Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr LVI/547/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz utworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 

Data ogłoszenia: 2014-08-26
Uchwała: Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
Data wydania: 2014-08-20
Rok: 2014
Pozycja: 8015
Pobierz plik: