Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 26.297.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LXII/667/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie gminy Góry Kalwarii.

 

Data ogłoszenia: 2015-04-20
Uchwała: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Data wydania: 2014-10-28
Rok: 2015
Pozycja: 3649
Pobierz plik: