Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XLVII/448/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

 

Data ogłoszenia: 2014-01-09
Uchwała: Rady Miejskiej w Karczewie
Data wydania: 2013-12-20
Rok: 2014
Pozycja: 142
Pobierz plik: