Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Porozumienie nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 15 lutego 2016 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Starosta- mgr inż. Andrzej Jung, Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą ul. K.Pułaskiego 51, reprezentowaną przez: Wójta Gminy -Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek zwana dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2016 r.

 

Data ogłoszenia: 2016-03-14
Porozumienie: Zarządu Powiatu w Kozienicach
Data wydania: 2016-02-15
Rok: 2016
Pozycja: 2472
Pobierz plik: