Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 94/XIV/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.

 

Data ogłoszenia: 2016-04-22
Uchwała: Rady Gminy Nowe Miasto
Data wydania: 2016-03-24
Rok: 2016
Pozycja: 3972
Pobierz plik: