Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2015-2020 w formie rzeczowej i pieniężnej oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2015-2020.

 

Data ogłoszenia: 2015-02-17
Uchwała: Rady Gminy Rzeczniów
Data wydania: 2014-12-30
Rok: 2015
Pozycja: 1308
Pobierz plik: