Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 63/XI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szydłowiec, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań

 

Data ogłoszenia: 2015-10-06
Uchwała: Rady Miejskiej w Szydłowcu
Data wydania: 2015-09-11
Rok: 2015
Pozycja: 8001
Pobierz plik: