Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 16.167.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XV/170/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także wskazania naruszenia prawa w tej uchwale

 

Data ogłoszenia: 2016-10-03
Uchwała: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Data wydania: 2016-07-19
Rok: 2016
Pozycja: 8484
Pobierz plik: