Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 24.270.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 618/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 577/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji.

 

Data ogłoszenia: 2015-01-09
Uchwała: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Data wydania: 2014-09-30
Rok: 2015
Pozycja: 184
Pobierz plik: