Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 22.210.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 października 2015 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/56/15 Rady Gminy Nur z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nur

 

Data ogłoszenia: 2016-02-15
Uchwała: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Data wydania: 2015-10-06
Rok: 2016
Pozycja: 1373
Pobierz plik: