Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 3.54.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 99/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała przez inne niż Gmina Stara Biała osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

 

Data ogłoszenia: 2016-05-06
Uchwała: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Data wydania: 2016-02-02
Rok: 2016
Pozycja: 4372
Pobierz plik: