Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 5.38.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

Data ogłoszenia: 2017-05-31
Uchwała:
Data wydania: 2017-02-28
Rok: 2017
Pozycja: 5051
Pobierz plik: