Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 1.2.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXI/131/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Borkowice dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

Data ogłoszenia: 2017-03-21
Uchwała:
Data wydania: 2017-01-04
Rok: 2017
Pozycja: 2745
Pobierz plik: