Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XXIX/151/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Data ogłoszenia: 2009-11-17
Uchwała: Rady Gminy Słubice
Data wydania: 2009-10-19
Rok: 2009
Pozycja: 5141
Pobierz plik: