Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 20.197.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXXIII/306/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego

 

Data ogłoszenia: 2016-11-29
Uchwała: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Data wydania: 2016-09-20
Rok: 2016
Pozycja: 10245
Pobierz plik: