Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacajmi pozarządowymi i podmiotami wymienonymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziłalności statutowej tych organizacji

 

Data ogłoszenia: 2016-03-09
Uchwała: Rady Gminy Rzewnie
Data wydania: 2016-02-18
Rok: 2016
Pozycja: 2231
Pobierz plik: