Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 10.121.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXII/170/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Data ogłoszenia: 2016-08-25
Uchwała: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Data wydania: 2016-05-10
Rok: 2016
Pozycja: 7653
Pobierz plik: