Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 3.49.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poświętne przez inne niż Gmina Poświętne osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

Data ogłoszenia: 2016-05-06
Uchwała: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Data wydania: 2016-02-02
Rok: 2016
Pozycja: 4370
Pobierz plik: