Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 24.420.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1143/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

Data ogłoszenia: 2014-03-10
Uchwała: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Data wydania: 2013-11-19
Rok: 2014
Pozycja: 2202
Pobierz plik: