Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Grudzień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 5432 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr 1150/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów
2009 5433 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr 1158/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczna, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 613/LI/98 z dnia 29.04.1998 r. (Dz. Urz. Nr 36 poz. 119 z dnia 16.07 98 r.)
2009 5434 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr 1159/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy CZTEROLISTNEJ KONICZYNY ulicy dojazdowej, gminnej we wsi Gołków w gminie Piaseczno
2009 5435 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr 1160/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy KAZIMIERZA WIELKIEGO ulicy położonej we wsi Pęchery-Łbiska PGR w gminie Piaseczno
2009 5436 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr 1161/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy KALINY ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno
2009 5439 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/117/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2009 5438 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/116/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku
2009 5437 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/115/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 5442 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/381/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2010 r.
2009 5443 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/382/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 5444 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/383/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 5445 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/384/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2009r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych w 2010r.
2009 5446 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr 397/XLVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2009r. nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy Nasturcji
2009 5447 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr 399/XLVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2009r. w sprawie przekształcenia - reorganizacji Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku
2009 5448 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/283/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2009 5449 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/289/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 5440 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/184/09 Rady Gminy Jadów z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Strachów
2009 5441 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/185/09 Rady Gminy Jadów z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Starowola i Myszadła
2009 5456 2009-12-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 września 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrów Mazowiecka w sprawie powierzenia Miastu realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2009 5457 2009-12-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Magnuszew w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2009 5458 2009-12-02 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2009r. do Porozumienia z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stare Babice
2009 5459 2009-12-02 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2009r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowiekim a Miastem Mińsk Mazowiecki
2009 5450 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 23 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5451 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/78/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 5453 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2008
2009 5454 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2008
2009 5455 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5452 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2008 rok
2009 5421 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XL/356/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2010
2009 5422 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XL/357/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2010r
2009 5423 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XL/360/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2009 5424 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XL/361/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2009 5425 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XL/362/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut
2009 5407 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na i w obiektach oraz terenach będących własnością miasta i gminy Bieżuń
2009 5420 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-47-09 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Stare Grochale w gminie Leoncin
2009 5419 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów
2009 5417 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów
2009 5418 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Nadawania Honorowych Wyróżnień”
2009 5415 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta służącej do obliczenia podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku rolnego w drodze inkasa na 2010 rok
2009 5416 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna służącej do obliczenia podatku leśnego oraz zarządzenia poboru podatku leśnego w drodze inkasa na 2010 rok
2009 5413 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2010
2009 5414 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 5411 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz zarządzenia poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa
2009 5412 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5410 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Halinowie
2009 5408 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 5409 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Halinów
2009 5405 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr III/16/130/08 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu ciechanowskiego na 2008 rok
2009 5426 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr 190/XXXII/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2008 rok
2009 5406 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr 73//XI/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2007r. w sprawie procedur uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
2009 5431 2009-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 316/2008 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Legionowo na 2008 r
2009 5428 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr 242/XXI/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie
2009 5429 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr 283/XXII/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie
2009 5430 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr LVI/292/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 8 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2009 5427 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr 191/XXXIII/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2008 rok
2009 5475 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/681/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 5478 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI-191/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 października 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie
2009 5479 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI-193/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 5480 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 października 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Cegłów
2009 5482 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 5483 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Cegłów
2009 5481 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 października 2009r. w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXVI/150/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cegłów
2009 5476 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Mrozy
2009 5469 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XL/269/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Otwocka w roku 2010
2009 5468 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XL/265/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Otwock
2009 5477 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/198/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach
2009 5473 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy
2009 5474 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 września 2009r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stanisławów
2009 5462 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tarczyn
2009 5463 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarczyn na lata 2010-2014"
2009 5464 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/225/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw drogom we wsi Przypki
2009 5465 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2010 r.
2009 5466 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 5467 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2010
2009 5470 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 119/XXVIII/09 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
2009 5471 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 122/XXVIII/09 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej na targowisku w Zawidzu.
2009 5472 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 124/XXVIII/09 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów
2009 5492 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/90/08 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 września 2008r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji z wykonania planów finansowych jednostek
2009 5493 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/91/08 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5461 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/08 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r.
2009 5487 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2008 Rady Gminy Sienno z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sienno na 2008 rok
2009 5486 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/118/2008 Rady Gminy w Sońsku z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2008
2009 5485 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 81/XVII/08 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2008
2009 5490 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2008 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2008 rok
2009 5489 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2008
2009 5488 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/08 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
2009 5484 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/132/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r
2009 5494 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/92/08 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2009 5495 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/39/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2008
2009 5500 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/89/08 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5460 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/155/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r.
2009 5496 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/148/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2009 5499 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2009 5497 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów nr II/4/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania w wykonania budżetu oraz sprawozdania SZPZLO i Instytucji Kultury za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji SZPZLO i Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego
2009 5498 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2009 5491 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 14 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5520 2009-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-20/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2009 5531 2009-12-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 1 października 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębu Miasto Płońsk, jednostka ewidencyjna Płońsk - obszar miejski.
2009 5532 2009-12-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 1 października 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębu Miasto Raciąż, jednostka ewidencyjna Raciąż - obszar miejski.
2009 5502 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 5503 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie podatku rolnego na terenie gminy Baranów na rok 2010
2009 5504 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Baranów na rok 2010
2009 5501 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2009 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 5505 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 346/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5506 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 347/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
2009 5507 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 348/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5508 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 349/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku
2009 5509 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 352/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2009 5510 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 353/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2009 5511 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 354/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr 353/XXX/06 z dnia 28 lutego 2006r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka
2009 5512 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/172/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne – (dr. pow. Goworowo – Tomasze - Rzekuń) – dług 8,008km
2009 5513 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/173/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Troszyn - Borowce – Repki – (dr.woj. Ostrołęka – Sokołów Podlaski) – dług 6,85km
2009 5514 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/174/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele - Puchały – dług 5,556km
2009 5515 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/176/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2010 rok
2009 5516 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/177/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5517 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/178/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamość
2009 5518 2009-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-17/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2009 5519 2009-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-18/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2009 5525 2009-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/08 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 września 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2008r.
2009 5524 2009-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/66/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2009 5521 2009-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2009 5522 2009-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 160/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2009 5523 2009-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 6 października 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2009 5530 2009-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2008 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 roku
2009 5526 2009-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 303/2008 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Legionowo na 2008 rok
2009 5527 2009-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2008 Wójta Gminy Jadów z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2008 rok
2009 5528 2009-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2008 Wójta Gminy Jadów z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2008 rok
2009 5529 2009-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2008 Wójta Gminy Jadów z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2008 rok
2009 5556 2009-12-05 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 października 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Gminą Kotuń w sprawie współfinansowania, przez Gminę Kotuń, międzyszkolnej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Siedlcach
2009 5557 2009-12-05 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 października 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Gminą Mokobody w sprawie współfinansowania, przez Gminę Mokobody, międzyszkolnej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Siedlcach
2009 5558 2009-12-05 Porozumienie Porozumienie nr 65/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 listopada 2009r. zawarte z Powiatem Żuromińskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty polegajacych na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2009 5534 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/328/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 5535 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr 406/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy
2009 5536 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr 407/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących własność Miasta Ostrołęki.
2009 5537 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr 414/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2009 5538 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr 415/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka.
2009 5539 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr 416/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2009 5540 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr 417/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2009 5541 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr 418/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2009 5542 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr 419/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2009 5545 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/695/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce
2009 5533 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
2009 5543 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2009 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2009 5544 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2009 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki
2009 5548 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XII/57/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007 roku
2009 5555 2009-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2009 5549 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/179/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 4 września 2008r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2008 rok
2009 5550 2009-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2008 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2008 rok
2009 5551 2009-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2008 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2008 rok
2009 5552 2009-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2008 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2008 rok
2009 5553 2009-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2008 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 15 września 2008r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2008 rok
2009 5554 2009-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/08 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 22 września 2008r. w sprawie ustalenia prognozy długu gminy Halinów na rok 2008 i lata następne
2009 5547 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/107/08 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 15 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008
2009 5546 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/103/08 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2008 rok
2009 5604 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Lutocin
2009 5603 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 5605 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 listopada 2008r., w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 5606 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lutocin
2009 5607 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/147/2006r. Rady Gminy Lutocin z dnia 9.03.2006 roku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie.
2009 5597 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/138/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałe w sprawie opłat za śwaidczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniu
2009 5663 2009-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/WSK/09 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie miasta Sierpca
2009 5599 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/139/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5600 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/140/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 5601 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/141/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 5602 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/142/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5592 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/218/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Milejowice
2009 5593 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/220/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zakrzew
2009 5595 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/177/09 Rady Gminy Potworów z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów dla terenów zdegradowanych w sołectwie Kolonia Rdzuchów
2009 5596 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr X/45/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
2009 5598 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo - Borki w miejscowości Kruki
2009 5667 2009-12-08 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 12 listopada 2009r. do porozumienia Nr 2/2009 zawartego w dniu 9 lipca 2009 roku pomiędzy Powiatem Ciechanowskim a gminą Grudusk w sprawie powierzenia Gminie Grudusk prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie przebudowy drogi powiatowej nr 1201W Kołaki Wielkie – Grudusk, drogi powiatowej nr 1203W Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie oraz drogi powiatowej nr 1218W Grudusk-Żarnowo-Szpaki
2009 5665 2009-12-08 Porozumienie Porozumienie nr 3/2009 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 września 2009r. pomiędzy powiatem ciechanowskim a Gminą Gołymin Ośrodek w sprawie powierzenia Gminie Gołymin Ośrodek prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie przebudowy drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo – Pajewo – Gołymin Ośrodek w części skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną nr 120439W w miejscowości Wróblewko
2009 5666 2009-12-08 Porozumienie Porozumienie nr 5/2009 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 5 listopada 2009r. pomiędzy powiatem ciechanowskim a Gminą Miejską Ciechanów w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ciechanów prowadzenia zadania publicznego w zakresie wykonania zatoki postojowej i zjazdu z drogi wewnętrznej w pasie drogi powiatowej nr 1244W – ul. Kraszewskiego w Ciechanowie
2009 5589 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr III/28/189/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic położonych na terenie miasta Ciechanowa
2009 5664 2009-12-08 Porozumienie Porozumienie nr 60/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 października 2009r. zawarte z Miastem Ostrołęka w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegajacych na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2009 5640 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/679/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego za jeden dzień na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a także określenia stawek opłaty za umieszczenie w pasie drogowym 1m2 urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2009 5641 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/681/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5642 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/682/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5643 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/683/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5614 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/184/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5615 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/185/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5626 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 5636 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/208/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 5637 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/209/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5638 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/210/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5639 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/211/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Parzeń – Suchodół do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2009 5627 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok
2009 5670 2009-12-08 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 31 października 2009r. o operacie opisowo – kartograficznym obrębu Konopaty gm. Lubowidz powiat żuromiński, woj.mazowieckie
2009 5668 2009-12-08 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 4 listopada 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim dalej „Powierzającym”, a Powiatem Płońskim do Porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2005r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2009 5628 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz ustalającym kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkole podstawowej oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów
2009 5629 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 5625 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/09 Rady Gminy Górzno z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Górzno.
2009 5644 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów i młodzieży w okresie nauki do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
2009 5646 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2009 Rady Gminy w Domanicach z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2009 5645 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2009 Rady Gminy w Domanicach z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2009 5618 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 5619 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/235/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5620 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/236/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2010 dla celów podatku leśniego
2009 5621 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/237/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2009 5671 2009-12-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie
2009 5630 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/185/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5631 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/186/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 5632 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/187/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej.
2009 5633 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/188/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 5634 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/189/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pionki
2009 5635 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/190/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 5622 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka-Ług
2009 5623 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2009 5624 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień od tego podatku
2009 5591 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu łosickiego
2009 5647 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/198/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Dębe Wielkie na 2010 rok.
2009 5648 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/199/2009 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2010 rok
2009 5649 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/200/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5650 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/201/2009 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz zwolnień w tym podatku
2009 5651 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Urocza w kierunku południowym, w miejscowości Dębe Wielkie, Gmina Dębe Wielkie
2009 5652 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/204/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 5653 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/206/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XLVII/176/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. Rady Gminy Dębe Wielkie w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Dębem Wielkim.
2009 5590 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII-280/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
2009 5608 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr 534/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5609 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr 535/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5610 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr 536/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2005 rok.
2009 5611 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr 537/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w 2010r.
2009 5612 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr 538/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 5613 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr 539/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2009 5616 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/105/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5617 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/106/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5669 2009-12-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-66(5)/2009/13859/Izm1/EB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca taryfę dla ciepła w części dotyczącej odbiorców zaopatrywanych w ciepło z kotłowni przy ul. Wojska Polskiego 72 w Pomiechówku
2009 5662 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/375/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2009 5654 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę X/85/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie ul. Staszica 25
2009 5655 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/368/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę X/84/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustnego w Sochaczewie ul. H. Sawickiej 5
2009 5660 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/373/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę X/86/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie ul. F. Chopina 99
2009 5594 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/223/09 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 5656 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę X/83/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44
2009 5657 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/370/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr X/82/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie ul. Chopina Nr 99
2009 5658 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr X/81/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie ul. Staszica Nr 106
2009 5659 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/372/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr X/80/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul.H. Sawickiej Nr 7
2009 5661 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/374/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków ich przyznawania
2009 5682 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 5747 2009-12-09 Aneks Aneks nr 10 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 21 września 2009r. do Porozumienia z dnia 12.10.2005 r. zawartego pomiędzy powiatem płońskim a powiatem żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.
2009 5750 2009-12-09 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Golice - Kolonia gm. Siedlce, Nakory, Krześlinek gm. Suchożebry i Gręzów gm. Kotuń
2009 5681 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/182/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie
2009 5745 2009-12-09 Aneks Aneks nr 16 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 października 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku, zawarty w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Marki
2009 5686 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych
2009 5685 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 5683 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5677 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 października 2009r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Radziejowicach imienia Władysława Rdzanowskiego
2009 5678 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 października 2009r. w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Radziejowicach
2009 5679 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 października 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice
2009 5680 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2009 5684 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2009 5687 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2009 5746 2009-12-09 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. do porozumienia z dnia 5 grudnia 2005 roku zawartego z Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2009 5726 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie gminy Michałowice
2009 5749 2009-12-09 Informacja Informacja nr WCC/1185A/571/W/OWA/2009/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmiany koncesji udzielonej przedsiębiorcy: Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. na wytwarzanie ciepła
2009 5713 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/140/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 5714 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/141/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5730 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 385/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r
2009 5731 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 386/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2010
2009 5732 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 387/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2010
2009 5733 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 388/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2010
2009 5734 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 389/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy drogi w Ożarowie Mazowieckim
2009 5735 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 390/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy drogi w Ożarowie Mazowieckim
2009 5736 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 391/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy drogi w Duchnicach
2009 5712 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
2009 5715 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5716 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5717 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Komorowie, prowadzonego przez Gminę Ostrów Mazowiecka
2009 5718 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostrów Mazowiecka
2009 5719 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nagoszewie
2009 5720 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ugniewo
2009 5727 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Baranów na rok 2010
2009 5728 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie gminy Baranów na 2010 rok
2009 5729 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 38/XXVII/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej we Franciszkowie prowadzonej przez Gminę Wiskitki
2009 5740 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 197/XXV/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi
2009 5741 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 201/XXVI/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
2009 5744 2009-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2009 Starosty Mławskiego z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej wielofunkcyjnej w Domu Dziecka w Kowalewie w 2010 roku
2009 5721 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w Warszawie na sporządzenie studium wykonalności, określającego założenia przygotowania i uruchomienia połączeń kolejowych na linii radomskiej i siekierkowskiej wraz z komunikacją autobusową poprzeczną
2009 5722 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2009 5723 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego
2009 5724 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 224/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwał nr XXIV/212/09 z dnia 3 września 2009r. nr XX/180/09 z dnia 31 marca 2009r., nr XIX/164/09 z dnia 19 lutego 2009r. w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Prażmów, prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 5725 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 225/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwał nr XXIV/213/09 z dnia 3 września 2009r., nr XX/181/09 z dnia 31 marca 2009r. oraz nr XVIII/149/08 z dnia 16 grudnia 2008r. w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Prażmów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 5688 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2009 5689 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie programu zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie gminy Jednorożec
2009 5676 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu zwoleńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 5711 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/141/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości
2009 5707 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/174/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5708 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/175/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5709 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/176/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010
2009 5710 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/177/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2010 rok
2009 5742 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5743 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności
2009 5690 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2010 rok
2009 5694 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2009 5706 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/89/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 3 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oświaty w Izabelinie, gmina Nieporęt
2009 5737 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 138/XXXVII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2010 roku
2009 5738 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 139/XXXVII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2010.
2009 5739 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 140/XXXVII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 5695 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą”
2009 5696 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku
2009 5698 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/09 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2009 5699 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5700 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grabów nad Pilicą
2009 5697 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/09 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego w 2010 roku w Gminie Grabów nad Pilicą
2009 5691 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5692 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok
2009 5693 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 5701 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 138/XXXVIII/09 Rady Gminy w Iłowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5702 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 139/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego
2009 5703 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 140/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu wiejskiego w Iłowie i Brzozówku oraz wprowadzone ścieki komunalne na oczyszczalnie ścieków w Iłowie
2009 5704 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 141/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych w roku 2010
2009 5705 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 142/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2010 roku
2009 5748 2009-12-09 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-54(7)/2009/418/VII/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 listopada 2009r. zatwierdzająca VII taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku.
2009 5672 2009-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 396 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy
2009 5673 2009-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 398 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kobyłka
2009 5674 2009-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 399 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Serocku
2009 5675 2009-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 400 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klembów
2009 5834 2009-12-10 Porozumienie Porozumienie nr 61/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 października 2009r. zawarte z Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu
2009 5835 2009-12-10 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-5/09/66/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 października 2009r. zawarte z Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie
2009 5758 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 229/XXXV/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin w obszarze działek nr ewid. 97/1 i 97/2 we wsi Grabie Polskie
2009 5751 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach publicznych prowadzonych na terenie powiatu ostrołęckiego
2009 5752 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 października 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2009 5753 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XCIII/427/2009 Rady Miasta w Pionkach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Pionki
2009 5754 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XCIII/431/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenie zmiany w Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
2009 5755 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XCIII/432/2009 Rady Miasta w Pionkach z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5756 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XCIII/433/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5757 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XCIII/434/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr LXXIX/377/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury i sportu na 2009 rok
2009 5759 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2009 Rady Gminy w Zakroczymiu z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 5814 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 426/V/35/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
2009 5794 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5795 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Targówka
2009 5801 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej na 2010 roku
2009 5802 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5803 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2009 5780 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
2009 5781 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 5782 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Siennica
2009 5783 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie podziału miejscowości Siennica na trzy sołectwa
2009 5784 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Siennica
2009 5760 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 173/XXXI/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2009 5761 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 190/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5762 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 191/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 5763 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 192/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Małkinia Górna
2009 5764 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 194/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5765 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 195/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 5766 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 196/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 5767 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 197/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 5768 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 198/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie powiatowych zadań inwestycyjnych
2009 5769 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 199/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Małkini Górnej w roku 2009
2009 5815 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/423/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna
2009 5816 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/424/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Trzciany gm. Jabłonna
2009 5817 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/427/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 października 2009r. dotyczy: zmiany uchwały nr XXIII/240/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 lipca 2008r. w sprawie nadania nazw drogom we wsi JABŁONNA gm. Jabłonna
2009 5818 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/429/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5819 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/430/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2010 rok
2009 5820 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/431/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5821 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/435/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia ulic Legionowskiej i Milenijnej położonych we wsi Jabłonna oraz ul. Wesołej położonej we wsi Chotomów do kategorii dróg gminnych
2009 5822 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/436/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Mazowieckiej stanowiącej działkę o nr ew. 123, położonej we wsi Rajszew do kategorii dróg gminnych
2009 5823 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/439/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/370/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jabłonna
2009 5810 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/135/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2009 5811 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąsewo oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2009 5812 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy Obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia
2009 5813 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5804 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2010 rok
2009 5805 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowana jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2010 rok
2009 5806 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5807 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5808 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sienno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 5824 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 180/XXVI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5825 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 181/XXVI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2010 roku
2009 5826 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 182/XXVI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia opłat lokalnych na 2010 rok
2009 5827 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 183/XXVI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5828 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 184/XXVI/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Popłacin w sprawie zniesienia członów nazw: Jastrząbek -Leśniczówka, Mościska, Osada Robotnicza – Mościska dla miejscowości Popłacin
2009 5829 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kamion – Grodziska w sprawie zniesienia członu nazwy: Gajówka dla miejscowości Kamion oraz zniesienia członu nazwy: Gajówka dla miejscowości Grodziska
2009 5830 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 186/XXVI/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości Środoń–w sprawie zniesienia członu nazwy: Kolonia dla miejscowości Środoń
2009 5831 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 187/XXVI/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Stary Duninów w sprawie zniesienia członów nazw: Jeżewo - Gajówka oraz Jeżewo – Leśniczówka dla miejscowości Stary Duninów
2009 5832 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 188/XXVI/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości Soczewka w sprawie zniesienia członu nazwy: Krzywy Kołek – gajówka dla miejscowości Soczewka
2009 5833 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 189/XXVI/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lipianki w sprawie zniesienia członów nazw: Lipianki-Gajówka, Kobyle Bloto – gajówka, Studzianka – leśniczówka dla miejscowości Lipianki
2009 5809 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 60/XXXV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5785 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 202/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny 1dt żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2010 rok
2009 5800 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2009 5799 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/133/09 Rady Gminy w Brochowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brochów w celu zainicjowania procesu zmiany urzędowych nazw miejscowości
2009 5796 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2009 Rady Gminy Brochów z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz zwolnień od tego podatku
2009 5798 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2009 Rady Gminy Brochów z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 5770 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 120/XXVIII/09 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2009 5771 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 121/XXVIII/09 Rady Gminy Zawidz z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5786 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 203/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5787 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 204/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 5788 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 205/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku
2009 5789 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 206/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 wody pobierany z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Bielsk na 2010 rok i w sprawie kwartalnej opłaty eksploatacyjnej
2009 5790 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 207/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie 1m3 ścieków na terenie gminy Bielsk na 2010 rok
2009 5791 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 208/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2010 rok
2009 5792 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 209/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 5793 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 211/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Bielsk do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygoto-waniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” wraz z: Gminą Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bulkowo, Gminą Drobin, Gminą Gąbin, Gminą Mała Wieś, Gminą Łąck, Gminą Radzanowo, Gminą Stara Biała, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
2009 5777 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2010 rok
2009 5778 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/163/09 z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 roku
2009 5779 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/165/09 z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 5773 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 376/LII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 5774 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 377/XLII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 5772 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 370/XLI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Przedszkola w Pęclinie
2009 5775 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5776 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5797 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2009 Rady Gminy Brochów z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od tego podatku
2009 5991 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5993 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 178/XXIII/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 listopada 2008r. i Uchwały Nr 78/XII/07 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 listopada 2007r.
2009 5994 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5995 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janówek Pierwszy
2009 5996 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kałuszyn
2009 6039 2009-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/09 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2009 r.
2009 5992 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 6040 2009-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 431/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2009 6041 2009-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 443/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2009 6042 2009-12-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim a Powiatem Żuromińskim
2009 6007 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/226/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 19 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wąsy Kolonia, gmina Leszno
2009 6008 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/227/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 19 października 2009r. nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, obręb Leszno PGR.
2009 6016 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2009 Rady Gminy Błędów z dnia 24 września 2009r. w sprawie intencji przystąpienia Gminy Błędów do Związku Międzygminnego
2009 5997 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/49/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 5998 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/50/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5999 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/51/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2009 6000 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/52/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień na 2010 rok
2009 6001 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/55/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2009 6002 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/56/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smardzew gmina Radzanów.
2009 6003 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/62/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/45/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 października 2009r.
2009 6004 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/63/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
2009 6006 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 6005 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 6011 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/267/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
2009 6010 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/268/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta
2009 6012 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/275/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2009 6009 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2009 6013 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/277/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i leśnego w drodzę inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2010 rok.
2009 6014 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/278/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2010 rok
2009 6015 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/279/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej
2009 6023 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/167/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku
2009 6024 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/168/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 6025 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/169/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego
2009 6026 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/170/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
2009 6027 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/171/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
2009 6028 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr 614/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian do Statutu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego uchwałą nr 511/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r.
2009 6029 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr 615/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego uchwałą nr 512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r.
2009 6030 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr 616/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy - Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2010 rok."
2009 6031 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr 619/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.
2009 6032 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr 621/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 6033 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr 630/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 221/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6017 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/150/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan na rok podatkowy 2010.
2009 6018 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan na rok 2010
2009 6019 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2010 r.
2009 6020 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2010 rok
2009 6021 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6022 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Różan na lata 2009 - 2032”
2009 6038 2009-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2009 Starosty Otwockiego z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2009r.
2009 6034 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/09 Rady Gminy Klembów z dnia 25 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Kraszew
2009 6035 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/09 Rady Gminy Klembów z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/235/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 6036 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/09 Rady Gminy Klembów z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6037 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/09 Rady Gminy Klembów z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
2009 6128 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/144/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Wolanów
2009 6127 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Szczęsna gm. Grójec
2009 6140 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 6141 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/369/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 6142 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/370/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6136 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LVII/266/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 6143 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/09 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 6144 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/09 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 6145 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/09 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6129 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/146/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr VI/22/07 z dnia 2 marca 2007r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6134 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2009 Rady Gminy Grębków z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6135 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2009 Rady Gminy Grębków z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz zwolnień w tych podatkach
2009 6137 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/146/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6138 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/147/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2010 roku
2009 6139 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/149/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2009 6130 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/292/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6131 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/293/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6132 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/294/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6133 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/295/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 6171 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 231/XXVI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 maja 2009r. w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych
2009 6172 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 234/XXVI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi: Brzozówka, Małocice, Kazuń Bielany, Kazuń Polski.
2009 6173 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 250/XXIX/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi Nr 2406 W relacji Janówek - Augustówek do drogi Kazuń Bielany - Dębina na odcinku od miejscowości Janówek do miejscowości Augustówek (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2405 W) położonej na terenie powiatu nowodworskiego
2009 6174 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 256/XXX/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi: Izabelin - Dziekanówek
2009 6175 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 257/XXX/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 października 2009r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic we wsi : Izabelin-Dziekanówek.
2009 6176 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 261/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej na terenie gminy Czosnów
2009 6177 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 262/XXX/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2009 6178 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 263/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 6179 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 264/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów
2009 6180 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 265/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2010 roku
2009 6181 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 266/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi: Łomna
2009 6182 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 267/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Izabelin – Dziekanówek, Łomna, Palmiry
2009 6159 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/484/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2010 rok
2009 6160 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/485/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 6161 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/486/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2009 6162 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/495/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Legionowo
2009 6163 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/243/200 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6164 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/244/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6165 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/245/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6166 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/246/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6167 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/247/200 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6168 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/248/200 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 6169 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/249/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 6170 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/252/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych na 2010 rok
2009 6205 2009-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 30 listopada 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczutowo przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2009r
2009 6204 2009-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 30 listopada 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielsk przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2009r
2009 6183 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/212/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6185 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/214/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2010 rok
2009 6184 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/213/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brańszczyk
2009 6186 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/215/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2009 6187 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/219/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Udrzyn
2009 6188 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/220/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLI/212/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6189 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/221/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLI/213/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brańszczyk
2009 6190 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/223/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Brańszczyk
2009 6149 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 198/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6150 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 199/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2010 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku
2009 6151 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 200/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 6152 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 201/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku
2009 6153 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 202/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 6154 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 203/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2009 6155 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 204/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 6156 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 209/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin dla terenu położonego w obrębie wsi Stanisławów Skrzański, dotyczącego działki o nr ew. 40/1 oraz części działek o nr ew. 37, 39 i 40/2 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową
2009 6157 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 210/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin zespołu zabudowy mieszkaniowej w Legardzie
2009 6158 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 212/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany treści uchwały nr 182/XXXII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2009r
2009 6193 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/09 Rady Gminy w Promnie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Promnie z dnia 29 października 2009r
2009 6194 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/09 Rady Gminy Promna z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego
2009 6195 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/09 Rady Gminy Promna z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 6196 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/09 Rady Gminy Promna z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2010
2009 6197 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/09 Rady Gminy w Promnie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2009 6191 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 na obszarze gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku
2009 6192 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257//2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie gminy Siedlce
2009 6199 2009-12-14 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Jasienica gm. Ostrów Mazowiecka powiat ostrowski woj. mazowieckie
2009 6200 2009-12-14 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Stary Lubotyń pow. ostrowski woj. mazowieckie
2009 6201 2009-12-14 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Szulborze Wielkie pow. ostrowski woj. mazowieckie
2009 6146 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek, sposobu poboru oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2009 6147 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6148 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 6126 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LXVII/2122/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie założenia Przedszkola nr 415 w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112
2009 6120 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LXVII/2072/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6121 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LXVII/2073/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6122 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LXVII/2074/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o lasach
2009 6123 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LXVII/2075/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2009 6124 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LXVII/2076/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o gruntach
2009 6125 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LXVII/2077/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6203 2009-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrówka
2009 6202 2009-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2009r. o nie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck
2009 6198 2009-12-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2009r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2009r. z Miastem i Gminą Drobin w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel.
2009 6206 2009-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Piaseczyńskiego
2009 6226 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/28/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 6273 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr V/181/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: określenia ceny żyta dla celów podatku rolnego
2009 6274 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr V/182/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6275 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr V/183/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6276 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr V/184/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: Nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Magnuszewie
2009 6347 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/367/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2009
2009 6348 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/368/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/357/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1.01.2010 r.
2009 6349 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/369/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1.01. 2010 r.
2009 6242 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2009r. sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw
2009 6233 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 487/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej dojazdowej do kategorii dróg gminnych
2009 6269 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/293/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6270 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/ 294 /09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6271 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/ 295 /09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2009 6272 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/ 296 /09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Warka dla podmiotów niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
2009 6329 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 216/XLIV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010r.
2009 6330 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 217/XLIV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6331 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 218/XLIV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2009 6209 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
2009 6210 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2009 6277 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/190/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z urządzeń kanalizacyjnych
2009 6278 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/128/08 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2009 dla celów podatku rolnego
2009 6279 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/188/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2009r w sprawie wsparcia rzeczowego i finansowego w sporcie kwalifikowanym realizowanym przez Gminę Orońsko
2009 6263 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/223/09 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6264 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/224/09 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej.
2009 6207 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/09 Rady Gminy Osieck z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na terenie Gminy Osieck na 2010 rok.
2009 6208 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/09 Rady Gminy w Osiecku z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2010 rok
2009 6265 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/225/09 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6266 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/226/09 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 6267 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/227/09 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 6268 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/228/09 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Pomiechówek.
2009 6256 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 6257 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/248/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 6258 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 6259 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego
2009 6260 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Długosiodło
2009 6261 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 6364 2009-12-15 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 22 października 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Chromna i Zdany gm. Zbuczyn
2009 6234 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izabelin
2009 6235 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 listopada 2009r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień na rok 2010
2009 6236 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 6237 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2010
2009 6238 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie poboru inkasa przez sołtysów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6239 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/292/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 6291 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/256/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6292 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/257/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6293 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/258/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia podstawy obliczania podatku rolnego
2009 6294 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/259/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów
2009 6295 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/260/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
2009 6296 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/261/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6297 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/262/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 29/V/07 Rady Gminy Radzanowo z dnia 15.02.2007 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Radzanowo
2009 6298 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL263/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Radzanowo nr XXXIII/222/09 z dnia 22 kwietnia 2009r w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania , a także szczegółówe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkkaniowego
2009 6299 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/266/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zasad spredaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Radzanowo
2009 6229 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 469/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi TOMICE
2009 6231 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 483/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Górze Kalwarii
2009 6232 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 484/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 27 października 2009r. w sprawie wydzielenia i utworzenia z samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej oraz nadania statutu
2009 6230 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 480/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 27 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dębówka – grunty wspólnoty
2009 6316 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/116/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2010 rok
2009 6320 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/120/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie stawki opłaty targowej na 2010 rok
2009 6318 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/118/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok i zwolnień z tego tytułu
2009 6319 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/119/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień z tego tytułu
2009 6317 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/117/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2010 rok
2009 6363 2009-12-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 października 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Gminą Garbatką-Letnisko w sprawie współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z Gminą Miasta Radomia z zakresu odzysku i utylizacji odpadów komunalnych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko.
2009 6287 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/141/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6352 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/360/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6353 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6354 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 6355 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach
2009 6356 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/364/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 6357 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/365/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1
2009 6341 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/221/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 6342 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/222/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień
2009 6262 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2009 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6350 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kuligów
2009 6351 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kołaków.
2009 6327 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/157/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Naruszewo
2009 6328 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/159/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 6323 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/153/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 6324 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/154/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo
2009 6325 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/155/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6326 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/156/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009r. o sposobie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie
2009 6228 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/31/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2009 6227 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/30/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6343 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/99/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 6344 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/100/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6345 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/101/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2009 6346 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/103/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2009 6362 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 385/XL/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2009 6337 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolniń od tego podatku na 2010
2009 6338 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6339 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy
2009 6340 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6281 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/316/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2009 6282 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/317/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6283 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6250 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/09 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 6251 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/09 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2009 6223 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6224 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2009r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6225 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 6252 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/09 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2010 roku
2009 6333 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/147/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 6334 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/148/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6335 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/149/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłat za umieszczanie reklam
2009 6336 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/155/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLIV/141/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości
2009 6332 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 6243 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/148/09 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 6244 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/09 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku
2009 6245 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/150/09 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka
2009 6246 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/151/09 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 6247 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/152/09 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 6286 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6285 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2009 6300 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6301 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2010 rok
2009 6248 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6249 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6289 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/09 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 6290 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/09 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2009 – 2014.
2009 6253 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6254 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/231/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 6255 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/232/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno
2009 6302 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/214/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2010 roku.
2009 6303 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/215/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.
2009 6359 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2009 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6361 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2009 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn
2009 6358 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/175/2009 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6360 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2009 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2009 6314 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 184/XXXI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów
2009 6312 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 182/XXXI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6310 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 180/XXXI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6309 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 179/XXXI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2010
2009 6315 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 185/XXXI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2009 6313 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 183/XXXI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2009 6311 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 181/XXXI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6212 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 185/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010
2009 6213 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 186/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2010
2009 6214 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 187/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6215 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 188/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6216 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 189/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na rok 2010
2009 6217 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 190/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 6218 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 191/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości cen za 1 m 3 wody pobieranej z komunalnych urządzeń wodociągowych oraz za 1 m 3 ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na rok 2010
2009 6219 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 195/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie założenia Stowarzyszenia "Gmin PŁN-ZACH Mazowsza" na rzecz kompleksowego systemu gospodarki odpadami
2009 6211 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2010 dla ustalenia podatku rolnego
2009 6307 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII-195/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6308 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII-196/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2009 6222 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 163/XXXVI/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6240 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6241 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2010
2009 6220 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 157/XXXVI/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6221 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 158/XXXVI/2009 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6280 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/126/2009 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 8 września 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej
2009 6284 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 225/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 6288 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/09 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stupsk
2009 6304 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 6305 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6306 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 6321 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ostrówek obręb Lipka w gminie Klembów
2009 6322 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 6365 2009-12-15 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-58(9)/2009/142/IX/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne: Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
2009 6366 2009-12-15 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-62(8)/2009/170/VIII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2009r. dla przedsiębiorstwa energetycznego: Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA z siedzibą w Warszawie
2009 6045 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/2058/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum
2009 6046 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/2061/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego do wydawania zezwoleń na przewozy regularne, regularne specjalne i dokonywania uzgodnień w sprawie przebiegu linii komunikacyjnych
2009 6047 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/2062/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego
2009 6048 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/2064/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 6049 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/2068/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Gminy Warszawa – Bemowo
2009 6050 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/2069/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 6051 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/2070/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 6053 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6054 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6055 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Lutocinie
2009 6052 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr VII/26/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 21 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 6119 2009-12-13 Informacja Informacja nr WCC/44-ZTO-A/158/W/OWA/2009/JW i PCC/46-ZTO-A/158/W/OWA/2009/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmiany koncesji Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. z siedzibą w Radomiu na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie ciepła.
