Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XXI/146/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/144/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni

 

Data ogłoszenia: 2017-08-04
Uchwała:
Data wydania: 2017-06-21
Rok: 2017
Pozycja: 6512
Pobierz plik: