowadzącym.
2009 784 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 307/V/23/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic na osiedlu „GTC Konstancja” we wsi Bielawa gm. Konstancin – Jeziorna.
2009 785 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 312/V/23/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych w domach wielolokalowych.
2009 793 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 297/XXXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2009.
2009 789 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2008 Rady Gminy Trojanów z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2009 790 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sochocin.
2009 792 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sochocin na rok 2009
2009 791 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 778 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2008 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu węgrowskiego na rok 2009 r.
2009 800 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
2009 799 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz zmian w regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
2009 801 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki.
2009 794 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 347/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
2009 798 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 361/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych.
2009 797 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 360/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych.
2009 796 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 353/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czachówek.
2009 795 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 348/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 222/XVIII/2008 z dnia 5 czerwca 2008r. dotyczącej wyłączenia drogi z użytkowania.
2009 814 2009-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 3 marca 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników głosowania i wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Leoncin.
2009 806 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 162/XXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania a także wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2009 805 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 161/XXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 41/VII/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 czerwca 2007r.
2009 808 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/130/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Kałuszyn.
2009 807 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/129/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.
2009 809 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, ich odpłatności, ceny 1 godziny świadczonej usługi opiekuńczej, w tymi specjalistycznej oraz zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
2009 811 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów.
2009 810 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Halinów.
2009 804 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/142/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 802 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/166/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1/2002 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 marca 2002r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu.
2009 803 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/167/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/30/2001 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu.
2009 815 2009-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 3 marca 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kobyłka.
2009 816 2009-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Brwinowie.
2009 812 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 70/2008 Zgromadzenia Związku Gmin "Radomka" z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "Radomka" na 2009 rok.
2009 740 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/112/08 Rady Gminy Sieciechów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieciechów na 2009 rok.
2009 741 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2008 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baboszewo na rok 2009.
2009 773 2009-03-13 Aneks Aneks nr 1/09 Starosty Ciechanowskiego z dnia 14 stycznia 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 15 lutego 2005r. pomiędzy Starostą Powiatu Ciechanowskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów.
2009 775 2009-03-13 Aneks Aneks nr 1/09 Starosty Ciechanowskiego z dnia 14 stycznia 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 7 lutego 2005r. pomiędzy Starostą Powiatu Ciechanowskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk.
2009 774 2009-03-13 Aneks Aneks nr 1/09 Starosty Ciechanowskiego z dnia 14 stycznia 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 11 lutego 2005r. pomiędzy Starostą Powiatu Ciechanowskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz.
2009 777 2009-03-13 Informacja Informacja nr . Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 stycznia 2009r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Miasta Mławy.
2009 742 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/526/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
2009 771 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Józefów z dnia 30 grudnia 2008r. międzygminne zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Józefów w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego.
2009 743 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stromiec
2009 767 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie nr 3/0NW/P/5/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Słupno a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego.
2009 768 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie nr 4/ONW/P/6/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Brudzeń Duży a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego.
2009 769 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie nr 5/OWN/P/7/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Gozdowo a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego.
2009 770 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie nr 6/ONW/P/8/2009 Rady Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Stara Biała a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego.
2009 744 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/517/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowych zasad ich przyznawania, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz zasad podziału nagród i przyznawania dodatku mieszkaniowego w roku 2009.
2009 745 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/96/08 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jastrzębia na rok 2009.
2009 738 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 329/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 739 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/115/08 Rady Gminy w Wodyniach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 752 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr LXVIII/326/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu na 2009 rok określającego wysokość dodatków i składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2009 753 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/122/08 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009.
2009 746 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/143/08 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu na 2009 rok wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży.
2009 747 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 109/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.
2009 748 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 110/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 749 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2008 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacyna.
2009 766 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 482/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2009 765 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 480/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu.
2009 764 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 475/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2008 rok.
2009 763 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 470/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania imienia Czesława Janczarskiego Przedszkolu Publicznemu Nr 17 w Radomiu, ul. Zbrowskiego 10.
2009 762 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 469/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Radomiu, ul. Trojańska 5.
2009 761 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 468/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Odzieżowych w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 na Zespół Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu, ul. Śniadeckich 5.
2009 760 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 466/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci szkół ponadgimnazjalnych.
2009 759 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 465/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 165/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia.
2009 758 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 463/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę nr 128/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11.06. 2007 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
2009 757 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 462/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
2009 756 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 448/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia do współdziałania z Gminą Kowala w zakresie realizacji drogi publicznej – „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu” łączącej drogi nr 7 i nr 12, przebiegającej przez teren Gminy Miasta Radomia i teren Gminy Kowala.
2009 776 2009-03-13 Aneks Aneks nr 2 Starosty Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2008r. do porozumienia z dnia 4 września 2006r. zawarty pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a Powiatem Sieradzkim.
2009 750 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2008 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Nadarzyn, niektórych składników wynagrodzenia w 2009 r.
2009 751 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 192/XXIV/2008 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
2009 755 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jaktorów.
2009 754 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego w 2009 roku.
2009 772 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie nr . Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2008r. międzygminne zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Legionowo.
2009 833 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :zawysługę lat, motywacyjnego,funkycjego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 845 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/503/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 825 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr 92/XVIII/2008 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
2009 826 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
2009 824 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2008 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre.
2009 830 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2008 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego - dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Goszczyn na rok 2009.
2009 840 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2008 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzegowo na rok 2009.
2009 846 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXX/328/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.
2009 847 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXX/317/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie: nadania nowych nazw ulic na terenie m. Nowy Dwór Mazowiecki.
2009 839 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr 154/XXV/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/VIII/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanniki.
2009 834 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2009.
2009 835 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013.
2009 843 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009.
2009 823 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr 139/XXIII/08 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bulkowo na rok 2009.
2009 838 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XIX/93/08 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2009.
2009 842 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szreńsk na rok 2009.
2009 827 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXX/58/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 – 2015.
2009 828 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/1/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Gielniów oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 829 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/3/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gielniów.
2009 831 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/08 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2009.
2009 832 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/08 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Publicznego Przedszkola w Górznie z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Górznie Filia w Reducinie.
2009 820 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego.
2009 821 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/118/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego.
2009 822 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/119/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2009 848 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 850 2009-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Starosty Ostrołęckiego z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszyńcu.
2009 841 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/112/08 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szelków w 2009r.
2009 851 2009-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Starosty Ostrołęckiego z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowej Wsi Wschodniej.
2009 855 2009-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/09 Starosty Żyrardowskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.
2009 836 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Południowego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego.
2009 856 2009-03-17 Komunikat Komunikat nr . Starosty Sierpeckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2009 rok.
2009 854 2009-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Starosty Zwoleńskiego z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia w 2009 roku miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gródku.
2009 852 2009-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2009 Starosty Otwockiego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2009 r.
2009 849 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr 239/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Milanówek w roku 2009.
2009 844 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/352/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Legionowo.
2009 837 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr 134/XXIV/08 Rady Gminy Płoniawy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura w 2009 r.
2009 817 2009-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 83 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie.
2009 818 2009-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 84 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie.
2009 819 2009-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 85 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy .
2009 853 2009-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 Starosty Otwockiego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2009 roku.
2009 939 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/229/08 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2009.
2009 936 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/120/08 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sterdyń na rok 2009.
2009 937 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/126/08 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 30 grudnia 2008r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat .
2009 938 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXII/162/09 Rady Gminy Liw z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością gminy Liw .
2009 958 2009-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/09 Starosty Mińskiego z dnia 10 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Falbogach.
2009 959 2009-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/09 Starosty Mińskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni.
2009 957 2009-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 Starosty Pruszkowskiego z dnia 10 marca 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie oraz w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Pruszkowie w 2009 roku.
2009 934 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr 289/XXVII/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat radomski.
2009 935 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr 290/XXVII/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat radomski.
2009 940 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/237/08 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuszcz.
2009 941 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/239/08 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2009 942 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/98/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2009 943 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/161/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli dla nauczycieli i dyrektorów oraz wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Ojrzeń.
2009 944 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr 285/XXX/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania w 2009 roku nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2009 945 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 946 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr 318/V/24/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2009.
2009 947 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr 319/V/24/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
2009 948 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Miejską w Warce w roku 2009.
2009 949 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 marca 2009r. w sprawie powołania dla sołectwa Rudno inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 950 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 marca 2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej, powołania inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2009 951 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego.
2009 952 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 953 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/94/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 6 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wierzbno.
2009 954 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/132/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także szczegółowych zasad obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 955 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII-32/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 956 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr 917/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok.
2009 932 2009-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.
2009 917 2009-03-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 7 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Mławskim a Gminą Stupsk w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Mławski Przedszkola Specjalnego w Mławie.
2009 918 2009-03-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 8 października 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Mławskim a Gminą Lipowiec Kościelny w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Mławski Przedszkola Specjalnego w Mławie.
2009 920 2009-03-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 1 października 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Mławskim a Gminą Wieczfnia Kościelna w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Mławski Przedszkola Specjalnego w Mławie.
2009 919 2009-03-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 1 października 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Mławskim a Gminą Szydłowo w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Mławski Przedszkola Specjalnego w Mławie.
2009 921 2009-03-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 1 października 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Mławskim a Gminą Radzanów w sprawie założenia prowadzenia przez Powiat Mławski Przedszkola Specjalnego w Mławie.
2009 912 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 - 2008.
2009 913 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
2009 931 2009-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.
2009 929 2009-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.
2009 930 2009-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wołomińskiego z dnia 28 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.
2009 933 2009-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z dnia 12 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.
2009 928 2009-03-20 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Piaseczyńskim do porozumienia z dnia 31 października 2002r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania podań i wydawania paszportów.
2009 925 2009-03-20 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Warszawskim Zachodnim do porozumienia z dnia 7 października 2002r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania podań i wydawania paszportów.
2009 924 2009-03-20 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pruszkowskim do porozumienia z dnia 10 października 2002r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania podań i wydawania paszportów.
2009 926 2009-03-20 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim do porozumienia z dnia 18 września 2002r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania podań i wydawania paszportów.
2009 927 2009-03-20 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Legionowskim do porozumienia z dnia 1 października 2002r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania podań i wydawania paszportów.
2009 922 2009-03-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zwane dalej „Porozumieniem", zawarte pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Lipsko.
2009 911 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr 149/XXXI/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.
2009 910 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr 90/XIX/08 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boguty-Pianki na rok 2009.
2009 915 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/92/2008 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2009 rok.
2009 914 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XIX/82/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sobienie Jeziory na rok 2009.
2009 923 2009-03-20 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 stycznia 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 26 marca 2004r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Marki.
2009 916 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom.
2009 909 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr 89/XIX/08 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 988 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w "Domu pod Kasztanami" Domu Dziecka w Siedlcach.
2009 991 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Siedlcach.
2009 990 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach.
2009 989 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
2009 960 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2009 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/156/2005 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego oraz dokonywania zakupów i przyjmowania darowizn przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2009 993 2009-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 2/2009 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Nasielsk.
2009 992 2009-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 2 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Gminą Nasielsk w sprawie powierzenia zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Nasielsk.
2009 995 2009-03-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nowodworskiego z dnia 29 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku w Powiecie Nowodworskim.
2009 987 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Starosty Nowodworskiego z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu nowodworskiego.
2009 961 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/1470/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2009 962 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/1474/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmiany siedziby i nadania numeru Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Warszawie, ul. Umińskiego 11.
2009 963 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/1476/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m. st. Warszawie.
2009 964 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/1477/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
2009 965 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/1478/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
2009 966 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/1484/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.
2009 967 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/1488/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach.
2009 968 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/1505/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 41 w Warszawie, ul. L. Kruczkowskiego 12 B.
2009 969 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/1506/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
2009 970 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/1507/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
2009 971 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/1509/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej – część II.
2009 985 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2008 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w roku 2009.
2009 986 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2008 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach w roku 2009.
2009 972 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2008 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kosów Lacki.
2009 973 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2008 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2009.
2009 994 2009-03-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przysuskiego z dnia 11 lutego 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2008.
2009 974 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji jarmarku końskiego zwanego Wstępy odbywającego się w Skaryszewie corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.
2009 984 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Starosty Radomskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim.
2009 975 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr 876/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2009.
2009 977 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr 885/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 369/XIV/2007 z dnia 17 października 2007r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2009 976 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr 882/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
2009 982 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr 907/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy Miętowa ulicy położonej we wsi Kamionka w gminie Piaseczno.
2009 983 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr 908/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Andersena w Piasecznie do kategorii dróg gminnych.
2009 981 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr 906/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy Platanów ulicy położonej we wsi Jastrzębie w gminie Piaseczno.
2009 980 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr 905/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy Olchowa ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
2009 979 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr 890/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Piaseczno.
2009 978 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 873 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XX/74/08 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceranów na rok 2009.
2009 868 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 17 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego.
2009 869 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok .
2009 874 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/319/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 875 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/09 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chynów na rok 2009.
2009 876 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/09 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chynów.
2009 877 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2009 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Różan w latach 2009-2013.
2009 867 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXI/188/08 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2009 rok.
2009 870 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr 351/XXIV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2009 871 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr 352/XXIV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2009 872 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr 323/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęka z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.
2009 878 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XL/328/2008 Rady Gminy Brwinów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłat targowych.
2009 866 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr 171/XXVII/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przekazania przez Powiat Legionowski do dalszego prowadzenia przez Gminę Wieliszew Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem oraz zbycia w formie darowizny zabudowanych nieruchomości gruntowych, na których położone są szkoły wchodzące w skład tego zespołu.
2009 907 2009-03-18 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 13 lutego 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze miasta Chorzele.
2009 900 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2009 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2009 roku.
2009 898 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2009 Starosty Przasnyskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego.
2009 899 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/09 Starosty Żuromińskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2009 roku.
2009 901 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2009 Starosty Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2009 roku.
2009 906 2009-03-18 Informacja Informacja nr WCC/155H/170/W/OWA/2009/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zmiany koncesji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie, na wytwarzanie ciepła.
2009 880 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na rok 2009.
2009 879 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2008 Rady Gminy Stanisławów z dnia 4 grudnia 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/107/2008 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 października 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2009 903 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Starosty Garwolińskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu garwolińskiego .
2009 882 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/5/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom” .
2009 881 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”.
2009 885 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr 150/XX/2009 Rady Gminy Załuski z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski.
2009 886 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr 151/XX/2009 Rady Gminy Załuski z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie planu podziału środków w 2009 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach/przedszkolach prowadzonych przez Gminę Załuski.
2009 904 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym w roku 2009.
2009 897 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w mieście Pułtusk.
2009 896 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk.
2009 902 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Starosty Węgrowskiego z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie w 2009 roku.
2009 905 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wołomińskiego w roku 2009.
2009 884 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/08 Rady Gminy Klembów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów.
2009 883 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Klembów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Klembów.
2009 887 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 888 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 889 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
2009 890 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie.
2009 891 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie.
2009 857 2009-03-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego.
2009 858 2009-03-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego.
2009 859 2009-03-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego.
2009 860 2009-03-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego.
2009 861 2009-03-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego.
2009 862 2009-03-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego.
2009 863 2009-03-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu łosickiego.
2009 864 2009-03-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego.
2009 893 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr 312/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto i Gmina Serock.
2009 892 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr 311/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto i Gmina Serock.
2009 894 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/161/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków i nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę.
2009 865 2009-03-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia komunalnego wód podziemnych Radom-Malczew.
2009 895 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.
2009 908 2009-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych związku międzygminnego pod nazwą Związek Komunalny Powiśle z siedzibą w Lipsku.
2009 999 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/08 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zwoleńśkiego na 2009 rok.
2009 1003 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/130/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu.
2009 1002 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/516/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.
2009 1014 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/08 Rady Miasta Iłża z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009.
2009 1016 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/08 Rady Miasta Iłża z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków Gminy Iłża, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 1015 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/08 Rady Miasta Iłża z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1001 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.
2009 1000 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2008r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/199/2005 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 marca 2005r w sprawie wprowadzenia rachunków dochodów własnych na 2005 rok w jednostkach powiatowych.
2009 1012 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr 143/XXV/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2009 1013 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr 150/XXV/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 998 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/152/2009 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009 realizowanych przez Samorząd Powiatu Przysuskiego.
2009 1017 2009-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 2977/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w roku 2009 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płock
2009 1018 2009-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 2978/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2009 w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
2009 1009 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/354/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za przejęcie przez Gminę Legionowo od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
2009 1011 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/365/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
2009 1010 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/357/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
2009 996 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr 1/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu województwa mazowieckiego na 2009 rok
2009 997 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr 15/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
2009 1005 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr 99/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 marca 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Gminy Celestynów.
2009 1008 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/128/ 2009 Rady Gminy Łyse z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Łyse.
2009 1004 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/08 Rady Gminy Orońsko z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVIII/102/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Orońsko oraz jednostek organizacyjnych Gminy Orońsko z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2009 1006 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/83/2008 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2009.
2009 1007 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/87/2008 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 1046 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/114/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zaręby Kościelne na rok 2009.
2009 1051 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2009 Starosty Grodziska Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim i w Domu Rehabilitacyjno - Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Milanówku.
2009 1034 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/144/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenie zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2009 1035 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sochaczew nr XIX/83/2008 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sochaczew.
2009 1054 2009-03-27 Informacja Informacja nr GK-III-7142/13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Grójec z dnia 9 lutego 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Grójec.
2009 1019 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Otwock.
2009 1020 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim, Miastem Józefów, Miastem i Gminą Karczew, Gminą Wiązowna dotyczącego uczestnictwa w kosztach związanych z rozszerzeniem zakresu obowiązywania "wspólnego biletu ZTM-KM" na trasie Warszawa - Otwock - Warszawa.
2009 1028 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania, dodatków funkcyjnych nauczycieli w szkołach / placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko na rok 2009.
2009 1039 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/312/05 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji.
2009 1038 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2008 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gózd na rok 2009.
2009 1036 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2008 Rady Gminy Gózd z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 1037 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2008 Rady Gminy Gózd z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
2009 1033 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr 292/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2009.
2009 1030 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/09 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka.
2009 1031 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia z inkaso.
2009 1032 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/206/ 93 Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 sierpnia 1993 roku w sprawie ustalenia dla miasta Ostrów Mazowiecka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży tych napojów ( z późniejszymi zmianami).
2009 1029 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr 122/XXIX/2009 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szczawin Kościelny.
2009 1049 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/PCPR/09 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Piaseczyńskiego w 2009 roku.
2009 1050 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/PCPR/09 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Słoneczna 12 w 2009 roku.
2009 1027 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/09 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
2009 1025 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2008 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Janowie.
2009 1023 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/211//2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Węgrowa na rok 2009.
2009 1024 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów.
2009 1021 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Baranów.
2009 1022 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy "Świerkowa" ulicy położonej w miejscowości Boża Wola w Gminie Baranów.
2009 1026 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/112/2009 Rady Gminy Naruszewo z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnianych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo.
2009 1052 2009-03-27 Informacja Informacja nr WCC/1014I/3035/W/OWA/2009/KM Nr PCC/1000H/3035/W/OWA/2009/KM i OCC/331B/3035/W/OWA/2009/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 marca 2009r. o decyzjach w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: EPS Polska Sp. z o.o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem.
2009 1055 2009-03-27 Decyzja Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 marca 2009r. OWA-4210-18(2)/2009/341/VIzm/BH
2009 1056 2009-03-27 Decyzja Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 marca 2009r. OWA-4210-9(5)/2009/464/V/TKł
2009 1057 2009-03-27 Decyzja Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 marca 2009r. OWA-4210-10(9)/2009/365/Vzm2/RK
2009 1048 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2009 roku.
2009 1047 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2009 roku.
2009 1040 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.
2009 1041 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. nr 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 222/5, 222/6, 222/7, 222/8, 222/9, 222/10, 222/11, 222/12, 222/13, 222/14, 222/15, 222/16, 222/17, 222/18, 222/19, 222/20, 222/21 (przed podziałem nr geod. 222) i części działki nr 230 położonych we wsi Mirowice w gminie Grójec uchwalonego Uchwałą Nr LI/366/06 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 czerwca 2006 roku, ogłoszonego w Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 130 z dnia 7 lipca 2006r, poz.4273.
2009 1042 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14 (przed podziałem nr geod. 60) położonych we wsi Mirowice w gminie Grójec uchwalonego uchwałą Nr LI/365/06 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 czerwca 2006 roku, ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 130 z dnia 7 lipca 2006 r, poz.4272.
2009 1043 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Głuchów.
2009 1044 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grójec od 2009 roku.
2009 1045 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Grójcu nr XXXIV/255/08 z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Grójec.
2009 1053 2009-03-27 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 2 lutego 2009r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok II półrocze 2008 roku położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2009 1078 2009-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/09 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2009 roku
2009 1081 2009-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/09 Starosty Makowskiego z dnia 13 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Makowskim a Powiatem Przasnyskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający"
2009 1085 2009-03-29 Aneks Aneks nr 1/2/ONW/P/4/2009 Burmistrza Miasta Płock z dnia 8 stycznia 2009r. do porozumienia nr 12/ONW/P/151/2008 zawartego w dniu 03 grudnia 2008 w sprawie powierzenia transportu zbiorowego na terenie gminy, zawarty pomiędzy Gminą Bielsk a Gminą - Miasto Płock.
2009 1084 2009-03-29 Aneks Aneks nr 1/7/ONW/P/12/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2009r. do porozumienia nr 7/ONW/P/42/2008 zawartego w dniu 15.02.2008 zawarty pomiędzy Gminą Mowy Duninów a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowy Duninów.
2009 1079 2009-03-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 5 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice w sprawie przebudowy drogi powiatowej 1712W Ryczywół - Brzóza.
2009 1083 2009-03-29 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Kozienickiego a Gminą Kozienice.
2009 1080 2009-03-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 5 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1727W Kozienice - Śmietanki o dł. 970 mb.
2009 1060 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płońska na rok 2009
2009 1061 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2008 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na 2009 rok
2009 1072 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 1073 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/139/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. Rady Gminy Sońsk w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2009 1062 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/114/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 1064 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/127/09 Rady Gminy Osieck z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
2009 1063 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/126/09 Rady Gminy Osieck z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Augustówka.
2009 1065 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/08 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybno na rok 2009.
2009 1066 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1086 2009-03-29 Informacja Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4 lutego 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Żuromin
2009 1067 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr 199/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłata za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1068 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr I/2/09 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2009 1082 2009-03-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lubowidz z dnia 14 stycznia 2009r. zawarte w dniu pomiędzy Gminą Lubowidz a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubowidz do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2009 1069 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr 115/XIX/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 1070 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2009 Rady Gminy Repki z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2009 1077 2009-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2009 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2009 roku.
2009 1071 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok
2009 1074 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/08 Rady Gminy Pniewy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pniewy na rok 2009
2009 1075 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Zaborowie.
2009 1076 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia Planu Sieci Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leszno
2009 1059 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/372/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
2009 1058 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr 1/XXV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działkę oznaczoną nr ewid. 338 położoną w miejscowości Osowiec.
2009 1104 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 lutego 2009r. ogłoszenie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej
2009 1094 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/373/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Legionowo kartą płatniczą
2009 1103 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/09 Starosty Makowskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2009 1110 2009-03-31 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2009r. dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze m.st. Warszawy
2009 1096 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2009 Starosty Grójeckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim
2009 1095 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 Starosty Białobrzeskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2009 1102 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/09 Starosty Legionowskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie
2009 1099 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2009 Starosty Węgrowskiego z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach , Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2009 roku
2009 1100 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2009 Starosty Węgrowskiego z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku przy ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2009 roku
2009 1101 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 Starosty Węgrowskiego z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek,Powiat Węgrowski w 2009 roku
2009 1105 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Starosty Sochaczewskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka w Giżycach w 2009 roku
2009 1107 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Starosty Siedleckiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody w 2009 roku
2009 1106 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 12 Starosty Siedleckiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach gm. Mordy w 2009 roku
2009 1111 2009-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego.
2009 1087 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy.
2009 1112 2009-03-31 Protokół Protokół Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 marca 2009r. referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miasta Pionki zarządzone na 29 marca 2009r
2009 1098 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 Starosty Pruszkowskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a
2009 1097 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2009 Starosty Pruszkowskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego "Dom Miłosierdzia" w Walendowie gmina Nadarzyn.
2009 1108 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/09 Starosty Węgrowskiego z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Mieszkaniach Chronionych znajdujących się w Łochowie przy ul. Sienkiewicza 16 w 2009 roku
2009 1088 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/267/08 Rady Miasta Pruszków z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2009 rok.
2009 1089 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2008 Rady Miasta Pruszków z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za przedszkola z tytułu świadczeń bytowych oraz opiekuńczo-wychowawczych przekraczających podstawy programowe.
2009 1090 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/08 Rady Miasta Pruszków z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków.
2009 1091 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2009.
2009 1092 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/177/08 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok.
2009 1093 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr 157/XXIV/2008 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gąbin na rok 2009.
2009 1109 2009-03-31 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Miasta Pruszków z dnia 19 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa i Miastem Pruszków w sprawie powierzenia Warszawie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Pruszków z Warszawą