2009 6043 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 6074 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr 138/XXX/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Staroźreby
2009 6075 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr 139/XXX/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 6076 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr 140/XXX//2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2010
2009 6077 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr 141/XXX/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2010 rok za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 6069 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2009 6070 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 6071 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na 2010 rok
2009 6072 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazw miejscowości
2009 6073 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/06 Rady Gminy Słubice z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zmienionej uchwałą nr XXXIV/211/06 Rady Gminy Słubice z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie zmianyuchwały nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 6044 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2009 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 października 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sokołowskiego
2009 6061 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2009 6060 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6059 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6056 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/128/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 6057 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/129/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2009 6058 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/130/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2009 6066 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/46/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2010 rok
2009 6067 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/47/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jasieniec na rok 2010
2009 6068 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/48/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2010 rok
2009 6062 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6063 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/252/2009 z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6097 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/102/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2010
2009 6099 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/104/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 6098 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/103/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2010 roku
2009 6100 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/105/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie gminy Parysów
2009 6083 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/390/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Grójec
2009 6084 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/391/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2009 6085 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/392/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 6086 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/393/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom w m. Grójcu
2009 6087 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/394/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lesznowola gm. Grójec
2009 6088 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/401/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grójec
2009 6079 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/161/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 6080 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/162/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2009r. sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2010 rok na obszarze gminy Kałuszyn
2009 6082 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/166/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy Kałuszyn
2009 6064 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/121/09 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6065 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/122/09 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6089 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej
2009 6090 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6091 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/348/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6106 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/197/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz jej poboru w drodze inkasa
2009 6103 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/193/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6104 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/194/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od tego podatku
2009 6105 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/195/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku
2009 6107 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/09 Rady Gminy Bielany z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6108 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/09 Rady Gminy Bielany z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2010 rok oraz zwolnień w tych podatkach
2009 6092 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 6093 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku
2009 6094 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2010
2009 6095 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze za odbiór nieczystości stałych
2009 6096 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2010
2009 6109 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/09 Rady Gminy Bielany z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 6081 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/163/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kałuszyn
2009 6110 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2010 rok
2009 6111 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2010 rok
2009 6112 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 6113 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia oraz zasad używania logo Gminy Olszewo-Borki
2009 6115 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6116 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6117 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych
2009 6118 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6114 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 9 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Strzegowo
2009 6078 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/09 Rady Gminy w Sabniach z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sabnie
2009 6101 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/107/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Parysów
2009 6102 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/108/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Parysów
2009 5967 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 września 2009r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2009 5855 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 461/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej
2009 5854 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 460/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Borki Gminy Radzymin
2009 5853 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 459/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2009 5852 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 458/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2009 5851 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 457/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2009 5850 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 456/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2009 5849 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 455/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie Gminy Radzymin
2009 5848 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 454/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 428/ XXIX /2009 z dnia 26.08.2009 r. dotyczącej nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2009 5846 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/160/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
2009 5847 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok
2009 5979 2009-12-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 9 października 2009r. zawarte z Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
2009 5859 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 5856 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 5858 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2010 r. na obszarze Gminy Stromiec
2009 5857 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 5983 2009-12-11 Aneks Aneks nr 5 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2009r. do porozumienia z dnia 7 listopada 2005 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „ Powierzającego” zawary pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a Powiatem Szydłowieckim
2009 5981 2009-12-11 Aneks Aneks nr 3 Starosty Białobrzeskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. do porozumienia z dnia 4 września 2006 roku zawarty pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a Powiatem Sieradzkim
2009 5982 2009-12-11 Aneks Aneks nr 4 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2009r. do porozumienia z dnia 8 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przedstawieniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych, zawarte pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a Powiatem Gostynińskim
2009 5836 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 192/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego
2009 5837 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 201/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych i utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego, Kozienickiego imienia Profesora Ryszarda Zaręby, Mazowieckiego im. Czesława Łaszka i Nadbużańskiego” oraz nadania jej Statutu
2009 5838 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 202/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wólka Folwark
2009 5839 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 203/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łosice
2009 5840 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 204/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Młodzieszyn
2009 5841 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 205/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wyznaczenia agloemracji Niemojki
2009 5860 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/09 Rady Gminy Górzno z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2010 rok
2009 5861 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/09 Rady Gminy Górzno z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2010 rok
2009 5862 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/09 Rady Gminy Górzno z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5863 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/09 Rady Gminy Górzno z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2009 5864 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/09 Rady Gminy Górzno z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2009 5990 2009-12-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 23 listopada 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2009r.
2009 5980 2009-12-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej
2009 5985 2009-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/79/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2009r. Rada Gminy Radziejowice
2009 5989 2009-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.0911-59/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2009r. Rada Gminy Parysów
2009 5987 2009-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/83/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2009r. Rada Miejska w Halinowie
2009 5988 2009-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/84/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2009r. Rada Miejska z Halinowie
2009 5986 2009-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/77/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2009r. Rada Gminy Lesznowola
2009 5984 2009-12-11 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2009 5948 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/275/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2009r. w sprawie: nadania imienia Stefana Czarnieckiego Gimnazjum Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku, ul. Okuniewska 2 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku, ul. Okuniewska 2.
2009 5949 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Miasta Sulejówek, uzupełnienia katalogu ulic i wykazu dróg gminnych Miasta Sulejówek
2009 5950 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5951 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 5945 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 522/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki przez inne niż gmina Grodzisk Mazowiecki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 5946 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 525/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zasad polityki czynszowej oraz wyodrębniania lokali socjalnych
2009 5961 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5925 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/355/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 5912 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/374/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 22, poz. 515, z późn. zm.)
2009 5913 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Kobyłki w roku 2010.
2009 5914 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/381/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2010 r. na terenie Miasta Kobyłka
2009 5915 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/382/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w roku 2010
2009 5906 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 468/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2009 5907 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 469/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy „Skwer czterech Wieszczy” placowi przylegającemu do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin.
2009 5890 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/276/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5891 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/277/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2010r.
2009 5892 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/278/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 5893 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/280/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w roku 2010
2009 5953 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/140/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Młynarze na 2010 rok
2009 5962 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5963 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 5964 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 5842 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 249/XXXI/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płockiego
2009 5843 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 250/XXXI/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
2009 5970 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/445/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Śmietanki
2009 5971 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/446/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom nagród i dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 5845 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 191/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu Kozienickiego.
2009 5975 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. na terenie Gminy Michałowice.
2009 5976 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 5974 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 5933 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/254/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczeniai wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
2009 5939 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/261/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych
2009 5940 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/265/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5941 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/266/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5886 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 187/XXVI/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
2009 5887 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 188/XXVI /2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do naliczenia podatku rolnego
2009 5888 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 189/XXVI/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2009 5889 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 190/XXVI/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2010
2009 5942 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/449/09 Rady Miasta Sochaczew z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5901 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/390/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010r.
2009 5902 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/391/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.
2009 5903 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/392/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r.
2009 5904 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/393/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 5905 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/396/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2009 5916 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/394/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5917 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/395/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 5918 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5919 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/401/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Pułtusk
2009 5920 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/402/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2009 5844 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 239/XXXVII/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 5956 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/294/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5957 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/295/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 5958 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/296/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 5959 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/301/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk
2009 5911 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/09 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 5908 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/09 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Teresinie
2009 5909 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/09 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 5910 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/09 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5881 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 5882 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 5978 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2009 5883 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2009 5884 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2009 5885 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2009 5954 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr LXI/353/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2009 5955 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr LXI/354/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w roku 2010
2009 5977 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/09 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013
2009 5869 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/07 w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cegłów niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości
2009 5870 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie w sprawie określenia w roku 2010 na terenie Gminy Cegłów wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
2009 5871 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym w roku 2010, gospodarstw rolnych na terenie Gminy Cegłów
2009 5872 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Cegłów w 2010r
2009 5874 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Cegłów w 2010 roku
2009 5875 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Cegłów lub jej jednostkom organizacyjnym.
2009 5873 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/168/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia w roku 2010 na terenie gminy Cegłów wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 5960 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/29/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 5972 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/451/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wysokości podatku rolnego
2009 5973 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/452/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2009 5921 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5922 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 5923 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok
2009 5924 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 01.01.2010- 31.12.2010.
2009 5896 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2009 5897 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5898 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 5899 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5900 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 5968 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2009 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2009 5969 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/ 2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zatwierdzenia taryf opłat
2009 5894 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 5895 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5879 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/09 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie stawek dziennych oplaty targowej oraz sposobu jej poboru w 2010 r
2009 5878 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/09 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody w 2010r.
2009 5877 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2009 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Pacyna
2009 5965 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/09 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku
2009 5966 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/09 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica oraz zwolnień w tym podatku
2009 5952 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XLVII/280/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5865 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 640/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2009 5866 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 644/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: przyjęcia „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Radomia w latach 2010 – 2014”
2009 5867 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 645/2009 Rady Miasta Radom z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca Uchwałę nr 244/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.12.2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Radomia na lata 2007-2013 zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 356/2008 z dnia 07.07.2008 r. Nr 373/2008 z dnia 25.08.2008 r. Nr 403/2008 z dnia 27.10.2008 r. Nr 418/2008 z dnia 24.11.2008 r. i 613/2009 z dnia 28.09.2009 r.
2009 5868 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 650/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 5876 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2009 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych w 2010r.
2009 5947 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 29 października 2009r. w sprawie pozbawienia statutu pomnika przyrody
2009 5943 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/454/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2009 5944 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/455/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2009 5926 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/356/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 5927 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5928 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/358/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów
2009 5929 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie
2009 5930 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2009 5931 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/367/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny
2009 5932 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny
2009 5934 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/255/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działki nr 465/39
2009 5935 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/256/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora C
2009 5936 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/257/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora D
2009 5937 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/258/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora E
2009 5938 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/259/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora E
2009 5880 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/09 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pacyna w 2010r.
2009 6455 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006 roku.
2009 6430 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2009 6431 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/356/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki
2009 6432 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/357/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2009 6433 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/358/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2009 6434 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/364/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych
2009 6435 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/365/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych
2009 6377 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/147/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2009 6452 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/09 Rady Gminy Nur z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6466 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6467 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 6468 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie powołania dla sołectwa Głupianka inkasenta podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6386 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/203/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6387 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/204/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6388 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/205/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 6389 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/206/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 6444 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 260/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2009 6445 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 261/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Józefowa przeznaczonych do wydania w 2010 roku
2009 6372 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego
2009 6373 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 6374 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6375 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz najmu lub dzierżawy lokali użytkowych.
2009 6382 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 414/LII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa
2009 6383 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 415/LII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6384 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 416/LII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 6385 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 417/LII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty miejscowej
2009 6408 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6409 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2010
2009 6378 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/146/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2009 6379 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/147/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6436 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 185/XXXI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Gozdowo w 2010 roku
2009 6437 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 186/XXXI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 6438 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 187/XXXI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości , podatku rolnym i podatku leśnym
2009 6376 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/141/09 Rady Gminy Wilga z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 6495 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 313/XXXII/09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 295/XXXI/09 z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 6367 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6368 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2010 rok dla ustalenia podatku rolnego
2009 6369 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/253/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportu
2009 6370 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/254/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
2009 6380 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 117/XXVII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6381 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 118/XXVII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6460 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 206/XXXV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2009 6461 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 207/XXXV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2009 6462 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 209/XXXV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
2009 6463 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 210/XXXV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie udzielenia bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe
2009 6395 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6397 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy platerów oraz zwolnień w tym podatku
2009 6396 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6477 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/125/09 Rady Gminy Gzy z dnia 30 października 2009r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konseratorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 6464 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2010 r.
2009 6465 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
2009 6469 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/338/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6470 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/163/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 listopada 2009r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6471 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/164/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 6472 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/165/09 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2009 6473 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/166/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych przysługujących gminie, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
2009 6418 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/712/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/334/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2009 6415 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/709/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2010
2009 6416 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/710/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2010
2009 6417 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/711/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej
2009 6371 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/27/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 10 listopada 2009r. o zmianie uchwały nr XXII/36/2008 Rady Gminy Czerwin z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2009 6419 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/132/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6420 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/133/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6421 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/134/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6422 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/136/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/132/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6423 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/137/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/134/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6476 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 323/XXXXV/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6475 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 322/XXXXV/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokośći stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2010
2009 6402 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6403 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2009 6394 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 460/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 6392 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 453/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6393 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 454/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6439 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 151/XXXII/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6440 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 152/XXXII/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz zwolnień z tego podatku
2009 6441 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 153/XXXII/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2010 rok
2009 6443 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 155/XXXII/09 z dnia 30 listopada 2009r. w prawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2010 rok
2009 6442 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 154/XXXII/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2010 rok
2009 6399 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 na obszarze Gminy Zbuczyn
2009 6400 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 na obszarze Gminy Zbuczyn
2009 6401 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2010 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn
2009 6398 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/244/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 9 października 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbuczyn, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów
2009 6478 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI/274/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku
2009 6479 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI/275/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku
2009 6413 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 241/XXV/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2009 6412 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 240/XXV/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2009 6414 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 242/XXV/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowanej, jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok 2010
2009 6404 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6446 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/247/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości
2009 6447 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/248/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 6448 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/249/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2010 oraz inkasa tego podatku.
2009 6449 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/250/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2010 oraz inkasa tego podatku
2009 6450 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości
2009 6451 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 6424 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Łosice
2009 6425 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach
2009 6426 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6427 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6497 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2009 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew
2009 6498 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2009 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2009 6496 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2009 Rady Gminy Wiśniew z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/21/07 z dnia 2 marca 2007r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2009 6480 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2010
2009 6481 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku
2009 6482 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem komunlalnym
2009 6405 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2009r. ustalenie wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dąbrówka
2009 6407 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2009r. określenie stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dąbrówka
2009 6406 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2009r. określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6457 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/43/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2009 6456 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/42/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6458 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/44/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gielniów
2009 6453 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/306/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r.
2009 6454 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/307/09 z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 6483 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 6484 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.
2009 6485 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków odbiorców korzystających z urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego na terenie gminy Winnica
2009 6486 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego na terenie gminy Winnica
2009 6487 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2009 6488 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Winnica na lata 2010 - 2014
2009 6489 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie Gminy Winnica w latach 2010 - 2014
2009 6410 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/143/09 Rady Gminy w Błędowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2010
2009 6411 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/149/09 Rady Gminy w Błędowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2010
2009 6474 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2009 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych
2009 6459 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/47/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Goździkowie
2009 6390 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz w sprawie inkaso
2009 6391 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 grudnia 2009r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6428 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 6429 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2009 6490 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2009 Rady Gminy Goszczyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6491 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2009 Rady Gminy Goszczyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6492 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2009 Rady Gminy Goszczyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6493 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2009 Rady Gminy Goszczyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 6494 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2009 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6826 2009-12-18 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 18 września 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2009 r. zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2009 6820 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XX/84/08 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 10 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6819 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XX/104/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008
2009 6821 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr 151/XXI/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2008 r.
2009 6810 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr 244/XXXI/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”
2009 6814 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 6815 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXI/109/08 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6816 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/113/08 Rady Gminy Wiśniew z dnia 3 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6817 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/08 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie
2009 6818 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 6809 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/157/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
2009 6808 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/174/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku Rady Powiatu w Przysusze w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009 realizowanych przez Samorząd Powiatu Przysuskiego.
2009 6822 2009-12-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/09 Wójta Gminy Rusinów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
2009 6811 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLII/271/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Węgrowa – Centrum
2009 6813 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/233/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2009 6812 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/232/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gózd
2009 6825 2009-12-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mrozy przeprowadzonych w dniu 13 grudnia 2009r.
2009 6824 2009-12-18 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-53(8)/2009/571/VI/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedłożoną przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Żurominie.
2009 6823 2009-12-18 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-66(5)/2009/13859/Izm1/EB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 listopada 2009r.
2009 6835 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zniesienia form ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody
2009 6827 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Mordy
2009 6836 2009-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 333/2008 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Legionowo na 2008 rok
2009 6837 2009-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/08 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
2009 6828 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/316/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2008 r.
2009 6829 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/317/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2008 rok
2009 6839 2009-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Zielonka na 2008r. do uchwały Rady Miasta Nr XXVIII/276/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2008 rok
2009 6832 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr 308/XXXII/09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Cekanowie i Wykowie obejmującej teren położony w Cekanowie — działka nr ew. 419
2009 6833 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr LXII/369/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 6834 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr 228/XL/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 6844 2009-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jabłonna
2009 6831 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki
2009 6830 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/210/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok i zwolnień w tym podatku
2009 6840 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr 306/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie nieważności w części Uchwały Nr XLIX/210/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok i zwolnień w tym podatku
2009 6843 2009-12-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.0911/33/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2009r. Rada Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów
2009 6842 2009-12-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/93/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2009r. Rada Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek
2009 6841 2009-12-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/85/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2009r. Rada Miejska w Podkowie Leśnej ul. Akacjowe 39/41 05-807 Podkowa Leśna
2009 6838 2009-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2008r.
2009 6847 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/697/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/663/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu.
2009 6846 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr 217/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
2009 6845 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr 3081/303/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2009 6852 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr XLI/388/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zielonka
2009 6853 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr XLI/389/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad wydzierżawinia nieruchomości stanowiących własność Gminy Zielonka
2009 6848 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/344/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wyszków
2009 6849 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/345/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom
2009 6854 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/123/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 6855 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 6851 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVi/159/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Sokołów Podlaski
2009 6850 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/158/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Węże, gmina Sokołów podlaski - teren powierzchniowej eksploatacji złóż kruszywa naturalnego
2009 6856 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/2156/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2009 6857 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/2157/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy
2009 6858 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/2167/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Olesin 129 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Kobiałka 49
2009 6859 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/2169/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 6863 2009-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2009r. o sprostowaniu błędu
2009 6862 2009-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/87/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2009r. Rada Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek
2009 6861 2009-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.C.0911/9/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2009r. Rada Gminy Lutocin ul. Poniatowskiego 1 09-317 Lutocin
2009 6860 2009-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.0911/30/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2009r. Rada Gminy w Jasieńcu ul. Warecka 42 05-604 Jasieniec
2009 6879 2009-12-21 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 27 listopada 2009r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów, budynków i lokali obszaru gminy Radzanowo
2009 6875 2009-12-21 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2009r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Baczki gmina Łochów, powiat węgrowski
2009 6876 2009-12-21 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2009r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Brzuza, Samotrzask gmina Łochów, powiat węgrowski
2009 6877 2009-12-21 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2009r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Dąbrowa, Kamionna, Matały, Zambrzyniec gmina Łochów, powiat węgrowski
2009 6878 2009-12-21 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2009r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Jerzyska, Łojew, Łojki, Łosiewice gmina Łochów, powiat węgrowski
2009 6865 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr 456/LVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki na lata 2009 – 2012 z perspektywą do 2016 roku (aktualizacja – 2009 rok)"
2009 6866 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr 457/LVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2009 6873 2009-12-21 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Zaręby gminy Chorzele
2009 6874 2009-12-21 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Żelazna Prywatna i Żelazna Rządowa gmina Jednorożęc
2009 6864 2009-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wyznaczenia miejsc zbioru części sosny pospolitej (Pinus sylverstris) na terenie rezerwatu przyrody "Czarnia"
2009 6867 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr 295/XXXV/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i obwieszczenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Sierpca.
2009 6868 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr 308/XXXV/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie założenia Stowarzyszenia „Gmin PŁN.-ZACH. Mazowsza” na rzecz kompleksowego systemu gospodarki odpadami
2009 6872 2009-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/94/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2009r. Rada Miejska w Halinowie ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
2009 6871 2009-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/86/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2009r. Rada Gminy Jaktorów ul. Warszawska 33 96-313 Jaktorów
2009 6870 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 września 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok
2009 6869 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XL/180/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2008 rok
2009 6883 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr 2983/300/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2009 6885 2009-12-22 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 8 grudnia 2009r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Wilczkowo w jednostce ewidencyjnej gmina Wyszogród
2009 6884 2009-12-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Legionowo
2009 6880 2009-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 422 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uzupełniających do Rady Miasta Podkowy Leśnej
2009 6886 2009-12-22 Informacja Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego modernizacji gruntów i budynków w zakresie ewidencji budynków i lokali gminy Szczawin Kościelny powiat gostyniński
2009 6881 2009-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 423 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Fabryka Dźwigów "Translift"
2009 6882 2009-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 424 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęściu postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Wola" w Warszawie
2009 6777 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2009 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy „Parkowa” - ulicy w miejscowości Młodzieszyn
2009 6789 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/09 Rady Gminy Górzno z dnia 11 września 2009r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Górzno
2009 6790 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/09 Rady Gminy Górzno z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/09 Rady Gminy Górzno z dnia 27.03.2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Górzno
2009 6791 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 6792 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6793 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/136/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce
2009 6794 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/137/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 6795 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/138/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6796 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/139/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Wyśmierzyce
2009 6797 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 6803 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 314/XXXXIV/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2010.
2009 6804 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 315/XXXXIV/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na 2010 rok
2009 6805 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 317/XXXXIV/09 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanychz gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przyłęk
2009 6798 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/154/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego i zwolnień od tego podatku
2009 6799 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/155/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2009 6800 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/156/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomośći i zwolnień od tego podatku
2009 6801 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/157/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6802 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/159/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy Sieciechów, których obowiązek usuwania przejęła gmina
2009 6783 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/09 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji
2009 6781 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/09 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji
2009 6782 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/182/09 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji
2009 6778 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/09 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6785 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2009 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6779 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/09 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 28 października 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 6784 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2009 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 28 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6780 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/09 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6517 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 170/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2010 rok
2009 6520 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 173/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 6519 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 172/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6518 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 171/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowane jako obliczenia podstawy podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2010 roku
2009 6521 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/227/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6522 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/228/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 6523 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/229/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6524 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/230/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok
2009 6632 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/144/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok
2009 6756 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/332/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalenia, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6755 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/331/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6754 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/330/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6580 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 202/XXVII/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6581 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 203/XXVII/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6582 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 204/XXVII/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6583 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 205/XXVII/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami na terenie gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydania w 2010 roku
2009 6584 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 206/XXVII/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 6562 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 55/XXXIV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Pieńki Zarębskie i uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Ojrzanów i Żelechów
2009 6563 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 57/XXXIV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 8/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Żabia Wola
2009 6651 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/176/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6652 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2010 roku
2009 6653 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6654 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia opłaty targowej na 2010 rok
2009 6655 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
2009 6656 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2009 6529 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/707/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta Siedlce
2009 6564 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Sobolew w 2010 roku