Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Listopad 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 4950 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/290/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 września 2009r. w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2009 4951 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/292/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 września 2009r. w sprawie zmiany granic sołectw Chrzęsne i Postoliska polegającej na przyłączeniu części sołectwa Chrzęsne do sołectwa Postoliska
2009 4952 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr 233/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 4969 2009-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 381/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 23 września 2009r. w sprawie przyjęcia korekty informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2009 roku
2009 4949 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2406W relacji Janówek - Augustówek do drogi Kazuń Bielany - Dębina na odcinku od miejscowości Janówek do miejscowości Augustówek (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W) położonej na terenie powiatu nowodworskiego
2009 4954 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII-122/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Lipinki
2009 4955 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII-123/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 października 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego Nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Wołominie
2009 4968 2009-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady m.st. Warszawy
2009 4957 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2009 4958 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2009 4959 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2009 4960 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 4961 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/242/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2009 4970 2009-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2009 4971 2009-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2009 4973 2009-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2009 4962 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r
2009 4963 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r
2009 4964 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r
2009 4965 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.
2009 4966 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r
2009 4972 2009-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2009 4967 2009-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2009r. o sprostowaniu błędu
2009 4948 2009-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 359 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck
2009 4956 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/68/08 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2009 4953 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr 234/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Celestynów
2009 5001 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 544/104/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok
2009 4982 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/32/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
2009 4983 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/34/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wspierania rzeczowego i finansowego w sporcie kwalifikowanym realizowanym przez Gminę Gielniów na terenie Gminy Gielniów.
2009 4984 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/35/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Gielniów
2009 4985 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/38/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 1 września 2009r. w sprawie wspierania rzeczowego i finansowego w sporcie kwalifikowanym realizowanym przez Gminę Gielniów na terenie gminy Gielniów
2009 4986 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/39/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 1 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr III/10/2006 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 4981 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 435/XXXII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 września 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 4978 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 251/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Józefowa
2009 4979 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 252/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 października 2009r. w sprawie określenia warunków, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2009 4980 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 253/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół, przedszkoli a także innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Józefów
2009 4975 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 4974 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 137/XXXI/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 października 2009r. w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej
2009 5002 2009-11-03 Porozumienie Porozumienie nr 34/09 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 października 2009r. zawarte Gminą Pomiechówek w sprawie przekazania środków finansowych
2009 4976 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/127/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Jastrząb
2009 4977 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/128/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu, przyjętego uchwałą nr XXIX/98/05 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 31 maja 2005r
2009 4997 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 4998 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/104/2008 Rady Gminy w Sońsku z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2008
2009 4996 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5000 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2008 rok
2009 4995 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2008 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta w 2008 roku
2009 4999 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/434/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raszyn na rok 2008
2009 4987 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 623/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Radomiu
2009 4988 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 624/2009 Rady Miasta Radom z dnia 26 października 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.
2009 4989 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 626/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 października 2009r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia od Powiatu Radomskiego zadań powiatowej biblioteki publicznej
2009 4990 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 630/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 4991 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 631/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 4992 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 632/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 4993 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 633/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 października 2009r. w sprawie sprostowania nazwy ulicy
2009 4994 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 634/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 listopada 2008r. nr 426/2008 w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 5003 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 16 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok
2009 5015 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr 170/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku, celem zaopiniowania
2009 5006 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 5007 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Goworowo
2009 5008 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/170/2009 Rady Gminy Tczów z dnia 28 września 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2009 - 2013
2009 5017 2009-11-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.
2009 5018 2009-11-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup materiałów kancelaryjnych - biurowych oraz sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.
2009 5019 2009-11-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania komendy Powiatowej Policji w Przysusze
2009 5004 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 9 września 2009r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze
2009 5005 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr 286/XXXII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej „Regulamin dofinansowania ze środków GFOŚ i GW osobom fizycznym zadań związanych z demontażem i utylizacją materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie miasta Sierpc.”
2009 5009 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2013
2009 5012 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXI/113/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 rok
2009 5016 2009-11-04 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 11 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Gminą Wieliszew w sprawie określenia zasad powierzenia miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wieliszew z Warszawą
2009 5014 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XVII/88/08 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5011 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/94/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r
2009 5010 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/79/08 Rady Gminy Nur z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok
2009 5013 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXII/96/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
2009 5025 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/410/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Jabłonna przez inne niż Gmina Jabłonna osoby prawne i fizyczne
2009 5031 2009-11-05 Aneks Aneks nr 9 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 9 października 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006 zawartego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Jabłonna
2009 5020 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/317/2009 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 października 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu żuromińskiego na lata 2010 - 2013”
2009 5021 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentów miejscowości Karwacz, Wyrąb Karwacki, Frankowo
2009 5022 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla koryta rzeki Węgierki, wraz z przylegającym obszarem o szerokości 10m od każdego brzegu
2009 5023 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz pod kopalnie żwiru i piasku
2009 5024 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu
2009 5027 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5026 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XV/99/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5028 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/414/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2008 rok
2009 5030 2009-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 316/2008 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2009 5029 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 10 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zabrodzie na rok 2008
2009 5034 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/09 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5035 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/09 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5037 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 września 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2009 r.
2009 5032 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sienno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 5033 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 23 października 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Sienno
2009 5036 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 21 września 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie gminy i ustalenia inkasa dla inkasenta
2009 5038 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/103/2008 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2008 rok
2009 5039 2009-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2008 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2008 rok
2009 5041 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/198/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczenia ulic na terenie Miasta Garwolina do kategorii dróg gminnych
2009 5042 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla psychologa w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2009 5043 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr 144/XXXI/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 października 2009r. w sprawie : 1.Udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół, 2.Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów
2009 5044 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr 145/XXXI/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 października 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych.
2009 5045 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr 146/XXXI/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdoimnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rościszewo
2009 5040 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/72/2003 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 4 grudnia 2003 r.
2009 5055 2009-11-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Przasnysz
2009 5057 2009-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2009 5056 2009-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Piastowie
2009 5054 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/08 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2008 rok
2009 5052 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr 400/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2008r.
2009 5053 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr 401/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2008r.
2009 5050 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/307/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2008r.
2009 5051 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/308/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2008r.
2009 5048 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/08 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2009 5049 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/08 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008
2009 5046 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
2009 5047 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr 256/XXX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008r.
2009 5062 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/09 Rady Gminy Szreńsk z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji w tych sprawach zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
2009 5061 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/132/09 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 września 2009r. w sprawie zaciągniecia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
2009 5060 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr VIII/43/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela.
2009 5059 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr VIII/41/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 września 2009r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Kowala.
2009 5066 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/148/2009 Rady Gminy Naruszewo z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Naruszewo Nr XXXV/143/2009 z dnia 8 września 2009 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie
2009 5074 2009-11-09 Porozumienie Porozumienie nr 59/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 września 2009r. z Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie
2009 5075 2009-11-09 Porozumienie Porozumienie nr 5/2009 Powiatu Makowskiego z dnia 4 września 2009r. w sprawie powierzenia Powiatowi Ciechanowskiemu prowadzenia zadań publicznych z terenu Powiatu Makowskiego w zakresie objęcia szkoleniem i kwalifikowaniem kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem oraz rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem.
2009 5077 2009-11-09 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 21 października 2009r. do porozumienia z dnia 24 lutego 2009r. zawartego pomiedzy Powiatem Pułtuskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2009 5063 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr 294/XXXI/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny żyta do naliczenia podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2009 5064 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr 295/XXXI/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5065 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr 299/XXXI/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Liszyno gm. Słupno.
2009 5076 2009-11-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 22 października 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Garwolińskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKPiU w Garwolinie
2009 5073 2009-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5072 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr 68/XVIII/2008 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5071 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na rok 2008
2009 5070 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr 226/XXV/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2008 rok
2009 5069 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/214/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
2009 5068 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/104/08 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2008 rok
2009 5058 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/158/08 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 1 października 2008r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r.
2009 5067 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2008r.
2009 5091 2009-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy,planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowychjednostek dla których j.s.t jest organem zalożycielskim lub nadzorujacym, za I półrocze.
2009 5078 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Łosicach
2009 5079 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania
2009 5088 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr VI/24/2008 Rady Gminy w Krasnem z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2008 rok
2009 5089 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr VII/25/2008 Rady Gminy w Krasnem z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2008 rok
2009 5090 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr VII/26/2008 Rady Gminy w Krasnem z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krasne na 2008 rok
2009 5080 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 23 października 2009r. w sprawie zasad nabycia,zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2009 5081 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/415/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2009 5082 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/416/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Mława
2009 5083 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/417/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 5093 2009-11-10 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-63/(2)/2009/341/VIzm2/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2009r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Sochaczew" Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie
2009 5092 2009-11-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 listopada 2009r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przyłęk.
2009 5084 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/126/08 Rady Gminy Chynów z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 5085 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr V/109/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2009 5086 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXII/176/08 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2008
2009 5087 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2008
2009 5101 2009-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/09 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
2009 5095 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia dziennej opłaty targowej na terenie gminy Jednorożec i wyznaczenia inkasenta
2009 5100 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/145/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2009 5098 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXV/240/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok
2009 5097 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI/156/08 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2008
2009 5094 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr 183/XXX/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 9 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gozdowo
2009 5110 2009-11-12 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 285/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2009r.
2009 5109 2009-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 2 listopada 2009r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Żuromińskiego
2009 5096 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr 124/XXIII/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008rok
2009 5107 2009-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/08 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2009 5108 2009-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/08 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2009 5099 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI/171/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu w 2008 roku
2009 5103 2009-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 21 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok
2009 5105 2009-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2008 Wójta Gminy Jadów z dnia 17 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2008 rok
2009 5106 2009-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2008 Wójta Gminy Jadów z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2008 rok
2009 5104 2009-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmiany części zarządzenia nr 77/08 z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok
2009 5102 2009-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 9 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2008 rok
2009 5118 2009-11-13 Informacja Informacja Starosty Otwockiego z dnia 16 października 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla czterech obrębów ewidencyjnych gminy Karczew tj. Kosumce, Piotrowice, Sobiekursk, Ostrówiec powiat otwocki, województwo mazowieckie
2009 5111 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/348/2009 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Płońsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2009 5112 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/647/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy-obszar II
2009 5113 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/648/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowe Grocholice, uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/622/04 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2004 r.
2009 5114 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/649/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej – część I
2009 5119 2009-11-13 Informacja Informacja Starosty Radomskiego z dnia 22 października 2009r. dotyczy projektów operatów opisowo-kartograficznego z gminy Jedlińsk
2009 5116 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/104/08 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5117 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/120/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5115 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr IX/44/2008 Rady Gminy Chlewiska z dnia 15 września 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5120 2009-11-15 Uchwała Uchwała nr 159/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2009r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
2009 5121 2009-11-15 Uchwała Uchwała nr 167/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2009r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Ostrołęka
2009 5122 2009-11-15 Uchwała Uchwała nr 168/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2009r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat ostrowski
2009 5123 2009-11-15 Uchwała Uchwała nr 169/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2009r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat wołomiński
2009 5124 2009-11-15 Uchwała Uchwała nr 170/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2009r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat makowski
2009 5126 2009-11-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 września 2009r. w sprawie ogłoszenia uchwały nr 440/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 września 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 362/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec – część wschodnia
2009 5125 2009-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/456//09 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium
2009 5127 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr 171/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2009r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat mławski
2009 5128 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr 172/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2009r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat pułtuski
2009 5129 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr 173/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2009r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat legionowski
2009 5130 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr 175/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rybno
2009 5131 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr 176/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Leoncin
2009 5133 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 16 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2009 5134 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 16 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi arianów, gmina Leszno
2009 5135 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/375/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 5136 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/376/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2009 5137 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/381/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 5132 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/10/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Konstancinie - Jeziornie i nadania mu statutu
2009 5138 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/142/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 19 października 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabów n/Pilicą
2009 5145 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2009 5146 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2009 5147 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2009 5148 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach będących jednostkami organizacyjnymi Miasta Mińsk Mazowiecki oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2009 5149 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Mińska Mazowieckiego
2009 5150 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego w Mińsku Mazowieckim u zbiegu ulic Granicznej i Florencja
2009 5151 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/150/2009 Rady Gminy Naruszewo z dnia 27 października 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika ZOPO do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 5155 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/103/08 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 11 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5169 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5165 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 284/2008 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 15 września 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Legionowo na 2008r.
2009 5141 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 19 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5142 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 19 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 5167 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2009 5168 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/08 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
2009 5166 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2009 5156 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2008 Rady Gminy Sarnaki z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5143 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/181/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/155/05 Rady Gminy w Pionkach z dnia 5 sierpnia 2005 r w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2005-2010r.
2009 5144 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/183/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/167/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 23 czerwca 2009 r dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 5157 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 10 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 5158 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/82/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 10 października 2008r. w sprawie reasumpcji uchwały o zaciągnięciu długoterminowego kredytu inwestycyjnego w roku budżetowym 2008
2009 5159 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/83/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 15 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 5160 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/08 Rady Gminy w Orońsku z dnia 17 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Orońsko na 2008 rok
2009 5170 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/113/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 października 2008r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008r.
2009 5161 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/93/08 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 14 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 5139 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/164/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 września 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2009 5140 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/169/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/ 2006 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim
2009 5152 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/143/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Latowicz
2009 5153 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/148/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
2009 5154 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Latowicz
2009 5162 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/47/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 5163 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/48/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 5164 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/49/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 września 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Grójcu
2009 5171 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych jednostek dla których j.s.t. jest organem założycielskim lub nadzorującym, za I półrocze 2008 roku
2009 5172 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5173 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 4 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5174 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 5175 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 13 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5184 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 września 2008r. w sprawie zwiększenia deficytu w budżecie Gminy Brwinów na rok 2008
2009 5185 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 września 2008r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej z dnia 10 stycznia 2008r.
2009 5176 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2008 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008.
2009 5186 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XIX/62/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5187 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XIX/63/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 5188 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XIX/64/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 5194 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/354/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2009 5206 2009-11-18 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 października 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 19 listopada 2008r. zawarty w dniu 20 października 2009r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej Warszawą oraz Miastem Pruszków, z siedzibą w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, zwanym dalej Pruszkowem
2009 5189 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XX/124/08 Rady Gminy Chynów z dnia 9 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 5190 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr 190/XIX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2009 5192 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr 192/XIX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu w BGK III Oddział w Warszawie
2009 5191 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr 191/XIX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 108/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku
2009 5193 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr 193/XIX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 5196 2009-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2008 rok
2009 5177 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/347/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Piekary, Baków Górny, Budy Strzyże, Strzyże
2009 5207 2009-11-18 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 2 października 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 01.03.2006r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Płońskim w sprawie: powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2009 5208 2009-11-18 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 2 października 2009r. do Porozumienia z dnia 12 marca 2007r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Ciechanowskim w sprawie: powierzenia zadań z zakresu edukcji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2009 5209 2009-11-18 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 2 października 2009r. do Porozumienia z dnia 12 marca 2007r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie: powierzenia zadań z zakresu edukcji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2009 5210 2009-11-18 Aneks Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 2 października 2009r. do Porozumienia z dnia 01 marca 2006r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie: powierzenia zadań z zakresu edukcji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2009 5195 2009-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2009 5197 2009-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2009 5198 2009-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2009 5199 2009-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2009 5200 2009-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2008 rok
2009 5201 2009-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2009 5203 2009-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie zmina budżetu miasta na 2008 rok
2009 5204 2009-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 74 A/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2009 5205 2009-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 1 września 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2009 5202 2009-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/V/08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2009 5182 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2008 rok
2009 5183 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr 92/XXII/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2009 5211 2009-11-18 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujących 32 obręby ewindencyjne Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2009 5178 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/350/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 5179 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/351/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2009 5180 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom we siach Ciemno Gnojna i Kaczków
2009 5181 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mszczonów na 2010r.
2009 5218 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/137/09 Rady Gminy w Wildze z dnia 25 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Wilga do kategorii dróg gminnych
2009 5212 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/1998/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Borków Zagóźdź
2009 5213 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/1999/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Marcelin
2009 5214 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/2010/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta
2009 5215 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/2015/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 189 w Warszawie, ul. Teofila Lenartowicza 27
2009 5216 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/2017/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2009 5217 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/2018/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 października 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2009 5224 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/427/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 września 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
2009 5225 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/429/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaliczenia poszczególnych ulic do kategorii dróg gminnych w m. Ryczywół
2009 5226 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/430/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 września 2009r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg gminnych kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania
2009 5222 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowoiecka
2009 5238 2009-11-21 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 października 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 2007r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2009 5220 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr 354/XXXIV/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 października 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego
2009 5221 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu siedleckiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2009 5219 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr 2734/294/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2009 5223 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2009r. w sprawie wsparcia rzeczowego i finansowego w sporcie kwalifikowanym realizowanym przez Gminę Orońsko
2009 5227 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/440/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa drogi w Janikowie Gmina Kozienice” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2009 5228 2009-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2009 5229 2009-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2009 5230 2009-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/I/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2009 5231 2009-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 16 lipca 2008r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2009 5232 2009-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 25 lipca 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2009 5233 2009-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2009 5234 2009-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2009 5235 2009-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Jabłonna za I półrocze 2008 roku
2009 5236 2009-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 1 września 2008r. w sprawie części uzupełniającej do przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Jabłonna za I półrocze 2008 roku
2009 5237 2009-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2008r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2009 5245 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr 146/XXV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 134/XXIV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 26 lutego 2009r.w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2009 5244 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr 144/XXV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 5246 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr 150/XXVI/09 Rady Gminy Świercze z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Świercze nr 212/XXXVII/02 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zatwierdzenie dziesięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2009 5243 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr 101/XIX/09 Rady Gminy Świercze z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych odcinek drogi nr 3418 Kowalewice Włościańskie - Gnaty Szczerbaki
2009 5247 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr 163/XXVIII/09 Rady Gminy Świercze z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 144/XXV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 5248 2009-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 363/2009 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz realizację planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za I półrocze 2009 roku
2009 5240 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXI/150/97 Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach z dnia 27 czerwca 1997r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach
2009 5241 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk
2009 5242 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Białobrzegi
2009 5239 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/1297/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok
2009 5253 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/134/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 23 września 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przytyk na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016
2009 5250 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/91/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych
2009 5249 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2008 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 15 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
2009 5252 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 253/XXXV/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Brudnice
2009 5259 2009-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 366/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne
2009 5251 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/664/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Sportową, Katedralną i Wojskową
2009 5258 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
2009 5256 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/123/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2009 5257 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2009 5254 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Budy Strzyże, fragment miejscowości Pieńki Strzyże oraz fragment miejscowości Strzyże
2009 5255 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 126/XXI/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 7 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2008 rok
2009 5263 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XL/278/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 5264 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XL/279/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Przasnysz
2009 5260 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego
2009 5280 2009-11-24 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 30 września 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, a Miastem Siedlce, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, w ramach kursu II stopnia w zawodzie kucharz małej gastronomii
2009 5281 2009-11-24 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 12 października 2009r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Karczewizna, Laski gmina Łochów, powiat węgrowski
2009 5277 2009-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 22 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2008 rok
2009 5278 2009-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2008 rok
2009 5279 2009-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 2 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2008 rok
2009 5265 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr 593/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na terenie Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2010 roku
2009 5266 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr 598/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie pozbawienia ulicy Pocztowa dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
2009 5267 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr 599/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie pozbawienia ulic Harcerska i Raczkowizna dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
2009 5268 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr 602/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.
2009 5269 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr 603/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2009 5270 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr 604/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5271 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr 605/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2009 5275 2009-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2009 5276 2009-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/08 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
2009 5274 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 5273 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/90/08 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 5272 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2008 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Orońsko na 2008 rok
2009 5261 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla terenu o funkcji produkcyjno-usługowej, zlokalizowanego u zbiegu dróg: krajowej nr 79 i gminnej (ul. Długa), w mieście Zwoleniu
2009 5262 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/41/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 5305 2009-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2009 5306 2009-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2009 5304 2009-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2009 5309 2009-11-25 Porozumienie Porozumienie nr 33/09 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 października 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Gminą Nasielsk w sprawie przekazania środków finansowych
2009 5310 2009-11-25 Porozumienie Porozumienie nr 35/09 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Gminą Zakroczym w sprawie przekazania środków finansowych
2009 5303 2009-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/08 z dnia 21 października 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
2009 5307 2009-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/08 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 5289 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/470/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2009r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2010 rok
2009 5308 2009-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 321/2008 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 16 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowych dochodów i wydatków Gminy Legionowo na 2008r.
2009 5284 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 353/XL/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej we wsi Stefanówka, w obrębie geodezyjnym Boryszew
2009 5285 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 354/XL/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt
2009 5286 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 355/XL/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt
2009 5287 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 365/XL/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5288 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 373/XLI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5291 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 371/XXXIX/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr 120/XVI/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2009 5290 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/09 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 5282 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 5283 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowyc i zwolnień w tym podatku
2009 5296 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXI/121/08 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2009 5297 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.
2009 5298 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 września 2008r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr XXXI/242/1008 z dnia 7 sierpnia 2008r. zmieniającej Uchwałę nr XIX/161/2008r. Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r. oraz zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.
2009 5292 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII/100/08 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 5293 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXV/259/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 17 września 2008r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie
2009 5294 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXV/260/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2008
2009 5295 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 126/XIX/08 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
2009 5300 2009-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 9 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
2009 5301 2009-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
2009 5302 2009-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008
2009 5299 2009-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5319 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/09 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pomiechówek
2009 5320 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/09 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku
2009 5321 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/318/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 5322 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/319/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 5324 2009-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 396(84)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2009 roku
2009 5325 2009-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 399(87)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 2 września 2009r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wiązowna w sprawie prognozy długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2009 5326 2009-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 412(100)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 6 października 2009r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wiązowna w sprawie prognozy długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2009 5327 2009-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 413(101)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 października 2009r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wiązowna w sprawie prognozy długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2009 5328 2009-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 417(105)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 października 2009r. uchylające Zarządzenia nr 412(100)/09 i nr 413(101)/09 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie prognozy długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2009 5314 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr 215/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina
2009 5315 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2010
2009 5316 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr 218/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 5317 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 5318 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr 220/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010
2009 5323 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2009 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/31/2007 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2009 5311 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr 101/2008 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2008 roku, celem zaopiniowania
2009 5312 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XX/157/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2009 5313 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XX/158/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok
2009 5361 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/101/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 10 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Sobienie Jeziory
2009 5365 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr 208/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę czynnego cmentarza wyznaniowego
2009 5366 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr 209/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 157/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu.
2009 5367 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowcu
2009 5358 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu
2009 5359 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu
2009 5360 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
2009 5362 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/221/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
2009 5363 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/222/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 23 października 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gózd
2009 5364 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/225/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd
2009 5370 2009-11-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2009r. Nr WCC/1163D/13859/W/OWA/2009/ML,Nr PCC/1139D13859/W/OWA/2009/ML,Nr OCC/335B/13859/W/OWA/2009/ML o decyzjach w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem
2009 5369 2009-11-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2009r. Nr PCC/1145A/265/W/OWA/2009/ML,Nr OCC/337A/265/W/OWA/2009/ML, o decyzjach w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: ENERGA Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. na przesyłanie i dystrybucję ciepła i obrót ciepłem
2009 5368 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr 282/XXXII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc - Zachód
2009 5371 2009-11-28 Postanowienie Postanowienie nr 27/09 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 listopada 2009r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Brwinów przed upływem kadencji
2009 5343 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2009 5329 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr 442/XXXII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 5330 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr 443/XXXIII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 5333 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/09 Rady Gminy Promna z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5334 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Promna z dnia 29 października 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5335 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/09 Rady Gminy Promna z dnia 29 października 2009r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2010 roku
2009 5337 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Gminy Promna z dnia 29 października 2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 5336 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Promna z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2010
2009 5356 2009-11-27 Porozumienie Porozumienie nr 11/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 1 lipca 2009r. Zawarte w dniu 01 lipca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie , ul. Lubelska 16, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r.
2009 5338 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr 212/XXIV/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian Statutu Gminy Czernice Borowe
2009 5344 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2009 5345 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów podatku leśnego.
2009 5346 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego Uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dn. 20 marca 2009r.
2009 5331 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 października 2009r. sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów Gmina Jedlnia-Letnisko.
2009 5332 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny Gmina Jedlnia-Letnisko
2009 5341 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/447/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew rejonu ulic Jasna ÷ Rejtana
2009 5340 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/442/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 5339 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/441/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5357 2009-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 23 listopada 2009r. o wynikach przedterminowych Wójta Gminy Rzeczniów przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2009r. oraz w dniu 22 listopada 2009
2009 5342 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/184/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/76/2007 Rady Gminy Pionki z dnia 28 listopada 2007 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pionki.
2009 5355 2009-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2009 Wójta Gminy Pionki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2009 5347 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/252/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 25 września 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2008 r
2009 5348 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2008 rok
2009 5352 2009-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2009 5354 2009-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2008 r
2009 5349 2009-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2008 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
2009 5350 2009-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 502/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008r.
2009 5351 2009-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 503/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 października 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2009 5353 2009-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2009 5377 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LI/213/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2009 5374 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XL/388/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2009r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie m. Nowy Dwór Maz
2009 5372 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr 168/XXXIII/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2010 na obszarze gminy Płoniawy-Bramura
2009 5373 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr 169/XXXIII/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 23 października 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2010 na obszarze gminy Płoniawy-Bramura.
2009 5380 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/37/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi powiatowej Nr 4002W Ostałówek - Krawara – Pawłów położonej na terenie gminy Chlewiska
2009 5381 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/40/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chlewiska
2009 5378 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr 1174/XL/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 5379 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr 1186/XL/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 1160/XXXIX/2009 z dnia 23 września 2009r. (w sprawie nadania nazwy: KAZIMIERZA WIELKIEGO ulicy położonej we wsi Pęchery-Łbiska PGR w gminie Piaseczno)
2009 5376 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 października 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Regimin
2009 5375 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/09 Rady Gminy Somianka z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka
2009 5402 2009-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
2009 5403 2009-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Białołęka m. st Warszawy
2009 5404 2009-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Grodziskiego
2009 5401 2009-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 9 listopada 2009r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Żelechowa przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2009r
2009 5385 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/08 Rady Gminy Klembów z dnia 4 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
2009 5392 2009-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok
2009 5389 2009-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2008 r.
2009 5382 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/170/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 16 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2008 rok
2009 5383 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2008 rok
2009 5384 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/177/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa
2009 5386 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 27 października 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2007 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
2009 5390 2009-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/08 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 17 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2009 5391 2009-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-21/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2008 roku
2009 5387 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/197/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2008r.
2009 5388 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/199/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2008r.
2009 5393 2009-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Babice na 2008 rok
2009 5394 2009-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 128/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Babice na 2008 rok
2009 5395 2009-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Babice na 2008 rok
2009 5396 2009-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Babice za I półrocze 2008 roku
2009 5397 2009-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 2 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Babice na 2008 rok
2009 5398 2009-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 7 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Babice na 2008 rok
2009 5399 2009-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 13 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Babice na 2008 rok
2009 5400 2009-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 października 2008r. w sprawie przedstawienia prognozy kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne