Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XXII/162/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r

 

Data ogłoszenia: 2009-09-09
Uchwała: Rady Gminy Policzna
Data wydania: 2009-08-26
Rok: 2009
Pozycja: 4275
Pobierz plik: