Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XXXVI/214/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno

 

Data ogłoszenia: 2017-07-07
Uchwała:
Data wydania: 2017-06-28
Rok: 2017
Pozycja: 5900
Pobierz plik: